sogneblad - Borris.dk

orris
sogneblad
Juni 2015
Læs inde i bladet om
Helsecenter midt Borris
side 7
En ny bypark bliver til
side 13
Inviter verden indenfor
side 50
1
URFUGLEN DER FORSVANDT
Det er her i år 2015 netop 35 år siden, at urfuglen forsvandt fra heden på Borris Sønderland.
Heden blev i 1903 købt af Staten på foranledning af Hedeselskabet og botanikprofessor
Eugen Warming, Københavns Universitet. Arealet blev i 1953 udvidet ved ekspropriation til i alt 47 km2, heraf er ca. halvdelen lynghede, som Blicher har oplevet Jyllands natur. Området er fredet og anvendes som militært skydeterræn.
Om urfuglen skriver Peder Syv omkring 1698:”Deres unger udligge de i store heder eller
lyng, hvor der ere gamle hulveje, og kunde ungerne, så snart de komme af egget, flyve”.
Nuvel, det varer nok et par uger inden.
Grundtvig nævner urfuglen i digtet om Jylland, han blev konfirmeret i det jydske.-
Urfuglen var nok Steen St. Blichers fineste jagtbytte. Kaj Munk har den naturligvis med i
”Liv og glade dage”.
Jeppe Aakjær nævner ikke urfuglen i ”Rugens Sange”. Her er det spove, hjejle og rype,
der nævnes, når heden skal forsvares, som i ”Den jydske lyng” eller ”På hedens høje”,
hvor Hedeselskabet får en på hattepulden.
På Borris så vi endnu i 1978 tre urkokke ved Ørbækvej og året efter den sidste ved Røverstuerne.
Endnu godt et årti holdt urfuglen stand på Vind og Kongenshus, før vi måtte vinke et
trist farvel til Blichers paradisfugl.
Edvard Lysgaard
2
BORRIS SOGNEBLAD - Du kan også se en web-udgave på www.borris.dk.
Idé… – brug sognebladet som aktiv kalender. Plot ind, så du er forberedt..
HJERTESUK …… Til bladet modtager vi en del fotos fra I-pads og digitalkameraer. Vær
opmærksom på, at de afleveres i så stor en opløsning som mulig. Det er medvirkende
til, at kvaliteten af disse forbedres i bladet.
Kalenderen på www.borris.dk – brug den nu. Tjek, inden du fastlægger arrangementer, så foreningerne ikke overlapper.
www.borris.dk – Husk opdatering af annoncer, links, info om foreninger og kontaktpersoner.
HJERTESTARTERE I BORRIS finder du ved indgangen til Borris Fitness i Borris Hallen eller ved indgangspartiet til Vestjyllands Andel. Se instruktionsvideo på
www.borris.dk og hjertestarternes placering.
…………………………………………………………………………………………………………….
Stof til næste blad afleveres senest 1. august 2015.
…………………………………………………………………………………………………………….
Astrid Klynge
Knud Erik Rasmussen
2422 5503
9736 6436
[email protected]
[email protected]
Joan Kylkjær
6016 1436
[email protected]
Anne Marie Kristensen
2174 6400
[email protected]
Lili Kristensen
2785 6497
……………………………………………………………………………………………………………
Internetudgaven af Sognebladet kan findes via link på www.borris.dk
Bidrag til bladet kan indsættes på konto nr.
7780-1063700 i A/S Skjern Bank.
……………………………………………………………………………………………………………
Bladet udgives i ca. 600 eksemplarer.
Tryk: Øko-Tryk I/S, Borrisvej 5b, Astrup, 6900 Skjern
3
Indholdsfortegnelse
Håndboldafslutning ......................................................................................... side
Husk Sankt Hans ved spejderlejren ................................................................. side
Indvielse af ”huset” ......................................................................................... side
Påsketradition er også traktortræk ................................................................. side
En bypark bliver til ........................................................................................... side
Fra jord til bord ................................................................................................ side
Update fra byrådet .......................................................................................... side
Tilbygning Borris hallen ................................................................................... side
En kirke i børnehøjde ...................................................................................... side
Motionsløb i naturen ....................................................................................... side
10 år efter Line ................................................................................................ side
Borris IF............................................................................................................ side
Medlemsmøde Dagli’Brugsen ........................................................................ side
En lille ide blev til noget stort .......................................................................... side
10 år efter Gunnar ........................................................................................... side
Glæden ved at være spejder ........................................................................... side
Borris Pizza ...................................................................................................... side
Storken er landet ............................................................................................. side
Ny spang Sønderbygaard................................................................................. side
De lokale rynker............................................................................................... side
Aktivitetskalender Åstedparken ...................................................................... side
Gudstjeneste ................................................................................................... side
Kirkenyt ........................................................................................................... side
4H .................................................................................................................... side
Inviter verden indenfor ................................................................................... side
Borris i mediernes søgelys ............................................................................... side
Borris sogneforening ....................................................................................... side
Julie Alstrup i Afrika ......................................................................................... side
Borris løbeklub ................................................................................................ side
Sognedag d. 29 august .................................................................................... side
Bestyrelsen i Borris vandværk ......................................................................... side
Kræftens bekæmpelse ..................................................................................... side
Borris husholdningforening ............................................................................. side
Nyt fra gymnastikudvalget .............................................................................. side
Indre Mission ................................................................................................... side
Foreninger i Borris ........................................................................................... side
Forårsfesten i Borris ........................................................................................ side
4
8
8
9
11
13
14
16
17
18
21
22
24
26
28
30
32
35
36
36
38
40
42
44
48
50
53
54
57
60
62
63
63
67
69
71
73
78
Regnskab for perioden
1.4.2014 – 31.3.2015
Indtægter
Annonceindtægter
Borris Kirke
Dalager Marked
Tilskud fra foreninger og private
Renter m.m.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
26.400,00
5.000,00
10.000,00
2.550,00
53,22
I alt
kr. 44.003,22
Udgifter
Tryk
Porto og udbringning blad
Bankudgifter
Kontorartikler, blomster/vin, arrangement ildsjæle mm
kr. 32.517,75
kr. 5.037,25
kr.
58,00
kr. 1.110,00
I alt
kr. 38,723,00
Årets overskud
kr. 5.280,22
Status pr. 1.4.2014
Indestående Skjern Bank pr.1.4.2014
Årets overskud
kr. 31.998,55
kr. 5.280,22
Indestående Skjern Bank pr. 31.03.2015
kr. 37.278,77
5
Borris Sports- og Kulturcenter
Udlejning af multisal
Salen har plads til 120 spisende gæster.
Frit valg mellem runde eller aflange borde.
Lejepriser
Timeleje: 200 kr./ time
Døgnleje: 1950 kr. inkl. moms / 24 timer
Køkkenfaciliteter samt adgang til brug af sportshal
i forbindelse med private arrangementer kan tillejes.
Service, borde og stole udlejes ud af huset.
Henvendelse til
Halbestyrer Thorkild Gjaldbæk-Nielsen
tlf.: 25 74 60 88 eller
mail: [email protected]
6
HELSECENTER MIDT BORRIS
Storegade 37
Åbningstider: mandag – torsdag kl. 08.00 til 16.00, fredag kl. 08.00 til 12.00
(akut lægehjælp kl. 12.00 til16.00 gennem vagtordning).
Telefontider: Kl. 08.00 til 9.00, kl. 11.00 til 12.00 og kl. 13.30 til14.30, hvor
man kan komme i direkte kontakt med en sygeplejerske.
Direkte telefonisk kontakt med læge efter aftale: Fra kl. 08.00 til 08.30 daglig.
Ved akutte tilstande vil der altid være en akutlinje åben.
Hjemmeside: www.helsecentermidt.dk, hvor der kan bestilles tid og fornys
recepter.
Tlf.nr.: 9736 6027 (uændret)
Det vil fortsat være muligt at kunne få foretaget blodprøver uden tidsbestilling
fra kl. 08.00 til kl. 10. Hvis efter kl.10.00, bestiller man tid til laboratorieundersøgelser, inklusiv blodprøver.
Der er ansat en sygeplejerske i fast stilling samt en sygeplejerske i et vikariat.
Det nye team ser frem til at åbne dørene 1. juni.
7
Håndboldafslutning
Mandag den 30. marts holdt vi afslutning for alle børnehåndboldspillere. Vi
havde igen i år valgt at slutte af med en håndbolddyst mod forældre. Et stort
antal spillere, søskende og forældre mødte op, og efter en kort opvarmning
blev vi inddelt i 6 hold, BSV, Kolding, GOG, Aalborg, Tvis-Holstebro og Skjern.
Holdene var blandet børn og voksne – øvede og ikke øvede, og alle kæmpede
bravt.
Efter håndbolddysten blev der delt gaver ud til trænerne, som tak for denne
sæson. Herefter var der
hotdog og hygge i cafeteriet.
Planlægningen af næste
sæson er i fuld gang. Til
orientering forventer vi
også i næste sæson at
kunne stille et U14 pigehold og vi er i gang med
at finde trænere til holdet. Kunne du tænke dig
at træne eller assistere
et hold, så kontakt os
endelig – der er også
Her ses vinderholdet
brug for dig i foreningen
God sommer til alle 
Mange hilsner
Håndboldudvalget
Husk Sankt Hans ved spejderhytten 23. juni
Også i år er der Sankt Hans bål, båltale og mulighed for at købe pølser, kaffe og
kage
Vi glæder os til at se jer
Ledere og bestyrelse BGU, Sogneforeningen og Borris Spejderne
8
Indvielse af "Huset"
Tale af byrådsmedlem Ole Nyholm Knudsen
Tak for at jeg må få æren af at sætte
det sidste punktum for byfornyelsen i
Borris - nemlig ved officielt at indvie
kunstværket "Huset" her på pladsen.
"Huset" har været på en lang rejse, fra
det blev skabt i 1966 af kleinsmeden/
kunstneren Harvey Martin i Odense.
"Huset" har både været i Tyskland,
Holland, København og Skjern, inden
det nu smukt er blevet placeret her i
vores nye bymidte i Borris.
Harvey Martin ønskede, at hans værk skulle stå et sted, hvor der er mange forskellige aktiviteter, for det var hans mål, da han lavede skulpturen, at det skulle
symbolisere forskellig aktivitet.
Så det var ikke svært for ham at sige ja, da han hørte, at Borris var interesseret,
idet han kunne se, hvor mange forskellige aktiviteter, der løbende er i byen.
Det er virkelig vores styrke i Borris, at vi er gode til at skabe aktivitet og liv - det
giver sammenhold og gør os kendte. Der er ikke mange byer i området, der får
30-35.000 besøgende i løbet af året, i form af traktortræk, Dalager Marked,
fiskeri og julemarked, for bare at nævne de faste arrangementer. Det er flot, og
jeg fortæller stolt om vores aktiviteter, hvor jeg kommer frem.
Tak til Hanne for også at tænke kunst ind i Borris - og personligt er jeg glad for,
at det ikke er en nøgen bronzedame på hovedet i et springvand, som jeg skal se
på, når jeg kører forbi - "Huset" passer meget fint til min smag for kunst.
Tak til Borris Rådet for, at vi fik byfornyelsen kørt i hus. Jeg ved, at det var en
sej kamp, og jeg glæder mig til at høre om nye projekter, der vil sætte Borris på
landkortet.
Med disse ord vil jeg indvie kunstværket "Huset" - og overlade resten af 1. majtalen til Volf Duo.
9
Menu nr. 1
Pitabrød, lille pommes frites og ½ l cola
Menu nr. 2
Burger, lille pommes frites og ½ l cola
Menu nr. 3
10
PÅSKETRADITION ER OGSÅ TRAKTORTRÆK
Så er det 5. traktortræk afviklet
på Borris Landbrugsskoles Pulling
Arena.
Der kom kørere og trækkere fra
hele landet, ja sågar fra Norge,
hvor en kører mødte op med sin
traktor og en stor flok friske norske tilskuere som opbakning.
Siden sidste år er flere VIPpladser etableret, så tilskuerne
har stor mulighed for virkelig at
få hele arrangementet med. Disse fantastiske tilskuerforhold bundet sammen
med en trimmet bane, gode parkerings- og toiletfaciliteter samt velforsynede
madboder og barer går op i en højere enhed, når vejret atter har vist sig fra den
rigtige side med sol og blæst hele dagen.
De ca. 100 frivillige har knoklet for at skabe et godt arrangement, og igen lykkedes det.
I løbet af dagen var der 3.750 betalende gæster, foruden børn, hjælpere og
trækkere. Så antallet af traktortrækentusiaster kunne opgøres til 5.000, da dagen var omme.
Allerede nu kan gruppen bag traktortrækket afsløre, at der som tak for hjælpen
til alle de frivillige uddeles 25.000 kr. til Borris Sogneforening og 5.000 kr. til
Grøn Bande.
Endnu et resultat af det fantastiske sammenhold, der er i sognet – vi gør bedst i
fællesskaber.
På vegne af hele teamet / Inger Bech Sørensen.
Bredgade 82 6900 Skjern
Tlf. 97 35 13 00
Konsultation efter aftale
Åbningstider: i butik og konsultation
Åben konsultation 7.30-8.30 hver dag
Mandag til torsdag 8-17
Fredag kl. 8-16.
Døgnvagt med smådyrsdyrlæger på
telefonnr. 97351300
[email protected]
Www.skjerndyrehospital.dk
11
12
EN BYPARK BLIVER TIL
Den ”Grønne Bande” har sat et projekt i
værk. De er i gang med at gøre det grønne
område ved Borris Kirke til en bypark. Arbejdet skrider stille og roligt fremad. Vi har
fået fældet de sidste træer, således at det
pæne kirkedige er blevet synligt.
Den tidligere branddam kan man også se
nu, og vi har fået lavet et stisystem, som til
sidst bliver belagt med stenmel.
Desuden har vi lagt fliser til underlag til en
10 kvm. stor pavillon, borde/bænke-sæt og
2 stk. bænke. Omkring den gamle branddam vil der blive sat et nyt hegn op, og der
vil blive plantet forskellige steder med bl.a.
rhododendron samt andre grønne planter.
Skulle der være nogen, som har nogle stedsegrønne planter, som vi måske kan bruge,
er de meget velkomne til at henvende sig til
mig på tlf.nr. 2019 7953 - så henter vi dem
gerne. Til sidst skal der sås nyt græs.
Den ”Grønne Bande” er meget taknemmelig for al den hjælp, de har fået fra de unge
medarbejdere hos Lauge Bonde. De har nemlig brugt en del timer af deres fritid med
maskinarbejde og fliselægning.
Sogneforeningen har spurgt, om der kan skaffes en stor træ –krokodille, som børnene
kan lege på, idet mange børn
kalder den gamle branddam
for ”Krokodille Søen”. Der forsøges købt en trækrokodille på
ca. 3 meter.
Banden forventer at være færdige omkring 1. juni, og de har
foreslået sogneforeningen, at
der arrangeres en indvielsesfest og samtidig afsløring af
navn til parken.
Grøn Bande /
Erling Søndergaard
13
FRA JORD TIL BORD
kan i folkeskolen være et fag, sammensat
af hjemkundskab og natur & teknik. Fra
jord til bord kan også være 2 store drenges tanker og drømme, ført til handling.
Nicolai Kabel Hansen, 15 år, havde igennem en tid arbejdet med tanken om at få
sit eget jordstykke til at dyrke kartofler
m.m. på. Hjemme på Agervej var der ikke
plads, så han måtte ud at lede. Og hvad lå
lige udenfor døren…. jordstykket mellem
Rigmor og Anders Søndergaards ejendom
og fabriksbygningen på Agervej. Far Carsten opfordrede ham til at kontakte Anders, som var meget imødekommende og
interesseret i Nicolais planer.
Men jorden havde lagt brak i en del år, så
der skulle virkelig lægges kræfter i at få
jordstykket gjort klar til dyrkning. Hvad
gør den kloge knægt så - jo han kontakter
en god kammerat, der kan køre med ma-
skiner, nemlig Asger Gosvig, 15 år. At
Asger så også har en lettere tilgang til
traktor og maskiner ved faderen tæller
også.
Deres første projekt var at få et stykke
gjort klar til kartofler. Der blev spredt
hestemøg, pløjet, harvet og tromlet. Som
forbipasserende kan man se, at kartofler
er sat og tildækket med plastik i den første kolde tid, så spiringen kan sættes i
gang.
Da jorden var klar, skulle de indkøbte
læggekartofler sættes. Nicolai og Asger
havde i skolen snakket om deres projekt
med læreren Mads Reenberg, der er
medejer af Karolines Gaard udenfor
Skjern. Om nogen kunne han følge deres
tanker og ideer, så han har bakket drengene op med gode råd, ja og maskiner.
Det var nemlig hans kartoffelsætter, de
spændte efter traktoren, som Asger kørte. Imens stod Nicolai og 2 andre kammerater på sættemaskinen og puttede kartofler i.
Næste projekt var at plante rosenplanter,
som Nicolai havde købt gennem sin bedstefar, der er anlægsgartner. Nicolai vil
gerne prøve at fremavle roser, og med en
ekspertise i baghånden fik han købt stamroser. ”Ja, og så skal jeg til at okulere”,
lød det fra Nicolai. ”Okulere” – det udtryk
kendte jeg ikke, men her fik jeg så en
belæring om, at roser fremstilles traditionelt ved okulation – en form for podning,
hvorved en knop fra et skud af den rosensort, man ønsker at formere, sættes på et
skud/en stamme. Nicolai har planer om
at fremavle forskellige roser, så det bliver
spændende at følge hans forsøg i teknik14
ken og se resultatet heraf.
Georginer er også sat, solsikker sås forrest på stykket, og længere tilbage på
jordstykket skal der sås bønner, gulerødder, ærter, græskar og squash. Desuden
skal der sættes løg og porrer.
Til mit spørgsmål til projekt og fremtidsplaner kommer svarene prompte. Asger
skal på grundforløb på teknisk skole, og
så skal han finde ud af, om han vil starte
på mekanikeruddannelsen eller landmandsuddannelsen. For Nicolais vedkommende er vejen klar – han skal starte som
anlægsgartnerlærling hos Lauge Bonde
ApS.
I løbet af forår og sommer skal jordstykket passes med renholdelse, gødning og
vanding. Efterhånden som kartofler m.m.
bliver klar, skal de graves op og puttes i
poser. Drengene vil nemlig sælge, og der
bliver mulighed for at købe kartofler og
andre varer fra jordstykket ved et par
salgssteder i Borris og Skjern. En læring i
forløbet er nemlig også, at er der en udgift, skal der også være en indtægt med
fortjeneste som løn. Ingen tvivl om, at det
er lysten, der driver værket, men hvis det
så samtidig også kunne give lidt til lommepenge, er virkeligheden jo nær.
For begges vedkommende er der ingen
tvivl om, at deres projekt vil virke som en
appetitvækker og sparring i forhold til de
uddannelser, de skal i gang med.
Jeg vil opfordre bladets læsere til at kigge
forbi og få en snak med drengene. De vil
meget gerne fortælle om projektet, ja og i
løbet af sommeren vil de helt sikkert også
gerne sælge nogle kartofler eller andet.
Lili Kristensen
15
Update fra byrådet
I april havde vi i byrådet en temadag om vores 2020-plan – at RKSK skal være 100%
selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Vi skulle have en status på, hvor langt/
tæt vi er på målet, og det er vist ikke nogen hemmelighed, at vi er et stykke fra målet
endnu. I 2007 var vi på 25% og i 2014 var vi kommet op på 56% - og den største årsag
er udbygningen af vindkraft. Hver gang vi sætter én mølle op giver det 0,5% (til sammenligning gør en 10% reduktion af varmeforbruget i alle boliger i kommunen 0,2%).
Biogas har også en stor rolle i planen, og skal bidrage med ca. 12%. Der var stor enighed i byrådet om, at vi skulle fastholde målet, men erkendte også: der er ikke lang tid
til 2020!!
Grunden til, at jeg nævner dette er, at vi I Borris måske også skal have møller og biogas,
og det kan jeg se har givet store udfordringer for sammenholdet i flere landsbysamfund
i kommunen. Jer der bor ude omkring Hjoptarpvej, har haft det helt tæt på, da et par
projektmagere ønskede at opstille fire møller i området. Det gav helt sikkert søvnløse
nætter for mange, men her er dialog og oplysning vigtig, og et par borgermøder med
en rolig og sober tone afgjorde, at møllerne ikke skulle op. Jeg var glad for at være med
til møderne og tage imod de kritiske/opklarende spørgsmål, selv om kommunen overhovedet ikke har haft noget med projektet at gøre. Jeg synes, der blev vist stor respekt
og sympati for de nærmeste naboer fra de, som bor længere væk, som sagde: ”Det er
jer som bor tæt på, der afgør om møllerne skal op.”
I teknik- og miljøudvalget er vi i øjeblikket ved at få prioriteret vores anlægspulje. Dvs
hvor vi skal bruge penge på cykelstier, veje, byrenoveringer mv – det er et stort og
uoverskueligt stykke arbejde, da der er mange flere ønsker, end der er penge til, så vi
har nogle ”enkelte” ønsker til budgetkonferencen… Vi er også ved at se på vandløbsvedligehold – jeg vil gerne både have en ordentlig vandafledning og et smukt vandløb
med fisk og fauna, og jeg mener også, det er realistisk flere steder, og vandplanerne
siger også, vi skal have renere vandløb. Jeg har foreslået, at vi skal have et par pilotprojekter, hvor vi renser vandløbet op til regulativmæssig stand, fylder noget nyt grus på
bunden og laver nogle sandfang de rigtige steder, hvor lodsejerne selv skal stå for oprensningen. Det kunne måske godt blive her i området, så det håber jeg, I er positive
overfor, hvis I bliver spurgt.
Det bliver alt for denne gang.
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
[email protected]
40870553
16
Tilbygning ved Borris Hallen.
Det skrider rigtig godt fremad
med tilbygningen ved hallen.
Som mange af jeg sikkert har set,
er ydermuren blevet muret op, og
der er kommet vinduer i. Dørhullet i gavlen er også blevet lave, og
der er kommet en ny dør i. Den
nye dør er lidt større end de gamle døre, og sammen med placeringen ved parkeringspladsen ved
skolen skulle det gerne gøre det
betydelig lettere at få ting ud og
ind af hallen i fremtiden. Indvendigt er der også sket meget - redskabsrummet
er næsten færdigt, og der mangler stort set kun en dør mellem redskabsrummet og hallen og så selvfølgelig at få alle
redskaber sat ind på plads, men det ved jeg,
halbestyrer Thorkild har en plan om at invitere sportsudvalgene med til.
Sidste etape er at få spinninglokalet gjort
færdigt og få det gamle spinninglokale lagt
til fitness, så de kan få mere plads. Det skulle
vi gerne blive helt færdige med her hen over
sommeren, hvor der er knap så stor aktivitet
i fitnesscenteret. Der også stadig lidt småting udvendig med sokkel, der skal pudses,
og fliser der skal lægges igen, men det tror
jeg også på, vi bliver færdige med i løbet af
de næste par måneder.
Alt dette kan kun lade sig gøre ved en kæmpe frivillig indsats, så hvis der er nogen, der sidder og tænker, at de har tid og
lyst til at give et nap med en dag eller bare et par timer, er de mere end velkomne til at henvende sig til Thorkild eller bestyrelsen - så skal vi nok finde på
noget
På bestyrelsens vegne
Jacob Hindsig
17
EN KIRKE I BØRNEHØJDE
Børnehuset i Borris er blevet
beriget med sin egen lille kirke.
Ideen om kirken opstod over en
kop kaffe ved et møde, hvor
sognepræst Simon Møller Olesen havde inviteret menighedsrådsformand Egon Dag Nielsen,
skoleleder Mogens Hansen og
børnehaveleder Preben Frederiksen for et fortælle om en ide,
han havde fået. Han havde
tænkt på, om ikke en minikirke
kunne passe fint ved siden af minibondegården. Klart at der fra idé til handling
har været flere tanker - om en minikirke nu også passede ind i en børnehave,
men ved nærmere eftertanke blev parterne varme på ideen. Da Egon så tilbød
at være projektleder, var de på vej. Med på sidelinjen har han haft hjælp af
skoleelever og spejdere, ja sågar børn fra børnehaven har været oppe i Egons
værksted for at følge byggeriet.
Indvielsen af kirken skete i april, hvor borgmester Iver Enevoldsen mødte op
for at klippe snoren. Fra sidelinjen blev ceremonien nysgerrigt fulgt af børnene.
Simon var selvfølgelig også mødt frem i præstekjole, så billedet var fuldendt.
Kirken er med både tårn, korbue, kirkebænke, ornamenterede ruder og døbefont, så børnene har rig mulighed for at lege deres egen gudstjeneste, barnedåb, bryllup etc. At der på dagen allerede var arrangeret bryllup, gjorde dagen
endnu mere festlig. 5 piger havde friet til Villads, så han var i syv sind – valgte
nok den nemmeste løsning at lade sig gifte med dem alle.
Som sognepræsten også udtrykte, forstår børnene mange
flere ting, hvis man har en
praktisk og kreativ tilgang til
emnet, altså forklarer gennem
leg.
At skabe en fortrolighed med
kirken er også lettere, nu hvor
kirken er en del af børnehaven.
Men kirken kan også være ste18
det, hvor en pædagog tager en
snak med et barn, der har mistet et familiemedlem. At miste
er svært, og begravelsen er
måske den første, barnet skal
opleve.
For borgmesteren og menighedsrådsformanden var børnekirken også unik, for det var
første gang, at borgmesteren
havde indviet en kirke, og det
var første gang, at menighedsrådsformanden havde bygget en kirke.
Altertavlen mangler, men mon ikke kreative sjæle klarer den sag 
Som Preben Frederiksen også siger, er vi skabt til at være nysgerrige. Vi vil gerne have flere værdier ind i børnehaven og er meget modtagelige for invitationer fra foreninger og andre i sognet, der har en idé.
Lili Kristensen
Crea Lundsgaard
Åben gårdbutik Lindvigvej 1, Borris
Altid stort udvalg i blomster og gaveartikler.
Bestillinger modtages gerne på
dekorationer, krukker, sammenplantninger,
samt begravelsesbinderi og -buketter.
Husk vi laver også delikatessekurve og vingaver til private og firmabrug.
Nye åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 10 - 17
Lørdag kl. 10 - 12
Tlf. 2273 6402 er åben for bestilling
alle ugens dage.
19
20
MOTIONSLØB I NATUREN.
Med Borris Lejrens smukke natur som kulisse
fik ca. 200 løbere igen muligheden for at starte påsken med en dejlig løbe- eller gåtur.
Vejret Skærtorsdag viste sig fra den gode side
med dejlig solskin fra morgenen. Dagen før
havde det decideret været uvejr, så vi var lidt
spændte på deltagerantallet. Der var 90 forhåndstilmeldte, så der kom ca. 110 eftertilmeldinger på dagen.
Distancerne var henholdsvis 6 km og 14,5 km.
På den lange rute var det løbere med mere
eller mindre erfaring, så tiderne viste nogle meget hurtigere løbere. Den korte rute
havde enkelte superhurtige, men den rute var tilrettelagt således, at den også skulle
være egnet som en motionsgåtur for hele familien, incl. barnevogn og hund.
I år havde vi så fået chip-tidtagning. Det betyder, at hver løber udstyres med en chip i
skoen. Når man så løber fra start, krydser man en måtte, hvori der er registreringsanordning, der læser chippen i de enkelte løberes sko, så tidspunkt registreres. I mål
krydser man igen måtten, så sluttidspunkt registreres. På grund af de mange eftertilmeldinger havde vi lidt problemer med at udlevere startnumre og med at få eftertilmeldingerne registreret hurtigt nok. Det har vi fundet en anden løsning på til næste år.
For vi har da planer om endnu et løb næste år. Det er en helt unik mulighed for at dyrke motion i skydeterrænet, da Skærtorsdag altid er en dag, hvor der ikke skydes.
Måske kan vi endda inddrage en planlagt sti i forbindelse med den nye spang, så løberne også får den oplevelse.
Vi håber, at påskeløbet kan blive en tradition som start på påsken – en oplagt mulighed
for et samle appetit til en efterfølgende påskefrokost.
Tak til de mange frivillige hjælpere. Der var vandposter, der var rutevejledere, der var
cykelordonnanser, der var speaker, der var stærke mænd til opstilling og nedtagning af
telt, der var fotograf, der var p-vagter. Alene Erhvervsskolen havde fremmøde af 5 elever til at hjælpe.
Tak til vore sponsorer som hovedsponsor for løbet. Tak for løbspræmier
til Sportigan Skjern, Lindvig VVS, Vestjyllands
Andel og Dagli’Brugsen, Borris.
Tak til Borris Lejren for, at vi må afvikle løbet
på arealerne. Tak for godt samarbejde.
Svend-Erik Alstrup
21
10 år efter
af Line Daasbjerg
datter af Solveig og Jørgen Daasbjerg
Hold da op hvor er der sket meget, når
man tænker tilbage på de 10 år, der er
gået!
me, og jeg brugte også
en hel del tid på et spejdercenter, hvor jeg bl.a. var med til at
lave aktiviteter for de børn, som kom på
spejderlejr der.
Modsat de fleste andre jeg gik i klasse
med på Borris Skole skulle jeg i 8. klasse
ikke ind på Kirkeskolen i Skjern, men på
efterskole i stedet for. På efterskolernes
dag året før var mine forældre og jeg ude
og kigge på efterskoler, og valget faldt på
Fjordvang Ungdomsskole, som jeg med
det samme var helt vild med. Heldigvis fik
jeg også en plads der, og gik der i 8. og 9.
klasse. At tage på efterskole er helt sikkert en af de bedste beslutninger, der er
taget i mit liv. Det gav mig rigtig meget
med i bagagen, og jeg udviklede mig utrolig meget på de to år, specielt psykisk og
socialt. Når jeg tænker tilbage på de 2 år,
er det altid med glæde, og jeg har fået
nogle fantastiske oplevelser, minder og
venskaber med mig derfra.
Jeg har altid vidst, at uddannelse, hvor
man kan arbejde med mennesker efterfølgende, var noget for mig, så derfor
startede jeg i august 2007 på grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen i Herning, hvor jeg efterfølgende tog først social- og sundhedshjælperen og derefter
social- og sundhedsassistent uddannelsen. Her blev jeg færdig i oktober 2010.
Under disse uddannelser var jeg i praktik i
bl.a. hjemmeplejen i Borris og på Åstedparken, på en medicinsk afdeling på Herning sygehus, et bosted for fysisk handicappede i Videbæk og til sidst et plejehjem i Videbæk. Der fik jeg efter endt
uddannelse et 2 måneders vikariat.
Da jeg ikke vidste, hvad jeg gerne ville
efter efterskolen, valgte jeg at starte på
Gymnasiet i Tarm, da STX uddannelsen jo
åbner op for mange muligheder videre.
Efter over et halvt år, hvor jeg havde givet
det mange chancer, valgte jeg dog at
stoppe, da jeg var ked af at gå der, og
aldrig rigtig faldt til. Mens jeg gik på gymnasiet, var jeg startet med at arbejde i
Dagli´Brugsen i Borris. Der fik jeg så en
del flere timer det næste halve år, hvor
jeg også brugte tid på at passe børn. Jeg
havde selv været spejder det meste af mit
liv, så da jeg blev spurgt, om jeg ville være
spejderleder, sprang jeg til med det sam-
Efter vikariatet kunne lederen af plejehjemmet ikke garantere mig mere fast
arbejde, kun afløservagter engang i mellem. Så derfor prøvede jeg at søge ind på
sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro,
der skulle starte i februar. Jeg kom på
venteliste, og to dage efter at uddannelsen var startet, blev jeg ringet op, at jeg
kunne få en plads på holdet, hvis jeg ville
det, og det takkede jeg selvfølgelig ja til
med det samme. Så i februar 2011 blev
jeg sygeplejestuderende.
I mellemtiden var jeg flyttet hjemmefra
ud til min daværende kæreste, der boede
i Spjald. Efter 3,5 år sammen med ham gik
22
det over, og der var det helt naturligt for
mig at flytte til Holstebro, da det jo var
der, jeg læste. Jeg blev hurtigt rigtig glad
for at bo i Holstebro og faldt til med det
samme. Det er en super dejlig by, med
det hele, uden at den er alt for stor, og så
er der jo heller ikke så langt hjem til familien i Borris.
Sygeplejerskeuddannelsen var lige mig. Til
tider var det rigtig hårdt, der var mange
udfordringer, meget at læse, og eksamener hver 10. uge, men jeg var super glad
for det, bortset lige fra de hyppige eksamener. At få viden om kroppen, sygdomme, behandling, men samtidig også det
psykiske aspekt og menneske kontakten
synes jeg er rigtig spændende. Gennem
uddannelsen var jeg i praktik på bl.a. en
intensiv afdeling, hjemmeplejen, neonatal
afdelingen (afdeling for for tidligt fødte),
distriktspsykiatrien, operationsgangen
(bl.a. hofte- og knæoperationer) og på
nyremedicinsk afdeling. Alle steder var
rigtig interessante og meget lærerige. Jeg
havde også muligheden for at rejse 5 uger
til Uganda i praktik på et hospital, hvor jeg
skulle bo hos en lokal familie. Det var en
vildt fed oplevelse, både at arbejde i et
land, der er så meget anderledes end
Danmark og med så få ressourcer, og at
bo hos en familie og opleve deres kultur.
Noget som jeg rigtig gerne ville gøre igen.
Ved siden af studiet arbejdede jeg på et
bosted for psykisk og fysisk handicappede. Da SU jo ikke ligefrem er en guldgrube, var det rart at kunne tjene lidt ved
siden af, så der var plads til lidt fornøjelser.
rievikariat. Det var på nyremedicinsk afdeling på Holstebro sygehus, der hvor jeg
havde min sidste praktik, som jeg havde
været glad for. Efter 2 mdr. blev vikariatet
forlænget med et år, og nu har der lige
været slået faste stillinger op, hvor jeg var
så heldig at få en af dem. Er super glad for
mit arbejde, har nogle skønne kollegaer
og så er specialet kanon spændende. Jeg
lærer stadig nyt hver eneste dag, der er
mange udfordringer og både sjove og
svære situationer. Møder utrolig mange
forskellige mennesker, som er en del af
det, jeg rigtig godt kan lide ved arbejdet
som sygeplejerske.
Jeg er stadig bosat i Holstebro, og her
kommer jeg nok ikke fra lige foreløbig, har
fået opbygget mig en god vennekreds og
fundet mig en kæreste, der også bor her.
Er spændt på, hvad jobbet bringer fremover i forholdt til det nye sygehus i Gødstrup og besparelser, men lige nu er jeg
bare glad for, at jeg har fået en fast stilling.
I juni 2014 blev jeg så endelig uddannet
sygeplejerske! Hvor var det bare en fantastisk følelse, og det var endnu bedre, at
jeg havde fået et 3 måneders sommerfe-
God sommer 
23
Borris IF
Så kom foråret/forsommeren endelig. Det er også ensbetydende med, at vi
omsider har fået gang i alle vores fodboldhold. Igen i år ruller bolden for alle
aldre, og det gælder lige fra U6 til seniorfodbold.
De hold, vi har i gang i øjeblikket, er: U6+U7 mix, U9 + U11 drenge, U9 + U11
piger samt ét damesenior- og to herreseniorhold. Derudover har vi stadig samarbejdet med Faster og Hanning, og i det regi kører BFH U12 + U13 + U15 piger
samt BFH U12 + U14 + U15 drenge.
Hvis man endnu ikke har fået støvlerne fundet frem, så er det ikke for sent –
slet ikke! Hvis man skulle have lyst til at starte op, så kontakt 22 93 24 25. Det
vil da være muligt at blive henvist til det rigtige hold samt at få oplyst træningstid.
Efter den nyligt overståede generalforsamling kan vi i bestyrelsen præsentere
to nye medlemmer. Nye medlemmer af Borris IF’s bestyrelse er Peder Knudsen
samt Jonas Houmann - hjertelig velkommen til dem. Således består bestyrelsen
nu af:
Anders Buhl – Formand
Charlotte Nielsen – Kasserer
Henning Iversen – Medlem
Peder Knudsen – Medlem
Jonas Houmann – Medlem
Vi vil gerne rette en stor tak til Egon Henriksen for det store arbejde, han har
lagt i klubben gennem de sidste mange år! Ligeledes skal der lyde en stor tak til
Conny Rasmussen for de sidste par år.
Den sidste måneds tid, fra maj og fremad, har vi haft et sandkassehold for de
helt små. Det har givet U5 spillere, sammen med deres forældre, muligheden
for at komme på stadion og få oplevelsen af at spille fodbold. Disse spillere skal
så efter sommerferien sluses ind på U6 holdet.
Sommerfesten:
D. 19/6 vil vores årlige sommerfest løbe af stablen. Det er en fredag eftermiddag/aften, hvor vi gerne ser, at flest mulig spillere deltager. Det er et familiearrangement, så forældre og søskende opfordres til at deltage. Der vil blive sat
en grill op og arrangeret boldspil. Mere konkret info rundsendes på Conventus.
24
Sognedagen:
Sidst men ikke mindst vil vi gerne proklamere Sognedagen, som bliver afholdt
lørdag d. 29. august. Til denne dag vil vi igen i år fra BIF’s side forsøge at få lavet et tætpakket program med masser af kampe, der afholdes på stadion.
Det var alt for dette nummer.
Sommerlige hilsener fra bestyrelsen.
Naturpleje
Pleje af naturarealer
både maskinelt
og med dyr
Kontakt
Niels Bonde
Tlf: 2049 0831
25
Rekord-opbakning til Medlemsmøde i Dagli’Brugsen Borris
Onsdag den 18. marts havde Dagli’Brugsen Borris indbudt butikkens medlemmer til det årlige Medlemsmøde. På Medlemsmødet i 2014 rundede vi imponerende 70 medlemmer til mødet, hvilket var en absolut rekord. Derfor var vi
meget spændte på tilslutningen i år, og vi er derfor stolte over at kunne melde
om endnu en rekord – 81 deltagere!
Ved medlemsmødet lagde vi ud med smørrebrød med øl og vand, hvorefter
der blev fremlagt beretning om COOP, Butiksbestyrelsens aktiviteter og ikke
mindst de mange imponerende aktiviteter, tiltag og forbedringer i butikken,
som Allan og alle hans medarbejdere har gennemført. OG det har båret frugt,
idet butikkens omsætning er øget, men det mest imponerende er, at der er
skabt en meget markant forbedring i butikkens indtjening, som helt sikkert
bidrager til yderligere vækst og forbedringer i de kommende år.
Ved valg til Butiksbestyrelsen var der genvalg til Solveig Hvid Daasbjerg og
Grethe Rindom. Derudover blev Britta Thusholt Jensen genvalgt som suppleant, og Sarah Olesen blev valgt som ny suppleant, da Connie Marie Pedersen
ikke genopstillede. Efter Medlemsmødet har Butiksrådet konstitueret sig som
følger:
26
Lars Rahbæk, formand
Thomas Bach Jensen, næstformand
Solveig Daasbjerg, sekretær
Jan Bonde Bossen, butiksrådsmedlem
Grethe Rindom, butiksrådsmedlem
Heidi Willumsgaard Gammelmark, medarbejderrepræsentant
Britta Thusholt Jensen, 1. suppleant
Sarah Olesen, 2. suppleant
Da det formelle var overstået, kunne vi afvikle det traditionsrige bankospil med
mange flotte præmier og sidegevinster, krydret med kaffe og kage. Som afslutning var der også en flot buket til Jens Sørensen for hans mangeårige indsats
som dirigent på Medlemsmødet.
Fra Butiksbestyrelsen, Allan og hele personalet skal der lyde en kæmpe tak for
den flotte opbakning til Medlemsmødet, og der skal ikke mindst lyde en kæmpe
tak for opbakningen i butikken i det forløbne år. Lad os alle give hinanden hånd
på, at vi i fællesskab kan løfte butikken til endnu mere imponerende højder i
2015 – for det er ”Din Butik”, og butikken vil gøre rigtigt meget for dig som
medlem og kunde.
Med venlig hilsen
Lars Rahbæk
Formand for Butiksbestyrelsen
27
En lille ide blev til noget stort 
Den 22. april 2015 afholdt vi i
Børnehuset et cykel-sponsorløb
til fordel for Børnecancerfonden
via Team Rynkeby.
Ideen opstod, da en mor til 2 af
børnene i børnehaven kom og
spurgte, om det ikke var en ide at
lave noget, så børnene kunne
samle penge ind til Børnecancerfonden. Da et af børnenes forældre, Henning Iversen, deltager på
cykelholdet Team Rynkeby, ville
det jo være oplagt at lave en indsamling. Derudover ville det også
være en god læring for børnene
at gøre noget for at hjælpe andre
børn. Så selvfølgelig skulle vi det.
Perleplader var på tale, bage kage til eftermiddagskaffe, som forældrene så
efterfølgende kunne købe osv. Men efter at have vendt det med kolleger faldt
valget på et cykelsponsorløb. Og som Preben sagde, hvis Team Rynkeby kan
cykle til Paris, så kan vi da også cykle. Det faldt desuden godt i tråd med, at det
kunne være en aktivitet i vores sundhedsuge, samt at vi tilfældigvis også havde
en cykeldag i den uge.
Pludselig tog ideen form. Holdkaptajnen for Team Rynkeby Mídt-Vest, Solveig
Lauridsen, ville kigge forbi, og Dagbladet ville komme. Det blev planlagt, at børnene sammen med deres forældre selv skulle ud og finde sponsorer. Der kunne
enten gives et fast beløb eller et beløb pr. omgang.
I dagene op til løbet blev der snakket med børnene om, hvilket formål pengene
skulle gå til, altså hvad Børnecancerfonden kunne bruge pengene til.
Der var en vis portion sommerfugle i maven på alle, da dagen endelig kom.
Henning kom og viste sin flotte Team Rynkeby cykel frem, og børnene bemærkede især, at der var sommerfugle på.
Så blev det tid til at finde den røde snor frem, børnene var klar ved startlinjen,
28
og da Henning klippede snoren, var cykelløbet for alvor
i gang. Der blev jublet, heppet og flaget, og nej, hvor
børnene knoklede. Der blev cyklet som aldrig før - på
løbecykler, 3-hjulede cykler, cykler med støttehjul og
på 2-hjulet. Løbet varede 1 time, og der blev kørt 828
omgange.
Efter den store indsats var der pølsehorn og juice til
alle børnene fra Dagli’Brugsen, og mens Solveig fortalte hvad penge skulle gå til, var der is til alle fra Hotel Hjedding i Ølgod.
Bagefter delte Solveig og Henning armbånd ud til børnene som tak for deres
indsats, hvilket var et hit.
Det var med stor glæde og tårer i øjnene, at jeg den 30. april kunne overrække
20.040,50 kr.
til Henning, vores lokale Team Rynkeby helt. Det var over al forventning.
Vi vil benytte lejligheden til at takke alle, der har været med til at gøre dette
muligt. Tak til jer, der kom på selve dagen, dem der var med til at tælle omgange og tusind tak til jer forældre for den helt utrolige opbakning, vi har fået!!
Der skal lyde en stor tak til alle som har bidraget med store som små beløb fantastisk, og mange har været rigtig kreative mht. sponsorer.
På vegne af Børnehuset, Rikke Nielsen
29
10 ar efter
Af Gunnar Agerskov Madsen
søn af Tove og Flemming Madsen
Her er en lille fortælling om hvad jeg har lavet siden jeg gik ud af 7. klasse.
Efter Borris skole
forsatte
jeg sammen med
alle de
andre på
Kirkeskolen, som
dengang
virkede
meget stor
og let
skræmmende i sammenligning med den lille
skole i Borris. Jeg fandt mig dog hurtigt til
rette, fik en masse nye venner og ungdomsårene åbnede sig.
byggede på hans stutteri i et halvt år og
sparede op, så jeg kunne komme ud og
rejse.
Nicaragua blev mit valg og jeg rejste dertil
sammen med en gruppe af andre unge i
starten af 2011. Her boede jeg hos en
familie i bjergene, der tog mig ind som en
del af familien og gav mig en oplevelse af,
hvordan deres liv er i denne del af verden.
Vi lavede forskellige projekter med de
lokale og byggede bl.a. et kontor til og
sammen med det lokale kooperativ af
bønder (minder meget om den gamle
andelsbevægelse i Danmark) og så måtte
jeg ikke mindst lære at tale spansk.
Da jeg kom hjem, fik jeg igen job hos Søren, men endnu en gang meldte udlængslen sig. I stedet for det eksotiske var det
nu det nordiske og øde, jeg længtes efter,
og jeg fandt derfor et job på hotel i Norge, Hovden i Setesdal. Her arbejdede jeg i
et år, og var særligt glad for sommeren,
hvor der var tid til at vandre i fjeldene.
I 10. klasse tog jeg på Fjordvang Efterskole, hvor verden åbnede sig endnu mere
op og jeg fik venner fra hele landet, hvor
jeg stadig har tæt kontakt med mange.
På trods af teknisk interesse, tog jeg herefter videre på gymnasiet i Tarm, og var
glad for dette valg. Nogen gange er den
direkte vej ikke nødvendigvis den bedste.
København
I stedet for at tage hjem til Borris, flyttede
jeg direkte videre til København. Det blev
dog til et kort ophold med et spanskkursus i efteråret, og så igen afsted til Spanien, hvor jeg arbejdede på et par forskellige landbrug, og jeg boede igen hos familier.
Hjemme i København igen startede jeg
Sabbat
I de efterfølgende sabbatår, kom der til at
ske en del forskellige ting. Den lange skolegang havde efterladt mig med en følelse
af at måtte ud og opleve noget helt anderledes. Jeg fik derfor et job hos min
storebror Søren, hvor jeg restaurerede og
30
efter anbefaling fra en ven på et snedkergrundkursus. Jeg havde aldrig rigtigt overvejet, at det kunne være en mulighed,
men efter et halvt år var jeg blevet utroligt glad for materialet, faget og arbejdet
og var meget tæt på at gå videre. I mellemtiden var der dog blevet oprettet netop den uddannelse, som jeg havde gået
og søgt efter – nemlig Bæredygtig Design,
hvor jeg nu er på andet år.
Studie
Uddannelsen er som udgangspunkt en
ingeniør bachelor, men består udover
tekniske fag også af mere sociologiske
fag, som giver indsigt i hvordan teknologi
passer ind i og påvirker verden. Det skulle
Dagkort 16/4 - 15/5 voksen
Dagkort fra 16/5, voksen
Ugekort, fra 15/5, voksen
Årskort, voksen
Årskort, ægtepar
Dagkort, 14-18 år
Ugekort, 14-18 år
Årskort, 14-18 år
Børn under 14 år
Børn ifølge m. voksen
m. gyldigt fiskekort
Laksekontingent
så gerne ende ud i, at jeg bliver en tværfaglig ingeniør, som er i stand til at skabe
de bæredygtige løsninger, som vi får brug
for i fremtiden.
Jeg bor på Nørrebro sammen med en
svensk pige og min baltisk-russiske kæreste og arbejder på Det Kongelige Bibliotek
og for tredje år i træk arbejder jeg på byggeprojekt på Roskilde Festival.
Hvor jeg er om 10 år, har jeg ikke meget
begreb om. Det kunne være København, i
udlandet eller et andet sted i Danmark.
Jeg har dog en lille drøm om at vende
tilbage i nogle landlige omgivelser engang.
Pris
400,150,480,1200,1500,40,70,100,10,gratis
Formand:
Ole Nyholm Knudsen
Tlf. 40 87 05 53
Næstformand:
Jens Sørensen
Tlf. 97 36 64 25
100,-
Ahler Angus
Oksekød fra kødkvæg sælges
Finparteret i ¼ eller ½ dyr.
Lone & Steen Larsen Tlf. 97 36 60 67
Herdis & Tage Hansen Tlf. 97 36 65 59
31
Vi har modtaget nedenstående essay skrevet af Freja Skov Tolstrup, som går i 8.a på
Kirkeskolen
Glæden ved at være spejder
“,,Spejder har gjort mig til den jeg er, og
jeg tror (er faktisk meget sikker på) at
hvis jeg ikke havde gået til spejder, havde
jeg nok taget mit eget liv dengang jeg
havde problemer i min klasse. Men så tog
man på PLan, mødte nogle helt igennem
perfekte personer, og så hjalp det! Fordi
spejdere aldrig dømmer! De hjælper
kun!” – Anonymt citat.
hovedet, hvis de mødte mit ”spejder-jeg”.
Der er dog også mange fordomme. ”ikkespejdere” har et meget bestemt indtryk
af hvad det er. Ifølge dem er vi nogle naturnørder der kan navnet på alle skovens
blade, og kan grønspættebogen i hovedet. Sådan var det måske for 100 år siden, men det er noget helt andet nu.
Ifølge dem, er det eneste vi laver er at gå,
tænde bål og hjælpe gamle damer over
vejen. Det gør vi også, i hvert fald noget
af det, men det er et helt andet indtryk
man selv får.
Jeg har været på hike (vandretur) et par
gange eller tre, og jeg elsker det. Selvfølgelig er det hårdt. Det kræver sin kondi
og muskulatur at kunne gå 70km med
godt 20kg på ryggen. Man får ondt i
skuldrene, fodpuderne, knæene, lænden
og sår på hofterne. Man får ikke rigtig
noget søvn, og det kan være koldt, og
regne ALT for meget. Men det er okay.
Man føler sig levende, det gør jeg i hvert
fald. Det at kunne mærke hver en muskel
i kroppen, føle at det hele hænger sammen. Det er skønt.
Der er mange der ikke forstår det, men
det er også helt fint. Første gang jeg skulle på hike, var jeg da også pisse træt af
det. Jeg blev dog glad for det senere. Jeg
var stolt af mig selv. Jeg havde følelsen af
at jeg kunne klare alt og alle. Der var intet
For mig er spejder ikke en fritidsaktivitet,
hvor man er tvunget til at møde op hver
mandag, men et sted hvor jeg kan være
sammen med mine venner, og være den
jeg er. Der er ingen hæmninger. Man
bliver accepteret som man er. Personligt
føler jeg mig mere tryg til spejder. Jeg har
gået til det i 7 år, og jeg ved, at det er der
jeg hører hjemme. Jeg har mange venner
i skolen, og jeg elsker dem, det gør jeg,
men til spejder er det bare noget andet.
Mine bedste venner er der, og jeg glæder
mig ulideligt meget til at se dem igen. De
er der for en når det gælder, og de holder
af en lige meget hvad. De er ligeglade
med hvordan du ser ud. Om du går i det
nyeste fra Calvin Klein, eller om du har
fået en bums du ikke kunne dække med
makeup.
Jeg er en anden til spejder. Nogen gange
tænker man på, om dem fra min normale
hverdag ville synes jeg er komplet syg i
32
der kunne komme i vejen for mig.
Hvad angår bål, så ja, det laver vi da også.
Men jeg kan ikke rigtigt se det dårlige i
det. Jeg kan da godt se det dejlige i at
sidde inde foran tv’et med ens dyne eller
tæppe og se en god film, men at sidde
ude ved et bål, med ens bedste venner,
hvor man faktisk snakker sammen, det er
uvurderligt. Ja det kan da godt være lidt
koldt en gang i mellem, men man rykker
lidt tættere sammen, og hygger sig med
en kop varm kakao og nogle gode historier. Så at folk dømmer spejder før de selv
har prøvet det, kan jeg ikke forstå.
Da man var mindre betød det ikke rigtigt
noget, da der ikke var nogen der tænkte
på, at man skulle være smart. Men mange
stopper når de kommer op i alderen, da
man får et stort rødt stempel i panden
hvor der står TABER. Mange spejdere føler også at de bliver nedgjort. Folk ved
ikke rigtigt hvad det er. Det kan godt pisse
en af en gang i mellem.
Det er dog ikke alle der siger det. Men
mange generaliserer os stadig, De har set
amerikanske film, og har deraf fået der
indtryk af, at vi er nogle danske versioner
af Dora, der går rundt og sælger småkager
iført små lyserøde nederdele. Det er ulideligt svært at forklare dem hvad det er vi
egentlig laver.
70% af tiden, men deres hovedemne er
selvfølgelig også venskab. Sådan er det
med alle organisationerne, men der er
visse forskelle. DDS’er (Det Danske Spejderkorps) er de eneste ikke-kristne spejdere. Vi har alle en spejder lov, og hvis
man ikke kender dem, kan det være svært
at se forskellen.
En KFUM spejder:
lytter til Guds ord
er hjælpsom
respekterer andre
værner naturen
er til at stole på
tager medansvar
finder sin egen mening
Den, der er med i DDS’ernes fællesskab,
gør sit bedste for:
at finde sin egen tro og have respekt for
andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres meninger og danne sine
egne
at tage medansvar i familie og samfund
Den eneste forskel på DDS’er og KFUM’er,
(ifølge deres lov) er religion. DDS’er er
mere åbne over for andre religioner,
hvorimod KFUM’er er kristne. Til spejder
synger vi aldrig salmer, men i stedet sjove
og hyggelige børnesange. Det er en af de
ting jeg godt kan lide ved spejder. Specielt
ved DDS’er. Man kan 100% være sig selv,
lige meget om man er sort eller hvid, kristen eller buddhist, alle bliver accepteret.
Der er mange forskelige former for spejder. FDF’er, De grønne pigespejdere, De
gule Spejdere i Danmark, DDS’er (som jeg
er), KFUM’er og søspejderne. Det er selvfølgelig ikke de eneste der eksisterer, men
det er nogle af de mest kendte. De er ikke
så forskellige, og en ”ikke-spejder” ville jo
aldrig kunne forklare forskellen, men den
er der. De er alle bygget på samme fundament, men der er visse forskelle. Søspejdernes forskel siger vist sig selv. De sejler
Spejder er et sted hvor man kan slappe af.
I skolen, eller bare generelt i hverdagen,
33
skal man hele tiden tænke på hvad man
gør, hvad man siger og ikke mindst, hvad
man har på. Sådan er det ikke til spejder.
Alle ligner noget katten har slæbt ind, alle
lugter af bål, og der er ingen der har den
mindste sans for mode. Det er afslappende. Man kan komme væk fra lektier, drama, og generelt bare alle problemer jeg
kan komme i tanke om. Man er ligesom
mere tilbagelænet og positiv til spejder.
,,Fordi det er vejen frem! Det er der jeg
har mødt 75 % af alle mine venner! Jeg
har mødt min kæreste (og min ekskæreste for den sags skyld)! Fordi det er er
sted uden fordomme! Et sted hvor alle er
accepteret, og alle holder af hinanden!
Spejder har gjort mig til den jeg er”.
,,Jeg går til spejder, fordi at jeg elsker det
sammenhold som følger med. På mange
planer er spejder bare en uddannelse i at
samarbejde, tage ansvar og fælles nå
frem til mål. Derudover er jeg også spejder, fordi du kan gøre de fedeste ting,
uden at du bliver dømt, og du møder de
mest spændende mennesker. Fordi der
har jeg en masse venner og det er super
sjovt. Også fordi jeg bliver udfordret psykisk og fysisk”.
,,Jeg kan godt lide at vi laver så meget
forskelligt. Jeg føler også at jeg er en del
af noget større, og jeg lærer en masse”.
,,Fordi jeg føler mig tryg. Der er ingen der
siger hvordan tingene skal gøres, men i
stedet hvordan du selv finder en måde at
gøre det på. Du er elsket af alle. Det er
’priceless’. Hvis du ikke har prøvet det
endnu, så gør det. Tag chancen. Hvem
ved, i værste tilfælde kunne du ændre
dine fordomme. Måske ville du kunne
lide det”…
- citater fra spejdere landet over.
Til næsten alle andre fritidsaktiviteter/
sports, lærer man hvordan den skal udføres. Til spejder er der ikke én bestemt
måde at gøre det på. Man lærer at tænke
selv. Tænke innovativt. Man får at vide at
man har et start, og et vigende mål. Der
er ikke en regel for hvad der er rigtigt og
forkert, og alle er friske på at høre din
mening om tingene. Men ikke nok med
det, så udvikler man sig ikke kun fysisk,
men også psykisk. Alle er imødekommende, og kan ikke vente med at hilse på dig.
Sådan er det ikke med ”ikke-spejdere”.
De er tit tilbageholdende, og tør ikke rigtigt gå hen og snakke med en person de
synes ser sød ud.
Man mærker ikke denne udvikling i starten. Det er først nu jeg er begyndt at kunne mærke det. Hvis jeg ikke var blevet
spejder, havde jeg siddet alene bagerst i
klassen, og der ville være meget lille
chance for, at jeg nogensinde ville række
hånden op.
Hvorfor er du spejder?
,,Fordi det altid har været en del af mit
liv”.
,,Kammeratskab, naturoplevelser, ledelseskompetencer, færdigheder. ... det har
det hele. Det er en stor del af mit liv”.
,,Det er ekstremt hyggeligt og alle snakker med alle”.
34
Borris Pizza
Midt i Borris ligger spisestedet Belle
Italia, bedre kendt under navnet Borris Pizza, som ikke blot er kendt i Borris, men også har en stor kundekreds
uden for byen.
I 2014 overdrog Mehmet, den tidligere ejer, forretningen til Mohammed.
Men det har ikke betydet noget for
forretningen eller for kunderne, eftersom Mohammed har det samme mål
som Mehmet, nemlig at give kunderne en god madoplevelse.
Mohammad har flere års erfaring
med at drive eget pizzeria og restaurant andre steder, og det er altid tiden og pengene værd at besøge hans pizzeria og smage en af hans pizzaer på menukortet, eller en efter egen smag. Er
man ikke lige til pizza, kan man vælge mellem de mange andre muligheder, der
er på menukortet bl.a. grillkylling, forskellige salater og burgere.
Mohammad går meget op i hygiejne, og at der bliver brugt friske varer af god
kvalitet, hvilket har medført, at pizzeriaet er indehaver af en ”Elite smiley”.
Dette tildeles, hvis man har haft 4 storsmilende smiley’er i træk, og det fortæller, at der ikke er problemer med hverken rengøring eller råvarer.
Mohammad lægger vægt på god kundeservice, og han opfordrer til, at man
kontakter ham, hvis der skulle være noget med maden, man ikke er tilfreds
med. For ham betyder kundernes tilfredshed mere end penge.
35
Storken er landet!
Borris Sogneforening har fået produceret nogle storke på Erhvervsskolen, så vi
kan prale lidt af alle de nye små borgere, der bliver født i Borris.
Tanken er, at storkene skal stå ved indkørslen til Borris
(Storegade) ved blomsterkummen.
Vi mangler din hjælp til at få alle nyfødte synliggjort via en
stork. Derfor anmoder vi om et hint med adressen og kønnet
på den lille nye, der er kommet til verden.
Besked til Heidi Gammelmark
mobil 29781977 mail: [email protected]
NY SPANG VED SØNDERBYGAARD.
3. afsnit af vinterens føljeton omkring projektet kan berette om en snarlig søsætning.
Kører man ud ad Sønderskovvej, kan man på græsmarken lige umiddelbart før
Sønderbygaard se første element af spangen, og her først i maj måned står det
næste element snart færdigt. Mads Rahbæk Jensen og Troels Munkgaard Christensen mangler lige at få bundbrædderne sat på. Materialet til de sidste 2 er
efter mange timers arbejde med hammer, mejsel, tjærekost og pudsemaskine
klar til at blive samlet.
Når elementet er samlet, sætter de en vogn på gummihjul under og trækker
36
det ud af laden og over på marken. Mads forventer, at alle elementerne står
klar på marken inden udgangen af maj måned.
Herefter afventer projektet forankring af pylonerne, der skal bære spangen, og
det arbejde udføres i samarbejde med entreprenørfirmaet Benno Gosvig. Når
pylonerne er på plads, kan elementerne monteres. Eneste hindring, der kan
forsinke arbejdet, er vandhøjden i åen. Går alt som planlagt, håber Mads, at
spangen kan være på plads til Sankt Hans.
Spang-elementet på marken har fået megen opmærksomhed, for mange biler
er standset, og folk er stået ud og har kigget nærmere på.
Målet med kampagnen ”Stedet tæller” er blandt andet at sikre bedre adgang til
landskabet omkring Skjern Å ved etablering af stier, udsigtstårne og genskabelse af spangen over åen. I Borris genskabes den gamle adgangsvej på tværs af
Skjern Å og dermed sikres adgang til den kommunale Borris-Faster Plantage.
Endnu et udflugtsmål i Borris ser dagens lys.
Lili Kristensen
37
DE LOKALE RYNKER ER KLAR.
1.400 km. på henholdsvis cykel og motorcykel skal tilbagelægges i uge 28. Carsten
Lauridsen og Henning Iversen cykler med
deres team, Team Rynkeby Midt-Vest, fra
Landsskuet i Herning den 3. juli, og den
10. juli kører de i mål i Paris ved Champ
de Mars ved Eiffeltårnet. Villy Lundsgaard
kører med sit team, Team Rynkeby Vest,
fra Esbjerg lørdag, den 4. juli, og han skal
på sin sølvgrå motorcykel danne fortrop.
dage, nemlig i Vejle, Silkeborg og Vildbjerg.
De startede 55 i september, men er nu
reduceret til 48. Henning styrtede under
et træningspas i marts og brækkede sin
tommelfinger. 6 uger i gips, og det betød
træning på motionscykel i hjemmet. Og
den træning er guld værd i dag, da han
ikke har haft problemer med at blive kørt
ind på holdet igen. Og træningsweekenden omkring Firehøje ved Vildbjerg fik en
træls afslutning for Carsten, idet han styrtede, efter at have ramt baghjulet på en
forankørende rytter. Det kostede flænge i
overlæben og 3 mistede tænder, der bliver udskiftet med kroner om et par måneder, ja og så store hudafskrabninger i ansigtet og øm krop. Men cykelryttere er
gjort af specielt stof – han skal nok nå
Paris.
Turen gennemfører man ikke uden et
hårdt træningsforløb. I efteråret var der
træningsture i weekenden og spinningstimer 2 gange om ugen. Fra marts er træningen intensiveret, så de nu kører mandag og onsdag aften samt i weekenden
med en træningsmængde på godt 200
km. Deres triptæller på cyklerne blev 0stillet af kaptajnen 20. marts, så der skal
nås 2.500 km. inden afgang. Som det kører nu, når de op omkring 3.000 km.
Rytterne har nu fået deres udstyr i form af
cykeltøj, -sko og hjelm. Tøjet er fyldt af
reklamer, idet sponsorerne tilkøber sig
reklameplads. En af rytternes opgaver er
også at indsamle sponsorkroner, og Henning og Carsten havde allerede deres på
plads i december måned. Det er de glade
for i dag, da de så har kunnet koncentrere
sig om træningen fuldt ud.
Det er ikke kun km., det gælder. De skal
også træne kørsel i grupper, og i flokken
udpeges 6 ryttere til at klare fortroppen.
Det er for hardcore-rytterne, så de resterende kan ligge i ”smørhullet” bag og nyde godt af lidt læ. I denne gruppe skifter
rytterne dog positioner. De daglige distancer er på op til 200 km., og andensidste
dag har de en etape, der nok kommer til
”at trække tænder ud”. 200 km., hvoraf
der er 2.400 højdemeter (højdemeter er,
hvor mange meter man lodret bevæger
sig op over en given strækning). Som Henning fortalte, kender vi alle bakkerne omkring Vejle. Her har de været på en tur på
77 km. med sølle 900 højdemeter.
Som fortrop på motorcykel skal Villy sørge
for at vise vej for rytterne og varsko, hvis
der er hindringer på vejen. Han må ikke
spærre trafikken af, så hans opmærksomhed skal være 100 % på trafikken. Villy har
ikke fået sit udstyr endnu, men alene købt
motorcyklen til touren.
Rytterne imellem skabes et fantastisk
sammenhold, og de er ikke sene med at
Der er 3 træningsweekender, hvor de skal
prøve lange afstande og højder begge
38
en anden motorcykelkørers ægtefælle.
Når gensynseuforien har
sænket sig, skal alle ryttere, hjælpere, ledsagekørere, læger, fysioterapeuter
m.m. samles til en festmiddag om aftenen.
Og fra at være en del af et
fantastisk sammenhold
med glæder og udfordringer over næsten et helt
år….. ja, så står man nok
med en tom fornemmelse
et par dage.
presse hinanden til træning. Til en normal
træning cykler de tit 30 km/t, så de er klar
til at kunne gennemføre med 27 km/t, der
er gennemsnitsfarten på etaperne i juli.
I 2014 donerede Team Rynkeby 36,128
mio. til kampen mod børnekræft - heraf
gik de 23,498 mio. til Børnecancerfonden.
”Det tal vil vi slå i 2015”, siger de 3 samstemmende. At bidraget gavner, vidner
det faktum om, at 4 ud af 5 børn bliver
helbredt, og så skal vi altså også have de
sidste med, som Henning tidligere har
udtrykt.
På den sidste løbsdag er det fortrinsvis
som i Tour de France paradekørsel, og ca.
14 km. før Paris samles de med de øvrige
danske ryttere, så de kan køre samlet ind.
Det bliver fantastisk at møde byen på den
vis, og de ved, at der står mange og venter på dem. I hvert fald er de sikre på, at
deres familier vil stå der, idet Hennings og
Carsten familier flyver derned dagen før,
og Villys ægtefælle, Ulla, tager Rynkebypårørendebussen derned sammen med
Borris Sogneblad ønsker Carsten, Henning
og Villy god tur i juli, og vi glæder os til at
læse om oplevelsen i september udgaven.
Lili Kristensen
39
AKTIVITETSKALENDER FOR
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER
JUNI:
01.
kl. 14.30
Vennekreds.
03.
kl. 10.00
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
08.
kl. 14.30
Hygge ”ud i det blå”.
10.
kl. 10.00
Musik og sang v/Birgit, Frank og Nanna.
17.
kl. 10.00
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
22.
kl. 14.30
Hygge ”ud i det blå”.
24.
kl. 10.00
Musik og sang v/Birgit, Frank og Nanna.
25.
kl. 14.30
Gudstjeneste.
kl. 14.30
Vennekreds.
JULI:
06.
SOMMERFERIE 
AUGUST:
03.
kl. 14.30
Vennekreds.
04.
kl. 10.00
Musik og sang v/Birgit, Frank og Nanna.
12.
kl. 10.00
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
19.
kl. 10.00
Musik og sang v/Birgit, Frank og Nanna.
26.
kl. 10.00
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
26.
kl. 14.30
Aktivitetsdag og grill.
Kom og vær med til vores årlige
aktivitetsdag. Der vil være aktiviteter,
efter vi har fået kaffe.
27.
kl. 14.30
Gudstjeneste.
40
HUSK – banko opstarter igen den 3. september 2015.
.
Fødselsdagskalender:
17.06.
Edith Kristensen 86 år.
18.07.
Sigfred Jensen
84 år.
21.08.
Grethe Jensen
96 år.
Farvel til:
Johannes S. Jensen
Vilhelm Vinther
Harriet Vera Therkildsen
41
Kirkesiderne
Gudstjenesteliste
Dato
Borris kirke
7. juni
1. søndag
efter trinitatis
Ingen
14. juni
2. søndag
efter trinitatis
17.00
Spaghettigudstjeneste
21. juni
3. søndag
efter trinitatis
28. juni
4. søndag
efter trinitatis
5. juli
5. søndag
efter trinitatis
12. juli
6. søndag
efter trinitatis
19. juli
7. søndag
efter trinitatis
Evangelietekst
Faster kirke
9.00
Børneaktiviteter
Præst: Martin Jensen
10.00
Friluftsgudstjeneste i
forbindelse med
sportsugen
Sted: Aktivitetshuset i
Astrup
Luk 16,19-31
Luk 14,16-24
10.30
Børneaktiviteter og kirkekaffe
9.00
Luk 15,1-10
9.00
Præst: Martin Jensen
Ingen
Luk 6,36-42
Ingen
9.00
Præst: Poul Ivan Madsen
Samkørsel
Luk 5,1-11
9.00
Præst: Martin Jensen
Ingen
Matt 5,20-26
Ingen
10.30
Samkørsel og
kirkekaffe
Luk 19,1-10
Spaghettigudstjeneste
14. juni kl. 17
Gudstjeneste på børnenes præmisser
Efterfølgende fælles spisning
42
Kirkesiderne
Gudstjenesteliste
Dato
26. juli
8. søndag
efter trinitatis
2. august
9. søndag
efter trinitatis
9. august
10. søndag
efter trinitatis
16. august
11. søndag
efter trinitatis
23. august
12. søndag
efter trinitatis
30. august
13. søndag
efter trinitatis
Borris kirke
Faster kirke
Evangelietekst
10.30
Kirkekaffe
Ingen
Matt 7,15-21
Ingen
10.30
Samkørsel
Luk 16,1-19
10.30
Ingen
Luk 19,41-48
14.00
Konfirmandindskrivning
10.30
Samkørsel, børneaktiviteter og kirkekaffe
Luk 18,9-14
Ingen
9.00
Præst: Martin Jensen
Mark 7,31-37
10.30
Børneaktiviteter og kirkekaffe
9.00
Luk 10,23-37
Konfirmandindskrivning
Søndag den 16. august
Gudstjeneste kl. 14 i Borris kirke
Efterfølgende orientering og
indskrivning i Borris hallen
43
Kirkesiderne
Den dybe sammenhæng
Få forfattere har som Grundtvig præget vor sang
- og salmeskat. Sammen med Brorson og Kingo
er han blandt vore største salmedigtere. Og cirka
en tredjedel af salmerne i salmebogen bærer
hans navn.
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
En af hans mere kendte salmer, som vi også sang
er den dybe sammenhæng!
i påsken, er ”Hil dig, Frelser og forsoner”. Oprindelig var den på 12 vers, digtet på latin i middelalderen. Grundtvig gendigtede og forskønnede den på dansk—også med 12 vers, hvoraf de 9 er med i salmebogen.
Det 7. vers vil vi fra pinse og frem til advent synge efter nadveren. Men hvad er det
egentlig vi synger deri?
På korset gav Jesus sig selv for os. Han gav os sit liv, for at vi kan leve. Og når vi deltager
i nadveren, da modtager vi Jesus selv og bliver mindet om, hvad Jesus har gjort for os.
Hvor vi ofte tænker på, hvad vi kan få eller tage, så er det omvendt med Jesus. Han
giver. Giver sig hen for os og til os.
I nadveren modtog vi Jesu legeme og blod. Derfor har verset også en bøn om, at Jesus
må være centrum for vores liv. At det er gennem ham, og det han har gjort, vi må
elske livet. Eller måske sagt på en anden måde: Det virkelige liv er at leve sammen med
Jesus. Paulus udtrykker det på den måde: Thi for mig er livet Kristus, og døden en vinding (Fil 1:21).
En har sammenlignet nadveren med blodtransfusion. Vi får en andens liv i os. Når Kristus er i os, da følger også, at vi forvandles. Som Paulus skriver: Jeg lever ikke mere
selv, men Kristus lever i mig (Gal 2:20).
Derfor er der også i verset en bøn om, at vi må elske Jesus. Det kan næsten lyde som et
kærestebrev—som en nyforelsket—med udtrykkene om, kun at have ét i tankerne og
hjertets banken. Og det er nok også den bedste måde at beskrive forholdet til Jesus på.
For som den nyforelskede lukker alt andet ude og kun tænker på et, sådan beder vi
også om, at verden med dens bedrag og falskhed ikke må lokke os fra Jesus. I et kærlighedsforhold sker der det, at man forandres. Man tilpasser sig og præges af den anden. Sådan er livet med Kristus også. Som teologen Eckart udtrykte det: Hvad du elsker, deri forvandles du.
44
Kirkesiderne
”Den dybe sammenhæng” er egentlig en oversættelse af det latinske Du er visdomsdybets fylde. Tanken er, at Gud lod sin visdom åbenbare i Kristus. Men i Grundtvigs gendigtning, sker der noget mere.
For ved at lade sit liv centrere om Jesus, da bliver han også sammenhængen i ens liv.
Sammenhængen i tanker og åndsliv. Tankerne finder først deres mening i tilværelsen,
når Jesus bliver midtpunktet i betragtningen af liv og verden.
Sammenhæng er vel egentlig det, at de enkelte dele bliver sat sammen til noget større.
At Kristus er den dybe sammenhæng betyder, at vi må se vort eget enkelte menneskeliv som nedfældet i noget større. At vi er en del af en større historie, hvor Kristus er
den, der binder de enkelte led og dele sammen.
Når vi deltager i nadveren gør vi det ikke selv. Vi er der sammen med de andre—her i
kirken, men også udover den hele jord. Og den brudte cirkel ved nadverskranken skal
minde os om, at vi også knæler med generationerne forud for os. Vi er viklet ind i en
større historie, hvor Kristus er den, der binder os sammen.
Ændringer i gudstjenesten
Rækkefølgen af salmer, læsninger, bønner og så videre i gudstjenesten kalder vi for
liturgi. De enkelte elementer i liturgien har en lang forhistorie og nogle af dem kan spores helt tilbage til jødernes synagogetjeneste, mens andre er af nyere oprindelse. Selvom vores folkekirke bruger den samme liturgi, vil man, når man er til gudstjeneste andre steder, opleve, at de alligevel gør nogle ting anderledes.
Nogle gange ændrer vi lidt ved liturgien for bedre at tilpasse den lokale forhold og ønsker.
Efter pinse er der to mindre ændringer i gudstjenesten.
For det første så rykker vi dåben frem i gudstjenesten. Hvor den nu er efter prædikenen, så rykkes den frem, så den er efter 2. salme. Dette betyder, at trosbekendelsen
rykkes frem til efter 1. læsning og 2. læsning udgår. Ønsket er at give dåben en mere
fremtrædende plads, samt undgå at gudstjenesten opleves for lang.
For det andet så bliver der ændret på den salme, som vi synger efter nadveren. Indtil
nu har vi sunget sidste vers af Kornet som dør i jorden. Men for at tilgodese de mange
andre gode korte nadversalme og enkeltvers i salmer, der handler om nadveren, så vil
vi efter pinse synge en ny. Denne vil vi så synge resten af kirkeåret og ved et nyt kirkeårs begyndelse, da vil der være en ny.
45
Kirkesiderne
Konfirmandundervisning de næste par år
Siden 7. klasserne blev flyttet til Skjern har der været forskellige forsøg på at finde den
optimale måde at afvikle konfirmandundervisningen på. Optimal for såvel skolerne
som de kirker og præster, der er involveret. Hver gang der er blevet lavet en ny struktur har aftalen været, at det var en forsøgsordning, der skulle evalueres.
Den nuværende ordning har kørt i to år og har vist sine fordele og ulemper. De næste
to år begynder en ny forsøgsordning. I sine grundtræk betyder det, at Borris og Faster
fortsat skal undervises samtidig. Der vil være en hel dag med undervisning inden nytår,
samt en hel dag mellem nytår og påske. Den resterende undervisning består af fem
halve dage om formiddagen og fem halve dage om eftermiddagen, som skal afvikles
mellem nytår og 1. søndag efter påske.
Der er altså tale om, at konfirmandundervisningen bliver komprimeret og vil opleves
mere intensiv.
Konfirmationsdatoer fremover
For en del år siden blev konfirmationsdatoerne lagt fast, sådan at Borris konfirmeres
sidste søndag i April i ulige år og Faster konfirmeres første søndag i Maj i ulige år—og
omvendt ved lige år.
Den nye struktur i konfirmandundervisningen betyder, at al undervisning skal være
afviklet senest en uge efter påske. Da der nogle år kan være langt fra 1. søndag efter
påske og frem til 1. søndag i maj—og dermed lang tid uden undervisning—er det blevet besluttet at flytte konfirmationsdatoerne. I 2016 og 2017 holder vi fast i de gamle
tider, men fra 2018 ændrer vi det.
Det betyder, at konfirmationsdatoerne
kommer til at følge kirkeåret. I lige år
konfirmeres Faster 1. søndag efter påske og Borris 2. søndag efter påske. I
ulige år konfirmeres Faster 2. søndag
efter påske og Borris første søndag efter
påske.
Borris
Faster
2016
1. maj
24. april
2017
30. april
7. maj
2018
15. april
2. søndag efter
påske
8. april
1. søndag efter
påske
2019
28. april
1. søndag efter
påske
5.maj
2. søndag efter
påske
46
Kirkesiderne
Omfugning af sydmuren
Sydmuren på kirken skal omfuges, Der
var 3 firmaer der gav tilbud og vi valgte
det billigste. Det er det firma som kalker
kirken hvert år. De starter lige efter pinse med at kradse de gamle fuger ud og
muren skal så stå og udtørre i mindst to
måneder inden den bliver fuget igen.
Det er et stort stykke arbejde som ikke vil genere adgangen til kirken.
Årets udflugt
Borris Menighedsråd har i år atter valgt at
gå sammen med ”Borris Husholdningsforening” og ”Borris Seniorklub” om Årets
Udflugt. Afgang fra Stationspladsen kl.: 7.30 onsdag den 12. august kurs Chri-
stiansfeld via Genforenings- og Grænsemuseet. Reserver allerede datoen nu.
Undervejs indtages den medbragte formiddagskaffe. Efter besøget i Genforeningsmuseet er der spisning. Herefter køres til besøget i Christiansfeld. På vejen
tilbage til Borris bydes der på eftermiddagskaffe. Vi forventer at ankomme til
Borris først på aftenen. Nærmere program og pris følger hen på sommeren såvel som sidste frist for tilmelding.
På vegne af udflugtsudvalget. Mogens Rasmussen.
47
Borris 4 H 2015
Så har vi igen taget hul på en sæson i Borris 4H. I år har vi 39 tilmeldte børn, der hver
især deltager med forskellige emner, lige fra høns, hund og kat - til fiskeri, foto og fodbold.
Årets opstart skete tilbage i marts i seniorklubbens lokaler, hvor man kunne tilmelde
sig. Midt i april havde vi det første arrangement, som foregik på Spejdergrunden. Her
havde alle 4H børn mulighed for at blive fotograferet med deres kæledyr, fodbold eller
bedste veninde og herefter selv lave en ramme til billedet. Der blev fremstillet mange
flotte rammer med forskellige farver og forskellige strukturer, og sammen med fotografierne blev det færdige resultat til rigtig flotte billeder. Når børnene var færdige
med deres billede, var der bålhygge med kiks og skumfiduser eller leg på hele spejdergrunden.
I skrivende stund er vi i gang med at planlægge en madskole-eftermiddag i hjemkundskabslokalet på Borris Skole.
Vi glæder os til endnu en sæson med friske 4H børn
På bestyrelsens vegne
Gitte Knudsen
48
PROGRAM 2015 BORRIS 4H



23 Marts

4 Maj

18-19-20 Maj




15 Juni
2-4 Juli
21 August

19 September
2. Besøg. En sjov og hyggelig dag, hvor vi kører
rundt og besøger hinanden.


29 Oktober
Generalforsamling og afslutning med fælles
spisning,
udstilling, lotteri mm.
17 April
Opstart i seniorhuset. Valg af evt. mappe, saft og
kage.
Fotodag med kæledyr. Du kan også deltage uden
dyr 
Madskole-eftermiddag
1. besøg. Her kan du efter eget valg, få et lille
besøg af lederne, og vise/snakke om din interesse.
På besøg hos Holks svinegård
Landsskue i Herning
Kano kanal tur. Er gået hen og blevet en årlig
tradition, der indebærer bla. Vand, sejlads, sjov,
hygge og forhåbentligt godt vejr 
Bestyrelsen/Lederne:
Kaja Madsen: 26286153 – Gitte: 26855187 - Kaj Bøndergaard: 40592262
Hanne Van Vliet: 26136813 – Mette Kjær Hansen: 20449067
Hardy Højris Jensen - Tlf. 97 36 64 21 - 21 29 67 77
49
Inviter verden indenfor - Bliv værtsfamilie
For Vera og Preben Enevoldsen og deres
3 piger var det en naturlighed at åbne
deres hjem og dagligdag for et nyt menneske. Med et nyt menneske i huset lærer man en masse om forholdene i andre
lande. Samtidig vil ens egen hverdag
og kultur blive genstand for nysgerrige
spørgsmål, og man vil derfor også blive
mere bevidst om ens egen kulturelle baggrund. Dagligdagen i værtsfamilien fungerer præcis som dagligdagen i enhver anden familie. Det som værtsfamilien og
udvekslingsstudenten har fælles er lysten
til at give noget af sig selv og få en masse
igen.
Vera og Preben har hørt om flere organisationer, der formidlede kontakt til udvekslingsstudenter, men de valgte i samråd med datteren Anni, der havde hørt
om YFU på gymnasiet, denne organisati-
on. Youth for Understanding forestår international ungdomsudveksling.
Deres ansøgning blev behandlet, og de
blev godkendt som værtsfamilie. Og den
27. juli 2014 kom deres udvekslingsstudent til Danmark. Den første uge var hun
på et kombineret sprog- og introduktionskursus, og så skulle hun mødes med sin
familie.
Seraphina Kim med kælenavnet Sera
(Kang Min Kim), er 17 år og fra Sydkorea,
hvor hun bor i en lille forstad til Seoul
med 1 mio. indbyggere. Så det er noget af
et spring at flytte ind på en gård, der ligger 6 km. fra lille Borris.
I Sydkorea starter de i skolen som 7-årige,
og da Sera rejste til Danmark som udvekslingsstudent, gik hun i 1. g. I klasseværelserne, som svarer til danske størrelser,
sidder de ca. 40 elever på rad og række.
50
På den første række sidder de gode og
arbejdsomme elever, og så kunne hun
også fortælle, at på 3. række yderst er det
pladserne, hvor man kan sove i timen,
uden at læreren opdager det. Så kommer
man i skole en dag og er helt bombet,
spørger man lige til et pladsbytte.
De går i skole 5 dage om ugen fra kl. 9 –
kl. 17.30, og 2, måske 3 dage, er der undervisning indtil kl. 22.30. Disse ekstratimer er forældrebetalt undervisning ved
privatlærer, enten for at få ekstraundervisning eller højere ambitionskrav fra eksempelvis forældre. Dog er der en lov for,
at der senest må undervises indtil kl.
22.30, ellers ville skolesystemet yde timer
udover.
De har 3 ugers sommerferie og har fri i
januar. Så går de i skole 2 uger, for så igen
at have 2 ugers ferie. Den 1. marts er en
helligdag, så skoleåret starter 2. marts,
hvor de skifter til ny klasse. Og man går
aldrig sammen med de samme kammerater år efter år, for klasserne mixes ved
hver skolestart.
De studerende bruger skoleuniform, og
hver årgang har sin farve. Og læs og forstå
så… De bruger ikke pc i undervisningen det er notat med koreanske tegn, og Vera
tilføjer straks, at det går stærkt, ligesom
at pennen flyver henover papiret. Som
Sera siger, er disse notater meget vigtige,
når der skal repeteres til eksamen, for
udenadslære rummer en stor del af deres
viden.
Sera går i Danmark i 1. g på Vestjysk Gymnasium i Tarm, hvor hun deltager på lige
fod med de øvrige elever i klassen. Indtil
efterårsferien gik hun 2 dage på sprogskole i Skjern, så det danske sprog mestrer
hun meget godt. På den første skoledag
blev hun indviet i pc i undervisning. Hvad
hun så bemærkede var, at nogle af elever-
ne var på Facebook i timen. I Sydkorea
kunne de gøre det via deres telefon, men
hvis man blev opdaget, ville det betyde,
at man fik en reprimande af læreren.
At fejre fødselsdag og dermed få gaver er
noget, der er forbeholdt små børn. Derudover har de Childrens Day, Børnenes
Dag, den 5.5., hvor de også får gaver. Ja,
og så har de Mors Dag og Fars Dag i maj
måned. Og sandelig om de ikke også har
en Lærerens Dag, hvor de har fri i skolen
og besøger gamle lærere og giver dem
blomster og gaver.
Sera er den eneste i klassen, der har søgt
om at blive udvekslingsstudent. Fra Sydkorea er 40 elever kommet til USA, medens 5 er kommet til Europa, og Sera alene til Danmark. Lidt pudsigt har Vera og
Preben efterfølgende erfaret, at Prebens
fætter også har haft en udvekslingsstudent fra Sydkorea for et par år siden. Inden man kan blive udvalgt som udvekslingsstudent, skal man igennem en test,
ja, og så skal der betales 15.000 USD for
året. Som vi talte om, kan det nogenlunde
sammenlignes med den pris, et efterskoleophold koster i Danmark.
Sera interesserer sig meget for samfundsfag og dermed politik. Hun har en drøm
om at blive diplomat eller minister i sit
hjemland.
I sin værtsfamilie har hun været en del af
hverdagen. Hun kalder Vera og Preben for
mor og far, så hun er den fjerde pige i
familien. På en mørk aften er hun meget
51
fascineret af stjernehimlen. Et syn, de
meget sjældent ser i Sydkorea på grund
af den megen smog.
Sera har i vinter været med til gymnastik
og folkedans. Det har været sjovt at være
med, for i Sydkorea deltager man ikke i
sådanne fritidsaktiviteter grundet den
lange skoledag. Det kan allerhøjest være
musik- og sangundervisning i de mindre
klasser.
En af familiens årlige traditioner er skiferien, så også her var Sera med. Hun havde prøvet både ski og snowboard før, så
det afskrækkede ikke. På denne ferie blev
det snowboard.
Med hensyn til maden synes Sera ikke,
den er stærk nok. Hun har prøvet meget
forskellig dansk mad, og hendes danske
livret er tarteletter – så dansk . Det
eneste, hun ikke kan lide, er stegte hjerter. Sera har prøvet at servere rigtigt sydkoreansk mad, dog har hun sparet på
krydderierne – en prøvelse mener far
Preben nu alligevel, at det er. At maden
har været anderledes nærende for Sera
ses på vægten, idet hun har taget lidt på
under opholdet i Danmark.
Hver søndag aften spiser Prebens far og
sommetider Veras mor aftensmad i familien. Når de har spist, spiller alle Rummikub eller andet spil, samtidig med at
der nydes lidt frugt og slik. Alle sidder
rundt om det store spisebord, og der er
koncentration. Her taler alle samme
sprog, for et spil er det samme, lige meget hvor man kommer fra, og hvilken
generation man er fra. Meget hyggeligt,
og sådan kan en søndag aften ikke forme
sig i Seras hjemland. Ja og så er der lige
aftenskaffen. Ved mit besøg havde Vera
lavet sveskekage – den var ny for Sera.
Når man er en del af familien, oplever
man også, hvordan der kommunikeres,
og hvordan forholdet er mellem forældre
og børn. Teenagere kan måske være lidt
rapmundede over for forældrene, og det
er en anden verden for Sera. At de store
piger også kan tumle rundt med far Preben er Sera heller ikke vant til. I Sydkorea
arbejder faderen i huset rigtig meget, så
forholdet far/børn er af anden karakter.
Det er moderen, der styrer hjemmet.
Seras ophold i Danmark lakker mod enden, idet hun rejser hjem den 21. juni.
Men hun er ikke i tvivl – hun vil vende
tilbage til Danmark på besøg, og hun vil
holde kontakt med sin værtsfamilie. At
tage et år som udvekslingsstudent vil hun
råde alle unge mennesker til at søge om –
det har stor værdi for det videre forløb i
voksenlivet. Man får meget med i bagagen……
Lili Kristensen
52
BORRIS I MEDIERNES SØGELYS
At der er aktivitet i sognet har man kunnet fornemme via Dagbladet og TV
Midtvest for bare at nævne nogen.
En hel sides omtale, ja og nogle endda med forside-omtale, og ikke at forglemme radio og tv. Og det er indenfor 2 måneder. Og ikke alle er nævnt.
Lørdag den 7.3.2015: Ny Borris-læge vil være herre i sit eget hus
Onsdag den 11.3.2015: Tiden var rigtig for ny halinspektør
Torsdag den 26.3.2015: Bandemedlemmer fylder gaderne i Borris.
Lørdag den 4.4.2015: 200 løbere nød vejret i Borris Skydeterræn.
Tirsdag den 7.4.2015: Uden de frivillige ville der ikke være træk.
Tirsdag den 7.4.2015: Dagens leder af Julie Vesterby, chefredaktør. Hestekræfterne sejrede.
Onsdag den 8.4.2015: Samlede flasker for at komme til Irland.
Torsdag den 23.4.2015: Børn cykler i god sags tjeneste.
Torsdag den 30.4.2015: Borris-børn har fået deres egen kirke.
Tirsdag den 31.3.2015: Radio Max: Borris klar til Påsketræk.
Tirsdag den 17.3.2015: TV Midtvest – Verdens første perlebro ved at være på
plads.
Søndag den 5.4.2015: TV Midtvest – ”Tusinder til traktortræk”
2 klip i TV Midtvest ”Fra øst til Udkantsdanmark” og 1 klip ”Østeuropæerne er
en økonomisk gevinst”.
Dalager Marked plejer at få god omtale, ja og så ved vi, at TV Midtvest er i gang
med en udsendelsesrække i Borris omkring lægeskiftet.
Så mere er på vej 
Jeg tolker den mediebevågenhed på den måde, at er der aktivitet og initiativer,
ja så får man også omtalen. Og alle de nævnte artikler/udsendelser er set af
mange – i hvert fald ud fra de kommentarer, man som Borris-boer får. Der fornemmes en vis beundring for, at ting lykkes.
Vi skal være stolte af omtalen – vi skal bruge den positive omtale til at fortælle
udenfor sognets grænser, at vi i Borris kan noget, at det er et godt sted at bo,
at vi gerne vil have flere til at flytte til byen, at toget også standser i byen, at vi
også vil være i spil for alle de nye medarbejdere, der skal tilknyttes storsygehuset i Gødstrup….
Lad omverden vide, at Borris er mere end en prik på landkortet. ”VI TØR, HVOR
ANDRE TIER” –
Lili Kristensen
53
Borris Sogneforening
Efter generalforsamlingen i april er bestyrelsen uforandret. Så holdet består af Lisbeth
Bjerre, Trine Krøy, Heidi Gammelmark, Michael Buskbjerg, Kenneth Pinnerup, Svend
Åge Pedersen og Erna Gammelmark.
1. maj blev markeret med Blomstermarked foran Brugsen på det nye Torv. Lokalpolitiker Ole Knudsen indviede den nye skulptur ”Huset” (der står på pladsen ved Hotellet),
og torvets nye scene blev indviet med fantastisk musik leveret af Wolf Duo, der som de
første fik lov at sætte deres autograf på kanten af scenen. De havde da også et forslag
til et nyt navn til Torvet, men det synes Sogneforeningen og Borris Rådet må være noget, som I kære læsere skal bestemme, så byd gerne ind med et navn. Arrangementet
blev afholdt i samarbejde med Dagli’Brugsen, Borris Rådet og Sogneforeningen.
I april fik vi ejerskab i en ny labyrint i Wow-Parken på Løvstrupgård. Skolens Venner
var blevet kontaktet for et evt. samarbejde for hjælp med opsætning. Niels Peter
Gosvig (skolens venner) henvendte sig til Sogneforeningen, og vi kaldte sammen til et
møde med BGU og BIF, hvor der fra Parkens side blev orienteret om, hvad det alt sammen gik ud på, og hvad vi fik til gengæld for at hjælpe. Der var stemning for at give en
hånd med, imod at skolen (lærere og elever) får en dag i parken. Der var hold på 12 og
17 mand ude og hjælpe. Så kære elever på Borris skole, I skal nyde dagen med læring i
Parken. Og tak til alle jer, der lagde nogle frivillige timer i projektet.
Cykelture i maj, juni, august og september i lokalsamfundet er planlagt. Vi cykler korte
ture, så alle kan være med. Den første tur gik ud til Karin & Bent på Gåsdalvej, hvor vi
nød vores medbragte kaffe. Den næste cykeltur er den 7. juni, hvor turen går til Solveig
& Jørgen Daasbjerg, Vestergade 29. Vi mødes ved hallen kl. 14.15 og har selv kaffe med
til at nyde i haven. Den 29. august er det i forbindelse med Sognedagen ved Hallen.
Her cykler vi allerede kl 13.30 af hensyn til at være tilbage ved Hallen for at nyde det
store kagebord fra bagekonkurrencen. Den sidste tur i år bliver den 20. september,
hvor vi cykler fra hallen 14.15. Her skal kaffen nydes i haven hos Anne Marie & Arne
Krøy, Lindvigvej 9. Turene er af en længde, så børnefamilier kan være med, men på
hjemturen er det op til den enkelte, hvad rute der vælges for at få flere km i benene……
Se opslag i byen om de enkelte cykelture, når de nærmer sig.
I løbet af forsommeren bliver der indkaldt til indvielse af den nye spang ved Sønderbygård og indvielse af området ved kirken. Arbejdet ved kirken udføres af Grøn Bande, og
det er en fornøjelse at følge med i udviklingen. Se opslag i Daglig Brugsen m.m. for dato
og tidspunkt.
Sankt Hans den 23. juni er hos Spejderne, og her er Sogneforeningen til stede med is til
alle børn.
54
Rumænsk/dansk aften med fællesspisning kommer i september. Der er 6 rumænske
familier, der har sagt ja til at deltage, og vi er stadig i starten af projektfasen. Vi har en
ide om, at den varme mad laves af Marianne, og vore rumænske venner laver dessert/
kage til kaffen. Mere herom i næste Sogneblad.
Indendørsmarked søndag en 1 november i hallen.
Den 29.11.2015 byder vi december og julen velkommen i hallen. Lige som sidste år den
første søndag i advent. Vi vil gerne rette til i forhold til tidsplanen, som skred lidt for os
sidst. Så ris, ros og nye ideer modtages med tak.
Vedr. ny opsætning af hjemmesiden www.borris.dk: det går det ikke så stærkt og gelinde som troet fra start, men der arbejdes på sagen. Skulle der være en blandt læserne af
dette blad, der har overskud til at være med på web-masterholdet, hører vi gerne fra
dig. Indtil videre er det stadig Ivar Engrob, der har førertrøjen på.
På foreningens vegne
Erna Gammelmark
Cykeltur i sognet
Søndag den 10. maj havde vi arrangeret cykeltur. I skarp konkurrence med håndboldkamp og fodboldkamp var vi 22, der havde en dejlig cykeltur i skønt, blæsende
☀forårsvejr.
På turen gjorde vi holdt ved Karin og Bent Knudsen på Gåsdalvej, hvor vi nød vores
medbragte kaffe i deres have. For de små var det et sandt eldorado at boltre sig på
deres legeplads.
Næste tur er søndag den 14. juni – annonceres på borris-hjemmesiden.
Borris Sogneforening.
55
56
So This is Africa.
af Julie Alstrup Jørgensen
met på plads på mit værelse, gik jeg tidligt
i seng. Jeg var spændt på, hvad jeg vågnede op til. Jeg havde jo kun set, hvad jeg
kunne se i billygternes skær, hvilket var
ret begrænset på grund af de støvede
veje.
Da jeg var stået op, blev jeg hentet af
Nash, der står for volontørerne i Ghana.
Dagen blev brugt på rundvisning i byen,
besøg på tre skoler og endelig besøg ved
høvdingen for at melde min ankomst og
få lov til at være i byen. Det var en meget
speciel oplevelse. Høvdingen, en gammel
mand siddende på et koskind, med en
masse mænd omkring sig, og mig på en
stol. Jeg forklarede, hvorfor jeg var i
Dalun, hvor længe jeg skulle være der, og
hvad jeg skulle lave. Desuden overrakte
jeg min medbragte gave til høvdingen.
Det er en tradition, at man medbringer en
gave, som siger noget om, hvem man er,
og hvor man kommer fra. Som
håndboldpige fra Borris, medvirkende i et
sportsorienteret projekt, medbragte jeg
en streethåndbold, og jeg forklarede ham
om, hvordan man brugte den i Danmark,
og at jeg spillede håndbold. Han udtrykte
sin taknemmelighed og syntes, at det var
en sjov gave.
Hvor starter man, når man kommer fra
Danmark til et afrikansk land, hvor kulturen er helt, helt anderledes, end hvad
man er vant til? Det vidste jeg heller ikke,
men det skulle vise sig at blive nemt. Ghanesere er nemlig et utroligt imødekommende, venligt og åbent folkefærd, så mit
første møde med en ghaneser var et
knus. Et knus der rykkede lidt på min privatsfære. Jeg er jo ikke vant til at få knus
og håndtryk af alle fremmede, jeg møder
på min vej i Danmark, men på en måde
gjorde det bare min første dag i Ghana
meget lettere.
Efter en bustur på 12-13 timer fra syd til
nord ankom jeg til Ghanas tredjestørste
by Tamale og blev derefter kørt ud til den
lille landsby Dalun, hvor jeg skulle bo de
kommende 3 uger. Jeg ankom om aftenen, det var mørkt, og jeg var træt, så
efter jeg lige havde snakket med den anden danske voluntør, Peder, og var kom57
Her blev min danske mentalitet prøvet af,
men jeg forsøgte så godt jeg kunne. Selvom det er svært, at alle giver hånd og
rører ved én så er det blot en del af det at
være i Ghana. Specielt børnene vil gerne
hilse og holde i hånd med os hvide. Når vi
kommer gående på ”Hovedgaden” i Dalum, råber alle børn "Silminca, hello - silminca hello", og kommer løbende og vil
kramme eller holde i hånden. Silminca
betyder hvide menneske. Det er ubetinget tillid der vises fra børnene, for de
stoler blindt på, at vi kommer med gode
hensigter. De fleste er sådan, men nogle
af de allermindste børn har aldrig set
hvide mennesker før, og bliver derfor
bange, når vi er i nærheden.
Det er svært at forestille sig, hvordan kulturen er i Ghana, før man selv har oplevet
det. Der er et helt andet hierarki end i
Danmark, som minder om noget fra meget gamle dage i Danmark. De øverste i
hierarkiet er høvdingen og hans mænd, så
er det de ældre, så mænd, og til sidst
kvinder og børn. Dette hierarki skaber
også sine begrænsninger i forhold til at
komme i kontakt med de unge piger i
byen, da det er dem, der laver al arbejdet,
så derfor er det ikke mange af pigerne,
der deltager i sociale aktiviteter. Dog er
der byens pigefodboldhold, mit ømme
punkt. Jeg var med som træner for et
hold, og det giver virkelig et helt andet
syn på livsglæde, når de piger skal spille
fodbold. Om det er kamp eller træning så
har de deres egen fest på holdet, og det
er helt fantastisk at opleve. Jeg var med til
udekamp i Tamale, og på køreturen tog
jeg mig selv i at blive helt rørt, for de sad
15 piger klemt sammen på ladet af en
gammel Nissan, sang slagsange og heppede på hinanden - helt fantastisk at
opleve.
Jeg brugte min tid som fodboldtræner for
et pigehold, hvilket var en helt anderledes
opgave, end jeg havde forestillet mig. De
var superdygtige fodboldspillere og
brændte for at blive stjerner, ja selv dem i
bare tæer drømte om en karriere. Det var
fantastisk at opleve, hvordan de bare
kæmpede og arbejdede for at nå deres
drømme. Et helt anderledes gå-på-mod
end man oplever i Danmark.
Formiddagene gik med, at jeg underviste
på en af byens mange skoler i en klasse,
hvor børnene var mellem 12-15 år gamle.
Undervisningen foregik på engelsk, så det
gik rimelig smertefrit. Selvfølgelig lige
bortset fra da jeg ville lære dem noget om
nogle store byer i verden og fortalte om
New York. En af eleverne rakte nemlig
hånden op og spurgte, hvor i Ghana New
York lå. Det var lidt en udfordring at
redde mig ud af den situation.
Udover dette arbejde besøgte jeg mange
af de lokale familier og overnattede også
hos en familie i Dalun, hvor jeg fik et indblik i hverdagen. Det var en udfordring at
Man skal også lige vænne sig til den ghanesiske mentalitet. Her er det uhøfligt
ikke at hilse på dem, man møder på sin
vej. Det er svært at vænne sig til at hilse
på alle, især folk man aldrig har set før.
58
leve under disse vilkår, men helt sikkert
en fantastisk intens oplevelse, som fik mig
til at indse, hvor godt vi har det i Danmark, og hvor heldige vi er med at være i
et land i konstant udvikling.
Selvom det var en udfordring at rejse til
Ghana alene, har jeg fået fyldt min indre
rygsæk med så fantastiske minder og oplevelser, at jeg er helt klar på at tage afsted igen. Hvem ved, måske bliver min
næste sommer tilbragt i Ghana på et børnehjem? Jeg var nemlig så heldig at blive
inviteret ned på et privatejet børnehjem i
Nordghana af et amerikansk ægtepar,
som jeg mødte i lufthavnen på vej hjem.
Ghana får i hvert fald min anbefaling og
en stor tak!
Åbningstider
mandag: lukket
ti: 8.30 - 17.00
on: 8.30 - 17.00
to: 8.30 - 18.00
fr: 8.30 - 17.00
Ferie fra
6/8
lø:16/7
8.30 --12.00
Flodgård Mohair
Gårdbutik og værelsesudlejning
Lis Birgitte og Axel Jensen


Gedekød og pølser, finparteret
Bestilling senest 14 dage før
Åbningstider: man, tirs, tors, fredag kl. 15 -18
Flodgårdsvej 32
Borris
6900 Skjern
97 36 64 47 / 60 92 77 76
[email protected]
www.flodgaardmohair.dk
59




Strømper
Færdigstrik, væv og filt
Mohair, uld, silke
Opskrifter
Borris Løbeklub
Har du svært ved at finde motivationen? Drømmer du om at blive en bedre
løber? Har du svært ved at komme op af sofaen, eller trænger du til at prøve
noget nyt?
Er der en eller flere af disse situationer, du kender til? Hvis ja, så vil Borris løbeklub helt sikkert være noget for dig!
Borris Løbeklub omfatter en bred målgruppe, hvor holdet er sammensat af forskellige niveau og aldre. Selve træningspasset er meget varieret og kan få alle
medlemmer til at svede og få pulsen op. Træningen er bygget op, så alle kan
være med og samtidig få lige meget ud af det, om man er en hurtig løber, eller
lige kommet op af sofaen.
Som prikken over i’et har Borris Løbeklub et stærkt fællesskab, hvor vi støtter
og motiverer hinanden. Sammen hjælper vi hinanden til at blive bedre løbere
samt komme i bedre form. På holdet er der altid plads til spas og løjer, som
vægtes lige så meget som det fysiske.
Borris Løbeklub er lidt anderledes i forhold til den tanke, man har om en løbeklub. Med vores meget varierede træningspas har vi en masse sjove opvarmningslege, hvor man rigtig kan få lattermusklerne i gang samt få pulsen op. Selve træningspasset er meget forskellige fra gang til gang, hvor det veksles mellem en masse lege og intervaller på en græsplæne eller på asfalt, og sommetider er der arrangeret nogle små løbeture.
Vi har også et kort styrketræningsprogram, som er med til styrke musklerne og
dermed forbedring af sit løb.
Træningen er også sammensat, så man ikke er tvunget til at dukke op hver
gang. Dvs. man vil ikke komme ”bagefter”, da man altid har mulighed for at
hoppe ind i træningen, når man har tid og lyst.
Interesseret? Måske? Vi har fået Birtha Hindsig og Simon Beier til at give en lille
kommentar til, hvorfor de er med i løbeklubben:
Kommentar fra Birtha Hindsig: ”Jeg har meldt mig i løbeklubben, fordi jeg gerne vil komme i bedre form. Og jeg er så dårlig til selv at komme afsted, så der60
ved betyder fællesskabet en stor del.
Vi har det sjovt sammen, og det er nogle dygtige trænere, vi har. Det er også
dejligt at møde nye ansigter, og holdet har allerede meldt sig til et løb i Sdr.
Omme. Det er sjovt, og der er altid plads til én mere.”
Kommentar fra Simon Beier: ”Jeg har valgt at tilmelde mig Borris Løbeklub for
hyggens skyld og for at holde løbet vedlige. Det er dejligt, at klubben er for alle,
så man selv føler, at man kan holde til et passende niveau.”
Hvor og hvornår træner vi?
Vi træner hver mandag og torsdag fra kl. 17:30 og ca. en time frem. Vi mødes
ved Borris Hallen, hvis ikke anden besked er givet.
Vi håber at se nogle nye medlemmer! Og husk der er gratis prøveperiode.
Har du spørgsmål til klubben, så kontakt Mia Lund: 6177 3602 eller Rikke
Green: 4026 2686.
61
Sognedag d. 29. august 2015
Så har vi en ny sognedag i støbeskeen. Datoen har vi fastsat, så sæt endelig kryds ved
den 29. august.
Der vil igen i år være en masse fodboldkampe på programmet.
Grillen er tændt hele dagen, så sulten kan stilles.
Sognecykeltur.
Kagekonkurrencen er også med. I år flytter vi den frem
til om eftermiddagen, og alle kan komme og smage ved
det store kagebord kl. 14.30.
Der vil både være en børn- og en voksenkategori i kagekonkurrencen - så gå i træningslejr og mød op med dit
mesterværk til sognedagen.
Fællesspisning med helstegt pattegris om aftenen, efterfulgt af livemusik.
Der vil komme opslag med program på hjemmesiden og i byen, når vi nærmer os dagen.
Da det er en sognedag, opfordrer vi hermed alle foreninger m.m. i sognet til at byde ind
med noget, hvis I har lyst. Vi ta’r imod alle ideer. Det kunne være en veteranbil, udstilling etc.
Meld tilbage til Jonas Houmann på mobil: 4070 1611 eller mail: [email protected]
Vi glæder os til at se jer på Borris Stadion.
Borris Sogneforening, BGU-underholdningsudvalget og Borris Idrætsforening
62
Bestyrelsen i Borris Vandværk
Efter generalforsamlingen i Borris Vandværk torsdag den 26. marts 2015 i Borris Sports- og Kulturcenter har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Niels Medom Madsen, Formand
Lars Rahbek Kristensen, Næstformand
Jacob Fruerlund, Kasserer
Lars Møller Christensen, Sekretær
Henning Iversen, Bestyrelsesmedlem
Referat fra generalforsamlingen, kontaktoplysninger, takstblad og nærmere
oplysninger om Borris Vandværk finder du på www.borris.dk.
På bestyrelsens vegne
Lars Rahbæk (udtrådt af bestyrelsen på generalforsamlingen)
Kræftens Bekæmpelse.
Så er indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse overstået. 16 friske personer gik,
kørte eller cyklede rundt i Borris og omegn.
I år blev det til 14.651 kr. og ca. 250 kr. i udenlandske penge.
Sidste år var beløbet 12.245 kr.
Jeg vil gerne sige mange tak til jer indsamlere, og tak til alle dem, som gav et
beløb. Dejligt at så mange støtter formålet. Vi kommer igen til næste år!
God sommer, hilsen Birthe Madsen.
Borris Genbrug
Storegade 15
Åbningstider
torsdag 13.00-17.00
fredag 13.00-17.00
lørdag 09.30-12.30
Kontaktpersoner: Esther 97366001 - Inger 97366107 Birthe 97366605 - Gerda 97366034 - Hanne 30251518
63
64
65
66
BORRIS HUSHOLDNINGSFORENING
Den årlige generalforsamling blev afholdt på Åstedparken den 25. marts med
lille fremmøde. Hanne Rosager aflagde årsberetning og regnskabet. Begge blev
godkendt af forsamlingen Der var tre, der var på valg, og de blev alle genvalgt.
Bagefter viste Thomas, Marianne og Sara cremer – shampoo - kosmetik fra LR
(aloe vera), som er et naturprodukt. Deltagerne kunne efterfølgende købe og
få leveret senere.
Derefter fik vi kaffe.
Bestyrelsen består af følgende:
Tlf.nr.
Hanne Rosager, Egernvej 25
Formand
2980 7050
Hanne Bach Jensen, Grønnegade 3
Kasserer
3025 1518
Kirsten Jensen, Storegade 58
Næstfmd.
2645 8265
Britta Thusholt Jensen, Skolevænget 36
Sekretær
2865 8996
Alice Westergaard, Toften 4
Presseansv. 6154 6098
Suppleanter:
Revisorer:
Bente Gjaldbæk - Nielsen og Ingrid Thomsen
Tove Munk og Astrid Klynge
Vi forventer at komme rundt med medlemskort og program inden udgang af
juni måned.
Vores aftentur bliver tirsdag den 9. juni, og den går til Fru Pedersens have i
Vemb. Afgang fra stationen kl. 18.00, og vi kører i egne biler.
Sommerudflugten er den 12. august, og den går til Christiansfeld med afgang
fra stationen kl. 7.30.
Hold øje med vore opslag i byen. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer
67
GRATIS vareudbringning hver onsdag
(Ring og bestil dagen før)
Apotekervarer fra Skjern Apotek
Tips og Lotto
Salg af fiskekort
Postshop åben hele ugen kl. 07.00 - 20.00
GLS Pakkeshop
Frisk kød og pålæg fra Slagter Kirkeby
Blomster og gaveartikler
fra Crea Lundsgaard
Altid frisk frugt og grønt
Frisk bagerbrød fra egen ovn
Hvis der er noget du mangler i vores sortiment,
kontakt personalet.
Åbningstider:
Alle ugens dage 07.00 - 20.00
Hilsen Dagli´Brugsen Borris
Tlf. 9736 6013
Følg os på Facebook og SMS
68
Nyt fra gymnastikudvalget
Vi kan I gymnastikudvalget se tilbage på en
forrygende sæson, der kulminerede med en
fantastisk gymnastikopvisning lørdag den 7.
marts med ca. 300 aktive gymnaster på gulvet
og rigtig mange tilskuere på stolerækkerne.
TAK til Ellen/Crea Lundsgaard for flotte blomsterdekorationer, Allan/ Dagli’ Brugsen for
småkager og Thorkild for kaffe til alle tilskuere denne dag.
Dagen sluttede med Børnediskotek, hvor ca. 70 festklædte, danseglade og aktive børn havde meldt sig. TAK til Jonas og hans hold af frivillige hjælper til dette
arrangement.
Endnu engang skal der lyde en STOR TAK til alle frivillige instruktører – vi glæder
os over, at rigtig mange af jer har sagt ja til at tage en sæson mere 
- dog skal det siges, at hvis du sidder og tænker, det vil jeg da også være en del
af, så henvend dig endelig på tlf. eller mail til Marianne Sørensen: 31176425 /
[email protected]
Vi fra udvalget vil gerne sige TAK til Laila Rabjerg, som efter flere år har valgt at
stoppe i gymnastikudvalget. Samtidig vil vi gerne byde Jens-Peder Danielsen
velkommen i flokken.
Venlig hilsen Gymnastikudvalget
69
70
Program for Indre Mission samt kreds 1 og 2.
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus)
Juni
10. kl. 19.00 Mødeaften – Åbnedøre v/ Jørn Blohm Knudsen
Mødeansvarlige kreds 1
23. kl. 18.00 Sct. Hans - program følger
Mødeansvarlige kreds 2
Juli
Sommerferie
August
Sommerferie
Næste møde efter sommerferien er den 16/9
v/ Svend Erik Pedersen
Mødeansvarlige IM kredsen
71
SALG SERVICE REPARATIONER
ALT I LANDBRUGSMASKINER TRAKTORER PLÆNEKLIPPERE MOTORSAVE
AUTORISERET
SVEND BECHS
MASKINFORRETNING
SHINDAIWA
FORHANDLER
BORRISVEJ 18 BORRIS 6900 SKJERN
TELEFON 97 36 62 22 TELEFAX 97 36 68 22
72
Foreninger i Borris.
Andelsboligforeningen Agerleddet.
Formand:
Peter Kolding
Adresse:
Agervej 15 a, Borris
Formål:
At indgå i bofællesskab på andelsvilkår.
Tlf. nr. 97 35 32 00
Andelsboligforeningen Smørhullet.
Formand:
Jens Astrup Søndergaard
Adresse:
Storegade 21 b, Borris
Tlf. nr. 97 36 62 60
Formål:
At eje og administrere 11 andelsboliger
på Storegade 21 i Borris.
lBorris 4-H.
Formand:
Kaja Madsen
Adresse:
Arnborgvej 10, Borris
Tlf. nr. 26 28 61 53
Kasserer:
Kaj Bøndergaard
Formål:
At børn gennem praktiske opgaver
lærer om natur, dyr, hobby eller husligt arbejde.
Motto:
At lære er at udføre.
Borris Billardklub.
Formand:
Gert Thomsen
Adresse:
Klostervænget 27, Skjern
Kasserer:
Martin Søndergaard
Formål:
At fremme interessen for billardspillet,
konkurrencer, turneringer og kammeratlig samvær.
Borris/Faster Jagtforening.
Formand:
Mogens Kristensen
Adresse:
Sønderskovvej 7a Borris
Kasserer:
Allan Green Jørgensen
Tlf. nr. 40 77 65 83
Tlf. nr. 40 11 70 71
Borris Fiskeriforening.
Formand:
Ole Nyholm Knudsen
Adresse:
Arnborgvej 35 , Borris
Tlf. nr. 40 87 05 53
Formål:
At tilbyde sognets beboere og turister
at fiske på 23 km. fiskevand i Skjern og Vorgod Å.
Borris-Hallen.
Halbestyrer: Thorkild Gjaldbæk-Nielsen
Formand:
Jacob Hindsig
Flodgårdsvej 31 Borris
Hallens
Tlf. nr.25 74 60 88
Tlf. nr.51 54 16 44
73
Borris Gruppe (DDS-spejderne).
Grupperådsf.:Susanne Tolstrup
Adresse:
Borgergade 4, Borris
Kasserer:
Else Kiilerich
Gruppeleder: Minna Laursen
Formål:
Spejderarbejde
Aktiviteter: Inden- og udendørs aktiviteter
Tlf. nr. 25 15 57 79
Borris Gymnastik- og Ungdomsforening.
Formand:
Adresse:
Kasserer:
Sekretær:
IT ansvarlig:
Rasmus Nissen
Tarpbjerg 9, Borris
Heidi Mathiesen
Charlotte Poulsen
Warla Ritterbusch
Tlf. nr.28 30 88 61
Tlf. nr.24 67 56 33
Tlf. nr.30 70 58 06
Tlf. nr.30 25 26 69
Formænd for foreningens underudvalg:
Badminton: Peter Toftgaard
Atletik/gym.: Marianne Sørensen
Håndbold: Maria Rehfeld
Underholdn. Louise Pinnerup
Fitness:
Ole Ørskov
Cykling/løb: Svend-Erik Alstrup
Tlf. nr. 26 41 31 75
Tlf. nr. 31 17 64 25
Tlf. nr. 26 19 24 00
Tlf. nr. 28 49 55 05
Tlf. nr. 20 30 42 91
Tlf. nr. 25 12 29 80
Borris Husholdningsforening.
Formand:
Hanne Rosager
Adresse:
Egernvej 25, Borris
Tlf. nr. 29 80 70 50
Kasserer:
Hanne Jensen
Formål:
Udflugter, butiksbesøg, højskoleture, teaterbesøg o. lign.
Borris Idrætsforening.
Formand:
Anders Buhl
Adresse:
Møllegårdsvej 5, Borris
Kasserer:
Charlotte V. Nielsen
Formål:
Uden- og indendørs fodbold.
Borris Kroketklub.
Formand:
Johannes Pedersen
Adresse:
Buskvænget 8 Borris
Kasserer:
Emma Aaes
Tlf. nr. 22 93 24 25
Tlf. nr. 27 12 40 67
Tlf. nr. 97 19 40 40
74
Borris KFUM og K.
Afdeling:
Børnebanden
Kontaktpers: Niels Peder Gosvig
Adresse:
Arnborgvej 29, Borris
Formål:
Børnebandens 2 vigtigste mål er:
- at børnene må se et glimt af Gud,
Jesus og Helligånden.
- at lave relevante og meningsfyldte
aktiviteter med børnene.
Borris Menighedsråd.
Formand:
Egon Dag Nielsen
Adresse:
Vestergade 9, Borris
Kasserer:
Mette Bøndergaard
Kirkeværge: Anker Jørgensen
Tlf. nr. 23 30 59 59
Tlf. nr. 97 36 63 24
Borris/ Nr. Vium Fiskeriforening.
Formand:
Henrik Tokkesdal
Fiskekort kan købes hos Inge Andersen,
Storegade 1 Borris
Formål:
At tilbyde beboere og turister at fiske
på 15 km. fiskevand i Vorgod Å.
Borris Seniorklub.
Formand:
Birgit Hostrup
Adresse:
Møllegårdsvej 16, Borris
Kasserer:
Gunhild Pedersen
Formål:
At virke for de ældre i Borris og for
driften af lokalerne i tidligere førstelærerbolig ved Borris Skole.
Borris Sogneforening.
Formand:
Erna Gammelmark
Adresse:
Hjoptarpvej 4, Borris
Kasserer:
Trine Krøy
Formål:
At virke for en positiv udvikling for
hele Borris Sogn.
Skjern Havekreds.
Borris-Stauning-Dejbjerg
Formand:
Lilian Bjerg
Adresse:
Aanumvej 165
Kasserer:
Karla Mortensen, Skjern
Tlf. nr. 22 63 50 72
Tlf. nr. 22 35 81 40
Tlf. nr. 29 36 34 63
Tlf. nr. 30 12 55 98
Tlf. nr. 97 36 66 04
75
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Formand:
Tage Linding Hansen
Adresse:
Ahlervej 5, Borris
Tlf. nr. 97 36 65 59
Kasserer:
Per Kristensen
Sted:
Skolevænget 31, Borris
Arkivleder: Ove Enevoldsen
Tlf. nr. 97 36 60 26
Brevpost:
bedes venligst afleveres til Solparken 12 Borris
Formål:
At indsamle og bevare historiske dokumenter
og billeder samt gøre dem tilgængelige for
nulevende og kommende slægter.
Mail adr.: [email protected]
Borris Vandværk.
Formand:
Niels Medom Madsen
Adresse:
Møllegårdsvej 18, Borris
Formål:
Levere vand til forbrugere i Borris.
Foreningen Dalager Marked.
Formand:
Jørn Vendelbo
Adresse:
Elmealle 2, Borris
Kasserer:
Lars Kolster
Kontingent: kr. 30,00 pr. medlem
Formål:
At drive Dalager Marked. Det evt. overskud skal gå til forskellige aktiviteter til glæde for sognets beboere.
Indre Missions Samfund.
Samfundsr.: Kaj Bøndergaard
Adresse:
Odderskærvej 3, Borris
Dan Mission: Bente Gjaldbæk-Nielsen
IM-kreds:
Bente Gjaldbæk-Nielsen
Kreds 1:
Vibeke Gjaldbæk
Kreds 2:
Mona Krejberg
Tlf. nr. 97 36 64 58
Tlf. nr. 22 11 48 40
Tlf. nr. 40 59 22 62
Tlf. nr. 97 36 62 01
Tlf. nr. 97 36 62 01
Tlf. nr. 28 87 89 13
Tlf. nr. 31 90 55 90
Vennekredsen for Åstedparkens Ældrecenter.
Formand:
Peder Bjerregaard
Adresse:
Vestergade 13, Borris
Kasserer:
Christine Rasmussen
Formål:
Være med til aktivt at fremme det åbne
og hjemlige miljø på centret. Ved i
samarbejde med beboere og personale
at arrangere underholdning og andet
af interesse for beboerne på centret.
76
Tlf. nr. 97 36 60 46
Torsdagsklubben.
Kontaktpers: Majbritt Lomholt
Adresse:
Flodgaardsvej 36, Borris
Formål:
At samle børn i et kristent fællesskab
hver anden torsdag.
77
Tlf. nr. 24 98 91 54
Forårsfesten i Borris den 1.5.2015
Dagli´Brugsen, Sogneforeningen og Borris Rådet har længe set hen til denne
dag, hvor Dagli´Brugsen havde planlagt årets forårsblomstermarked og samtidig med Sogneforeningen og Borris Rådet arrangeret den første livemusikoplevelse på vores nye scene : ”Volf Duo”.
Borris Genbrug har støttet med bidrag til koncerten – tak for det. I pausen mellem de 2 sæt, Volf Duo skulle spille, skulle vores nye statue ”Huset” indvies, så
der var fuldt program for dagen. Derfor blev vejrudsigten fulgt tæt i de seneste
dage.
Kl. 9.30 startede forårsmarkedet, hvor også Crea Lundsgaard og Lindvig VVS
deltog med mange fine ting. Der var straks godt gang i blomsterhandlen, og
når de første så havde købt det, de ville have, var der frit kaffebord med snegle, boller og brunsviger samt mulighed for en bitter ! Der var fortsat livlig handel også efter kl. 11, hvor Volf Duo gik i gang, men efterhånden kom flere og
flere til, og alle, både sidde- og ståpladser på torvet, blev optaget. Der var på
det tidspunkt temmelig overskyet og noget køligt, så den gode musik og de 2
terrassevarmere gjorde lykke. Efter de første underholdende 45 minutter fik
Volf Duo sig så en velfortjent pause, og imens gik en stor del af forsamlingen
ned til stationspladsen for at indvi ”Huset”. Vores lokale mand i byrådet Ole N.
Knudsen stod som repræsentant fra kommunen for indvielsen (læs talen andetsteds i bladet). Efter en veloverstået indvielse gik turen tilbage til torvet,
hvor Dagli´Brugsen nu havde grillpølser klar! Volf Duo tog fat igen med en ligeså underholdende og velspillet anden afdeling. Vejret blev gradvist bedre og
bedre, og da musikken efter flere ekstra numre stoppede over en time senere,
var det næsten sommerligt! Der blev klappet, sunget, spist pølser og drukket
øl og sodavand til den store guldmedalje – Alt i alt en fantastisk dejlig dag for
alle fremmødte.
Jes R. Nissen
78
79
Årets konfirmander i Borris kirke
Bagerst: Morten Astrup Søndergaard, Bjørn Frej Ritterbusch Mortensen,
Christian Alstrup Jørgensen, Blessing Dorbor Søndergaard, Mads Vemmelund Knudsen, Poul Rasmus Hounsvad, Eric Trost og sognepræst Simon Møller Olesen.
Forrest: Maria Ahle Lahrmann Hansen, Katja Ravnsborg, Karoline Thusholt Hansen, Anna Ravnkilde Søndergaard og Heidi Fruerlund Jensen.
80