Manual E-bike Devron Bun

BRUGERMANUAL
- Garantibetingelser/Garantibevis
- Servicebog
CYKELDELE
CYKELDELE
1 - gearskift
2 - bremsehåndtag
3 - panel
4 - bremse
5 - styr
6 - forlygte
7 - gaffel
8 - ramme
9 - skærm
10 - sadel
11 – batteri
12 - baglygte
13 - assistent pedal sensor
14 - beskyttelse af gear pedal
15 - pedaler
16 - baggear
17 - gear
18 - bagagebærer
19 - fælge
20 - dæk
Oversigt
Tillykke
Du er nu ejer af en DEVRON elektrisk cykel. Denne cykel er udstyret med elektrisk pedal
assistance, som tilbyder en helt ny form for cykling. Pedal assistancen gør det nemmere og
mere behageligt end nogensinde. Hvad enten du bruger din cykel til at køre mellem dit hjem og
arbejde, til indkøbsturen eller blot til fornøjelse, så vil du nu altid have vinden i ryggen. Med den
pålidelige, slidstærke elektriske assistent som er nem at bruge, vil dine anstrengelser være
behagelige.
Læs venligst denne manuel grundigt, og gem den et sikkert sted for fremtidig reference, skulle
du have brug for det.
Et sjovt tillæg til din cykling!
Oversigt:
1.
Panel
1.1. Information på skærmen
1.2. Justering af pedal assistenten
2.
Batteri
2.1. Forholdsregler
2.2. Sluk og fjern batteriet
2.3. Oplad batteriet
2.4. Informationer om batteriet
3. Pedal hjælp
3.1. Hvad er pedal assistance?
3.2. Hvad du bør vide om pedal assistance
4.
Sadel
4.1. Ønsket sadelhøjde
4.2. Justering af sadlen
5. Montering af pedaler
6. Belysning
6.1. Tænd og sluk for lyset
7. Bremser
7.1. Information om justering af bremser
7.2. Justering af bremser
7.3. Udskift bremseklodser
8. Dæk
8.1. Dæktryk
9.
Hastighed
9.1. Skift gear
l0. Vedligeholdelse
10.1. Eftersyn
10.2. General vedligeholdelse
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
Rengøring
Smøring
Periodiske eftersyn
Regulær kontrol
Transport af cyklen
11. Advarsler
12. Begrænset garanti
13. Garantibevis
1.
Panel
1.1. Information på skærmen
Det er vigtigt at sikre at batteriet er tændt. Aktiver kontrolpanelet ved hjælp af (fig. 3)
Fig. 1
Skærm C965
Fig. 2
Fig. 3
START I STOP
Justering assistance/skærm & lys bagpå*
Batteri indikator
Kilometer*
Assistance niveau
Hastighed*
Justering assistance/gå assistance**
Motorkraft*
• Valgfrit afhængig af kontrolpanel modellen
•• Funktionerne aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen i 2 sekunder
Karakteristisk skærm C965
Materiale & farve
C965 skærmen er fremstillet af ABS, og er udviklet til at præstere fra -20° til 60 °C.
Tilgængelige farver: sort
1 . Panel
Funktioner & knapper
C965 tilbyder mange funktioner for en behagelig cykeltur. Disse inkluderer: Utallige niveau
indstillinger for kraft (Mode), Tilbageværende batterikapacitet, Hastighed ( Speed/MAX/AVG),
Afstand og odometer (TRIP/TOTAL), Tid, Assistent gående (slow speed motor assist), Lys bagpå,
Fejlkoder.
Knapper
Interface
C965 inkluderer kontrol med tre knapper
Hastighed Mode
Hastighed
Batteri indikator
Adv. om lav temp.
Lampe
Fejlkode
Vedligeholdelsesalarm
Elektronisk kontakt.
"+"
Strøm
Til/Fra
"-"
PAS niveau
Strøm Temperatur
Kilometer Mode
Kilometer Information
Advarsel: Du må ikke tilslutte eller afbryde skærmen når der er strøm til enheden!
Undgå kollisioner
Beskyt skærmens membran for at levere en vandafvisende præstation
Du må ikke nulstille parametrene hvis skærmen ikke virker
Aftal tid til service hvis C965 skærmen ikke virker
Montering
Monter skærmen og tastekontrollen på styret, og juster dens placering. Sæt den ind i kontrolenheden
med strømmen taget fra.
TIL/FRA
For at tænde for enheden skal du trykke og holde
på
vil slukke for enheden.
knappen for at starte skærmen. Et langt tryk igen
Skærmen vil automatisk slukke hvis der ikke har været nogen aktivitet i ti minutter (standard) .
Assistant gående
Tryk og hold [-] for at starte den gående assistent. Du vil se gå-symbolet på skærmen, og motoren vil
bevæge cyklen eller køretøjet med 6 km/t.
Denne funktion er kun beregnet til når du går ved siden af cyklen. Vær venlig ikke at benytte denne funktion
når du cykler.
Baglys
Tryk og hold [+] for at tænde for C965’s baglys skærmen. Hvis der også er konfigureret en
front/baglygte, vil disse også blive tændt, det samme gælder hvis der er en tilgængelig forlygte. Tryk på
[+] og hold den for at slukke for den.
Bemærk: Den automatiske baglygte er kun tilgængelig hvis kontrolenheden (eller indbyggede kontrolenhed) tilbyder
denne funktion.
Strøm niveau
Skærmen er integreret med kontrolenheden, så der kan leveres utallige strøm niveauer. Tryk [+] eller [-] for at ændre
disse niveauer. Standard intervallet er 0-5, hvor 0 betyder ingen output, og 5 betyder maksimalt output. Standard
kontakten for til er niveau 1.
Batterikapacitet
Fire sektioner er markeret når batteriet er
fuldt. Procentvis kapacitet for sektioner:
<20%
20%-40% 40%-60%
60%-80% 80%-100%
Batteri ikonet blinker ved 1Hz ved lav strøm.
Afstand (trip og odometer)
Tryk
for at skifte mellem TRIP og TOTAL (Odometer).
TRIP nulstil
Når strømmen er tændt, skal du trykke og holde både
og [-] for at rydde TRIP afstand.
Fejlkoder
Hvis noget går galt med systemet, vil en fejlkode blinke på skærmen, i sådanne tilfælde vil vi
anbefale, at du kontakter din serviceenhed/tekniker.
Motoren vil stoppe med at virke hvis der opstår en
fejl. Når fejlen er væk, vil motoren begynde at
virke igen.
2. Batteri
2. Batteri
2.1. Forholdsregler
Forholdsregler oplader
Kun til brug indendørs.
Du må ikke smide opladeren i ukorrekte beholdere.
Fare for elektrisk stød. Du må ikke skille opladeren ad.
Dobbelt isolering.
Forholdsregler batteri
Du må ikke brænde batteriet.
Du må ikke udsætte batteriet for temperaturer over 50°C.
Du må ikke udsætte batteriet for vand. Du må ikke dække batteriet med vand .
Du må ikke smide batterier i ukorrekte beholdere.
Undgå at batteriet går helt tomt (fuld afladning) idet det afkorter batteriets levetid
(ingen garantikrav).
2. Batteri
2.2. Sluk og fjern batteriet
Sæt nøglen ind i låsen, og drej nøglen 180° til venstre, for at låse batteriet op.
Du kan nu forsigtigt fjerne batteriet fra holderen.
Fig. 1 og Fig. 2 – hvor batteriet til den elektriske cykel er monteret på bagagebæreret.
Fig. 1
Fig. 2
Sæt nøglen ind i låsen, og drej den 180° til venstre for at låse batteriet op.
Fold cyklens saddel, ved at trykke på den vertikale låsestang under sadlen. Du kan nu forsigtigt fjerne
batteriet fra dens holder, ved hjælp af dets håndtag.
2.3. Oplad batteriet
Den elektriske cykel er udstyret med et litium-ion batteri, som skaffer strøm til motoren. I
modsætning til andre batterier, er litium-ion batterier ikke kendt for “hukommelseseffekten”, og kan
blive opladet selvom de ikke er fuldstændigt tomt.
Det samlede batterikapacitet nås efter flere op- og afladninger. Den første
gang batteriet tages i brug, skal det oplades i 12 timer.
Vi anbefaler, at batterierne altid oplades til fuld kapacitet (100%).
•
Først forbinder du opladeren til batteriet. Forbindelsen til batteriet er placeret på den højre side af
batteriet, nogle gange er den gemt af en beskyttende gummiflade.
,.....
•
......
---..
Herefter kan du isætte stikket fra opladeren til en strømkontakt.
Under opladning vil opladerens LED lys være røde for at indikere at batteriet er ved at
blive opladet. Når LED lyset bliver grønt, er batteriet fuldt opladet.
•
Efter opladning, fjernes stikket fra strømkontakten, og herefter kan batteriet fjernes fra opladeren.
Hvis LED lyset ikke bliver rød, kan det være at batteriet er for varmt .
Afkøl batteriet før det oplades.
2.
Batteri
På den anden side af batteriet, er der en indikator som viser status for opladning af batteriet. Ved at
trykke på den røde knap (POWER), kan du kontrollere om batteriet oplader. LED lys viser status af
opladning for batteriet på følgende måde:
5 LED = batteriet er 100% opladet
3 LED = opladning er mellem 70% og 40%
1 LED = opladning er mellem 0% og 40%
Hvis der ikke er nogen LED som lyser, er batteriet tomt, og skal oplades.
2.4. Informationer om batteriet
o
Du må aldrig kortslutte batteriet ved at forbinde positive og negativ.
o
Batteriet er forseglet, og er vand- og regnafvisende. Så du kan bruge din cykel i vådt vejr. Men prøv
ikke at udsætte batteriet for umådeholdne mængder af vand.
o
De miljømæssige konsekvenser er ikke vigtige, elektricitet er en form for ren energi. Når batteriet
ikke kan bruges mere, skal du (som ved alle batterier) indlevere dem til genbrug
o
Dit batteri vil fungere dårligere ved lave temperature*
o
Under ideelle forhold kan batteriet blive fuldt opladet omkring 1000 gange. Over tiden, og ved brug, vil
batteriets levetid gradvist blive reduceret, og det vil til sidst skulle udskiftes
o
Du må ikke udsætte batteriet for høje temperaturer (> 50°C], såsom varme eller direkte sollys
o
Du må ikke skille batteriet ad. Kontakt sælgeren hvis du har problemer.
o
Ved længere opbevaringstider, skal batteriet placeres i et mørkt og tørt sted med temperature mellem 10 og 20°C
o
Hvis du ikke benytter batteriet for en længere periode, er det vigtigt at det bliver fuldt opladet (100%)
hver 6 måned.
Benyt kun den medfølgende oplader.
*Alle specifikationer er gældende ved en temperatur omkring 25°C. Generelt falder batteriets ydeevne
ved lavere temperaturer.
3. Pedal hjælp
3.1. Hvad er pedal assistance?
Denne cykel er udstyret med en elektrisk pedal assistent til at hjælpe dig. Kontrollen af pedal assistenten er afhængig
af pedalernes rotation. Assistenten virker når sensoren for pedalerne identificerer bevægelse, og stopper igen når
bevægelserne stoppes, eller når bremserne benyttes.
Hvis du ikke benytter pedalerne, vil motoren være idle. Når den begynder vil assistenten følge med
i forbindelse med at motoren øges, og giver mulighed for en blød og nem opstart.
3.2. Hvad du bør vide om pedal assistance
Når den elektriske styring er aktiveret, er cyklen anderledes end en normal cykel. Du vil komme
nemmere frem. Du må ikke lade dig overraske over kontrollen af cyklen, og bør derfor vænne dig
til cyklen før du benytter den i trafikerede områder. Vi anbefaler, at du benytter assistent program
1 til start, når du er stillestående.
Når cyklens elektriske styring er deaktiveret, vil cyklen give meget lidt modstand. Du kan altid
benytte cyklen som en almindelig cykel, selv uden batteri.
Pedal assistenten er lovligt begrænset til en hastighed af 25 km/t, hvilket betyder at fra 23 km/t, vil
pedal assistenten gradvist blive reduceret, indtil den helt forsvinder ved 25 km/t.
Intervallet for cykling afhænger af omstændighederne. De viste værdier er blevet målt i gennemsnitlige
forhold. Hovedfaktorerne er: Cyklistens vægt, kørehastighed, forhindringer, dæktryk, modvind, antal
gearskift og bremsninger (i byen), samt temperaturen udenfor. Når temperaturen er meget lav, vil
området for handlinger få en negativ indflydelse. Husk dette!
Visse modeller af elektriske cykler har motoren placeret på forhjulet (fig. 1), på de andre modeller er
motoren placeret midt på rammen, under det nederste beslag (fig. 2), eller på baghjulet (fig. 3).
Fig. 2
4. Sadel
4.
Sadel
4.1. Ønsket sadelhøjde
Ved sadelhøjde menes der afstanden mellem sædeafsnittet på sadlen, og positionen hvor pedalen
er nederst. Sadelhøjden er korrekt justeret når dit knæ er delvist bøjet, og din fod hviler på pedalen
(lav position) (fig. 1). Du må ikke tøve med at spørge din cykelkonsulent om hjælp!
4.2 Justering af saddel
Du kan justere sadelhøjden ved at løsne skruerne (eller ved hjælp af “quick release” systemet,
hvis modellen eller cyklen er udstyret med dette) på sadlens spændbøjle, ved hjælp af en
unbrakonøgle (fig. 2).
Fig. 1
Fig. 2
Du har også mulighed for at justere sadlen fra front til bagenden (fig. 3). For at gøre dette, skal du
løsne sadlen ved hjælp af møtrikken under sadlen (fig. 4). Når du har opnået den ønskede position,
skal du huske at stramme møtrikken.
Fig. 3
Fig.4
5-6. Montering af pedaler/ Belysning
5.
Montering af pedaler
På hver pedal kan du finde to bogstaver: R og L (fig. 1), de repræsenterer den position som
pedalerne skal monteres i: R for den højre side, og L for den venstre side.
Efter de er korrekt identificeret, anbefales det at du skruer dem på løseligt i hånden. Du skal sikre dig at
de sidder korrekt på pedalarmene, og du må ikke tvinge dem, på grund af risikoen for at beskadige
gevindet.
Det sidste trin er at stramme pedalerne med en nøgle (nr. 15) i samme retning som du
cykler, identisk i forhold til begge pedaler (fig. 2).
Fig.1
6.
Belysning
6.1. Tænd og sluk for lyset
Cyklen er udstyret med et belysningssystem (forlygter og baglygter) som styres af batterier eller en
dynamo. For at tænde for cyklens forlygte, skal du rykke knappen som du finder på den venstre side
af forlygten (fig. 1).
knap
Fig.1
7. Bremser
7. Bremser
7.1. Information om justering af bremser
Bremserne skal justeres, så når du presser på håndtaget, til hvad der svarer til halvdelen af kraften
(fig. 1), skal hele bremseoverfladen på bremseklodserne ramme fælgen (fig. 2).
,...-
,..-"". /:: .:.
;:::1
Fig. 1
Fig. 2
7.2. Justering af bremser
Hvis du ikke er tilfreds med dine bremser, kan du justere dem via bremsekablet, som du finder i
bremsehåndtaget (fig. 3).
Ved at stramme bremsekablet indad, vil det løsne kablet en smule så klodserne bliver spredt, og ved
at løsne kablet udad, vil kablet blive strækket så klodserne er tættere på fælgen.
Fig. 3
Fig. 4
8-9. Dæk I Hastighed
7.3. Udskift bremseklodser
Bremseklodserne bør udskiftes når der ikke længere er synlige riller (fig. 4).
For at udskifte bremseklodserne, skal du først dreje bremsekablet indad, så kablet er slapt. Herefter
presser du på bremserne ved hjælp af din tommelfinger og pegefiner, og trækker i bremsekablet (fig.
5). Det giver dig nok plads til at løsne møtrikkerne på bremseklodserne (fig. 6).
Husk at foretage en korrekt justering af bremserne, efter du har udskiftet klodserne.
Du må ikke tøve med at spørge din forhandler, for at opnå et perfekt resultat og øget sikkerhed.
Fig.5
Fig. 6
8. Dæk
8.1.
Dæktryk
Dæktrykket er med til at påvirke styringen og bekvemmeligheden ved din cykel. Det anbefales at dine dæk altid er
pumpet.
Det anbefales at du jævnligt kontrollerer trykket i dækkene
Maksimalt tryk anbefales af producenten, og er markeret på dækket.
9. Hastighed
9.1. Skift gear
Cyklen kan være udstyret med en 3x1 gearskifte, Shimano Tourney gearskifte 7x1 eller 8x1
gearskifte Shimano Tourney. Gearskiftet er en roterende type, hvilket betyder du har mulighed for
at ændre din hastighed ved at dreje dem frem eller tilbage, for at gå op eller ned i gearene.
Afhængig af det monterede gearskifte på din cykel, kan skift til et højere gear være enten frem eller
tilbage, i henhold til hvad der er afbilledet på håndtaget (”+” og ”-”).
Det er vigtigt at der skiftes gear mens pedalerne drejes, da der ellers kan opstå skader på selve
gearskiftet. Hvis gearskiftet er beregnet til at være mere effektivt når pedalerne ikke drejes, er det
hvad der skal gøres. Hvis der er en fejl i gearskiftet, bedes du kontakte din autorisede forhandler,
så de kan foretage de korrekte justeringer.
10. Vedligeholdelse
10. Vedligeholdelse
1O .1. Eftersyn
Vi anbefaler, at du foretager jævnlige eftersyn af din cykel hos din forhandler, eller et
autoriseret værksted. Det anbefales at foretage et eftersyn efter 3 måneders brug, og
jævnligt 1 gang om året. Jævnlig vedligeholdelse kan forhindre længerevarende skader og
unødvendige omkostninger. Det er selvfølgelig en hjælp at cyklen holdes i optimal stand i
længere perioder.
Nedenfor vil du finde brugbare tips, for en korrekt brug af din cykel.
10.2. General vedligeholdelse
1.
2.
3.
4.
5.
Kontroller dæktryk og profil
Kontroller om bremserne er slidte, og foretag jævnlige justeringer
Rens pedalernes sensor med en svamp og varmt vand hvis den er meget beskidt
Smør kæden
Hvis du bemærker et problemer med en af egerne på dine hjul, skal du have dem repareret hos din
forhandler med det samme
l0.3. Rengøring
Du kan rengøre din cykel ved at fjerne skidt med en børste, og derefter rense efter med varmt
vand. Det vil sikre at din cykel altid er ren. En jævnlig rengøring af din cykel, forbedrer
holdbarheden af din cykel. Der må ikke benyttes for meget vand omkring selve batteriet. Det
skal også kontrolleres at der ikke sidder skidt fast mellem pakningen og den magnetiske sensor
(ved det nederste beslag på den højre side af cyklen).
Du må aldrig bruge en højtryksrenser!
Efter du har rengjort din cykel, skal den tørres efter med en blød klud.
10.4. Smøring
I tillæg til jævnlig rengøring, anbefales det at smøre gearskiftet samtidigt for at undgå korrosion,
og stivhed i gearene. Vi anbefaler, at du smører kæden med vaseline olie som du kan købe
gennem din forhandler.
10.5. Periodiske eftersyn
1. gennemsyn efter 3 måneder:
Kontroller hjulene og dækkene (skæve hjul, spænding i egerne, dæktryk, dækkenes stand)
Kontroller alle cyklens spændinger
Bremser: Kontroller for slitage på bremserne – juster spændingen til bremserne –
kontroller bremsernes effektivitet. Kontroller om der er noget slør i styringen –
kontroller fastspændningen af bøjlen

Oliering: Rengør og smør kæden med et passende middel

Elektriske system: Et fuldt opladet batteri (det er din pligt at sikre at medbringe opladeren) – fjern skidt
fra sensoren på pedalerne med en svamp og varmt vand – kontroller at de elektriske dele fungerer
korrekt

Kædegear – Kontroller at alle hastigheder fungerer, juster hvis



nødvendigt.
Derefter et fuldt eftersyn hvert år.
1 0-1 1 .
VedligeholdelseIAdvarsler
10.6. Regulær kontrol
Kontroller følgende:











Er batteriet opladet?
Fungerer bremserne korrekt? Er bremseklodser, bolte og møtrikker strammet korrekt? Er
kablerne beskadiget? Bremseoverfladen er ren og olieret? Er bremseklodserne slidte?
Er min cykel justeret korrekt? Sadlen og styret er indenfor den maksimale tilladte position? Mit styr
er afstemt med forhjulet?
Er spændingen i egerne korrekt? Der er ingen slør i hjulene? Der er ingen beskadigede eger? Der er ikke
noget slør når jeg bruger cyklen?
Mine dæk er korrekt pumpet? De er ikke slidte?
Stangen er korrekt fastspændt? Min sadel er korrekt spændt?
Virker lysene? Er jeg synlig når det er mørkt? Er de reflekterende overflader rene nok? Er de
reflekterende striber på mine dæk korrekt placeret, og er de rene?
Fungerer pedal assistenten korrekt?
Virker gearene som de skal?
Skal min cykel rengøres?
Jeg har fornyligt sendt min cykel
ind til et eftersyn?
10.7. Transport af cyklen
For at transportere din cykel, skal du altid benytte systemer (understøttende) som er godkendt og
i god stand. Transport af din cykel ved hjælp af improviseret eller beskadigede systemer, kan
betyde at cyklens komponenter ikke fungerer korrekt, hvilket kan resultere i skader eller større
materielle skader.
Hvis du vælger at transportere cyklen inde i bilen, skal du placere cyklen og komponenter så de
ikke kan blive påvirket af anden bagage under transporten.
Under transport af cyklen inde i bilen, kan solstråler eventuelt sprænge dækkene, eller betyde at
de går løs fra fælgen. Du bedes reducere dæktrykket inden transport, og gendanne dæktrykket
når du er fremme ved din destination.
11. Advarsler
o
o
o
o
o
o
Gennemlæs instruktionerne i denne manual grundigt, og følg dem som anvist.
Hvis du ønsker at oplade batteriet, må du kun benytte den medfølgende
oplader.
Batteriet er beregnet til din cykel.
Du må ikke vaske cyklen med en højtryksrenser. For kraftige vandstråler kan beskadige cyklens
elektriske komponenter, og garantien vil ikke dække.
I tilfælde af ukorrekt brug kan du risikere at skade dig selv og andre personer. I tillæg til dette, vil
garantien blive annulleret i sådanne tilfælde.
Du må ikke indsætte genstande i opladeren, og du må ikke udsætte opladeren eller batteriet for
vand eller andre flydende væsker.
SERIENUMMER
Du kan finde serienummeret på cyklen, i den forreste samling på cyklens ramme. Dette
nummer er unikt, og er med til at identificere din cykel.
12.
Begrænset garanti
12. Begrænset garanti
DEVRON garanterer for fejl i forbindelse med materielle og håndværk:
• Motor, batteri, og kontroller i en periode af to (2) år efter købsdatoen
• Ramme i en periode af fem (5) år efter købsdatoen
• Resterende komponenter i en periode af to (2) år efter købsdatoen
Denne garanti dækker ikke:
• Almindelig slitage
• Ukorrekt brug
• Ukorrekt og utilstrækkelig vedligeholdelse
• Montering af dele og tilbehør som ikke oprindeligt er en del af, eller kompatibel med den solgte cykel
• Skader eller fejl som skyldes ulykker, misbrug, forkert brug eller forsømmelse
• Omkostninger i forbindelse med udskiftning eller ændring af komponenter
• Under-præstation af batteriet hvis det har været fuldt afladet, og opladet mere end 600 gange inden
for garantiperioden
• Enhver skade til batteriet efter det har været åbnet af forhandleren eller kunden
• Enhver skade som måtte opstå efter montering af et børnesæde
Denne garanti vil blive annulleret fuldt hvis der foretages ændringer til rammen, gaflen eller komponenter.
Denne garanti er udtrykkeligt begrænset til reparation eller udskiftning af en defekt komponent, og er den eneste
udbedring i forbindelse med denne garanti.
Denne garanti gælder fra købsdatoen, og tilfalder kun den oprindelige ejer, og kan derfor ikke
videresælges.
DEVRON er ikke ansvarlig for tilfældige eller følgende skader. Dette betyder også at der ikke kan udelukkes tilfældige
eller følgende skader, så den ovenstående eksklusion vil måske ikke gælde for dig, i forbindelse med krav i forhold til
denne garanti. Ethvert krav i forbindelse med denne garanti skal foretages gennem en autoriseret Trek. forhandler, det
er påkrævet med et købsbevis.
Denne genstand skal være registreret hos DEVRON, enten gennem en
online registrering, eller ved modtagelse af et garanti registreringskort udstedt
af DEVRON, før et garantikrav kan behandles.
Garantiperiode og detaljer kan være forskellig i forbindelse med rammetype og/eller land.
Denne garanti giver forbrugeren specifikke juridiske rettigheder, og disse rettigheder kan variere fra location
til location. Denne garanti vil ikke påvirke kundens juridiske rettigheder.
13. Garantibevis
Placer de unikke stregkoder for Ramme, Motor og batteri herunder, disse er med i den engelsksprogede manual fra
fabrikken
STREGKODE
Ramme serie
STREGKODE
Motor serie
STREGKODE
Batteri serie
STREGKODE
Kontrol serie
Det er vigtigt at gemme denne side med de originale numre påsat, denne side skal fremvises ved enhver garantisag, uden
denne side kan garantisagen ikke behandles.
13. Garanti certifikat
SC Eurosport DHS SA tilbyder en garanti på 24 måneder fra cyklens købsdato, i henhold til reglerne
som beskrevet I lovgivningen 449/2003, og som er tilrettet I henhold til 21/1992 i forbindelse med holdbare
varer. Den gennemsnitlige levetid af cyklen er 5 år. Ved at sikre sikkerhed gennem en cykelreparation eller
udskiftning – hvis gældende – skal dette ske ikke mindre end 15 kalenderdage fra datoen hvorfra klagen blev
indrapporteret af køberen til forhandleren, i henhold til lovgivning 449/2003 som beskrevet. Denne
garantiperiode skal blive forlænget i henhold til datoen f or hvornår klagen over cyklen blev indleveret, og indtil
datoen for at cyklen igen er kørende. Ethvert krav foretaget af køberen under garantiperioden, vil kun blive
behandlet hvis faktura/voucher og garanti certifikatets alle felter er udfyldt.
1. FORBRUGERRETTIGHEDER – er dem som beskrevet i lovgivning 449/2003 ændret i henhold til kapitel III
• Sælgeren er ansvarlig overfor kunden for enhver mangel af konformitet som er eksisterende på det
tidspunkt hvor produktet blev leveret i henhold til artikel 9;
• I tilfælde af mangel på konformitet, har kunden ret til at bede sælgeren, som en udbedring, om at
reparere produktet, og i hvert tilfælde helt gratis, medmindre dette krav er umuligt eller upassende,
artikel 1.
• Kunden har ikke ret til en refundering af kontrakten, hvis manglen på konformitet er mindre væsentlig.
2. BETINGELSER I FORBINDELSE MED TAB AF GARANTI
• Skader og fejl som opstår i forbindelse med upassende transport udført af kunden .
• Manglende udfyldelse af garanti certifikatet.
• Hvis cyklen eller farvens serienummer ikke stemmer overens med det serienummer eller farve som er beskrevet på garantien .
• Skader som opstår grundet køberens misbrug af produktet, som er i strid med anbefalingerne i
manualen (påkørsler, ulykker, overvægt, akrobatiske øvelser, hop, konkurrencer, osv.)
• Cyklen er ikke blevet brugt i henhold til drifts- og vedligeholdelsesinstruktionerne.
• Indgreb i garantien som ikke er autoriseret af Eurosport DHS SA.
• Brug af produktet til andre formål end hvad produktet er beregnet til.
• Ukorrekt opbevaring af cyklen, ukorrekt støtte.
• Cykel shows, buler, skader.
• Manglende overholdelse af periodiske eftersyn.
• Manglende idriftsættelse af cyklen og indlæring før første brug, vil annullere garantien.
Denne garanti dækker ikke skader som opstår som følge af ukorrekt brug, manglende oversyn ved ulykker,
ukorrekt vedligeholdelse eller kommerciel brug af produktet.
Denne cykel er beregnet til personlig brug, og ikke professionel brug.
3. UNDER GARANTIEN
PRODUCENTEN
TILBYDER
5 GARANTI
ÅRS GARANTI
PÅ RAMMEN,
12 MÅNEDERS
GARANTI
PÅ BATTERIET,
PRODUCENTEN
TILBYDER
5 ÅRS
PÅ RAMMEN,
12 MÅNEDERS
GARANTI
PÅ BATTERIET,
12 MÅNEDERS
12 MÅNEDERS
GARANTI
TIL SKÆRMEN,
MOTOREN,
OG DE ELEKTRISKE
KOMPONENTER,
GARANTI
TIL SKÆRMEN,
MOTOREN,
KONTROLLEN
OG DE KONTROLLEN
ELEKTRISKE KOMPONENTER,
OG 24 MÅNEDERS
GARANTI
OG 24 MÅNEDERS
PÅ DE RESTERENDE
GARANTI
KOMPONENTER,
PÅ DE RESTERENDE
UNDTAGEN
KOMPONENTER,
DEM SOM ALLEREDE
UNDTAGEN
ER NÆVNT
DEM SOM ALLEREDE
Forreste og bagerste nav – skiftes hvis de revner eller der er skjulte defekter, vil ikke blive skiftet hvis
de har buler eller kanter på stangen.
Hjul • skiftes hvis de har revner uden buler, vil ikke blive skiftet hvis de viser tegne på forkert brug.
Kædering -Skiftes hvis den viser tegn på forvridning, fejl eller ødelagte tænder, uden buler, vil ikke blive
skiftet hvis den er beskadiget i tråden
Baggear – skiftes hvis der er producentfejl uden tegn på buler eller misbrug.
Gearskifte – skiftes hvis der er revner i forbindelse med fremstilling, vil ikke blive skiftet hvis kablet
er beskadiget grundet ukorrekt brug.
Ekstra hjul – skiftes hvis det fejler eller tænderne knækker, vil ikke blive skiftet hvis der er pillet ved
den, eller hvis det ikke har været korrekt vedligeholdt.
Bremsehåndtag • skiftes hvis der er defekter fra producentens side og ingen buler, vil ikke blive skiftet
hvis skaden er opstået grundet manglende bremsekabler.
Kæde – vil kun blive skiftet hvis der er defekter fra fremstilling.
Styr og beslag til styret – skiftes hvis der er revner som skyldes fremstillingen, og der ikke er nogen buler.
Pedaler· vil kun blive skiftet hvis der er defekter som er opstået under fremstilling , og der ikke er
nogen buler. Hvis der er tegn på buler vil garantien på gearene blive annulleret. Vil ikke blive skiftes
hvis samlingen er påvirket grundet et monteringstidspunkt efter købsdatoen .
Krankboks – vil kun blive skiftet hvis der er defekter i forbindelse med fremstillingen.
Bremser – skiftes hvis der er tegn på revner, defekter fra fremstilling, og ingen buler .
Dæk – udskiftes hvis de er defekte grundet fremstilling. De vil ikke blive udskiftet hvis de er skåret, har
ujævn slitage som skyldes overdreven bremsning, eller normal slitage.
Læs venligst omhyggeligt anbefalingerne i manualen til din elektriske cykel, for at vide de driftsmæssige krav, og
specifikt dine forpligtelser .
13. Garanti certifikat
Det er vigtigt for din sikkerhed, at du følger de beskrevne regler for sikkerhed som er i denne manual.
• Maksimal hastighed: 25 km/t
• Maksimal brugervægt: 120 kg
• Selvstyre: 50 km (baseret på brugerens vægt og området)
• Batteri – garanti 12 måneder, kan udskiftes hvis der er defekt fra fremstillingen.
Funktioner: litium-ion genopladeligt batteri – op til 600 gange med mere end 80% effektivitet, kan
fjernes – kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt.
• Motor: kan udskiftes hvis der er defekt fra fremstillingen.
Funktioner: Aluminium kabinet, børstet nav front, bagerst eller under akslen, afhængig af modellen.
• Oplader: kan udskiftes hvis der er defekt fra fremstillingen.
• Skærm: Garantien dækker ikke skærme som viser tegn på påsætninger, skader eller andre frivillige
eller ufrivillige påvirkninger. Kan udskiftes hvis der er defekt fra fremstillingen.
Funktioner: LED, LCD eller OLED, afhængig af modellen.
VIGTIGT: en manglende garanti på en af de ovenstående enheder, vil ikke påvirke garantien af de
resterende komponenter. Der gives garanti på forbrugsvarer (kæde, pedaler, dæk) i 30 dage fra købsdatoen,
og er kun gyldig for beviselige defekter som er opstået under fremstillingen, og gives kun under direkte
anvisning fra producenten.
Forbrugeren er forpligtet til at kontrollere at produktet fungerer korrekt ved købstidspunktet, og
overholder hvad der er beskrevet i manualen.
- Vedrørende kabler, bremseklodser, kameraer, stop, tilbehør (lys, reflekser, ribber, skærme), sadel samlinger, kan
forbrugeren kun kræve en erstatning ved købstidspunktet.
- Midterhjul dækkes ikke af garantien, grundet eventuelle problemer med udligning, eller ukorrekt brug (hop,
kørsel over forhindringer, drejninger, udglidninger).
-Hvis hjulakslerne forrest/bagerst er bøjet grundet ukorrekt brug (hop, kørsel over forhindringer), vil
garantien bortfalde.
IDRIFTSÆTTELSE AF ELEKTRISKE CYKLER
Registrering skal udfyldes før den første brug, ved at kontrollere følgende:
- Batteri opladet niveau: min. 25%
- Effektiv drift af bremser
- dæktryk
- Korrekt stramning af styr og sadelvægt
- Stramning af monteringsmøtrikker
- Stramning af bolt/møtrikker, i særdeleshed affjedring og styr
- Udstyr med forlygte, stoplygte, hjulreflekser til nattekørsel
- Kontroller drift af det elektriske system (motor, skærm kontrol, bremse sensorer)
- Udstyr med alarm
Idriftsættelse er gratis på købstidspunktet.
Under lovgivningen skal denne kategori af cykler inkludere de følgende dele:
• Bykørsel, trekking – belysning, akustisk og optisk, kan bruges på offentlige veje
• Mountain bike og børnecykler – er ikke nødvendigt med belysning, og kan benyttes off-road, eller ved
specifikke fremstillede cykelbaner.
For at benytte denne på offentlig vej, er det et krav at cyklisten er bekendt med og overholder alle relevante
lovgivninger angående cykling.
MEGET VIGTIGT!
Under lovgivningen for transport på offentlig vej, skal cyklister benytte beskyttende udstyr (hjem,
albuebeskyttere, knæbeskyttere). Børn vil blive instrueret af forældre/værge angående korrekt brug af
cykler på offentlig vej. I henhold til GD 1037/2010 vedrørende elektrisk og elektronisk affald, skal disse
genstande indsamles separat i de korrekte faciliteter.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, SC Eurosport DHS SA som er beliggende i Deva, Str. Santuhalm no. 35A, 330 004
Hunedoara, Rumænien, erklærer edsvoren at i henhold til beslutning 1022/2002
angående produkter og ydelser som kan være til fare for liv, helbred, sikkerhed og
miljøet, at produktet i denne manual henviser til denne udtalelse om at ikke udsætte
liv, helbred, sikkerhed og miljøet for fare, og overholder lovgivning 449/2003, er tekniks
kvalificeret OG 21/1992
NOTER