Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Kapselfabrikken
MANAGEMENT & UDLEJNING
DATEA • Lyngby Hovedgade 4 • 2800 Kgs. Lyngby • datea.dk
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Denne rustikke ejendom udsender, med sine store sprossede panoramavinduer, højloftede lokaler og udvendige elevatorafsnit, stærke associationer af New Yorker stemning. Ejendommen er
opført i 1929 som pressefabrik og fremstår fortsat med et råt udseende, hvilket tiltaler mange
kreative virksomheder, større såvel som mindre.
Ejendommen er placeret midt mellem Valby og
Sjælør S-station. Endvidere er Ny Ellebjerg Station - en ny S-station til ringbanen, blot tohundrede meter fra ejendommen. Da der også kun er
ca. 2 minutter til motorvejsnettet, er ejendommen placeret fortrinligt for både offentlig som
privat trafik.
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Anvendelse
Lokalplanen henvender sig hovedsageligt til virksomheder med behov for lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, engros- og mindre
transportvirksomhed med dertil hørende administration og lignende.
Men også til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, gallerier, restauranter, spillesteder, erhvervs- og fritidsundervisningsamt
andre virksomheder, der naturligt kan indpasses
i området.
Endvidere må der indrettes virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlæg
samt institutioner, sportsanlæg, museer, teatre,
kulturhuse og andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundhedsmæssige og miljømæssige servicefunktioner.Størstedelen af lejerne består i dag af fotografer, atelierer, engrossalg med tilhørende showrooms, designere, ITvirksomheder samt mindre produktionsvirksomheder og værksteder.
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Lejemål
Indgangspartier, elevatorer, fællesfaciliteter og
ledige arealer.
Der er flere forskellige indgangspartier, afhængig af placeringen af det enkelte lejemål.
I prospektet er med sorte rammer vist de mest
anvendte indgange. Følgende opgangspartier har
personelevator til de enkelte etager: Nr.: 1, 6, 38.
Herudover forefindes som vist på tegningenen
hel del vareelevatorer.
Post leveres til postkasser placeret i
indgangspartiernes stueetage.
Der er brugsret til te-køkken og fælles toiletter
for alle mindre lejemål. Større lejemål fra ca.
500 m² har som udgangspunkt egne toiletter og
te-køkken integreret i lejemålet.
Da de mindre lejemål udlejes med stor hastighed, kan der være lokaler i prospektet, som er
udlejet efter udarbejdelse af nærværen prospekt.
Ligeledes kan der i perioden være kommet nye
spændende lejemål til leje, hvorfor det altid kan
anbefales at kontakte erhvervsudlejningen for
nøjagtig status på de tomme lejemål.
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Plantegning kælder
Der er i øjeblikket ingen ledige lejemål i kælderen.
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Plantegning stuen
Der er i øjeblikket ingen ledige lejemål i stuen.
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Plantegning 1. sal
Lejemål 26: 255 m²
Carl Jacobsens Vej 20, opg. 20.
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Plantegning 2. sal
Lejemål 98: 251 m²
Carl Jacobsens Vej 16, opg. 6
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Plantegning 3. sal
Lejemål 42: 125 m²
Carl Jacobsens Vej 16, opg. 6
Lejemål 126: 12 m²
Carl Jacobsens Vej 16, opg. 6
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Plantegning 4. sal
Lejemål 63: 33 m²
Carl Jacobsens Vej 16, opg. 1
Lejemål 122: 21 m² - Arkiv
Carl Jacobsens Vej 16, opg. 1
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Trafikale forhold
Parkering:
Meget begrænset antal P-pladser på grunden,
som kan lejes efter nærmere aftale med udlejer.
S-tog:
5 min. gang fra Sjælør S-station.
8 min. gang fra Valby S-station.
1 min. gang fra Ny Ellebjerg S-station.
Motorvej:
2 min. fra Holbækmotorvejen.
Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby
Lejevilkår
Anvendelse:
Kontor 33 - 255 m2
Leje årligt:
Kontor 795 kr. pr. m2
A conto drift:
148 kr. pr. m2 p.a.
Drift er inkl. i lejen og derudover kommer tillæg til køl
og ventilation
A conto varme:
96 kr. pr. m2 p.a.
Depositum:
6 måneders leje
Stand ved overtagelse: Som beset
Overtagelse:
Efter aftale
Opsigelsesvarsel:
6 måneder
Uopsigelighed:
Efter aftale
Fremlejeret:
Efter aftale
Afståelsesret:
Nej
Lejeregulering:
I h.t. nettoprisindeks,
dog min. 3% p.a.
Moms:
Alle beløb tillægges 25%
På ejendommen findes parkeringspladser, som lejes
særskilt.
Sag 35102
EJER EJENDOMMEN
Erhvervsmægler Michaela R. Thomsen på telefon 45 26 02 19, [email protected]
DATEA • Lyngby Hovedgade 4 • 2800 Kgs. Lyngby • datea.dk
Energimærke
E