Program Syng fra højskolesangbogen

KOM OG SYNG
FRA
HØJSKOLESANGBOGEN
Stuerne på Liselund vil 2 søndage i efteråret og 3 søndage i
foråret være ramme om sang og fortælling fra
Højskolesangbogen. Frivillige indledere og pianister vil
tilrettelægge programmet.
Vi vil gerne styrke glæden ved at synge fællessang og udvide
kendskabet Højskolesangbogens nye og gamle sange.
Følgende søndage eftermiddage – hver gang fra kl. 14:00 –
16:00.
13. september bliver temaet ”Sensommersange”. Rigmor
Mehlsen og Hanne-Grethe Caspersen vil fortælle om sangene. Kaj
Groth Rasmussen akkompagnerer
29. november bliver temaet ”Højskolefavoritter”. Mogens
Hemmingsen, Liselund vil fortælle om sangene. Marianne Kjær
Nielsen akkompagnerer.
10 januar præsenterer højskolelærer Dorte Smedegaard og
pianist Henrik Metz sangene under temaet ”Carl Nielsen sange”
Der bliver mulighed for at foreslå egne yndlingssange sunget.
07 februar vil Slagelsekoret under ledelse af Bent Påske stå for
sangvalg og præsentation. Koret har valgt ”Vinterens sange”
som tema. Men lige som man ikke kan regne med, at det er
vintervejr denne dag, kan man roligt regne med, at der smutter
et par hyggelige sange af anden orientering imellem.
13 marts slutter komponisten Erik Sommer rækken af
sangeftermiddage over temaet: Den, der synger er aldrig
alene . . . Et højskoleforedrag med sange, anekdoter og
fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker.
Højskolesangbogen er en samling værdifulde beskrivelser af,
hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker
og folk.
Der serveres kaffe/the m. småkager og vand.
Det koster 20 kr. at deltage i sang-eftermiddagene.
Korkoncert
Søndag den 25. oktober kl. 16:00 inviterer Liselund til
korkoncert med Lindevangskirkens kor med orkester, dirigeret af
organist og pianist, Mads Granum.
Entre til koncerten 80 kr.
Programmet kan ses på Liselunds hjemmeside: www.liselund.dk
og på Facebook
Alle er velkomne på Liselund, Slotsalleen 44, 4200
Slagelse.