Talnokken 1

Enhver mangfoldiggørelse
at dette materiale er forbudt.
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Bestil venligst direkte på:
www.forlagetdelta.dk
Talnokken 1
Talnokken 1 starter i indholdet parallelt med Før Rema, men går hurtigere frem, og ender i
sværhedsgrad et stykke inde i REMA 1a. I hæftet bruges tallene 0 - 10 i mange og stærk
varierende opgaver, og regningsarterne er plus og minus.
Det er ikke meningen, at hæftet skal være et taltræningshæfte, idet jeg mener, at eleverne lige
så vel kan arbejde med (træne) andet end tal, f. eks. er det en god ide, at de bliver fortrolige
med ligninger, grafiske opgaver, talforståelse mm. Disse begreber er behandlet lige fra starten.
(Træk perler på snor - sæt lige så mange streger osv. er jo i virkeligheden små grafiske
opgaver).
Men tallene er og bliver det vigtigste. Kniber det med at regne vil det bliver svært med andre
Læ
dele af matematik/regning.
En del af dette hæftes opgave er at give eleverne viden om tallene. 3 + 5 = 8 skal ikke være et
regnestykke, men en viden eleverne har, tæller de sig frem ved de det ikke.
Og husk så: Øvelse gør mester.
I håb om nogle gode matematiktimer
Forlaget Delta
Bent Nielsen
1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Træk lige så mange perler på snoren.
2
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Forlaget Delta
3
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv ovenpå - skriv selv.
4
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Træk lige så mange perler på snoren.
Forlaget Delta
5
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Sammenhængen mellem tallet og antallet.
6
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Forlaget Delta
7
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Tæl hvor mange klodser der er.
Skriv tallet og sæt lige så mange „pinde“.
8
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Tæl hvor mange myrer der er.
Skriv tallet og sæt lige så mange „pinde“.
Forlaget Delta
9
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Tæl hvor mange der er af hver slags.
Skriv tallet som angivet.
10
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Tæl hvor mange der er af hver slags.
Skriv tallet som angivet.
Forlaget Delta
11
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Tæl, skriv tallet og afsæt lige så mange krydser.
12
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Tæl, skriv tallet og afsæt lige så mange krydser.
Forlaget Delta
13
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
14
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Forlaget Delta
15
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Sæt streger, tæl, læg sammen.
16
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv hvor meget terningen viser.
Forlaget Delta
17
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Tæl hvor mange der er af hver slags.
Skriv tallet som angivet.
18
Talnokken 1
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv ovenpå - skriv selv.
Læ
Skriv: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1-2..osv
Forlaget Delta
19
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
20
Talnokken 1
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Skriv tallene.
Forlaget Delta
21
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
22
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Forlaget Delta
23
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Tæl tingene. Farv graferne eller kryds af. (Evt. farv tegningen).
24
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv stykker under terningerne.
Forlaget Delta
25
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
26
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Fyld op til det rigtige antal.
Forlaget Delta
27
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
28
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Få tallene til at stå i rækkefølge.
Forlaget Delta
29
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
30
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Forlaget Delta
31
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Træk streg til facit.
Læ
Tæl hvor mange ting der er af hver slags.
Skriv tallet som angivet.
32
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Sæt kryds over dem du “minusser“.
Forlaget Delta
33
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
34
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Sæt kryds over dem du “minusser“.
Forlaget Delta
35
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Skriv de manglende tal i rækkefølge.
36
Talnokken 1
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Streg ud og regn.
Forlaget Delta
37
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv ovenpå - skriv selv. Begynd ved prikken.
38
Talnokken 1
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Streg ud og regn.
Forlaget Delta
39
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Streg ud og regn.
40
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Forlaget Delta
41
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
42
Talnokken 1
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Forlaget Delta
43
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Sæt ring om 2 tal som har summen 5.
Samme tal skal kun benyttes én gang.
44
Talnokken 1
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Sæt ring om 2 tal som har summen 6.
Samme tal skal kun benyttes én gang.
Forlaget Delta
45
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
46
Talnokken 1
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Hvilket tal står ved siden af?
Læ
Sæt ring om 2 tal som har summen 7.
Samme tal skal kun benyttes én gang.
Forlaget Delta
47
Læ
Ku r
e
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
48
Talnokken 1