gudstjeneste - Vester Hornum

KIRKEBLADET
for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne
Vester Hornum kirke
Nr. 4
Hyllebjerg kirke
•
Flejsborg kirke
Oktober - November - December 2015
•
1
årgang 66
ADRESSER:
Fungerende sognepræst: Birthe Kiilerich, Præstegårdsvej 1, 9640 Farsø.
Privat: Tornebakken 72, 8240 Risskov.
Tlf. 61 10 39 23 og 98 66 30 48.
Email-adresser: [email protected] eller
[email protected]
Fri mandag.
Organist: Tatiana V. Jensen, tlf. 98 66 34 57.
Kirkesanger: Jonas Hald, tlf. 52 30 08 30.
Menighedsrådsformænd: Vester Hornum og Hyllebjerg:
Poul Jørgensen, Flejsborgvej 24, 9640 Farsø. Tlf. 98 66 31 60 og 23 40 35 58.
Flejsborg:
Karen Madsen, Gatten Stationsvej 19, Gatten,
9640 Farsø. Tlf. 98 66 21 79 og 30 35 82 79.
Gravere: Vester Hornum:
Preben Andersen, Nyboesvej 6, Vester Hornum,
9640 Farsø. Tlf. 61 54 44 60 (arbejde direkte),
privat: 29 62 31 81.
Hyllebjerg:
Leif Sørensen, Løgstørvej 40, Strandby, 9640 Farsø. Tlf. 98 63 63 13 og 30 68 08 91.
Flejsborg:
Bent Kristensen, Gattenvej 21, Flejsborg, 9640 Farsø. Tlf. 98 66 30 81 og 24 82 76 81 (arbejde direkte).
Kirkeværger:
Vester Hornum og Hyllebjerg:
Anker Tønning, Gedsteddalen 47, 9640 Farsø.
Tlf. 23 98 21 96.
Flejsborg:
Bente Duedal Ravn, Golfvænget 15, 9640 Farsø.
Tlf. 29 43 49 91.
Akvarelmalerierne på forsiden er malet af Helle Nøhr.
Forsidefoto: Septembers himmel...
22
Kort og godt om kristendommen
"Septembers himmel er så blå, dens
skyer lyser hvide" lyder det i Alex Garffs
sensommersang fra 1949.
Det er der flere gode grunde til, at han
skriver.
Den første - og om jeg må sige ret så
pragmatiske - årsag til dette er, at vi går
imod længere og stadig koldere nætter.
Så trækker kulden det meste af fugten
ud af luften og afsætter den som glinsende morgendug på græsplæner, i
enge og på de talrige spindelvæv, som
netop nu spindes overalt.
I den tørre klare formiddagsluft fremstår
alle farver mere intenst - både himmel,
skyer og træernes brogede efterårsblade.
Men en anden grund til dette er også
morgenens stilhed.
Fuglene er ophørt med at markere deres revirer, og vores sanser skærpes, så
vi oplever hele farvespillet langt mere intenst end i en diset, lun sommermorgen.
Nu til præsentation af forfatteren og indholdet af sangen:
Alex Garff (1904-1977) blev uddannet i
dansk og tysk og underviste en årrække
i Randers. I 1946 flyttede han imidlertid
tilbage til København, hvor han blev lektor på Aurehøj Gymnasium i Gentofte.
Hans digte fra 1930erne og 40erne er
ofte i lyrisk stil, og "Septembers himmel" glider fint ind i hans digtmæssigt
velformede, til tider afdæmpede glæde
over naturen og sammenligninger med
menneskelivet.
Fortsættes næste side
3
Garff er repræsenteret i en række sangbøger, bl.a. med danske gendigtninger
af udenlandske folkeviser. Bedst kendt
blandt dem er nok "Heksemutter lod en
tudse", og "Sølvhvide birkes land", som
optræder i mange børnesangbøger.
Derudover har Garff skrevet den danske
tekst til Santa Lucia-sangen, "Nu bæres
lyset frem". Men også hans egne digte
er sat i musik af en række danske komponister, først og fremmest Poul Schierbeck, men også Oluf Ring, Mogens Jermin Nissen og Leif Kayser.
Digtet
"Septembers himmel" blev udgivet første gang i en helt speciel anledning.
Inden for Danmarks Skoleradio lavede
man nogle udsendelser med sange,
som de enkelte skoler kunne lukke op
for i skoletiden.
Det var så meningen, at eleverne i de
enkelte klasser havde mulighed for at
synge med på 5-6 sange, som de hørte
i radioen. Repertoiret var danske årstids- og historiske sange.
4
Den 2. og 3. september 1949 kunne
man så høre bl.a. "Det lysner over agres
felt" og "Påskeklokken kimed' mildt"
samt til slut en ny sang, som er komponeret og digtet til udsendelsen, nemlig
"Septembers himmel er så blå".
Digtet giver en fin naturskildring af det
danske september-landskab, beskrevet
med hele farvepaletten fra solskinsgul
til purpursort.
Der er fokus på blomsternes overflod,
den modne frugt og høsten, såvel kornet som æblerne, og det overføres i
slutverset på mennesket, der lærer
"modenhedens milde magt" af løvet og
derved beholder et frisk rødt "hybenhjerte".
På den måde ses efteråret som en naturlig - og ikke negativ eller forfaldsmæssig - del af året og livet.
Kilde: Det Kongelige Biblioteks hjemmeside. Oplysninger om Alex Garff og
”Septembers himmel er så blå”.
kommende arrangementer
Studiebibelkreds
I studiekredsen mødes vi kl. 19.30 den
anden og fjerde torsdag i hver måned,
dog ikke i december. Der læses en bibeltekst, vi uddyber den, snakker, synger og drikker kaffe. Kom og oplev et
dejligt fællesskab.
Alle er meget velkomne!
Torsdag den 8. oktober: Hos Johannes
Madsen.
Torsdag den 22. oktober: Efterårsmøde i Aalestrup Kirke kl. 19.00 ved pastor
Brian Christensen, Holstebro.
Torsdag den 12. november: Hos Poul
Vadsholt.
Torsdag den 26. november: Hos Ole
Møller.
Kontaktperson: Hanne-Marie Kristensen, tlf. 9866 3081.
Der afholdes loppemarked i FDF-huset
lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til kl.
13.
Desuden lørdag den 28. november, ligeledes fra kl. 10 til kl. 13.
Til salg ved FDFs loppemarked søges
gode ting og sager. Ind¬tægterne går
ubeskåret til børnearbejdet ved FDF
Vester Hornum.
Henvendelse:
Johannes Madsen, tlf. 9866 3024 og
Søren Gertsen, tlf. 9866 3460.
strikkeklubben:
Vi mødes sidste torsdag i hver måned.
Tid og sted er hver gang kl. 14.00 i
Sognegården.
Datoerne er torsdag den 24. september, torsdag den 29. oktober
og torsdag den 26. november.
Julemåneden er dog undtaget.
Velkommen til hygge og snak i selskab med andre strikkeglade!
Kontaktperson: Kirsten Madsen,
tlf. 9866 3024.
5
kommende arrangementer
foredrag i sognegården
Gibraltar – tur/retur
Onsdag den 7. oktober kl. 14.00 i Sognegården.
Foredrag ved Annelise og Poul Vadsholt, Overlade.
Eftermiddagen skal handle om den seks uger
lange tur ned gennem Spanien, som ægteparret
Vadsholt foretog i egen bil.
Rejsens mål var Gibraltar - halvøen, som ligger på Spaniens sydkyst. Området har
siden 1713 hørt under Storbritannien. Spørgsmål om retmæssigt ejerskab til halvøen
er et aktuelt stridspunkt både blandt politikere og befolkningen. En undersøgelse
viser dog, at mange af indbyggerne er stemt for selvstyre.
Foredraget vil blive understøttet af billedfremvisning på power point.
Alle foredrag er tilrettelagt i samarbejde med Onsdagsklubben.
Kaffe, te og bagværk serveres under foredraget, hvortil alle er velkomne!
foredrag i sognegården
Omsorg for Østeuropa
Onsdag den 4. november kl. 14.00 i Sognegården.
Foredrag ved Poul Thomsen, stifteren af Sarons Slette, Missions- og Nødhjælpscenter.
Igennem tyve år er 150 sættevogne med basale fornødenheder som tøj og sko blevet
fragtet ud til nødlidende i krigs- og ulykkesområder som Asien, Afrika og Østeuropa.
Også humanitært udstyr som køkkengrej, legetøj, dele til en komplet tandlægeklinik,
aircondition anlæg, symaskiner m. m. er blevet sendt ud i verden til opsamling og
fordeling hos lokale samarbejdspartnere.
I sit foredrag vil Poul Thomsen fortælle om,
hvordan mission og humanitær nødhjælp går
hånd i hånd og har været til gavn og glæde for
en utallig skare af nødstedte mennesker. Foredraget vil have særligt fokus på behovet og
indsatsen i Østeuropa.
Alle foredrag er tilrettelagt i samarbejde med
Onsdagsklubben.
Kaffe, te og bagværk serveres under foredraget, hvortil alle er velkomne!
6
kommende arrangementer
alle Helgens
gudstjeneste
adventsgudstjeneste
Søndag den 1. november kl. 14.00 i
Flejsborg Kirke
Samme søndag kl. 19.00 i Vester Hornum Kirke.
1. søndag i advent
Søndag den 29. november kl. 13.30 i
Hyllebjerg Kirke.
Traditionen tro siger vi velkommen til
julemåneden med en adventsgudstjeneste den 1. søndag i advent. I år ligger
gudstjenesten i Hyllebjerg Kirke.
Eftermiddagens indslag med juletræ og
æbleskiver sker i samarbejde med Borgerforeningen.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag,
hvor vi tager forskud på julen!
Alle helgen falder altid første søndag i
november. Det er en søndag til minde
om de døde, både dem vi selv har mistet og alle mennesker, som har båret
den kristne tro videre gennem generationer.
Under gudstjenesten Alle helgens dag
skaber vi gennem bønner og salmer
plads til at mindes og sørge over dem,
vi har mistet.
I Flejsborg og Vester Hornum kirker bliver navnene på dem, som i årets løb
er døde, læst op, ligesom der vil blive
tændt lys i kirken.
julegudstjeneste for bøRn op til 6 år
Onsdag den 9. december kl. 9.30 i
Vester Hornum Kirke.
Mon ikke de fleste børn er begyndt at
glæde sig til jul? Vi tager forskud på
den 24. december og skal høre om,
hvad de to nisser oppe i kirketårnet har
at fortælle. Mon de har fået deres skål
risengrød her til morgen?
Vi skal også høre en julefortælling og
synge nogle af de kendte salmer.
Alle børn i forskolealderen er velkomne
i følgeskab med en voksen.
7
SIDEN SIDST
GUDSTJENESTE
3. SØNDAG I ADVENT
Søndag den 13. december kl. 09.00 i
Vester Hornum Kirke.
Samme søndag Kl. 10.30 i Flejsborg
Kirke med De ni læsninger og Luciaoptog.
I adventstiden mødes mennesker i kirken for at fordybe og forberede sig til
GUDSTJENESTER
JULEAFTENSDAG
DEN 24. DEC. 2015
den ventende højtid. Det kan ske på
mange måder. Én af dem er at lade menigheden på skift læse et stykke fra De
ni læsninger; historien, som går forud
for Jesu fødsel.
Vi gentager succesen, som i de forrige år blev afholdt i Hyllebjerg og Vester Hornum kirker. Denne gang er det
ni personer fra Flejsborg Kirke, som vil
medvirke ved læsningerne.
Derudover vil skolens 4. og 5. klasser
glæde os med at gå Lucia-optog under
gudstjenesten.
Efterfølgende serveres der kaffe og the
med tilbehør i våbenhuset. Vel mødt til
en festlig og stemningsfuld adventsgudstjeneste!
Tidspunkter og steder for gudstjenesterne den 24. december er som
følger:
Hyllebjerg Kirke kl. 14.00
Vester Hornum Kirke kl. 15.00
Flejsborg Kirke kl. 16.15
Vi samles i taknemmelighed over
det glædelige budskab, som senere skal fejres ude eller derhjemme.
NYTÅRSgudstjeneste
Torsdag den 31. december kl. 15.00 i Vester Hornum Kirke.
Igen i år vil vi mødes til en festlig nytårsgudstjeneste for at tænke tilbage og
takke for året, som gik. Men også for at tænke fremad med hver vores håb og
ønsker for det nye år.
Efter gudstjenesten mødes vi i våbenhuset for at ønske hinanden et godt nytår.
Menighedsrådet er vært ved et nytårstraktement bestående af champagne og
kransekage. Vel mødt på årets sidste dag.
8
”Luthers Nøgle”
på Vitskøl Kloster igen i år!
”Et spil om sjælens fred, Himmerigets
nøgler, magtmisbrug, sygdomme, kærlighed, forandringer og tro”. Det er kort
fortalt temaet for rollespillet ”Luthers
Nøgle”. Det handler om Reformationen,
som blev indført i Danmark i 1537 og
om kampen mellem det etablerede og
det nye: Martin Luthers opgør med den
katolske kirke, ikke mindst dens indbringende forretninger i henseende til
synd og frelse.
I alt deltog ca. 400 elever, fordelt over
formiddags- og eftermiddagshold. Undervejs i det to timer lange forløb skulle
eleverne, der var klædt ud som pilgrimme, løse forskellige opgaver, som ville
føre dem frem til sandheden om Luthers
nye lære. Det var en ikke helt ufarlig
mission, så pilgrimmene måtte arbejde
”undercover”. Elevernes efterfølgende
kommentarer efterlader indtrykket af en
både spændende og lærerig dag!
Temaet blev dramatiseret på Vitskøl
Kloster onsdag den 16. september med
hjælp fra samtlige 7. klasses elever i
Vesthimmerlands provsti. Med i spillet
deltog såvel undervisere samt en stor
skare af frivillige statister.
9
SIDEN SIDST
Døbte og viede
fra august 2015
Søndag den 9. august blev Nohr Engelbrechtsen døbt i Hyllebjerg Kirke.
Lørdag den 15. august blev Ditte og
Peter Bønding viet i Flejsborg Kirke.
Lørdag den 19. september blev Jeanette Erika Simonsen og Peter Simonsen vilet i Hyllebjerg Kirke.
Til høstgudstjenesten søndag den 13.
september blev Lærke Overvad Laursen døbt i Hyllebjerg Kirke.
Ved samme lejlighed blev der indsamlet
et beløb på 600 kr. som høstoffer. Beløbet går ubeskåret til Dansk Folkehjælps
julehjælp. Vi takker for bidraget.
konfirmandundervisning
Så er en ny sæson for konfirmandundervisning startet op. Vi mødes hver
onsdag fra kl. 14.00 til kl. 15.30 i Sognehuset i Vester Hornum.
Undervisningens målsætning er at give konfirmanderne viden om kristendommens udspring samt forståelse for dens budskab og betydning for det
moderne menneske.
Konfirmation i 2016.
Tidspunkt og sted er som følger:
Hyllebjerg Kirke: Den 24. april kl 10.30
Flejsborg Kirke: Den 1. maj kl. 09.00
Vester Hornum Kirke: Den 1. maj kl. 10.30
10
Hvad gør jeg ved....
Fødsel:
Hvis forældrene ikke er gift, afleveres
senest 14 dage efter fødslen en såkaldt
omsorgs- og ansvarserklæring, der kan
udskrives fra personregistrering.dk eller
fås af sognepræsten. Erklæringen kan
desuden sendes ind ved brug af NemID
via borger.dk.
Navngivning:
Børn skal navngives, inden de er 6 måneder gamle. Ønsker man ikke at få barnet navngivet i forbindelse med en dåb
inden for det første halve år, kan barnet
navngives ved at indsende en blanket,
der kan skrives ud fra personregistrering.dk eller fås ved præsten. Navngivning kan desuden foretages ved benyttelse af NemID på borger.dk.
Dåb:
Aftales med præsten. Forud for dåben
kommer præsten ud og har en samtale
med forældrene om dåben. Barnet skal
have mellem to og fem faddere.
Vielse:
Aftales med præsten. Inden vielsen
skal man have udstedt en prøvelsesattest ved kommunen. Prøvelsesattesten
må højst være fire måneder gammel på
datoen for vielsen. Hvis man ønsker at
skifte navn på bryllupsdagen, kan man
få vejledning hos præsten eller på borger.dk.
Navneændring:
Der skal som udgangspunkt betales for
navneændringer. Visse efternavne må
alle tage, andre er beskyttede og må
kun tages, når man kan bevise et tilhørsforhold til navnet eller når man får
samtykke fra alle, der bærer navnet. Alt
dette kan man læse mere om på www.
borger.dk, eller du kan henvende dig til
præsten. Ansøgninger om navneændringer kan indsendes ved brug af NemID via borger.dk.
Begravelse/bisættelse:
Aftales med præsten, evt. gennem en
bedemand. Valg af gravsted m.v. aftales med graveren ved den pågældende
kirke.
BESØGSTJENESTEN
til glæde for dig og andre
Benyt Røde kors-besøgstjenesten,
hvis du føler dig ensom og mangler
et andet menneske at snakke med.
Så vil du hver uge kunne få besøg
af en besøgsven, som har overskud
til at lyse lidt op i din hverdag.
Henvendelse til Mette Petersen
98 63 20 50.
VÅGETJENESTEN
Røde kors Farsø
Er et frivilligt tilbud om en hjælpende hånd i den sidste svære tid, til
den døende og dennes pårørende.
Gruppen består af kompetente vågersker, der stiller sig til rådighed
alle årets dage i døgnets 24 timer.
Henvendelse til Mirjam Holtvind 51
72 42 18.
11
Gudstjenester
Oktober - November - December 2015
DATO
V. HORNUM
HYLLEBJERG
11/10 19.s.e.trin.
18/10 20.s.e.trin.
09.00 A
19.00
08/11 23.s.e.trin.
15/11 24.s.e.trin.
Præst
09.00 ANIJ
10.30 A
25/10 21.s.e.trin.
01/11 Alle Helgen
FLEJSBORG
14.00
BBK
BBK
BBK
09.00 ANIJ
09.00 A
22/11 s.s. i kirkeåret
29/11 1.s. i advent
10.30 A
13.30
BBK
BBK
BBK
06/12 2.s. i advent
09.00 ANIJ
13/12 3.s. i advent
10.30 A
9.00
20/12 4.s. i advent
24/12Juleaftensdag
10.30 A
15.00
14.00
25/12Juledag
26/12 2. Juledag
31/12Nytårsaften
BBK
BBK
16.15
BBK
10.30
BBK
09.00 A
15.00
BBK
BBK
BBK = Birthe Killerich · IJ = Niels Iver Juul · A = Altergang under gudstjenesten
Vidste du:
12
At du kan finde oplysninger om dit sogn og din kirke på www.sogn.dk?
Går du ind på et af vore sogne, kan du yderligere finde tidspunkter for gudstjenesterne
i sognene. Du kan også dowvloade en app til din smart phone. Den hedder kirkekalenderen
og giver dig mulighed for at finde ud af, hvornår der er gudstjeneste i dit område.
RABØL A/S