Mink (Opjort pr. produceret minkskind) DG8400 Gns Bedste 1/3 Gns

Mink
(Opjort pr. produceret minkskind)
DG8400
Antal bedrifter
Salg af skind og dyr
Indkøb af avlsdyr
Pelsning for andre, mv.*
Besætningsforskydning
Andre indtægter
Bruttoudbytte
Foder
Dyrlæge og medicin
Pelsning
Diverse
Stykomkostninger
Dækningsbidrag
Alle
Mink, < 1500
Gns Bedste 1/3
146
49
319
325
-22
-15
11
21
23
25
19
18
350
374
Mink, 1501-2600
Gns Bedste 1/3
42
14
314
314
-17
-7
2
2
18
32
19
16
336
358
Gns Bedste 1/3
45
15
326
334
-21
-31
13
27
16
43
19
17
352
390
Mink, > 2600
Gns Bedste 1/3
59
20
317
339
-24
-14
12
20
27
9
19
21
352
376
-131
-5
-15
-16
-168
183
-129
-5
-13
-17
-163
210
-134
-5
-23
-17
-180
157
-134
-5
-16
-14
-170
188
-132
-5
-21
-17
-175
177
-131
-6
-22
-17
-175
214
-130
-5
-12
-16
-163
189
-126
-4
-11
-17
-157
219
Energi
Vedligehold & maskinstation
Lønomkostning
Ejerløn
Diverse inkl. forsikring
Kapacitetomkostninger
-3
-15
-42
-25
-13
-99
-3
-12
-40
-20
-10
-86
-4
-16
-20
-61
-17
-117
-3
-11
-17
-54
-12
-97
-4
-15
-35
-35
-16
-104
-4
-11
-35
-28
-13
-91
-3
-14
-49
-16
-11
-94
-3
-12
-42
-16
-10
-82
Afskrivninger
Leje og leasing
Rente af bundet kapital
Kapitalomkostninger i alt
-30
-2
-15
-48
-27
-2
-12
-42
-31
-1
-14
-46
-24
-1
-12
-36
-30
-1
-17
-48
-30
-0
-16
-46
-30
-3
-14
-48
-27
-3
-12
-42
36
37
82
83
-6
-6
54
54
25
25
78
78
47
48
95
96
3.559
1
3.503
2
3.321
1
2.976
13
3.439
6
3.712
14
3.644
1
3.364
2
Fremstillingspris pr enhed.
Kr. pr. skind
-314
322
-291
331
-343
316
-304
330
-327
323
-312
335
-304
326
-281
331
Produktions oplysninger
Minktæver
Producerede skind
Producerede skind pr. tæve
Solgte skind
2.674
14.398
5,38
13.619
3.201
17.722
5,54
16.259
1.055
5.392
5,10
5.241
1.065
5.706
5,40
5.256
2.035
10.733
5,30
10.688
2.032
11.193
5,50
10.828
4.315
23.603
5,47
21.818
4.092
22.616
5,53
21.738
Årets resultat (standard statuspriser)
Årets resualtat iflg. Egne statuspriser
Nøgletal
Bundet kapital pr. enhed
Afkastningsgrad
* Indeholder pelsningsindtægter og salg i øvrigt, pelsdyr.