Kursusprogram for GF 2015

Stomp – rytme og bevægelse Stomp er spændende og anderledes rytmisk undervisning med sjove og udfordrende rytmer. Du bliver udfordret og får mulighed for at slippe hæmningerne og grine løs, når din indre rytmeboks aktiveres – samtidig med at du skal bevæge dig på forskellig vis. Stomp er hverdagens lyde sat sammen og koreograferet og der bliver klappet, trampet, råbt og brugt alternative instrumenter som dåser, aviser, lightere mm. Vi har været så fantastisk heldige denne gang på GF at kunne udbyde et kursus i STOMP med selveste stompdamen over dem alle -­‐ Adèle Thompson fra England. Allerede nu burde du være i gang med at nå at få en plads på holdet. Adèle har turneret verden rundt med det officielle Stomp-­‐showet og London Contemporary Dance Theatre samt haft spændende jobs som en performance femogtredive meter oppe i luften for den centrale Show i Millennium Dome. Hun har arbejdet med unge dansekompagnier rundt i hele verden – og nu er det vores tur. Du får nogle intensive timer i Sønderborg hvor Adèle vil introducere dig til Stompens glæder og udfordringer på en meget energisk, udfordrende og sjov måde. Du kommer hjem med masser af idéer og færdige øvelser lige til at prøve af med eleverne. Undervisningen vil foregå på engelsk. Underviser: Adèle Thompson, Independent dance artist and choreographer Dance Artist in Residence at Queens' College, University of Cambridge Artistc director QdancE Company Choreographic mentor for Youth Dance England Corporate workshop facilitator Kursusleder: Louise Holte, GI Kampkunst i gymnasiets idrætsundervisning Introduktion til fænomenet kampkunst og dets kultur Didaktiske og pædagogiske overvejelser, med inddragelse af sikkerhed, øvelsesvalg, og progression Tekniske og taktiske færdigheder Direkte overførebare metoder og organiseringsprincipper Undervisningsforløb – Et bud på en 6-­‐moduls undervisningsplan Konkrete ideer og materiale til tværfagligt AT-­‐forløb Formålet med kurset er at give gymnasiets idrætslærere kropslige færdigheder og viden, der muliggør inddragelse af kampkunst i idrætsundervisningen. Kursets eksemplarisk i den forstand at det vise nogle mulige tilgange, hvorpå man kan arbejde kvalificeret med kampkunst, således dette fagområde opfylder bekendtgørelsen og faglige mål for både idræt C-­‐ og B-­‐niveau. Der ligges ikke vægt på en bestemt kampkunst, men på at give lærerne indsigt i, samt erfaringer med følgende elementære træk i kampkunst, og hvordan disse træk kan inddrages i idrætsundervisningen: • Kampkunst teknik og taktik • Kampkunstpædagogik • Kampkunstbegreber • Kampkunst og etik • Kropskontakt Indholdet vil bestå af øvelser og tekniske færdigheder, der er nemme at overføre i undervisningen, samt et teoretisk fundament. Kurset vil yderligere indeholde, et bud på en model over hvilke kampkunstdiscipliner, der er relevante at inddrage, og ud fra hvilket perspektiv de kan inddrages i gymnasiet. Udover kampkunst i et praksis-­‐pædagogisk perspektiv, arbejdes der med kampsport i et kulturelt perspektiv, vi vil derfor bevæge os inden for det humanistisk-­‐
samfundsvidenskabelige område. Meningen er at introducere kursusdeltagerne til konkrete ideer, til hvordan kampkunst kan inddrages i AT-­‐forløb. Underviser er Martin Lykkegaard, der har 10 års erfaring fra det danske judolandshold, samt mangeårig afholder af kurser i kampkunst. Højskolelærer på Gerlev Idrætshøjskole og ekstern lektor på Syddansk Universitet, samt en uddannelsesbaggrund med en kandidatgrad i Generel Pædagogik (AU), Pædagogisk Diplomuddannelse (Institut for Idræt, KU) og folkeskolelærer Kursusleder: Andreas Schiørring, GI Mountainbike ”En af de bedste investeringer i undervisningsmidler vi nogensinde har fortaget” Citat, Karl Kristian Højberg, rektor på Sønderborg Statsskole og HF-­‐ kursus Kurset er tænkt som et 360 graders introduktions kursus til alt, hvad der vedrører mountainbike-­‐undervisning i gymnasieskolen. Kurset omfatter alt fra tips til anskaffelsesprocessen herunder ”gode argumenter til at overtale ledelsen til anskaffelse af et klassesæt mountainbikes” til ideer vedrørende logistik, gennemgang af udstyr, forholdsregler og sikkerhed. I praksis kommer det meste af kurset til at foregå på cyklen. Før eleverne på Sønderborg Statsskole må anvende skolens mountainbikes, skal de have et MTB ” kørekort”. Dette elev-­‐kørekursus samt små tekniske øvelser og måske en lille tur i skoven, vil være det praktiske tema på første dagen. På andendagen vil der være en 3-­‐deling, hvor I på skift prøver følgende poster: MTB FOTO-­‐
løb, MTB skovkursus og MTB teknikkursus. MTB FOTO-­‐løb er en sjov variation af O-­‐løbet, hvor forskellige sites bruges som poster. MTB skovkursus er et kursus, hvor deltagerne gennem praksisøvelser afprøver og udvikler de mest hensigtsmæssige teknikker i forhold til terræn, forhindringer m.v. – naturligvis med skoven som legeplads. MTB teknikkursus er et kursus, hvor deltagerne arbejder med øvelser af forskellig sværhedsgrad, således at øvelserne efterfølgende kan bruges i egen undervisningspraksis. Desuden arbejdes der med vejledning og fejlretning. Afslutningsvis kører vi til Sønderborg Statsskole, hvor vores MTB set-­‐up kort gennemgås. Herefter løber vi tilbage til IHS (ca. 1,5 km). Underviser er Hans Erik Ehlers-­‐Kock, lektor ved Sønderborg Statsskole og underviser i mountainbike siden 2006 på såvel idræt C som idræt B. Hans Erik Ehlers-­‐Kock er desuden indehaver af www.reddotbikes.dk, der tilbyder guidede ture samt udlejning af mountainbikes til private, firmaer og institutioner. Kursusleder: Søren Friis, GI BOLDBASIS At lære i, om og gennem boldspil. Med udgangspunkt i en kobling mellem forskellige spil og teoretiske modeller vil vi på kurset arbejde med mulighederne for at lave målrettede boldbasisforløb i gymnasieskolen. Herunder de forskellige boldspilsfamilier, undervisningsdifferentiering og spiludvikling. Kurset tager udgangspunkt i praksis, og vi skal eksempelvis spille KinBall. Det er målet, at den enkelte lærer efter kurset skal være tanket op med nye ideer til både opvarmning, spil, teoretiske modeller og organisering af forløb. Men også at den enkelte lærer har fået praktiske og teoretiske redskaber til, at målrette de enkelte aktiviteter eller forløb mere præcist ud fra tanken om at lære i, om eller gennem boldspil. Er formålet at lære om specifikke elementer som eksempelvis den gode aflevering, at lære om forskelle og ligheder mellem forskellige spil eller at lære om roller og kommunikation? Alle deltagere vil få udleveret et trykt kompendie med opvarmningsøvelser, forskellige spil og regler, teoretiske modeller, refleksionsspørgsmål og færdige forløb. Da undervisningen foregår både inde og ude er det vigtigt at medbringe tøj og sko til begge dele. Underviser på kurset er Bjarke Andreasen, der til daglig arbejder delvist som underviser i idræt og psykologi på VUC-­‐Aarhus og delvist som ekstern lektor på Sektion for Idræt, AU. Kursusleder: Niels Leth-­‐Petersen, GI "Gamle og nye lege" Kurset tager udgangspunkt i den pædagogiske praksis og erfaring som findes på Gerlev Idrætshøjskole / Legepark. Kurset vil indeholde en lang række konkrete traditionelle idrætslege og pædagogiske idéer, som kursisterne kan tage "med hjem" og bruge i deres undervisning i mange forskellige sammenhænge. Traditionelle lege kan bruges i feks opvarmninger, træningsforløb og som icebreakers i både den praktiske og teoretiske undervisning. Traditionelle lege er en del af den europæiske kulturhistorie og kurset vil komme ind på hvordan man kan kombinere leg og idræt med en kulturel vinkel. Kurset tager udgangspunkt i Ph.D.’en ”Dr. Leg”, Jørn Møllers værker; ”Gamle Idrætslege i Danmark bind 1-­‐4”, samt ”Euroleg” og ”Med leg skal land bygges” Som er fyldt med lege og baggrund for Gerlevs arbejde med formidlingen af legen. Kurset vil desuden trække på de erfaringer som idrætslærer Malte Trold Kirkegaard har fra sit gymnasium ift at lade legen være udgangspunkt for et helt undervisningsforløb med faglige mål og teoretisk forløbsprøve. Et lege-­‐forløb er en spændende størrelse, der adskiller sig meget fra mere traditionelle forløb – både ift det praktiske indhold og fokus og ift de teoretiske refleksions-­‐mæssige muligheder der er, og ift den måde man bedømmer eleverne på i forløbet. Kurset er overvejende praktisk -­‐ I skal ud at lege -­‐ med en pædagogisk og teoretisk refleksion over de lege vi afprøver. Herudover er der oplæg fra underviseren som giver baggrundsviden om legens kulturhistorie og legs pædagogik, samt diskussion. Kursisterne skal være omklædt til idræt ude og inde -­‐ alle lege gennemføres så alle kan være med. Underviser er Lars Hazelton som har stor erfaring som underviser og seniorprojektleder på Gerlev Legepark. Lars Hazelton har været med i opbygningen af Gerlev Legepark siden 1999 og står bag flere af Gerlevs projekter hvori traditionelle lege er omdrejningspunktet. Her kan du læse og se lidt mere om Gerlev Legepark: http://www.gerlevlegepark.dk/ Kursusleder: Malte Trold Kirkegaard, GI Kursusprogram for GF 2015 på IHS i Sønderborg Fra onsdag d. 30/9 til fredag d. 2/10 inviterer GI til kursus, generalforsamling og fest på Idrætshøjskolen i Sønderborg, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg. Udbud af kurser er sammensat således, at der er kurser inden for idrætsfagets tre genrer. Kurserne er organiseret således, at man kan vælge enten et eller to kurser, som det er skitseret i følgende oversigt: Onsdag d. 30/9 Kl. 19.00-­‐21.30 Torsdag d. 1/10 Kl. 8.30-­‐12.00 Torsdag d. 1/10 Kl. 13.30-­‐15.30 Fredag d. 2/10 Kl. 10.00-­‐12.00 Kl. 13.00-­‐15.00 Kursus A: Stomp Kursus A: Stomp Kursus C: Boldbasis Kursus C: Boldbasis Kursus B: Kampsport Kursus B: Kursus D: Mountainbike Kursus D: Kampsport Kursus E: Gamle og nye Mountainbike lege Kursus E: Gamle og nye lege Eftermiddagsarrangement: 16.00: Generalforsamling 18.00: Møde med fagkonsulenten Aftenarrangement: Bordcurlingturnering Aftensarrangement: Middag og dans med band Der kan vælges mellem følgende kursusforløb: 1 kursus: Kursus A, B, C, D eller E Prisen for ét kursus er 2450,-­‐ kr. 2 kurser: Kursus A + C, Kursus A + D, Kursus A + E, Kursus B + C, Kursus B + D og Kursus B + E Prisen for to kurser er 3950,-­‐ kr. Ved indkvartering på enkeltværelse er der et tillæg på 400,-­‐ kr./nat. Indkvartering på enkeltværelse foregår kun på det nærliggende Hotel Garni (afstand til Idrætshøjskolen ca. 1 km). For kursister der ikke er medlem af GI, er kursusprisen forhøjet med 500,-­‐ kr. Medlemmer prioriteres over ikke-­‐medlemmer i tilfælde af at kurset bliver overtegnet Foreningen vil gerne invitere medlemmer af GI til Generalforsamling, middag og fest tors d. 1/10. For ikke-­‐kursusdeltagere koster overnatningen efter festen 300 kr. Tilmelding til kurserne foregår kun via EMU’en. Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 1/9-­‐2015. Indbetalingsfristen er fredag d. 11/9-­‐2015. For yderligere oplysninger kan man kontakte formanden for GI: Anders Bergholdt, [email protected] eller 28 19 55 11