Kommunikationsplan

KOMMUNIKATIONSPLAN
Christian Hede Hagelskjær
Kommunikationsplan: Fra skidt til skat
3. juni 2015
2
INDHOLD
DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4
Et tydeligt sorteringssystem 5
To overordnede designløsninger 6
Klar information om sorteringen 7
Standardsæt flerfamiliehuse 8
Standardsæt enfamiliehuse 9
En fleksibel renovationsvirksomhed 10
Indendørs sorteringsløsninger 11
Totaloplevelsen 12
Ekstra initiativer i boligforeninger 14
DEN MIDLERTIDIGE KAMPAGNE 15
Facebook-kampagnen 16
Abribus-annoncer 17
TESTEN 18
Udstillingen på Universitarium 19
Feedback 20
3
DEN
PERMANENTE
KAMPAGNE
ET TYDELIGT SORTERINGSSYSTEM
For at sikre den nemme sortering, skal
Aalborg Forsyning for fremtiden bruge
denne farveopdeling og disse piktogrammer.
Plast
Metal
Restaffald
Småt elektronik
& batterier
Sparepærer
Papir & pap
Flasker & glas
Farligt affald
5
TO OVERORDNEDE DESIGNLØSNINGER
Der er to overordnede designløsninger:
Diskret, primært til enfamiliehuse og
tydelig, primært til flerfamiliehuse.
Diskret
Restaffald
Tydelig
Restaffald
6
al
KLAR INFORMATION OM SORTERINGEN
Det skal være tydeligt, at affaldet
ikke blandes. Opdelingen er vist
Beholderen set ovenfra
Beholderen set ovenfra
Indersiden af låget
FRA SKIDT
FRA SKIDT
Metal bliver til aske ved forbrænding
og det meste går derfor tabt
Ved forbrænding af plast udledes
CO2 og olieresurser går tabt
Beholderen er tydeligt farvet
TIL SKAT
TIL SKAT
Metallet i denne beholder
smeltes om til nye produkter
Plasten i denne beholder smeltes
om til nye plastprodukter
Metal kan genanvendes
uendeligt mange gange
Det bliver fx til havemøbler,
fleecetrøjer, kontorartikler og lamper
Information om hvad der sker med
affaldet i beholderen bygget op efter
„fra skidt til skat“-princippet
Plast
Billeder af konkret
affald hjælper
Konservesdåser
med madrester
Sprayflasker
Trykflasker
Beholderen er i koksgrå
og farverne diskrete
Restaffald
Farligt affald
Genbrugspladsen
Beskidt plast
Plast med madaffald
Poser, der knitrer
Kødbakker
Restaffald
Nudging: Med pil, farve og piktogram vises
hvor det forkerte affald i stedet skal hen
Underlåget (åbnes kun ved tømning)
Beholderen set bagfra (denne side er den synlige)
Beholderen set fra siden
Beholderen set forfra
Beholderen set fra siden
Kroge til at hænge poser på
Småt
elektronik
og batterier
på krogen
Piktogram og skrift på
alle beholdere
Affaldstypen skal i pose
Sparepærer
på krogen
FRA SKIDT
Sparepærer indeholder den meget
skadelige miljøgift kviksølv
FRA SKIDT
TIL SKAT
Elektronik og batterier indeholder
miljø- og sundhedsskadelige stoffer
Fra sparepærer i posen genanvendes
glas, aluminium og elektronik
TIL SKAT
Fra elektronik i posen
genanvendes sjældne metaller
SKIDT
Restaffald
Affaldet i denne beholder bliver
forbrændt. Det bliver til fjernvarme.
FRA SKIDT TIL SKAT
Men samtidig går værdier tabt og det
er derfor vigtigt at sortere skat fra skidt.
Aalborg Forsyning som meget
mere tydelig virksomhed
FRA SKIDT TIL
7
STANDARDSÆT FLERFAMILIEHUSE
Konservesdåser
med madrester
Sprayflasker
Trykflasker
Restaffald
Farligt affald
Genbrugspladsen
Beskidt plast
Plast med madaffald
Poser, der knitrer
Kødbakker
Dette sæt bliver standard til flerfamiliehuse. Der udleveres 660 L opdelt
beholder til metal og plast samt 240 L
beholder til småt elektronik & batterier
samt sparepærer.
Restaffald
Standardsættet har meget tydelige
farver og tydelig information.
FRA SKIDT
FRA SKIDT
Metal bliver til aske ved forbrænding
og det meste går derfor tabt
Ved forbrænding af plast udledes
CO2 og olieresurser går tabt
Metal
Plast
Elektronik og batterier indeholder
miljø- og sundhedsskadelige stoffer
TIL SKAT
TIL SKAT
Metallet i denne beholder
smeltes om til nye produkter
Plasten i denne beholder smeltes
om til nye plastprodukter
Metal kan genanvendes
uendeligt mange gange
Det bliver fx til havemøbler,
fleecetrøjer, kontorartikler og lamper
FRA SKIDT TIL SKAT
FRA SKIDT
Småt
elektronik
& batterier
Sparepærer
Sparepærer indeholder den meget
skadelige miljøgift kviksølv
TIL SKAT
TIL SKAT
Fra elektronik i beholderen
genanvendes sjældne metaller
Fra sparepærer i beholderen genanvendes
glas, aluminium og elektronik
FRA SKIDT TIL SKAT
Restaffald
SKIDT
Restaffald
Affaldet i denne beholder bliver
forbrændt. Det bliver til fjernvarme.
Men samtidig går værdier tabt og det
er derfor vigtigt at sortere skat fra skidt.
SKIDT
Affaldet i denne beholder bliver
forbrændt. Det bliver til fjernvarme.
FRA SKIDT TIL SKAT
Men samtidig går værdier tabt og det
er derfor vigtigt at sortere skat fra skidt.
De nuværende 660 L beholdere til
restaffald samt papir & pap skal udskiftes eller folieres med det nye design, så
der opstår en helhedsfornemmelse.
FRA SKIDT
Pizzabakker
Æggebakker
Nudgingskiltene i låget på metal/
plast-beholderen samt på papir &
pap-beholderen vendes, så de peger
mod beholderen til restaffald.
Beskidt papir
Lamineret papir
FRA SKIDT
FRA SKIDT
Ved forbrænding af papir og pap
frigives bundne CO2-mængder
Ved forbrænding af papir og pap
frigives bundne CO2-mængder
Papir & pap
TIL SKAT
TIL SKAT
Papir og pap i denne beholder genanvendes
til nyt papir, avispapir eller æggebakker
Papir og pap i denne beholder genanvendes
til nyt papir, avispapir eller æggebakker
Genbrug af papir og pap sænker
behovet for at fælde nye træer
FRA SKIDT TIL SKAT
Genbrug af papir og pap sænker
behovet for at fælde nye træer
8
STANDARDSÆT ENFAMILIEHUSE
NB: Ved serigrafitryk vil skriften direkte
på det koksgrå plast højst sandsynligt
være mere synligt end det syner på skitsen. Ellers bør det overvejes om der skal
bruges beholdere af en lysere grå farve.
Dette sæt bliver standard til enfamiliehuse. Der udleveres 240 L opdelt
beholder til metal og plast med kroge,
hvorpå man kan hænge poser med småt
elektronik & batterier samt sparepærer.
Standardsættet er diskret og informationen derfor primært placeret under låget,
hvor det er mindre synligt.
De nuværende sækkeholdere til restaffald skal udskiftes og får det nye design,
mens de nuværende 140 L beholdere
til papir & pap skal have nyt tryk, så der
opstår en helhedsfornemmelse.
Nudgingskiltene i låget på metal/
plast-beholderen samt på papir &
pap-beholderen vendes, så de peger
mod beholderen til restaffald.
FRA SKIDT
FRA SKIDT
Metal bliver til aske ved forbrænding
og det meste går derfor tabt
Ved forbrænding af plast udledes
CO2 og olieresurser går tabt
TIL SKAT
TIL SKAT
Metallet i denne beholder
smeltes om til nye produkter
Plasten i denne beholder smeltes
om til nye plastprodukter
Metal kan genanvendes
uendeligt mange gange
Det bliver fx til havemøbler,
fleecetrøjer, kontorartikler og lamper
FRA SKIDT
Ved forbrænding af papir og pap
frigives bundne CO2-mængder
TIL SKAT
SKIDT
Papir og pap i denne beholder genanvendes
til nyt papir, avispapir eller æggebakker
Affaldet i denne container bliver
forbrændt. Det bliver til fjernvarme.
Metal
Plast
Konservesdåser
med madrester
Sprayflasker
Trykflasker
Småt
elektronik
og batterier
på krogen
Restaffald
Farligt affald
Genbrugspladsen
Beskidt plast
Plast med madaffald
Poser, der knitrer
Kødbakker
Genbrug af papir og pap sænker
behovet for at fælde nye træer
Men samtidig går værdier tabt og det
er derfor vigtigt at sortere skat fra skidt.
Restaffald
Papir
& pap
Restaffald
Restaffald
Pizzabakker
Æggebakker
Beskidt papir
Lamineret papir
Sparepærer
på krogen
FRA SKIDT
Sparepærer indeholder den meget
skadelige miljøgift kviksølv
FRA SKIDT
TIL SKAT
Elektronik og batterier indeholder
miljø- og sundhedsskadelige stoffer
Fra sparepærer i posen genanvendes
glas, aluminium og elektronik
TIL SKAT
Fra elektronik i posen
genanvendes sjældne metaller
FRA SKIDT TIL SKAT
FRA SKIDT TIL SKAT
FRA SKIDT TIL SKAT
9
EN FLEKSIBEL RENOVATIONSVIRKSOMHED
Inden implementeringen vil hver enkelt
ejendom kunne vælge sin egen løsning
og således kan flerfamiliehuse også
vælge diskrete løsninger, mens enfamiliehuse også kan vælge tydelige løsninger.
Samtidig kan 240 L beholderen i tydelig
udgave eksempelvis bruges ved flerfamiliehuse, der ikke har plads til at 660 L
beholdere kan køres ind og ud.
Diskret
Tydelig
FRA SKIDT
Metal bliver til aske ved forbrænding
og det meste går derfor tabt
Metal
Plast
TIL SKAT
Metallet i denne beholder
smeltes om til nye produkter
Metal kan genanvendes
uendeligt mange gange
Konservesdåser
med madrester
Sprayflasker
Trykflasker
FRA SKIDT
Restaffald
Ved forbrænding af plast udledes
CO2 og olieresurser går tabt
TIL SKAT
Farligt affald
Genbrugspladsen
Beskidt plast
Plast med madaffald
Poser, der knitrer
Kødbakker
Restaffald
Plasten i denne beholder smeltes
om til nye plastprodukter
Det bliver fx til havemøbler,
fleecetrøjer, kontorartikler og lamper
Metal
Plast
Konservesdåser
med madrester
Sprayflasker
Trykflasker
FRA SKIDT
Metal bliver til aske ved forbrænding
og det meste går derfor tabt
Småt
elektronik
og batterier
på krogen
Sparepærer
på krogen
FRA SKIDT
Sparepærer indeholder den meget
skadelige miljøgift kviksølv
FRA SKIDT
TIL SKAT
Elektronik og batterier indeholder
miljø- og sundhedsskadelige stoffer
Fra sparepærer i posen genanvendes
glas, aluminium og elektronik
Restaffald
Farligt affald
Genbrugspladsen
Beskidt plast
Plast med madaffald
Poser, der knitrer
Kødbakker
Restaffald
FRA SKIDT
Ved forbrænding af plast udledes
CO2 og olieresurser går tabt
TIL SKAT
Fra elektronik i posen
genanvendes sjældne metaller
FRA SKIDT TIL SKAT
TIL SKAT
TIL SKAT
Metallet i denne beholder
smeltes om til nye produkter
Plasten i denne beholder smeltes
om til nye plastprodukter
Metal kan genanvendes
uendeligt mange gange
FRA SKIDT TIL SKAT
Det bliver fx til havemøbler,
fleecetrøjer, kontorartikler og lamper
10
INDENDØRS SORTERINGSLØSNINGER
Dette sæt udleveres sammen med de
nye beholdere. De skal informere om
hvad man gerne må sortere under de
forskellige kategorier.
Til køleskabet
FRA SKIDT
TIL SKAT
Rene konservesdåser
Låg, kapsler og søm
Øl- og sodavandsdåser
Foliebakker
Drikkeflasker
Rene bøtter og dunke
Rene beholdere
Ren plastfolie
Rene kød- og grøntbakker Rene plastposer
Først ved beholderen bliver man gjort
opmærksom på, hvis man er ved at
lægge noget forkert og bliver der guidet
hen til den rigtige beholder ved nudgingskilte.
Klistermærkerne kan bruges frit til at
lave individuelle indendørs sorteringssystemer.
Metal
Plast
Klistermærker
Elektronik, dvs. alt, hvad
Opladere
der kan lyse, blinke eller
Transformere
er med lyd
Alle slags batterier
Alle slags lavenergipærer
Småt elektronik
& batterier
Lysstofrør
Rene konservesdåser
Låg, kapsler og søm
Øl- og sodavandsdåser
Foliebakker
Drikkeflasker
Rene bøtter og dunke
Rene beholdere
Ren plastfolie
Rene kød- og grøntbakker Rene plastposer
Sparepærer
Elektronik, dvs. alt, hvad
Opladere
der kan lyse, blinke eller
Transformere
er med lyd
Alle slags batterier
Alle slags lavenergipærer
Lysstofrør
Metal
Metal
Plast
Plast
Småt elektronik
& batterier
Småt elektronik
& batterier
Sparepærer
Sparepærer
11
TOTALOPLEVELSEN
For at styrke totaloplevelsen af at affaldets rejse frem mod genanvendelse skal
de nye biler, der afhenter det genanvendelige affald, males i de to store kategorier, metal og plast.
Det styrker oplevelsen af at affaldet
ikke blandes at bilen også udvendigt er
opdelt ligesom den er indvendigt.
FRA SKIDT
FRA SKIDT
TIL SKAT
TIL SKAT
12
TOTALOPLEVELSEN
Den husstandsnære sortering skal
følge samme designguide for at styrke
totaloplevelsen. Derfor skal kuberne og
byinventaret udskiftes eller folieres, så
det med farver og piktogrammer er en
del af den samlede forståelse af affaldssorteringen.
I byens rum kan sortering være vanskelig og hvis man nøjes med én type
affaldsbeholder som i dag, bør den følge
designet for restaffald idet al affaldet
bliver forbrændt. Til gengæld kan
piktogrammet skiftes ud med et alment
„Hold Danmark rent“-piktogram.
Papir & pap
Flasker & glas
Metal
Batterier
& småt
elektronik
FRA SKIDT TIL SKAT
FRA SKIDT TIL SKAT
FRA SKIDT TIL SKAT
13
EKSTRA INITIATIVER I BOLIGFORENINGER
Man kan gå sammen med boligforeninger for at få genanvendelsesprocenten
op. Her er et eksempel på hvordan man
undgår at al affald går til forbrænding.
Affaldsskakten er så bekvem.
Med beholdere til de to store affaldstyper ved siden af affaldsskakten samt
nudgingskilte, der guider forkert affald
til forbrænding øger man sorteringen.
Konservesdåser
med madrester
Restaffald
Restaffald
Sprayflasker
Trykflasker
Farligt affald
Genbrugspladsen
Metal
FRA SKIDT TIL SKAT
Beskidt plast
Plast med madaffald
Poser, der knitrer
Kødbakker
Restaffald
Plast
FRA SKIDT TIL SKAT
14
DEN
MIDLERTIDIGE
KAMPAGNE
FACEBOOK-KAMPAGNEN
Facebook er det letteste medie at nå
borgerne med – efter selve beholderne.
Både Aalborg Kommunes Facebook-side
og en særlig kampagneside tages i brug.
På kampagnesiden informeres om konkrete affaldstyper og farverne bruges
hele tiden aktivt til at understøtte sorteringsvejledningen.
Kampagneside
Aalborg Kommunes side
Foto: Colourbox.com
16
ABRIBUS-ANNONCER
17
TESTEN
UDSTILLINGEN PÅ UNIVERSITARIUM
På Universitarium udstilles standardsættet til flerfamiliehuse. Her får de
besøgende mulighed for at sortere vha.
prøveskrald. Det er vigtigt at hele sættet
er med, så nudgingteknikkerne også kan
testes.
En rollup skal ved udstillingen forklare
hvad der ligger bag designvalg og fortælle om designeren og samarbejdet.
HVAD SKER DER
MED AFFALDET?
Den helt store udfordring når man vil have folk til at sortere
mere er, at mange tror at affaldet ikke genanvendes alligevel.
Jeg ville derfor tydeliggøre, at det er slut med forbrænding.
Og tid til genbrug af værdierne.
Det er en forandring, hvor vi går …
FRA SKIDT TIL SKAT
… i vores syn på affald
CHRISTIAN HEDE HAGELSKJÆR
christianhede
christianhede
@christianhededk
Metal
Plast
Restaffald
Papir & pap
Småt
elektronik
& batterier
FRA SKIDT TIL SKAT
Sparepærer
FRA SKIDT TIL SKAT
FRA SKIDT TIL SKAT
FRA SKIDT TIL SKAT
19
FEEDBACK
På tables får de besøgende på Universitarium mulighed for at evaluere designløsningen. Spørgsmålene er udformet
i en quizform for at kontrollere om
designet lever op til dets intention –
altså om de besøgende har fået den fornemmelse for affaldet gennem designet,
som tiltænkt.
Der skal lidt baggrundsinformation til
for at kunne relatere respondenterne til
målgruppen.
Restaffald
FRA SKIDT TIL SKAT
SPØRGSMÅL 1
Hvis metal lægges sammen med
dagrenovationen, så …
SPØRGSMÅL 2
Uden at kigge på beholderne, kan du så
sige, hvilket affald, denne farve svarer til?
… bliver det til aske og går tabt.
Metal
… frasorteres det til genanvendelse.
Plast
… ødelægger det forbrændingsanlægget.
Papir/pap
LIDT OM DIG
Bor i etagebolig
Bor i villa/parcelhus
SPØRGSMÅL 3
Uden at kigge på beholderne, kan du så sige,
hvad der sker med affald ved dette symbol?
SPØRGSMÅL 4
Bør du lægge en beskidt konservesdåse…
Bor i rækkehus
Sorterer derhjemme
Det forbrændes
… til restaffald (forbrænding)
Det genanvendes
… til metal (genanvendelse)
Sorterer ikke derhjemme
Indtast dit postnr.
20
christianhede.dk
[email protected]
28 77 10 77
christianhede
christianhede
christianhede
@christianhededk