Hent ghettolisten - Udlændinge-, Integrations

Liste over ghettoområder pr. 1. december 2015
I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør udlændinge-, integrations- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.
Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af
5 kriterier.
De 5 kriterier er:
1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).
2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de
seneste 2 år).
4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl.
uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området
eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
På listen pr. 1. december 2015 er der 25 boligområder mod 31 områder på listen pr. 1.
december 2014. Der er 3 nye områder på listen, mens 9 områder er udgået i forhold til
den foregående liste.
Områderne på den nye liste er vist i tabel 1 nedenfor. Tabellen viser kriterieværdierne for
de enkelte områder samt, hvilke områder der er nye på listen i forhold til den foregående
liste. I tabel 2 er vist de områder, der er udgået af listen siden sidste gang.
1. december 2015
Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet
Boligøkonomi
Slotsholmsgade 10
Post
1216 København K
Tel.
7226 8400
Mail
[email protected]
Web
www.uibm.dk
CVR-nr.
36977191
Sagsbehandler
MIK
Ref.-nr.
I bilag 1 er vist de almene boligafdelinger, der indgår i boligområderne på listen.
Side
1/4
2011-5589
Tabel 1. Liste over ghettoområder pr. 1. december 2015
Beboere
Udenfor
E&I
Ikke
vestlige
Dømte
Kun
grundskole
Gns.
indkomst
(1.000 +)
1.828
> 40 pct.
43,5
> 50 pct.
84,3
> 2,7 pct.
2,42
> 50 pct.
54,3
< 55 pct.
47,5
6.709
1.094
29,2
33,2
72,5
34,3
2,07
3,91
58,8
51,7
52,3
54,9
Område
Mjølnerparken
Kommune
København
Tingbjerg/Utterslevhuse
Stærevej mv
København
København
Tåstrupgård
Charlotteager
Høje Tåstrup
Høje Tåstrup
2.626
1.741
32,6
39,7
65,4
52,6
2,42
2,93
68,5
59,5
51,9
55,6
Gadehavegård
Askerød
Høje Tåstrup
Greve
2.142
1.528
42,6
30,5
57,0
51,9
2,71
2,87
59,8
52,4
54,8
68,0
Karlemoseparken
Æblehaven/Rønnebærparken
Køge
Roskilde
1.467
1.499
42,3
42,0
52,7
44,5
2,41
3,35
53,0
53,5
63,4
61,0
Agervang mv.
Ringparken, Slagelse
Holbæk
Slagelse
1.448
1.949
48,0
46,1
55,4
55,6
3,22
3,03
60,2
56,6
54,7
52,5
Motalavej
Vollsmose
Slagelse
Odense
1.570
9.134
47,0
51,9
44,2
67,4
3,71
3,04
63,6
58,0
52,2
53,4
Byparken/Skovparken
Præstebakken/Syrenparken
Svendborg
Esbjerg
1.206
1.502
56,5
42,1
48,5
37,7
3,33
2,82
59,8
60,9
53,2
61,4
Stengårdsvej-kvarteret
Korskærparken
Esbjerg
Fredericia
1.810
1.898
46,7
43,8
63,9
49,6
2,56
2,73
61,5
54,4
56,2
62,4
Sundparken
Munkebo
Horsens
Kolding
1.451
1.440
53,0
44,9
67,7
58,8
1,24
1,79
61,4
50,6
55,3
61,9
Skovparken/Skovvejen
Finlandsparken
Kolding
Vejle
2.465
1.652
43,1
43,4
60,7
70,3
2,53
2,49
56,2
55,9
58,1
60,6
Bispehaven
Gellerupparken/Toveshøj
Aarhus
Aarhus
2.315
6.464
44,7
51,9
66,6
80,6
2,50
4,43
51,4
58,4
56,7
51,1
Løvvangen
Sebbersundvej mv
Aalborg
Aalborg
1.567
1.177
44,8
44,5
46,9
21,2
2,89
2,89
55,5
58,5
62,4
58,5
Dømte
Kun
grundskole
Gns.
indkomst
Ny
Ny
Ny
Tabel 2. Områder, der er udgået af listen siden listen pr. 1. december 2014
Område
Lundtoftegade
Sjælør Boulevard
Bispeparken
Degnegården mv
Hedemarken
Hedelundgårdparken
Søndermarksvej mv
Højvangen
Trigeparken
Kommune
København
København
København
København
Albertslund
Esbjerg
Fredericia
Skanderborg
Aarhus
Beboere
Udenfor
E&I
Ikke
vestlige
(1.000 +)
1.485
1.240
1.657
1.114
1.741
2.396
1.113
1.170
1.080
> 40 pct.
38,5
33,4
30,2
35,2
39,4
45,2
44,4
41,9
43,6
> 50 pct.
51,9
57,2
59,6
54,0
52,8
27,9
25,8
28,7
35,7
> 2,7 pct.
2,22
2,33
1,89
2,64
2,03
2,56
2,43
2,25
2,02
Side
> 50 pct. < 55 pct.
46,1
55,4
51,3
57,5
53,1
55,0
50,0
54,1
58,4
58,2
59,0
62,5
58,3
66,1
51,0
63,7
55,5
63,1
2/4
Bilag 1.
De boligafdelinger, der indgår i områderne på listen
Kommune
København
København
København
København
København
København
København
København
København
København
København
København
Høje-Taastrup
Høje-Taastrup
Høje-Taastrup
Høje-Taastrup
Høje-Taastrup
Greve
Køge
Roskilde
Roskilde
Holbæk
Holbæk
Slagelse
Slagelse
Slagelse
Slagelse
Slagelse
Slagelse
Slagelse
Slagelse
Odense
Odense
Odense
Odense
Odense
Odense
Odense
Odense
Odense
Svendborg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Boligområde
Mjølnerparken
Tingbjerg/Utterslevhuse
Tingbjerg/Utterslevhuse
Tingbjerg/Utterslevhuse
Tingbjerg/Utterslevhuse
Tingbjerg/Utterslevhuse
Tingbjerg/Utterslevhuse
Tingbjerg/Utterslevhuse
Tingbjerg/Utterslevhuse
Stærevej mv.
Stærevej mv.
Stærevej mv.
Tåstrupgård
Charlotteager
Charlotteager
Charlotteager
Gadehavegård
Askerød
Karlemoseparken
Rønnebærparken/Æblehaven
Rønnebærparken/Æblehaven
Agervang
Agervang
Ringparken, Slagelse
Ringparken, Slagelse
Ringparken, Slagelse
Ringparken, Slagelse
Ringparken, Slagelse
Motalavej
Motalavej
Motalavej
Vollsmose
Vollsmose
Vollsmose
Vollsmose
Vollsmose
Vollsmose
Vollsmose
Vollsmose
Vollsmose
Byparken/Skovparken
Præstebakken/Syrenparken
Præstebakken/Syrenparken
Præstebakken/Syrenparken
Præstebakken/Syrenparken
Præstebakken/Syrenparken
Boligorganisation
Lejerbo, København
fsb
fsb
Samvirkende Boligselskaber
Samvirkende Boligselskaber
Samvirkende Boligselskaber
Samvirkende Boligselskaber
Samvirkende Boligselskaber
Samvirkende Boligselskaber
Boligforeningen AAB
Samvirkende Boligselskaber
Boligforeningen 3B
Boligselskabet AKB, Taastrup
Boligforeningen VIBO
Boligforeningen VIBO
Danske Funktionærers Boligselskab
Danske Funktionærers Boligselskab
Vridsløselille Andelsboligforening
Boligselskabet Sjælland
Boligselskabet Sjælland
Boligselskabet Sjælland
Lejerbo, Holbæk
Lejerbo, Holbæk
Slagelse almennyttige Boligselskab
Fællesorganisationens Boligforening
Fællesorganisationens Boligforening
Fællesorganisationens Boligforening
Fællesorganisationens Boligforening
BoligKorsør
BoligKorsør
BoligKorsør
CIVICA
CIVICA
CIVICA
CIVICA
CIVICA
CIVICA
Fyns almennyttige Boligselskab
Fyns almennyttige Boligselskab
Fyns almennyttige Boligselskab
Svendborg Andels-Boligforening
Andels Bolig- og Byggefor. af 1932
Andels Bolig- og Byggefor. af 1932
Ungdomsbo
Ungdomsbo
Ungdomsbo
Afdeling
270-0 Mjølnerparken
Tingbjerg I (1-43)
Tingbjerg II (1-50)
3026 Tingbjerg I
3028 Tingbjerg II
3029 Tingbjerg III
3030 Tingbjerg IV
3031 Tingbjerg V
3040 Utterslevhuse
49
3008 Fynshuse
6067 Vestergårdsvej
1903-3,Tåstrupgård
121, Charlotteager I
135, Charlotteager II
93/04, Charlottegården
93/43, Gadehavegård
11, Askerød
21, Karlemoseparken
35, Æblehaven
235, Rønnebærparken
123-0, Havevang/ Agervang
166-0, Agervang/Engvang
Schackenborgvænge
23
24
26
32
15, Fasanstien
21, Motalavej/Egersundvej
35, Motalavej
013, Granparken
014, Egeparken
015, Hybenhaven
315, Lærkeparken
318, Bøgeparken
322, Slåenhaven
15 Fyrreparken
16 Birkeparken
17 Tjørnehaven
14, Skovparken
5, Præstebakken
6, Tinghøjen
6, Syrenparken
7, Syrenparken
37, Syrenparken
Side
3/4
Kommune
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Horsens
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Vejle
Aarhus
Aarhus
Aarhus
Aalborg
Aalborg
Boligområde
Stengårdsvej
Stengårdsvej
Stengårdsvej
Stengårdsvej
Korskærparken
Korskærparken
Korskærparken
Korskærparken
Korskærparken
Korskærparken
Sundparken
Munkebo
Skovvejen/Skovparken
Skovvejen/Skovparken
Skovvejen/Skovparken
Finlandsparken
Bispehaven
Gellerupparken/Toveshøj
Gellerupparken/Toveshøj
Løvvangen
Sebbersundvej mv
Boligorganisation
Ungdomsbo
Ungdomsbo
Ungdomsbo
Ungdomsbo
Boligkontoret Fredericia
Boligkontoret Fredericia
Boligkontoret Fredericia
Boligkontoret Fredericia
Boli.nu i Fredericia
Boli.nu i Fredericia
Andelsboligforeningen Odinsgaard
Lejerbo, Kolding
Arbejdernes Andels-Boligforening
Arbejdernes Andels-Boligforening
Boligselskabet Kolding
Arbejdernes Andels-Boligforening
Østjysk Boligadministration
Brabrand Boligforening
Brabrand Boligforening
Sundby-Hvorup Boligselskab
Boligforeningen Vanggården
Afdeling
8, Ringparken I
13, Ringparken II
14, Ringparken III + IV
18, Ringparken V
214, Korskærparken
307, Korskærparken
405, Korskærparken
503, Korskærparken
10, Korskærparken
11, Stendalparken
8
101-0 Munkebo
21
22
2
29, Finlandsparken
6, Bispehaven
4, Gellerupparken
5, Toveshøj
12, Løvvangen
8
Side
4/4