KIRKEBLADET - Skalborg kirke

ONSDAG DEN 17. JUNI KL. 08.30
Bustur ud i det blå
Vi starter denne skønne udflugt med at drikke morgenkaffe og få
et rundstykke i sognesalen. Kl. 9.00 stiger vi på den bestilte bus og
kører mod Randers. Lidt uden for Randers by har vi det første stop
ved Enghøj Kirke.
Her vil formanden for menighedsrådet fortælle om den spændende
kirke, der blev indviet i 1994. Efter besøget fortsætter turen mod
Gammel Estrup. Her har vi bestilt en guidet rundvisning på landbrugsmuseet og herregårdsmuseet efter at have nydt en sandwich
til frokost.
Hen på eftermiddagen fortsætter vi mod Hobro og besøger Den
Italienske Have, hvor vi også bliver vist rundt og drikker eftermiddagskaffen. Vi forventer at være hjemme i Skalborg Kirke igen
senest kl. 18.00. Pris: 190 kr. alt inkl. Tilmelding til kirkekontoret
senest onsdag den 10. juni.
Sommeraftensang
Gudstjenesten den 12. juli holder vi om aftenen kl. 19.00. Sopran
Margrethe Smedegaard bidrager med sin lyse stemme til enkelte
solosange og synger for på fællessange. Organisten bidrager med
let og elegant sommermusik. Efter gudstjenesten byder vi på et glas
sommerdrik og noget sødt.
#2 2015
SKALBORG KIRKE
Digtervejen 6
9200 Aalborg SV
T 98 18 00 69 / 51 51 70 06
M [email protected]
W www.skalborgkirke.dk
KIRKEBLADET
KIRKEBLADET
Udgives af Skalborg Menighedsråd
Ansv. redaktør: Jutta S. P. Linklett
Provst Christian Bjørn Krüger
Træffes bedst efter aftale
Tlf. 30 29 80 76 / [email protected]
Sognepræst Heine Hansen
Træffes bedst efter aftale undt. mandag
Tlf. 30 70 07 37 / [email protected]
Sognepræst Anette M. Madsen
Tlf. 22 33 14 29 / [email protected]
Velkommen til vores nye
kirkemedarbejder
Kirkemedarbejder Pernille Hansen Krogh
Hej, jeg hedder P. i daglig tale, Pernille Hansen Krogh på papiret.
Træffes bedst 11.00-12.00 undt. mandag
Træffes bedst 09.00-14.00 undt. mandag
Tlf. 98 18 00 69 / 51 51 70 06 /
[email protected]
Kirketjenere
Tanja Gade Hammerholt
Anne-Mette Riber Højmark (barselsvikar)
Kia Kathrine Thaagaard Hansen (barsel)
Træffes bedst 09.00-14.00
Tlf. 40 48 11 63 / [email protected]
Organist Eva-Marie Kjæhr
Tlf. 98 18 49 44 (privat)
Krogh har jeg giftet mig til. Jørgen mødte jeg i 1993 på Vrå Folkehøjskole, og han er nu far til vores tre drenge på 12, 14 og snart
16 år.
Til min 44 års fødselsdag fik jeg en gave, som jeg blev særligt glad
for: Paul Holm ringede og tilbød mig jobbet som Skalborg Kirkes
nye kirkemedarbejder. Jeg glæder mig meget til at møde jer alle
og i dagligt virke som engageret og nærværende holdspiller, og at
bidrage til kirkens vision: ”at være levende kirke i Skalborg”.
Farvel og goddag
Tlf. 22 17 49 44 (mobil)
[email protected]
Musikmedarbejder
Stinne Øllgaard Andersen
Tlf. 51 51 70 10 / [email protected]
Vores kirkemedarbejder Julia Sakskjær Nielsen har søgt nye udfordringer, og det ønsker vi hende al held og lykke med. Den 5. maj
starter vores nye kirkemedarbejder Pernille Hansen Krogh. Efter
gudstjenesten den 10. maj vil der være velkomstreception i sognesalen, hvor vi kan sige farvel til Julia og goddag til Pernille.
Kirkekontoret
Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 00 69 / mob. 51 51 70 06
[email protected] / www.skalborgkirke.dk
Barselsvikar for kirketjener
Kia Kathrine Thaagaard Hansen
Mandag lukket
Tirsdag - fredag . . . . . . . . . . . . . 10.00 - 12.00
Fra 1. maj er Kia gået på barsel, da hun skal være mor til juni.
Allerede i marts og april måned har menigheden haft mulighed for
Menighedsrådets formand
at møde hendes afløser Anne-Mette, som er 48 år og bor i Nørre
Henning Bentzen
Kongerslev sammen med sin mand og to store sønner.
Tlf. 40 45 43 52 / [email protected]
Næste nummer udkommer 8. august 2015
Layout og tryk: Novagraf A/S
SK A LBORG K I RK E SOGN
3
Koncerter
Gudstjenester
TIRSDAG DEN 26. MAJ KL. 19.00 - 20.00
Maj
Syng solen ned-arrangement
Søn.10. 10.00 Christian B. Krüger5. søndag efter påske
Vi afslutter denne sæson af sangtimer med en musikaften, hvor
Tors.14. 11.00 Kristi Himmelfartsd.Friluftsgudstjeneste i Lundby
- velkomstreception (s. 3)
Skalborg Kirketrio, bestående af kirkesanger Stinne Øllgaard An-
Bakker (s. 7)
dersen, bassist Peter Søvad og organist Eva-Marie Kjæhr, udgør
Lør. 16. 09.00 Anette og Heine
Konfirmation
den musikalske basis, mens Christian B. Krüger fortæller om de en-
Lør. 16. 11.00 Anette og Heine
Konfirmation
kelte sange. Efter gudstjenesten serveres en kop kirkekaffe i kirkens
Søn.17. 10.00 Anette og Heine
Konfirmation
forhal. (Se forsidebillede).
Søn.17. 17.00 Heine Hansen
Gospelgudstjeneste
Søn.24. 10.00 Christian B. KrügerPinsedag - Aalborg Koncertkor
medvirker BIL
SØNDAG DEN 7. JUNI KL. 19.30
”Carl Nielsen i nye Klæder”
De tre musikere i trioen Jan Lund, tenor, Karen Skriver Zarganis,
Man.25. 10.00 Heine Hansen
Anden pinsedag
Man.25. 17.00 Heine Hansen
Prise med Spise
Søn.31. 10.00 Heine Hansen
Trinitatis søndag
fløjter, og Michael Norman Sørensen, guitar, synger Carl Nielsens
Juni
kendte og elskede sange i nye udsættelser af bl.a. Jens Hørsving,
Lør. 6. 11.00 Anette M. Madsen Dåbsgudstjeneste
Fuzzy, Jørgen Lauritsen, Niels Rosing-Schow o.a. Koncerten er ar-
Søn. 7. 10.00 Christian B. Krüger 1. søndag efter trinitatis
rangeret i anledning af 150-året for Carl Nielsen.
Søn. 14. 10.00 Heine Hansen 2. søndag efter trinitatis
Ons. 17. 17.30 Heine Hansen Prise med Spise - udendørsgudstj. (s. 6)
Søn. 21. 10.00 Anette M. Madsen 3. søndag efter trinitatis BIL
Søn.28. 10.00 Heine Hansen
4. søndag efter trinitatis
Juli
Søn. 5. 10.00 Heine Hansen 5. søndag efter trinitatis
Søn. 12. 19.00 Anette M. Madsen 6. søndag efter trinitatis
- aftensgudstjeneste (s. 8)
Søn. 19. 10.00 Christian B. Krüger 7. søndag efter trinitatis
Søn. 26. 10.00 Christian B. Krüger 8. søndag efter trinitatis BIL
August
FORÅRSKONCERT
med Skalborg Spire- og Børnekor,
Sofiendalsskolens kor og Vokalisterne
søndag den 10. maj. kl. 16.00.
Søn. 2. 10.00 Christian B. Krüger 9. søndag efter trinitatis
Søn. 9. 14.00 Heine HansenFørste skoledagsgudstjeneste (s. 4)
Plejehjemsgudstjenester
Gudstjenesterne er tirsd. kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.
DRACHMANNS HAVE
SOFIEGÅRDEN
SØNDAG DEN 9. AUGUST KL. 14.00
2/6 Christian B. Krüger
9/6
”Et stort skridt på små ben”
- første skoledagsgudstjeneste
7/7 Heine Hansen
14/7 Christian B. Krüger
4/8 Christian B. Krüger
11/8 Heine Hansen
Heine Hansen
• Hvis du er gangbesværet, er der ved de gudstjenester, der er markeret med
Skalborg Kirke inviterer alle 0. klasser med familie og faddere til
denne første skoledagsgudstjeneste for at markere den særlige dag,
som din første skoledag er. Vi vil foreslå, at du tager din nye skoletaske med, for vi har en gave til dig, som du kan bruge i skolen.
4
S K A LB O RG K I RK E S O G N
BIL, mulighed for at blive kørt til og fra gudstjenesten med taxa. Kontakt
kirkekontoret - det er gratis.
• I denne kirkebladsperiode samles der ind til Aalborg Menighedspleje.
Tak for enhver god gave.
SK A LBORG K I RK E SOGN
5
Babysalmesang
TORSDAG DEN 14. MAJ KL. 11.00
Kristi Himmelfartsdag
– friluftsgudstjeneste i Lundby Bakker
Det er mere populært end nogensinde, at mor eller far tager til babysalmesang med deres nyeste skud på stammen. Babysalmesang
Menigheder, præster, kor, organister og kirkesangere medvirker
er nærvær gennem sang, dans og leg i kirkerummet. Efter babysal-
igen i år ved denne fælles gudstjeneste. Musikken leveres af Nord-
mesangen er der kaffe, brød og hygge i sognesalen. De næste hold
vestjysk Brass Band.
starter tirsdag den 12. maj kl. 9.30 og kl. 10.45. Dit barn skal være
Pilgrimsvandring starter kl. 9.00 fra Gistrup Kirke.
mellem ca. 3 til 9 måneder ved start.
Efter gudstjenesten er menighedsrådene værter ved en kop kaffe/
te/juice. Læs mere på www.skalborgkirke.dk.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Gunderup Kirke. I
givet fald meldes det ud på kirkernes hjemmesider.
NYHED
Sang og salmedans
Fra august tilbyder Skalborg Kirke ”Sang og Salmedans” for børn
fra 1 til 3 år med en forælder. Det bliver torsdage fra kl. 16.45 til
MANDAG DEN 29. JUNI KL. 17.00 - 21.00
17.30.
Skalborg FDF fejrer 50 års
jubilæum i Skrænten
Tilmelding til Babysalmesang og
Sang og Salmedans sker til:
musikmedarbejder Stinne Øllgaard Andersen
51 51 70 10 / [email protected]
I forbindelse med kredssommerlejren ønsker FDF at fejre deres 50
års jubilæum, samt 25 års jubilæet for hytten i Skrænten, med et
stort fælles lejrbål.
Program: Åben lejr fra kl. 17.00, grilltraktement fra kl. 18.00 og
stort lejrbål kl. 19.30. Arrangementet afsluttes med kaffe efter lejr-
ONSDAG DEN 17. JUNI KL. 17.30
bålet. Alle er meget velkomne!
Prise med Spise
Af hensyn til spisning skal tilmelding ske pr. mail til adressen:
[email protected]
Udendørsgudstjeneste i samarbejde
med FDF Skalborg
Kom og vær med til denne livlige udendørsgudstjeneste. Vi begynd­
er med aktiviteter for børn og barnlige sjæle på græsplænen ved
kirken. Gudstjenesten starter kl. 18.00, hvor Skalborg Kirkeband
spiller til glæde og fællessang. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognesalen. Arrangementet slutter kl. 19.30. Tilmelding ved
sms til Heine Hansen, tlf. 30 70 07 37, senest onsdag den 10. juni.
6
S K A LB O RG K I RK E S O G N
SK A LBORG K I RK E SOGN
7