Sikkerhedsforhold laboratorier og værksteder – fritekstfelter

Sikkerhedsforhold laboratorier og værksteder – fritekstfelter
Fritekstfelterne er inddelt i kategorier, som dækker over de studerendes besvarelser. Nedenfor er vist
kategorierne og de nøgleord de dækker over. For at anskueliggøre kategoriernes fokus blandt de
studerende, er antallet af studerende som omtaler kategorien vist i parentes og fordelingen i tabel (med et
vist forbehold i fortolkningen af tekstfelterne, bør det ikke tages eksakt, men mere retningsgivende imellem
kategorierne).
Der har været ca. 100 fritekstbesvarelser.
Kategori (benævnt af antal studerende)
Nøgleord for kategori
Sikkerhedskursus (30)
Campus
Antal
Fakultet
Esbjerg
Hum
Flensborg
Nat
Kolding
Samf
Odense
26 Sund
Slagelse
Tek
Sønderborg
4
For mange informationer som hurtigt glemmes
igen, mangelfuldt evakuerings og
førstehjælpskursus, manglende genopfriskning af
kursus senere i forløbet, kandidatstuderende som
kommer udefra gennemgår ingen kursus, bedre
introduktion til værksteder og deres brug,
manglende maskinkursus.
Information (16)
Campus
Antal
Fakultet
Esbjerg
Hum
Flensborg
Nat
Kolding
Samf
Odense
15 Sund
Slagelse
Tek
Sønderborg
1
Sikkerhed (15)
Campus
Antal
Fakultet
Esbjerg
Hum
Flensborg
Nat
Kolding
Samf
Odense
14 Sund
Slagelse
Tek
Sønderborg
1
Antal
16
1
1
12
Antal
11
1
1
3
Antal
1
5
1
2
6
Manglende information om hvor beredskabsudstyr
befinder sig, manglende oversigter over
beredskabsprocedure og evakueringsplan,
manglende oversigt over regler for færden i
laboratorium, manglende brugsanvisning til
apparatur.
Manglende udluftning, manglende
beredskabsudstyr, sikkerhedsprocedure følges ikke,
manglede klarlægning i tilfælde af nødprocedure,
for let adgang til kemikalier.
1
Besvarelser med henvisning til specifikke sikkerhedsproblemer
Campus Odense Nat & Tek
Sikkerhed
Manglende brandalarm i kælderen. (Nat)
Værnemidler som øjenskyllevæske er ofte for
gammelt. (Nat)
Manglende udsugning i elektronik laboratorier ved
lodning. (Tek)
Manglende førstehjælpsudstyr og brandslukkere i
TEK ELE Laboratorium. (TEK)
Efterlysning af mulighed for køb af ørepropper.
(TEK)
2