Se manual her

Installation og kalibrering af vægt og
palleløfter BFC6-IV
Bemærk at både sensorer og display naturligvis er installeret ved levering.
Dette skal ses som en vejledning, såfremt der på et senere tidspunkt måtte opstå behov
for udskiftning/tilpasning.
Palleløfteren er som udgangspunkt også kalibreret, men denne kan være blevet
påvirket under transport.
Såfremt du måtte opleve problemer henviser vi til nedenstående vejledning for genkalibrering af palleløfteren.
Introduktion
BFC6-IV palleløfter med elektronisk vægt i klasserne 2.5T, 2T, 1.5T og 1T skal
kalibreres med standardvægte relativt til den enkelte palleløfters kapacitet. Display og
palleløfter skal kalibreres som en samlet enhed igennem en enkelt kalibrering. Den
specifikke installation og kalibrering er som følgende:
1. Installation af sensoren
1
2
Figur 1
Montér som vist på ovenstående figur: Placer bundpladen og trykhovedet som vist
ovenfor. Sæt de fire bolte i, skru dem i og spænd efter. Først skrues boltene i (M6X16)
markeret med 1. Dernæst skrues boltene i markeret med 2. Efterspænd alle fire skruer.
Bemærk at tilspændingskraften for 2 er mindre end tilspændingskraften for 1. Dvs. at
boltene i 1 skal spændes hårdere end i 2.
1-5
2. Installation af display
1. Forbind data transmissionsportene imellem display og sensor og tjek at kablet er
ordentligt forbundet.
2. Fastgør instrumentet: Spænd to bolte (M6x16) og sørg for at instrumentet ikke
kan rokke eller på anden måde komme ud af position. Spænd dog ikke for kraftigt.
3. Placer batteri: Sæt 2 AA batterier ind i batterirummet. Katoden (+) og anoden (-)
skal placeres efter retningen angivet i batterirummet.
4. Installer displays cover. Spænd boltene efter coveret er blevet placeret.
3. Kalibrering af instrumentet
1. Tryk på start-knappen
,Skærm viser:
kg
Zero
Figur 2
2. Tryk og hold knappen
nede i 3-4 sekunder for at gå ind i kalibrerings
brugerfladen. Skærm viser:
kg
Zero
Figur 3
3. Kalibrer ubelastet: Tryk på knappen
. Skærm viser figur 4.
Løft gaflerne til højden 130 mm, mens palleløfteren er ubelastet. Tryk derefter på
knappen
. Skærmen viser figur 5
2-5
kg
Zero
Figur 4
kg
Zero
Figur 5
4. Kalibrer 2,5T: Tryk på knappen
, Skærm viser figur 6. Placer 2,5 ton på gaflernes
belastningsmidtpunkt. Løft derefter gaflerne til en højde på 130 mm. Tryk herefter på
knappen
. Skærmen viser figur 7, hvilket indikerer, at kalibreringen er færdig.
Tegn en markeringslinje som vist på figur 8 med en marker, mens gaflerne har en højde
på 130 mm.
kg
Zero
Figur 6
kg
Zero
Figur 7
3-5
Figur 8+9, Tegn en indikationslinje som vist ovenfor
Bemærkninger:
1. Modellen kan også kalibreres til 2T, 1.5T eller 1T. Værdien ændres i punkt 4 i
kalibreringsprocessen.
2. Efter endt kalibrering: Hvis display ikke kan vende tilbage til nul, når gaflerne
er sænket til minimum, er en ekstra kalibrering nødvendig. Kalibrer derfor på
ny, så skærmen viser en belastning på 0 kg, når gaflerne er sænket helt.
4-5
4. Fejlkode analyse
Nr.
1
Fejl
Display viser
Err01
Display viser
Err03
2
3
Display viser
Err04.
Display viser
Err05.
4
5
6
Display viser
en vægt med
en stor
afvigelse.
Display viser
ikke noget.
Årsager
Problemløsning
Uden for
anvendelsesområdet for
nulstilling.
1. Vægt overbelastning.
2. Bolten er fastspændt for
hård ved installation af
sensoren.
3. Der er en forbindelsesfejl
i sensorens
ledningsforbindelse.
Fjern belastningen fra
palleløfteren og tryk på
reset knappen.
1. Fjern belastningen fra
palleløfteren og tryk på
reset knappen.
2. Geninstaller sensoren og
kalibrer igen.
3. Tilpas
ledningsforbindelsen og
kalibrer igen.
1. Kalibreringsvægten er
ikke stabil.
1. Belastningsforholdet ved
kalibrering er ikke mødt.
Belastningen er mindre
end 20 kg ved kalibrering.
2. Bolten er ikke spændt
hårdt nok ved installation
af sensoren.
3. Sensoren er beskadiget.
1. Vægten har en stor
afvigelsen pga.
deformation eller slitage
efter lang tids brug.
1. Batteriet er lavt.
2. Fejl på instrumentet.
1. Placer vægten stabilt og
kalibrer igen.
1. Juster vægten og kalibrer
igen.
2. Spænd bolten efter.
3. Udskift sensoren og
kalibrer igen.
1. Kalibrer vægtenheden
igen
1. Skift batterier.
2. Udskift instrumentet og
kalibrer igen.
5-5