Eclipse brochure - IMI Hydronic Engineering

Unik AFCteknologi
Her er Max
For at udruge det sarte æg fra en skægagame,
skal det opbevares ved en perfekt reguleret
temperatur. Det ville normalt være en stor
udfordring for en almindelig termostatventil.
Men heldigvis behøver vores lille æg ikke at
være bekymret.
Eclipse termostatventilen lever ikke kun den
nødvendige temperatur, det avancerede
hydroniske indreguleringssystem er så
støjsvagt, at vores lille æg kunne udruges i
fred og ro.
Efter 50 dage kunne vi byde skægagamen Max
velkommen til verden. Han er lige så glad som
vi er for, at Eclipse har gjort det hele muligt.
Produktsortiment
Eclipse
Lige
DN 10 403320103
DN 15 403320104
DN 20 403320106
Eclipse
Vinkel
DN 10 403321103
DN 15 403321104
DN 20 403321106
Eclipse
Omvendt vinkel
DN 10 403322103
DN 15 403322104
TRV-2
Lige
DN 10 DN 15 DN 20 TRV-2
Vinkel
DN 10 403392-003
DN 15 403392-004
DN 20 403392-006
TRV-2
Omvendt vinkel
DN 10 403393-003
DN 15 403393-004
403390-003
403390-004
403390-006
TRV-2
Lige
DN 10 403391-003
DN 15 403391-004
TRV-2S
Lige
DN 10 403394-003
DN 15 403394-004
TRV-2S
Vinkel
DN 10 403396-003
DN 15 403396-004
DN 20 403396-006
TRV-2S
Omvendt vinkel
DN 10 403397-003
DN 15 403397-004
Termostater
TRV 300
Med indbygget føler
403412-100
TRV 300
Med indbygget føler
Danfoss RAVL (Ø26) 403412-300
Danfoss RAV (Ø34) 403412-310
TRV Nordic
Med inbygget føler
Hvid (RAL 9016)
403411-100
Grafitgrå (RAL 7024) 403411-101
Forkromet403411-104
TRV 300
Med indbygget føler
Danfoss RA 403412-320
TRV 300
Med beskyttelsekappe
403412-130
IMI Hydronic Engineering A/S
Lyskær 9DK-2730 HERLEV
Tel: +45 44 57 09 99
E-mail: [email protected]
www.imi-hydronic.dk
Automatic Flow
Control
Nu kan du gøre dine kunder
lige så glade som Max
Vi introducerer Eclipse - verdens mindste automatiske termostatventil
med et avanceret hydronisk indreguleringssystem, der er så perfekt
reguleret og støjsvagt, at det kan udruge et æg fra en skægagame.
Mindre og bedre
Eclipse er mere end en ventil – det er IMI Hydronic Engineering. Det er verdens mindste automatiske termostatventil
på markedet designet med suveræn funktionalitet. Den har alle de samme kvalitetsfunktioner som A-exact, men i et
lille, standardiseret ventilhus, som gør den mere alsidig til en lang række anvendelsesformål.
Eclipse
DN 15 vinkel
49,5 mm
86,5 mm
A-exact
DN 15 vinkel
58 mm
Original produktstørrelse uden beskyttelseshætte
56 mm
Sætter en ny
teknisk standard
Eclipse tilbyder et optimalt indreguleret varmeanlæg, der
skaber en konstant rumtemperatur, forøger effektiviteten
og giver energibesparelser.
AUTOMATISK HYDRONISK
INDREGULERING
Automatic Flow
Control
IDEEL TIL
RENOVERING
Eclipse er en hurtig, enkel og sikker løsning til
Med sin mindre størrelse passer denne
to-strengs radiatorvarmeanlæg. Der kræves
termostatventil godt til alle renoveringsformål
ikke kompliceret rørføring og beregninger af
og tilbyder flere installationsvalg, herunder
tryktab.
lige, vinklede og dobbeltvinklede, udgaver
Under opvarmningsfasen og efter sænkning
af ventilhusene. Takket være den nye
af de enkelte lokalers temperatur, leverer den
standarddimension på ventilhusene er det
omgående det ønskede flow ved radiatoren.
nemt at udskifte gamle ventiler. Eclipse
Ønsket flow indstilles direkte på ventilen: det
termostatventilhuse har samme størrelse
sikrer hurtig og omkostningseffektiv installation.
som TRV-2 standardventiler. De er perfekte til
anlæg med ukendt rørføring eller mindre anlæg
Den opretholder endvidere et perfekt flow
med ikke-reducerbart pumpetryk på > 15 kPa.
uden støj og optimerer både radiatorens og
kedlens effektivitet, så du kan holde den
Eclipse-ventiler er godkendt iht. EN215 og
ønskede rumtemperatur – selv om de øvrige
Keymark-registrerede. Hele sortimentet
ventiler er lukkede. Eftersom opvarmningen
af AFC-teknologi omfatter produkter til
udelukkende er baseret på behov, forøger
alle typer radiatorer og gulvvarmeanlæg
det anlæggets effektivitet og sparer
– Eclipse, Multilux 4-Eclipse-Set, Vekotec
omkostninger.
Eclipse, Multibox AFC, Dynacon.
INDSTILLING AF
ØNSKET FLOW DIREKTE
PÅ VENTILEN
TIDSBESPARENDE
INSTALLATION OG
HYDRONISK INDREGULERING
Uanset differenstrykket regulerer ventilen flow
Eclipse er let at installere. Der kræves
til den forindstillede værdi. Takket være den
ingen komplekse beregninger for hydronisk
automatiske flowreguleringsteknologi er det
indregulering. De nye og standardiserede
kun nødvendigt at definere ønsket flow. Flow
(iht. EN 215) produktdimensioner giver total
indstilles direkte på ventilen med en indstillings-
fleksibilitet i alle former for renoveringsprojekter.
eller unbrakonøgle. Takket være dens
Flowhastigheden indstilles direkte på ventilen, og
optimale støjegenskaber kan ventilen bruges
den hydroniske indregulering udføres enkelt. Der
til differenstryk op til 60 kPa, og der kræves
er også mulighed for delvis opstart af anlægget.
derfor ikke nogle differenstrykregulatorer.
Selv anlægsudvidelser har ingen indflydelse på
indreguleringen af eksisterende anlæg.
Denne funktionalitet øger radiatorens
opvarmningseffektivitet og sænker
Dens ekstra fleksibilitet giver dig mulighed for
Hvis du ønsker yderligere information,
energiforbruget sammenlignet med normale
at opdatere, tjekke eller udskifte indsatsen,
så kontakt os på : +41 (0) 22 990 98 98,
termostatventiler uden AFC-teknologi.
mens anlægget er i drift uden behov for
[email protected]
aftapning – det sparer installationstid.
eller besøg www.imi-hydronic.com
Et korrekt indreguleret varmeanlæg kan give
energibesparelser på op til 25%.
Uanset
varmeanlæggets type står hydronisk indregulering helt i centrum, når vi taler energieffektivitet i varmeanlæg. Og det med god grund:
50
indregulerede anlæg er op til 25% mere effektive end ikke-indregulerede anlæg.
40
Mulige energibesparelser
Eclipses ydeevne
30
Efficiency factor according
EN 15316,
Effektivitetsfaktor
iht. EN 15316,
radiator room heating
heating
radiatoropvarmning
ogand
rumvarmefordeling
distribution
20
Specific varmetabsreduktion
heat loss reduction kWh/m2;
Specifik
kWh/m2; example
multi appartmentment
building,
4 raisers,
eksempel
fra etageejendom,
4 stigrør
med
each,
5 radiators
appartment,
5 appartments
lejligheder hver,
5 radiatorer
perper
lejlighed,
figures
VDMA2006
2006
tal
fra VDMA
10
25 %
0
Pump energy
consumption
according
Pumpens
energiforbrug
iht. pumpevarme
og
pump
head
flowrate
at full and
flow
ved
fuldand
og delvis
belastning
partial load
28 %
MRV
> Indreguleret varmeanlæg
> Udskiftning med termostatventiler i stedet
for manuelle ventiler
TRV
TRV
presetting
Eclipse
Rumopvarmning
medradiators
radiatorer
Room heating with
- effektivitetsfaktor
efficiency factor %
%
Specific
heat
loss
kWh/m²
Specifikt varmetab kWh/m2
Pumping costs
Pumpeomkostninger
MRV: Manuel
Manual ventil
valve
TRV: Termostatventil
Thermostatic valve
TRV forindstilling:
Termostatventil
med
forindstilling
presetting: Thermostatic
valve
with
presetting
Eclipse: TThermostatic
ermostatventilvalve
med automatisk
flowregulering
(AFC)
with automatic
flow control/
AFC
Kompatible ventiler og radiatorer
Termostatventilen Eclipse er kompatibel med eksisterende varmeanlæg, der benytter AFC-teknologi. Det gælder for to-strengs radiatoranlæg,
gulvvarmeanlæg eller blandede anlæg med A-exact, Multilux 4-A Set, Multibox AFC eller Dynacon gulvvarmefordelerrør. Det nye IMI TA ventilhus
har en ny mærkning II+, som angiver, at alle indsatser i nye ventilhuse nemt kan udskiftes. Selv modellerne uden automatisk flowregulering kan nu
udskiftes til en Eclipse-indsats.
Det nye standard ventilhus er mærket II+,
hvilket indikerer en ny generation af ventilhuse.
Indsats til ventilhuse med
Indsats til radiatorer med
II+ mærkning
integrerede ventiler