Odder og Omegns Fjerkræklub

Odder og Omegns
Fjerkræklub
September
2015
Odder og Omegns Fjerkræklub
Formanden skriver
med at lade dyret få
Formanden
I skrivende er som-
skriver
meren ebbet ud, usta-
Siden sidst
Kommende
aktiviteter
digt vejr gør det svært
for landbruget at få
det sidste af høsten i
hus. Sommeren har
været noget blandet,
men der har været
gode perioder med sol
og varme, som vi har
nydt rigtig godt af.
Andre perioder har
regnen væltet ned i
mine hønsegårde, som
på et tidspunkt var
bedst egnet til opdræt
af svømmefugle. På
nuværende tidspunkt
af året, håber jeg, at
alle opdrættere af racefjerkræ har et godt
tillæg, af gode ungdyr
vanker bør frasorteres
chancen til næste sor-
flokken, for at give
tering. Men anden
plads til de ungdyr
gang indser jeg, at jeg
som skal vaccineres og
tog fejl ved ikke at
fremstilles i et udstil-
fjerne dyret første
lingsbur. Ofte går vi
gang.
som opdrættere på
kompromis med os
selv. Når du står og
sorterer dine dyr, og
skal træffe et valg, om
dyret skal kasseres
eller om det skal videre til udstilling og avl,
så kommer nødvendighed af at være hård.
Overvejer du at kasserer et dyr, og alligevel
lader dyret bruge, så
går du for langt med
dig selv! Personligt
Vi vil fra bestyrelsen
gerne hjælpe Jer med
at give råd og vejledning ved sortering og
udvælgelse af dyr. Det
kan være dyr som man
tænker, skal bruges på
efterårets udstillinger
eller dyr som man skal
bruge til æglægning i
det næste år. Kontakt
en fra bestyrelsen og
vi aftaler, hvor og
hvornår.
ender jeg oftest selv
til fremvisning på de
kommende udstillinger
i efterår/vinter.
Sortering af ungdyr
Denne tid på året er
også tiden, hvor opdrættere bør se deres
ungdyr efter. De dyr
Gl. Danske Husdyr
med diverse små ska-
Danske gæs, grå
Odder og Omegns Fjerkræklub
Side 2
Siden sidst
Turen til naturcenter
Dansk Landhøne
Odder og Omegns Fjer-
Have og Sensommer-
Harrild Hede var en rig-
kræklub har været me-
marked på Odder Muse-
tig god oplevelse, et af
get aktiv ved flere PR
um, her blev der alle
Danmarks smukkeste
udstillinger, Landman-
steder vist høns, gæs og
naturområder, lidt synd
den kommer til byen, på
ænder som var meget
ikke flere ville dele den-
gågaden i Odder. Grøn
populær ved både voks-
ne oplevelse med os.
Festival i Økologiens
ne og børn.
Grillaftenen var som
sædvanlig en god og
hyggelig aften med
Bestyrelse:
mange fremmødte, når
Viggo først får fyret op i
Formand:
grillen, er mulighederne
Niels Rasmussen,
for en bedre middag
Fenstenvej 12, 8300
altid i top, uanset om
Odder
Tlf. 21 67 22 99,
man er til ko eller høne.
mail:
Sussex hvid sort/columbia
[email protected]
Næstformand:
Bjarne Sørensen,
Kommende aktiviteter
Inden længe skriver vi
vi brug for mange hæn-
D.F.f.R's
oktober og der starter
der til at hjælpe, der er
Landsudstilling d. 11-
udstillingssæsonen, en
brug for alle, til både
12-13. december,
spændende tid både for
store og små opgaver.
Messecenter Herning
mail:
udstillere og ikke mindst
Kontakt venligst besty-
Sidste frist for anmeldel-
[email protected]
besøgende på udstillin-
relsen.
se af dyr,
Elvej 14, 8700
Horsens,
Tlf. 75 64 58 20
21 31 00 70
Kasserer:
gerne, som kommer for
Vaccination
d. 23. oktober 2015
Palle Juul,
at se vore dyr.
Marsvinslundvej 8,
D. 10 – 12. oktober er
vaccineret, som de fore-
klubben vært ved en
gående år. tirsdag d.
fælles hønsedag og Spe-
29. september i koloni-
14 – 15. november
cialudstilling for Sebright
en. Kontakt bestyrelsen.
udstilling i Horsens
Onsdag 7. oktober
Odder og Omegns
kl. 19,00 i kolonien
Fjerkræklub udstilling
medlemsmøde. Denne
Sidste frist for anmeldel-
aften en snak om kom-
se af dyr, d. 28. decem-
mende udstillinger, samt
ber 2015.
8800 Viborg,
Tlf. 51 51 21 91
mail:
[email protected]
com
Sekretær:
Palle/ Niels
Materielforvalter:
Jens Jochumsen
Mustrupvej 17, 8320
Mårslet
Tlf. 21 76 44 97
[email protected]
-Bantam klubben, Specialklubben for Danske
Landhøns, Landsklubben
for Orpington og Specialklubben for Dv. Wyandotter, Den Danske Plymouth Rock Klub, og
Dansk Wyandot klub i
Hundslund Hallen. Et
spændende arrange-
Vi skal have vore dyr
31 - 1. november
udstilling i Århus
om årets tillæg. Tag et
par dyr med og dommer
16 – 17. januar Udstil-
Peder Pedersen vil give
lingen Hundslund Hallen
hans kommentarer om
dem.
Onsdag 27. januar kl.
19,00 Generalforsamling
Hans S. Kjærsgaard,
ment som vi skal have
Viskærvejen 78, 8300
op at stå, burmatriel og
Lørdag d. 10. oktober
med spisning kl. 18,00
opstilling af dette, samt
Fælles hønsedag i
sted senere.
bespisningen. Dette har
Hundslund Hallen, her
de sidste år givet en
har vi brug for jeres
fortjeneste til klubkas-
hjælp.
Odder,
Tlf. 86 54 20 37
mail:
[email protected]
sen. Denne weekend har
Vel mødt til klubbens
aktiviteter.
P.k.v. Niels