Psykologi B / psB1 / undervisere Emil Lindeløv, Anders Fischer

Undervisningsbeskrivelse
Termin
Maj/juni 2015
Institution
Horsens HF og VUC
Uddannelse
HFe
Fag og niveau
Psykologi C-B
Lærer(e)
Emil Lindeløv (ELV)/Ander Riber Kraaer(ARK)/Camilla Munthe (CMU)
Hold
PsB1
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intelligens og motivation
Titel 2 Kønsforskelle og parforhold
Titel 3 Ondskabens psykologi
Titel 4 Identitet og kropsidealer i det senmoderne samfund
Titel 5 Mennesker i krig
Titel 6 Metoder og feltarbejde
Side 1 af 7
Titel 1
Intelligens og motivation
Indhold
Grundbog : Psykologiens veje, O .S. Larsen, Systime 2008-2009.
Psykologiens veje :
Side 239-245 Intelligens
Side 245-248 Arvens betydning
Side 248-251 Mange intelligenser
Tekster:
Flere intelligenser. Howard Gardners teori om multiple intelligenser.
Selvdetermineringsteori om motivation. (Emil Lindeløv/Anders Riber
2013/14)
Mindset Fastlåst eller udviklende mindset (Emil Lindeløv/Anders Riber
2013/14)
Selvdisciplin er vigtigere for unges uddannelse end intelligensen (Forskningsnyt
fra psykologien 2006, 3 – 15)
Kronik : Sådan skal man ikke rose børn (Berlingske Tidende 02.12.2007)
Mit kulturchok som studerende i Singapore (DEN KORTE AVIS 19.02.2012)
Dan Pink-7 grunde til at pisk og gulerod ikke dur (http://lederweb.dk)
Film :
Den demokratiske skole : Sudbury skolen –videoklip (www.youtube.com)
Omfang
25 lektioner
Særlige
fokuspunkter
Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger
Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
Kenrnestof : Kognition og læring
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle arbejdsformer
Synopsis-øvelse
Side 2 af 7
Titel 2
Kønsforskelle og parforhold
Indhold
Psykologiens veje :
Side 25-36 Køn og kønsforskelle
Side 226-230 Den tredelte hjerne
Side 96-100 John Bowlby og forskellige tilknytningsmønstre
Side 330-332 Parforholdet
Tekst :
Kan man skabe et kønsneutralt barn? (www.information.dk 13.08.2011)
Forskellige tilknytningsstile (tekst fra i-bogen : Psykologiens veje)
Læserbrev : Du er en klistermoster
Kærlighedens tre komponenter (tekst fra i-bogen : Psykologiens veje)
Kærlighed og forelskelse er ren kemi (tekst fra i-bogen : Psykologiens
veje)
Film:
Med Darwin på dating (www.youtube.com)
Viden om mænd, sex og hjerner (DR2 dokumentar)
DR1 dokumentar 2014 : Gift ved første blik – afsnit 1 og 4
Omfang
20 lektioner
Særlige fokuspunkter
Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder.
Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete
problemstillinger
Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske
problemstillinger
Væsentligste
arbejdsformer
Kernestof : Udviklingspsykologi
Supplerende stof : Neuropsykologi
Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle arbejdsformer
Synopsis-øvelse
Retur til forside
Side 3 af 7
Titel 3
Ondskabens psykologi
Indhold
Psykologiens veje:
Side 69-71 Medfødte forskelle : temperament
Side 106-108 Prosocial adfærd
Side 108-111 Aggression og raseri
Side 140 Social indlæringsteori
Side 226-230 Den tredelte hjerne
Tekster :
Fravær af empati (Tekst fra i-bogen : Psykologiens veje)
Empatiens to dele (Anders Riber Kraaer 2011)
Pas på hverdagspsykopaterne (www.kristeligt-dagblad.dk 24.11.2003)
Den engagerede ondskab (weekend-avisen 30.11.2012)
Krigergen lurer i hver 3. Mand (videnskab.dk 03.06.2010)
Dyssocial personlighedsforstyrrelse (Netpsykiater.dk)
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Film:
DR2 : Sådan udvikler du dit barns hjerne bedst
Simon Baron-Cohen : The erosion of empathy (m. danske tekster)
The Iceman and the psychiatrist
Bobo-doll eksperimentet (www.youtube.com)
The marshmallow-test af Walter Michell (www.youtube.com)
DR2 Forskning på kanten med Henrik Høeg-Olesen og Lone Frank
Podcast : Hjernekassen på P1 – Psykopati og løgn 24.11.2014
30 lektioner
Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete
problemstillinger
Vurdere betydningen af kulturelle faktorer og medfødte faktorer i forhold
til menneskets adfærd
Formidle psykologisk viden med at fagligt begrebsapparat på en klar og
præcis måde
Kernestof : Udviklingspsykologi + Socialpsykologi
Supplerende stof : Neuropsykologi
Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle arbejdsformer, matrixgrupper
Retur til forside
Side 4 af 7
Titel 4
Identitet og kropsidealer i det senmoderne samfund
Indhold
Psykologiens veje:
Side 288-299 Identitet : Erikson, Giddens, Ziehe og De tre socialkarakterer
Side 226-230 Den tredelte hjerne
Side 166-167 Social perception og stereotyper
Side183-184 Kognitive skemaer
Side 140-141 Social indlæringsteori
Side 360-365 Gruppepsykologi
Tekster:
Evolutionspsykologi og kropsidealer (Anders Riber Kraaer/Lasse Overgaard
Andersen 2014)
Sundhedsstyrelsen : Menneskekroppen gennem tiderne (05.10.2000)
Unge presser hinanden til motion på sociale medier (www.dr.dk/levnu/krop)
Eksperter bekymret over pigers fokus på kropsidealer (www.b.dk)
Negativt kropsbillede begrænser unge i alt hvad de gør (www.information.dk)
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade : - tal og statistikker,
symptomer på spiseforstyrrelser, årsager, ortoreksi, megareksi. (www.lmsnyt.dk)
Spotlightillusionen
Film :
Point of no return (www.youtube.com)
Womens ideal body types through history (www.youtube.com)
Beautystandards around the world (www.youtube.com)
Tænkepauser : Den nøgne krop (www.youtube.com)
Naturlig og seksuel selektion (http://amara.org)
DR2 : Viden om sexlyst, stenalderhjerner og drager i jetstrømme (www.dr.dk)
Dina om anoreksi (www.youtube.com)
Sophie om bulimi (www.youtube.com)
Rachel Santini om ortoreksi (www.youtube.com)
Omfang
25 lektioner
Særlige
fokuspunkter
Indkredse konkrete problemstillinger i og udforme problemformuleringer
Vurdere betydningen af kulturelle faktorer og medfødte faktorer i forhold til
menneskets identitet og adfærd
Kernestof : Personlighed og identitet + udviklingspsykologi
Supplerende stof : Neuropsykologi
Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle arbejdsformer
Skriftlig opgave : Synopsis med mundtlig fremlæggelse
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside
Side 5 af 7
Titel 5
Mennesker i krig
Indhold
Psykologiens veje:
Side 370-371 Kurt Levins ledelseseksperiment
Side375-376 Stanley Milgram forsøg om autoritet og ledelse
Side347-353 Gruppepsykologi
Side354-356 Solomon Aschs konformitetsforsøg
Side366-369 Arne Sjölunds uformelle roller
Side 415-422 Kriser og kollektive katastrofer
Side 399-401 Stressformer
Side 422-425 Posttraumatisk belastningsreaktion
Side 406-409 Coping og mestring : Indre faktorer og OAS
Side 264-270 Yalom : Frihed, isolation, meningsløshed, døden
Side 382-384 Kulturmøder
Side389-392 Kulturelle forskelle og konflikter
Tekster :
Aggressionens natur (fra i-bogen : Psykologiens veje )
Krig er en del af menneskets natur (http://stiften.dk 26-10-2014)
Livet efter Afghanistan (Psykolog nyt -19- 2010)
Fakta om flygtninge med traumer (http://flygtning.dk)
Far, der står en soldat udenfor (http://viden.jp.dk./undervisning 08-112009)
Naser Khader : Sammenførte erindringer – uddrag kap.1+2 (Aschehoug
2003)
Hvorfor trives optimister bedre? (Forskningsnyt fra psykologi -12-2003)
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside
Film:
Danskere i krig (www.youtube.com)
Soldaten Martin (www.youtube.com - fagbladet.web.tv)
Perkerdansk : Familien. Afsnit 6 (www.youtube.com)
DR2 Danskernes akademi om psykiske traumer (i uddrag):
-­‐ Professor Ask Elklit, SDU, foredrag om psykotraumatologi -­‐ DR2 dokumentar : De hjemvendte -­‐ DR2 dokumentar : Arven efter KZ 30 lektioner
Indkredse konkrete problemstillinger og udforme problemformuleringer
Vurdere betydningen af kulturelle faktorer og medfødte faktorer i forhold til
menneskets identitet og adfærd
Kernestof : Personlighed og identitet + socialpsykologi
Supplerende stof: Neuropsykologi + sundhedspsykologi
Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle arbejdsformer
Skriftlig opgave : Synopsis, mundtlige oplæg
Side 6 af 7
Titel 6
Metoder og feltarbejde
Indhold
Psykologiens veje : Side 19-­‐24 Naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab Feltarbejde : undersøgelse 25 lektioner
Omfang
Særlige fokuspunkter
Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområde
Demonstrere et kendskab til etiske problemstillinger i psykologisk
forskning
At forholde sig metodekritisk
Kernestof : Psykologisk metode
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside
Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle arbejdsformer
Powerpoint præsentation og mundtligt oplæg
Side 7 af 7