Virksomhedscases

Virksomhedscase: Linatech
Udvikling af forretningsplan
”Forløbet med den eksterne
konsulent gav konstruktiv
output til vores vækst”
Interview med Henrik B.
Jeppesen, Adm. Direktør,
Linatech
Henrik B. Jeppesen, Adm. Direktør,
Linatech
Hvad fik du ud af at deltage i FIFbasecamp?
”Paneldeltagerne på basecampen kiggede
på Linatech med andre briller, end dem vi
normalt kigger med til hverdagen. Vi
diskuterede vores tre eksisterende
forretningsområder, og i fællesskab fik vi
sat en meget skarp, præcis og mere
profitable drejning på vores eksisterende
forretningsområder”.
Linatech er en innovativ metalvirksomhed
med 58 ansatte, som producerer
komponenter og specialemaskiner.
Virksomheden tilmeldte sig FIF-projektet
for at få sparring til udvidelsen af deres
forretningsportefølje med et nyt produkt.
Linatech blev matchet med en ekstern
konsulent fra PwC,
PricewaterhouseCoopers, som er kommet
med input til virksomhedens
forretningsplan udvikling.
Læs mere om projektet på
www.forretningsmodeller.dk
Scan koden og se videocase med Linatech
Hvad fik du ud af at have en ekstern
konsulent som sparringspartner?
”Som resultat af forløbet har vi fået en
handlingsplan omkring hvilke personer og
firmaer vi skal kontakte, for at komme
videre i forhold til udviklingen af vores nye
produkt.
Det var rigtigt lærerigt at have en ekstern
konsulent til at kigge på virksomhedens
overordnede strategi og komme med
vinkler på dens eksisterende grundlag. Det
kan sammenlignes med at til dagligt ser vi
vores forretningsplan i 2D og lige pludseligt
fik vi en 3D version på den. Det gav en
konstruktiv output til vores vækst.”
Virksomhedscase: Stauning Whisky
Optimering af produktionsprocesser
”Vi fik lavet en plan til vores
fremtidlige
produktionsproces”
Alex Højrup Munch, direktør, Stauning
Whisky
Stauning Whisky producerer whisky på
egen mikrodestilleri og sælger produktet til
forretninger, på nettet og via eget butik.
Stauning Whisky tilmeldte sig FIFprojektet for at få støtte og opbakning til
deres produktion. Ingen af de ni ejere er
produktionsmænd, derfor beslutter
direktøren Alex Højrup Munch at få
sparring fra eksperter, der ved mere om
selve produktionsprocessen.
FIF-projektet har matchet virksomheden
med en ekstern konsulent fra Teknologisk
Institut, som har sparrede med Stauning
Whisky omkring LEAN produktion.
Interview med Alex Højrup
Munch, direktør, Stauning
Whisky
Hvad fik du ud af at deltage i FIFbasecamp?
”Det var en rigtig positiv oplevelse.
Paneldeltagerne kunne give os en helt
anden indsigt i hvad vi kan få ud af vores
produkt og produktion. Vi gik i dialog om
hvilke typer eksperter, der kunne komme ud
til vores virksomhed og kigge på vores
produktion for at komme med forslag om
eventuelle forbedringer”.
Hvad fik du ud af at have en ekstern
konsulent som sparringspartner?
”Det var enorm spændende, og det var lige
præcist hvad vi havde forventet. At have én,
som så på vores produktion på en helt
anden måde gjorde, at vi udviklede os rigtig
meget. Vi havde to givtige møder med vores
eksterne konsulenter. Som resultat fik vi
lavet en plan til vores fremtidlige
produktionsproces”.
Læs mere om projektet på
www.forretningsmodeller.dk
Scan koden og se videocase med Stauning
Whisky
Virksomhedscase: Onecollection
Optimering af salg- og kommunikationsstrategi
”Vi fik en plan for hvordan
vi bedre kan udnytte det
potentiale vi i forvejen
har”
Interview med Henrik
Sørensen, direktør,
Onecollection
Henrik Sørensen, direktør,
Onecollection
Hvad fik du ud af at deltage i FIFbasecamp?
”Det var på basecampen, hvor vi blev
mere klare over hvad vi vil. Vi fik lov til at
udarbejde nogle handlingsplaner, som vi
skulle følge op på.”
Onecollection udvikler, producerer og
sælger designmøbler i højkvalitet.
Virksomheden har 35 ansatte.
Onecollection tilmeldte sig FIFprojektet for at få sparring til deres salgog kommunikationsstrategi. Direktøren
Henrik Sørensen vil gerne have en
strategi for hvordan virksomheden kan
få mere ud af de markeder, de allerede
er inde på, i stedet for hele tiden kigge
på nye markeder.
FIF-projektet matchede Onecollection
med en ekstern konsulent fra PLUSS
Leadership, som har sparred med
virksomhedsledelsen omkring udvikling
af konkrete kommunikationsaktiviteter.
Hvad fik du ud af at have en ekstern
konsulent som sparringspartner?
”Det var motiverende for os at have en
ekstern sparringspartner. Jeg tror
egentligt, at vi havde de fleste svar selv,
men det var vigtigt at have en ekstern
konsulent til at styre forløbet. Vi fik
brugbare værktøjer til at strukturere
vores tanker og en plan for hvordan vi
bedre kan udnytte det potentiale vi i
forvejen har. ”
Læs mere om projektet på
www.forretningsmodeller.dk
Scan koden og se videocase med
Onecollection
Virksomhedscase: Niebuhr Gears
Udarbejdelse af vækststrategi
”Man kan få gratis vejledning
fra konsulenter, der kan
udfordre én, hvis man har mod
til at blive udfordret”
Rasmus Niebuhr, CEO, Niebuhr Gears
Niebuhr Gears er en
underleverandørvirksomhed med 150
ansatte, som fremstiller tandhjul i alle
størrelser til bl.a. vindindustrien.
Niebuhr Gear tilmeldte sig FIF-projektet
for at få styr på kommende udfordringer
omkring deres fremtidlige udvikling.
Virksomheden er blevet matchet med en
ekstern konsulent fra PLUSS Leadership,
som har været sparringspartner til
Niebuhr Gear omkring præcisering af
virksomhedens værdier, mission, vision og
målsætninger.
Læs mere om projektet på
www.forretningsmodeller.dk
Scan koden og se videocase med Niebuhr
Gears
Interview med Rasmus
Niebuhr, CEO, Niebuhr Gears
Hvad fik du ud af at deltage i FIFbasecamp?
”På basecampen præciserede vi vores
problemstilling. Det var en spændende
eftermiddag, hvor vi skulle belyse og
argumentere for vores udfordringer. Vi
blev udfordret af eksperter, der skulle
skitsere, hvordan vi kommer videre, og
hvor der er nogen synergier, der kan
bruges inden for projektet”.
Hvad fik du ud af at have en ekstern
konsulent som sparringspartner?
”Det var en god oplevelse, at have en
ekstern konsulent som både tovholder
og inspirator. Fordelen ved den eksterne
konsulent var, at han kiggede på vores
forretning med helt friske øjne. Det
gjorde, at tingene blev set fra forskellige
vinkler, og at vores holdninger blev
udfordret på en sund måde.”
Virksomhedscase: Gardin Lis
Optimering og udvikling af
produktion
”Vi fik en handlingsplan og
et færdigt koncept”
Interview med Lis Bilde,
ejer, Gardin Lis
Lis Bilde, ejer, Gardin Lis
Gardin Lis sælger gardiner og
solafskærmning til både private og
erhvervskunder og har egen
møbelpolstrerafdeling, vaskeri og systue.
Virksomheden har 20 ansatte.
Gardin Lis vokser og har større projekter,
derfor er der krav om en mere effektiv
produktionsproces. Gardin Lis tilmeldte
sig i FIF-projektet for at få strategisk
sparring omkring optimering og udvikling
af virksomhedens systue.
Eksperter fra FIF-projektet matchede
Gardin Lis med en ekstern konsulent fra
FrieCon. Konsulenten sammen med
Gardin Lis’ ledelsen udviklede
virksomhedens fremtidlige
produktionsstrategi.
Hvad fik du ud af at have en ekstern
konsulent som sparringspartner?
”Det har været rigtig godt at få sparring
fra en ekstern konsulent, som har set på
vores forretning med nye øjne og
kommet med forslag til vores
produktion. Det jeg konkret fik ud af
mine møder med den eksterne konsulent
er, at vi fik lavet en handlingsplan og et
færdigt koncept omkring hvad jeg skal i
gang med for at forbedre min
produktion.”
Læs mere om projektet på
www.forretningsmodeller.dk
Scan koden og se videocase med Gardin Lis
Virksomhedscase: RUTEK
Fremtidens vækststrategi
”Vi fik sparring præcist til de
udfordringer, virksomheden
havde”
Martin Ketil Bak, ejer af RUTEK
Rutek er en ordreproducerende virksomhed
med 20 ansatte, som fremstiller rustfrie
komponenter og færdige tanker til bl. a.
fødevare-, medicinal- og offshore industrien.
Rutek tilmeldte sig FIF-projektet for at få
strategisk sparring til udvikling af
virksomhedens vækststrategi.
Eksperter fra FIF-projektet matchede Rutek
med en ekstern konsulent fra FORCE
Technology, som kom med input omkring
hvilke forretningsområder virksomheden
kan overveje at udvikle.
Læs mere om projektet på
www.forretningsmodeller.dk
Scan koden og se videocase med RUTEK
Interview med Martin Ketil Bak,
ejer af Rutek
Hvad fik du ud af at deltage i FIFbasecamp?
”Basecampen var en meget positiv
oplevelse, fordi i panelet sad 4-5
mennesker, som ikke kendte min
virksomhed i forvejen. Jeg skulle fortælle
om min virksomhed og mine overvejelser
omkring vores forretningsstrategi. Panelet
stillede kritiske spørgsmål, som fik mig til at
tænke en ekstra gang over tingene”.
Hvad fik du ud af at have en ekstern
konsulent som sparringspartner?
”For leder af RUTEK er jeg ikke vant til at
diskutere strategier med andre ind i
virksomheden. Derfor har det været utroligt
rart at få eksterne konsulenter til at
diskutere virksomhedens udfordringer med.
Samarbejdet med de eksterne konsulenter
fungerede rigtigt godt, bl.a. fordi de var
meget stærke på både det strategiske og
det fagligt. Det var nemt for dem for sætte
sig ind i min produktionsvirksomheds
udfordringer og behov.”