Fremtidens aktuarfunktion CFIR – 24.02.2015

Fremtidens aktuarfunktion
CFIR – 24.02.2015
Marie Sielemann
Baggrund - Solvens 2
I solvens 2 stilles der krav om at der i organisationen skal indføres en effektiv
aktuarfunktion
© 2015 Deloitte
2
Hvad skal fremtidens aktuarfunktion kunne?
Lene Mortensen, Forsikringsdirektør
Ole Hesselager, CRO
Martin Melchior, Ansvarshavende aktuar
Morten Ørsted, Chefaktuar
Peter Hermann, Direktør Aktuariat og Sundhed
Nils Rømer, Chefaktuar
Bo Søndergaard, Leder Aktuariat
Carsten Dam, Chef Statistikafdeling
© 2015 Deloitte
3
Den tydeligste pointe – sat på spidsen
Aktuarerne skal væk fra deres eget hjørne
og favne bredere for at være en integreret
og værdiskabende del af organisationen.
Aktuarerne skal tydeliggøre egen værdi – det
er aktuarens ansvar at skabe sin egen plads i
organisationen
© 2015 Deloitte
4
Vi spurgte:
Kommunikation
Rolle i
Fremtidens
Systemer og
organisationen
aktuarfunktion
processer
Ressourcer og
uddannelse
© 2015 Deloitte
5
Hvor parate er selskaberne?
1. Systemer og processer
2. Ressourcer og uddannelse
3. Rolle i organisationen
4. Kommunikation
© 2015 Deloitte
6
Systemer og processer
Der er og har været og er fortsat stor fokus på systemudvikling og
automatiseringer
”… systemerne er i stor udstrækning på plads til fremtiden”
”…løbende rapportering er blevet mere og mere automatiseret”
”Et mål for fremtiden er at opnå en høj grad af automatiseringer i de opgaver
aktuarerne løser i dag”
© 2015 Deloitte
7
Ressourcer og uddannelse
Generel enighed om at selskaberne besidder de rigtige og nødvendige ressourcer,
og med fokus på udvikling af forretningsforståelse gås fremtiden roligt i møde
”Aktuaren skal til tider ikke være for ”aktuar-agtig”, men skal huske også at tænke i
forretningsmæssige perspektiver ”
”… det som gør aktuaren særlig god er forretningsforståelsen – evnen til at forstå
modtagerens anvendelse”
”… aktuaren skal opnå større forståelse af virksomhedens værdikæde”
”…udvikles fra at være specialist til at kunne favne bredere med fokus på den
samlede løsning”
© 2015 Deloitte
8
Rolle i organisationen
Aktuaren skal spille en større rolle på tværs af organisationen
”… organiseringen og rollefordelingen er i god overensstemmelse med solvens 2”
”… aktuaren skal byde sig til så kompetencer kommer i spil i flere sammenhænge”
”… tættere på kunden”
”… det er aktuarens ansvar at skabe sin egen plads i organisationen”
© 2015 Deloitte
9
Kommunikation
Der er enighed om, at når det kommer til kommunikation er der rum for
forbedringer
”… der er jo en grund til, at Aktuarforeningen udbyder et kursus i kommunikation”
”Vi har ikke været gode nok til at forklare, hvad vi er gode til”
”… specifikt behov for at aktauren bliver bedre til at tydeliggøre egen evner og
udtrykke den værdi aktuaren skaber i organisationen”
”… behov for at aktuaren kontinuerligt arbejder på at blive skarpere til at
kommunikere budskaber”
”… kommunikationsevner er afgørende for gennemslagskraft i organisationen”
© 2015 Deloitte
10
Kommunikation
Der er enighed om, at når det kommer til kommunikation er der rum for
forbedringer
”Dårlig kommunikation koster tid”
”Man kan med fordel opstille krav for tydelig kommunikation til kunderne”
© 2015 Deloitte
11
Tværgående kommentarer til eftertænksomhed…
”Det er bekymrende, hvis man som følge af solvens 2 skal bruge en tredjedel af
sine ressourcer til at vedligeholde og drifte et system - for systemts skyld”
”Solvens 2 flytter fokus hos aktuaren fra tal til bogstaver”
”… kompetencer skal bygges på som efteruddannelse da det er vanskeligt at se
de analytiske kernekompetencer reduceret på aktuaruddannelsen”
”…det er jo ikke altid nemt at sælge procesoptimeringsopgaver til
aktuarfunktionen”
© 2015 Deloitte
12
Opsummering
I dag
Forretningsforståelse
Kommunikation
af resultater
I morgen
Forretningsforståelse
Kommunikation
af resultater
Drift opgaver
Drift opgaver
© 2015 Deloitte
13
Links til artikler
http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/financial-services/articles/Carsten-Dam-omfremtidens-aktuarfunktion.html
http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/financial-services/articles/Morten-Oersted-omfremtidens-aktuarfunktion.html
http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/financial-services/articles/Martin-Teilmann-Melchiorom-fremtidens-aktuarfunktion.html
http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/financial-services/articles/Nils-Roemer-om-fremtidensaktuarfunktion.html
http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/financial-services/articles/Ole-Hesselager-fremtidensaktuarfunktion.html
http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/financial-services/articles/Lene-Mortensen-omfremtidens-aktuarfunktion.html
http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/financial-services/articles/Peter-Hermann-omfremtidens-aktuarfunktion.html
© 2015 Deloitte
14