Det bedste pæd. net

Fra digitale elevplaner til
Brugerportalsinitiativet
• Kommunernes bundne opgave
• Børn og Unges ramme omkring opgaven
• Efterårets aktiviteter
Brugerportalsinitiativet er
Programmet er ved at blive rammesat
• Fællesoffentlige målsætninger
• Kommissorium
• Digitaliseringsstrategien
• Organisation og ansvar
• Aktivitetsplaner
at brugerne målbart oplever en
forbedret læringsproces på
baggrund af anvendelse af digitale
understøttelse og opfølgning på
læringsforløb
• Programmål
Fælles, tidssvarende it-systemer
Sammenhæng
Digital pædagogisk praksis
Efterårets aktiviteter: Fælles læringsplatform
og Samarbejdsportal
• Udarbejdelse af de pædagogiske krav
og ønsker
• Forberedelse af fælles anskaffelsesproces
• Her er de digitale elevplaner et af elementerne i
en platform
• Foranalyse: Hvad kan eksisterende SkoleIntra?
• Tilslutning til fælleskommunalt udbud
• Skole og Dagtilbud
Projektoverblik
Opgave/projekt
Programkommissorium og organisering
Programkommunikationsstrategi og plan
Elevplaner, Rambøll
Læringsplatform
Samarbejdsportal og dashboard
BYOD
Netværk og hardware på skolerne
IT-kompetencer
Pædagogisk kontorpakke- og
fildelingsplatform
Fællesoffentlig rammearkitektur
Q3- Q415 15
Q1-16
Q2-16
Q3-16
Q4-16
Q1-17
Q2-17
Q3-17
Q4-17
Q1-18
Q2-18
Q3-18
Q4-18
Q1-19
Q2-19