1 3 8 6 2 5 7 4 Vælg et nyt indstikssted hver dag, fx som vist på

5
3
8
7
2
6
Navn:
Behandling påbegyndt den: kl.:
innohep ® tinzaparin dosis:
Vælg et nyt indstikssted hver dag, fx som vist på
billedet til venstre. Marker dagligt det valgte indstiks­‑
sted på billederne nedenfor. Skriv dato i feltet ovenover.
Stik aldrig i navlen.
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
LEO® 101312 © LEO Pharma A/S Okt 2013. npc·grafikom CVR. NO. 56759514. Alle LEO varemærker som er nævnt, er ejet af LEO GROUP.
4
1
Patientvejledning til selvinjektion
1: Flappen på beholderens
låg bøjes til­bage, og sprøjten
tages ud.
2: Bøj den orange sikkerheds‑
anordning væk fra den grå
nåle­beskyttelseshætte. Fjern
beskyttelseshætten over kany‑
len uden at bøje nålen. Træk
ikke tilbage i sprøjtens stempel
og pres ikke luftboblen ud.
3: Rens området med en
serviet. Husk at vælge et nyt
injek­tionssted fra gang til
gang – skift fx fra højre til
venstre side.
4: Med to fingre trækkes ud
i en hudfold på maven. Hold
sprøjten med stemplet opad,
som vist på billedet og stik
nålen skråt (ca. 45°) ind i
hudfolden.
5: Tryk stemplet langsomt helt
i bund. Vent nogle sekunder, så
væsken kan fordele sig, inden
nålen trækkes ud, og hudfolden
slippes.
6: Den orange sikkerheds‑
anordning bøjes tilbage mod
nålen på en hård overflade.
7: Pres sprøjten nedad på den
hårde overflade indtil nålen er
låst i den orange sikkerheds‑
anordning.
8: Den brugte sprøjte anbrin‑
ges igen i plastbeholderen,
uden at beskyttelseshætten
­s ættes på kanylen.
9: Plastbeholderen lukkes
ved at presse låget ned, til der
høres et klik. Sprøjten er nu
opbevaret sikkert, og behol‑
deren kan herefter afleveres
på sygehuset eller apoteket.
10: Brug aldrig en finger til at
presse nålen fast i sikkerheds‑
anordningen.
Husk!
1. Opbevar sprøjterne ved stuetemperatur – dog højst 25° C.
2. Injicer innohep® tinzaparin på samme tidspunkt hver dag.
3. Alle forfyldte innohep® tinzaparin engangssprøjter indeholder en luftboble, som ikke skal
presses ud før injektionen. Ved at injicere luftboblen sidst – stadig med nålen liggende inde
– »renses kanylespidsen«, og det mindsker risikoen for at innohep® bliver efterladt i ind‑
stikskanalen med evt. svie eller smerte til følge. Hvis luftboblen ikke er lige ved stemplet,
bankes let på engangssprøjten indtil luftboblen er kommet på plads.