Uge 23 2015.indd

Flügger og Holme er flyttet
sammen i Jernbanegade 56,
så nu kan man foruden
malervarer og gulve også
købe bl.a. markiser og parasoller på adressen.
SE SIDE
Har du interesse for madvarer og madlavning? Så får du
chancen for at bidrage til
årets Kulturnat i Haslev, hvor
temaet er mad.
10
SE SIDE
Medaljefest: DM-guld til
Steen Elmgaard og bronze til
Henrik Breidahl og Peter Eriksen fra Øst-Sjællands Flyveklub.
18
SE SIDE
25
Hver uge til samtlige husstande
Uge 23 • Tirsdag den 2. juni 2015 • Årgang 105
4690 Haslev - 4640 Faxe
4653 Karise - 4683 Rønnede
4682 Tureby samt dele af
4160 Herlufmagle - 4100 Ringsted
og selvfølgelig altid på www.haslev-posten.dk
KÆMPE
HASLEV
LAGERSALG
Gør en go’ handel på lørdag
- stort lagersalg i Haslev
En del af Haslevs butikker har besluttet at
holde lagersalg på lørdag den 6. juni kl. 9.30
til 14. Og der er masser af gode tilbud at komme efter. Jernbanegade bliver gågade fra
Vestergade og ned til Stationspladsen og de
deltagende butikkers stande bliver placeret
midt i gågaden. De butikker der ikke har
stande er selvfølgelig også friske
med nogle gode tilbud - så der er
al mulig grund til at ta’ på shoppetur i Haslev på lørdag.
Vi ses på lørdag!
- til kæmpe lagersalg
i Jernbanegade
fra kl. 9.30-14.00
Se butikkernes annoncer i avisen!
HUSK AT DER
R OGSÅ ER TORVEDAG PÅ LØRDAG I HASLEV
TELEFON 7012 2020 - W W W.FLD.DK
✗
Sæt
ved
Mesterbageren
9
9
9
9
9
9
JORDVARME
SOLVARME
FJERNVARME
GASINSTALLATION
SOLCELLER
VARMEPUMPER
- et sikkert
valg hver
gang!
)64,("7&/
UJMGBSNBOEEFOKVOJ
aCFOU
(SVOEMPWTEBH
LM
gaveidé
til fars dag
4UPSU
VEWBMH
JŸMLVSWFQSJTFSGSB
100,UJM
(MFO%SPOBDI
)JHIMBOE
4JOHMF.BMU
5JMCVEMJHFOV
395,-
Flettet armbånd 225,-
Glat armbånd 250,-
Kig ind - Vi har armbånd til priser fra 150,-
Anytime
Ure & Smykker
Haslev afdelingen - Finlandsgade 13 - 4690 Haslev
Jernbanegade 52 · 4690 Haslev · tlf. 56 31 23 54
Jernbanegade 36 · 4690 Haslev
Tlf. 56 39 70 45 · www.toenden.dk
Jernbanegade 45
4690 Haslev
Tlf. 56 31 21 95
2
HASLEV POSTEN
.IVRFERIKEHIWEPˆ,EWPIZ
8PJˆ*E\
1EMPLT$LEWPIZTSWXIRHOˆ[[[LEWPIZTSWXIRHO
/SRXSVIXWoFRMRKWXMHIV1ERXSVWHEK*VIHEK
,ERRI&MWKEEVH
%RWZEVWL&PEHGLIJ
8PJ
JUNI
2015
Konfirmandindskrivning
Aftenandagt
FØRSLEV-TEESTRUP-BRÅBY Søndag den 7. juni er der indskrivning af
næste års konfirmander i pastoratet. Alle de kommende konfirmander
og deres forældre inviteres særligt til gudstjenesten i Førslev kl. 13.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i præstegårdsladen. Først bliver der en kort orientering om undervisningen, der forventeligt starter
20. august. Der er lejlighed til at stille spørgsmål, og derefter er der indskrivning. Det tager 5-10 minutter per konfirmand, men der kan godt
blive noget ventetid. Man skal huske at medbringe konfirmandens
dåbsattest eller en kopi af denne, samt et lille foto.
TEESTRUP KIRKE Torsdag den 4. juni kl. 19 er der aftenandagt i Teestrup kirke med temaet "Dagene vokser ind i natten og fortrænger
mørket”. Naturen står i sin fineste pinsepragt og overvælder os igen
med dyftende syrener og svimlende grønt. Al den skønhed maner til
taknemlighed for skaberværket - men på samme tid når nyheder om
krig og flugt og elendighed os dagligt... Andagten giver plads til fordybelse, ro og eftertanke. Der vil være salmer, tekster, lystænding,
stilhed, bøn og musik. Alle er velkomne.
Et sjældent 60 års jubilæum
1EVME4IHIVWIR
%RRSRGIOSRWYPIRX
8PJ
. 2.
HASLEV Mandag den 1. juni fejrede Svend Erik Myrup sit 60 års
jubilæum som gildebroder i Sct
Georgs Gildet.
SvendErik Myrup blev optaget i
Sct. Georg Gildet 5. Ålborg den 1.
juni 1955 og kom via Sct. Georgs
Gildet i Nykøbing Falster til Haslev
Gildet i 1959.
Han har beklædt alle ledelsesposter i Haslev Gildet og har også
været Distrikts Gildemester for
Gøngernes distrikt.
I 1998 flyttede Birte og Svend
Erik Myrup til Birkerød og blev
overflyttet til Birkerød Gildet. I
2008 kom Svend Erik tilbage til
Haslev og Haslev Gildet.
Gildebroder Svend Erik Myrup har
været en meget aktiv Haslev-borger, og var en drivende kraft i
etablering af Haslev Fjernvarme
og Haslev Fællesantenne.
Han var også meget aktiv som
spejder i perioden 1941-53 i det
Danske Spejderkorps. Nu som
pensionist er han stadig aktiv,
men i lidt mindre skala, med pasning af børnebørn, og hver tirs-
dag formiddag mellem 10 og 12
passes tjansen som kustode i
Seas-Nve’s Elmuseum.
Svend Erik Myrup blev behørigt fejret af Distrikt Gildemester
Lone Erkmann, Køge og af Gildemester Peer Szöcs og to gildebrødre fra Birkerød samt Haslev Gildets brødre.
Nye embedsmænd i Odd
Fellow Logen
0MW)VRWX
6YFVMOERRSRGIV
'LEVPSXXI8LE]WIR
6IHEOXMSRˆ*SXS
8PJ
%KRIXI0EYVMHWIR
+VE´OIV
HASLEV Odd Fellow ordenen loge
nr. 65 Morgenstjernen har valgt
nye embedsmænd for den kommende periode. Til embedsmandsgruppen valgtes: Overmester Henrik Friderichsen, undermester Jan Dalum, sekretær Johnny
Rasmussen, kasserer Hans Woetmann Pedersen, skatmester Egon
Thomsen og fungerende exmester Morten Jensen.
Fra venstre Henrik Friderichsen, Jan Dalum, Egon Thomsen, Johnny Rasmussen og Hans Woetmann Pedersen. Desværre var Morten Jensen ikke til stede ved fotograferingen.
Pinsebal på tværs af ældrecentrene
.IRW7OSZLSPQ
+VE´OIV
,EWPIZ4SWXIRFPMZIVSQHIPXEJ4SWX(ERQEVOXMVWHEKIPPIV
SRWHEK6MRKLZMWHYMOOIQSHXEKIV,EWPIZ4SWXIR
WIRIWXSRWHEK
(IEHPMRI
/SVVIOXYVERRSRGIVSRWHEKOP
8IOWXERRSRGIVXSVWHEKOP
6YFVMOSKXMPP]OOIERRSRGIVXSVWHEKOP
6IHEOXMSRIPXWXSJ
JSXSXSVWHEKOP
,EWPIZ4SWXIRToXEKIVWMKMRXIXIVWXEXRMRKWER
WZEVWSQJ˜PKIEJIZIRXYIPPIJINPMERRSRGIVSKXIOWX+IRKMZIPWI
EJERRSRGIVXIOWXSKJSXSWOEPKSHOIRHIWEJ,EWPIZ4SWXIR
3TPEKIOWIQTPEVIV8V]O4VSZMRW8V]OOIVMIX%T7
FAXE KOMMUNE Aktivitetsmedarbejderne på ældrecentrene havde arrangeret et Pinsebal/fest,
som blev afholdt på plejeboligerne Tycho Brahes vej 2 i Haslev,
hvor alle borgerne samt deres
pårørende fra ældrecentrene i
kommunen var inviteret.
Ca. 80 personer deltog. Hvert
ældrecenter skulle medbringe
BEGRAVELSER
Tak
for blomster samt deltagelse
ved vores mor
Nina Swartz Petersens
begravelse i Haslev kirke
torsdag d. 28/5 2015.
Venlig hilsen
Familien
noget ”solepynt”, bordpynt
som skulle ligne solen.
Ballet åbnede kl. 14 med velkomstdrinks, hvorefter bandet
”ren nostalgi” fyrede op for
den stemningsfulde musik og
tre dansepar fra CK-dans i Haslev lavede danseopvisning.
Borgerne sang og nynnede
med på de velkendte melodier, og efter opvisningen blev de
ældre budt op til dans af både
danserne, personale og hinanden.
Uanset
hvilket
handicap/begrænsning borgerne måtte besidde, blev der
med den rette støtte, danset i
stor stil.
Under hele Pinseballet blev
der sludret på tværs af centrene, borgerne så velkendte
ansigter, gamle bekendte, samt
stiftede nye spændende
bekendtskaber.
Hanne Kirstein Pedersen
* 30. januar 1960
† 24. maj 2015
ÆNDRET DEADLINE TIL
UGE 24: ONSDAG DEN 3. JUNI
Hanne har kæmpet tappert mod kræften
siden 1986
Nu har hun tabt. Vi har alle tabt.
Redaktionelt stof: kl. 12.00.
Bisættelsen finder sted i stilhed
Annoncer: kl. 16.00
Udkommer tirsdag den 9. juni.
Mormor, Kasper og Gorm
En stor tak til afd. O81 på RAS
for kompetent og menneskelig pleje
Tak til alle andre, som har villet Hanne det godt
Der blev serveret kaffe og skøn
jordbærkage, som køkkenet på
Tycho Brahes vej 2, havde lavet
så flot.
Kl. 16 blev den sidste melodi
spillet og ballet sluttede stille og
roligt af. Borgerne har under ballet hygget sig gevaldigt og efterfølgende givet udtryk for, at det
var et vidunderligt bal, og at de
ser frem til flere af disse i fremtiden.
Gudstjenester
søndag den
7. juni
Haslev kirke kl. 10.30 Marie Rørbæk
Haslev kirke kl. 17 Marie Rørbæk spaghettigudstjeneste
Freerslev kirke kl. 10.30 Werner Fischer-Nielsen
Førslev kirke kl. 13 konfirmandindskrivning efter gudstj.
Bråby kirke kl. 10.30
Aversi kirke kl. 10.30
Sneslev kirke kl. 11
Sædder kirke kl. 10
Sdr. Dalby kirke kl. 10.30
4
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
2015
Støt børn med diabetes
Sommerudsalg på Gården
FAXE Key2Fitness og Diabetesforeningen står bag et arrangement i
Key2Fitness i Torvegade, hvor formålet er at samle ind til diabetesramte børn. Det kommer til at foregå lørdag den 6. juni kl. 10-13. Key2Fitness-instruktørerne vil sørge for dagens træning og der vil være mulighed for at vinde præmier i tombolaen. Der serveres vand og frugt.
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig.
HASLEV Fra mandag den 1. juni frem til fredag den 5. juni kl. 10-17 er
der sommerudsalg på Gården i Haslev. Der er penge at spare på alle
varer, både i gården og på loftet. Gården i Haslev ligger på Gisselfeldvej 1. På lageret på Bråbyvej 2 gives der også rabat på alle varer fra
den 5. til og med den 7. juni kl. 10-14. Gården drives af Café Paraplyen i Haslev.
LÆSERBREV
Ejendomsstrategi,
demokrati eller styret proces?
Indsendt af: Forældrebestyrelsen Børnehuset Frøen, Anders Møller, Stengårdsvej 21,
4690 Haslev
Så er den igen gal på børneområdet i Faxe kommune. Børne &
Familieudvalget, Uddannelsesudvalget, samt Teknik & Miljøudvalget, har nu behandlet punkterne
for Ejendomsstrategien. Vi har
med stor forargelse konstateret,
at Center for Ejendomme, ikke har
medtaget vores høringssvar, i deres fremlæggelse af område Sofiendal. Det er fuldstændig uhørt!
Vi kan ikke som interessenter og
borgere acceptere, Center for
Ejendommes skødesløse behandling af sagen.
Der kan selvfølgelig være tale om
en forglemmelse, fra Center for
Ejendommes side. Men efter gennemgang af det fremlagte materiale, har vi erfaret at Børnehuset
Frøen er den eneste institution i
Ejendomsstrategien, man anbefaler integreret på skolen, Hvilket
vi undrer os over? Desværre finder
vi det yderst påfaldende at netop vores høringssvar ikke er taget
med. Da det indeholder nogle
økonomiske konsekvenser, der
ikke er nævnt i andre høringssvar
og ej heller stemmer overens med
Center for Ejendommes fremlag-
BEGRAVELSESFORRETNINGER
$GITCXGNUGUHQTTGVPKPIGP
4KPIIGTPGHQT
WHQTRNKIVGPFGUCOVCNG
QIQXGTUNCI
6NH
Det handler
om tryghed
Begravelsesforretningen
for Haslev & Omegn
X2GTUVGP
,GTPDCPGICFG†*CUNGX
6QTDGP4GKPGT,GPUGP
2GTUVGP
6NH†& IPXCIV
YYYQGUVGPDGITCXGNUGUHQTTGVPKPIGTFM
Wilhelm Hansens
Begravelsesforretning
te økonomi. I dag bor Børnehuset
Frøen til leje, tilbage i 1995 da
behovet var for at bygge til blev
der optaget et 30 årigt realkreditlån til finansiering af byggeriet.
Skal kommunen ud af denne lejekontrakt, skal de selvfølgelig
betale restbeløbet af lånet. Seneste opgørelse ca. 6.500.000 kr.
Dette beløb fremgår ikke af Center for Ejendommes beregninger.
I forbindelse med den første
præsentation af Ejendomsstrategien, tilbage i 2014, har Center for
Ejendomme fremlagt materiale,
der skulle vise, forhold mellem
stor anvendelse og høje udgifter,
baseret på bygninger i Haslev.
Målet er at ramme gennemsnit på
400 kr./m2 pr. år. I samme graf
fremgår det at Børnehuset Frøen
er den billigste integrerede institution med 370 kr./m2 pr. år. Endda også billigere end den skole,
man vil flytte institutionen ind på.
For os giver det ingen mening?
Når vi ser tilbage på forløbet
med Ejendomsstrategien, er der
for Frøens vedkommende ikke
ændret mange kommaer, fra det
første udspil til Signals mulighedsanalyse, er det hele blot spil
for galleriet? Har vi spildt vores
tid? Vi håber at Center for Ejendomme vil tage ansvar og rette
op på deres lemfældige handlinger, så Byrådet kan træffe deres
beslutning på et oplyst grundlag.
Årets
Tandprotetiker
Pia Senika fra Haslev er daglig
leder af Tandprotetikeren i
Roskilde. Klinikken blev for
nylig kåret som Årets Tandprotetiker 2015.
HASLEV/ROSKILDE På Tandprotetikerens netop afholdte generalforsamling og årskongres blev
Tandprotetikeren i Roskilde kåret
som årets klinik.
Æresbevisningen blev overrakt
til klinikkens daglige leder, klinisk
tandtekniker Pia Senika, ved et
særligt event på kongressen. Et
fagligt nævn havde valgt klinikken i Roskilde som Årets Tandprotetiker grundet dens faglige
dygtighed og gode patienttilgang.
– Tandprotetikeren i Roskilde
er et godt eksempel på, hvordan
høj faglighed og god patientomgang går hånd i hånd. I klinikken
har Pia Senika og personalet formået at skabe en imødekommen-
Vi svarer hele døgnet
Ole Larsen
FORRETNINGEN BLOMSTRER Pia
Senikas tandteknikerklinik er
samtidig én af landets mest succesfulde klinikker, når det kommer til forretningsudvikling. Klinikken har i løbet af det seneste
år formået at tiltrække et stort
antal nye kunder. Mange særlig
komplicerede og krævende opgaver udføres netop i Roskilde grundet personalets høje uddannelses- og erfaringsniveau.
– Det er selvfølgelig en ære at
blive tildelt æresprisen som Årets
Tandprotetiker, siger Pia Senika
og fortsætter: – Vores kæde er jo
præget af et højt kompetenceniveau, og at blive udpeget til en
særlig udmærkelse blandt 26 klinikker siger ikke så lidt. Det er
dejligt, at der bliver lagt mærke
til vores arbejde.
Nyudlærte tømrere
EUC NÆSTVED I april 2015 blev
et nyt hold tømrere udlært på
EUC Sjælland.
Blandt de nyudlærte er: Emil
Brink Bøtting fra Herfølge, som
Stenhuggeriet
Haslev
i
Haslev Begravelsesforretning
56 31 27 35
de og respektfuld atmosfære for
patienterne. Samtidig har klinikkens ledelse og medarbejdere
deltaget på relevante faglige kurser og efteruddannelser i både
ind- og udland og kan i dag præsentere et fagligt niveau i den
europæiske superliga, siger Sven
Erik Sørensen, der er kædedirektør for Tandprotetikeren.
HASLEV
STENHUGGERI
Margrethevej
- 4690
Haslev
2
Tlf.
59
20
00 16
www.danstein.dk
blev udlært hos Tømrermester
Nicolai Gaardsøe, Haslev, Carsten
Roman Christensen fra Faxe som
blev udlært i Fk Huset ApS, Faxe
Ladeplads, Søren Søndergaard
Larsen fra Rønnede, som blev
udlært hos Svend Erik Larsen &
Søn A/S i Rønnede, Jesper Toft
Simmelsgaard Nielsen fra Hårlev,
som blev udlært hos Knud Andreasen ApS, Karise, Jonas Bruhn
Nielsen fra Køge, som blev udlært
hos Tømrermester Nicolai Gaardsøe, Haslev, Jesper Mørkeberg
Poulsen fra Haslev, som blev
udlært hos Tømrermester Michael
Ørum, Rønnede, Morten Hauritz
Riis fra Haslev, som blev udlært
på EUC Sjælland - skolepraktik,
Magnus Dam Jakobsen fra Faxe,
udlært på EUC Sjælland - skolepraktik, Lasse Rerup fra Herfølge,
som blev udlært hos Tømrerfirmaet Jens Christiansen ApS, Haslev.
Følgende er antaget med ROS:
Jeppe Sylvester Jessien Hansen,
Sandra Jørgensen, Emil Brink Bøtting, Christoffer Søndergård Hansen, Lars Korsgaard Andersen.
Følgende er antaget med
BRONZE: Lasse Schou Petersen,
Morten Hauritz Riis og Morten
Lindskov Hild Hansen.
Følgende er antaget med SØLV:
Simon Slot Vang, Mathias Kragh
Rasmussen og Frederik Kjær
Pedersen.
Betina Mortensen
Et spørgsmål om tillid
Kirkepladsen 12A · Haslev · www.bedemand-berner.dk
Kommunens ældste bedemandsfirma - grundlagt 1853
BEGRAVELSESFORRETNINGEN
Elsebeth & Kim Mithiof
Exam. bedemænd tilsluttet garantiordning.
NÆRVÆR
OMSORG
RESPEKT
Elsebeth Mithiof
Exam. Bedemand
Kim Mithiof
Exam. Bedemand
Søren Ambjørn
Exam. Bedemand
Din lokale
bedemand
HASLEV
RØNNEDE
FAXE
Bisættelse/Begravelse fra kr. 6.900,-
Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste, øko-urne, honorar, ilægning og
iklædning. Prisen er ekskl. kørsel. Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.
Ring trygt til os - vi træffes altid!
Tlf. 56 71 33 37
www.dinlokalebedemand.dk - Kirketorvet 1A · 4640 Faxe
)(5,(2*1<(7ˆ1'(5
9LILNQ\HW¨QGHURJDOOLJHYHOU§GWLO
IHULH7DQGSURWHWLNHUHQKMDOSRVPHG
HQDIGUDJVRUGQLQJGHUSDVVHUWLOYRUHV
ºNRQRPL
7DQGSURWHVHUKROGHULPDQJH§U
V§KYRUIRUEHWDOHGHPS§«QJDQJQ§U
ILQDQVLHULQJHUPXOLJ"
5LQJVWHG0ºOOHJDGHy7OI
+DVOHY7RUYHWy7OI
7LOIUHGVKHGVJDUDQWLy%HWDOLQJRYHURSWLO§Uy,62NYDOLWHWVFHUWLILFHUHWyZZZWSWGN
Kirkepladsens
Blomster
Kirkepladsen 10A - 4690 Haslev
www.kirkepladsensblomster-haslev.dk
Tlf. 5631 2129
Jernbanegade 12-1.sal • 4690 Haslev
Åbent: Man-fredag 8.30-16.00
Tlf. 5631 1112 • Fax. 56 31 60 61
[email protected]
www.haslev-posten.dk
sn.dk/oplev
NYT MAGASIN  NYT SITE
OPLEV
Sjælland
g
i
d
l
i
t
r
e
s
l
e
v
e
l
p
o
e
s
En mas
Et nyt magasin for hele Sjælland
Kommer på udvalgte steder samt med DAGBLADET - Nordvestnyt - Sjællandske - sn.dk/oplev.
Næste gang torsdag den 4. juni
O
V
E
OPL
1. UDGAV
15
. MAJ 20
E 22
nst
Glasekrreud
i Odsh
20
nen
so
Revyansgæ
går i g
17
OPLEV
Sjælland
på
Livsstil
org
Ledreb
d
Sjællan
KÆMPE
LAGERSALG
i Jernbanegade lørdag den 6. juni
Kom og find suveræne tilbud på standende i gaden fra disse butikker:
ldsmed
Din Gu
GITTE’S
GULD, SØLV OG URE
Altid billig benzin!
Junggaard Børnetøj
MORE4LESS.DK
Lagersalget kører fra
KLOKKEN
HASLEV
Vi ses på lørdag!
- til kæmpe lagersalg
i Jernbanegade
fra kl. 9.30-14.00
Vi glæder os!
-til at se dig til en
god dag med masser af
markedsstemning!
Kom tidligt!
- de første kunder får
mest at vælge imellem
9.30-14.00
8
HASLEV POSTEN
Carl Nielsen fejres
ØRSLEV KIRKE Søndag den 7.
juni kl. 15 afholdes der i anledning af Carl Nielsens 150 års dag
koncert i Ørslev Kirke ved Ringsted med et program bestående
af Carl Nielsens sange og musik.
På koncerten fremfører kirkens
kor og solister musik af Carl
Nielsen. Foruden kirkens kor medvirker fire sangsolister; Clara og
Lauritz Thomsen, Lars Pedersen
og Anders Leerskov.
Clara Thomsen og Lauritz
Thomsen er søskende som begge
er i begyndelse på hver sin lovende sangkarriere. Clara er efter sin
konservatorieuddannelse kommet
igennem nåleøjet på Det kongelige Teaters Opera Akademi og vil
allerede fra næste sæson have
flere mindre roller på operaen.
Lauritz går p.t. på konservatoriet
og har lige konkurreret sig ind i
DRs koncertkor.
Lars Pedersen er ansat som
sanger i DRs Vokalensemble og
er herfra bl.a. et kendt ansigt fra
tv-programmerne "Dagens sang".
Anders Leerskov, som skal
synge den gnavne Jeronimus'
sang fra Maskarade er en flittig
brugt kirkesanger i kirkerne
omkring Ringsted og Haslev og
fast korsanger i Ørslev Kirkes kor.
Kirkens organist Jes Gram akkompagnerer til sangene og spiller
Carl Nielsens festpræludium. Der
er gratis adgang til koncerten.
2015
Haslev Torvedag på en Outlet-lørdag
HASLEV TORV Flere forretninger i
Jernbanegade holder Outlet-salg
lørdag den 6. juni med gode tilbud. Her vil Haslev Torvedag også
holde sin markedsdag.
– Vi har Outlet-salg alle markedsdage! Altså gode kvalitetsvarer til fornuftige priser!, fortæller
Henrik Liedecke som er en af
arrangørerne bag Haslev Torvedag.
Nu er det forår og sæson for
nye kartofler, jordbær og planter
til udplantning. Friske, sprøde
spidskål er også at finde på torvet på lørdag.
Og det er tid til at tænke på
alle havens planter. Stauder og
slyngplanter elsker at få støtte i
væksten. På torvet kan du købe
plantestativer i smedejern i alle
størrelser.
Et righoldigt udvalg af blomster og dekorationer finder du
også på Haslev Torvedag.
Og så er sundhed en af Haslev
Torvedags mærkesager. Du kan
høre om diverse kropsbehandlinger, ligesom du kan købe diverse hudplejeprodukter, herunder
økologiske og lokalt producerede.
Man kan læse mere på Facebook under Haslev Torvedag.
Der er kommet masser af nye varer i vores OUTLETBUTIK - kom ind og kig
BEHANDLINGSCENTER
TJELE
P!
KÆMPE KUDIVERSE
OVERTØJ
T- SHIRT
Signal - Tommy Hilfiger - BlackBlue m.fl.
Signal - Tommy Hilfiger - Milestone m.fl
FØR OP TIL 300,-
FØR OP TIL 2500,-
100,-
NU
STRIK/SWEATSHIRT
300,-
Signal - Tommy Hilfiger - Matinique
Gine Marcello - G-star m.fl.
FØR OP TIL 1200,-
NU
BORD
MED DIVERSE RESTER
250,-
FRIT VALG
SKJORTER
100,-
Matinique - Signal - Minimum - Casa Moda
Gino Marcello m.fl.
FØR OP TIL 700,-
JEANS
200,- /2 STK. 300,-
Boss - Tommy Hilfiger - Matinique
G-star - Alberto m.fl.
FØR OP TIL 1200,BLAZER & JAKKER
Roy Robson - Matinique - Gino Marcello m.fl.
1 PAR
500,- /2 PAR 800,-
FØR OP TIL 2400,-
/500,-
NU 1000,-/800,-
KÆMPE SKO-MARKED
Nome - Tommy Hilfiger - Boss - Pantofolia m.fl.
FØR OP TIL 600,-/1200,-
KOM OG GØR ET KUP
Thestrup
+FSOCBOFHBEFt)BTMFWt5MG
NU SPAR
÷50
Man.-onsdag 9.30-17.30
Tors.-fredag 9.30-18.00
Lørdag 9.00-17.00
Sommer
tilbud
Gælder torsdag kl. 10-18
& lørdag kl. 10-14
÷30%
på ikke
nedsatte varer
Gælder ikke LauRie, undertøj
og strømper.
Jernbanegade 25
4690 Haslev
Tlf. 56 31 39 44
Lørdag den 6. juni kl. 9-14
1 STK.
JUNI
OUTLET-MARKED
KÆMPE
NU
. 2.
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
9
2015
LAGERSALG
Sommerkirke for børn: ”På fod med kirken”
HASLEV KIRKE Haslev Kirke har
et gratis tilbud til alle sommerferiebørn i uge 27. Her kan man
komme og være med til at gå på
opdagelse i og omkring kirken og
få udfordret alle sine sanser.
Som i de forudgående sommerkirker for børn, skal der både
ses, høres, lugtes, smages, røres
og gøres. I ”På fod med kirken”
skal der ”fut i futterne”. Fødderne
kan bruges til mere end man tror.
Ugen forløber på den måde, at
børnene hele ugen møder kl. 1014 og medbringende en madpakke.
Sommerkirke for børn holder
til i Bindingsværkshuset, Kirke-
pladsen 8a. og det er gratis at
deltage.
Tilmelding senest fredag den
12. juni til: Ellen Faber Jørgensen,
som er kirke- og kulturmedarbejder, enten i kirken eller på mail
[email protected]
Tilbuddene gælder kun den 6. juni
Søde
F lotte
Jordbær
Kirsebær
15.-
pr. 1/2 kg
12.-
pr. 1/2 kg
Så skal der snart festes...
HASLEV FESTDAGE Dem der har
glædet sig rigtig længe skal nu
kun vente godt en uge mere, før
der bliver skruet helt op for musik
og glade mennesker ved Haslev
Festdage.
Det hele starter fredag den 12.
juni om eftermiddag kl. 16, hvor
pladsen åbner. Kl. 18 går Outlandish på scenen, og de bliver fulgt
af Anker Stjerne. Kl. 22.30 går
selveste Medina, Danmarks ukronede popdronning på scenen og
fyrer den af for Haslevs glade
publikum.
Om lørdagen starter festlighederne allerede kl. 15 hvor hele
byens Kim Schwartz går på scenen. Han bliver fulgt af L.I.G.A.,
Østkyst Hustlers og den store
finale lørdag aften er D-A-D, som
går på scenen kl. 22.30 og afslutter de to festlige dage, med masser af rigtig god musik.
Udover de annoncerede navne,
er der også musik i teltet, hvor
man bl.a. kan opleve Jørgen De
Mylius og se landskampen på
storskærm.
Billetter til festdagene kan
købes i Haslev i Meny (tidligere
SuperBest), i Kvickly og på sj-billetten.dk.
Haslev Torvedag
Byens hjerteslag!
Lørdag den 6. juni - marked kl. 10-14
Læs på Facebook - Haslev Torvedag
De berømte Store søde
Majs
Honningtomater
pr. stk
pr. 1/2 kg
5.-
25.-
Kokos & Juice tilbyder lækre
friskpressede juicer og masser af
frisk frugt og grønt direkte fra Grønttorvet
MEN
SAMD
Å
G MO
FT
KRÆ
ET sium
STAFseEptemTbeFr 20O15R- MLSGIV
- Haslev Gymna
D. 5. - 6.
t
håb om, at vi komme
Ved at deltage i og stø
nde kræftpatienter –
d.
nuværende og komme
, der er til at leve me
dom
syg
en
er
ft
kræ
r
d dag hvo
EN
D
EN AG
NA
EN
FÆ T
K A LLES
MP
Vestergade 13, Haslev
Åbent: Man-torsdag kl. 10-17.30 · Fredag 10-18 · Lørdag 10-13
Søndag Lukket
www. stafetforlivet.dk/stafet/haslev/
E-mail: [email protected] - MobilePay 27 60 29 41
VILDT
LAGERSALG
1 STK.
TA’ 4 STK. FOR
100,-
i teltet på Torvet hos Vos&Co.
LØRDAG DEN 6. JUNI KL. 9-14
(Varerne kan ikke prøves, byttes eller returneres)
Gør et kæmpekup til både børn og voksne!
Mød
os på
UA
Torvet 4 - 4690 Haslev - Tlf. 56 31 21 72
35,-
T
NSE
FØ
R
RP
IS
R
BØ
16

0
N:
ÅR
DA
:X
E
M
/5
4
5
S
Vi ses på Torvet på lørdag fra klokken 9-14
6
10
HASLEV POSTEN
Flügger og Holme i hovedgaden
. 2.
JUNI
2015
Ved åbningssalget var der rigtig
godt salg i Flutex 5, som var til
halv pris.
To butikker i en er flyttet ind i Jernbanegade 56, hvor man nu
både kan købe malervarer, gulve, solafskærmninger, markiser,
parasoller med mere.
Tekst&foto: Charlotte Thaysen
HASLEV Holme Aps har flyttet
deres showroom til Jernbanegade
56, der hvor Haslev Farve og Gulv
lå før. Samtidig har de indledt
samarbejde med Flügger, således
at der nu er både Holme showroom og Flügger butik på adressen,
med et stort udvalg af produkter
til både virksomheder og private.
I den første del af butikken, ud
mod Jernbanegade, åbnede Flügger konceptbutik allerede fredag
den 15. maj. Der står Peter Duncan for rådgivning af malerprodukterne. Peter er 47 år og blev
uddannet i faget i ‘86 og har
beskæftiget sig med malerfaget
lige siden. Mange vil nok kende
ham fra Sadolins afdeling i Sjæl-
lands Flisecenter, hvor han har
været de seneste år.
I Flügger afdelingen er der et
stort sortiment i maling og tilbehør.
– Det er den personlige betjening og rådgivning jeg lægger
vægt på, fortæller Peter og uddyber, at han gerne kører ud til folk
og rådgiver dem med ind- og
udvendige maleropgaver, tapeter,
farver og eventuelle problemstillinger i forhold til tidligere
behandlinger.
Nu da han er flyttet ind sammen med Holme Aps, har han
også fået solafskærmninger og
gulvbelægninger med i rådgivningen, så det er en bred palet
2
Peter Duncan rådgiver kunderne i Flügger-afdelingen i Jernbanegade
56.
han rådgiver omkring. Man kan
bare ringe til Peter på 22 11 00
68 og lave en aftale, så kommer
han ud og giver et uforpligtende
tilbud.
HOLME I hele den bageste del af
det store lokale, kan man finde
Holme Aps, som tidligere lå på
Lysholm Ovenvej 18. Holme Aps
er i gang med at indrette med
showroom for hele deres sortiment af gardiner, solafskærmninger, markiser, parasoller, gulve, sikringsgitre, akustikregulering samt
møbelpolstring. De forventer at
være helt klar på den nye adresse midt i juni. Hele Holmes sortiment har indtil nu været til det
offentlige og til erhverv, men nu
åbner de også op for salg til private.
– Målet er, at vi i fremtiden
også sælger til private, hvor vi nu
vil kunne være behjælpelige med
ind- og udvendige solafskærmning, markiser og lignende. Samtidig er vi ekstremt stærke på
gulvbelægninger, hvor vi yder
prisgaranti, fortæller Peter Duncan og uddyber, at det er egne
professionelle håndværkere der
monterer både solafskærmning
og gulvbelægninger. Solafskærminger vil dog kun blive solgt til
private i Faxe kommune.
Man kan læse meget mere om
alle Holmes produkter på holmeaps.dk.
GODE RABATTER I Flügger Farver
kan der også opnås gode rabatter. Flügger har nemlig en kundeklub, hvor man kan tilmelde sig
og få rabat på alle varer, der ikke
er på tilbud, og man kan bare
komme ind i butikken og melde
sig ind i kundeklubben, det er
gratis. Rabatten gælder normalt
kun Flüggers produkter, men som
en ekstra service, har Holme ApS
besluttet at udvide rabatten til
også at omfatte det store program i solafskærmninger, markiser, parasoller og gulvbelægninger.
– Og som en ekstra gratis service, så har vi fri varelevering i
Haslev, på lagervarer. Hvis man
bestiller inden kl. 16, kan man få
leveret varerne næste morgen/formiddag. Afhentning af varer kan
også ske fra kl. 7 om morgenen i
butikken.
FLÜGGER Om Flügger Farver fortæller Peter: – Flügger er jo et velfungerende koncept, og kunderne i Haslev er positive overfor
Flüggers produkter, da produkterne tidligere har været solgt i
byen. Fordelen ved Flüggers pro-
dukter er at de er 100% gennemtestede af malermestre, derfor er
kvaliteten helt i top.
– Der har været en overvældende interesse både under og
efter åbningen, og jeg meget glad
for de kunder der har fulgt med
mig, fortæller Peter og uddyber,
at det er en fornøjelse hver dag at
lave nye kundekort til kunderne.
Der er allerede over 200 tilmeldte
i kundeklubben.
– Vi havde dog lidt startvanskeligheder med nogle af de spe-
cielle farver, især til udendørs produkterne, som solgte rigtig godt
ved åbningen. Vi havde også nogle it-problemer i starten, men de
skulle gerne være helt løst nu,
fortæller han. Åbningen gik så
godt, at der blev solgt flere paller
maling, så det var en fantastisk
åbning.
– Vi er glade for at kunderne
nu kan få de gode Flügger produkter og den personlige rådgivning også her i Haslev, fortæller
Peter Duncan.
Flüggers konceptbutik ligger ud mod Jernbanegade, og Holmes skilt
står over porten.
Student
Foredrag:
Mød Thomas Evers Poulsen
& Christina Hembo...
»Jeg kan få kvinder til alt«
Foredrag af Thomas Evers Poulsen
»Fra idé til virkelighed«
Foredrag af Christina Hembo
Student nøglering
inkl. gravering af navn
Armbånd med
studenterhue i sølv
FRIT VALG
595.-
250.-
4. AUGUST 2015 KL. 19.00
HASLEV SEMINARIUM
Foredrag+let traktement
samt forfriskning:
BILLETPRIS:
VI ER MED PÅ LAGERSALGET LØRDAG DEN 6. JUNI
Lige nu har vi et udvalg af
smykker, som vi sælger til...
1/2 PRIS
smed
d
l
u
G
Din
Find o
foran b s ude
i Jernbautikken
negade!
(Tid
100.-
Billetter kan købes
hos Matas Haslev
ligere Fo
cus)
GITTE’S
GULD, SØLV OG URE
@[hdXWd[]WZ[()š*,/&>Wib[lšJb\$+,(.,-)-šmmm$]_jj[]kbZ$Za
Mød os på
facebook.com/gitteguld
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
11
2015
Grøn Gudstjeneste med energiminister og cirkus
HASLEV KIRKE/LUNDEN Igen i år
er der stort anlagt Grøn Gudstjeneste i Lunden.
I år er det søndag den 14. juni
kl. 10.30, at hele kirken rykker ud
i Lunden med gudstjeneste, som
indledes med et optog af børn og
unge, der laver stomp. Børn og
voksne, der vil være med til
stomp med musiklærer Mette
Abraham kan møde op en time
før, dvs. kl. 9.30 i Kirkehuset.
Temaet for dette års gudstjeneste er: ”Den rette tid er lige
nu”, med henblik på at tænke
grønt og lægge vaner om. Det er
så let at udskyde...
Bibelfortællingen til dagen er
om det store festmåltid. En mand
oplever, at ingen af dem, han inviterer til sin fest, synes, at de har
tid lige nu. Men nogle ting skal
man bare gøre lige nu i stedet for
at udsætte det.
Ved gudstjenesten medvirker
klima- og energiminster Rasmus
Helveg Petersen, som ankommer
til Lunden på ladcykel i bedste
klimarigtige stil. Derudover medvirker Faxe kommunes borgmester, Knud Erik Hansen, som hvert
år giver den grønne gudstjeneste
velgennemtænkte og underfundige ord med på vejen.
Efter gudstjenesten er der
opvisning ved dansere fra CK
Dans, og derefter stiller Det flyvende Kuffertcirkus op til forestilling for børn i alle aldre. Derefter
er der cirkusskole for alle børn,
der har lyst til at være med.
Frem til kl. 13.30 kan man besøge
aktiviteter og boder på “markedspladsen” rundt om gudstjenesten.
Der vil bl.a. være grillpølser, popcorn over bål og meget andet
sjovt for børn og voksne.
Haslev Kirkes præster er klar til
Grøn Gudstjeneste i Lunden. Her
er det Marie Rørbæk, Ole Bjerglund Thomsen og Werner Fischer-Nielsen. Ladcyklen er en del
af kirkens grønne profil.
HUSK FARS DAG 5. JUNI
Fælles sommerudflugt
FØRSLEV, TEESTRUP OG BRÅBY
KIRKE Tirsdag den 9. juni afholdes Førslev, Teestrup og Bråby
Kirkers Fælles Sommerudflugt.
Man samles ved Sognegården i
Teestrup klokken 18 og fordeler
sig i bilerne, og så køres den kønneste vej til Roskilde.
I Roskilde starter man i Bispegården, hvor Biskop Peter FischerMøller viser rundt i sin have. Her
kan man indtage den medbragte
kaffe/te og kage. I tilfælde af dårligt vejr benyttes landemodesalen.
Derefter køres der ned til den
gamle Sct. Ibs kirke og kirkegård
og her sluttes aftenen af, inden
turen går tilbage - muligvis med
en lille rundtur ved havnen først.
Alle er velkomne, tilmelding til
Bente Beierholm 56 38 0138.
T-SHIRTS
1 STK. 200,- 2 STK.
T-shirts eller
2 pack tights
Normalpris 150,-
300,-
FRIT VALG
100,SPAR 33%
LAGER
SHORTS
400,-
SALG
S TO R T
U D VA L
G
Torsdag og lørdag
RESTPAR
2 PAR
÷50%
÷60%
(Gælder på varer mærket med pink eller gule blanke mærker)
Jernbanegade 39, Haslev, tlf. 62265065
www.skoringen.dk
Polo t-shirt eller skjorte med korte ærmer
Tilbuddet gælder den 4. + 6. juni 2015, så længe lager haves og kun i nedenstående Skoringen.
1 PAR
FRIT VALG
200,-
GRANDAD
Kortærmede t-shirts
200,-
SKJORTER
1 STK. 400,-
2 STK.
700,-
S TO R T
U D VA L
G
VI ER PÅ GADEN LØRDAG DEN 6. JUNI
FRA KLOKKEN 9.30-14.00 MED KÆMPE
LAGERSALG
STORT FRIT-VALGS-MARKED
på bl.a. JBS tights, Lindberg t-shirts,
Huzar grandad t-shirts og cardigan med lynlås.
1 STK. 100,-
2 STK.
150,-
Der er meget, meget mere...kom og se!
+FSOCBOFHBEFt)BTMFW
XXXUPFKFLTQFSUFOELt5MG
- din jeansbutik
7FTUFSHBEFt)BTMFWt5MG
find os på facebook
Flydende Becel
500 ml. Literpris 20,00.
Frit valg
10,-
Malaco poser, Läkerol eller
Stjerner/Snøre
Flere varianter. 3 x 50-130 g.
Kg-pris maks. 200,00.
Frit valg 3 stk.
30,-
Flute eller baguette
Flere varianter.
1 stk. Stk.-pris 5,00.
pr. stk
5,-
Pålækker Klassisk
pålæg eller Tulip
leverpostej
Flere varianter. 80-200 g.
Kg-pris maks. 125,00.
Frit valg
10,-
Faxe Kondi, Pepsi Max,
Pepsi eller Nikoline
Royal Export eller Heineken
24-pak. 24 x 33 cl. Literpris 11,99 + pant.
Ved køb af mere end 2 rammer pr. kunde pr. dag er prisen maks.
129,95 + pant pr. ramme.
Flere varianter. 24 x 33 cl.
Literpris 8,71 + pant.
Frit valg
24-pak
Frugt eller bær?
Hvis far også skal have dessert på fredag, er
det bare at vælge fyldet. Måske skal det være
rabarber, selv om det egentlig er en grøntsag?
Sprød æbletærte
med kanel
Prøv en tærte med
forårets rabarber
Mmmm… Fyldt
med lækre
skovbær!
Flere varianter.
1 stk. Stk.-pris 5,00.
Frit valg
28,-
Eller en lidt
anderledes én
med stikkelsbær?
JUNI
Sælges kun
i rammer
Husk vi holder lukket fredag den 5. juni
Phillips shaver 3000
Ph
pr. stk
p
499,-
ar
else til f
plev
o
Køb en
Classic, Almond eller White.
330 ml. Literpris 48,48. Frit valg
3-pak
Gælder fra d. 1. juni
til og med d. 30. juni
Spar
300,-
Super skarpe priser hele måneden
Magnum 3-pak
4 kuptilbud
95,-
69,-
Husk gaven
til FARS
DAG 5. juni
Frugttærte
Frit valg
16,-
San Marzano
tomater
BBQ-marinerede
svinekoteletter
Danmark, kl. 1. 275 g.
Kg-pris 43,64
700 g. Kg-pris 55,71.
700 g
275 g
39,-
Lays, Bugles
eller Doritos
Flere varianter. 125-175 g.
Kg-pris maks. 80,00.
Frit valg
125-175 g
10,BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 8-20 - Lørdag & søndag 8-18
POSTENS ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag 10-17 - Lørdag 10-13
Lysholm Alle 5 - 4690 Haslev - Tlf. 5667 9000
12,-
Byens bedste slagtere
Ses vi
ved grillen?
Grillklar svinekam
Kg-pris maks. 40,00
ca. 2,5-3,0 kg
Oksetern, bankekød
eller stroganoff
100,-
Uanset
førpris
Kg-pris maks. 98,33
Ca. 600 g
Uanset
førpris
Kæmpe kødmarked
Kalvesteg af
lårtunge
Kg-pris maks. 83,84
ca. 1,3-1,5 kg
ca. 1,2 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bornholmer skinkeculotte
ca. 1,2 kg. . . . . . . . . . . . . . . . Bornholmer skinkehvidløgssteg
ca. 1,2 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bornholmer skinketern
ca. 1,2 kg. . . . . . . . . . . . . . . . Bornholmer fyldt skinkemignon
ca. 1,2 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bornholmer skinkeschnitzler
ca. 1,4 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bornholmer svinekoteletter
ca. 1,4 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bornholmer spareribs
ca. 1,4 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bornholmer flæsk i skiver
ca. 1,4 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bornholmer ribbensteg
ca. 1,6 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planksteaks
ca. 1,6 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nakkekoteletter
ca. 1,8 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Porcetta
ca. 1,8 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ølkam
ca. 1,8 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grillkam
ca. 800 g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tykstegsbøffer
ca. 800 g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peberbøffer
ca. 800 g. . . . . . . . . . Minutsteak eller pebersteak premium
109,-
Uanset
førpris
59,-
Rosso, Bianco
eller Rosato
Fuoco
Roastbeef
Puglien, Italien. 6 x 75 cl.
Literpris 44,22. Frit valg
1 flaske 69,95
Skåret af okseinderlår
Kg-pris 93,75
ca. 800 g
6 flasker
75,-
199,-
Zacapa 23 års eller
Matusalem 23 års
70 cl. Literpris 455,71.
Frit valg
1 flaske
319,-
100,-
70 cl. Literpris 398,57.
1 flaske
279,-
Godt
frokosttilbud
Frit valg
Lagavulin 16 års
Spar
80,-
Spar
170,-
Stjernekaster
Pr. pakke
27,-
Burgerplatte
Pr. pakke
59,59-
eling
Betjent slagterafd
lørdag kl. 10-16
Stjernedrøm
Pr. pakke
MANDAGS-TILBUD
TIRSDAGS-TILBUD
Gælder kun mandag den 8/6
Gælder kun tirsdag den 9/6
Weekendmenu til 2
Vælg 2 bøffer, 1 x kartofler
1 x salat
Pr. pakke
45,-
Til 2 pers. kr.
Nakkefilet
Kalkun Cordonbleu
Uanset
førpris
Maks kg-pris 44,44
ca. 1,8-2,4
80,-
Danske Spil
Altid billig benzin!
Uanset
førpris
100,-
8 stk.
100,-
Valgfri forret el. dessert 25,-
Husk vi holder lukket fredag den 5. juni
Hvor ikke andet er nævnt gælder tilbudene t.o.m. den 6. juni 2015.
Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.
14
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
2015
Spejderne på vej til kirkemærke
Udstilling
SÆDDER Kirken i Sædder har lagt hus til to spejderaftener, hvor de
små bævere fra KFUM spejderne i Sædder, kunne færdiggøre deres kirkemærke. Hver en krog i kirken blev udforsket, der blev set hemmelige vinduer, der blev lyttet, grinet, og alverdens spørgsmål blev stillet, og de blev besvaret af sognepræst Susanne Rething Jelsdorf. Der
blev holdt tungen lige i munden, da de stejle trapper skulles bestiges,
for at komme helt op i kirketårnet. Og en tur på kirkeloftet blev det
også til. Så fulde af indtryk er de små spejdere fra Sædder-spejderne
nu et skridt nærmere et nyt mærke.
HASLEV Keramikerne Karen Bennicke og Peder Rasmussen indbyder til
åben lørdag den 6. juni kl. 12-17 i deres udstillingsrum Store Lade på
Bregentved Gods ved ”trekanten” mellem Koldinghus Allé og Moltkesvej. Man kan se en samling helt nye værker, herunder en lille gruppe
bronzeskulpturer. Desuden er der som sædvanlig mulighed for at finde
ting fra de senere år udstillet i lagerrummet.
Pop-up strikkecafé
PEDER OXE’S
LOPPEMARKED
HASLEV Så er der godt nyt til
strikkeglade. Mandag den 8. juni
kl. 18.30-22 er der nemlig strikkecafé på Frederiks Villa i Haslev.
Det er Pia Søderberg og Gitte
Kopranen, der har taget strikkeinitiativet, og gerne vil samle så
mange strikkere som muligt til
“pop-up” strikkecafé i Frederiks
Villa.
Gitte, som er tidligere indehaver af Fru Kop, som indtil for et
par år siden lå i Jernbanegade,
fortæller: – De seneste år er det
jo blevet super moderne at strikke igen. Men i stedet for at
mange sidder alene derhjemme
d.13. og d. 14. juni 2015
på Enggården, Teestrupvej 23, Haslev
Skal du flytte hjemmefra, eller elsker du bare et
godt loppemarked, så kom og kig, og få en
spændende dag blandt alverdens ting - gør et
godt køb og støt spejderarbejdet i Peder Oxe,
KFUM-Spejderne i Haslev.
Loppemarkedet holder åbent:
Lørdag d. 13. juni kl. 10.00 - 16.00
Søndag d. 14. juni kl. 10.00 - 13.00
Gratis parkering - gratis adgang
Vi glæder os til at se dig
Peder Oxe, KFUM-Spejderne i Haslev
Tasketyv snuppet i
Fakta i Faxe
Vi er også på nettet...
www. haslev-posten.dk
Jernbanegade 12-1.sal • 4690 Haslev • Åbent: Man-fredag 8.30-16.00
Tlf. 5631 1112 • Fax. 56 31 60 61 • [email protected] • www.haslev-posten.dk
RENS/PRES
fra dag til dag!
XRens af brudekjoler
XRens af habitter, smoking, lange kjoler og festtøj
XVask/tørring af dyner og puder
XAlle former for tøjreparationer udføres
og nørkler, er det jo også hyggeligt at danne netværk på tværs at blive inspireret af hinanden,
udveksle opskrifter, tage på ture
til garnbutikker og ikke mindst
møde nogle ligesindede, som
også er helt vilde med garn.
Alle kan være med til strikkecafé-aftenen, og man er velkommen
til at komme alene eller sammen
med en veninde, naboen, strikkeklubben, eller sin moster.
Mens der bliver nørklet og hygget vil Frederik’s Villa servere kaffe, te og kage for kun kr 50,- pr
pers.
Tilmelding sker efter først til
mølle princippet på tlf: 2048 0112
eller tlf: 5383 1023 (gerne efter kl
17) dog senest den 4. juni.
– Vi håber at mange har lyst til
at være med, siger Pia.
For at komme ind til Frederik’s
Villa til strikkeaftenen, skal man
gå ind via Nygade.
Samme
indehaver
i 47 år
REKORD RENS & VASK
textilXservice
FAXE Onsdag den 27. maj klokken 9.43 blev politiet kaldt ud til
Fakta på Torvegade i Faxe, hvor
en udenlandsk kvinde blev
tilbageholdt af personalet.
Kvinden var blevet afsløret
med fingrene nede i en kundes
taske. Det viste sig at kvinden,
der er 29 år og af østeuropæisk
oprindelse, kunne sættes i forbindelse med flere andre tasketyverier, der havde været i forretningen i den seneste periode. Derfor
blev hun anholdt og sigtet for
tyveri. Hun blev fremstillet i
grundlovsforhør torsdag den 28.
maj.
Vestergade 10 · 4690 Haslev · tlf. 56 31 28 03· Åbningstider: man.-fre. kl. 10-17 - lør. lukket
Få BRF Køberrådgivning™
fra 10.500 kr.
inklusiv skøde
BRF KØBERRÅDGIVNING™
– til dig, som har planer om at købe ny bolig
Stå ikke alene, når du skal købe bolig. Med BRF Køberrådgivning™ får du en
køberrådgiver. Det er sådan en som mig. Jeg er din økonomiske rådgiver og koordinator
gennem hele boligkøbet. Sammen med en boligadvokat og en byggeteknisk rådgiver
er vi dit professionelle hold. Rådgivningspakken koster fra 10.500 kr. inklusiv skøde.
Ring og hør mere om BRF Køberrådgivning.”
Palle Villumsen, lokal rådgiver
Palle Villumsen er bankuddannet og har bl.a. arbejdet i et
pengeinstitut i 18 år og som finansieringsrådgiver i 8 år.
Palle Villumsen har desuden et indgående kendskab til
rådgivning om boligkøb.
Ring til 70 10 21 79 alle dage mellem 9-21.
Eller send en mail til [email protected]
Mesterbageren i Haslev
laver lokal
valgprognose
vælg mellem
RØDBLOK eller BLÅBLOK
Vi laver en lækker mazarinkage med
rød eller blå glasur og topping
Pris pr. kage
Mesterbagerens prognose kører i uge 23 frem til søndag den 7. juni kl. 16.
10,-
Resultatet offentliggøres i butikken tirsdag den 9. juni og i Haslev Posten samt på faxenyt.dk.
Kagerne kan købes i butikken eller bestilles fra nu af og frem til søndag den 7. juni.
Antal kager der er solgt = vores nye statsminister
Åbent
hver dag
fra kl. 6.00
Fast hele året
2 brød
50,-
ellers gå bag om.
Vi har noget færdigt
kl. 4.00!
Fast h
hele
e året
ett
håndmadder
9,-
Jernbanegade 52. 4690 Haslev. tlf. 56 31 23 54.
velkommen til
en god handel
Se også alle de andre gode tilbud
i tilbudsavisen eller på meny.dk
MENY er Danmarks nye fødevaremarked. Mad, du har råd til, når du har lyst
til det. Vores medarbejdere er madarbejdere: Rigtige slagtere, fiskehandlere,
vinfolk og ostehandlere. Vi fylder ikke
bare dit køleskab. Du får også ideer med
hjem, der gør godt på bordet og i maven.
Både når du har travlt, og når du har god
tid – men også sidst på måneden.
Velbekomme!
FARS
DAG
Husk
fars dag
i
den 5. jun
Modnet på egetræsfade i 21 år, og
tappet på hånd lavede
porcelæns-akoner.
DANSK
SVINEMØRBRAD
19
CHIVAS ROYAL
SALUTE WHISKY 21
YEARS OLD
Pr. ½ kg.
70 cl.Flaskens farve kan variere fra
butik til butikLiterpris v/1 stk. 855,71
599,-
95
Kg pris 39,90
SPAR
OP TIL
34095
SPAR
OP TIL
21670
PRiS
PICCINI
MEMORO
6 r
ske
fl a
NYE DANSKE
KARTOFLER
Kl. 1.
1
PR. ½ KG.
95
kg pris 3,90
vi holder lukket grundlovsdag (fredag d. 5. juni)
Købmand Jacob Toftlund | Stationspladsen | 4690 Haslev | Tlf. 56 31 27 20 | www.meny.dk
75 cl - Italien Rosso, Bianco
eller Rosato.Literpris v/6 stk.
53,11
239,GODT KØB
nye tider
s
n
e
k
ik
t
u
b
r
e
r
d
n
æ
i
at v
Med det mener vie passer dig.
åbningstider så d
Mandag-fredag åbent fra kl. 8-21
Lørdag og søndag åbent fra kl. 8-18
FISKEDISK
OM ONSDAGEN
FERSKE RØDSPÆTTEFILETER
Se aktuel dagspris i din lokale MENY.
*¥OGHUNXQRQVGDJ
Søndags
frugt
FISK
HELE UGEN
LAKSEFILET
29
225 g.
95
Kg pris 133,11
PLQ
L
UDGHU
LRYQ
6WH JHVGFD J
YH
KULMULEFILET MED SKIND
Kg pris 129,90
*¥OGHUNXQRQVGDJ
RØDFISKFILETER MED SKIND
Kg pris 179,90
*¥OGHUNXQRQVGDJ
PR. ½ KG
64
95
PR. ½ KG
89
95
LAKS MED SPINATSAUCE
OG LUFTTØRRET SKINKE
315 g.
Kg pris 158,57
KOGTE SKALREJER
400 g. Skalrejerne er fanget i det nordvestlige Atlanterhav.
Det iskolde og rene vand gør, at rejerne vokser meget
langsomt og derved får den bedste smag og en god fast
konsistens. Efter fangsten koges de ombord på skibet.
Kg pris 99,88
KOGTE HÅNDPILLEDE REJER
200 g.
Kg pris 249,95
vi holder lukket grundlovsdag (fredag d. 5. juni)
Åbningstider: Mandag - fredag 8.00 - 21.00 | Lørdag - søndag 8.00 - 18.00
————————————
————————————
%HWMHQW
49
95
39
49
På søndag o
næste søndga
søndagen ef g,
ter
pr. stk
1,-
95
95
Tilbudene gælder fra tirsdag den 2. juni til torsdag den 4. juni 2015. Forbehold for udsolgte varer samt trykfejl.
HUSK! Du kan betale med alle disse kort i Meny
18
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
2015
GRUNDLOVSMØDE Mad er emnet for
Fredag den 5. juni kl. 10.00
på Broksø Gods,
Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle
Årets taler er MF for Venstre
Søren Pind.
Vær med til en hyggelig dag med god mad,
politisk debat, hoppeborg, popcorn, Kongebryg,
musik ved 3 x Bjerre, amerikansk lotteri.
Børn er meget velkommen sammen med deres
forældre og bedsteforældre.
Jernbanegade 12-1.sal • 4690 Haslev • Åbent: Man-fredag 8.30-16.00
Tlf. 5631 1112 • Fax. 56 31 60 61 • [email protected] • www.haslev-posten.dk
årets Kulturnat
Har du interesse for madvarer
og madlavning? Så får du chancen for at bidrage til årets Kulturnat i Haslev.
HASLEV Traditionen tro finder
Haslev Kulturnat sted til september. Forberedelserne er allerede i
gang, og vil man bidrage, kan
man tilmelde sig allerede nu.
Årets store aften Haslev Kulturnat løber af stablen fredag den
25. september. Hvert år er denne
festlige aften med til at øge
sammenholdet og fællesskabet i
byen, og Haslev Kulturnats styregruppe regner selvfølgelig med,
at det ligesom alle de foregående
år bliver en festlig aften med masser af glade gæster strømmende
igennem byen.
KULTURNATTENS TEMA ER MAD
Temaet for dette års Kulturnat i
Haslev er mad. Alle Haslevs
madentusiaster opfordres til at
lægge hovedet i blød og finde på
nogle spændende bidrag til Kulturnat 2015: Har du lyst til at
bage mormors yndlingskage og
få en bod for sjov, vil du sælge
hjemmelavet syltetøj til fordel for
et godt formål - eller vil du som
19.754 gange tak
fordi du tankede penge til Dalby IF
lokal madproducent gerne
præsentere dine produkter
- så kan du allerede nu tilmelde dig på mail til AnneGrethe Rosted på Faxe
Kommunes Biblioteker:
[email protected]
Alle er velkomne med små og
store aktiviteter - selvfølgelig gerne inden for årets tema, men det
vigtigste er, at der bliver masser
af gode indslag. Der gælder ”først
til mølle” princippet, når pladserne bliver fordelt. Alle aktiviteter
bliver offentliggjort på hjemmesiden haslevkulturnat.dk. Sidste tilmeldingsfrist er den 31. august.
HALFDAN RASMUSSEN ÆRES Styregruppen kan allerede nu afsløre, at det i år bliver trioen Halfdanskerne, der underholder i forbindelse med åbningen af Kulturnatten på pladsen foran Biblioteket. De synger (bl.a.) viser af Halfdan Rasmussen, som i år ville
have fyldt 100 år.
PLAKATEN Årets plakat fremstilles traditionen tro af den lokale
kunstner Birgit Brænder og styregruppen bag kulturnatten sørger
for de ydre rammer. Da der bliver
bygget om på Torvet i september,
når kulturnatten løber af staben,
vil der i år i stedet blive stillet telt
op til boder på pladsen bag Café
Klinker.
HVIS DU HAR EN AKTIVITET
ELLER STAND… Proceduren for at
deltage med en aktivitet, en
stand eller lignende er den samme som tidligere år. Man kontakter styregruppen og tilmelder sit
arrangement, hvorefter styregruppen sørger for, at det får en plads
på aktivitetsprogrammet. Den bliver både trykt i avisens kulturnatstillæg og i papirfolderen, der
uddeles i ugen op til Kulturnat
2015. Dog skal man selv huske at
indgå evt. aftaler med butiksejer-
ne ang. standpladser foran byens
butikker.
Arrangementet er gratis at deltage i for Haslevs borgere - folk
udefra, der ønsker en plads skal
dog betale et mindre gebyr, der
støtter det samlede kulturnatsarrangement.
OM HASLEV KULTURNAT Haslev
Kulturnats styregruppe består af
indehaver af Haslev Bykro og
drivkræft bag Haslev Festdage
Frank Månsson, den lokale multikunstner og hyggekonsulent Erik
Rønholt, og bibliotekar og
mangeårig kulturnatarrangør
Anne-Grethe Rosted fra Haslev
Bibliotek. Nyt medlem i gruppen
er museumsinspektør ved Østsjællands Museum, Ingeborg Philipsen, der afløser museumsformidler Dorthe Pedersen, som
repræsentant for Haslev Museum.
Ny Carport
eller udestue?
Vi bygger, så det passer til huset.
Tømrerfirmaet Jens Christiansen blev grundlagt i 1903. Vi beskæftiger os med alt inden for
tømrer og snedkerarbejde. Hoved- og totalentrepriser, vi sørger for det hele. Din tryghed.
Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/sport
Med et OK Benzinkort kan du også støtte din lokale sportsklub til bedre
træningsforhold. Hver gang du tanker en liter benzin eller diesel, giver
OK 6 øre til din klub – uden at det koster dig en krone ekstra. Det er
penge lige i klubkassen til nyt udstyr, turneringer og vedligeholdelse.
5 stjerner hos Byggestart
TØMRERFIRMAET
JENS CHRISTIANSEN
Teestrup Nedenvej 33 · 4690 Haslev
Tlf. 56 380 312 · Fax 5638 0541 · [email protected]
www.tjc-aps.dk
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
19
2015
START
30
17.
E R K L.
BUFFET
TORSDAG:
Stegt flæsk, Revelsben,
Frikadeller, Rødspættefilet,
Fiskefrikadeller, Kalv som vildt,
Pizza, Salatbar
SØNDAG:
Flæskesteg med brunede kartofler,
Mørbradbøffer med champignon
og bløde løg, Frikadeller, Salatbar,
Pastaret, Pizza, Suppe
For flere priser besøg www.crosseyes.dk
Rådyr i landbørnehuset
SNESLEV Sneslev Landbørnehus
er i gang med at forberede dyreskue, og har haft besøg af Lukas
far, som er jæger. Han havde et
nylig skudt rådyr med, som han
parterede, så børnene kunne se
det.
Mange af børnene var fascineret over at have et rådyr så tæt
på og nogen af børnene syntes
det var synd, for ”Bambi er så
sød”. Et af forbenene fra rådyret
gik rundt så de af børnene, der
turde, kunne prøve at røre det.
Mange af børnene var lidt forundrede, da de hørte at rådyrets
hoved skal hjem og hænge på
Lucas` værelse.
Nogle børn have forstået
sammenhængen. Fx Da Johan
stod sammen med sin mor og
kiggede ned i spanden med de
parterede kødstykker og hans
mor udbrød ”Aj, det er da ulækkert” hvortil Johan sagde: ”Nej
mor, det er jo mad”.
Dagen efter fik alle børnene
mulighed for at smage vildtfrikadeller, som Lukas havde med.
Facts om
CrossEyes
En dansk kæde med 8 butikker i Danmark og 1 i London.
CrossEyes er bygget på hjerteblod, kvalitet og design.
KUN
PR. PERSON
MANDAGONSDAG
Buffeten starter kl. 17.30
Pastaret, kylling, frikadeller, pizza,
fri salatbar og meget mere . . . . . . . . .
Anne Madsen
FREDAG OG LØRDAG
Optiker og indehaver af
CrossEyes Ringsted. Anne
vil altid sørge for du får den
bedst mulige synsprøve
samt guide dig skarpt i dit
brillevalg — hos Anne får du
altid hendes ærlige mening.
Desuden smiler Anne altid.
Buffeten starter kl. 17.30
Pr. person
69.
129.
Lækre udskæringer af mange slags kød.
Vælg mellem mindst 3-4 slags kød . . Pr. person
SØNDAGSBRUNCH KLOKKEN 1013
Brunch pølser, røræg med bacon, 3 slags pålæg,
lun leverpostej, frikadeller, 2 slags oste, juice/appelsin,
frugtsalat med creme, pandekager,
kaffe eller te. . . . . . . . . . . . . . . . . Pr. person
89.
A LA CARTE
ALLE UGENS DAGE
CrossEyes Ringsted
Tinggade 10
Tlf. 8813 3062
Find os på facebook
Jernbanegade 63B - 4690 Haslev
Tlf.: 5631 5758 · www.daddysrestaurant.dk
www.crosseyes.dk
www.facebook.com/crosseyeseyewear
HUSK AT BESTILLE BORD PÅ TLF. 5631 5758
Flügger 2 in 1
GRUNDET
GLASFILT
Grunder og træbeskyttelse
5 liter
499,-
pr. mtr.
v/50
Spraymaling
Flere farver
pr. stk
dlem
e
m
r
gge
ü
l
F
v
i
Bl
på alt
%
5
1
og få
89.
89.
KUN
PR. PERSON
45,-
Kontakt
Peter Duncan
Tlf. 2211 0068
Jernbanegade 56 · 4690 Haslev
12,-
20
SPONSORER
HASLEV POSTEN
G
+LØRDA
FREDAG
15
JUNI 20
12.+13.
Nørklerne udstiller
HOVED-SPONSORER
DALBY/RØNNEDE Torsdag den 4.
juni kl. 14-16 indbyder Røde Kors
i Dalby-Rønnede til udstilling af
det seneste års mange fine hånd-
HASLEV HANDELSSTANDSFORENING
arbejder. Det foregår på Dalgården i Rønnede.
Også i den forløbne periode
har nørklerne haft gang i strikke-
. 2.
JUNI
2015
pindene og symaskinerne og
frembragt mange fine ting af garn
og stoffer til gavn og glæde for
fattige i egne, hvor der ikke ellers
er muligheder for at få den slags.
Hvert år er udstillingen noget
af et tilløbsstykke, så det håber
arrangørerne også det bliver i år,
hvor udstillingen får et ekstra pift,
idet den dygtige kunstner, Trine
Hurup fra Haslev deltager med
fine ting, som hun bl.a. har udstillet på Haslev Bibliotek. Bl.a
udstiller hun smukke tasker i filt.
Alle er velkomne til at komme
og se hvad nørklerne har lavet,
og eftermiddagskaffe kan købes.
& ANLÆG
BYG
HeegaardBolig
DIT
FIRMA LOGO
Aut. Elinstallatør Jørgen Larsen A/S
DIT FIRMA LOGO
DIT FIRMA LOGO
DIT FIRMA LOGO
PLATIN-SPONSORER
DIT
FIRMA
LOGO
GULD-SPONSORER
S
NEDKER/TØMRER
ØREN
B.
Haslev
SØRENS TØMRERSERVICE
Haslev
Haslev Hallerne
Haslev
HASLEV TOTALLAKERING
DIT
FIRMA
LOGO
MR SERVICE
DIT FIRMA LOGO
til Bertel Haarder (V)
og Henrik Sass Larsen (S)
DIT FIRMA LOGO
SØLV-SPONSORER
KONFERENCIER KIM SCHWARTZ ER SPONSERET AF COOLSHOP.DK
Der skal lyde en stor TAK til vores sponsorer,
for uden dem ville det ikke være muligt at gennemføre Haslev Festdage.
FØLG MED PÅ WWW.HASLEVFESTDAGE.DK
Begge er de opstillet i Sjællands Storkreds og besvarer spørgsmål fra DAGBLADETs,
Nordvestnyts og Sjællandskes læsere tirsdag den 9. juni.
© Copyright Haslev Posten
JKL ARBEJDSMILJØ & SIKKERHED sMORTALIN sANYTIME sEXTRA HASLEV sLÆDERHUSET
KIRKEPLADSENS BLOMSTER s CARSTENS TAGDÆKNING sUNDO-IVS sJAKOB A ENTREPRISE
M.V. ENTREPRISE sHASLEV PRIVATSKOLE sBJ-KONSTUKTION sDE 4 ÅRSTIDER sNO 19
HASLEV DYREKLINIK sCENTRUM SALONEN sANES HUDPLEJE sHASLEV BOGHANDEL
SKUDERLØSE NY AUTO s ELFIRMAET CARSTEN JØRGENSEN sBETEMA sRINGSTED SLAMSUGNING
FLÜGGER FARVER s MALERMESTER P.PEDERSEN sMATAS sVK STILLADSER sDIT FIRMANAVN
Henrik Sass Larsen
Erhvervs- og vækstminister
RING
DIT
FIRMA
LOGO
Tømreren
Thestrup
Bertel Haarder
Tidligere minister
DIT
FIRMA
LOGO
Ring til os tirsdag 9. juni klokken 12-15 på tlf. 8842 0362 eller 8842 0333,
så ringer vi tilbage, når de to kandidater er i bladhuset mellem klokken 16.00 og 17.30.
Du kan også sende dit spørgsmål på mail til [email protected] inden klokken 12 tirsdag 9. juni.
Eller sende det per brev til: Sjællandsredaktionen, Sjællandske Medier,
Søgade 4-12, 4100 Ringsted
- HUSK at opgive navn, adresse og telefonnummer – og mærk kuverten/emnefeltet
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
21
2015
Få en god festivaloplevelse
i FAXE KOMMUNE med
SFO’er nu med idrætscertifikat
DGI Storstrøm har nu overrakt idrætscertifikat til de tre SFO’er på
Midtskolen. Pædagogerne er godt rustede til at tænke bevægelse
og aktivitet ind i hverdagen.
HASLEV/DALBY/RØNNEDE Fredag
den 22. maj var børnene fra Midtskolens SFO’er, Hvepsereden,
Pastinakken og SFOdin, samlet på
afdeling Bavne til en eftermiddag
fuld af aktivitet og bevægelse.
Det var nemlig blevet tid til besøg
fra DGI Storstrøm, som kom til
skolen for at overrække idrætscertifikat til de tre SFO’er.
Cirka 500 børn var samlet i
skolegården til den officielle overrækkelse og hejsning af det særlige flag, som DGI havde med til
skolen.
– Nu må I kalde jer selv idræts, leg- og bevægelses-SFO. Det er
jo helt fantastisk og er helt i tråd
med den sundhedsprofil, vi gerne
vil have her på skolen, sagde
skolebestyrelsesformand Poul-Erik
Jørgensen.
Idrætscertificeringen handler
om at sætte standarder for, hvordan fysisk aktivitet kan blive en
succesfuld del af hverdagen. Gennem et undervisnings- og inspirationsforløb med repræsentanter
fra DGI er pædagogerne i de tre
SFO’er blevet klædt på til opgaven.
– Det handler jo om at få
bevægelse, som giver mening,
ind i hverdagen. Hvis man pæda-
gogisk gerne vil arbejde med børnenes måde at samarbejde på, så
har vi foreslået øvelser og bevægelseslege, som giver mening i
forhold til det, fortæller Maja
Damgaard fra DGI Storstrøm, der
sammen med kollegaen Jacob
Themsen var til stede for at overrække certifikaterne.
De to DGI-repræsentanter kan
fortælle, at pædagogerne efter
det tre måneder lange forløb har
taget opgaven til sig og fundet
en struktur, hvor bevægelse og
aktivitet bliver tænkt ind.
Om et år kommer DGIs folk
igen på besøg for at inspirere på
ny og for at videreudvikle det,
som pædagogerne allerede arbejder med. Det giver også mulighed for at revidere den bevægelsespolitik, som er lavet til formålet.
Kenneth Olsen, leder af Pastinakken, siger: – For os handler
det om at tilbyde bevægelse ud
fra, hvad der motiverer børnene.
Hvis vi for eksempel har nogle
stille piger, har vi nu nogle idéer
til, hvordan vi tilgodeser deres
behov. Motivationsfaktorer kan
for eksempel være noget som
fællesskab, vindermentalitet, at
være en del af noget støre eller at
få pulsen op, siger Kenneth
Olsen.
12.+13. juni 2015
Billetpris
450.-
(Dagsbilletter á 250,- kr. kan købes ved indgangen)
BILLETSALG: Meny Haslev, Kvickly Haslev og på sj-billetten.dk
Vi glæder os til at præsentere:
OUTLANDISHsANKERSTJERNEsMEDINA
KIM SCHWARTZsL.I.G.A.sØSTKYST HUSTLERS
JØRGEN DE MYLIUSsD-A-D
Nyd en sprød
Belgisk vaffel med is...
G
A
D
RE
MEDIN3A0
KL. 22.
FREDAG
Drøm dig til Belgiens hyggeligste byer på Leonoras Café og Kagehus
Spar 40%
-12 ÅR
BØRN 0
NE
D VOKS
E
M
.
G
L
IF
G
INDGAN
GRATIS
0
KL. 18.0
G
A
D
E
R
F
kr. 36,Værdi 61,-
ISH
D
N
A
L
T
OU
ANKERRNE
STJE AG KL. 20.15
FRED
ERS
L
T
S
U
H
T
ØSTKYS
G
A
D
LØR
0
KL. 19.0
LØRDAG
L.I.G.A.
0
KL. 15.0
LØRDAG
ARTZ
W
H
C
S
KIM
Leonoras Café og Kagehus i Haslev tilbyder en lækker Belgisk vaffel med is
og flødeskum inkl. alm. kaffe eller te. Med denne deal kan du vælge imellem
vanilje eller jordbæris og valgfri sovs, caramel eller jordbær.
I samarbejde med:
le
-skal op
© Copyright Haslev Posten
Køb tilbuddet på deal.dk
fra den 4. juni til den 7. juni 2015
JØRGENLIUS
DE MYves i teltet
5
KL. 20.1
G
A
D
R
Ø
L
0
KL. 17.0
LØRDAG
0
KL. 22.3
G
A
D
R
LØ
D
A
D
SE LANDSKAMPEN PÅ STORSKÆRM I TELTET
SE MERE PÅ WWW.HASLEVFESTDAGE.DK
22
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
2015
Up art kulturfestival
Tag med på fossiljagt Grundlovsdag
FAXE LADEPLADS Lørdag den 20. juni kl. 10-17 er der kulturfestival for
børn og unge på Hylleholt Skole i Faxe Ladeplads. Her er der masser
af spændende workshops om bl.a. musik, dans, maleri, graffiti, stopmotion, design et brætspil, skriveværksted, krearum, reb, højder og
balance, tekstil og design og andre workshops. Så der er masser af
spændende emner at engagere sig i på kulturfestivallen.
FAXE KALKBRUD Fredag den 5.
juni kl. 14 inviterer Geomuseum
Faxe børn og voksne på fossiljagt
i Faxe Kalkbrud. Turen starter på
museet, hvor guiden fortæller den
spændende historie om fortidens
Faxe.
For 63 millioner år siden
bestod Faxe nemlig af et frodigt
Minimusikfestival
grundlovsdag
Flotte gamle biler i Gisselfeld Slotspark
GISSELFELD Søndag den 7. juni
kl. 10-16 bliver der udstillet
mange flotte gamle biler i Gisselfelds 40 ha store unikke park. Det
er nemlig den dag, hvor der traditionen tro afholdes Gisselfeld
Klassisk Motorshow, hvor veteranbilsentusiaster fra nær og fjer
kommer og udstiller deres smukke gamle veterankøretøjer.
For dem som gerne vil udstille
deres bil, kan det stadig nås, dette skal ske på e-mail: gisselfeld-
Der er minimusikfestival i Lunden i Faxe Ladeplads på Grundlovsdagen den 5. juni mellem
kl. 13 og 21.
Tekst: Torkild Svane Kraft
FAXE LADEPLADS Det er Faxe
Ladeplads Borger- og Erhvervsforening og Faxe Musikcafé der, med
støtte fra Faxe Kommune står for
festivalen. Og så er det Almer
Simonsen og Hans Brewaeys der
sørger for alt det praktiske.
Der er tale om en særdeles
alsidig festival med musik for
enhver smag. Der vil være hele to
scener, så der bliver ingen pauser mellem de forskellige kunstnere. Når der er sunget og spillet
på den ene scene - er nye musikere klar på de anden scene.
Den ene scene er med fortringsvis folkemusik mens den
anden scene er helliget rockmu-
koralrev på bunden af et dybt
hav. Her vrimlede det med krabber, søpindsvin, muslinger, snegle, armfødder, fisk og blæksprutter, og derfor kan man i dag finde
fossiler af alle disse dyr i Faxe
Kalkbrud. Efter fortællingen om,
hvad Faxe Kalkbrud gemmer på,
går man sammen med guiden
[email protected]
eller på telefon til John på tlf.
2016 8914 eller Jimmi på tlf. 4127
9598.
Gisselfeld slotspark vil stå i
fuld flor, og det nye anlæg under
tunellen ved Fiskemesterhuset er
bestemt også et besøg værd, det
er blevet rigtig flot.
Det prisbelønnede Paradehus/Orangeri vil også være åben.
Det er som at træde ind i en helt
anden verden, en oase med stille
ned i Faxe Kalkbrud og leder efter
sine egne fossiler. Turen varer ca
to timer, og starter på Geomuseum Faxe, Østervej 2 i Faxe.
Det er en god ide at komme i
praktisk tøj, gode sko og ikke
mindst solbriller, da lyset i kalkbruddet altid er meget skarpt!
Der tages entré.
musik, fantastiske dufte, flotte
brugsting og specielle planter. Der
er selvfølgelig mulighed for at
købe både planter og fantastiske
brugsting til haven.
Ud over at der selvfølgelig vil
være salg af pølser, så har Kloster
Caféen åbent med lækkerier fra
deres køkken.
Man kan læse mere på gisselfeld-kloster.dk
Keld og Konen spiller på Folkemusikscenen.
sikken - og så optræder samtlige
sangere og musikere helt og aldeles gratis. Derfor er det helt gratis
at deltage i Faxe Ladeplads Minifestival.
På Folkemusikscenen kan du
høre Keld og Konen - To Troubadourer dre er suppleret med Basse - Camilla og Niels - Ramse Spille Kanterne.
Sætter dit forsikringsselskab
for stor pris på dig?
På rockscenen spiller Rise Heksegryden - 46% - Silent/Jan Herlins
Band - Cavendish Avenue - Fat
and Happy.
På festivalpladsen kan man
købe øl, vand, vin, kaffe og pølser
så tørsten og sulten skulle kunne
elimineres i løbet af dagen. Hans
Brewaeys opfordrer folk til selv at
medbringe noget at sidde på.
Og husk - det er helt gratis at
lytte til den gode musik lige fra kl.
13 til 21.
MEN
SAMD
Å
G MO
FT
KRÆ
ET sium
STAFseEptemTbeFr 20O15R- MLSGIV
- Haslev Gymna
D. 5. - 6.
t
håb om, at vi komme
Ved at deltage i og stø
nde kræftpatienter –
nuværende og komme
der er til at leve med.
,
dom
syg
en
er
ft
d dag hvor kræ
EN
D
EN AG
NA
EN
FÆ T
K A LLES
MP
www. stafetforlivet.dk/stafet/haslev/
E-mail: [email protected] - MobilePay 27 60 29 41
Prøv os - vi er altid billige
Hvis du synes, at dit nuværende forsikringsselskab sætter for stor pris på dig, så ring til assurandør Karsten Stage på
telefon 5586 1447 og bestil
tid til en uforpligtende
snak. Bagefter modtager
du et konkret tilbud, så du
kan se, hvor fordelagtigt
det vil være for dig at blive
kunde i Storstrøms ForsikKarsten Stage
ring.
assurandør
9 Køb ikke port, før du har fået et tilbud
fra din lokale portekspert.
9 Få et gratis og uforpligtende
tilbud inkl. opmåling.
9 Det er mester selv, der måler op og
vejleder.
9 Tyske kvalitetsporte og omhyggelig
montage af certificerede montører.
9 Vi ”skræddersyr” din port,
så den passer til dine ønsker.
9 Hvis du selv vil montere, kan vi give den
rette faglige rådgivning.
/RKPDQQVYHM‡6WHJH‡7OI
ZZZVWRIRGNÃSRVW#VWRIRGN
Ny Port ?
#! "$$"" $
!" ("!
moms for kampagnestørrelserne. RenoMatic 2015: 2500x2000 mm, 2500 x 2125 mm; ekskl.
* Vejledende
prisinkl.
25%
!
opmåling, montering, afmontering
og bortskaffelse. Gælder for alle Hörmann forhandlere i Danmark indtil 31.12.2015
PORTMANDEN
Ringstedvej 35 - 4690 Haslev
Telefon 56 37 03 50 - 40 25 27 28
[email protected] - www.portmanden.dk
Få finansieret
din nye port rentefrit
Din frisør i Haslev
Nyt fra
Centrum Salonen
FRISØR Nu siger kalenderen at det er blevet
sommer. De fleste skal nok huske at bruge
solcreme, men det er også vigtig at huske at
pleje håret, da det bliver udsat for meget sol
og vind.
– Til det har Kerastase en unik serie, Soleil,
til at beskytte håret optimalt. Serien beskytter
håret, selvom man er ude i alt slags vejr, så
den er effektiv både på byferien, eller ferie
herhjemme. Kom ind til os og hør mere om
både denne serie og alle Kerastase´s andre
serier, fortæller Inge Lise Jørgensen, som er
indehaver af
Centrum Salonen.
I Centrum Salonen har de også fået en ny
hårbehandling, Olaplex, som er en hel unik
behandling, der genskaber helt op til 99% af
det manglende antal salt- og svovlbindinger i
håret, selv om man lysfarver, faver mørkt eller
permanenter. Olaplex kan også bruges som
genopbyggende behandling, og der findes
også en kur til hjemmebrug, så man selv kan
holde behandlingen ved lige. Hjemmekuren
bruger man ca. en gang om ugen.
– Olaplex er et helt nyt produkt, som kom
til Danmark her i vinter. Vi er nogle af de
første i Haslev som har det, fortæller Inge
Lise og fortsætter: – Jeg havde en kunde i
dag, som kom ind med langt mørkt hår. Hun
havde et ønske om at blive hvidhåret, og
fordi vi nu har Olaplex, kunne det lade sig
,-*11&,30(&/
gøre. Så hun gik herfra glad, med langt lyst
hår, fortæller Inge Lise med et stort smil, og
opfordrer kunderne til at komme ind i Centrum Salonen og høre mere om Olaplex.
- et naturligt produkt
af bivoks.
Forhandles hos
Klippekælderen
+LIPTILHELEFAMILIENs-EDELLERUDENTIDSBESTILLING
Foto: Charlotte Thaysen
OLAPLEX
1a(:7&-7&+
+FHTFSGSFNUJMBUMBWF
FOGSJTLPHTNBSU
GSJTVSFMJHFUJMEJH
Kan man reparere et ødelagt hår?
MFOFHMF
/VPHTlHF
POJBL
N
SWFVEFOBN
lSGB
+FHCSVHFSI
H
lSTPQTžUOJO
-BWFSMBOHUI
W$POOJF$"OEFSTFOÁ(ZWFMWFK
)BTMFWÁ5MG
Til de seje frisurer...
JA!
Den nye OLAPLEX kur til dig med tørt, slidt, spaltet og ødelagt hår. Den reparerer dit hår så det bliver stærkere, smukkere og sundere. Den holder bedre på
farven og håret bliver fyldigere. Kuren foregår på salonen. Prøv en kur næste
gang du skal have håret farvet og oplev et smukt og sundt hår.
*ERNBANEGADECs(ASLEV
qLUKKETTIRSDAG
Alle vores
frisører har den
4-årige uddannelse
og er jævnligt på
efteruddannelse
TILBUD
i JUNI
KØB 2 OG FÅ 3
Køb
fra K 2 produ
du f erasta kter
å
se
med r en 1 e og
som kstra
gave
!
Priser fra kr. 110,-
Centrum Salonen
'$'458=4)#&'EM˜HJMN#5.'8˜.(TIJGEIFIH
Inge-Lise Jørgensen
Vestergade 11 . 4690 Haslev . Tlf. 5631 1213
Jesper Ib Paulsen
Direktør
24
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
2015
Fire nye sortbælter og DM bronze
Erhvervslivet i Faxe Kommune
Når alle bidrager …
også dig
KARATE Lørdag den 25. april var
en stor dag i Haslev Karate Skole, da fire af skolens instruktører
bestod deres længe forberedte
sortbælte gradueringer, hvor to fik
henholdsvis 1. Dan og 2. Dan også kaldet Shodan og Nidan.
De fire graduerede er Mathias
Tuborg og Frederik Larsen, som
bestod til 1. Dan. - Jacob Peter-
sen og Dennis Truelsen, som
bestod til 2. Dan.
Haslev Karate Skole har dermed syv instruktører med sort
bælte.
DM I SEMIKONTAKT – SHIN GO
RYU CUP 2015 Haslev Karate
Skole deltog lørdag den 9. maj
ved DM i semikontakt, som blev
Fra højre Oscar Sørensen, Magnus Nielsen, Maria Schunk og Sebastian Nielsen.
afholdt i Næstved Hallen. Haslev
Karate Skole stillede op med fem
unge forventningsfulde kæmpere
- Oscar Sørensen, Maria Schunk,
Magnus Nielsen, Maria Schunk og
Sebastian Nielsen.
Alle fem juniorkæmpere leverede en flot indsats på dagen. De
måtte dog se sig slået i de fleste
kampe af mere erfarne juniorkæmpere, som kom fra stærke
klubber i hele landet. Bedste
I disse dage har vi vækst og erhvervssucces helt inde på livet
i Business Faxe. Lokalerne, hvor vi selv holder til i det gamle
rådhus i Rønnede, er fyldt med aktivitet. Ikke kun i vores egne
kontorer men i hele bygningen.
Som du måske har læst i lokalpressen, har Faxe Kommune lejet
det meste af bygningen ud til en stor Næstved-virksomhed. Det
betyder, at vi i Business Faxe skal flytte til andre og lidt mindre
lokaler i huset.
Det gør vi gerne. Og med glæde, endda. Vi ser udlejningen
som en stor succes. Udlejningen af de mange m2 kontorer til
Husejernes Forsikring fra Næstved er nemlig et tegn på den
erhvervsudvikling, vi ønsker os allermest i Business Faxe: Flere
nye virksomheder, og denne gang endda i størrelsen 40+
medarbejdere.
Hele bygningen summer af aktivitet. Fremvisninger for de nye
lejere, opmåling til nye kontorer, valg af ny indretning og pakning af flyttekasser. Mange flyttekasser. Kommunes IT-afdeling
flytter nemlig straks. For pludselig er alting gået stærkt.
Det skyldes et helt fantastisk og meget glædeligt samarbejde mellem en række lokale erhvervs-interessenter: En lokal
virksomhedsejer hører, at en større virksomhed i Næstved
leder efter store, egnede kontorlokaler. Han henvender sig til
bestyrelsesformand Hans Elverdam i Business Faxe, som straks
sender oplysningen videre til mig. Jeg kontakter virksomheden og holder som direktør for Business Faxe det indledende
møde. Straks herefter forestår Faxe Kommune forhandlinger,
den administrative sagsbehandling samt den endelige politiske
godkendelse af lejeaftalen.
Fra jeg holdt det første møde med den kommende Faxevirksomhed og til lejeaftalen var i orden gik der 6-8 uger.
Denne kæderække af hurtig handling, beslutsomhed og fleksibilitet hele vejen rundt, har nu ført til, at vi kan byde velkommen til en stor virksomhed i vækst.
Hos Business Faxe kan vi ikke komme i tanke om andre kommuner, der kan klare en lignende sagsbehandling på erhvervsområdet så hurtigt. Det er netop det, der får flere virksomheder
til at rette blikket mod Faxe-området, når de skal udvide eller
flytte.
Den nye virksomhed, der flytter ind i det gamle rådhus på
Industrivej 2 i Rønnede til efteråret, har en strategi om vækst,
så der er udsigt til, at der skal ansættes flere medarbejdere.
Virksomhedens flytning til Rønnede giver derfor bedre jobmuligheder til kommunens borgere samt en større omsætning
til lokale virksomheder. Virksomheden havde nemlig med i sine
overvejelser, at der i området blandt andet er gode overnatningsmuligheder for gæster og samarbejdspartnere udefra.
Det er dejligt, at nye virksomheder ser fordelene ved området,
som vi også selv gør meget for at udbrede. Vi hører faktisk også
fra andre virksomheder, at de har valgt at flytte til kommunen –
eller overvejer det – fordi der er hurtig sagsbehandling. Så det
er allerede rygtedes.
Ønsker du også mere erhverv til Faxe Kommune, må du
gerne bidrage ved at fortælle virksomheder i dit netværk om
erhvervsfordelene ved vores område. Eller gør som den lokale
virksomhedsejer, som gav os det første tip om Husejernes
Forsikring, der ledte efter lokaler.
Fortæl også gerne, at vi arbejder sammen om at udvikle
erhvervslivet. I dette tilfælde med Husejernes Forsikring kunne
ingen af os have opnået det gode resultat alene.
Du har lige her fået et godt eksempel på, hvordan vi alle
sammen kan bidrage til udviklingen af vores lokale erhvervsliv
– også dig.
resultat opnåede Maria Schunk
med en flot 3. plads i vægtklassen –50 kg for piger og junior.
Rigtig flot resultat, da det faktisk
var Marias første stævnedeltagelse.
Alle fem juniorkæmpere fik dog
masser af værdifuld læring og
erfaring på dagen, som de kan
arbejde videre med i dojoen (træningssalen) frem til næste stævne.
Maria Schunk ved præmieoverrækkelsen.
Nyboligerhverv.dk/naestved
Nybolig
Erhverv
oline.dk
• nyboligerhverv.dk
Nyt website
/nyboligerhverv.dk
VURDERINGER
Sonny Johansen
Erhvervsmægler
En uvildig vurdering fra
en professionel erhvervsmægler er din sikkerhed
for, at din ejendom er
værdiansat korrekt.
1\EROLJ(UKYHUY
+SHFO,MPEF
1SœTUWFKÛ/œTUWFE
!OZCPMJHELÛ5MG
OZCPMJHFSIWFSWELOBFTUWFE
Vind billetter til
med
Klik ind på
Faxenyt.dk og deltag
i konkurrencen om
2x2 billetter til
Haslev Festdage 2015
Forest fra højre Mathias Tuborg, Frederik Larsen, Jacob Petersen og
Dennis Truelsen. Bagerst fra højre Thomas Hylleborg og Martin Frederiksen.
MEN
SAM
GÅ MOD
FT
KRÆ
ET sium
STAFEptemTbeFr 20O15R- MSGLIV
- Haslev Gymna
D. 5. - 6. se
jre livet, min
æft
Vær med til at fe
kæmper mod kr
håb til dig, der
og
te
og give støt
AJ 2015
STATUS PR. 28. M
LD
TILMELDTE HO
AGERE
TILMELDTE DELT
TERE
TILMELDTE FIGH
TÆNDTE LYS
24
215
27
37
etten - skal d
Vi deltager i staf
- TAK TIL VORE HOVED-SPONSORER!
HAAANND
HAAND
MC Udlejning
[email protected]
57 64 23 52 - 40 83 23 52
MC udlejning
Tornelundsvej 42, Aversi
4690 Haslev
Business Faxe Copenhagen I Industrivej 2 I 4683 Rønnede
Tlf. 56 37 03 00 I mail [email protected]
Støt
Stafet for Livet
- bliv sponsor!
EN
D
EN AG
NA
EN
FÆ T
K A LLES
MP
www. stafetforlivet.dk/stafet/haslev/
E-mail: [email protected] - MobilePay 27 60 29 41
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
25
2015
En storslået præmie
Politikere inviteret til Tandhjulet
TYBJERG Mandag den 18. maj havde Tybjerg Privatskole besøg af bandet Kris Herman. Koncerten var vundet på vilde vulkaner 2014. Det var
en helt fantastisk eftermiddag for både elever, personale og forældre,
venner og bekendte, og Kris Herman gav den fuld gas, og havde nærvær og fokus så alle var med, i både sang og dans. Det var en dag der
vil blive husket længe. Kris Herman debuterede i 2010 med albummet
”I See You See Me” og udkom i 2012 med opfølgeren ”Satisfy”. Sidste år, udkom han med den bløde og hjerteskærende single ”Vejen
Hjem”.
KARISE Forældregruppen Bevar Tandhjulet har inviteret Faxe Kommunes byrådspolitikere til at komme og besøge Tandhjulet torsdag den
4. juni kl. 16. Der får politikerne en rundvisning, så de kan se hvordan
det fungerer i dag, især med udearealerne. Og så de kan se de bygninger og udearealer, der er på tale til at huse Tandhjulet i fremtiden.
Forældregruppen ønsker nemlig at klæde politikerne ordentligt på til
den store beslutning om Tandhjulets fremtid.
Medaljefest for ØstSjællands Flyveklub
REVANCHE FRA 2013 Med det nye
danmarksmesterskab bliver der
også rettet lidt op på uretfærdigheden fra DM i 2013, hvor Steen
Elmgaard blev ”snydt” for danmarksmesterskabet. Steen førte
dengang konkurrencen efter sidste flyvedag, men desværre måtte konkurrencen for første gang i
DM-historien annulleres, da man
på grund af historisk dårligt flyvevejr ikke kunne gennemføre
mindst 3 af 10 flyvedage, som
konkurrencereglerne kræver.
Steen Elmgaard flyver normalt i
sit eget fly, men havde lånt et af
flyveklubbens nyindkøbte superfly
til årets DM. Alligevel fik Steens
eget fly også en medalje med
hjem, da Henrik Breidahl havde
lånt det til årets DM.
Det er tre flyvemæssigt erfarne herrer fra ØSF, der står på
podiet i år. Både Steen, Henrik og Peter har flere danmarksmesterskaber og EMog VM-konkurrencer bag sig.
Peter Eriksen og Henrik Breidahl
viste med henholdsvis to dagssejre og stabile placeringer, også
flyvning af meget høj klasse.
ØSF's Søren Sarup og Klaus
Juhl fik en 6. plads i den 2-sædede klasse, mens Klaus Vang, der
også fik en dagssejr undervejs,
endte på en 11. plads i 15-meter
klassen.
Med de seneste års flotte placeringer og med flere nye talenter
på vej, ser konkurrenceflyvning i
Øst-Sjællands Flyveklub lovende
ud de kommende år.
HeegaardBolig
7QYOXLYWPMKIYHXMP
WO˜RRIQEVOIV
Medaljefest: DM-guld til Steen Elmgaard og bronze til Henrik
Breidahl og Peter Eriksen fra Øst-Sjællands Flyveklub.
RØNNEDE Øst-Sjællands Flyveklub
slog sin status fast som en af landets absolut bedste flyveklubber,
da Steen Elmgaard fra Haslev den
24. maj vandt danmarksmesterskabet i svæveflyvning i den store og svære 18-meter klasse. Og
ikke nok med det, så tog flyveklubbens Peter Eriksen bronze i
samme klasse, mens Henrik Breidahl fik bronze i klubklassen. I alt
deltog 54 fly i DM 2015.
Lige til det sidste var der
spænding om topplaceringerne.
Steen Elmgaard lå indtil næstsidste flyvedag på en 2. plads, men
formåede med sublim flyvning
under meget udfordrende flyveforhold og hård konkurrence at
avancere til 1. pladsen, som han
holdt fast i på konkurrencens 10.
og sidste flyvedag.
Netop de meget svære vejrforhold gør DM-guldet ekstra værdifuldt, fortæller en glad Steen Elmgaard: – Vi har fløjet under meget
udfordrende vejrforhold med svag
termik (opdrift, red.) og mange
skyer. Vejret udviklede sig alle
dage anderledes end meteorologerne forudsagde, og flere flyvedage måtte aflyses. Det har krævet 110% koncentration alle dage,
så jeg er en smule træt nu, fortæller danmarksmesteren med et
smil og fortsætter:
– Jeg skal ærligt indrømme, at
der var lidt sommerfugle i maven
inden sidste flyvning. Der var kun
få point ned til sidste års danmarksmester på 2. pladsen, så
der var ikke plads til fejldisponeringer. Heldigvis udviklede flyvningen og vejret sig til min fordel, så det var nok til at holde
den samlede 1. plads.
YKIRWFSPMK
Steen Elmgaard umiddelbart før sidste flyvning under DM 2015.
FLYVEKONKURRENCE I LOKALOMRÅDET Senere på året bliver der
mulighed for at opleve konkurrenceflyvning på nærmeste hold,
når 2. og sidste afdeling af Sjællandsmesterskaberne bliver afviklet fra Øst-Sjællands Flyveklub i
Kongsted ved Rønnede den 21.23. august. Her er der pt. også en
pilot fra Øst-Sjællands Flyveklub i
spidsen, nemlig Ulrik Eilert.
Steen Elmgaard har fløjet siden
1990 og vundet danmarksmesterskaberne i 2006, 2009 og nu i
2015. Han er 40 år, bor i Haslev
og er gift og har to små piger.
Han vandt DM i flyveklubbens
Ventus 2 CxT.
Man kan læse meget mere på
www.flyveklubben.dk.
Lynhurtigt internet
– nemt, enkelt og ligetil!
,IV YHF]HIW IR INIRHSQ JVE
JEOXE
HIV P˜FIRHI IV FPIZIX
VIRSZIVIXMXMHIRWP˜F)NIRHSQ
/EVMWIZIN
QIRIVToQQIHIRKSH
/EVMWI
YHR]XXIXWEP)RHZMHIVIIVHIV
7EKWRV,,
GEQ R]IVIMWXERHWEXYHLYW
QIH XSMPIX SK FEH SK ZEWOI
VYQ
8MPINIRHSQQIRIVLIVQ &SPMK9HLYW
KVYRH QIH QERKI LYKKIPMKI 6YQ OVSKIXIVVEWWIVWEQXIRSZIV
3TJ˜VX H—OOIXXIVVEWWI
)NIRHSQQIR IV FIPMKKIRHI +VYRH QIHOSVXEJWXERHXMP/EVMWIF]SK
(EPF]F]WEQXOYRGEQMR /SRXERXTVMW O˜VWIPXMP/˜FIRLEZR
9HFIXEPMRK - /EVMWI SK (EPF] JMRHIV HY
WOSPI JVMXMHWEOXMZMXIXIV MRH &VYXXS O˜FWQYPMKLIHIVSJJIRXPMKXVERW
2IXXS TSVXQIHFYWWQYOREXYVQIH
W˜IVQEVOIVWOSZIQQ
&VXRXIVIOWOPINIVYHKMJXIV
)NIRHSQQIRMRHILSPHIV
)RXVIQIHEHKERKXMPFEHIZ— HIXXI MRHILSPHIV YHLYWIX IX
VIPWISKHIRWX˜VWXIWXYIQIH WXSVX ZEWOIVYQ IR KERK IX
IR L]KKIPMK TMPPISZR JVE Z—VIPWIWEQXIXFEHIZ—VIPWI
WEQX YHKERK XMP XIVVEWWI SK
:IPOSQQIRXMP/EVMWIZIN
LEZI,IVJVEIVHIVEHKERKMRH
XMPIRQMRHVIWXYISKZMHIVIYHM
O˜OOIRIX WEPIR MRHILSPHIV
8IOWX
JSXS,IIKEEVH&SPMK
VITSW SK Z—VIPWIV 9HSZIV
Bestil på
www.fibia.dk
Bestil 15/15 Mbit/s fiberbredbånd
til kun 149 kroner pr. md. Spar 420 kroner*
Bruger du internet til hverdagsopgaver, er en
15/15 Mbit/s en rigtig god forbindelse. Du kan
fint tjekke mails, læse nyheder, bruge borger.dk,
komme på netbank og meget mere.
/SRXEOXRIHIRWXoIRHIJSV]HIVPMKIVMRJSVQEXMSRIV
*
Min. pris i 6 mdr.: 894,- (6 x 149,-), herefter er prisen 219,- pr. md. Bindingsperioden er 6 mdr. Kampagneprisen
gælder i 6 mdr. og gælder alle, der ikke har modtaget internet, tv og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse
de seneste 6 mdr. Tilslutning til fibernettet 500,- (engangsbeløb). Forudsætter adgang til Fibias fibernet. Vejl. priser.
,IIKEEVH&SPMK%T7
:IWXIVKEHI·,EWPIZ
8PJ·)QEMPMRJS$LIIKEEVHFSPMKHO
*<9(/9(-
&+$50(5(1'(%,1',1*69‡5.6+860('0$1*(08/,*+('(5
+DVOHY
+DUGXK§QGHUQHVNUXHWJRGWS¦RJKRYHGHWIXOGWDIJRGHLGªHURJGU¹P
PHUGXRPHWVWRUWGHMOLJWKMHPPHGPDVVHUDIVM§ORJFKDUPH"6¦E¹UGX
VHQ§UPHUHS¦GHWWHK\JJHOLJHELQGLQJVY§UNVKXV+XVHWOLJJHURPNUDQVHW
DI HQ VWRU VPXN KDYH S¦ HQ IUHGHOLJ EOLQG YHM L HQ VXSHU DWWUDNWLY GHO DI
+DVOHYKYRUGXI¦UNRUWDIVWDQGWLODOOHKYHUGDJHQVQ¹GYHQGLJKHGHU,QGHQ
IRUE\GHUKXVHWS¦KHOHJRGHYHOLQGUHWWHGHNYDGUDWPHWHUGHUE¦GHJL
YHUSODGVWLOVDPY§UHWRJWLODWPDQNDQY§UHIRUVLJVHOY
7(56/(929(5'5(969(-
9(/+2/'7+2%%</$1'%58*0('*2'(-$*708/,*+('(5
+DVOHY
%ROLJHQ LQGHKROGHU IRUVWXH PHG NOLQNHJXOY YLQNHOVWXH PHG SODQNHJXOY
VWRUW Y§UHOVH PHG SODQNHJXOY Q\GHOLJW .YLN N¹NNHQ EDJJDQJEU\JJHUV
PHG WUDSSH WLO WDJHWDJHQ RJ XGJDQJ WLO KDYHWHUUDVVH EDGHY§UHOVH PHG
NDUVDPWHQWUHPHGWUDSSHWLOWDJHWDJHQ7DJHWDJHQHUSWLQGUHWWHWPHG
UHSRV VRYHY§UHOVH PHG ZDON LQ FORVHW RJ GLUHNWH DGJDQJ WLO EDGHY§UHOVH
PHGEUXVHNDELQHVRYHY§UHOVHPHGXGJDQJWLOVWRUWDJWHUUDVVHVDPWVWRUW
Y§UHOVH (QGYLGHUH VWDOGODGHY§UNVWHG PHQ PDQJH PXOLJKHGHU IHNV
LQGUHWQLQJDIKHVWHERNVH)UHGHOLJWEHOLJJHQGHLUROLJHODQGOLJHRPJLYHOVHU
1<+('
/83,19(-
,1')/<71,1*6./$59,//$,%™51(9(1/,*7%2/,*205†'(
9LOODIDP
.RQWDQW
(MHUXGJLIWSUPG
8GEHWDOLQJ
%UW1WHNVNOHMHUXGJ
%ROLJP
6WXHY§U
%\JJH¦U 6DJ *UXQGP
8GKXVP
*DUDJHP
(QHUJL
*
*2'-$*7
8GEHWDOLQJ
%UW1WHNVNOHMHUXGJ
9LOODIDP
.RQWDQW
(MHUXGJLIWSUPG
8GEHWDOLQJ
%UW1WHNVNOHMHUXGJ
%ROLJP
*UXQGP
6WXHY§U
*DUDJHP
%\JJH¦U
6DJ (QHUJL
'
5,1*67('9(-
/$1'(-(1'203†~+$0('0$1*(08/,*+('(5
)ULWLGVODQGEUXJXQGHUKD
.RQWDQW
(MHUXGJLIWSUPG
+DVOHY
1XXGE\GHVGHQQHYLQNHOE\JJHGHHWSODQVYLOODLHWOXNNHWEROLJRPU¦GHW§W
S¦E¦GHGHXQLNNHQDWXURPU¦GHURPNULQJ+DVOHYRJE\HQVPDQJHLQGN¹EV
PXOLJKHGHU %ROLJHQ ILN VNLIWHW EDGHY§UHOVHU G¹UH RJ GH IOHVWH YLQGXHU L
RJ E\GHU EODQGW DQGHW S¦ HQ VWRU RSKROGVVWXH RJ ILUH VRYHY§UHOVHU
'HVXGHQNRPPHUGXWLODWERLJ¦DIVWDQGIUDVNROHGDJLQVWLWXWLRQHURJW§W
S¦ QDWXUVN¹QQH RPU¦GHU YHG JRGVHUQH %UHJHQWYHG RJ *LVVHOIHOG %ROLJHQ
IUHPVW¦UO\VVWLOUHQRJLVWRUWVHWLQGIO\WQLQJVNODUVWDQG
1<+('
%ROLJP
*UXQGP
6WXHY§U
%\JJH¦U 6DJ
(QHUJL
*
+DVOHY
/DQGEUXJVHMHQGRP PHG S§QW VWXHKXV JRGH E\JQLQJHU RJ HW MRUGWLOOLJ
JHQGH S¦ JRGW KD 6WXHKXVHW LQGHKROGHU HQWUH PRGHUQLVHUHW VSLVHN¹N
NHQRSKROGVVWXHPHGEU§QGHRYQVSLVHVWXHNRQWRUY§UHOVHY§UHOVHU
EDGHY§UHOVHLO\VHIOLVHUPHGNDUEU\JJHUVPHGVNDEVRJERUGSODGVVDPW
YLNWXDOLHUXP VDO PHG JRGH PXOLJKHGHU IRU XGQ\WWHOVH (QGYLGHUH ODQG
EUXJVE\JQLQJHUVRPEHVW¦UDIVWDOGO§QJHULQGUHWWHWLOG\UHKROGVDPWI\U
UXPPDVNLQKXVPHGNRUQORIWIULWOLJJHQGHPDVNLQKXVYDVNHRJIU\VHKXV
VDPWO§QJHPHGXGKXVY§UNVWHGRJJDUDJH
GDQEROLJ+DVOHY
(MHQGRPVP§JOHUx-HUQEDQHJDGH+DVOHYx7OIxKDVOHY#GDQEROLJGNxZZZGDQEROLJGN
/DQGEUXJVHMHQGRP
.RQWDQW
(MHUXGJLIWSUPG
8GEHWDOLQJ
%UW1WHNVNOHMHUXGJ
%ROLJP
*UXQGP
6WXHY§U
8GKXVP
%\JJH¦U
6DJ (QHUJL
(
'HUHUNRPPHWJDQJL
EROLJPDUNHGHW
6NDOYLRJV¦V§OJH
GLQEROLJ"
6.$/6(6
+™-%$..(1'$/%<
$5.,7(.77(*1(72*5800(/,*9,//$9('/8..(79(-,'$/%8<
+DVOHY
+HU E\GHU YL YHONRPPHQ WLO HQ UXPPHOLJ RJ YHOKROGW HWSODQV U¹GVWHQVYLOOD PHG SODGV WLO KHOH IDPLOLHQ L HQ IORW
UDPPH'XILQGHUEROLJHQYHGHQOXNNHWYHMLHWUROLJWYLOODNYDUWHUL'DOE\W§WS¦VNROHLQGN¹ERJPHGQDWXUVN¹QQH
RPU¦GHUOLJHXGHQIRUG¹UHQ'HQDUNLWHNWHJQHGHYLOODHUO¹EHQGHKROGWYHGOLJHRJIUHPVW¦ULJRGVWDQG'HPDQJH
NYDGUDWPHWHU HU IDPLOLHYHQOLJW IRUGHOW S¦ VWRUH RSKROGVUXP RJ WUH Y§UHOVHU 'HUWLO I¦U GX HNVWUD SODGV RJ JRGH
RSOHYHOVHUJHQQHPKHOH¦UHWLGHQIORWLQWHJUHUHGHXGHVWXH+HUNDQGXLQGUHWWHGLJPHGVSLVHERUGK\JJHNURJH
EORPVWHUNUXNNHURJVRIDDUUDQJHPHQWRJPHGW§SSHUS¦GHWIOLVHEHODJWHJXOY)ORWV\GYHQGWKDYHPHGPDQJH
EORPVWHUEHGH(QGYLGHUHGREEHOWFDUSRUWPHGXGKXVUHGVNDEVUXP
5™56$1*(59(-.21*67('
62/,'(73/$169,//$0(')/278'6,*7*2'3/$1/™61,1*
5¹QQHGH
6ROLGIDPLOLHYLOODGHUOLJJHUK¹MWLWHUU§QHWRJE\GHUS¦HQIORWXGVLJWPRG
V\G9LOODHQIUHPVW¦UYHOKROGWLRSULQGHOLJVWDQGRJNDQEUXJHHQRSGDWH
ULQJIRUDWEOLYHIXOGWPRGHUQH%ROLJHQLQGHKROGHUIXQNWLRQHOWVSLVHN¹NNHQ
GHMOLJ VWRU VWXH PHG XGJDQJ WLO RYHUG§NNHW WHUUDVVH WUH JRGH Y§UHOVHU
PHG VNDEVSODGV HW EDGHY§UHOVH PHG EDGHNDU JXOYYDUPH RJ EUXVHQLFKH
HWJ§VWHWRLOHWHWI\UUXPEU\JJHUVRJHQHQWUª6N¹QRYHUG§NNHWWHUUDV
VH9LOODHQOLJJHUL5¹QQHGHGHUE¦GHKDUVNROHNURJROINOXERJLQGN¹EV
PXOLJKHGHU+DYHRJWHUUDVVHUPHGIORWXGVLJW
0¦VNHKDUYLDOOHUHGH
N¹EHUHQ
*,9%8'
8GEHWDOLQJ
%UW1WHNVNOHMHUXGJ
%ROLJP
6WXHY§U
%\JJH¦U
6DJ 8GEHWDOLQJ
%UW1WHNVNOHMHUXGJ
%ROLJP
*UXQGP
6WXHY§U
&DUSRUWP
%\JJH¦U 6DJ (QHUJL
5LQJ
&
7+(0675839(-
&+$50(5(1'(085(50(67(59,//$0(*(7&(175$/7
9LOODIDP
.RQWDQW
(MHUXGJLIWSUPG
9LOODIDP
.RQWDQW
(MHUXGJLIWSUPG
*UXQGP
8GKXVP
&DUSRUWP
(QHUJL
'
+DVOHY
&KDUPHUHQGHPXUHUPHVWHUYLOODPHGHIWHUWUDJWHWEHOLJJHQKHGL+DVOHY+HU
XGE\GHVHQUXPPHOLJPXUHUPHVWHUYLOODLWUHSODQPHGJRGSODGVWLOE¹UQH
IDPLOLHQHQGHMOLJKDYHRJHQFHQWUDOEHOLJJHQKHGLJ¦DIVWDQGIUDDOOHKYHU
GDJHQVIRUQ¹GHQKHGHU%ROLJHQLQGHKROGHUWRVWRUHVWXHUHQGHMOLJO\VXGH
VWXHK\JJHOLJWVSLVHN¹NNHQVWRUWIRU§OGUHVRYHY§UHOVHPHGDOWDQWRJRGH
E¹UQHY§UHOVHU EDGHY§UHOVH WUH WRLOHWWHU VDPW JRGW EHERHOLJW UXP PHG
HJHQ LQGJDQJ L XQGHUHWDJHQ , NRUW DIVWDQG IUD EROLJHQ ILQGHU GX VNROHU
GDJLQVWLWXWLRQHUIULWLGVDNWLYLWHWHUGDJOLJYDUHLQGN¹ERJQDWXURPU¦GHU
GDQEROLJ+DVOHY
(MHQGRPVP§JOHUx-HUQEDQHJDGH+DVOHYx7OIxKDVOHY#GDQEROLJGNxZZZGDQEROLJGN
1<35,6
9LOODIDP
.RQWDQW
(MHUXGJLIWSUPG
8GEHWDOLQJ
%UW1WHNVNOHMHUXGJ
%ROLJP
6WXHY§U
%\JJH¦U 6DJ
*UXQGP
.§OGHUP
8GKXVP
(QHUJL
(
28
HASLEV POSTEN
Loppemarked på Enggården
Massør og columnaterapeut
HASLEV Laden på Enggården,
Teestrupvej 23, summer igen af
aktivitet. Peder Oxe spejderne har
samlet ind løbende de seneste
måneder og laden er nu fyldt op
med alverdens ting og sager. Der
er møbler, haveredskaber, køkkenting, nips, glas og meget
andet.
Den næste uge op til loppemarkedet skal bruges på at sortere og opstille i laden og spejderne kører stadig ud, også på hverdage, og samler ind, hvis nogen
henvender sig med loppeting. Har
man noget stående, som man
gerne vil give til Peder Oxe, så
HJELMSØMAGLE I marts måned
startede ny klinik op med alternativ behandling, nemlig Klinik
Soma, på Hjelmsømaglevej 22, i
Ringsted. Terapeuten er 46-årige
Lene Herløv Jensen, som de sidste tre år har studeret kroppens
anatomi og fysiologi på Lasota
terapi-akademi i Fredericia. Lene
er uddannet lægeeksamineret
massør, idrætsskadeterapeut og
ring til Marianne Hansen på tlf.
2016 3847, gerne efter kl. 17.00.
Så bliver der afhentet.
Peder Oxe spejderne får rigtig
god og uvurderlig hjælp fra Y's
Men og Skt. Georgsgilderne i Haslev, og selvfølgelig også fra forældrene til spejderne. Men der
kan sagtens bruge flere hænder.
Interesserede kan kontakte Peder
Oxe's loppeformand på tlf. 5631
3413.
Loppemarkedet åbner den 13.
Juni kl. 10.
ALT VVS ARBEJDE UDFØRES
Har du fået en skade på din bil?
Få din bil
behandlet
inden rusten
får fat i den!
RUSTEN
.
.
Søledsvej 8C Toksværd Tlf. 55 56 13 33
Grimstrupvej 123 Næstved Tlf. 55 73 70 77
Erhvervsvej 1-3 Bårse Tlf. 55 99 00 98
Møllevej 22 Rønnede Tlf. 56 71 16 96
.
www.pelvvs.dk
.
.
.
.
.
Vi er eksperter i rustbeskyttelse,
og bruger Danmarks bedste og
mest effektive rustbeskyttelsesolie.
Tlf. 5631 4061
I
JUNI
2015
øverst og udvendigt på låret),
tendo achilles problemer og
meget andet. Man kan bestille tid
på tlf 20 78 26 35, eller læse
mere på klinik-soma.dk.
STOP
P.E. LARSEN A/S
VVS-GÅRDEN
- Ring og få et
uforbindende
tilbud
columnaterapeut og blev færdig i
februar 2015.
Klinikken behandler alt lige fra:
Spændingshovedpine, muskelproblemer i nakke og skuldre, cervicalgi (låsning af led i nakken),
facetledssyndrom (låsning af led i
ryggen), lumbago (hold i lænden),
skævt korsben/bækken), lyskensmerter, piriformissyndrom/ischias-smerter, TFL-syndrom (smerter
. 2.
HUSK! Det er dig der bestemmer hvor bilen skal repareres - ikke dit forsikringsselskab
Specialuddannet i skadereparationer på Suzuki og Hyundai
Det sikreste valg, når skaden er sket
Samarbejder med alle forsikringsselskaber
Gratis lånebil i reparationsperioden
Autoriseret salg og service
Autoriseret service-værksted
Johnny Hansen-Schwartz - Skadeekspert
Bilcentret Haslev - Bregentvedvej 40 - 4690 Haslev
Tlf. 56 31 28 25 - Mail: [email protected] - www.bilcentret-haslev.dk
Værksted & reservedele åbent: Man.-torsdag 7.30-15.30. Fredag 7.30-15.00.
I
Finlandsgade 2 4690 Haslev www.bil-haslev.dk
Vi har også
nummerpladeekspedition
ENTREPRENØR
Haslev Autoophug ApS
Brolægger I Rørlægger I Tømrer
Få repareret dine lakskader og buler
hos din professionelle lokale autolakerer!
V. Christian Nielsen | Kalvehavevej 9 | 4640 Faxe
Tlf. 2671 9231 I www.nortechinvest.dk
s Vi klarer også forsikringsskader, taksering m.v.
s Vi sprøjtelakerer også inventar til boligen: Låger, døre, møbler m.v.
HASLEV TOTALLAKERING
* Reparationer
* Vedligeholdelse
* Klinker / Fliser
* Badeværelse
Kontakt os på tlf. 5631 0530
Se hvad vi kan hjælpe dig med på www.haslevtotallakering.dk
UDLEJNING
v/Jan Nissen
Årløsevej 1, Terslev, 4690 Haslev
Mobil: 40 36 75 19
mail:[email protected]
Se også internet:www.murerfirmaet-nissen.dk
TERSLEV TØMRER & SNEDKER
v/Erland Johansen
Alt tømrer og snedkerarbejde.
Uforbindende tilbud gives.
Telefon
Aften
Fax
40 26 78 64
56 38 11 89
56 38 11 19
Olie
Salg af MC ukter
d
ro
p
& pleje
Salg og skift
af MC-dæk
kr.
187.- pr. hjul
Villalejlighed til leje
i Haslev
1. sal 108 m2, 3 vær. plus terrasse. Adgang til vaskekælder
og have.
Husleje 6.200,-.
Forbrug:
varme: 1.000,-, vand: 250,-,
antenne: 175,-.
Depositum: 18.600,-.
Henv. fra 5/6: 2616 7729
Lejlighed til leje
Super dejlig 2 værelses stuelejlighed til leje i Haslev bymidte.
Ingen husdyr.
Tlf. 2726 5903 efter kl. 17
GARAGE LEJEMÅL. 30 m2. 450/md.
Butik/kontor/showroom. God synlighed, køk. og lager. 229 m2. 8900,-/md.
Kontorlokaler. 1. sal. God synlighed. 187 m2. 6400,-/md.
Kontorlokaler m. lille lager. 1. sal. Køkken & bad. 148 m2. 4650,-/md.
Kontorlokaler. 1. sal. Stort fælleskøkken. 86 m2. 2800,-/md.
Lagerlokaler. Truckadgang. 63-350 m2. Fra 1450,-/md.
Henvendelse til Georg Garth-Grüner på 46400016/20142060
7%0+7)6:-') Lager udlejes på
i Rønnede
6)4%6%8-32 Industrivej
Her er mulighed for at leje fra 20-250 m lavloftet lagerplads eller
af skov og havebrugsmaskiner
(montering og afbalancering,
hvis du kommer med
dine egne dæk)
,IRRMRK2MIPWIR·&VIKIRXZIHZIN· ,EWPIZ
8IP·[[[LGRHO
i Skuderløse
-samt reparation af biler, klargøring til syn. Få et godt tilbud!
Se alle vores reservedele på
www.haslev-autoophug.dk
4LFsHASLEV PCDK
3KUDERL’SE)NDELUKKEs(ASLEV
Vi giver 1700,for skrot- og miljøbiler
i juni måned!
±BNINGSTIDER-ANTORSs&REs,’R
Skuderløse
v/ René Pedersen
GRATIS lånebil · Klargøring til syn
16 års erfaring med Volkwagen og Skoda
Reparation og service
NY
auto
Træffes på
telefon
alle dage
Skuderløsevej 44 · 4690 Haslev · [email protected]
Udlejning til erhverv centralt i Haslev
•
•
•
•
•
•
Nye og brugte reservedele
3132 4690
Frøsigs Autoværksted
Tlf.
Islandsgade 16 - 4690 Haslev
[email protected]
trailer-shoppen.dk
2
ca. 550 m højloftet lagerplads.
Tæt på motorvejen. Velholdt ejendom.
Ring til Martin Hoffmann på tlf. 4019 4626 for at høre mere.
2
Besøg vores webshop på
www.trailer-shoppen.dk
Her finder du alt i reservedele
til din trailer uanset alder og mærke.
Bremsedele, påløbsbremser, hjullejer,
lygter, ledningsnet,
støttehjul m.m.
Haslev Trailer Center v/Gert Larsen - Danmarksgade 2B - 4960 Haslev - Tlf. 2045 6625
. 2.
JUNI
29
2015
BEKENDTGØRELSER
ARRANGEMENTER
KLF Kirke- & Medier
BANKOSPIL
Teestrup Forsamlingshus
Haslev Lokalforening
Store gevinster - op til 2.500 kr. - div. ekstra spil
Bus afgår fra Haslev Station kl. 18.30 - retur efter spillet.
tlf. 51 26 66 98
www.stf-teestrup.dk
Støtteforeningen
SERVICE
s
R'
HVIDEVARE-SERVICE
Eksamensangst, flyskræk
Hypnose
Tilbud 500 kr.
RAB registreret
Godkendt af
Sundhedsstyrelsen.
24 års erfaring.
Kendt fra TV2
Tlf. 46 15 15 18
(Bedst ml. 13-14)
www.svenholst.dk
U lig pris Reparation udføres af
Z
A ime køl/frys - vask/opvask - komfur
M
Faxe Lokalkomité
I samarbejde med Dansk Naturfredningsforeningen
inviterer vi til kystvandring på Feddet Faxe.
r
lt ree
g
to
god
Mødested P-pladsen ved campingpladsen.
Husk godt fodtøj - Turen er gratis.
20 27 01 22
Et andet job?
Alle og enhver indbydes til orienteringsaften om:
Rakkere
Natmænd
Landstrygere
Skarprettere
og Kæltringer
Mødet afholdes Turebyholmvej 26 - 28,
tirsdag den 9. juni kl. 19.00
hvor cand. mag. slægtsforsker Mette Gundel
fortæller om disse ret så specielle faggrupper og
disses status i det samfund, der eksisterede her til
lands i en ikke så fjern fortid.
Mødested: TUREBY KIRKE
Her indledes aftenen med velkomst, salmesang
og andagt.
Vi fortsætter i Kirkestuen, hvor Mette Gundel
fortæller om vilkårene for datidens dårligst
stillede mennesker.
Der serveres kaffe og dertil hjemmebag - gratis.
Kom og hør en spændende fortæller berette om
gamle dage hvor ord som dagpenge, førtidspension
og folkepension var udenfor fantasiens rækkevidde.
Tureby sogns menighedsråd
n
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
TELTE
t
BORDE OG STOLE
å e ilbud
f
g
t
SERVICE
g o nde
n
i
R inde
GULVE
rb
BÆNKE
ufo
57 64 23 52
Biltlf. 40 83 23 52
Tornelundsvej 42, Aversi
SJÆL
Tobaksafvænning
Hash og Alkohol
Hypnose
Tilbud 500 kr.
RAB registreret.
Godkendt af
Sundhedsstyrelsen.
24 års erfaring.
Kendt fra TV2
Tlf. 46 15 15 18
(Bedst ml. 13-14)
www.svenholst.dk
v/Susi Bach
Bregentvedvej 35, 4690 Haslev
Telefon: 56 39 70 72
v/Flemming Mazur
UDLEJNING
&
S.B. Zoneterapi
og massage
Salg af Panasonic varmepumper
Søndag den 7. juni kl. 13 - 16 - Turleder er Poul Petersen
So
Vægttab og fobier
hver torsdag kl. 19.30 for medlemmer
indkalder til ekstraordinær generalforsamling
vedr. nedlæggelse af Lokalforeningen
mandag den 8. juni 2015 kl. 14.30
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8.
På bestyrelsens vegne
Sonja Rasmussen
Formand
erudsalg på Gård
m
m
e
KROP
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
HASLEV POSTEN
KÆLEDYR
Din lokale dyrlæge
Nærvær - tillid - erfaring
Medicinsk og kirurgisk behandling af
mindre husdyr.
Røntgen - salg af foder
Venlig behandling af dyr og mennesker
Dyrlæge Marianne Ploug
Fredsgårdsvej 7
4100 Ringsted
25 56 64 43
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
%088-0*)78 ˆ8IPXI
ˆ.YOIFS\
ˆ7SJXMGI
ˆ7PYWLMGI
ˆ&SVHI
7XSPI
ˆ7IVZMGIQQ
+VEXMWXMPFYHKMZIW
*YRR];SVPH
8PJˆJSVQERR$JYRR][SVPHHO
KØB
&
SALG
TILLYKKE
Annoncer til i
dagens anledning:
Pris
100.-
Lykønskninger, åbent
hus o.lign kan optages
ved indlevering af tekst
(max 25 ord) og evt.
foto (max 1 foto). Husk
frankeret svarkuvert,
hvis foto ønskes retur.
Vi forbeholder os ret til
at vurdere om fotos er
velegnet til gengivelse.
____________________
Tekst, foto og betaling
skal modtages senest
torsdag kl. 16.00
Kære mor og far
Ellen og Osvald
Et stort tillykke med diamantbrylluppet d. 11/6-2015.
Vi glæder os til at fejre jer.
De kærligste hilsner
Lene og Henning
Anna og Louise
Thyge og Alice
BRÆNDE
TILBUD
10 Skrm. Ask
kr. 4.800,10 Skrm. Bøg/ask
kr.
5.000,-
Tørt brænde haves.
Alle priser er incl. moms og lev.
50% på alle varer
Gården / Loftet (kasser m.m.)
Gisselfeldvej 1 • 4690 Haslev
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
d. 1/6
d. 2/6
d. 3/6
d. 4/6
d. 5/6
kl. 10 - 17
kl. 10 - 17
kl. 10 - 17
kl. 10 - 17
kl. 10 - 14 (grundlovsdag)
Lageret • Bråbyvej 2
50% alle dage
Fredag d. 5/6
Lørdag d. 6/6
Søndag d. 6/6
kl. 10 - 14 (grundlovsdag)
kl. 10 - 14
kl. 10 - 14
Vi ses på Gården!
SKOV & TRÆ ApS
Tlf. 57 52 53 99
Se mere på www.skov-trae.dk
Jernbanegade 12-1.sal • 4690 Haslev
Åbent: Man-fredag 8.30-16.00
Tlf. 5631 1112 • Fax. 56 31 60 61
[email protected]
www.haslev-posten.dk
DØDSBOER KØBES/RYDDES
Møbler, lamper m.v. købes
Med venlig hilsen
Dannebrog Antik · Tlf. 33 25 23 53
kildemarksgården
Kartofler, grøntsager, honning, æg.
Frugt fra Fejø.
Teestrupvej 30 • 4690 Haslev • Tlf. 2065 6326
www.kildemarksgaarden.dk eller find os på facebook
Kære Pia og René
Et stort tillykke med
sølvbrylluppet og 2 x 50 års
fødselsdagene.
Kærlige hilsner
Cherié og Chantal
Niels Peder og Annelise
Guldbryllup
Nu da vi har været gift i 50 år,
holder vi åbent hus med
morgenkaffe for naboer, venner og bekendte, den 12. juni
kl. 8 på Toftevej 3 i Bråby.
Inga og Verner Brorson
LOPPETORVET
Afhentes: Skrotbiler og gammelt jern samt landbrugsmaskiner afhentes med lille kranvogn. Tlf. 40 88 60 46.
Skal du holde loppemarked?
Hvorfor ikke få professionel
vurdering? 25 års erfaring i
branchen - 7 års professionel
vurderingsmand.
Ring aften tlf. 2860 4255
Dødsboer, flytterester,
oprydning samt bedre indbo ryddes/købes. Gode priser på Dansk Design - palisander, teak og eg.
Kontakt Jens tlf. 2860 4255
30
HASLEV POSTEN
JOB
Heldagsskolen Bråby
søger lærer / pædagog
Heldagsskolen Bråby er en dagbehandlingsskole for elever
med sociale / følelsesmæssige og faglige vanskeligheder.
Skolen tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling for elever fra 0. til 10. klasse.
Vi har undervisningsoverenskomst med Faxe Kommune,
samt overenskomst med Socialpædagogisk Landsforbund.
Vi tilbyder en god skole i udvikling, dygtige kollegaer, løn efter
kvalifikationer og et spændende og udfordrende arbejde.
ÆNDRET
DEADLINE TIL
UGE 24:
ONSDAG
DEN 3. JUNI
Vi forventer, at du er psykisk robust, uddannet lærer / pædagog, gerne med erfaring og interesse for specialpædagogik /
undervisning. Du skal være indstillet på en travl hverdag, som
stiller store krav til såvel faglighed som personlighed.
Vi vægter supervision og faglig udvikling højt og er løbende i
gang med kurser og har supervision som en fast del af arbejdet.
Redaktionelt stof:
kl. 12.00.
Annoncer:
kl. 16.00
Udkommer
tirsdag den 9. juni.
Har dette vakt din interesse kan du læse mere om skolen på:
www.heldagsskolen-braaby.dk og / eller ringe til
Lars Christensen eller Johnny Kristensen på tlf.: 56325254.
Vi søger endvidere en deltidsansat chauffør, 15 til 20 timer
ugentlig, til det nye skoleår. For yderligere oplysning ring
gerne til vores koordinerende chauffør Stig Pedersen:
40111082.
Ansøgningsfrist:
Ansættelsessamtaler:
Fredag d. 19. juni 2015 kl. 12.00
Uge 26
JUNI
2015
Spy
HASLEV BIO Melissa McCarthy er
Susan Cooper - CIA-analytiker og
kvinden der styrer teknikken og
guider agenter, når bureauets farligste missioner skal føres ud i
livet.
Samtidig er hun hemmeligt
forelsket i sin super charmerende
agentkollega (Jude Law), og da
han forsvinder og en anden
agents identitet bliver bragt i fare,
får hun endelig muligheden for at
blive undercover agent i den virkelige verden. Hendes mission er
at infiltrere en farlig våbenhandlers underverden og forhindre en
global katastrofe – hvilket naturligvis ikke går helt efter planen…
Særligt fordi en anden agent
(Jason Statham) mener, at han er
meget mere passende til missionen end Susan Cooper! SPY er
instrueret af Paul Feig og der er
masser af gode grin i vente, masser af spion gadgets og fuld fart
både til vands, til lands, i luften…
og på scooter.
Filmen vises i Haslev bio fra
den 6. juni, hvor den har Danmarkspremiere.
Viser i vandkanten
Følg med i
debatten
- læserbreve fra
hele kommunen
Ansøgningen sendes til:
Heldagsskolen Bråby
Kirkevej 18A
4690 Haslev
Mrk. Ansøgning
. 2.
faxenyt.dk
FAXE KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE
søger inspirerende, nærværende og initiativrige
KLUBMEDARBEJDERE...
Pr. 1.august 2015 overgår kommunens ungdomsklubber til Faxe Ungdomsskole.
Opstarten er stadig i planlægningsfasen, og derfor er de endelige klubtilbud endnu
i støbeskeen – og der arbejdes på at sammensætte nogle alsidige og inspirerende
fri- og læringsrum for kommunens unge.
I weekenden den 12. - 14. juni
mødes 65 viseinteresserede
mennesker fra Danmark, Sverige, Norge og Island, for at hygge og spille sammen.
FAXE LADEPLADS I 2001 startede
Almer Simonsen, sammen med
fire andre fra Nordsjælland et
visetræf i Borsholm forsamlingshus, nær Hornbæk i Nordsjælland. Træffet har altid været et
nordisk træf, hvortil der er kommet visesangere fra hele norden
for at synge sammen og for hinanden, samt bytte sange og i det
hele taget mærke, hvad der sker
på visesangsfronten i Norden.
Da Almer og Britt Simonsen
”To Troubadourer” for to år siden
flyttede til Faxe Ladeplads, tog de
træffet med sig, og nu er det
Derfor søger vi klubmedarbejdere, der vil bruge 1-2 aftener sammen med de unge.
Klubberne vil være for alle unge mellem 13 og 18 år, og der vil være åbent på
hverdagsaftener. Derudover vil der være løbende arrangementer uden for
almindelig åbningstid og i weekender
Klubberne forventes placeret i Rønnede, Haslev, Faxe, Faxe Ladeplads, Dalby og Karise.
VI TILBYDER:
‡ glade, søde, nysgerrige, livsbekræftende og udfordrende teenagere
‡ en arbejdsplads med højt til loftet kombineret med klare forventninger
‡ teams med gode kollegaer og rum til fordybelse og sparring
‡ mulighed for personlig og faglig udvikling
‡ PXOLJKHGIRULQGÁ\GHOVHSnNOXEEHQVGDJOLJHLQGKROG
‡ en enestående mulighed for at være med i opstarten af Faxe Kommunes
nye ungdomsklub-tilbud
VI FORVENTER, AT DU:
‡ er en klar og tydelig voksen som har benene solidt plantet i jorden
‡ kan håndtere udfordrende unge roligt og bestemt
‡ er imødekommende og vil arbejde på at få gode relationer til de unge i klubben
‡ synes det er sjovt at bevæge dig og tage del i diverse aktiviteter
‡ er initiativrig og igangsættende
‡ har noget særligt, du brænder for, og som du har lyst til at give videre
/FoxDanmark Spy-TheMovie.com
Danmarkspremiere 4. juni
4/6-7/6 kl. 18.45
(Fortsætter næste uge)
Torsdag-søndag kl. 17.00
Faxe Ungdomsskole er en dynamisk arbejdsplads, der er en integreret del af den
fælles ungeindsats i kommunen. Ungdomsskolen består af en almen undervisningsdel, 10. klassecenter, en stor heltidsundervisningsafdeling og kommunens SSP-indsats.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem.
Vil du vide mere kan du kontakte afdelingsleder Johs Odgaard på telefon 23659885
eller afdelingsleder Tanja Skuldbøl på telefon 21560349.
Ansøgning og ansættelse
Der er ansøgningsfrist d. 18. juni og samtaler forventes afholdt i uge 26
4/6 kl. 17.45
5/6-7/6 kl. 20.40
Ansøgning sendes via www.faxekommune.dk
Forpremiere i samarbejde med
Biografklub Danmark (1/2 pris)
Onsdag den. 3/6 kl. 20.00
NÆSTE UGE 8/6-14/6 VISER VI:
Jurassic World 3D (DK-premiere)
Spy & Asterix: Byplanlæggeren
hjemmehørende i ”HUSET” i Faxe
Ladeplads.
For de som ikke kender forskel
på et træf og en festival, fortæller
Almer, at der på en festival udelukkende er optrædende der får
betaling for det, men på et træf er
der udelukkende folk der betaler
for at være med, uanset om de
så er nok så meget professionelle til daglig. På træffet mødes
man udelukkende for sjov.
Alle de aktive visesangere har
sagt ja til at optræde på kommunens ældrecentre, samt i ”Lunden” i Faxe Ladeplads lørdag den
13. juni kl. 12-15. På ældrecentrene spilles og synges der til eftermiddagskaffen.
For at byens borgere også kan
få glæde af visetræffet, bliver der
også afholdt en visekoncert i
Huset på Hovedgaden 40, allerede torsdag den 11. juni hvor ”To
Troubadourer” samt Alex Sundstrøm og Solvejg Guldberg optræder kl. 19.30-21.30. Dørene er
åbne fra kl. 18.45.
Billetter sælges i Frederiks Villa og de koster 75 kroner.
HASLEV POSTEN
. 2.
JUNI
31
2015
Fem raske dage for seniorer
HASLEV BIBLIOTEK FOF Sydøst
tilbyder fra mandag den 22. til
fredag den 26. juni en Sommerhøjskole for seniorer - og andre,
der kunne have lyst til at deltage.
Ugens tema er Livsglædens
nødvendighed, og som på en
”rigtig” højskole synges der morgensang. Konceptet er, at man
mødes til morgenkaffe og går
hjem kl. 16.
Der indledes med foredraget
”Senior surf på den digitale bølge” med historiker og forfatter
Gitte Kjær, og om eftermiddagen
vil forfatter og pensioneret efterskoleforstander Steff Ejlertsen
causere over ”Steff fortæller – min
historie, din historie, vores historie”
Tirsdag er der udflugt til Helsingør med besøg på Skt. Mariæ
Kloster og Museet for Søfart.
Onsdag kommer historiefortæller og teaterinstruktør Per Ham-
merich med sit foredrag ”Morskab
med morale”. Om eftermiddagen
vil Kåre Johannessen, som oplæg
til turen torsdag, fortælle om
Christiansborg Slots historie.
Torsdag går turen til København med besøg i Repræsentationslokalerne og De kongelige
Stalde. Frokosten indtages i den
ny restaurant i Tårnet på Christiansborg Slot.
Ugen afsluttes med foredraget
”Kærligheden, kampen og kloden” med den anerkendte forfatter Gretelise Holm. Om eftermiddagen afslutter præsten Tommy
T. Corfixen med sin ”Cohen Cafe”
sommerhøjskolen.
Sommerhøjskolen gennemføres i mødesalen på Haslev Bibliotek, og alle dage serveres der
morgenkaffe med et stykke brød,
frokost inkl. 1 øl/vand eller 1 glas
vin samt eftermiddagskaffe med
hjemmebagt.
Man kan tilmelde sig hele ugens
program eller deltage i ture eller
foredrag, som man har lyst til.
Læs mere på fof.dk, hvor man
også kan tilmelde sig. Eller udfør-
ligt program kan bestilles på tlf.
57 65 00 40 eller på e-mail
[email protected], hvor man
også kan tilmelde sig.
'SFEFSJLTHBEFt)BTMFWt5MGtXXXGBYFLPNNVOFEL
Folketingsvalg
7FEGPMLFUJOHTWBMHFUUPSTEBHEFOKVOJGPSFHÌSBGTUFNOJOHFOG“MHFOEFTUFEFS
Ɣ
/PSETLPWTLPMFO#LWFK)BTMFW
Ɣ 4PmFOEBMTLPMFO4PmFOEBMTWFK")BTMFW
Ɣ 'BYF)BMMFO3ÌEIVTWFK'BYF
Ɣ
)ZMMFIPMU4LPMF%BOOFCSPHTWFK'BYF-BEFQMBET
Ɣ ,BSJTF)BMMFO.“MMFWFK",BSJTF
Ɣ %BMCZ)BMMFO#BWOFTUSEF%BMCZ)BTMFW
Ɣ
3“OOFEF)BMMFO&TLJMTUSVQWFK)BTMFWCFNSL
BGTUFNOJOHTTUFE
"GTUFNOJOHFOGPSFHÌSJUJETSVNNFULMPLLFO
7BMHLPSUNFEBOHJWFMTFBGIWPSEVTLBMTUFNNFWJMCMJWF
VETFOEUJVHF
Ændring af fritidsklubberne og
juniorklubberne
*GPSCJOEFMTFNFEWFEUBHFMTFOBGCVEHFUUFUGPSWFEUPH
CZSÌEFUJ'BYF,PNNVOFFOSLLFOESJOHFSQÌEBHQBTOJOHTPNSÌEFU
ŠOESJOHFSOFJOECFGBUUFSFOBGWJLMJOHBGUJEMJHFSFWFMLFOEUF
LMVCBLUJWJUFUFSJLMVCSFHJPHBUBLUJWJUFUFSOFQSBVHVTUPWFSS
G“SFTUJMTLPMFSOFTPNEFMBGEFSFT4'0UJMCVE0NMHOJOHFO
PNGBUUFSEPHJLLFBLUJWJUFUFSOFQÌ5SPFMTUSVQHÌSE
"MMFTLPMFSJ'BYF,PNNVOFWJMQSBVHVTUIBWF4'0*
4'0**PH4'0***%FOOFPNMHOJOHTLBMNFEWJSLFUJMBUTLBCF
FOTU“SSFPHCFESFTBNNFOIOHNFMMFNTLPMFPHGSJUJETUJMCVE
&O4'0**FSGPSEFC“SOTPNHÌSJPHLMBTTFPHIBSÌCFOU
JEBHUJNFSOF
&O4'0***FSGPSEFC“SOTPNHÌSJPHLMBTTFPHIBSÌCFOUJ
EBHUJNFSOFPHIBSEFTVEFOBGUFOBLUJWJUFUFS
1Ì/PSEMZTFUWJMEFSQSBVHVTUCMJWFSFUBCMFSFUFO4'0
***
,PNNVOFOBSSBOHFSFSJLLFWBMHL“STFMUJMBGTUFNOJOHTTUFEFSOF
*5FSTMFWWJMEFSMJHFMFEFTCMJWFFUBCMFSFUFO4'0**PHFO4'0***
Afstemning pr. brev:
)WJTEVFSGPSIJOESFUJBUN“EFPQQÌBGTUFNOJOHTTUFEFUEFO
KVOJLBOEVTUFNNFQSCSFWBMMFSFEFOV%FOOFBGTUFNOJOHGPSFHÌSJCPSHFSTFSWJDFGSFNUJMUJSTEBHEFOKVOJ%V
LBOTUFNNFQSCSFWJCPSHFSTFSWJDFJ)BTMFWFMMFS'BYFCFHHF
TUFEFSQÌCJCMJPUFLFUJEFOBMNJOEFMJHFÌCOJOHTUJE%FSWJMWSF
FLTUSBPSEJOSUÌCFOUGPSCSFWTUFNNFBGHJWOJOHJ'BYFM“SEBH
EFOKVOJGSBLMPLLFO
4LPMFOWJMPSJFOUFSFKFSPNEFUUJMCVETPNmOEFTQÌKFSFT
TLPMFBGEFMJOH
&SEFUNFSFCFLWFNUGPSEJHBUTUFNNFFUBOEFUTUFEGFLT
OSEJUBSCFKEFIBSEVNVMJHIFEGPSBUCSFWTUFNNFQÌFU
IWJMLFUTPNIFMTUCPSHFSTFSWJDFDFOUFSJIFMFMBOEFU%JOCSFWTUFNNFWJMTÌCMJWFTFOEUUJM'BYF,PNNVOF
Husk!
-FHJUJNBUJPOQFSTPOOVNNFSCFWJTG“SFSCFWJTTZHFTJLSJOHTLPSU
WBMHLPSUFMMFSMJHO
TLBMNFECSJOHFTWFEBGTUFNOJOHQSCSFW
Afstemning i eget hjem:
)WJTEVBGGZTJTLFFMMFSQTZLJTLFÌSTBHFSJLLFFSJTUBOEUJMBU
GPSMBEFEJUIKFNLBOEVT“HFPNBUCSFWTUFNNFIKFNNF
)WJTEVNPEUBHFSIKFNNFTZHFQMFKFFMMFSIKFNNFIKMQHFOOFN'BYF,PNNVOFWJMIKFNNFTZHFQMFKFSTLFFMMFSIKFNNFIKMQFSTPNVEHBOHTQVOLUNFECSJOHFBOT“HOJOHTTLFNBoIWJT
JLLFTÌTQ“SHFGUFSEFU4LFNBFULBOmOEFTQÌ'BYF,PNNVOFT
IKFNNFTJEFXXXGBYFLPNNVOFELWBMH%VFSPHTÌWFMLPNNFOUJMBUSJOHFUJMTÌTFOEFSWJTLFNBFUNFE
QPTUFO
Obs – bor du i:
Ɣ #PGPSNFSUJMNJEMFSUJEJHUFMMFSMOHFSFWBSFOEFPQIPMEGPS
WPLTOFNFEOFETBUGZTJTLFMMFSQTZLJTLGVOLUJPOTFWOFFMMFS
TSMJHFTPDJBMFQSPCMFNFSNW
Ɣ "MNFOMESFCPMJH
4LBMEVPHTÌT“HFPNBUCSFWTUFNNFJFHFUIKFNJIFO
IPMEUJMCZSÌEFUTCFTMVUOJOHBGBVHVTU
1MBETBOWJTOJOHFOJ'BYF,PNNVOFPWFSG“SFSBVUPNBUJTLKFSFT
CBSOGSBEFUOVWSFOEFUJMCVEUJMEFOSFMFWBOUF4'0QSBVHVTU
NFENJOESF*TPNGPSMESFUJMLFOEFHJWFSBU*“OTLFS
OPHFUBOEFU
#ZSÌEFUCFTMVUUFEFEFONBKG“MHFOEFUBLTUFS
SFO - Takster på tilbud efter folkeskoleloven
Ɣ 4'0*/ZUBLTU
Ɣ 4'0**/ZUBLTU
Ɣ 4'0***/ZUBLTU
Fritidshjem & klub - Takster på tilbud efter Dagtilbudsloven
Ɣ 'SJUJETIKFNGPSLM5SPFMTUSVQHÌSE/ZUBLTU
Ɣ ,MVCGPSPHLMQÌ5SPFMTUSVQHÌSE/ZUBLTU
5BLTUFSOFFSHMEFOEFQSTFQUFNCFS
Grundlovsdag på Biblioteker & Borgerservice
ŠOESFEFÌCOJOHTUJEFSWFE#JCMJPUFLFS#PSHFSTFSWJDFJ
GPSCJOEFMTFNFEHSVOEMPWTEBH
Ɣ #FUKFOU#JCMJPUFL#PSHFSTFSWJDF%FSFSMVLLFUGPS
CFUKFOJOHHSVOEMPWTEBHEFOKVOJ
Ɣ %FUTFMWCFUKFOUFCJCMJPUFL)BSHSVOEMPWTEBHEFOKVOJ
ÌCFOUGSBLMPLLFO
Byrådsmøde
%FSWJMCMJWFBSSBOHFSFUCSFWBGTUFNOJOHJ0BTFOJ)BTMFWŠCMFIBWFOJ'BYFPHQ̐MESFDFOUSFOFJLPNNVOFO
5JSTEBHEFOKVOJFSEFSCZSÌETN“EFLMPLLFOJ
CZSÌETTBMFO*OEVTUSJWFKJ3“OOFEF.“EFUCFHZOEFSNFE
TQ“SHTNÌMGSBCPSHFSOF
4JETUFGSJTUGPSBUBOT“HFPNBUCSFWTUFNNFJFHFUIKFNFS
NBOEBHEFOKVOJLMPLLFO
%BHTPSEFOFOLBOTFTGSBEFOKVOJJ#PSHFSTFSWJDFQÌ
CJCMJPUFLFSOFPHXXXGBYFLPNNVOFEL
&SEVIBOEJDBQQFUIBSEVNVMJHIFEGPSBUWMHFFUBOEFU
BGTUFNOJOHTTUFE
%VLBOBOT“HFPNBUCMJWFPWFSnZUUFUUJMFUBOEFUBGTUFNOJOHTTUFEJLPNNVOFOFOEEFSIWPSEVFSPQUBHFUQÌWBMHMJTUFO
%FUFSFOCFUJOHFMTFBUOESJOHFOBGBGTUFNOJOHTTUFEFS
CFHSVOEFUJEJUIBOEJDBQFMMFSOFETBUUFG“SMJHIFE"OT“HOJOHTLBM
TLFTFOFTUPOTEBHEFOKVOJLMPLLFO%VmOEFSBOT“HOJOHTTLFNBQÌXXXGBYFLPNNVOFELWBMHIWPSEVJ“WSJHULBO
MTFNFSFPNEJOFSFUUJHIFEFSPHNVMJHIFEFSGPSBUEFMUBHFJ
WBMHTPNIBOEJDBQQFU
Ledige stillinger
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
.JEUTLPMFOBGEFOT“HFSMSFSPHQEBHPHFS
-SFSFPHC“SOFIBWFLMBTTFMFEFSUJMTUTLPMFO
-SFSFUJM.JEUTLPMFO
'ZTJPUFSBQFVU
,POTVMFOUUJM$FOUFSGPS#“SO6OEFSWJTOJOH
Læs mere om stillingerne på
www.faxekommune.dk
home søger ejendomme til salg - vi tilbyder bl.a. home Boligvideo samt Fokusbolig på TV2.dk
VELINDRETTET
Rønnede
Kongstedvej 15
Istandsat villa med nyere tag
Istandsat 1 plans pudset villa med nyere
sort stålpladetag. 102 kvm bolig + 700
kvm grund. Beliggende på rolig vej, nær
indkøbsmuligheder og busforbindelser
m.v.
dKfnhG
Haslev
VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 206V00810
VILLA
Kontantpris
132 m2 stor højloftet garage
Ejerudgifter pr. md.
2 plans opført i år 1948 med 137 kvm
Udbetaling
bolig, 12 kvm udestue, 76 kvm kælder
samt 132 kvm højloftet garage. Beliggen- Brutto/netto
de i centrum, med få minutters gang til
ekskl. ejerudgifter
bl.a. off. transport.
Sag: 206V00773
1947
102
700
3
2
Energi
995.000
1.918
50.000
5.041/3.965
Tlf: 57674600
dKgkfF
Nordborgvej 8
1948
dKfnhE
Haslev
Sydskrænten 9
1 plans enderækkehus fra OC-Huset
i rødbrune mursten med bølgeeternittag. Opvarmes med naturgas. 69
kvm bolig, 23 kvm havestue, 25 kvm
carport isoleret udhus med indlagt
1983
bredbånd samt 5 kvm udhus. Beliggende på lukket vej i roligt område,
nær legeplads, bybus m.v.
Ringsted
Haslevvej 121B
Fritliggende landvilla
Fritliggende 1 plans villa i gule mursten
med bølgeeternittag. 132 kvm bolig,
132 kvm kælder samt 45 kvm integreret garage. Ejendommen trænger til
en hel del istandsættelse både inde og
SOLCELLER
I CENTRUM
OC-HUSET
Eftertragtet og 23 kvm havestue
home.dk
345
RÆKKEHUS
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 206V00932
2
1
Energi
895.000
2.120
45.000
4.538/3.569
Tlf: 57674600
76
132
501 Energi
1.345.000
2.012
70.000
6.819/5.366
Tlf: 57674600
Floraparken 43
1 plans villa med 124 kvm bolig, 19 kvm
udestue, 15 kvm garage, 8 kvm udhus
samt 790 kvm grund anlagt med bl.a.
terrasse, græs og swimmingpool. Nær
skole, sportsfac., indkøb, stationen m.v.
1311
3
Energi
995.000
2.118
50.000
5.040/3.947
Tlf: 57674600
790
4
3
Energi
1.320.000
2.514
70.000
6.640/5.224
Tlf: 57674600
SE
Ø
L
FJERNNINGEERERVÆRDI
M
LGEGD
HJEM
IV DIT
O
Vi har alle sammen ledningsspaghetti her
og der, typisk omkring køkken, senge, tv
og musikanlæg. Men det gør, at hjemmet
ser rodet ud. Der findes mange smarte
løsninger til ledninger, skinner, samledåser
osv. Find den, der passer bedst, og gør
ledningerne så usynlige som muligt.
132
124
VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 206V01184
16
GSFIF
L
A
S
#
dKgfnG
132
1977
Villa med udestue
Hent vores 52 bedste salgsfif
VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 206V00633
dKfnhD
Haslev
UDSIGT
1984
ude. beliggende få km fra Ringsted,
hvor man finder alt hvad man skal
bruge i dagligdagen.
69
137
Det er nemt at give dit hjem mere værdi,
og derfor har home lavet denne lille folder
til dig med de 52 bedste salgsfi f fra vores
mæglere. Hent dem på home.dk eller kig
forbi vores forretning og få dem i trykt form.
Rigtig god fornøjelse.
RINGSTED/HASLEV
v/ Søren Bak
Ejendomsmægler, MDE
Sct. Bendtsgade 6, 4100 Ringsted
[email protected]
facebook.com/homeringsted
Tlf. 57674600
home.dk
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen