TEORIEN OM KOMPLEKSE INTERAKTIONER

TEORIEN OM KOMPLEKSE INTERAKTIONER
• Frontfigurere: Ralph Stacey, Patricia Shaw,
Chris Mowles
• Inspiration:
• Kompleksitetsvidenskaben
(kaosteori, teorien om dissipative strukturer,
teorien om komplekse adaptive systemer)
• Teorier fra psykologien, filosofien, sociologien
(George Herbert Mead, John Dewey, Norbert
Elias, Michel Foucault)
• Udvikles ved The complexity center, University
of Hertfordshire.
REFLEKSIONSØVELSE
• Hvordan oplever du i din organisation at du er en del af
magtdynamikker?
• Hvordan er du afhængig af andre, og hvordan er andre afhængige af
dig?
• Hvordan muliggør og begrænser du andre, og hvordan muliggør og
begrænser andre dig?
• Hvordan indgår du i dynamikker af inklusion og eksklusion?
FORUDSIGELIGHED OG UFORUDSIGELIGHED
• Forudsigelighed fremkommer idet “globale mønstre” har det med
at gentage sig
• Uforudsigelighed fremkommer idet små forskelle har potentialet
til at eskalere og (over tid) producere nye mønstre
• Eksempel: United breaks guitars:
https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo
PATRICIA SHAW: MANAGING LIVE
Jubilæumskonference, 2011
Master og Management
Development, Copenhagen
Business School
Kristian Kreiner interviewer
Patricia Shaw om “managing
live”
http://www.cbs.dk/efteruddannelse/mastermba-uddannelser/masterof-management-development/nyheder-events/jubilaeumkonference2011
CITATER AF SHAW SOM INSPIRATION:
• Dilemma: How do you both acknowledge the need for forms but
als stay in touch with what happens as you begin? You are
constantly in the middle
• To manage live is to stay with what is developing in the midst of
what you are doing
• The danger is that things don’t stay fully alive. We focus our
attention on our agreed form rather than what is beginning to
present itself amongst ud. It is not easy! It takes attention,
discipline, listening and courage to manage in a way in which you
are paying attention to what is actually developing
(fra videoklippet vi så tidligere)