Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik

Erhvervspraktik
Jydske Dragonregiment
UGE
Denne
folder s
ka
samt d
in klass l du vise dine
elærer/
skoleve nærmeste pår
ø
jleder HUSK d rende
et!
Velkommen til erhvervspraktik
Jeg vil herved gerne byde dig velkommen til en uges erhvervspraktik på
Dragonkasernen i Holstebro.
Du skal henvende i hovedvagten (indgangen til kasernen) om mandagen
senest kl. 1200. (se skitse på bagsiden af denne folder). Her vil du få
vejledning om mødested.
Du skal medbringe, HUSK DET!
På mødedagen skal du medbringe følgende:
• Toiletsager og badehåndklæde
• Undertøj kort/langt til hele ugen så du ikke fryser
• Sokker til støvler, tynde og tykke (det kan blive koldt)
• T-shirts til hele ugen
• Idrætstøj (ude og inde) samt løbesko
• Fingerhandsker, Sorte eller mørke
• Sundhedskort
• Denne folder
• Smil og godt humør
K
S
HU
T
E
D
Fit for fight (undgå hjemsendelse før tid)
Vi oplever desværre flere praktikanter der møder med skader
der gør at de ikke kan gennemføre en uges erhvervspraktik
og derfor må sendes hjem igen. Det er meget tidskrævende
at have praktikanter i Forsvaret, så derfor har du skader eller
tager du medicin og er det mindste i tvivl om du kan klare en
uge i Forsvaret så bed dine pårørende kontakte undertegnede
for en afklaring.
Indkvartering
Du bliver indkvarteret sammen med andre praktikanter og vil få udleveret sengetøj og sengelinned.
Mundering og udrustning
Du vil endvidere få udleveret uniform og diverse udrustning. Du behøver
derfor ikke at medbringe yderligere civilt tøj.
Bemærk: Du er fuld erstatningspligtigt, hvis du mister udleverede munderings- og udrustningsgenstande.
Forplejning
Du vil blive bespist i vores kantine under dit ophold ligesom du vil få
udleveret feltration under døgnøvelsen. Særlige behov skal meddeles
undertegnede før mødedagen.
Penge til sodavand og slik medvidere må du selv medbringe.
Internet
Du kan læse mere om erhvervspraktik i forsvaret på:
http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/Erhvervspraktik/Pages/
Erhvervspraktikiforsvaret.aspx
Fotografering
Fotografering kan forekomme i løbet af ugen. Disse fotos vil typisk blive
brugt til hvervning på trykte medier og hjemmesider, facebook m.m. Hvis
du eller dine pårørende har indvendinger mod dette skal undertegnede
oplyses herom inden mødedagen.
Hvis problemer skulle opstå
Skulle dine pårørende eller skole i særlige tilfælde få behov for at komme i øjeblikkelig kontakt med dig, kan de telefonisk kontakte undertegnede på telefon nr. 72 82 45 25 eller mobiltelefon nr. 41 26 45 69.
Korporal Tommy Bruhn
Leder Erhvervspraktik
Tlf. 72 82 45 25
Mobil: 41 26 45 69
E-mail: [email protected]
Introduktion til feltrationen :)
Sjovt når vi må holde instruktørens våben :)
Ordensregler
• Du skal møde til tiden hver dag.
• Du skal bære din uniform og hovedbeklædning (felthue) korrekt.
• Du skal gøre hvad du får ordre på uden diskussioner.
• Du må ikke forlade kasernen.
• Du må ikke indtage øl, spiritus eller euforiserende stoffer.
• Du må ikke spille kort o.lign. om penge.
• Hoved- og kropspiercinger skal været fjernet inden mødedagen
• Brug af mobiltelefon i tjenestetiden er ikke tilladt.
• Mobning og anden utilstedelig opførsel vil ikke blive tolereret.
• Rygning indendørs er ikke tilladt. Du må ikke købe cigaretter/tobak.
• Respektfuld omgang med dine instruktører til alle tider!
Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre hjemsendelse,
ligesom din skole og pårørende vil blive underrettet. Hvis du er i
tvivl om du kan overholde disse regler bør du genoverveje om du
vil i praktik i Forsvaret
Vi lægger stor vægt på: Orden, præcision, god hygiejne og ikke mindst
disciplin. Derfor skal du fra starten lære at holde styr på dine ting og
møde på de anviste tidspunkter.
Klokken 22.00 skal du være på værelset og senest klokken 23.00 skal
der være ro. Drenge og piger må ikke besøge hinanden på værelserne,
ligesom de ej heller må besøge eller modtage besøg af civilt - eller militært personel på værelserne.
Instruktører der har ansvaret for praktikanterne, har naturligvis ret og
pligt til kontinuerligt at føre kontrol med, at ordensregler m.v. bliver overholdt. De har derfor adgang til samtlige indkvarteringsområder. Der kan
ligeledes på undertegnedes anmodning blive gennemført kontrol ved
vagtens foranstaltning. Endvidere kan Politiets narkohunde komme på
besøg.
Værdigenstande, kontanter osv. bør opbevares sikkert. Det skal pointeres, at Forsvaret ikke kan gøres erstatningspligtig overfor personlige
effekter; herunder tøj, ure, smykker, briller og mobiltelefoner samt kontanter m.v.
Dragonkasernen
Hovedvagten/indgang til kasernen
Leder Erhvervspraktik
Indkvartering for praktikanter
Idrætsanlæg
Kantine
Færdsel på kasernen
Færdsel på kasernens område på egen
hånd er ikke tilladt for praktikanter uden
tilladelse fra praktikinstruktør.
Iklædning af praktikanter
Galgebakken/vej til skydebaner
og øvelsesområde
Dag
MAN
Tid
- 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1730
TIR
1730 - 1830
1830 - 2000
2000 - 2130
2130 - 2200
0700 - 0750
0750 - 0850
0850 - 0945
Emne
Praktikanterne møder senest!
Kort velkomst og spisning
Indkvartering og udlevering af mundering
(Udleverende depot)
Idræt, bad, omklædning til uniform og oplægning i skabe (stueorden), udl. af sengetøj
Spisning/hvil
Eksercits/rundvisning på kasernen
Orientering om de kommende dage
Appel
Vækning, bad og rengøring af stuer
Appel og spisning
Stueeftersyn evt. bytning af mundering
0945 - 1600 Skydebanedag
• Lektioner i våbenbetjening, førstehjælp og
skarpskydning.
(Transportkost indtages i terrænet)
ONS
1600 - 1730
1730 - 1830
1830 - 2045
2045 - 2100
0700 - 0750
0750 - 0850
0850 -
Vedligeholdelse og aflevering af våben m.m.
Spisning/hvil
Orientering om døgnøvelse samt klargøring
Appel
Vækning, bad og rengøring af stuer
Appel og spisning
Klar til øvelse (udl. af materiel og rationer)
Øvelse jf. særlig plan
TOR
- 1200
1200 - 1230
1230 - 1700
1730 - 1830
1830 - 2000
2000 - 2015
Øvelse jf. særlig plan
Frokost (transportkost)
Vedligeholdelsestjeneste, bad og omklædning
Spisning/hvil
Foredrag om Forsvaret/evaluering
Appel
FRE
0700 - 0750 Vækning, bad og rengøring af stuer
0750 - 0850 Spisning
0850 - 0950 Forsat rengøring af belægningsområde samt
bytning af sengelinned og brugte klude
0950 - 1000 Hjemsendelse
Ansvarlig for gennemførelsen af praktikugen er praktikleder samt to instruktører (konstabelgruppen). Instruktørerne udlånes fra enhederne på
kasernen jf. indgåede aftaler. ORDRENR. 305380.
Bemærk: Tidspunkter samt rækkefølge af lektioner og indhold af samme er vejledende og kan ændre sig i løbet af ugen.
Førstehjælpslektion i hjertemassage
Bemærk: Nu har du, dine nærmeste pårørende samt din
klasselærer/skolevejleder læst disse papirer, ikke! - Det sidste du så mangler er at sikre dig at du har styr på hvornår du
skal afsted hjemmefra så du ikke møder for sent på kasernen.
Møder du ikke til tiden kan du risikere at blive sendt hjem igen
- så kontroler transporttiderne og tag afsted i god tid.
Dine egne notater
Togstationen
Politi
Gågade (vist med rødt)
Netto
<
<
<
Helgolandsgade
<
<
Musikteatret
Hovedvagten
Postadresse (Hvis du får brug for at få noget tilsendt)!
Jydske Dragonregiment
Att.: erhvervspraktikant (dit navn)
Dragonkasernen 1
7500 Holstebro