Læse- og skrivekursus til Palle får akvarium

Læse- og skrivekursus til
Palle får akvarium
af Karin Erbo Jensen
Mit afkrydsningsark til min samlemappe – portfolio
Mit
afkrydsningsark
min
samlemappe
- portfolio
Mit
Mit
afkrydsningsark
afkrydsningsark
til til
min
til
min
samlemappe
samlemappe
- portfolio
- portfolio
Navn: ____________________________________________________ Klasse: _________________
Navn:
Navn:
Navn:
Titel
Klasse:
Klasse:
Klasse:
JegJeg
harhar
læst
Jeg
har har
lyttelæst
Jeg
har
lavet
Lærer
Jeg har
Jeg
læst
har
læst Jeg har
lyttelæst
lyttelæstJeg
lavet
har
lavet
Lærer
Lærer
læst
JegJeg
har
lyttelæs
Jeghar
harJeg
lavet
Lærer
ok
ok
ok
opgaver
opgaver
opgaver ok
opgaver
TitelTitelTitel
Palle får akvarium
er Palles
far far
Det Det
er Palles
Det
er far
Palles
Skynd
Palle
Skynd
Skynd
dig,dig,
Palle
dig,
Palle
hjælper
PallePalle
hjælper
Palle
hjælper
far far far
passer
kat kat
PallePalle
passer
Palle
kat
passer
Palles
far far
vasker
Palles
far
Palles
vasker
vasker
bil bil bil
Palle får akvarium
Side 8-9
Sæt
så det passer.
vandkande
si
Palle
Viktor
skib
spand
dykker
akvarium
plastikpose
Palles far
fisk
Ordbog: Palles far, akvarium, dykker, skib, vandkande, si, spand, Palle, Viktor, plastikpose, fisk
To af ordene i ordbogen er sammensatte ord
Skriv dem her, så det passer:
8
Prøv at bytte om på ordene, så du sætter dem sammen på en ny måde.
Skriv de nye ord her, så det passer:
Har du et akvarium?
Skriv svaret her
9
Palle får akvarium
En rød fisk, side 10-13
Sæt x så det passer:
Ja
Villy kommer med en flot grøn fisk.
Skal der være en pumpe i et akvarium?
Skal fisk have luft?
Palles far puster luft i vandet med et puste-rør.
Tegn et akvarium med flotte fisk her:
10
Nej
Palle får akvarium
En sulten fisk, side 14-20
Sæt x så det passer:
Ja
Nej
Palles far er ør i hovedet af at puste.
Palle henter sit net.
Far laver saft i en kande.
Den røde fisk må lære at opføre sig pænt.
Kan fisk lære at opføre sig pænt? Skriv her, hvad du tror:
Ja
Vand på gulvet, side 21-25
Palles far sætter sig ned i akvariet.
Palle tørrer vand op fra gulvet.
Fru Hansen ringer på døren.
Fru Hansen vil have den røde fisk i sin spand.
11
Nej
Palle får akvarium
De bliver ædt!, side 26-31
“Nej, vent!” siger Palle.
“Det er fiskene, der bliver ædt.
De bliver ikke ædt, fru Hansen.
Sæt dem ind i de rigtige rammer her:
“
!”
,
,
12
Find ord med to konsonanter i udlyd
fra side 26 til 31.
Skriv hele ordet
og farv vokalerne røde
Skriv konsonanterne
efter den røde vokal
• ædt
- dt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ordbog: ædt, straks, Hjælp, vent, fisk, spist, plads, helt, synd, imens,
snart, godt, alt
13