Hent programmet - VIA University College

Skolebyen Nørre Nissum præsenterer:
Program for:
UDDANNELSESDEBATTEN 2015
Et folkemøde om uddannelse
-
Er en folkelig national begivenhed, der hvert år foregår i skolebyen Nørre Nissum.
Sætter hvert år fokus på et område inden for det samlede danske uddannelsessystem.
Tager pulsen på den danske uddannelsespolitik.
Giver svar på de store uddannelsespolitiske spørgsmål.
Formulerer udfordringer og løsninger på fremtidens uddannelser i Danmark.
Fokusspørgsmål 2015:
Hvordan skaber vi værdifulde overgange og sammenhænge i uddannelsessystemet?
www.uddannelsesdebatten.dk
VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
Svinget 5, 7620 Lemvig
Med støtte fra:
Find vejen frem
VIA University
College
Fredag den 11/9
09.30-10.30
Åbning af Uddannelsesdebatten 2015
Sted: Festsalen på VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
-- 09.30-09.35: Velkomst ved Erik Flyvholm, Borgmester i Lemvig Kommune
-- 09.35-09.50: Tale af minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.
-- 09.50-10.30: Oplæg om de fremtidige danske ungdomsuddannelser af Mikkel Haarder,
Direktør i Danmarks Evalueringsinstitut. (EVA)
10.45–11.45
Ungdomsuddannelserne i Danmark
-- Hvorfor har vi ikke en ungdomsuddannelsesreform?
-- Hvilket ungdomsuddannelsessystem vil vi have i Danmark?
-- Hvad er det for en ungdom, vi har? Og vil vi med dem?
-- Forbereder vi de unge til det fremtidige arbejdsmarked igennem ungdomsuddannelserne?
Moderator: Anja Bo
Politik
Uddannelse
Erhverv
Børn, undervisnings og ligestillingsminister
Ellen Trane Nørby (V)
Kirsten Holmgaard
(Mercantec)
Mette Fjord Sørensen (DE)
Hanne Pontoppidan
(Uddannelsesforbundet)
Jacob Thulesen Dahl
(Rektorforeningen)
Ole Zinck (Cheminova)
Veronica Shultz (DGS)
Mikkel Haarder (EVA)
Annette Nordstrøm Hansen (GL)
Poul Erik Christensen (Region Midtjylland)
11.45–12.00
Afrunding af diskussionen om ungdomsuddannelserne ved hjælp af grafisk Recording
Sted: Festsalen på VIA Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum
12.00-13.00
Frokost i folkekøkkenet
(Mad og drikke kan købes i folketeltet på dagen)
(Netværksfrokosten i pyramiden kræver tilmelding og betaling via hjemmeside)
13.00-14.00
Debat om læreruddannelsen og pædagoguddannelsen
-- Hvad kan uddannelserne bidrage med i forhold til børns læring?
-- Hvordan fremmer vi dialog på tværs af faggrænser?
-- Hvordan får vi understøttende samarbejde til at fungere i praksis?
Moderator: Anja Bo
Politik
Uddannelse
Anni Matthiesen (V)
Peter Møller(VIA University College) Ole Pedersen (Lemvig Kommune)
Christian Dalby (Lærerstuderendes Landskreds)
Andy Robert Højholdt (Metropol)
Palle Würtz (VIA DSR)
Elsebeth Jensen (VIAUC)
14.00–14.15
Afrunding ved hjælp af grafisk recording
Sted: Festsalen på VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
14.15–14.30
Pause
14.30-15.30
”Et andet blik på uddannelsesudfordringen”
ved Anders Lund Madsen
15.30-15.45
Pause
Erhverv
Uffe Rostrup
(De fire skolers lærerforening)
Fredag den 11/9
15.45–17.00
Debat om fremdriftsreformen
Moderator: Anja Bo
Anni Matthiesen
(V)
Stina Vrang Elias Yasmin Davali
(DEA)
(Danske studerendes Fællesråd)
Annette Nordstrøm Hansen
(GL)
17.00–17.15
Afslutning
ved Poul Erik Christensen, medlem af Regionsrådet og formand for det Rådgivende Udvalg for
Regionsrådet i Region Midtjylland
17.15-22.00
Netværksmiddag
(kræver tilmelding via hjemmesiden)
17.15–22.00
Musik, mad og øl i folketeltet
Bandet Søndag morgen spiller musik og Studenterhuset Sparta sælger pølser, øl, vand og kaffe
Lørdag den 12/9
09.30–11.00
Åbning
Sted: festsalen på VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
-- 09.30–09.40: Velkomst ved Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College
-- 09.40–10.30: Oplæg over emnet: Børns trivsel og læring?
Oplægsholder: Hans Henrik Knoop (DPU)
10.45–11.45
Debat om ”Børns trivsel og læring”
-- Trivsel, fællesskaber, motivation og dannelse
-- Hvordan stimulerer vi alle børns trivsel og læring?
-- Hvordan skaber vi demokratiske medborgere?
Moderator: Clement Kjærsgaard
Anni Matthiesen (V)
Dorthe Boe Danbjørg (Fola)
Lars Søgaard Jensen (BUPL)
Jane Torp Bodilsen (DLF)
Silke Fogelberg (DDS)
Hans Henrik Knoop (DPU)
11.45–12.00
Afrunding af diskussionen ved hjælp af grafisk recording
10.30–15.00
Børnenes univers
Sted: Idrætshallen ved Fenskær Efterskole
-- 10.30–11.15: Sebastian Klein show
-- 11.00–14.00: Børnenes univers: Forskellige aktiviteter til børn og deres forældre
-- 14.00–14.45: Store Nørd Show
09.30–17.00
Markedspladsen
Sted: VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
-- Forskellige forlag viser/præsenterer undervisningsmateriale
-- Mød Alinea, Turbine, Generator og Danske fysioterapeuter
10.00-14.00
Foredrag om fællesskaber i Danmark med bl.a. Erling Lindgreen, Henrik Sommer, m.fl.
Sted: Seniorhøjskolens telt
12.00–13.00
Frokost
(Mad og drikke kan købes i folketeltet på dagen)
(Netværksfrokosten i pyramiden kræver tilmelding og betaling via hjemmeside)
13.00-14.00
Debatter arrangeret af interesseorganisationer
1. Inklusion i skolen
Sted: Festsalen på VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
a. Arrangør: Skolelederforeningen, Foreningen Skole & Forældre, Foreningen Ligeværd
Moderator: Niels Krause-Kjær
Thomas Born Schmidt (skoleleder Karup skole og formand Skolelederforeningen i Viborg)
Mette With Hagensen
(Skole & forældre)
Esben Kullberg (Foreningen Ligeværd)
Carsten Heinsvad (VIA)
2. Landsbyskolen vs. Den frie skole
Sted: Sangsalen på VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
a. Arrangør: De Frie Skolers Lærerforening, Friskoleforeningen og Vestjysklærerforening.
Moderator: Lisbeth Katborg Bjerre
Uffe Rostrup (De frie
skolers lærerforening)
Peter Bendix
Niels Lynnerup
(Friskoleforeningen) (DLF)
Steen Jakobsen (V)
Struer Kommune
Lørdag den 12/9
3. Efterskolen i fremtiden
Sted: Fenskær Efterskole
a. Arrangør: Efterskoleforeningen
Moderator: Maren Ottar Hessner, Politisk konsulent, Efterskoleforeningen
14.30–16.00
Anni Matthiesen (V)
Hanne Paustian Tind
(UU Nordvestjylland)
Alex Ahrendtsen (DF)
Kirsten Weile, Formand for ordblindeefterskolerne
Torben Vind Rasmussen
(Efterskoleforeningens styrelse)
Folkeskolereformen et år efter
Sted: Festsalen på VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
-- 14.30–15.00: Oplæg af Professor Morten Misfeldt – AAU
-- 15.00–16.00: Diskussion/debat
Moderator: Clement Kjærsgaard
Marianne Jelved (B)
Alex Ahrendtsen (DF)
Lars Søgaard Jensen (BUPL)
Anders Bondo Christensen (DLF)
Mette With Hagensen (Skole og forældre)
Claus Hjortdal (Skolelederforeningen)
Silke Fogelberg (DDS)
14.30–16.00
Daginstitutioner/Førskoleområdet
Sted: Sangsalen på VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
-- 14.30–15.00: Oplæg af Ole Henrik Hansen (DPU)
-- 15.00–16.00: Diskussion
Emne: - Normering, Tidlig skolestart, Pædagogisk kvalitet i store og små institutioner
Moderator: Niels Krause-Kjær
Politik
Annette Lind (S)
PIA Elgetti (Herning Kommune)
Birgitte Conradsen (BUPL)
Dorthe Boe Danbjørg (Fola)
Palle Würtz (VIA DSR)
16.30–17.30
Afslutningsdebat: Hvordan skaber vi meningsfulde overgange i uddannelsessystemet
Sted: Festsalen på VIA Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
Moderator: Clement Kjersgaard
Jacob Fuglsang (Politikens uddannelsesredaktør)
Anders Bondo Christensen (DLF)
Marianne Jelved (R)
17.30–17.45
Afslutning/afrunding inkl. grafisk recording
17.45–18.00
Afslutning af Uddannelsesdebatten 2015
ved Svend Aage Povlsgaard, formand for skolebyen Nørre Nissum
og studieleder ved VIA University College, Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum
18.00–22.00
Musik og mad i folketeltet
Forskellige bands spiller og der kan købes helstegt pattegris, samt øl, vand og kaffe