Move the Elephant for Inclusiveness

Netværk Danmark
Part of Executives’ Global Network
Temadag: Move the Elephant
for Inclusiveness
Hjerneskub til bedre ledelse, samarbejde og organisationsudvikling
Mangfoldighedsledelse er omdrejningspunktet for den
inspirerende temadag ”Move the Elephant for Inclusiveness”.
Dagen er målrettet ledere på alle niveauer og fra alle
funktioner, der ønsker at udvikle sig som ledere og ruste sig
til fremtidens udfordringer.
Sammen med antropolog og adfærdsøkonom Tinna C. Nielsen
skal vi arbejde aktivt med diversitet, forandringsledelse og
organisationsudvikling med fokus på menneskets hjerne
og baseret på de innovative teknikker ’Inclusion Nudges’.
Få et hjerneskub til bedre ledelse, bedre beslutninger og
bedre samarbejde og lær at nyttiggøre dine medarbejderes
fulde potentiale, så adfærdsforandringer bliver lettere i din
virksomhed eller organisation.
Fakta om Tinna C. Nielsen
Tinna C. Nielsen er grundlægger af den social-økonomiske organisation Move The Elephant For
Inclusivness og Global Head of Inclusion, Diversity & Collaboration i Arla Foods. Hun er internationalt
anerkendt for at pionere innovative måder at lave systemiske, kulturelle og adfærdsmæssige
organisationsforandringer med særligt fokus på at skabe innovation og performance af menneskers
forskelligheder.
Hun er udnævnt Young Global Leader af World Economic Forum 2015.
Fakta
Tid
28. maj 2015 kl. 09.00 - 16.30
Lokation
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
Pris
Medlemspris: 1.500,- excl. moms
Gæstepris: 2.500,- excl. moms
Netværk Danmark
Part of Executives’ Global Network
Program
Fakta om ’Inclusion Nudges’
Inclusion Nudges er praktiske teknikker til at skabe adfærdsforandringer. ’Inclusion Nudges’ kan gøre en forskel, hvis du gearer din organisationen til at
klare sig i en verden med stigende kompleksitet, konstante forandringer og øget diversitet.
Teknikkerne har flere formål, herunder at gøre os opmærksomme på situationer, hvor vores hjerne spænder ben for rationelle vurderinger, og
dermed hjælper os til tage bedre beslutninger om mennesker og forretning, at motivere til at ændre på dette, og designe processer, så de hjælper til
adfærdsændringer, uden at vi skal forholde os refleksivt og bruge viljestyrke.
Teknikkerne bygger på en fusion af videnskaber som adfærdsøkonomi (bl.a. nudging), antropologi, psykologi, hjerneforskning, organisationsudvikling,
mangfoldighedsledelse og mange års praktisk erfaring fra forskellige organisationer i verden.
09.00 – 09.20
Registrering og networking
09.20 – 09.25
Velkomst og præsentation af dagens program
09.25 – 10.20
Den globale verden og fremtidige forandringer
Let morgenmad og velkomst
Vi ser på, hvordan den globale verden (og din lokale verden) er i dag, og hvordan verden kommer til at se ud
i den nære fremtid. Spørgsmålet er, om du er klar som leder, og om din organisation er klar til den verden? I
drøfter i grupper, hvordan det påvirker jer nu og vil komme til at påvirke jer i fremtiden. Hvilke skift skal du og
din organisation gøre for at blive succesfuld i fremtiden?
10.20 – 11.50
Menneskets hjerne og de skjulte barrierer
Med interaktive øvelser ser vi på, hvordan menneskets hjerne fungerer og dermed får du indblik i, hvorfor din
hjerne ikke altid er så rationel som, du antager og heller ikke helt agerer i overensstemmelse med dine gode
intentioner. Hvilken leder vil i dag sige, at han/hun ikke er interesseret i at få det bedste og mest optimale ud af
medarbejdernes og kollegaernes potentiale og ikke ønsker deres organisationer skal finde innovative løsninger
på udfordringer. Nej vel, men hvorfor agerer hjernen så på den måde? Vi er faktisk bare stammefolk med
stenalderhjerner, som følger flokken i blinde og (helst) gør, som vi altid har gjort. Når vi har denne indsigt, så
kan vi ændre barrierne til fordele.
11.50 – 12.15
I grupper:
Spot dine mønstre som leder (feedback, talentudvikling, involvering af medarbejdernes forskellige perspektiver,
møder…) og i beslutningsprocesser (strategi, forretningsplanlægning, rekruttering, forfremmelser…). Hvad
kan implikationerne være af dine mønstre? Hvordan vil du udfordre dette med nogle af de greb, du lige har fået
præsenteret?
12.15 – 13.00
Frokost
Netværk Danmark
Part of Executives’ Global Network
Program
13.00 – 13.30
Fremtidens succesfulde og innovative arbejdsplads
Praktiske eksempler, casestudier og forskning har gennem årtier påvist, hvordan inkluderende organisationer
performer bedre og er mere innovative. ’Inkluderende’ betyder, at medarbejderne har lige muligheder for
at bidrage med deres færdigheder, udvikle sig og avancere i deres karriere. Det betyder også, at menneskers
forskellige perspektiver (forskellige baggrunde, identiteter, kompetencer mm) bliver sat i spil og brugt i
opgaveløsning, beslutningsprocesser og udviklingen af organisationen. Det betyder også, at alle ’ekskluderende’
mekanismer, som ofte er usynlige i organisationens systemer, processer, teams og menneskers adfærd, proaktivt
minimeres. Du får indsigt i, hvordan det udspiller sig i praksis og udfordringen i at skabe en inkluderende
organisation.
I grupperne: Hvordan udspiller det sig i din organisation?
13.30 – 14.30
HVORDAN: Inclusion Nudges (det handler om at flytte elefanter uden besvær)
Med indsigterne fra formiddagens program, virker det som noget af en udfordring, at skabe en innovativ og
inkluderende organisation, men det er muligt med teknikkerne Inclusion Nudges. I vil blive præsenteret for
konkrete eksempler fra forskellige organisationer med fokus på, hvordan disse konkrete og simple adfærdsinterventioner og små ændringer af eksisterende organisatoriske processer kan sikre, at det sker uden
besvær.
14.30 – 15.15
Gør det praktisk anvendeligt i din organisation
I grupperne: Hvad er den praktiske anvendelighed i din organisation. Hvordan vil du udfordre de skjulte barrierer
i din hjerne, i grupper og i organisationskultur med nogle af de teknikker og værktøjer, som du lige er blevet
præsenteret for? I vil arbejde med jeres egne udfordringer og teknikkerne.
15.15 – 16.15
Forløs dit eget og dit teams innovative potentiale
Med hurtige self-assessments kan du se, om du eksponerer dig for den diversitet af perspektiver, eller om du
eksponerer dig mere for homogenitet. Du får også mulighed for at se, hvor inkluderende du er i din ledelse. Med
de indsigter kan du nemt ændre på nogle helt konkrete områder uden besvær og med stor effekt. Vi slutter af
med en sidste øjenåbner-øvelse.
16.15 – 16.25
16.25
Hvad vil du øve dig i at gøre anderledes fra i morgen?
Afslutning
Vi byder herefter på tid til networking, et glas og snacks.