KOM IGÅNG: INSTALLATIONS- GUIDE SMARTBOX

INSTALLATIONSGUIDE SMARTBOX
INSTALLATIONSGUIDE SMARTBOX
SVENSKA
DANSK
KUNDSERVICE 0771-21 10 00
ÖPPET VARDAGAR 8–21 HELGER 9–20
KUNDESERVICE 7033 2033
HVERDAGE 8-21 WEEKEND OG HELLIGDAGE 10-20
Eller besök oss dygnet runt på boxer.se/kundservice.
Eller besøg os på boxertv.dk/support.
KOM IGÅNG:
KOM I GANG:
1. Se till att inga elsladdar är anslutna innan du börjar installationen. Sätt
1. Før du starter installationen, skal du sørge for at ingen af kablerne
in programkortet på boxens undersida med chippet vänt mot boxen.
2. Koppla boxen till antennuttaget med antennsladden.
2. Tilslut antennekablet til boksen.
3. Koppla HDMI-sladden mellan boxen och TV:n. Observera vilken
3. Tilslut HDMI-kablet mellem boksen og tv’et. Bemærk, nogle tv har op til HDMI-ingång du anslöt till för att kunna välja rätt källa med fjärr-
kontrollen för TV:n senare. En TV kan ha upp till 4 HDMI-ingångar.
4. Koppla in internetsladden eller installera WiFi genom att följa
6. Sørg for, at boksen er tændt (grøn indikator lyser) – ellers tryk på
på
på boxens fjärrkontroll. Via TV:ns fjärrkontroll väljer du source eller input för att välja rätt HDMI-ingång. När du har fått bild på TV:n, följ instruktionerna på skärmen för att göra klart installationen.
på boksens fjernbetjening. Find derefter den valgte HDMI-indgang
på skærmen ved brug af fjernbetjeningen til dit tv. Når du har fået
billede frem, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.
OBS! Tänk på att sätta i kortet enligt bilden med det guldfärgade
chippet vänt mot boxen.
2
dit tv når boksen installeres.
5. Tilslut strømkablet til boksen.
6. Kontrollera att boxen är påslagen (grön lampa lyser), om inte, tryck
1
fire HDMI-indgange. Derfor er det en god idé at tjekke, hvilken HDMIindgang du benytter på dit tv.
4. Tilslut internetkablet. Anvender du Wi-Fi, kan du følge vejledningen på
instruktionerna på din TV när boxen installeras.
5. Koppla in strömsladden i boxen och strömadaptern i vägguttaget.
er tilsluttet. Indsæt Boxer-kortet på boksens underside som vist på
billedet. OBS. Guldchippen skal vende indad mod boksen.
OBS! Husk at indsætte Boxer-kortet som vist med guldchippen
vendt indad mod boksen.
3
4
5
6
Fjärrkontroll
Fjernbetjening
1. Starta boxen.
1
9
1. Tænder boksen.
2. Gå till Startmenyn.
2
10
2. Gå til hovedmenuen.
3. Här finns vårt Playutbud där du bland annat hittar filmer, serier och dokumentärer.
4. Här kommer du till vår Filmbutik där du 3. Play (mulighed for at abonnere på film-
hyr film enkelt direkt med fjärrkontrollen.
5. Här kan du få hjälp angående den funktion du ser på TV-skärmen. Befinner du dig
t.ex. i TV-guiden trycker du på
för att läsa om just den.
6. Med förflyttar du dig i
menyer och med
OK
bekräftar du ditt val.
og seriearkiver).
3
4
5
6
7. Ändra på textning och ljud i de fall alternativ 7
8. Öppna TV-guiden.
8
finns tillgängliga.
TV
INFO
13
BACK
14
OK
OPT
9. Här söker du efter innehåll i boxen (Play, TV
och Filmbutik).
10. Barnbibliotek med filmer och serier för
de minsta.
11. Här hittar du en lista över senaste hyrda
11
12
filmer, playprogram samt dina påminnelser.
12. Gå tillbaka till TV-bilden.
13. Information om programmet du tittar på,
och om nästkommande program. Två tryck
ger dig fördjupad information och tre
trycker stänger ned informationsrutan.
14. Backa till tidigare vy eller bläddra mellan
5. Her kan du få hjælp. F.eks. kan du få
information om den side/funktion, du
ser på skærmen.
6. Med
kan du navigere i
menuerne, og med OK bekræfter
du dit valg.
7. Skift undertekster og lyd, hvis der findes alternativer.
8. Åbner tv-guiden.
GUIDE
MENU
4. Boxer Bio (lej film direkte fra sofaen).
15
9. Søg efter titler i tv-guiden eller Play.
10. Børnebibliotek.
11. Her finder du en liste over de seneste
påmindelser, og playprogrammer du
har set.
12. Går tilbage til tv-billedet.
13. Information om programmet, du ser nu,
og om det efterfølgende program.
14. Her kommer du tilbage til den forrige
visning. Du kan også bladre igennem de tv-kanaler, du senest har anvendt.
15. Åbner boksens hovedmenu.
TV-kanaler du senast tittat på.
15. Öppna boxens meny där du kommer åt samtliga funktioner.
CHECKLISTA OM NÅGOT KRÅNGLAR:
TJEKLISTE HVIS NOGET DRILLER:
•Ingen bild? Kontrollera att alla sladdar är ordentligt isatta.
•Är din TV inställd på rätt källa? Tryck på SOURCE eller INPUT på fjärr-
•Bemærk, det kan tage op til 60 minutter, før du kan se dine betalings-
kontrollen till TV:n och bläddra fram den HDMI-ingång du valt för boxen.
(Glöm inte att kontrollera att boxens gröna lampa lyser.) Vissa kanaler sänder inte hela dygnet och då kan meddelande om svag antennsignal visas under tider då program inte sänds. Testa att byta till SVT1 innan du börjar felsöka.
•Saknar du kanaler? Testa att göra en ny kanalsökning (Inställningar/
kanaler og op til 24 timer før alle Play-tjenester aktiveres.
•Tjek at dit Boxer-kort vender korrekt. Boxer-kortet indsættes på boksens
underside med guldchippen vendt indad mod boksen.
•Har du intet billede? Kontroller, at alle kabler er korrekt sat i.
•Savner du tv-kanaler, som er med i dit abonnement. Prøv at foretage
en kanalsøgning. Se hvordan på boxertv.dk/support.
Kanaler/Kanalsökning). Om kanalen du saknar är ny i ditt abonnemang, låt boxen vara påslagen på valfrikanal med bild i ca 1 timme utan att byta för att uppdatera.
•Tjek at dit tv er indstillet til den anvendte HDMI. På Fjernbetjeningen
•Har du inte tillgång till Play? Glöm inte att ansluta boxen till internet för
•For at anvende alle boksens funktioner, skal boksen være forbundet
•Passar inte HDMI-sladden till din TV eller saknar din TV HDMI-ingång? På boxertv.dk/smartbox finder du en udvidet manual og en kort
videoguide vedr. installation.
att kunna ta del av alla tjänster
och funktioner (Inställningar/Nätverk/
Wifi). Det kan ta upp 24 timmar för vissa playtjänster att aktiveras.
Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.
•Problem med fjärrkontrollen? Du hittar fjärrkontrollen och dess batterier
i boxens förpackning. Fjärrkontrollen måste vara riktad direkt mot boxen
för att signalen ska nå fram.
Vi på Boxer värnar om miljön, därför hittar du den långa versionen av
manualen på vår hemsida istället. www.boxer.se/manual/smartbox
til dit tv kan du, ved at trykke SOURCE eller INPUT, finde frem til den
HDMI-indgang, som er tilsluttet. Husk at kontrollere at boksen er tændt.
til internettet. Du kan se, hvordan du forbinder boksen på boxertv.dk/
support.