SFR Sundhedsplatform_090315 Alle Dias

Fællesmøde for
formandskaberne m.fl. i de
sundhedsfaglige råd i
Region Sjælland og
Region Hovedstaden
9. Marts 2015 på Herlev Hospital
Program - 1
1. Velkommen!
Svend Hartling, Koncerndirektør, Region Hovedstaden
2. Visning af indlæggelse, behandling, udskrivning i
Akutmodtagelsen
Steen Abildstrøm, Læge, Sundhedsplatformen, ASAP
projektet
3. Sundhedsplatformen som transformationsdriver og
tanker om fremtiden
Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen
4. Status for standardisering af arbejdsgange og
generisk indhold og beslutningsstruktur
Birgit Simonsen, Projektleder & Marianne From, Programleder
/ Det Kliniske Program, Sundhedsplatformen
Program - 2
5. Arbejdet med standardisering – En go’ historie fra
champion og faglige eksperters vinkel.
Susanne Poulsen, Vicedirektør og champion, Rigshospitalet og
Glostrup Hospital & Susan Diethelm Jacobsen, Funktionsledende
overlæge, Rigshospitalet og ledende faglig ekspert SFR ØreNæse-Hals
6. Sundhedsfaglige Råd på tværs.
Preben Cramon, Sundhedsfaglig chef, Region Sjælland &
Annemarie Hellebek, Kvalitets- og Patientsikkerhedschef, Region
Hovedstaden.
7. Afslutning.
Preben Cramon, Sundhedsfaglig chef, Region Sjælland &
Annemarie Hellebek, Kvalitets- og Patientsikkerhedschef, Region
Hovedstaden.
Sundhedsplatformen som
transformationsdriver og tanker om
fremtidig governance
Mandag den 9. marts 2015
Gitte Fangel, programdirektør i Sundhedsplatformen
Vision - vi gør det lettere…
At være patient
At være kliniker
At være
sundhedsprofessionel
2
Hvorfor involveres de Sundhedsfaglige Råd?
• Opsætning af indhold kræver dyb ekspertviden om klinikken
• Beslutningsprocessen skal være slank og effektiv
• Vi får behov for de helt rigtige klinikere – dem kender I
• Vi får behov for at prioritere hvilket klinisk indhold, der skal
sættes op i Sundhedsplatformen – det kan I
…og I skal gøre det sammen…
3
Hvor meget tid skal de faglige eksperter bruge?
4
300 faglige eksperter og champions har
valideret arbejdsgange
5
Overordnet tidsplan
Project
Definition &
Direction
Setting
Discovery
& Project
Scope
Validation
System Build
& End-User
Adoption
Testing,
Training
& Go-Live
Post-Live
Support
& Optimization
Uddannelse,
Analyse &
Design
Rollouts
& Upgrades
Lokal udrulning i Region Hovedstaden
& Region Sjælland
Implementering (Validering, Konfigurering, Test & Slutbrugeruddannelse)
Go-Live
2013
2014
2015
2016
Lokal udrulning i Region Hovedstaden
& Region Sjælland
2017
6
En dynamisk proces
Tid
Deadlines, milepæle,
slutdato, osv.
Indhold
Kvalitet, leverancer,
mål, krav, osv.
Ressourcer
Mennesker, penge, osv.
7
Flere planer i én
Implementering af kliniske retningslinjer
Programmets implementeringsplan
Konfigurering, test, uddannelse
Hospitalernes readines planer
Organisatorisk og personalemæssige go live forberedelse
Regionernes gevinstrealiseringsplaner
Teknisk go live forberedelse
Go-live
Plan for drift af Løsningen
8
Hvad får vi med Sundhedsplatformen?
Klinisk indhold
Ordination og
bestillinger 260
Skabeloner 1500
Patient-interaktioner
og uddannelse
Plejeplaner
139
Vurderingsskema 500
10
Hvad opgaven fremover?
11
Implementeringsorganisationen på hospitalet
Ledelsen ansvarlig
12
Parathedskoncept understøtter forandringerne
Opbygning af forudsætning for optimal nytte af Sundhedsplatformen
Implementering på hospitalet
Klarer rådgivningskanaler
og eskalationsveje mellem
hospital / sygehus og
fagligt beslutningsniveau
(champion)
Eskalering og håndtering
af udfordringer ift. ændring
af arbejdsgange indenfor
ledelseshierarkiet
14
Vi hjælper hinanden undervejs
• Champions, faglige eksperter og superbrugere skal bruges igen og igen
15
Opgaven fortsætter i driftsfasen
16
Status for standardisering af
arbejdsgange, generisk indhold
og beslutningsstruktur
Birgit Simonsen, Projektleder & Marianne From, Programleder / Det Kliniske
Program, Sundhedsplatformen
Workflow Validation Summary
300
253
250
200
146
150
100
25
50
35
26
16
5
0
Total
Number of Workflows
Reengineering Needed
Follow-up needed, no Reengineering
Pending diagram completion
Pending champion sign-off
Complete
No status
2
Workflow - eksempel
# Valideringspunkt
1
Navnet på den ordinerende bruger vises som standard som den person, der anmoder om tilsyn. Brugeren
behøver ikke at indtaste sit eget navn i tilsynsordinationen.
2
Læger vil blive underrettet om nye tilsyn på indlagte patienter gennem deres speciale tilsynsliste, og hvis
tilsynet er HASTE, kræver det derudover et telefonopkald eller kald til personsøger.
3
Læger vil fuldføre tilsyn på indlagte patienter ved at dokumentere et tilsynsnotat.
4
Hvis der er behov for tilsyn af indlagte patienter baseret på sygeplejeske vurderinger, vil dokumentation
udløse varslinger for disse tilsyn for indlagte patienter.
5
Sygeplejersker er i stand til at bestille ikke-lægelige tilsyn af indlagte patienter baseret på afdelingens politik.
6
Ikke-lægelige ydelser og afdelinger som ikke er bemandet af en læge (f.eks.: terapeuter, diætister mv) vil
blive underrettet om tilsynsordinationer i Epic gennem ordinations-drevne systemlister og telefonopkald for
akutte tilsyn.
7
Tilsynspersoner vil fuldføre deres udestående tilsyn enten ved hjælp af Notes eller ved brug af en 'Udført
knap'.
4
5
Beslutningsproces
Faglig ekspert
session 1
Eskalering
Styregruppe
KAI
Faglig ekspert
session 4
Arkitekt
Faglig ekspert
session 3
Champions
Faglig ekspert
session 2
Faglig ekspert
session n
Min.
80 %
Min.
80 %
Max.
4%
Eksempel på indstilling til championgruppen
B-129 Bestillinger/ordinationer – sygeplejersker
Sygeplejersker gives adgang til at placere ordinationer/bestillinger
i systemet som angivet nedenfor (1-4), reguleret af nationale,
regionale eller lokale politikker og vejledninger uden yderligere
tekniske barrierer.
1.
2.
3.
4.
Mundtlig med gentagelse
Telefonisk med gentagelse
Per delegation – kontrasignering påkrævet
Per delegation – ingen kontrasignering påkrævet
7
Ændrin
g
Validation
Referat,
Content
review
report
etc.
Build
Sign-off
ledende FE
Sign-off
Champion
Migrer
Build record
FE
8
Knaster
• FMK
• Facility structure
• Harmonisering og standardisering af blodprøver
• Medicin arbejdsgange for sygeplejersker
9
Issuelog - FMK
1. FMK design kritisk. The presented FMK design is being critized severly by both the SMEs, NSI and the projektteam members in
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IA - FMK. … Change of FMK design … Updated on the 17th of December because of a … Forfattere: Karina Belinda Reimer
Hansen Dato: 18-02-2015 https://x.regionsjaelland.dk/sites/sp/Lists/Issues/DispForm.aspx?ID=624
Udvikling af MAR/FMK. Udvikling af MAR ifht FMK … Maja Degn Andersen ([email protected]) … samarbejde
med epic, fmk, willow og clin doc … Forfattere: Karina Belinda Reimer Hansen Dato: 20-02-2015.
https://x.regionsjaelland.dk/sites/sp/Lists/Issues/DispForm.aspx?ID=953
FMK integrationer på tværs af projekterne. Der er nu oprettet et IA for FMK, hvormed der er skabt mere åbenhed omkring
FMK. Der vurderes derfor at være mindre risiko for, at der ikke laves den rigtige FMK integration i Epic.​ … Forfattere: Karina
Belinda Reimer Hansen Dato: 18-02-2015. https://x.regionsjaelland.dk/sites/sp/Lists/Issues/DispForm.aspx?ID=393
Ændring af FMK design til sidestilning. Valgt at præcisere certificeringskravet vedr. desig af FMK, således at det kun er tilladt
at … vil integrationen ikke kunne certificeres af NSI, og derved kan FMK ikke tages i brug. … Forfattere: Karina Belinda Reimer
Hansen Dato: 18-02-2015. https://x.regionsjaelland.dk/sites/sp/Lists/Issues/DispForm.aspx?ID=1098
Oprettelse af roller og rettigheder ifht. FMK. Forfattere: Janni Edstoft Dato: 18-02-2015.
https://x.regionsjaelland.dk/sites/sp/Lists/Issues/DispForm.aspx?ID=1037
FMK oversættelse og forståelse af certificeringskrav hos Epic. Der er nu lavet et IA for FMK, hvilket skulle være med til at
løfte opgaven omkring FMK. Der er endvidere dannet kontakt til NSI og … Mitigerende handlinger er udført - se seneste update.​
… Forfattere: Karina Belinda Reimer Hansen Dato: 18-02-2015.
hhtps://x.regionsjaelland.dk/sites/sp/Lists/Issues/DispForm.aspx?ID=203
Den danske organisations-struktur i Sundhedsvæsnet. På afsnitsniveau har flere applikationer i Epic et problem i forhold til
den gældende … den øvrige nationale danske infrastruktur som FMK, LPR, Afregning, Sundhed.DK og kommende … Forfattere:
Mette Bomholt Klem ([email protected] Dk) Dato: 18-02-2015.
https://x.regionsjaelland.dk/sites/sp/Lists/Issues/DispForm.aspx?ID=1180
HOLD funktionen i Epic vs. Mulighed for pausering af medicin [MAR - Hold function in Epic for pausing medication]. Epics
HOLD funktion giver mulighed for at der kan holdes, en eller enkelte doseringer af et præperat … så kan han enten bruge FMK
eller benytte reconcilliation som gemmer oplysningerne om … Forfattere: Sissel Elsman (Sissel. [email protected] Dk) Dato:
03-03-2015. https://x.regionsjaelland.dk/sites/sp/Lists/Issues/DispForm.aspx?ID=1123
10
Reengineering FMK
11
12
Grundliggende principper for design og
opsætning af klinisk indhold*
1. Udgangspunktet er Epics Foundation System
2. Mest muligt anvendelse af strukturerede
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dokumentationsværktøjer
Brug af veldefinerede oplysninger (IDG = Inden for Definerede
Grænser)
Begrænse dikteringsmulighederne
Plejeplaner struktureres efter sundhedsfaglige
vurderingsområder
Kun dokumentation ved nye observationer og ændringer i
patientens tilstand
Forenkling – jævnfør begge regioners afburaukratisering strategi
Endvidere skal der udarbejdes en fælles vejledning for
dokumentation på tværs af regionerne.
13
*Besluttet på KAI styregruppemøde d. 19. august 2014 og d. 16. januar 2015
Design og validering af det klinisk indhold –
dialog baseret
• Dialog baseret
• Evt. prækvalificeret inden
14
Eksempel – dokumentation af anlæggelse af
PVK (1)
Forenkling:
• 3 skærmbilleder – mest brugte på et
• Logisk rækkefølge
• Halveret klik til 6
• Epic nyudviklinger i forhold til automatisk udfyldelse af
dato og tid
• Patientsikkertsygehus
Placed according the guidelines; In
first attempt, Used desinfection and
Patient tolerated well
Placed in
LEFT
HAND
Placement Time and Date
Place date
Placement Time
Place time
Size (Gauge)
BROWN
14 G
Removal Date
Removal
date
Removal Time
Removal
time
Removal reason
No indication
for PVK
Placed in
RIGHT
HAND
Placed in
LEFT
FOOT
Placed in
RIGHT
FOOT
Placed in
LEFT
ELBOW
Placed in
RIGHT
ELBOW
Other
placement
GREY
16 G
GREEN
18 G
PINK
20 G
BLUE
22 G
YELLOW
24 G
PURPLE
26 G
Removal
reason
15
Prototype er konfigureret (2)
16
Eksempel – dokumentation af PVK (3)
Vurderingsskema
• Daglig vurdering af klinisk indikation
• Forbinding og indstikssted
• Funktion
• Øvrige observationer
17
18
EWS og BOS
• Er harmoniseret
• Ønske om at handlingsalgoritmen kommer som
beslutningsstøtte
19
Ekspertpuljer og møderække
150 møder planlagt
Ekspertpulje 1
Ekspertpulje 2
Ekspertpulje 3
Abdominal
Cardio/Pulmonology
Pediatrics
Gastroenterologi
Hepatologi
Urologi
Kirurgi
Specialties
Kardiologi (inkl.
Behandlingsgaranti/pakkeforløb)
Karkirurgi
Lungesygdomme
Thoraxkirurgi
Specialties
Ekspertpulje 4
Infectious
Infektionsmedicin
Neonatal/Pædiatri
Pædiatri
Growth and reproduction
Specialties
Specialties
Dermato- venerologi
Opbygning Klinisk Indhold
Birgit
Opbygning Klinisk Indhold
Malene
Opbygning Klinisk Indhold
Birgit
Opbygning Klinisk Indhold
Malene
Ambulatory Owner
Jens Glinvad og Lisbeth Carlsson
Ambulatory Owner
Jo-Ann Jensen og Desirée D'aniello
Ambulatory Owner
Trine Albin
Ambulatory Owner
Lisbeth Carlsson (Marina Milbrat)
Clin Doc Owner
Ole og Tania
Clin Doc Owner
Tania og Jimi
Clin Doc Owner
Marie og Pernille
Clin Doc Owner
Karen og Ole
Orders Owner
Lisa,Sabina, Mette H
Orders Owner
Lisbet, Mette A, Tobias
Orders Owner
Lisa
Orders Owner
Tobias, Gitte
Other Application Owners
N/A
Other Application Owners
Cupid. Mikkie og Malene
Other Application Owners
N/A
Other Application Owners
N/A
Ekspertpulje 5
Ekspertpulje 6
Neuro
Neurokirurgi
Neurologi
Oftalmologi
Orto-rhino-laryngologi
Søvnforstyrrelser
Arbejdsmedicin
Specialties
Specialties
Surgical Specialties
Thoraxkirurgi (Inger)
Plastikkirurgi
Tand-mund-kæbe kirurgi (Michael)
Mammakirurgi
Anæstesiologi
Kirurgiske specialer (OP doc)
Ekspertpulje 7
Ekspertpulje 8
Women's Health
Medication
Gynækologi
Klinisk Genetik
Obstetrik
Fertility
Specialties
Apoteker
Klinisk Farmakologi/Medicinering
Specialties
Opbygning Klinisk Indhold
Birgit
Opbygning Klinisk Indhold
Malene
Opbygning Klinisk Indhold
Malene
Opbygning Klinisk Indhold
Birgit
Ambulatory Owner
Lotte Gregersen, Birthe
Hermansen og Rikke D. Lindequist
Ambulatory Owner
Mette Luthmann og Rikke D. Lindequist
Ambulatory Owner
Susanne Andersson og Mette
Luthmann
Other Application Owners
Willow
Clin Doc Owner
Tania, Caroline og Kim
Clin Doc Owner
Christian og Karen
Clin Doc Owner
Louise, Majebritt og Pernille
Orders Owner
Mia, Mette H, Lene, Lisbet
Orders Owner
Vibeke, Mia, Gitte, Sabina,Lene
Orders Owner
Lisa, Sabina, Vibeke
Other Application Owners
OpTime/Anesthesia:
Charlotte, Anette / Jens
Other Application Owners
Stork
Other Application Owners
N/A
Ekspertpulje 9
Ekspertpulje 10
Psychiatry
Cancer-Related
Diagnostiske enheder
Hæmatologi
Børne- ungdomspsykiatri
Psykiatri
Behandlingsgarenti/Pakkeforløb
Specialties
Klinisk onkologi
Pakkeforløb, Behandlingsgaranti
Specialties
Chronic Illness
Nefrologi
Specialties
Palliation
Endokrinologi
Smertebehandling
Specialties
Terapeuter, fys, ergo
Diætister
Malene
Opbygning Klinisk Indhold
Malene
Trine Albin og Lotte Gregersen
Ambulatory Owner
Dorthe Wolff og Desireé Daniello (Marina Milbrat)
Marie og Louise
Clin Doc Owner
Bjarke, Mette, Caroline og Majbritt
Clin Doc Owner
Majbritt og Maj
Vibeke, Sabina, Lisa, Mette A, Mia
Orders Owner
Lisbet, Gitte, Mette H, Mia
Orders Owner
Lene, Gitte, Vibeke, Mia
Other Application Owners
N/A
Other Application Owners
N/A
Ambulatory Owner
Clin Doc Owner
Maj , Mette og Jimi
Clin Doc Owner
Orders Owner
Gitte, Mette H
Orders Owner
Other Application Owners
N/A
Other Application Owners
Beacon Merry, Lisbet og Charlotte
Louise Wilki (Rikke D. Lindequist)
Ekspertpulje 13
Ekspertpulje 14
Acute Care
Diagnostik
Specialties
Ortopædkirurgi (inkl.
Behandlingsgarenti/Pakkeforløb)
Reumatologi
Geriatri
Ambulatory Owner
Opbygning Klinisk Indhold
Mette Byriel og Stine S Olsen
Opbygning Klinisk Indhold
Ekspertpulje 12
Musculoskeletal
Opbygning Klinisk Indhold
Malene
Birgit
Ambulatory Owner
Akutmodtagelse/traume /ED
Akuttelefon/præhospital
Anæstesiologi (intensive)
(Pædiatri)
Ekspertpulje 11
Pædiatri cancer (er udpeget inviteret?)
Kirurgiske specialer (cancer)
Opbygning Klinisk Indhold
Specialties
700 SME Hours
5 Jan 2015 - 6 June 2015
2 Pharmacists; 8 Physicians
3.5 hours per week, each
SMEs
Udenfor ekspertpuljeforløb
Forskning*
Tværgående dokumentation**
Betalingsopsætning og takster** Deltager i tværgående generisk indhold
MyChart**
Patientjournalen, papir**
Deltager i tværgående generisk indhold
Patientplanlægning/patientregistrering**
Rapportering**
Blandede eksperter**
Flere deltager i tværgående generisk indhold
Diagnostiske Radiologi
Klinisk Fys Nuklearmedicin
Klinisk Biokemi
Patologisk Anatomi og Fysiologi
Klinik Immunologi
Klinisk mikrobiologi
Birgit/Malene
Birgit
Opbygning Klinisk Indhold
Ambulatory Owner
Trine Albin
Ambulatory Owner
Stine S Olsen
Clin Doc Owner
Bjarke og Tania (Karin)
Clin Doc Owner
Christian og Kim
Orders Owner
Mette A, Lene, Vibeke
Orders Owner
Rikke Flindt og Birthe Schobius
Other Application Owners
Klaus Østergaard og Steen
Abildstrøm (ASAP)
Other Application Owners
N/A
* Ad hoc faglige eksperter
* Independently, tailored specification process
ekspertgruppen = fordeler sin deltagelse over flere ekspertpuljeforløb
Grøn betyder at applikationen er tovholde i denne ekspertpulje
** SMEs participate ad hoc or content is specified in an other process
20
KAI-RAW. Materiale fra 49 referencegrupper
• Møde 4 SCBO
• Materialet gennemgås
• Placeret på Sharepoint
21
Design og validerings forløb af klinisk specialespecifikt indhold
(udover ekspertpuljerne)
•
•
•
•
•
Cupid
Beacon
ASAP
Willow
Optime og Anæstesi
(Snitflader - Sikker Kirurgi, Pre Opr Check List og Bedside Procedure)
Deltagere fra den tværgående gruppe
22
Beslutningslog
• 742 – risiko for manglende beslutninger hos faglige eksperter (score 16) –
er oprettet november 2014. Nedjusteret fra score 20 til score 16 januar 2015.
23
Retningsgivende dokumenter
• Visitationsgruppe – SP og de to kvalitetsenheder
• Fælles værktøj
• Overblik er placeret på sharepoint
• Ledende faglig eksperter – særligt ansvar for
identificere RGD.
24
Sundhedsplatformen i regi af
SFR Oto-rhino-laryngologi
Ledelsesopbakning – struktur - involvering
Susan Diethelm Jacobsen, Funktionsledende overlæge og ledende ekspert i
Sundhedsplatformen
Susanne Poulsen, Vicedirektør og champion i Sundhedsplatformen
Medvirkede årsager til vellykket proces
• Ledende faglig ekspert er med i SFR
• Formanden for SFR er Champion
• Struktureret tilgang til arbejdet hos de faglige eksperter
• Fælles fodslag ml. de to SFR tidligt i processen
• Høj grad af involvering af SFR
• Ledelsesmæssig opbakning i klinikken til de faglige
eksperters arbejde
2
Gunstige vilkår i specialet
• Lille speciale
• Få afdelinger
Hille
rød
RH/Gentofte
Køge
• Kendskab til hinanden
internt i specialet
• Ildsjæl i spidsen for de
faglige eksperter
3
Mødeaktivitet i SFR-regi vedr.
Sundhedsplatformen
• April 2014: Møde tidligt i processen mellem
ledelsesrepræsentanter i de to SFR, hvor fælles
fodslag blev grundlagt
• September 2014: Temamøde i SFR Hovedstaden
inkl. de faglige eksperter vedr. Sundhedsplatformen
• November 2014: Fælles temamøde mellem de to
SFR og de faglige eksperter, hvor der etableres et
fagligt netværk af subspecialiserede arbejdsgrupper
4
Mødeaktiviteter vedr. Sundhedsplatformen inden for ØNH specialet
Implementeringsprogramplan
Kontrakt
masterplan
Phase 0
Phase 1
Project
Definition &
Direction
Setting
•
Discovery
& Project
Scope
Planlægning /
bemanding
− Certificering
− Indsamling af
grundviden
− Opbygning af
grundmodeller
Phase 2
Validation
Phase 3
System Build
& End-User
Adoption
Phase 4
Phase 5
Testing,
Training
& Go-Live
Post-Live
Support
& Optimization
• Design og forberedelse
− Validering
− Pilottest af implementeringsmodeller
− Uddannelse
Phase 6
Rollouts
& Upgrades
Implementering / udrulning
Go live
Herlev
Evaluering & opfølgning
2013
2014
2015
Nov.: Temamøde
Sept. Reg. H + eksp.
April : SFR i Reg. H
Efterår: Leverandør
Ugentlige møder i
ekspertgruppen
Faste møde i
subspecialegrupperne
2016
2017
Mødeaktivitet i SFR-regi vedr.
Sundhedsplatformen
• April 2014: Møde tidligt i processen mellem
ledelsesrepræsentanter i de to SFR, hvor fælles
fodslag blev grundlagt
• Maj/Juni 2014: Ekspertgruppen arbejder med KAIopgaven
• September 2014: Temamøde i SFR Hovedstaden
inkl. de faglige eksperter vedr. Sundhedsplatformen
• Oktober 2014: Ekspertgruppen forbereder temamøde
• November 2014: Fælles temamøde mellem de to
SFR og de faglige eksperter, hvor der etableres et
fagligt netværk af subspecialiserede arbejdsgrupper
6
Hvordan har ekspertgruppen arbejdet?
• Faste ugentlige møder
7
Patientforløb
Sundhedsfagligt råd: Oto-rhino-laryngologi
Akkumulerede vægte:
Patientforløb/behandling
Vægt %
Kræft hoved-hals/næse-bihule
16,6%
Øresygdomme
16,3%
Næse-bihule
14,6%
Benign hoved-hals
16,5%
Tonsilitis og adenoide vegetationer
8,6%
Vertigo
4,4%
Søvn
4,0%
Laryngologi
3,4%
84%
Antal diagnoser
Ører
DH60
Anden form for ekstern infektiøs otitis
DH65
Kronisk serøs mellemørebetændelse
224
1632
DH663 Anden form for kronisk purulent mellemørebetændelse
173
DH719 Kolesteatom i mellemøre UNS
966
DH729 Perforation af trommehinde UNS
1751
DH809 Otosklerose UNS
DD333
B
Godartet tumor i hørenerve
1076
DH90
1233
Konduktivt høretab UNS
608
DQ175 Aures alatae
489
DZ011 Kontakt mhp. undersøgelse af ører eller hørelse
463
8615
16,3%
Vejledninger
Patientforløb/behandling
: Øresygdomme
Vægt (i %): 16,3%
Dokument
Filnavn
Titel
Type
Udformet af
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
Øreopererede, Vejledende tidsskema for kontroller
KKR: Mastoiditis
KKR: Akut otitis media
Sudden deafness, behandling af
Kronisk otitis media, Behandling af
KKR: Tubulation
Aures alatae
Sekretorisk otitis media (SOM)
Tympanoplastik type 1
Tympanoplastik-2
Tympanoplastik-3
KKR: Kolesteatom
KKR: Otitis externa
KKR: Otosclerose
KKR: Vestibularis Scwannom
KKR: Vestibularis Scwannom – asymmetrisk høretab
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
Vejledning
ØNH RH
DSOHH
DSOHH
ØNH RH
ØNH RH
DSOHH
ØNH RH
ØNH RH
ØNH RH
ØNH RH
ØNH RH
DSOHH
DSOHH
DSOHH
DSOHH
DSOHH
Målgruppe
Læger, sygepl.,
sekretærer
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger
VIP
Lumbal drænage ved liquorsivning efter operation for acusticus neurinom
Vejledning
ØNH RH
Læger
VIP
Perifer Facialisparese
Vejledning
ØNH Nordsjælland Læger
Database
Database
Database
Database
Otokir
Acusticus Neurinom
CI
BAHA
Database
Database
Database
Database
Lokal RH
Lokal RH
Lokal RH
Lokal RH
Eksternt IT-system
Auditbase - høreprøver
IT-program Eksternt firma?
Læger
Læger
Læger
Læger
Hvordan har ekspertgruppen arbejdet?
• Liste over alle vejledninger/instrukser i D4 og
VIP-system ( ca. 300)
• Liste over alle nationale retningslinjer
• Liste med diagnoser sorteret efter subspecialet
(80% af specialets patienter)
• Liste over specialets databaser
11
Mødeaktivitet i SFR-regi vedr.
Sundhedsplatformen
• April 2014: Møde tidligt i processen mellem
ledelsesrepræsentanter i de to SFR, hvor fælles
fodslag blev grundlagt
• Maj/Juni 2014: Ekspertgruppen arbejder med KAIopgaven
• September 2014: Temamøde i SFR Hovedstaden
inkl. de faglige eksperter vedr. Sundhedsplatformen
• Oktober 2014: Ekspertgruppen forbereder temamøde
• November 2014: Fælles temamøde mellem de to
SFR og de faglige eksperter, hvor der etableres et
fagligt netværk af subspecialiserede arbejdsgrupper
12
Netværk af subspecialiserede arbejdsgrupper
Audiologi
Vestibulogi
Øre-kirurgi
Næse-bihule/traumer
Thyroidea/parathyr/spytkirtler
Cancerudredning/tumorkirurgi
Søvn
Foniatri/laryngologi
Acusticus – neurinom
Skull base-kirurgi
Flyver-/dykkermedicin
Pædiatrisk otolaryngologi inkl.
syndromer
Audiogenetik
Lægesekretærgruppen
13
Mødeaktivitet i SFR-regi vedr.
Sundhedsplatformen
• April 2014: Møde tidligt i processen mellem
ledelsesrepræsentanter i de to SFR, hvor fælles
fodslag blev grundlagt
• Maj/Juni 2014: Ekspertgruppen arbejder med KAIopgaven
• September 2014: Temamøde i SFR Hovedstaden
inkl. de faglige eksperter vedr. Sundhedsplatformen
• Oktober 2014: Ekspertgruppen forbereder temamøde
• November 2014: Fælles temamøde mellem de to
SFR og de faglige eksperter, hvor der etableres et
fagligt netværk af subspecialiserede arbejdsgrupper
14
Hvordan har ekspertgruppen arbejdet?
• Udarbejdet tjekliste til beslutningsstøtte i
Sundhedsplatformen
• Udarbejdet ”pakke” til arbejdsgrupperne
bestående af alle eksisterende vejledninger
/instrukser fra begge regioner opdelt i
subspecialerne
• Diagnoseliste
15
Antal diagnoser
Ører
DH60
Anden form for ekstern infektiøs otitis
DH65
Kronisk serøs mellemørebetændelse
224
1632
DH663 Anden form for kronisk purulent mellemørebetændelse
173
DH719 Kolesteatom i mellemøre UNS
966
DH729 Perforation af trommehinde UNS
1751
DH809 Otosklerose UNS
DD333
B
Godartet tumor i hørenerve
1076
DH90
1233
Konduktivt høretab UNS
608
DQ175 Aures alatae
489
DZ011 Kontakt mhp. undersøgelse af ører eller hørelse
463
8615
16,3%
Hvor står vi marts 2015?
• Tjeklisterne er under udarbejdelse
Næste mål:
• Harmonisering af alle lokale vejledninger (en diagnose , en
overregional/national vejledning)
• Alle vejledninger er i overensstemmelse med
beslutningsstøtten i Sundhedsplatformen
• Sikring af fremtidig vedligeholdelse af beslutningsstøtten
og vejledninger
18
Implementering af Sundhedsplatformen inden
for specialet
• Igangsat allerede fra dag 1 pga. høj involvering fra
start
• Løbende orientering til ledelserne på SFR møder
• Kommende roadshow i afdelingerne, hvor de
faglige eksperter vil brede systemet ud til klinikere
19
Samarbejdet mellem:
Sundhedsplatformen, De Regionale
Kvalitetsenheder, De Sundhedsfaglige Råd
og Faglige Eksperter.
Annemarie Hellebek, Kvalitetschef, overlæge, Region Hovedstaden
Preben Cramon, Sundhedsfaglig chef, overlæge, Region Sjælland
9. marts 2015
Flow for tværregionale kliniske
retningslinjer (RGD)
Regionale kvalitetsenheder
Visitationsmøde hver
14. dag
Facilitering af
harmoniseringsproces
Harmonisering og
redigering via de
sundhedsfaglige råd
Godkendelse og
Implementering
Prioritering og proces
for RGD’er
Bruttoliste med oversigt over
berørte RGD’er og status på
proces
Vedligeholdelse
Skabe overblik
over de lokale
RGD’er der bliver
berørt.
Oprydning og
forandringsledelse
Lokal
tilpasning og
implementering
af RGD’er
Lokal kvalitetsorganisation (hospital/sygehus)
•
275 workflows og klinisk
indhold
Sundhedsplatformen
Go` Live
Samlet implementeringsplan
2
Opgaver for De Sundhedsfaglige Råd
• Støtte op om de faglige eksperters mandat på designog valideringsmøder af indhold i Sundhedsplatformen
• Medvirke til at sikre harmonisering af tværregionale
RGD-er med afsæt i indholdet i Sundhedsplatformen,
herunder:
• Løbende opdatering
• Reduktion af regionale RGD-er
• Sikre implementering af de specialespecifikke RGDer.
3
Hvordan?
INDHOLD
• Der udarbejdes en fælles tekst ift. det kliniske indhold i de dokumenter,
•
•
•
der skal harmoniseres.
Afsættet er:
• Indholdet i Sundhedsplatformen
• De foreliggende kliniske retningslinjer i de to regioner
• Internationale og nationale kliniske retningslinjer.
De Regionale Kvalitetsenheder samarbejder med formandsskabet for
SFR og den ledende faglige ekspert, når en retningslinje skal revideres.
SFR deltager i eller godkender revisionen (udpeger en faglig ansvarlig
og en redaktør for revisionen).
Ved nye RGD udløst af SP: Høringsproces via SFR-formandskaberne.
Tværregional godkendelsesprocedure fastlægges.
•
•
SKABELON
• De Regionale kvalitetsenheder samarbejder om udvikling af fælles
skabelon
4
Flow for speciale specifik RGD
mellem SP og de faglige eksperter
Sundhedsfaglige Råd og Faglige eksperter
Identificere og
harmonisere
RGD’er mellem
de to regioner
Deltager i SCBO
møder med
Sundhedsplatformen
– kvalificere klinisk
indhold med
baggrund i RGD’er
I samarbejde med
SFR sikre redigering
af RGD’er jf.
beslutninger der er
truffet på SCBO
møderne
Regionale
Høringsproces og
Kvalitetsenheder
publicering
mhp. godkendelse
Vedligeholdelse
Implementering
Koordinerer og faciliterer
processer omkring design
og validering af klinisk
indhold
Sundhedsplatformen
Go` Live
Samlet implementeringsplan
Lokal kvalitetsorganisation (hospital/sygehus)
Tidsplan for konfiguration af SP
6
Sundhedsplatformen og
Kvalitetsafdelingerne
-> Frem til ‘go live’
Aktiviteter og organisering
• Samarbejde om fælles harmoniseret tekst i tværregionale
dokumenter for indhold relateret til Sundhedsplatformen.
• Samordne tidspunkt for formidling og publicering af reviderede
dokumenter, der indeholder fælles harmoniseret tekst
• Mødefora mellem SP, de regionale kvalitetsorganisationer og
implementeringsansvarlige.
• Informations- og samarbejdsmøder mellem SFR-formandskaber,
champions og ledende FE – formentlig 1-2 gange mere inden go
7
live.
Gruppearbejde
Grupperne
• Formandskaberne for de sundhedsfaglige råd og de respektive
faglige eksperter.
• Hver gruppe drøfter udvalgte spørgsmål til den kommende
proces.
• Spørgsmålene udleveres ved udgangen.
• Notér konkrete problemstillinger på papiret og aflevér det ved
afslutning af dagens møde.
8
Spørgsmål - Gruppearbejde
• Samarbejdet med faglige eksperter og/eller
kvalitetsorganisationerne. Er der noget I har manglet
ift. den videre proces?
• Hvordan organiseres samarbejdet omkring
udarbejdelsen af de fælles kliniske retningslinjer
bedst muligt?
• Er der særlige områder, som især skal adresseres
ifm. implementeringen af retningslinjerne?
9