Nyhedsbrev nr. 2 Siden sidst – Nyt fra bestyrelsen

Nyhedsbrev nr. 2
www.miniforeningen.dk
______________________
April 2015
Siden sidst – Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamlingen
Årets generalforsamling, der blev holdt den 10. marts d.å., vidner om fortsat stor interesse for vores forening.
Det er ikke mange foreninger, der kan glæde sig over, at tæt på halvdelen af medlemmerne møder op og
deltager i generalforsamlingen, som det igen i år var tilfældet i ”mini”.
Årets store emne var et forslag om valg af formand. Som det er nu, er det bestyrelsen, der vælger formanden,
men Karen Koch havde indsendt et forslag om, at formanden vælges af medlemmerne på generalforsamlingen.
Sagen blev drøftet og med bestyrelsens ændringsforslag blev følgende vedtaget:
”Miniatureforeningen “mini”'s vedtægter ændres således, at foreningens formand vælges af generalforsamlingen. Foreningens bestyrelse forpligter sig til at fremsætte vedtægtsændringsforslag herom ved næste
ordinære generalforsamling.”
Referatet af generalforsamlingen med formandens beretning udsendes sammen med dette nr. af Nyhedsbrevet.
Referatet og beretningen kan desuden ses på foreningens hjemmeside under generalforsamling-2015.pdf.
Ny bestyrelse og formand
På det første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig således:
- Grethe Holme Jantzen, formand.
- Kirsten Børsting, næstformand,
rejseleder og bibliotekar.
- Lisa Tørngren, kasserer, redaktør og
webmaster.
- Tove Palm, sekretær.
- Bjarne Kelde, bestyrelsesmedlem.
- Per Lydersen, suppleant.
- Helle Jensen, suppleant.
Kontaktoplysninger til bestyrelsesmedlemmerne findes på side 11 i
dette Nyhedsbrev.
Den nye bestyrelse er helt enige om,
at vi vil arbejde for en bredt funderet
forening med et fællesskab i opgave- Forreste række fra venstre: Per Lydersen, Tove Palm og Kirsten Børsting.
løsningen.
Bagerste række fra venstre: Lisa Tørngren, Grethe Holme Jantzen, Bjarne Kelde og Helle
Vi går ind for tradition og fornyelse i Jensen.
foreningens aktiviteter for medlemmerne. Som noget nyt har vi valgt en hovedansvarlig for indholdet på medlemsmøder, arbejdende værksteder,
kurser og Lang Lørdag. Med opbakning fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, er det Per Lydersen, der har
påtaget sig den vigtige opgave.
Kontingent
Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2015, kan du nå det endnu. Kontingent for 2015, er uændret 250 kr.
pr. person og 400 kr. for 2 personer på samme adresse. Kontingentet skal indbetales på foreningens bankkonto
reg. nr. 4448 kontonr. 10145961 eller kontant til foreningens kasserer på et medlemsmøde.
Nyt fra bestyrelsen fortsætter på næste side...................
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 1 af 11
Booking af lokaler
Med virkning fra i år er det et lovkrav, at foreninger skal søge om lån af kommunale lokaler digitalt.
For at håndtere de mange lokalebookinger har Furesø Kommune indført et nyt IT-system. Systemet skal
imidlertid kun benyttes til sæsonbooking og ikke til booking af lokaler til enkeltstående arrangementer.
Spørgsmålet har været, om Miniatureforeningens lån af Teatersalen i Farum Kulturhus skulle håndteres som
sæsonbooking eller som booking af lokaler til enkeltstående arrangementer. Efter en del usikkerhed har vi i
samarbejde med kommunens medarbejdere i Kultur og Fritid fundet frem til, at vores medlemsmøder skal
bookes som enkeltstående arrangementer.
Rent praktisk betyder det, at vi først kan booke lokaler for sæsonen 2015/16 efter den 13. maj d.å, når
sæsonbookingen er afsluttet.
Vi må altså vente til midt i maj måned for at få oplyst datoerne på medlemsmøderne til efteråret.
Så snart vi kender datoerne, vil de blive lagt ud på hjemmesiden og bragt i Nyhedsbrevet.
Skiftende ugedage for medlemsmøderne
En del af foreningens medlemmer har været kede af, at medlemsmøderne de sidste par år har været holdt på en
bestemt ugedag. Uanset hvilken ugedag vi vælger, vil der altid være nogen, der har meldt sig til noget andet på
netop den dag og derfor er forhindret i at deltage i medlemsmøderne.
Vi vil derfor, i det omfang det er muligt, holde medlemsmøderne på skiftende ugedage i den kommende sæson.
Bestyrelsen har desuden aftalt, at vi i videst muligt omfang vil planlægge arbejdende værksteder og kurser på
tidspunkter hvor medlemmer, der er i job, også har mulighed for at deltage.
Foreningens pjecer
Foreningens to små pjecer Kender du Miniatureforeningen ”mini” og
Velkommen i Miniatureforeningen ”mini” er blevet revideret.
Kender du Miniatureforeningen ”mini” er en orienteringspjece om
foreningen, som gives til miniaturister, der eventuelt er interesseret i at
blive medlemmer af foreningen. Den uddeles desuden på
Dukkehusfestivalen i Farum og på Forenings- og Kulturfestivalen, der
arrangeres af Kulturelt Samråd i Furesø Kommune. Har du kontakt med
en, der måske er interesseret i foreningen, er du meget velkommen til
at give pjecen videre.
Vi tager nogle eksemplarer med til de næste medlemsmøder. Du kan
også finde den på hjemmesiden under fanebladet: Bliv medlem klik her.
Pjecen Velkommen i Miniatureforeningen ”mini” gives til nye
medlemmer. Den indeholder en række praktiske oplysninger om vores
medlemsmøder, Nyhedsbreve, mini-biblioteket, værktøj til låns,
hjemmesiden mm. Velkomstpjecen finder du også på hjemmesiden
klik her.
Vedr. Foreningens blade
Af Kirsten Børsting, bibliotekar
Jeg har nu gennemgået vores samling af blade og sammenholdt den med de blade, der er noteret som udlånt i
bogen.
Jeg har valgt at fokusere på 1 zu 12 og DollsHouse and Miniature Scene begge tilbage til 1/1 2013.
Desværre må jeg konstatere, at der stadig mangler en del numre. For 1 zu 12 mangler nr. 69 72 76 77 og 79.
For DollsHouse and Miniature Scene mangler nr. 223 224 225 226 227 228 229 231 232 og 233.
Da bladene gerne skulle være til glæde for alle foreningens medlemmer, bedes du tjekke, om du evt. har et eller
flere numre liggende derhjemme, det kan jo være at de/det er "druknet" mellem dine egne blade, eller har
forputtet sig et sted.
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 2 af 11
Medlemsmøder
Hvis ikke andet er oplyst, afholdes medlemsmøderne i Farum Kulturhus, Teatersalen,
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 19.00 – 22.00.
Medlemsmøde tirsdag den 9. juni 2015. Liggestol ved Per Lydersen
Vi skal lave en liggestol. Pris for et kit er 25 kr. Hvert kit er komplet inkl. det
stof, der skal bruges til stolen. Per anvender patchworkstof, da det har det
fineste og mindste mønster. Har du selv en rest stof, som du vil anvende, er
du velkommen til at medbringe det. Blot skal du være opmærksom på, at
det skal have en størrelse på mindst 4,5 x 12,5 cm.
Medbring: Din værktøjskasse med skæreplade, tynd blyant, lineal, skalpel,
lim og tape samt STOF/TEKSTIL-LIM. Har du et 2mm bor og en lille
boremaskine og/eller en listesaks så medbring også gerne det.
Lang Lørdag
Liggestole med forskelligt stof.
Hvis ikke andet er oplyst afholdes Lang Lørdag i Farum Kulturhus, Foreningslokalet, Stavnsholtvej 3,
3520 Farum kl. 10.00 - 16.00
Lang Lørdag den 18. april og den 13. juni 2015 ved Per Lydersen
Per Lydersen vil til hver Lang Lørdag medbringe en del af sine maskiner og andet
værktøj, som ikke alle er i besiddelse af. Desuden medbringer han et udvalg af materialer og værktøj til salg. Har du specielle ønsker til materialer eller værktøj, så kontakt Per – pr. telefon eller mail – inden den lange lørdag, så du er sikker på, at Per har
det med.
Rent praktisk vil de lange lørdage foregå på den måde, at du kan ”droppe ind” fra kl.
10.00, hvor Per vil være behjælpelig med råd, vejledning og en hjælpende hånd, hvis
du har behov for det i forbindelse med dit projekt. Om der er tale om et igangværende projekt eller begyndelsen på et nyt dukkehus, kikkasse, drivhus, have, campingvogn, noget helt andet, eller blot skabelonen til en ide……………. Ja kom bare med det,
det finder vi ud af, siger Per. Og ellers er det blot at dukke op, for at være i hyggeligt
selskab med andre, som gerne vil afsætte en lang dag til at nå et godt stykke med et
Per Lydersen i sit værksted.
projekt. Der vil blive lavet kaffe og the i lokalet, så du skal blot huske din værktøjskasse, madpakke og drikkevarer. Kontakt venligst Per, hvis du en lørdag kommer senere end kl. 12.00.
Per kan kontaktes på telefon: 40 86 47 50 eller mail: [email protected]
Arbejdende værksted
Hvis ikke andet er oplyst afholdes de arbejdende værksteder i Farum Kulturhus, Foreningslokalet,
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Tirsdag den 30. juni 2015 kl. 18.00 – 22.00.
Åben kuffert ved Laila Hindsberg
Har du lyst til at lave en åben kuffert i skind, så er chancen der nu.
Medbring: Underlag, Laila’s lim, Tacky Glue eller lign., små klemmer, saks
til skind og papir, pincet, hvid mat tape, skarp tynd metal lineal og en
fladtang.
Tilmelding til Laila senest 16. juni d.å. på [email protected], mobil 20 40 40 02
eller på et medlemsmøde. Pris 225 kr. som betales ved tilmelding.
Åben kuffert i skind.
Sæt kryds i kalenderen
Medlemsmøder:
09.06 + 18.08. 2015
Lang lørdag:
18.04 + 13.06 + 19.09. + 17.10. + 14.11. 2015
Arbejdende værksted: 30.06. + 12.09. + 07.11. 2015 (De to sidstnævnte arbejdende værksteder annonceres
senere).
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 3 af 11
Stafetten
I stafetten skrives der indlæg om et medlems interesse for miniature, hvorefter stafetten
gives videre til en anden person. I sidste nr. af Nyhedsbrevet blev stafetten givet videre
til Birgit Jalling, der her fortæller om, hvordan hun kom i gang med miniature.
En fantastisk hobby
Af Birgit Jalling
Som så mange af os var jeg som barn meget glad for dukker og at fremstille dukketøj.
Jeg havde også et Lundby-dukkehus, som jeg legede meget med, men det blev pakket
væk, da jeg blev ældre. Det er faktisk stadig pakket væk, selv om mine døtre legede med
det en overgang. Måske sætter jeg det op engang?
Birgit Jalling
I ’79 lånte jeg en bog på biblioteket om dukkehuse og møbler, man selv kunne lave. Set
med nutidens øjne er den meget primitiv, men jeg blev dybt fascineret. Min mand lærte mig at bruge en løvsav,
og jeg fremstillede mange møbler af cigarkassetræ. Jeg var uendelig stolt af dem – men nu kan jeg se, at jeg er
blevet bedre med tiden! Jeg har dog stadig beholdt dem som et kært minde. Jeg forestillede mig dog ikke, at jeg
nogensinde skulle få et dukkehus. På det tidspunkt kunne man købe engelske dukkehuse i størrelse 1:12 dels i
Magasin og hos Gyngehesten i Hellerup og i særdeleshed hos Smiths Legetøj, en stor, vidunderlig legetøjsbutik,
der lå nær Hovedbanegården. Hobbyen var ikke så almindelig og jeg tænkte, at dukkehuse mest var for børn. Jeg
skulle blive klogere!
Et Mini Mundus-samlesæt blev starten
I 92 eller 93 fik jeg et Mini Mundus-samlesæt til et hjørneskab i
fødselsdagsgave, og det blev starten på en fantastisk hobby. Jeg
syntes, at det flotte møbel fortjente et hus at stå i. Dengang var det
tyske Mini Mundus nok det førende mærke inden for miniaturer, og
det blev forhandlet hos Smiths Legetøj. Der købte jeg byggeplan,
vinduer og døre til mit første dukkehus. Priserne var høje i forhold til
mit budget, så tingene blev købt lidt efter lidt. Siden har jeg fået flere
dukkehuse. Sidste skud på stammen er et hus, der langtfra er færdigt.
Det et er typisk londonhus med køkkenet under fortovsniveau. Da jeg
er engelsklærer og interesseret i England, har jeg besluttet mig for, at
indholdet kun skal have noget med England at gøre.
Det lille tehus.
Da jeg efterhånden har lavet mange tehætter og
Samtidig besøgte jeg Dukkens Dag på Havarthigård. Det var et
samlet mange tepotter, besluttede jeg mig for at
arrangement, der blev afholdt et eller to år, og jeg ved ikke, hvem der lave en lille tepotteforretning. Jeg er meget glad
stod for det. Der var forskellige stande, og i en af dem så jeg en folder for den – og den fylder ikke så meget!
om dels en dukkehusmesse i Farum og dels et FOF-kursus i at bygge
en forretning. Jeg besøgte selvfølgelig messen, der dengang foregik I Williams Hotel (hvor FOF havde lokaler)
over for Farum Station. Der var ikke så mange udstillere, men en af dem var Kurt Jensen, som viste sine meget
fine møbler frem. Det var første gang, jeg oplevede miniaturer af virkelig høj kvalitet.
Kurser og udstillinger
Det var også Kurt Jensen, som underviste på forretningskurset. Det
foregik over hverdagene i en uge, og det var fantastisk kun at skulle
beskæftige sig med sin hobby i så lang tid.
Efterfølgende deltog jeg i Kurt Jensens møbelkurser, der foregik om
søndagen. Her lærte jeg meget og kom til at kende mange af mine
”miniature”venner.
Marmeladefremstillingsbord.
Denne opstilling lavede jeg på et fimokursus i Castine. Instruktøren var en meget
dygtig italiener, Cristina Miniscetti.
Stafetten fortsætter på næste side................
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 4 af 11
Dukkehusmessen i Farum flyttede til større lokaliteter i
Paltholmcentret og blev en begivenhed, jeg satte (og
sætter) meget højt. Min gode veninde, Bente Sørensen,
havde fra begyndelsen stand der, og på et tidspunkt
spurgte hun, om jeg ikke også havde lyst til at udstille. Det
havde jeg, og siden har jeg været med næsten hvert år. Jeg
sælger hjemmelavede miniaturer, primært strik, broderi og
fimo.
Jeg har en meget travl hverdag, så det er svært for mig at
få tid til at komme til medlemsmøder i foreningen, men
synes, at vi er heldige at have en forening, hvor vi kan dele
vores hobby. Det er lettere for mig at deltage i kurser om
sommeren, så her har jeg været meget glad for at være
med i Miniature i Tune. Dette er den danske udgave af et
stort kursus, der foregår hver sommer i Castine i USA. Jeg
har været så heldig at deltage i Castine i tre år. I Miniature i
Tune underviser nogle af de samme lærere, og det er
virkelig en dejlig og anbefalelsesværdig oplevelse at deltage – både kursusmæssigt og socialt.
Broderier.
Jeg holder meget af at brodere. Mønsteret til gulvtæppet
købte jeg for mange år siden på en messe i Birmingham. Så
vidt jeg husker, tog det et stykke tid at brodere.
Hjemmeskoene er broderet efter et mønster, lavet af en nu
desværre afdød amerikaner, Bobbie Schoenmaker.
Kreativ udfoldelse
Miniaturehobbyen er fantastisk; jeg tror, at de fleste mennesker har
brug for at udfolde sig kreativt, og det gode er, at der her er mulighed
for at være kreativ på mange forskellige måder: Nogle er dygtige til at
arbejde med træ, andre foretrækker at arbejde med tekstiler og
andre igen foretrækker at arbejde med metal eller fimoler. Selv
holder jeg mest af at brodere og strikke, men jeg er også glad for
fimo og kan da også lave møbler, hvis de ikke er alt for komplicerede
– det lader jeg min mand om. Han åbnede en hobbybutik på
Frederiksberg for halvandet år siden, og mange af de ting jeg laver,
kan ses dér.
Legetøj.
Eksempler på det legetøj jeg fremstiller. Peters
stol og bord er lavet af min mand, Niels Jalling.
Peters stol og bord er designet af Hans J. Wegner
som dåbsgave til Børge Mogensens søn Peter.
En anden egenskab ved miniaturehobbyen er alle drømmene. Tænk
på, hvor megen tid vi bruger på at drømme om og forestille os, hvad
vi kan lave, og hvordan det kommer til at se ud. Det er vidunderligt,
og så gør det ikke så meget, om alle drømmene bliver til virkelighed.
Jeg giver stafetten videre til Bente Sørensen.
Ledige pladser på Miniature i Tune
Af Tove Palm
Tiden for årets sommerkursus i Tune nærmer sig. Overvejer du at deltage, men har
du endnu ikke tilmeldt dig, er denne lille notits blot for at orientere om, at der
stadig er ledige pladser på følgende kurser:
Tre dages kurserne:
A1 udsmykket kiste ved Bill Robertson (én plads)
A2 Blomster i papirler ved Anne Lise Laursen
A4 Sterling sølv brødholder ved Jens Torp
A6 Tilbehør til skrivebordet ved Tine Krijnen
To dages kurserne:
B1 Dekorative serveringsbakker i træ ved Bill Robertson
B2 Blomster af papir ved Anne Lise Laursen
B3 Sykursus - 1950 Givenchy kjole ved James Carrington (én plads)
B5 Mandel/frugttræ ved Angie Scarr
Anne Lise Laursen underviser i
Se yderligere på vores hjemmeside www.miniatureitune.dk.
fremstilling af blomster i
papirler.
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 5 af 11
Kunkel Handmade
Af Lisa Tørngren
Vi skal et stykke ud på landet for at finde Kunkel Handmade, som har til huse på
Nørre Herlevvej, der er en del af landevejen mellem Lynge og Hillerød. I bil er det
ingen sag, men satser du på offentlig transport, må du fra busstoppestedet påregne
en rask gåtur på 10 minutter ud ad landevejen.
En stor Bramming kravlenisse i træ byder os velkommen til ejendommen, som består
af et stuehus og et 100 m2 stort ”Nissehus”.
Nationaldukker
Stig og Marianne Kunkel byder os velkommen i deres gæstfrie hjem og fortæller, at
Marianne Kunkel fortæller om de for en del år siden boede et år i Italien. Der begyndte Marianne at lave
sin virksomhed og sin interesse nationaldukker med italienske egnsdragter.
for miniaturer.
Tilbage i Danmark fortsatte Marianne med at lave nationaldukker nu med danske egnsdragter og senere blev det også
Pjerrotdukker og Tivoligardere. Dukkerne blev solgt i Illum
Bolighus, i Tivoli, i Nationalmuseets museumsbutik og på
Kronborg Slot.
På et tidspunkt opfordrede Illum Marianne til at lave nisser, og
det har siden været en væsentlig del af Kunkel Handmade's
sortiment. Ud over de håndlavede dukker og nisser blev
sortimentet efterhånden udvidet med et stort udvalg af
forskellige Bramming kravlenisser, masser af Gjøl Trolde fra
DAM, svenske nisser fra Nääsgränsgården og et udvalg af de
smukke og rørende figurer fra Willow Tree.
Især de populære Gjøl Trolde med nissetøj gik som varmt brød i Nationaldukker i nøjagtige kopier af egnsdragter.
årene 2008/11, hvor Stig og Marianne havde en salgsbod på
Fra venstre: Fanø dragt, Ærø pige og Tivoligarder.
Tivolis julemarked.
Miniature
For år tilbage begyndte Marianne at lave miniature julepynt og interessen for miniature har altid været der.
Interessen blev for alvor vakt, da Marianne besøgte Dukkehusfestivalen i Farum for 4 år siden. På
indgangsbilletten vandt hun et lille frugtfad, og siden har hun lavet miniaturer for alvor.
Hendes hjem er ikke fyldt op med dukkehuse, som man ofte
ser hos passionerede miniaturister. Det meste af det hun laver
er ting, som andre kan købe.
Der står dog et par flotte kigkasser i stuen. Den ene er Slotskælderen, som var en del af foreningens udstilling på
Dukkehusfestivalen i 2013, der er omtalt i Nyhedsbrev nr.
3/2013 side 4. Den anden kigkasse er en flot og veludstyret
antikvarboghandel.
På en hylde i reolen står der en kopi af en gammel glaskande og
fire glas, som Marianne har købt i museumsbutikken på Esrum
Kloster. Det interessante i den forbindelse er, at der ved siden
af står nøjagtige kopier af kanden og glassene i skala 1:12. De
fine miniatureglasting er købt hos Peter Böhm MiniaturglasKande og glas fra museumsbutikken på Esrum
bläserei fra Tyskland, som udstillede på Dukkehusfestivalen i
Kloster og perfekte kopier i 1:12 fra Peter Böhm
Farum sidste år.
Miniaturglasbläserei
De store huse med alt det miniature, som Kunkel Handmade
sælger, findes i ”Nissehuset”.
Fortsætter på næste side..................
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 6 af 11
Nyheder
Marianne sidder altid med noget i hænderne, og hun slapper
især af med at brodere. I skrivende stund har hun travlt med at
lave ting til sin salgsbod på Dukkehus-festivalen i Farum den 25.
og 26. april d.å. Det er 4. gang Kunkel Handmade deltager på
festivalen. Igen i år vil der være et bredt udvalg af håndlavet
julepynt, hæklede dyr, tasker, handsker, legetøj strik/sy mm.
De tidligere år har der især været stor interesse for de hæklede
Peter Plys dyr. De er der alle sammen fra Hundredemeterskoven
– Peter Plys, Ninka Ninus, Grisling, Kængu, Æsel og Tigerdyret.
Marianne fortæller, at sidste år blev den spanske udstiller Taller
Targioni så begejstret for dyrene, at hun købte hovedparten af
dem til salg i Spanien.
Som noget helt nyt i år har Marianne lavet de flotteste sko og
støvler til salg på festivalen.
Se mere på www.kunkelhandmade.dk, hvor du kan finde
adresse, tlf. nr. og e-mailadresse, hvis du vil i kontakt med
De flotteste sko og støvler i mini størrelse til salg på
Dukkehusfestivalen i Farum.
Marianne Kunkel, eller mød hende på den kommende
Dukkehusfestival.
De smukkeste blomstermotiver
Anmeldt af Lisa Tørngren
Der findes mange små smukke mønstre, som er velegnet til
Miniaturebroderier. Det smukkeste og mest detaljerede resultat får man,
når det lykkes at finde mønstre, der er beregnet til almindelige store
broderier, men som broderet på tilstrækkeligt fint stof egner sig til
miniature i skala 1:12.
Hvis du er til romantiske blomstermotiver, så kan Permins årskalender fra
1998 anbefales. Hæftet med kalenderen inderholder buketter med
dekorative borter, som er levendegjort i korssting i 12 forskellige
sammensætninger. Alene på grund af borterne, som kan bruges til
mange forskellige ting, er hæftet værd at kigge nærmere på.
På billedet ses en af borterne fra hæftet. Borten er her brugt sammen
med et gammelt pudemotiv (som ikke er med i årskalenderen).
Hæftet kan købes antikvarisk. Søg på nettet efter Permin Flowers and
Borders ISBN 87-98 17 07-1-6. Prøv f.eks. at søge på www.alibris.co.uk
eller www.amazon.co.uk.
Jeg medbringer hæftet til næste medlemsmøde, hvis der er nogen, der
gerne vi se det.
Billedtekst:
Bemærk borten fra Permins årskalender 1998. Motivet er syet med halve korssting på #48 silk gauze med 1 tråd DMC garn. Borten og
baggrunden er syet med maskinborderigarn i hele korssting.
Odense Miniaturemarked
Det første marked i Odense for miniatureinteresserede finder sted lørdag den 31. oktober d.å. i Bolbro
Brugerhus. For at give information om markedet, har initiativtagerne oprettet en gruppe på Facebook.
Gruppen håber, at der er mange af de miniaturister, der sidder og laver små ting, som vil komme og enten sælge
eller lave en udstilling. Initiativtagerne arbejder også med at få workshops i forbindelse med markedet.
Markedet åbner kl. 11.00 og slutter kl. 17.00, og der er fri entre. Alle er velkomne, men vil du være udstiller, er
fristen for tilmelding den 1. oktober d.å.
Du kan finde flere oplysninger om markedet på Facebook. Søg under Odense Miniaturemarked.
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 7 af 11
Besøg Dukkehusfestivalen i Farum
Af Lisa Tørngren
Årets store begivenhed for mange danske miniaturister nærmer sig. Dukkehusfestivalen i Farum Kulturhus i
weekenden den 25. og 26. april d.å. er stedet, hvor vi kan møde hovedparten af de danske forhandlere af
miniaturer – både dem, der satser på det brede og kendte sortiment af færdigkøbte varer og dygtige ”gør det
selv” folk, som sælger fine håndlavede miniaturer.
Ud over de danske forhandlere, er der en række spændende udenlandske udstillere, som det ellers kun er muligt
at møde på de store udenlandske messer i f.eks. England, Tyskland og Holland.
Alt hvad hjertet begærer
På dukkehusfestivalen kan du købe alt det du lige står og mangler, og det du absolut ikke kan leve uden som
samler. Desuden er der masser af inspiration at hente. Se f.eks. den uundværlige pleater, som du selv kan lave
gardiner og mange andre plisserede ting med. Pleateren forhandles af KJ Design, som du kan møde på
Dukkehusfestivalen.
Den uundværlige pleater.
Pleateren giver mulighed for at lave perfekte plisserede ting.
Foreningens udstilling
Miniatureforeningen glæder sig til at præsentere sin udstilling
på Dukkehusfestivalen.
I år har vi valgt at lave en flot campingplads. Mere end 20 af
vores medlemmer har vinteren igennem arbejdet på det store
projekt, som kan ses på Gallerigangen i Farum kulturhus under
hele festivalen.
Der er både beboelsesvogne, telte og alt muligt andet på
campingpladsen. Vognene er lavet af Kirsten Jarnved (den
hvide) og af Tove Laybourn (den blå).
Festivalen har åbent om lørdagen fra kl. 11.00 – 17.00 og om
søndagen fra kl. 10.00 – 16.00.
Se alle praktiske oplysninger og udstillerlisten på
Dukkehusfestivalens hjemmeside www.dukkehusfestival.dk
Skørping mini messe
Gennem en årrække har Ninna Iversen fra Madamblå arrangeret en Dukkehus & Miniature Salgsmesse i
Skørping. Nina lukkede sin forretning sidste efterår, og hun har nu af flere grunde besluttet sig for at stoppe med
at holde messer i Skørping.
Mange miniaturerentusiaster har været glade for messen. Der er derfor tre friske miniaturister, der er gået
sammen om at lave en ny messe i Skørping. Messen er planlagt til weekenden den 29. og 30. august d.å., og den
holdes på KulturStationen i Skørping. Arrangørerne er i gang med at samle udstillere til messen. Er du
interesseret i en stand på messen, kan du kontakte Kirsten Svendgaard Eiersted på mailadressen
[email protected] Se også hjemmesiden www.skoerping-dukkehusmesse.dk
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 8 af 11
The Queen's Dolls' House
Det største og mest gennemførte jeg nogensinde har set.
Af Grethe Holme Jantzen
Der findes mange store dukkehuse, men det største og mest gennemførte jeg
har set er Queen Marys Dolls’ House. Huset kan i dag ses udstillet på Windsor
Castle.
For få år siden udkom der en bog der i detaljer beskriver huset, dets indretning
og de mange kunstnere der står bag de mange detaljer der er i huset. Bogen er
en opdatering af en tidligere bog om huset.
Jeg havde anskaffet bogen inden jeg besøgte Windsor Castle, og havde derfor
haft mulighed for at sætte mig grundigt ind i hvordan huset er bygget op. Det
viste sig at være en rigtig god ide, for der er virkeligt rigtigt mange detaljer og
mange fantastiske ting i miniature.
Huset er bygget lige efter 1. verdenskrig som en gave til Queen
Mary. Det er tegnet af arkitekten Sir Edwin Lutyens, bygget som
en bolig (storslået måske) fra 20’erne med de moderne ting der
hørt tiden til. Det viser det ypperste af hvad engelske kunstnere
og håndværkere kunne lave på den tid.
Der er indlagt vand, varmt og koldt (det er der ikke mange af os
der har i vore huse). Fine sølv haner til herskabet og haner i
alm. metal i resten af huset. Der er en fungerende elevator der
kører mellem etagerne, og der er toilet helt som det så ud på de
tider.
Jeg har altid interesseret mig for de lidt mere ”skæve” rum, som Værelse til tjenestefolk på Queen Mary's dukkehus.
vaskehuset, tjenestefolkenes værelser, forrådskamre osv. Bogen
viser nærbilleder af de små ting, som f.eks. de tydelige forskelle
der er på de højere stående tjeneste folk og de laverestående
tjenestefolks værelser.
Linned rummene er fyldt med meget fint håndbroderet
sengetøj. Der er alle former for husholdnings maskiner, fra
støvsuger til symaskine.
Til huset hører også et meget velassorteret forrådskammer og
en vinkælder. Bogen viser i detaljer de mange fødevarer og
vinflasker der er opbevaret i kælderen. Der er rigtig årgangsvin i
flaskerne, ligesom der af lister fremgår at der er rigtige
fødevarer i forrådskammeret.
Udsnit af køkkenet med koldt og varmt vand i hanerne.
Bogen gennemgår selvfølgeligt også de storslåede stuer,
bibliotek og soveværelser, men jeg var rigtigt glad for at jeg
havde læst så meget inden mit besøg, således at jeg også fik set
de små ting. Bogen kan anbefales både som alm. læsning om et
fantastisk hus, men helt sikkert som forberedelse inden man
besøger huset. Der findes også en mere officiel turistguide til
huset, men bogen giver en meget mere dybdegående
gennemgang af det storslåede hus. En bog som jeg ofte vender
tilbage til og læser i.
Bogen er skrevet af Lucinda Lambton og har ISBN 978-1905686-26-1. Hvis din boghandler ikke kan skaffe den til dig, så
prøv at søg på www.alibris.co.uk eller www.amazon.co.uk.
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Den veludstyrede garage på slottet.
Side 9 af 11
Broderet stolebetræk
Den smukke stol er lavet af Einer Dideriksen i 2002 til Lisa Tørngren,
som har designet, broderet og monteret stolebetrækket. Mønstret
er sat ind i diagrammet af Bjarne Kelde.
Mønstret er broderet på #48 silk gauze (fås hos Miniseum). Grovere
stof f.eks. #40 silk gauze eller 16 trådet hørlærred kan anvendes.
Mønstret bliver blot lidt større og kan gentages færre gange på
betrækket.
Mønstret gentages så mange gange, at det færdige broderi kan
dække den stol, der skal betrækkes.
Det færdige betræk limes på stolen med UHU universallim. Sørg for
at betrækket ligger helt glat og stramt på de flader, der skal
betrækkes.
Den færdig monterede stol.
Når limen er helt tør klippes det overskydende stof tæt til. Kanten afsluttes med en tråd perlegarn i samme farve
som betrækkets baggrund. Her er brugt DMC perlegarn nr. 746. Fire tråde snoet DMC broderegarn kan også
anvendes.
Mønstret er syet i halve korssting med en tråd DMC garn over en tråd på stoffet. Gitteret er syet i hele korssting
med mørk beige DMC garn nr. 612.
Du kan finde mønstret i en større udgave på foreningens hjemmeside under ”ideer”. Der finder du også en
udgave af mønstret, hvor alle felter er udfyldt.
Har du spørgsmål til broderiet, er du velkommen til at kontakte Lisa Tørngren på mail [email protected]
eller mobil 21 33 56 08.
DMC garn
x Mørk rosa
l Lys rosa
V Lys blå
H Meget lys blå
Ø Mellem gul
B Mørk gul
n Mellem grøn
o Mørk beige
Baggrund
3350
605
809
800
676
977
3393
612 (hele korssting)
712
Broderiet syet i stor størrelse for at vise detaljerne i
farverne. Bemærk at gitteret i mønstret er syet med
hele korssting.
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 10 af 11
Hvad sker der i Danmark
Dukkehusfestival:
Den 25. og 26. april 2015 - Dukkehusfestival i Farum Kulturhus www.dukkehusfestival.dk.
Miniature i Tune:
Den 6. til 10. juli 2015 - Miniature i Tune, sommerkursus på Tune Kursuscenter www.miniatureitune.dk.
Kursus på Miniseum:
Den 11. og 12. juli 2015 - Workshop med Angie Scarr på Miniseum www.miniseum.dk.
Miniaturekursus på højskole:
Den 26. juli til 1. august 2015 – Ugekursus på Nordfyns Højskole www.nordfyns.nu.
Skørping mini messe:
Den 29. og 30. august 2015 – Skørping mini messe www.skoerping-dukkehusmesse.dk.
Miniaturemarked i Odense:
Den 31. oktober 2015 – Miniaturemarked i Bolbro Brugerhus, Odense. Søg Odense miniaturemesse på
Facebook.
Hvad sker der i udlandet
Se Miniatureforeningens hjemmeside www.miniforeningen.dk
Næste nyhedsbrev/Indlæg
Nyhedsbrev nr. 3/2015 udkommer i uge 24/2015. Vi modtager meget gerne indlæg til Nyhedsbrevet fra dig og
sidste frist for aflevering af stof er den 19. maj 2015.
Bestyrelsen for Miniatureforeningen ”mini” kan kontaktes på følgende telefoner og mailadresser.
Grethe Holme Jantzen
56 50 19 32 / 23 29 33 03
[email protected]
Formand
Kirsten Børsting
48 18 04 03 / 60 61 33 20
[email protected]
Lisa Tørngren
21 33 56 08
[email protected]
Tove Palm
29 65 03 68
[email protected]
Næstformand/rejseleder/
bibliotekar
Kasserer/redaktør/webmaster
Sekretær
Bjarne Kelde
43 63 22 03
[email protected]
Bestyrelsesmedlem
Per Lydersen
40 86 47 50
[email protected]
Suppleant
Helle Jensen
20 77 81 74
[email protected]
Suppleant
Nyhedsbrev nr. 2/2015
Side 11 af 11