Dag 5

vandring
vandring
Vandrefestival med musik og Møllehave
påpeger han.
- Derfor prøver vi nu et nyt samarbejde med
naturguiderne fra Naturstyrelsen med kortere
ture, hvor der også er mulighed for at vælge
naturoplevelser til med transport til det hele,
siger Ole Riis.
Man kan tage del i fællesskabet, men også
tage ud på egen hånd og måske tage en ekstra
dag og krydre det hele med Thy Fortællinger og
Thy Kammermusikfestival.
Dem, der allerede har tilmeldt sig er typisk i
alderen 50+.
Mange af dem har valgt et enkeltværelse,
som er muligt her uden ekstra betaling, tilføjer
Ole Riis.
DET ER ikke alle vandreglade turister, der har tid
til at afsætte fem dage til at vandre i Thys natur.
Derfor har Thy Turistbureau også sammensat
en kortere pakketur i forbindelse med den kommende vandre- og musikfestival i august.
Her vil der være mulighed for kortere vandreture med guder fra Naturstyrelsen, høre Johannes Møllehave fortælle om Halfdan Rasmussen
og komme til kammermusikkoncert på Kirsten
Kjærs Museum.
Det fortæller turistchef Ole Riis Kristensen, Thy
Turistbureau.
Der er mange som gerne vil opleve Nationalpark Thys fine natur i et fællesskab med andre,
men som ikke har ben til at vandre i fem dage,
Ramsløg og uendelige horisonter
I den østlige kant af plantagen kan man opleve frodig bøgeskov og ramsløg i mængder.
Selv på rejsens sidste dag er Nationalpark Thy i stand til at overraske
Tekst og foto: Søren Skov
[email protected]
O
m få timer har vi gjort det.
Vandret gennem Nationalpark
Thy på langs. Forventningen
blander sig med vemodighed, da vi tager fat på rejsens sidste vandredag og
dermed også de sidste 16 kilometer
frem til Sårup.
Dagens udgangspunkt er Tved Kirke i
den østlige kant af Tved Klitplantage.
Den gamle kirke fra 1100-tallet er
åben, så vi kan komme inden for og se
det kendte kalkmaleri fra middelalderen, hvor Adam og Eva er afbilledet i et
klitlandskab med blomstrende lyng.
Thys karrige natur med klitter og
lyng kan spores langt tilbage i tiden.
Men naturen er aldrig statisk. Den
ændrer sig lidt hele tiden. Det gælder
også i Nationalpark Thy. Selv om Tved
Klitplantage er domineret af fyr og
gran, er her i den østlige kant af plantagen også en bid frodig løvskov med
blomstrende ramsløg i rå mængder. Et
overraskende skovbillede, der er mere
typisk for det blide Østjylland end for
det forblæste Thy.
Dagens guide er Klaus David Jensen,
Naturstyrelsen Thy, der fortæller om
plantagens forskellige træer. Vi hører
om bøgene ved Tved Kirke, der trives
så fint, da de her står på en moræneknold uden flyvesand, om de mange
ædelgraner, hvor stammen ofte skinner rødligt, da der vokser en særlig
slags svamp på dem, og ikke mindst
om sitkagranen - klitplantagens kongetræ, der kan tåle salt og blæst. Sitkaen kan derfor gro på selv de mest udsatte skovbryn ud mod vestenvinden.
På den måde kan den give ly og læ til
andre, mere krævende træer længere
inde i plantagen.
- Sitkagran kommer fra Nordamerika. Det samme gør flere andre træer,
som vi har brugt i det danske skovbrug
siden sidst i 1800-tallet, bl.a. douglasgran og contortafyr, beretter Klaus David Jensen.
Skovfyr er her også mange af. Den er
det eneste fyrretræ, der er naturligt
hjemmehørende i Danmark. Modsat
contortafyr, der let vælter i blæsevejr,
er den tilpasset det danske klima og
står derfor godt fast, når det stormer.
Som vores andre hjemmehørende træer er også skovfyr af stor biologisk værdi. Dyr og planter i den danske natur jo
er tilpasset skovene i Sydskandinavien
og Mellemeuropa og dermed også skove med skovfyr.
Tilmed er skovfyren også et flot træ.
Selv på en gråvejrsdag lyser skovfyrrens røde bark op, så det ser ud, som
om solen skinner.
Op til toppen af Isbjerget
Skridt for skridt tilbagelægger vi de
sidste kilometer på den fem dage lange
nationalparkvandring. Vi holder frokostpause ved den smukke Nors Sø og
går derpå op på Isbjerget, hvor udsigten over Hanstholmreservatets uendelige klithede er så flot, at den kan tage
pusten fra selv kræsne naturkendere,
da vi i dag ikke er vant til natur i så stor
målestok.
Det er da også et syn, der synes at høre en anden tid til. Til dengang, hvor
Blicher skrev om den almægtige jyske
hede, der så sent som i midten af
1800-tallet dækkede en tredjedel af
Jylland.
I dag er langt de fleste heder dyrket
op, tilplantet eller udstykket til sommerhusgrunde. Heden - Jyllands mest
karakteristiske landskab gennem tusinder af år - er stort set borte. Thy er i
dag et af få steder, hvor man stadig kan
fornemme hedens rå natur og uendelige horisonter, som førhen prægede store dele af Jylland.
Den mest fantastiske udsigt
Fra Isbjerget, der har sit navn, da bakketoppen på afstand ligner en skaldet
isse, fortsætter vi mod nord, indtil vi
kommer til Naturstyrelsens udkigstårn
syd for Sårup.
Her standser vi op længe, mens vi nyder den milevide udsigt over Hanstholmreservatet, der er noget af det fineste og mest følsomme natur vi har
herhjemme. Hele Hanstholmreservatet er derfor afspærret i fuglenes yngletid. Den centrale del af reservatet er
endda afspærret hele året. Men takket
være udsigtstårnet kan vi stå kanten af
det lukkede land og kigge ind uden at
forstyrre.
Det er store afstande, og kikkerter er
derfor en nødvendighed, men med en
Hanstholm-reservatet set fra Isbjerg. Et af de fineste områder i den danske natur.
god kikkert kan man se flere småflokke af krondyr i det fjerne.
Den lange vandretur på langs af Nationalpark Thy har lejret sig i både kroppen og sjælen hos os alle. Det har været
fem dage med fælles oplevelser af storslåede landskaber og den gode fornemmelse om aftenen af naturlig træthed, når man har brugt kroppen på at
vandre i naturen frem for at sidde på
en kontorstol.
De fælles naturoplevelser og de efterfølgende middage om aftenen med
god mad og vin har gjort, at rejsen også
er en social oplevelse.
- Det har fungeret utrolig godt. Der
har både været plads til veninde-snak,
hvor vi tre har udgjort vores eget lille
fællesskab, og plads til et godt fællesskab i hele den store gruppe, fortæller
Birgit Boding, 61, der har vandret turen sammen med sine to gamle studiekammerater, Gunhild Hansen, 61 og
Sinnet Bunde, 59.
Også Tove Skands, København, der
selv er aktiv rejseleder inden for Dansk
Vandrelaug, er fyldt med lovord over
for den fem dage lange vandrerejse.
- Det er en god ide med skiftende
guider fra Naturstyrelsen undervejs,
der hver især har et emne, hvor de har
specialviden og er gode fortællere. Jeg
har ikke før været på en rejse, hvor der
har været så megen information undervejs, påpeger Tove Skands, der har
været af sted på turen sammen med sin
søster Kirsten Ydersen, Hirtshals.
Nationalparkvandringens nestor er
den snart 81-årige Johan Haugaard,
Hirtshals. Han har gennem mange år
været aktiv i Fodslaw, og er derfor en
erfaren vandrer. Trods alderen har han
på intet tidspunkt haft besvær med at
følge med - heller ikke på nationalparkvandringens to lange etaper på
knap 25 kilometer.
- Når man er nået op i min alder, skal
man jo holde sig i gang. Ellers går det
galt, siger Johan Haugaard med et
smil.
Hanstholm
Hanstholm
Vildtreservat
Klitmøller
Tved
Klitplantage
Vilsbøl
Klitplantage
Nors Sø
Dag 4
Ca. 10 km.
Vangså
Klaus David Jensen er
dagens guide i Tved
Klitplantage.
Vandet
Sø
Nystrup
Klitplantage
Vangså
Hede
Bøgsted
Rende
Vandet Klitplantage
Dag 3
Ca. 25 km.
Tvorup
Klitplantage
Nr. Vorupør
Vandring får det til at gå fremad
Selv om han med sin raske gang kilometer efter kilometer er et godt eksempel på, at man kan holde et højt funktionsniveau livet igennem ved at vandre,
er det ikke så meget det, der glæder
ham, men mere det, at han rent faktisk
er i stand til det, selv om han for en
snes år siden blev ramt af en diskusprolaps.
- Jeg blev opereret, men det gik ikke
godt. Da jeg vågnede, var jeg lam fra
brystet og ned. Lægen mente, at jeg
med træning kunne gøre mig håb om
at kunne gå rundt inde for hjemmets
fire mure, men såfremt jeg skulle gå
uden for, var det mest sandsynlige, at
jeg blev nødt til at bruge stok. Men ved
at gå og gå har jeg trænet mig op, så jeg
til sidst næsten kunne det samme, som
før jeg fik diskusprolapsen, tilføjer Johan Haugaard.
Så længe man kan gå, så går det nok.
Dag 5
Ca. 16 km.
Thisted
Stenbjerg
Førby Sø
Stenbjerg
Klitplantage
Faddersbøl
Thisted
Bredning
Lyngby
Johan Haugaard er
vandreturens nestor,
men han har ingen
problemer med at følge med på de lange
dagsture på knap 25
kilometer.
Hvidbjerg
Klitplantage
Dag 2
Ca. 23 km.
Lyngby
Hede
Lodbjerg
Fyr
Ove
Sø
Svankjær
Vandreeventyr
i Nordjylland
FØLG MED i vandreturen gennem
Lodbjerg
Klitplantage
Lodbjerg
Ørum
Sø
Flade Sø
Agger
Nationalpark Thy på langs. I dag
bringer sidste afsnit i Friii’s sommerserie om at vandre i Nationalpark
Thy. NORDJYSKE var inviteret af Thy
Turist til at gå med på en fem dage
lang tur sammen med 25 vandrere.
Krik
Dag 1
ca. 10 km.
Krik
Vig
Nees
Sund
14
Friii 17. juli 2015
17. juli 2015
Agger
Tange
1
Thyborøn
Friii 15