Projekt Minimalspild nyhedsbrev nr. 3

Projekt MinimalSpild
Nyhedsbrev nr. 3
Juli 2015
..
.....
.. . . . .
. .. . . . .
.
.
. . . . .. . .
. . . ..
. . . ..
. . ..
...
....
.. .
.......
.......
..
....
..
. . . .. . .
...
. . . . . . ..
.
.
.
. . ..
. . . .. . .
........
. . . ..
...
....
Indhold
. . ..
. . . .. . .
Så er det endelig blevet sommer i Danmark, og inden I tager på sommerferie får I her en
status på fremskridt i projektet.
Projekt MinimalSpild er i fuld gang og vi modtager fortsat gerne input eller ideer til nyhedsbreve fra jer.
I Projekt MinimalSpild laves der i Årslev forsøg med blandt andet planters holdbarhed
under forskellige forhold ved transport. I dette nyhedsbrev kan du læse mere om status
på flere af forsøgene. Du kan også læse om kommende forsøg, der forventes gennemført
i løbet af efteråret.
I dette nyhedsbrev kan du også læse om Alexandru, der er blevet ansat i projektet med
tiltrædelse d. 1 august. Alexandru bliver en del af teamet i Årslev.
Du kan læse mere om Alexandru på side 3
Karen og Merete skal bruge planter til et forsøg i august, og hører gerne fra jer, hvis I vil
deltage med planter. Karen og Merete kan kontaktes på telefon 87 15 83 36 / 87 15 83 34
eller på mail [email protected] / [email protected]
Du finder flere informationer om forsøget på side 4 og 5
På de sidste sider i dette nyhedsbrev finder du tre MinimalSpilds artikler, der er bragt i
Gartner Tidende. Artiklerne handler blandt andet om forsøgene i Årslev og installation af
fugtighedsmålere i lastbiler, der kan følges og læses online.
Som noget nyt kan du finde Informationer om Projekt MinimalSpild på
www.floradania-org.dk under fanen services. Her kan du blandt andet finde
projektbeskrivelsen, nyhedsbreve og artikler om projektet.
Vi vil minde jer om at udfylde timesedler. Har I brugt timer på møder, kørsel etc. skal
timerne tastes ind i de regneark, som I har fået tilsendt og mailes til
Louise ([email protected]).
Vi vil i styregruppen benytte lejligheden til at ønske jer en rigtig god sommer!
På styregruppens vegne
Louise Vorre
Input til kommende nyhedsbreve kan sendes til Louise ([email protected])
Ny ansat i Projekt Minimalspild
Karen Koefoed Petersen & Merete Edelenbos
................................................................................................
tet den 1. august 2015 – 31. juli 2016, hvor han skal arbejde med transport og pakning af prydplanter i samarbejde
med det øvrige team i Årslev. Det glæder vi os rigtig meget
til.
Alex stammer fra Moldova og er fødevareingeniør fra
Middle East Technical University i Ankara, Tyrkiet og har
en stærk baggrund indenfor fysisk og fysisk kemi, herunder måling af temperatur, fugtighed og flygtige organiske
stoffer så som ethylen og andre flygtige signalmolekyler i
levende plantevæv. Alex taler flydende engelsk og forstår
lidt dansk.
Alex her været ansat ved AU-FOOD siden 2012, hvor
han har samarbejdet med Yding Grønt omkring kvalitet,
pakning og kvalitetsmålinger i rucolasalat efter høst i sit
PhD-projekt. Alex afleverer sin PhD afhandling 1. august.
3
.................................................
Alexandru Luca er blevet ansat på Minimalspildsprojek-
Alex’ kontaktoplysninger er:
Department of Food Science - Food,
Metabolomics and Sensory Science,
Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev.
mail: [email protected],
tlf: 87 15 74 17
Igangværende og kommende forsøg på Årslev
Karen Kofoed Petersen & Merete Edelenbos
................................................................................................
Forsøg i august
I sidste halvdel af august er der planlagt transportsimulering af pakkede potteplanter ved 14 °C på
forskningscenter Årslev.
Jeg forventer, at vi gentager vores temperatur– og fugtighedsundersøgelser fra november 2014 i en af
Alex Andersen Ølunds lastbiler, men denne gang under kontrollerede forhold i et kølerum i Årslev.
Omdrejningspunktet for undersøgelserne vil være at undersøge betydningen af indpakning på temperatur, fugtighed og gasforhold i udvalgte planter pakket i bakker på containere. I undersøgelserne skal
vi også teste vores første prototype af et helt nyt gasopsamlingsudstyr. Det glæder vi os rigtig meget til.
!
Hvis prototypen fungerer efter hensigten, vil vi inden årets udgang have suppleret op, så vi har 3 ’kufferter’ med gasopsamlingsudstyr, som skal sendes med rigtige plantetransportere og desuden placeres
ude i detailhandlen i en af Home & Gardens forretninger.
Skriv til mig ([email protected]), hvis du gerne vil deltage med planter i august. Hører jeg
ikke noget - er intet nyt godt nyt - og så bliver I kontaktet direkte med en ønskeliste efter sommerferien. God sommer!
4
Igangværende forsøg
Der kører i øjeblikket et forsøg, hvor vi ønsker at reducere transpirationen fra Campanula ved at øge
det osmotiske tryk i rodzonen på forskellig måder. Hypotesen er, at det øgede osmotiske tryk vil stimulere produktionen af abscisinsyre (ABA) og derved reducere stomatakonduktansen og transpirationen. Salgsklare planter fra Rosa Danica, Thoruplund og PKM blev den 18. juni behandlet med:
1. Næringsstofopløsning (standard) EC ca. 2 mS cm-1
2. Standard næringsstofopløsning + 60 mM D-sorbitol
3. Standard næringsstofopløsning + 120 mM D-sorbitol
4. Næringsstofopløsning med EC ca. 4 mS cm-1
5. næringsstofopløsning med EC ca. 3 mS cm-1
6. Næringsstofopløsning + NaCl til EC ca. 3 mS cm-1
D-sorbitol findes som kommercielt produkt ’Root-zone’ fra WellPlant.
Herefter er de blevet transportsimuleret i 4 dage ved 14 °C i mørke og stillet under standard holdbarhedsbetingelser. En del af planterne er blevet stillet på vores nye udstyr ’Drought Spotter’, som er
en samling af vægte, en plante per vægt, med online registrering af vægt og individuel vanding efter
forudindstillet sætpunkt. I dette forsøg bliver planterne ikke vandet, og vi kan følge og sammenligne
udtørringsforløbet for de forskellige behandlinger.
De første planter, er den 29. juni, lige ved at miste saftspændingen. I er velkomne til at kigge forbi,
men umiddelbart er der ikke stor forskel mellem behandlinger for de planter, der ikke står på Drought
Spotteren (de bliver vandet). Så vidt så godt, da det betyder at planterne ikke tager skade af de osmotiske behandlinger. Så bliver det spændende at se, om der er nogen behandlingsforskel på de udtørrede
planter.
Vi har, som kort beskrevet i GartnerTidende nr. 8 (se artikler på de næste sider), set nogle ret spændende forskelle i et forforsøg med forskellige ethylenkoncentrationer (0, meget lav, lav eller høj), eksponeringstider (18 eller 90 timer) og transporttemperaturer (4 °C eller 14 °C).
Den lave temperatur kun for nogle af de mere kuldetolerante plantearter. Især synes jeg, at det er
tankevækkende, hvor meget temperaturen betyder for ethyIenfølsomheden. I løbet af efteråret vil vi
bekræfte vores resultater med 3 nye gentagelser. Måske med et lidt andet plante- og sortsvalg.
5
tema - Emballage
Merete Edelenbos, [email protected] og
Karen Koefoed Petersen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Indpakning
af potteplanter
I ”Minimalspildsprojektet”, som er støttet af GUDP og
GAU, er målet at begrænse spildet af prydplanter fra
producent til forbruger. En af indsatserne går på at
optimere indpakningen af potteplanter
Potteplanter pakkes ind for at beskytte
bedst muligt mod mekaniske skader,
kulde og træk og reducere fordampningen fra bladene og jorden undervejs i
forsyningskæden frem til forbrugeren.
Der kan være tale om tre lag af indpakning. Først er den enkelte plante ofte
pakket ind i en plastpose, som også
kan indeholde vigtige informationer til
forbrugerne om produktet. Det er typisk
også her, scanningskoden er placeret.
Det andet lag kan være et kassesvøb.
Endelig svøbes den færdigpakkede container ofte med plast, inden den sendes
afsted for at holde sammen på planterne.
Mikroklimaet ændres
Når planter pakkes ind i materialer med
barriereegenskaber, ændres mikroklimaet
omkring planterne, fordi luftens bevægelighed (transmission og lufthastighed)
ændres. Temperaturen og fugtigheden
stiger, og gasser som kuldioxid og ethylen kan ophobes afhængigt af materialernes barriereegenskaber.
Disse ændringer kan påvirke planternes
holdbarhed positivt eller negativt. For
eksempel er den optimale luftfugtighed
under transport et kompromis mellem
udtørring eller kondensdannelse og nedslag, som kan føre til svampeangreb.
Udfordringen er, at kunne håndtere
planternes forskellige krav til opbevaring,
selvom de blandes og sendes afsted i
samme lastbil eller står placeret under
samme forhold i detailhandlen.
Der er ofte tale om tre lag af indpakning
af potteplanter før transport. Indpakningen påvirker den relative luftfugtighed
omkring planterne.
44
Gartner Tidende 6 / 2015
Den relative luftfugtighed under en
40-timers transport. Der blev målt på tre
containere placeret forrest, midterst og
bagerst i lastbilen. Den relative luftfugtighed blev målt ved syv planter placeret
øverst, midterst og nederst på de tre
containere. Søjler med stjerner viser den
relative fugtighed i luften øverst oppe,
midt for i den ene side af lastbilen (lastbil) samt under den midterste og nederste hylde på den midterste container.
– fra natur til kultur
Da Odd Melvold for mere end 50 år siden opfandt Jiffypot, var han på mange måder langt forud for sin tid.
En fremsynethed der betyder, at der i dag er flere gode grunde til at vælge Jiffypot end nogensinde
I samarbejde med de danske producenter
Jiffypot
slog
hurtigt igennem,
fordi professionelle gartnere opdagede det nye dyrkningssystems indlysende fordele:
og transportører
samt
leverandører
af
Hurtigere,
nemmere
og
sikrere
pakkematerialer er vi gået i gang med at produktion, fordi planternes udvikling ikke bliver forsinket i forbindelse med
omplantning.
Ogdisse
mange
forbrugere så det samme. Det er simpelthen nemt, når hele potten kan plantes med ud
finde praktiske
løsninger på
udfori
krukken
eller
blomsterbedet,
ligesom
det ieren
dejligt
atunder
kunneen
smide
både, plante,
jord ogbedst
pottemuligt
på komposten,
bevares
undervejs i forsyni steder
lastbil
transport
dringer. Målet er at udvikle guidelines
når
krydderurten
i
køkkenvinduet
er
klippet
ned.
ningskæden. Her er det ikke nok kun at
af stueplanter fra Danmark til Norge.
til indpakning af planter med og uden
se på plastmaterialernes gennemtrænbakke- og containersvøb samt at identi- Resultaterne viste, at den relative luftalternativ
gelighed overfor vanddamp. Vi skal også
fugtighed inde omkring planterne lå på
ficere fordeleMiljøvenligt
og ulemper ved
forskellige
nok tænkte på 90
dengang
er,eller
at planteproduktion
i Jiffypotter
et miljøvenligt
alternativ
hvordan
forskellige typer af
procent
derover, formentlig
fordi erundersøge
typer af svøbHvad
med de
ogfærreste
uden perforeringer.
til plasticpotter. Jiffypot er et rentbåde
naturprodukt
godkendt
til
økologisk
planteproduktion,
hvilket
understreger
indpakninger påvirker
lufttemperaturen
planter og containere var svøbt i
dyrkningssystemets
bæredygtighed.
samt luftens indhold af kuldioxid og
plastmaterialer med høje barriereegenLuftfugtigheden
er høj Fortsat
udvikling
af Jiffy
produkterne
betyder
også,
at nutidens
Jiffypot uden problemer
kan anvendes
ethylen omkring
planten, da det kan
skaber
overfor
vanddamp.
Udfordringen
I slutningen af
sidste
år foretog
vi de
i
moderne,
gennemautomatiserede
gartnerivirksomheder.
Dobbeltpressede
potter
har
en
glat overflade
være forskellige
forhold, der påvirker
første målinger under en transport. Luft- er at finde de bedste løsninger for hver
derfor nemt
hinanden,
og kanter
gør det muligt
for fx robotter at arbejde
potterne.n
plantersmed
holdbarhed.
planteart,
så planternes
holdbarhed
fugtigheden og
og skilles
temperaturen
blevfra
målt
Potte med signalværdi
Jiffy har fortsat fokus på produktudvikling og har netop nu store forventninger til en serie nye potter, der
er designet til maskinel håndtering, og som samtidig gør det muligt at forsyne potten med fx logo, stregkode
eller dyrkningsanvisninger.
De nye potter har en krave fremstillet
af PLA, der er et plastlignende men 100 procent biologisk nedbrydeligt
materiale baseret på majs. Kraven kan påtrykkes præcist det budskab, den enkelte producent ønsker,
og øger mulighederne for at sælge planterne direkte i en Jiffypot frem for en plasticpotte. En nyskabelse,
der har fået en god modtagelse på det amerikanske marked, og nu præsenteres også i Danmark,
hvor Jiffys forventninger til især markedet for sommerblomster er store.
Ring og få prøve af:
Vores nye
komposterbare potter
Din kontakt til Jiffy
Kokos
dyrkningsmedier
Hvis du vil vide mere om det
omfattende produktsortiment
og substrater
fra Jiffy og de muligheder,
det giver i netop dine kulturer,
sidder vi klar ved telefonerne
og aflægger dig altid gerne
et besøg.
Kvalitets sphagnum
substrater
Hans Gammelgaard
Telefon 20 49 43 88
[email protected]
Lene Boye
Telefon 87 59 22 53
[email protected]
Rasmus Nørgaard
Telefon 87 59 22 56
[email protected]
Jiffy AS
Industrivej 4
8550 Ryomgaard
Telefon +45 86 39 43 88
Fax +45 86 39 49 08
www.jiffygroup.com
Gartner Tidende 6 / 2015
45
tema - Transport
Merete Edelenbos og Karen Koefoed Petersen,
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet,
[email protected]
Connie Krogh Damgaard
Udfordringer ved
transport af potteplanter
Minimalspildsprojektet er i fuld gang, og forskerne har hentet de første resultater hjem. Der er blandt andet fokus på
mikroklima og ophobning af ethylen i luften under
transport
I pjecen Optimal holdbarhed for potteplanter, der kan downloades på
www.floradania-org.dk, beskriver Flora
Dania hvad gartneren, transportøren, eksportøren og detailhandlen kan gøre for at
forsyne forbrugeren med mere holdbare
potteplanter. Blandt andet er det vigtigt
at holde en bestemt temperatur under
håndtering og transport.
De samlede påvirkninger er vigtige
I fagkredse skelner man mellem intransport, som er små korte transporter
på under et par timer og almindelige
transporter, der typisk varer en til fire
dage. Ved intransport er planterne kun
kortvarigt i lastbilen, og det kan være
vanskeligt at opdage, hvis holdbarheden
forringes på grund af uhensigtsmæssige
transportforhold. Ved almindelig transport
er eksponeringstiden længere, og derfor
ses eventuelle skader også hurtigere, og
de er tydeligere. Alligevel kan det være
vanskeligt at opdage transportskader med
det samme. Der skal ofte klimamålinger
og holdbarhedstests til for at opdage
uhensigtsmæssige opbevaringsforhold i
kæden fra gartneri til forbruger.
I Minimalspildsprojektet har vi foretaget
de første klimamålinger under transport,
og vi er i gang med at undersøge, hvordan
forskellige afhærdningsstrategier kan
forbedre holdbarheden af de planter, som
gartnerne sender afsted. I denne artikel
har vi fokus på måling af mikroklima og
transportskader.
Temperatur- og fugtighedsforhold
I november 2014 undersøgte vi transporttemperaturen og luftfugtigheden
i en sending potteplanter til Norge.
Resultaterne viste, at lufttemperaturen i
lastbilen varierede mellem 12,5 og 18,4
grader (Figur 1), og at de højeste temperaturer blev målt i starten af transporten
fra Odense til Larvik (fase 1 og 2), hvor
planterne kom varme ind i bilen, og bilen
var helt fyldt op.
Omvendt blev de laveste temperaturer
målt i slutningen af transporten undervejs
fra Bærum til Frederiksstad i Norge (fase
6), hvor lastbilen kun var halvfyldt.
Undervejs havde chaufføren to hvil. Første gang i Larvik (fase 3), hvor planterne
først blev sat af på Alex Andersen Ølunds
lager, og kølemaskinen blev slukket, for så
at blive læsset igen til videredistribution.
Næste gang var undervejs til Frederiksstad, hvor kølemaskinen var tændt i hele
perioden (fase 6).
Generelt lå luftfugtigheden i lastbilen
med potteplanter højt i hele perioden på
mellem 80 og 95 procent (Figur 2) med
undtagelse af lige efter læsning i Larvik,
hvor der gik lidt tid inden luftfugtigheden
igen steg. Af figur 1 og 2 kan man se, hvor
vanskeligt det er at kontrollere luftfugtigheden under transport. For eksempel
medførte nedkøling af varm luft til koldere
luft, at luftfugtigheden steg fra 85 til 95
procent under transport til Frederiksstad,
fordi kold luft kan indeholde mindre vand
end varm luft.
Svøb påvirker luftfugtighed
Flora Dania har ikke fastlagt grænseværdier for den relative luftfugtighed.
Dels er den vanskelig at styre, fordi den
er temperaturafhængig, og dels kan den
kun reguleres manuelt ved ventilation
med udeluft. Det er således udeluftens
fugtighed og ventilationsraten, der afgør,
hvor meget vand, der kan fjernes under
transporten af planter.
Dertil kommer, at brugen af svøb har
meget stor betydning for den relative
luftfugtighed omkring planterne, som
Figur 2. Den relative luftfugtighed i bil og udenfor under transFigur 1. Lufttemperatur i bil og udenfor under transport af potport af potteplanter til Norge i November 2014.
teplanter til Norge i November 2014.
De2014.
forskellige skift er markeret med tal. Kørsel til Hirtshals (1),
DeFigur
forskellige
skift
er
markeret
med
tal.
Kørsel
til
Hirtshals
(1),
1. Lufttemperatur i bil og udenfor under transport af potteplanter til Norge i november
Figur 2. Den relative luftfugtighed i bil og udenfor under transport af potteplanter til Norge i novem
båd
til Norge (2), omlæsning og hvil Larvik (3) samt kørsel til
båd til Norge (2), omlæsning og hvil Larvik (3) samt kørsel til
2014.
De forskellige skift er markeret med tal. Kørsel til Hirtshals (1), båd til Norge (2), omlæsning og hvil Larvik
Tonsberg (4), Bærum (5) og Frederiksstad (6), hvor der blev
Tonsberg
(4), Bærum (5) og Frederiksstad (6), hvor der blev
(3) samt kørsel til Tonsberg (4), Bærum (5) og Frederiksstad (6), hvor der blev læsset planter af.
De forskellige skift er markeret med tal. Kørsel til Hirtshals (1), båd til Norge (2), omlæsning og hvil L
læsset planter af.
læsset planter af.
(3) samt kørsel til Tonsberg (4), Bærum (5) og Frederiksstad (6), hvor der blev læsset planter af.
32
Gartner Tidende 8 / 2015
beskrevet i Gartner Tidende nr. 6, 2015.
Svøbning af kasser og containere bruges
især til at undgå mekaniske skader på
blade og blomster. Svøb gør det muligt at
holde sammen på planterne og forhindrer,
at de rager ud over containernes sider.
Kuldeskader følger udetemperaturen
Temperaturen under samtransport af
mange plantearter er et kompromis for at
undgå kuldeskader i kuldefølsomme potteplanter som Phalaenopsis og Exacum
(Figur 3) og undgå for hurtig blomsterudvikling i kuldetolerante arter som for
eksempel Campanula.
Der er især fare for kuldeskader, når
udetemperaturen er lav som i november
2014 i Norge, og potteplanter læsses af
og på.
- Hos SOGO Team vurderes det årlige tab
på grund af kuldeskader under transport
til at være 50 – 60.000 kr. i Phalaenopsis,
og disse skader ses primært i vinterperioden, hvor udetemperaturen er lav, forklarer Johnny Rasmussen, SOGO Team.
Der er dog lavet aftale med transportøren
om at mindske problemerne. Under transport er der normalt ikke fare for kuldeskader, fordi kølemaskinen sørger for en
ensartet temperatur i lastbilen (Figur 1).
Chaufførerne får løbende informationer
om udetemperaturen via bilens instrumentbræt, men det kan være nødvendigt
for transportøren at kunne logge udetemperaturen for at dokumentere uhensigtsmæssige temperaturforhold under
aflæsning.
Ethylen kan ødelægge alt
Mange potteplantegartnere frygter ethylen, fordi denne usynlige gas kan ødelægA
A
BC
Figur 3 Transportsimulering af Exacum efter 4 dage ved 14 grader (A), 18 timer ved 4
grader og 4 dage ved 4 grader.
ge selv den smukkeste potteplante, hvis
den er ethylenfølsom. Blomsterknopperne
visner eller falder af.
I ethylenfølsomme planter kan der opstå
skader ved koncentrationer helt ned til
10 ppb ethylen, men virkningen afhænger af planteart og sort, eksponeringstid,
temperatur og plantens udviklingstrin på
eksponeringstidspunktet (Figur 4).
- I Phalaenopsis kan ethylenskader være
årsag til 5-6 procent frasortering sidst
i produktionen og til 5-6 procent planter med skader efter transport, udtaler
Johnny Rasmussen, SOGO Team.
- Det er mere end vi kan tolerere, siger
han.
Ethylen er derfor bandlyst på lagre og under transport af potteplanter, og frugt og
potteplanter må ikke opbevares og transporteres sammen. For eksempel udskiller
æbler, pærer, bananer, blommer, tomater,
kiwi og mango ethylen, når de modner.
Samtransport er en udfordring
- Det er primært, hvor der er lang transporttid og ved samtransport med andre
potteplanter ved høj temperatur (15-16
grader), der ses skader i potteroser, siger
Gert Jensen fra Rosa Danica.
Det er også vigtigt, at der ikke tages luft
ind i bilen i nærheden af udstødningen,
og at der kun bruges eldrevne trucks ved
håndtering og omlæsning, da diesel frigiver ethylen under forbrændingen. Selv
hvis disse forholdsregler følges, kan man
som transportør og eksportør ikke være
sikker på, at ethylenkoncentrationerne ligger under de skadelige niveauer i luften.
I dag er det ikke kommercielt muligt at
måle ethylenniveuer på under 10 ppb.
Først sidste år blev det muligt ved AUFOOD at måle så lave ethylenniveauer, da
vi investerede i et måleudstyr fra Sensor
Sense. Dette udstyr har vi fornylig brugt
til at måle ethylenkoncentrationer i nogle
tomme og rengjorte lagerceller. Resultaterne viste måleværdier på 0, 22, 150 og
2600 ppb ethylen. Efter en times kraftig
ventilation efterfulgt af ingen ventilation
i en time målte vi 1, 5, 13 og 47 ppb
ethylen i de samme celler. Disse resultater viser, hvor vanskeligt det er at sikre
ethylenfrie forhold. n
B
C
D
E
Figur 4 Foto A – E viser Campanula der
har været transportsimuleret i 4 dage i
mørke. A - C ved 14 grader og ingen, lav
eller høj ethylen og D – E ved 4 grader og
lav henholdsvis høj ethylen.
Gartner Tidende 8 / 2015
33
tema - Transport
Lotte Bjarke
Bedre værktøj
til chaufføren
Alex Andersen Ølund A/S har som det første vognmandsfirma installeret fugtighedsmålere i alle sine lastbiler.
Målet er at optimere transportkvaliteten for planter, frugt
og grønt
Den tid planter, frugt og grønt tilbringer i en lastbil på vejen fra gartneri til
butik påvirker produkternes kvalitet og
holdbarhed og dermed den oplevelse, der
venter forbrugeren. Der er mange faktorer, der spiller ind under vejs.
Temperaturen under transporten er en
væsentlig del af nøglen til succes, men
styr på temperaturen gør det ikke alene.
Det er baggrunden for, at Alex Andersen
Ølund, der står for transporten af langt
den største del af de potteplanter, der
eksporteres fra Danmark til hele Europa
og også transporterer frugt og grønt,
sidste år foretog en stor investering i et
unikt system, der gør det muligt at måle
ikke alene temperatur men også luftfugtighed i hver enkelt bil hvert kvarter
under transporten.
- I mange år har vi snakket om luftfugtighed under transporten, men i realiteten
har vi snakket ud fra forudsætninger, vi
ikke kendte. Temperatur har vi kunnet
måle længe, men det tog tid at finde de
rigtige sensorer til også at kunne måle
luftfugtigheden. Det kan vi nu, siger Ib
Andersen, der er direktør for Alex Andersen Ølund.
Biler følges online
Såvel fugtigheds- som temperatur
sensorerne er knyttet sammen med
IT systemet LinkItAll, der opsamler de
mange data om klimaet i bilerne under
transporten.
- Nu er vi begyndt at måle, og det betyder, at vi har noget at arbejde videre
med. Vi kan følge udviklingen online
hjemmefra, og vi kan for eksempel se, om
dørene har været åbne. Den enkelte bil
og den enkelte trailer kan følges hele tiden, og chaufføren får advarsler, når noget ikke er, som det skal være. Det giver
ham mere og bedre værktøj at bruge, og
vi kan bedre yde ham støtte hjemmefra.
Går luftfugtigheden for eksempel op, får
han at vide, hvilke muligheder han har,
for at reagere, så der kan ændres på det.
Vi vil gerne have chaufførerne så meget
involveret i sikring af transportkvaliteten
som muligt. Det har vi nu mulighed for,
siger Ib Andersen.
Fælles ansvar for optimering
Ib Andersen er opmærksom på, at det
er et betydeligt datamateriale, virksomheden får samlet sammen, men han er
ikke i tvivl om, at der kan komme meget
nyttige analyser ud af det, der kan vise
frem til endnu bedre transportforhold for
de levende produkter i fremtiden.
- Selvfølgelig er det svært at analysere,
og vi er ikke i mål endnu. Vi mangler for
eksempel viden om præcist, hvad der
var på bilen, da den enkelte måling blev
registreret, ligesom kendskab til hvordan
luftfugtighed og temperatur uden for
bilen var, siger Ib Andersen, der også
understreger, at hverken chaufføren eller
nogen anden kan stille noget op med
fugtighedsforholdene i en CC-Container,
der er viklet totalt ind i plastic.
- Vores mål er at tilbyde bedre klimastyring. Vi kan styre temperaturen og er nu
på vej til at kunne styre luftfugtigheden
også. Endnu et fremtidsmål er at kunne
styre ethylen koncentrationen i luften
under transporten. Transport omfatter
mange faktorer og mange led, der hver
især påvirker resultatet. Derfor får vi de
bedste resultater, hvis alle led i kæden
arbejder tæt sammen, understreger Ib
Andersen, der af samme grund er aktiv
medspiller i Floradanias projekt Minimalspild. n
Direktør Ib Andersen, Alex Andersen
Ølund A/S understreger, at transportoptimering kun er mulig, når alle led i kæden
fra gartneri til butik samarbejder.
Gartner Tidende 8 / 2015
35