brochure - Valby Maskinfabrik

Elektrohuset
Præsentation: 65 fremtidssikrede boliger
www.valbymaskinfabrik.dk
Oktober 2015
VALBY
MASKIN
FABRIK
Rådhuspladsen
Tivoli
Zoologisk Have
Søndermarken
Carlsberg
Enghave st.
Valby St.
UDLEJNING:
home City Projektsalg
Elektrohuset
Højbro Plads 13
1200 København K
Tlf:. +45 33 33 03 05
Mail: [email protected]
GRUNDEJER/BYGHERRE:
De Forenede Ejendomsselskaber A/S
Vestagervej 5
2100 København Ø
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 39 29 56 56
ARKITEKT:
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Side 2
Ny Ellebjerg st.
1000 meter
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
Beliggenhed
Valby station
5 minutters gang til linierne
Busser
132
8A
C
H
B Bx
Re
Ic
Fyn, Jylland, Roskilde
Kalundborg og Nykøbing F
133
888
4A
Langgade St.
Enghave St.
Valby St.
Ny Ellebjerg og Vigerslev Allé station
10 minutters gang til linierne
A
E
F
Re
14
133
10
132
Vigerslev Allé St.
VALBY
MASKIN
FABRIK
Ny Ellebjerg og Vigerslev Allé station
10 minutters gang til linierne
F
133
1A
Beliggenhed:
Bykvarteret ligger centralt i Valby med kort afstand til Valby Langgade
og Spinderiet - et stort udvalg af butikker, offentlig service, S-tog og
busforbindelser, Valby Idrætspark og Valbyparken samt motorvejsnettet.
Området ligger mellem Toftegårds Plads, Vigerslev Allé og Gammel
Køge Landevej i Valby. Stille og roligt udvikler det gamle værkstedsområde sig til et nyt, mangfoldigt og levende bykvarter under navnet
”Valby Maskinfabrik”.
Offentlig transport:
Området ligger centralt i Valby ved Toftegårds Plads med gode busforbindelser, tæt på regional- og S-tog på Valby St., Ny Ellebjerg St.
og Vigerslev Allé St. - og med hurtig adgang til motorvejsnettet og til
Københavns Lufthavn.
Side 3
Ny Ellebjerg St.
Sjælør St.
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
Bykvarteret
Valby Maskinfabrik
Toftegårds
Plads
opføres side om side med nybyggeri med et moderne arkitektonisk udtryk. De flotte
g
nin
yg
tb
re
kte
ej
riv
kke
Pa
je
Pro
rødstensbygninger ’Omklædningen’, ’Gearhallen’, ’Marketenderiet’ og ’Fræsehallen’ er allerede
Projekteret bygning
Projekteret bygning
66 boliger
Montagehalsvej
Montagehallen
65 boliger
Axel Strøbyes Vej
set
Elektrohu
Administrationen
D1
j
s Ve
aard
ndg
u
B
l
Pou
Side 4
A/
B
j
Ve
ns
se
p
I
dil
Bo
Fræsehallen
Fræsehalsvej
s Vej
pidan
ontop
P
ra
Cla
r
lige
bo
98
Ve
j
Det store tandhjul står placeret centralt
på grunden som et symbol på områdets
historie.
La
rs
en
s
Med respekt for historien og de
oprindelige konstruktioner tager den nye
bydel Valby Maskinfabrik form i Valby.
Bu
st
er
Engang gik tusinder af mennesker på
arbejde i området, kendt som en del af
FLSmidth-grunden. Der blev arbejdet
med stål og metal for at fremstille
maskiner til cementfabrikkerne.
48
C
bo 1
lig
er
j
Ve
rgs
be
o
r
B
Lily
Vigerslev Allé
station
700 meter
ra
Cla
Modelværkstedet
ej
sV
idan
opp
t
n
Po
Kirsten Walthers Vej
Omklædningen
63 boliger
skabe veldisponerede boliger af høj kvalitet.
36 boliger
Ejendomsselskaber. Elektrohuset er tegnet af Vilhelm Lauritsen arkitekter med fokus på at
Støbehallen
er blevet til i et samarbejde mellem Henning Larsen Architects og bygherren De Forenede
Tove Maës Vej
Masterplanen for Valby Maskinfabrik, som danner rammen for de nye bæredygtige boliger,
Valby Maskinfabriksvej
D2
Valby Maskinfabrik - i alt vil der blive bygget ca. 1.000 boliger i på grunden.
Valsehuset
Tove Maës Vej
og har tråde tilbage i historien. Der er på nuværende tidspunkt opført 245 boliger i
100 boliger
10
0b
oli
ge
r
Tilsammen skaber dette et attraktivt bykvarter, der på én og samme tid peger på fremtiden
Gearhallen
blevet ombygget og indrettet til showroom, selskabs- og konferencelokaler og kontormiljøer.
Projekteret bygning
e
Vig
Gammel Køge Landevej
ev
rsl
Karakterfulde eksisterende fabriksbygninger, der sættes i stand og anvendes til nye formål,
Pro
é
All
ing
gn
by
Projekteret bygning
Valbys nye bydel er nu ved at tage form med boliger, erhverv, haver og grønne byrum.
ret
te
jek
Gearhalsvej
velplaceret ift. børneinstitutioner, skole, shopping, caféer og transport.
Toftegårds
Plads
Valby station
300 meter
Marketenderiet
Det nye bykvarter er opkaldt efter den tidligere ’Valby Maskinfabrik’ samme steds og ligger
Ny Ellebjerg
station
700 meter
Eksisterende bygninger
Under opførelse
Projekterede bygninger
Elektrohuset
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
Om byggeriet og opholdsrum
Byggeriets disponering
Bebyggelsen rummer 65 veldisponerede 2-, 3- og 4-rumsboliger, der ligger mellem 70-119 m²
(brutto). Bebyggelsen har en samlet størrelse på ca. 5.800 m² samt en kælder med et areal på
ca. 1.280 m² og er udført som et firelænget hus i 4 til 5 etager. Fra opgangene er der både
forbindelse til gårdområdet og gadesiden. Bebyggelsens indgange mod gadesiden åbner sig
med indbydende store glaspartier. Alle boliger har enten egen altan eller terrasse. 46 boliger
har depotrum i boligen, mens 19 boliger i stedet har depotrum i kælderen. Adgang til
kælder sker via trappe på terræn ved miljøstation eller ved trapper i gårdhaven. En del af
kælderen er disponeret til cykelparkering for beboerne og for nabobygning, Støbehallen.
Byrum og haveanlæg
Bydelen er inddelt til forskellige former for funktion og offentlighed.
Terrasser og forhaver er overgangszonen mellem bebyggelse og byrum. Beboerne i stueetage,
kan anvende terrasse og forhave til afslapning, spisning og solbadning.
De fælles gårdrum er primært for beboerne omkring gårdrummene. Boligpladserne/-gaderne
anvendes til samme formål som gårdrummene og bruges primært af dem der bor tæt på.
Maskintorvet, der har samme størrelse som Nytorv og Gammel Torv til sammen, bliver omdannet
til flere reakreative rum med forskellige former for funktioner for hele bydelen.
Side 5
Maskintorvet er Valby Maskinfabriks store centrale plads og er det naturlige mødested på
tværs af kvarterer, aldersgrupper og interesser.
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
65 fremtidssikrede boliger - Indeklima og miljøet er i top
At de nye boliger i Valby Maskinfabrik er bæredygtige ses blandt andet på, at:
Byggeriet opføres efter bygningsreglementet 2010. Byggeriet opføres i lavenergiklasse.
Bebyggelsen er som helhed energimæssigt projekteret, således at energirammeberegning
og energimærkning opfylder bygningsklasse 2020.
At de nye boliger i Valby Maskinfabrik er bæredygtige ses blandt andet på, at:
1. Byggeriet har et energiforbrug, der ligger lavere end gældende energiramme.
Byggeriet overholder således kravene til lavenergiklasse 2020. Det lave energiforbrug opnås
med bl.a. en højisoleret klimaskærm og lavenergi træ/aluminium-vinduer, samt optimerede
tekniske installationer.
2. Indeklimaforholdene er optimeret ved at skabe gode dagslysforhold samt god luftkvalitet.
Det betyder at bygningen skaber en god og sund ramme for de fremtidige beboere.
3. Byggeriet er udført af robuste og næsten vedligeholdelsesfri materialer, hvilket gør at
drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, samt materialeforbruget til genopretning,
reduceres kraftigt over bygningernes levetid.
4. De tekniske installationer er optimeret, idet der bl.a. anvendes ventilationsanlæg, med lavt
strømforbrug.
5. Byggeriet har en bynær placering, der sikrer nem adgang til offentlig transport samt
adgang til et godt bymiljø og til gode grønne områder, der etableres i forbindelse med byggeriet.
6. Byggeriet er totaløkonomisk optimeret, hvilket betyder, at der er bygget i lidt højere kvalitet
for derved at sikre, at omkostningerne til energi, drift og vedligeholdelse er minimeret
over bygningens levetid.
7. At bæredygtighed har været tænkt ind i projektet allerede fra starten, således at de
valgte konstruktioner og materiale sammensætninger er optimeret fra starten - set i et
bæredygtighedsperspektiv.
Side 6
Boligerne opføres med balanceret ventilation og varmegenindvinding. Det skaber et konstant godt og sundt indeklima i
boligerne. Samtidig sikrer varmegenindvinding en god udnyttelse af energien og er med til at mindske CO²-udslippet.
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
Om boligerne - konstruktioner, materialer og udstyr
VELDISPONEREDE BOLIGER
PRIMÆRE BYGNINGSDELE
Boligerne er fordelt på 4 henholdsvis 5 etager. Adgang til boligerne sker via
lyse trappeopgange med elevatoranlæg. Hver trappeopgang betjener 8-10
boliger. Alle boliger er indrettet med soveværelse, rummeligt køkken/alrum i
forbindelse med stue. Køkken/alrum og stue er gennemgående fra facade til
facade(gennemlyste). Boligerne har badeværelse med bruseniche, håndvask
indbygget i væghængt opbevaringsmøbel og vaskesøjle. Alle boliger har
adgang til en stor altan eller flisebelagt terrasse.
Rumhøjden er generelt ca. 2,56 meter, dog 2,30 cm i badeværelser.
I kælderen placeres fællesinstallation som mobilsugeanlæg, ventilationsanlæg
m.m. samt cykelparkering. Herudover vil der blive disponeret et areal til
depotrum, for boliger uden depotrum. Adgang til kælder sker via trappe på
terræn ved miljøstation eller ved trapper i gårdhaven.
Konstruktion. Bebyggelsen opføres som et traditionelt betonelement byggeri,
med udsparinger for døre og vinduer, sammenstøbt på stedet til en bærende
og stabiliserende konstruktion og uden organiske materialer i de primære
bygningsdele. Skalmur fra sokkel til murkrone.
Fællesinstallationer. Til ejendommen etableres samlet 2,5 cykelparkering
pr. bolig på terræn eller i kælder. Der etableres parkeringspladser til leje i
nærområdet. Miljøstation for sorteret affald er placeret i nordgavl for beboerne
og nabobygning, Støbehallen.
Terræn- og etagedæk. Beton støbt på stedet ved terræn og betonhuldæk ved
etageadskillelse, hvorpå der udlægges et selvnivellerende cementbaseret
afretningslag med varmeslanger.
TEKNISKE INSTALLATIONER
Stue / køkkenalrum. Trægulve i hvidpigmenteret mat lakeret ask-lamelparket. Hvidmalede vægge og betonlofter. Fodpaneler og indfatninger af hvidmalet MDF og vinduesplader med hvid laminat. Døre i standard mål, glatte/
hvide celle-/kanaldøre, som Swedoor. Entrédør udføres med massiv dørplade
og cylinderlås lagt i system. Greb i rustfrit stål. Hvide køkkenskabselementer,
fabrikat Svanekøkken, designlinje Deko grebsløs, hvid med push-open funktion.
Bordplade i 28 mm laminat.
Indervægge. Indvendige bærende vægge af letklinkerbeton i 150/180/240 mm
tykkelse. Ikke bærende vægge/lette vægge udføres som isolerede gipspladevægge.
Værelser, depot og entré. Trægulve af hvidpigmenteret mat lakeret asklamelparket. Hvidmalede vægge og betonlofter. Fodpaneler og indfatninger af
hvidmalet MDF vinduesplader med hvid laminat. Døre i standardmål, glatte/
hvide celle-/kanaldøre, som Swedoor. I entré placeres dørtelefonanlæg og
der opsættes garderobe-/teknikskab, fabrikat Svanekøkken, designlinje Deko
grebsløs, hvid med push-open funktion.
Baderum. Præfabrikeret badekabine fra Modulbad. Gulv- og vægfliser
fabrikat My Coffee, format 30x60 cm med 70 mm høj sokkelklinke.
Vægge i bruseniche er med vægfliser, øvrige vægge malerbehandles.
Helstøbt bordplade med integreret vask monteret på skuffeskab.
Indbygningsspots i loft, lampeudtag over spejl og under spejl placeres
elstik. Spejl i bredde over vask som helstøbt bordplade med integreret vask
og skuffeelement. Bruseniche afskærmes med glasvinger og brusestang til
bade forhæng. Afløb udføres med hjørne Unidrain i rustfrit stål.
Side 7
Tagkonstruktion. Tagene udformes som ”fladt tag” med UV-afløbssystem.
Betonhuldæk, isoleret på oversiden med kileskåret isolering, som afsluttes med
sort papdækning.
Udvendige døre – vinduer. Velfac Vinduer i træ med udvendig overflade i
aluminium. Malerbehandlet udvendig i RAL-farve 7016, antracitgrå og indvendig
i RAL-farve 9010, hvid på fabrik. Sålbænke i sort skifer. Adgangsdøre til trapperum og depot-/teknikrum beslås med cylinderlås lagt i system.
Altaner. Bundramme i galvaniseret stålprofil. Altanbunden afsluttes med
terrassebrædder i hårdttræ. På underside monteres galvaniseret stålplade for
afvanding og afdækning. Værn i galvaniseret stål med lodrette balustre.
Trapperum/elevator. Betontrapper og reposer som type Dalton 1.2 med
vaskekanter, overflade af lyse skærver i grå terrazzo. Gelænder som Dalton
type X i RAL 7021, sortgrå stål. Affaldsskakt betjent på alle etager.
Belysningsarmatur på trapperumsvægge som fabrikat Glamox. Trapperum
lydreguleres med hvide Rocfonplader, monteret på underside af reposer.
Malede betonvægge. Gulvbelægning i stueplan, som grå terrazzoflise med lyse
skærver med nedfældet måtte ved udvendige adgangsdøre. Elevatorer som
fabrikat KONE EcoSpace standardkabine nr. 11015 med front og døre i rustfri
stål. Væghængt postkasseanlæg i hvidlakeret stål som Mefa med cylinderlås lagt
i system. Samtaleanlæg placeres ved indgangsdør.
Opvarmning. Fjernvarme med egen forbrugsmåler og opvarmning med
vandbaseret gulvvarme overalt i boligen. Trappeopgange opvarmes via radiator
placeret i bunden af trapperummet.
Ventilation. Balanceret ventilationssystem med varmegenindvinding. Aftræk fra
køkken og bad. Indblæsning i værelser og stuen/køkken.
El-installationer. El-installationer i henhold til regulativ med HPFI-relæ og
230/240V installation. Målere placeres i teknikrum i kælderen. Gruppetavler
placeres i boligernes depotrum. Under køkkenoverskabe samt i badeværelsesloft monteres spots. Udvendig belysning består af belysning på terræn samt
belysningsarmaturer i forbindelse med indgangsdøre til trappeopgange.
Telefon, data og TV. Alle boliger forberedes for tilslutning af telefon, data og
kabel-TV, med etablering af 1 stk. antennestik i hver bolig. Der udføres tomrørsinstallation til alle øvrige opholdsrum for eventuel yderligere etablering af
telefon-/data-/TV-stik.
Hårde hvidevarer. Køkkenet udstyres med emhætte med centralsug under
overskab, keramisk kogesektion, ovn, køle-/fryseskab og opvaskemaskine fuldt
integreret bag køkkenlåger. I badeværelse installeres vaskemaskine og
kondenstørretumbler. Alle hvidevarer er som fabrikat Whirlpool, energiklasse A.
Affald. Der etableres skraldesugsanlæg til affald i hele bebyggelsen med
nedfaldsskakte på hver etage placeret i trappeopgange.
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
Etageplan – Stueetage
Axel Strøbyes Vej
Nr. 2
Kældernedgang
Miljøstation
Axel Strøbyes Vej
Nr. 4
Nr. 4
Lift
ld e
ga ng
Kæ
ng
K æ ld
dga
e r ned
r ne
Nr. 6
Nr. 2
Poul Bundgaards Vej
Nr. 1
Nr. 3
Valby Maskinfabriksvej
Side 8
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
Etageplan – 1. etage
Axel Strøbyes Vej
Nr. 2
Axel Strøbyes Vej
Nr. 4
Nr. 4
Nr. 6
Nr. 2
Poul Bundgaards Vej
Nr. 1
Nr. 3
Valby Maskinfabriksvej
Side 9
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
Etageplan – 2. etage
Axel Strøbyes Vej
Nr. 2
Axel Strøbyes Vej
Nr. 4
Nr. 4
Nr. 6
Nr. 2
Poul Bundgaards Vej
Nr. 1
Nr. 3
Valby Maskinfabriksvej
Side 10
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
Etageplan – 3. etage
Axel Strøbyes Vej
Nr. 2
Axel Strøbyes Vej
Nr. 4
Nr. 4
Nr. 6
Nr. 2
Poul Bundgaards Vej
Nr. 1
Nr. 3
Valby Maskinfabriksvej
Side 11
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
Etageplan – 4. etage
Axel Strøbyes Vej
Nr. 2
Axel Strøbyes Vej
Nr. 4
Nr. 4
Nr. 6
Nr. 2
Poul Bundgaards Vej
Nr. 1
Nr. 3
Valby Maskinfabriksvej
Side 12
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
KØKKEN
Side 13
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
STUE
Side 14
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
SOVEVÆRELSE
Side 15
ELEKTROHUSET / VALBY MASKINFABRIK
BADEVÆRELSE
Side 16
www.valbymaskinfabrik.dk
VALBY
MASKIN
FABRIK