Det var et afgørende øjeblik i mit liv

- fortsat –
og lagde en kanal ind til spredning af tårer.”
Sammenligner vi dit øje med det fineste
kamera, der findes, viser dit øjes linse over
hundrede tusinde gange større fleksibilitet
end linsen i kameraet, når du skal se i
mørke! Og hvad mere er, dit øjes linse vil
finde det, du gerne vil se ved automatisk at
strække sig eller trække sig sammen. Begge
øjne bevæger sit samtidigt, så de indstiller
sig på forskellige vinkler for at fastholde
det, der skal ses. Evolutionsteorien fortæller
os, at da øjet skabte sig selv, tænkte det på
at beskytte sig og byggede en knogle ud fra
panden, der blev til en næse, som kan bære
de briller, mange af os har brug for. Så
sørgede det også for en lukkemekanisme til
beskyttelse mod fremmedlegemer. Der skal
stærkere tro til at fæste lid til evolutionen,
end vi behøver for at tro på skabelsen.
Kontaktpersoner
Præst : Robert Svendsen
 7568 5708 / 2371 6908
E-mail [email protected]
Forstander : Ulla Skjold
 7593 2961 / 2360 5541
E-mail [email protected]
Sekretær : Hanne Lund Jensen
 7594 2876 / 2291 8173
E-mail [email protected]
Kasserer : Claus Nicolaisen
 5029 0492
E-mail [email protected]
Organist : Birgit Schledermann
 6443 2566 / 6051 0477
E-mail [email protected]
Sabbatskoleleder : Thorkild Kramer
☎ 7550 2827 (tlf.svarer)
E-mail [email protected]
Hvad mener du?
Menighedsblad
Fundet i det lille hæfte ”… et Ord til Dagen, Stille Stunder Styrker” ,
den 26. august 2015.
Et gratis eksemplar af hæftet kan fås ved henvendelse til UCB
Media, tlf. 3234 0112.
Sidste frist for indlæg i næste måneds
menighedsblad er den 17. i måneden før
til Thorkild Kramer, Mårvænget 7,
6000 Kolding,
 75 50 28 27 (tlf.svarer)
E-mail [email protected]
Adventkirken
Chr. Winthersvej 10
7000 Fredericia
Velkommen i
Adventkirken
Sabbatskole…….. kl. 09.30
Gudstjeneste……. kl. 10.45
Øremærkede kollekter
Den 5. september :
Vejlefjordskolens Elevfond
Sabbaten den 5. september
Forlænget Bibelstudium
eller Kirken er lukket
- aftales
Øvrige sabbater : Menighedens udgifter
Sabbaten den 12. september
Solnedgang kl. 19.51
Sabbatskole : Andreas Müller?
MISSION SPOTLIGHT
Emne : Paulus – baggrund og kald
Gudstjeneste : Andreas Müller
Kollekter til specielle formål : Vor kasserer
beder os om at skrive tydelig dato og navn
på den lukkede kuvert, medmindre
bidraget er anonymt !
Sabbaten den 19. september
Solnedgang kl. 19.32
Sabbatskole : Holger Friis Jensen
MISSION SPOTLIGHT
Emne : Paulus – mission og budskab
Gudstjeneste : Claus Nicolaisen
Sabbaten den 26. september
Solnedgang kl. 19.14
Sabbatskole : Robert Svendsen
MISSION SPOTLIGHT
Emne : Skal hele verden høre?
Gudstjeneste : Robert Svendsen
Alle penge lagt direkte i kurven uden
kuvert går til menighedens udgifter.
Arrangementer
Husk :
Det aftales før, om der den 5. september
skal være forlænget bibelstudium eller
Kirken lukket.
Et guddommeligt mesterværk
”Jeg takker dig, fordi jeg er
underfuldt skabt …” Sl. 139,14.
Evolutionsteorien siger, at hvor der er et
behov, vil naturen sørge for det
nødvendige. Virkelig?
I Natural Theology skriver Dr. William Paley:
For at holde øjnene fugtige og rene –
egenskaber, som er nødvendige for deres
klarhed og brug – er der sørget for, at de
konstant bliver skyllet af en salt væske,
netop til dette brug; og overflødigt saltvand
føres til næsen gennem en perforering i
knoglen, der er så stor som en gåsefjer. Når
væsken kommer ned i næsen, spredes den
over indersiden af næseborene og
fordamper ved den strøm af varm luft, som
på grund af åndedrættet hele tiden glider
forbi … man forstår nemt, at øjet ønsker
fugt; men ville dette ”ønske” fra øjet kunne
skabe den kirtel, der producerer tårer, eller
endog bore det hul, hvorigennem tårerne
finder afløb – et hul gennem en knogle? Lad
evolutionisten forklare, hver der borede det
hul …
- fortsættes -