Årets leder og årets muldvarup i Knudsker Idrætssforening Hvert år

Årets leder og årets muldvarup i Knudsker Idrætssforening
Hvert år til generalforsamlingen kåres årets leder og siden 1993 årets muldvarp. Her er listen over
dem der har vundet priserne igennem årene. 2004 er blank, pga. omlægning til kalenderåret.
ÅR
2015
Årets leder
Inga Olsen
2014
2013
2012
2011
2010
Michael Danry
Carsten Egeskow-Gjerka
Bjarne Koefoed
Flemming Pettersson
Finn Erik Jensen
Hans Kristoffersen
Lars Funk
Loui Kofoed
Lilli Jensen
Kjeld H. Pedersen
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
Pia Kofoed- Rasmussen
Annette Kofod
Alex Olsen
Anette Müller
Anette Rasmusen
Eigil Nielsen
Finn Erik Jensen
Henning Kofoed
Bent Jørgensen
Brian Westh
Dorthe Andersson
Søren Søborg Madsen
Carl "Basse" Svendsen
Allan Hansen
Tonni Christensen
Bjarne Kruse
Frank Hansen
Mogens Jensen
Poul Clausen
Niels Bager
Jens Larsen
Finn Jørgensen
Gitte Mikkelsen
Erik Andersen
Preben Ipsen
Ivan Lund-Jensen
Søren Bech Jensen
Steen Erik Rasmussen
Kjeld Nielsen
Anders Jelle
Bent Nielsen
Svend-Erik Pihl
Jens Skovgaard
Finn Erik Jensen
Leif Hansen
Michael Chodziuk
Stig Dolleris
Barney W. Hansen
Bjarne Rasmussen
Anna Lise Olsen
Kresten Jensen
Henning Kofod
Erik Hansen
Bjarne Koefoed
Walther Jensen
Bente og Allan Kofoed
Lene Kalf Hansen
Birthe og Carsten Poulsen
Lis Heidi Jensen
Herluf Kristensen
Henning Kofoed
Sara Johansen
Årets muldvarp
Morten Hansen