Fagudvalgsansvarlig

Amgros I/S søger 2 fagudvalgsansvarlige til RADS sekretariatet
Har du en stærk lægemiddelfaglig baggrund, en projektorienteret tilgang til
opgaveløsning og et brændende ønske om at supportere sygehusenes fremtidige
rationelle lægemiddelvalg?
Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS) sikrer kvaliteten i en ensartet national
anvendelse af sygehusmedicin på tværs af regioner og sygehuse. Ved at skabe et fælles fagligt
nationalt grundlag skal strukturen bl.a. sikre, at der dannes et solidt grundlag for den
efterfølgende udbudsproces. Derudover har Rådet også opgaver i forhold til lægemidler, der
anvendes i primærsektoren.
Rådet nedsætter en række fagudvalg, som skal udarbejde forslag til baggrundsnotater,
behandlingsvejledninger og rekommandationer for udvalgte terapeutiske områder. RADS
sekretariatet i Amgros har i samarbejde med fagudvalgsformændene til opgave at lede
fagudvalgenes arbejde. Vi har travlt og derfor søger vi to nye kolleger.
Som fagudvalgsansvarlig bliver det dit ansvar at:

Bidrage til påvirkning af strategiske og politiske beslutninger om brug af lægemidler i
det danske sundhedsvæsen

Deltage som fagudvalgsansvarlig i RADS fagudvalg inden for udvalgte terapiområder,
hvor facilitering af processen og dialog med fagudvalg og øvrige interessenter vil blive
den centrale rolle

Udarbejde indstillinger til RADS som beslutningsgrundlag for igangsættelse af nye
fagudvalg

Bidrage til at fagudvalget arbejder metodemæssigt efter de retningslinjer, RADS har
angivet

Sikre at nøgledokumenterne lever op til de kvalitetsmæssige krav, og at
beslutningsgangene er transparente

Sikre dialog med andre relevante interessenter, fx lægemiddelindustri,
patientforeninger, sygehusapoteker og myndigheder

I samarbejde med Amgros udbudsteam bidrage med viden og deltage i planlægningen
af udbud i RADS regi

Bidrage med viden og medvirke til at tilrettelægge dataindsamling for forbruget af
lægemidler i samarbejde med Amgros forretningsanalyseteam

Samarbejde tæt med dine kolleger om videreudvikling af sekretariatet
Vi leder efter dig, som

Er akademiker med sundhedsfaglig eller sundhedsvidenskabelig baggrund

Har praktisk erfaring med, hvordan man arbejder inden for det danske sundhedssystem
samt forståelse og respekt for det politiske

Er en god facilitator, der har drevet sundhedsfaglige arbejdsgrupper og som kan lide at
skabe resultater, forankret i din lægemiddelfaglige grundighed og inden for de givne
juridiske rammer

Værdsætter at samarbejde og at involvere forskellige kollegaer, faggrupper og
interessenter og skabe gode relationer

Er detalje-, kvalitets- og procesbevidst og er en stærk kommunikator - både skriftligt
og mundtligt

Tager initiativ, har stor gennemslagskraft, tør udfordre dig selv og andre, og er vant til
at arbejde - og træffe beslutninger selvstændigt

Kan lide at være del af et dynamisk team, hvor mange opgaver er i gang på samme tid
og arbejdstempoet skifter dag for dag

Har et positivt menneskesyn og et smittende humør
Vi kan tilbyde dig:
Du bliver en del af en spændende og alsidig virksomhed i rivende udvikling med et fagligt
stærkt miljø og gode og kompetente kolleger. Ledelsesstilen er motiverende med korte
beslutningsveje, en høj grad af ansvarsuddelegering og en social og åben
kommunikationsform.
Du får i høj grad mulighed for at udvikle og udfordre dig både fagligt og personligt og være
med til at præge virksomhedens fremtid. Du tilbydes derudover en fleksibel arbejdsplads med
en løn, der forhandles efter kvalifikationer.
Kontakt:
Hvis du har lyst til at få mere information om stillingen eller har spørgsmål, er du meget
velkommen til at kontakte Marianne Wigant Andersen på tlf. 4090 5214 eller HR chef Nina
Winther på tlf. 2017 0200
Ansøgningsfrist
Ansøgning og CV bedes mærket ”RADS” og sendes senest den 11. november 2015 til Nina
Winther, e-mail: [email protected]
Amgros I/S er ejet af de fem regioner og ledes af en politisk valgt bestyrelse. Amgros gennemfører EU-udbud for sine
interessenter og indgår efterfølgende aftaler om indkøb af lægemidler, blodprodukter, høreapparater og andre
hjælpemidler til de danske regioner og kommuner. Amgros beskæftiger sig desuden med koordinering af produktion
og indkøb, udbud, IT, logistik og rådgivning på sundhedsområdet omkring behandlinger, dokumentationsarbejde,
økonomi og kvalitet. Amgros I/S ejer endvidere markedsføringstilladelserne for SAD-præparaterne, som fremstilles på
de danske sygehusapoteker. Amgros omsætter for ca. 7 milliarder kr. årligt og beskæftiger godt 80 medarbejdere.
Se mere på www.amgros.dk.