Åbent brev til Folketinget

Forsvarsudvalget 2015-16
FOU Alm.del Bilag 22
Offentligt
Åbent brev til Folketinget
16-5-2015
Kære politikere og medlemmer af Folketinget,
det er med tunge hjerter og frustrerede sind, at vi føler os kaldet til at skrive dette brev til
jer.
Vi er alle soldater og veteraner fra den danske deltagelse i krigen i Afghanistan. Vi har
alle fulgt jeres bud, loyalt udført vores pligt og gjort vores bedste for at praktisere den
politik som I har udstukket.
Der skal ikke herske tvivl om, at det har været en hård opgave og hvor succesfulde vi
har været kan man altid diskutere, men vi har gjort vores bedste inden for de rammer,
som I har stillet op.
De fleste af os har sat vores liv og førlighed på spil, i de til tider hårde kampe. Vores
familier og venner har kæmpet en anden, men ligeså hård kamp med savnet af deres
pårørende, som i mange tilfælde er vendt hjem ændrede for livet.
Nogle af vores kolleger og deres pårørende har betalt den højeste pris for vores
krigsførelse. Vi har mistet 43 kammerater, et langt større antal er blevet sårede og
invaliderede for livet, et stadig større antal opdager, at de må leve med psykiske men,
der ikke vil gå væk.
Så selv om krigen på mange måder er ved at være et afsluttet kapitel i jeres politiske
virkelighed, så kaster den fortsat lange skygger både i vores familiers hverdag og i de
erindringer, vi som soldater skal leve med resten af livet.
Et af de vigtigste midler til at løse vores opgave var vores evne til at kommunikere med
lokalbefolkningen og de afghanske sikkerhedsstyrker. En opgave som blandt andet blev
løst af vore egne sprogofficerer, men som i særdeleshed blev løst af de lokalt ansatte
afghanske tolke.
Disse, fortrinsvist, unge mænd fungerede ikke bare som oversættere af det lokale
sprog, men i lige så høj grad som oversættere af den lokale kultur.
De har været med til at udrede mange forviklinger og forklare vores mål og hensigter,
så de blev forståelige i en lokal kultur, der på mange måder stod den danske så fjernt,
som tænkes kan.
De har indhentet uvurderlige efterretninger, som vi aldrig selv havde haft en chance for
1
Åbent brev til Folketinget
16-5-2015
at få, og bogstaveligt talt reddet liv, eksempelvis ved at få de lokale til at afsløre, hvor
der var nedgravede vejsidebomber eller hvor Taleban lå i baghold.
De har levet sammen med os i de støvede patruljebaser, helt ude ved ”fronten”, gået
med på vores patruljer og været i kamp sammen med os, skulder ved skulder.
De har med stolthed båret vores uniform, med Dannebrog på venstre skulder, og
kæmpet sammen med os, fordi de troede på at vi sammen kunne skabe fundamentet
for et nyt og bedre Afghanistan.
De troede på, at de tjente deres land bedst ved at hjælpe os, med at promovere og
legitimere den afghanske regering.
Disse unge mænd som har svedt, grædt, blødt, kæmpet og i nogle tilfælde ladet livet
sammen med os, betragter vi som vores kammerater og tætteste allierede. De fortjener
lige så meget respekt og taknemmelighed for deres indsats som os, hvis ikke mere.
Desværre har vi måttet konstatere, at I politikere ikke har tilstrækkelig forståelse for hvor
stor en indsats disse unge afghanske mænd har ydet for den danske krigsførelse i
Afghanistan.
Den 22. maj 2013 vedtog I ”Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt
ansatte i Afghanistan”. En aftale hvori der proklameres, at den skal sikre ”at ingen tolke
og andre lokalt ansatte, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, bliver ladt i
stikken i forbindelse med reduktionen af det internationale engagement i Afghanistan”.
Vi veteraner og soldater tager det ret bogstaveligt når der bliver sagt, at vi ikke lader
nogen ”i stikken”. De ord forpligter! Vi mener på ingen måde at resten af aftalens ordlyd
og måden den efterfølgende er blevet forvaltet på, lever op til den indledende
udmelding.
I er, med andre ord, i fuld gang med at efterlade vores afghanske kammerater ”i
stikken”.
Værst eksemplificeret ved behandlingen af ”Aman”, som pt. lever skjult i Kabul truet på
sit liv af Taleban og nægtet hjælp af den selv samme regering, som han, i vores
tjeneste, har kæmpet for.
Senest er hans råb om hjælp blevet afvist af den danske administration med den tågede
begrundelse at ”det ikke kan udelukkes at du vil udgøre en fare for statens sikkerhed”.
2
Åbent brev til Folketinget
16-5-2015
”Aman”, som i næsten tre år har tjent sammen med danske soldater, haft adgang og
indsigt i hemmeligt stemplede efterretningsmaterialer og –udstyr, afvist på det tyndest
mulige grundlag! Han kan ikke engang få et visum, så han har mulighed for at få
afprøvet sin ansøgning om asyl.
Vi frygter at Tolkeaftalen og den måde den forvaltes på er ved at udvikle sig til en
skamstøtte over vores indsats og de ofre vi har bragt i Afghanistan.
Vi bliver flove på vores lands vegne, når I, som har sendt os i krig, ikke formår at leve
op til den samme moralske standard, som da I sendte os afsted for at kæmpe for et
bedre Afghanistan og værne om Danmarks sikkerhed.
Vi bliver pinligt berørt når vi må undskylde overfor vores afghanske tolke og
kammerater, der ikke kan forstå at vi afviser at hjælpe dem.
Kan det virkelig passe, at vi ikke vil hjælpe dem, der satte livet på spil for at hjælpe os?
Vi må desværre konstatere, at I, det officielle Danmark, ikke håndterer konsekvenserne
af vores krigsførelse med samme entusiasme som I sender os og vores kolleger ud i
nye krige med.
Tolkeaftalen er et uværdigt og moralsk forkasteligt dokument, som vi som nation ikke
kan være bekendt!
Vi beder jer indtrængende om at gøre det, I skulle have gjort fra starten af.
Vi beder jer møde vores tætteste allierede fra krigen i Afghanistan med den tillid og
respekt deres indsats, som vores fælles kamp så rigeligt har berettiget dem til.
Det vil klæde os som en nation der lægger stor vægt på moral, og det vil i høj grad
klæde det eftermæle som vi skaber efter 14 års dansk krigsførelse i Afghanistan.
Bedste hilsner
James Ap
oversergent
ISAF 13
Mikkel Riis Christensen
oversergent
KAIA 2, ISAF 6, ISAF 15
John Jessen
sergent
ISAF 9, ISAF 15
Peter Grøntved
korporal
ISAF 6, ISAF 11, ISAF 15
Mouldi Bourbiaa
overkonstabel
ISAF 14
Hazem Aladwan (Haze)
oversergent
ISAF 9, ISAF 15
3
Åbent brev til Folketinget
Nick Nygaard
konstabel
ISAF 12
Flemming Kristensen
oversergent
ISAF 7
Anders Hanghøj Lind
sergent
ISAF 11
Kristoffer Thull Gøttge
overkonstabel
ISAF 14
Max Kejser Mortensen
konstabel
ISAF 8, ISAF 13
Andreas Mehl Højgaard
marineoverkonstabel
ISAF 13
Jacob Metzlaff Jensen
løjtnant
ISAF10
Rasmus Riis
overkonstabel
ISAF 11
Dennis Petersen
overkonstabel
ISAF 13
Kenneth Vith
konstabel
ISAF 7
Kenneth Thulesen
konstabel
ISAF 7
Cathrine Katzmann
overkonstabel
ISAF 10
Ulrich Garde
sergent
ISAF 16
Mikkel Haahr
oversergent
ISAF 11
Lasse Kruse Jensen
sergent
ISAF 13
Jan Kroggaard
chefsergent
ISAF 5
Michael Reimers
konstabel
ISAF 10
16-5-2015
Christopher Shaughnessy
overkonstabel-1
ISAF 6, ISAF 9, ISAF 15
Sebastian Raith
sergent
ISAF 10
Mathias Mørch Nielsen
overkonstabel
ISAF 13
Hans Ahlefeldt Holck
overkonstabel
ISAF 6, ISAF 15
Henrik Jørgensen
konstabel
ISAF 13
Casper Wolf
sergent
ISAF 12
Mikkel Sass
overkonstabel
ISAF 11
Christian V. Christoffersen
læge
ISAF13
Morten Wiese
konstabel
ISAF 13
Benni Pedersen
konstabel
ISAF9
Johni Mortensen
oversergent
ISAF 3, ISAF 6, ISAF12
Andreas Frydenberg
premierløjtnant
ISAF 11
Michael Abildtrup Lauritsen
oversergent
Kabul 2005, ISAF 14
Oliver Storgaard-Hallsson
konstabel
ISAF 10
Søren Bülow Prisak
konstabel
ISAF 12
Mette Richter
sergent
ISAF 16
Martin Jørgensen
konstabel
ISAF 6
Chris Ditlev Hansen
overkonstabel
ISAF 10
Andreas Kuhlmann
premierløjtnant
PRT FEY 7
Morten Juul Skovgaard
overkonstabel-1
ISAF 1, ISAF 7
Radwan Hartmann
konstabel
ISAF 7
Iben Rokkedal
læge
ISAF 13
Tobias Flensburg Stubman
overkonstabel-1
ISAF 5, ISAF 7
Michel Vester
premierløjtnant
ISAF 5, ISAF 13
Bjørn Dahl
konstabel
KAF hold 3 og 4
Casper Grønlund
konstabel
ISAF 1A + 1B Kabul
Frank Carlsen
seniorsergent
ISAF 10, ISAF 14
Kenneth Michaelsen
konstabel
ISAF 5
Henrik Møller Morgen
overkonstabel
ISAF 13
Leonard Rasmussen
overkonstabel-1
ISAF 5
Morten Kallesen
sergent
ISAF DARIS 2009 + 2012
Andreas Østertoft
overkonstabel
ISAF 12
Thomas Kindberg
konstabel
ISAF 16
Brian Mortensen
oversergent
ISAF 9
4
Åbent brev til Folketinget
Mikael Dalby
sergent
ISAF 15
Ulrich French
kaptajn
ISAF 5, ISAF 15
Michael Asgari
overkonstabel
ISAF 9
Christian Alexander Lanz
sergent
ISAF 14
Tobias Scavenius
overkonstabel
ISAF 4A, ISAF 7, ISAF 12
Daniel Krogh Guhle Christoffersen
konstabel
ISAF 9
Jean Barington
oversergent
ISAF10
Kim Rasmussen
overkonstabel-1
ISAF 6, ISAF 13
Walid Darvis Wahedi
overkonstabel-1
ISAF 9
Anders Harboe Nørvald
sergent
ISAF 14
M.B.D. Nielsen
overkonstabel-1
ISAF 6, ISAF 12,
ISAF 14, ISAF 15
Karsten H. Petersen
flyverspecialist
ISAF
16-5-2015
Jeanette Grøndal
overkonstabel-1
ISAF 11, ISAF 14
Anders Bruun Rasmussen
overkonstabel-1
ISAF 11
Carsten Weber
flyveroverkonstabel
ISAF8, ISAF13, KAF3, KAF4
Rasmus Bech Sønderup
korporal
ISAF 1, ISAF 3 og ISAF 14
Thomas Nielsen
korporal
ISAF 10, ISAF 15
Janus Jessen.
oversergent
ISAF 14
Nick Andresen Gaarsvig
overkonstabel
ISAF 6
Elisabeth Refsgaard
overkonstabel-1
ISAF 2, ISAF 5, ISAF 17
Jacob Caspers
overkonstabel
ISAF 11
Jakob Thorsen
oversergent
ISAF 5, ISAF 9
Asbjørn Børgaard
overkonstabel-1
ISAF 5
Tommy Beck
overkonstabel-1
ISAF 3 Kabul, ISAF 1a, Feyzabad,
ISAF 7, ISAF 12
Claus Alquist Pedersen
konstabel
ISAF 5
Steen-Erik Christensen,
Ortopædkirurg
R2MTF,KAF + UKR3MTF, CB,
ISAF 7,8,9,10,12,14,15.
Hans Christian Have
seniorsergent
ISAF 10
Runi D. Hentze
overkonstabel-1
ISAF 5, ISAF 9
Viktor Bøg Møller
konstabel
ISAF 15
Rasmus Nørager Bay
konstabel
ISAF 10
Morten J. Zibrandtsen
premierløjtnant
ISAF 6
Rasmus Larsen
overkonstabel-1
ISAF/FEY Hold 1, ISAF 1, ISAF 5
Kim Illum
premierløjtnant
ISAF9
Martin Agerskov Trier
kaptajn
ISAF 1, ISAF 2
Morten Bach Jensen
overkonstabel-1
ISAF 4, ISAF15
Thomas Peter Christiansen
oversergent
ISAF 3, ISAF 6, ISAF 17
Ronnie Holst
overkonstabel
ISAF 8
Alexander Krasnik
premierløjtnant
ISAF 13
Ditte Kathrine Larsen
overkonstabel-1
ISAF10, ISAF11, ISAF16
San Ien Jao
flyveroverkonstabel
ISAF 14, ISAF 15
Dennis "Gøtte" Ejstrup.
overkonstabel
ISAF 3
Iben Rokkedal
kaptajnløjtnant – R
ISAF 13
Jakob Thomsen
premierløjtnant
ISAF 3B, ISAF 6
Emil Hørlyck
sergent
ISAF 15
Jacob Sandager Hansen,
premierløjtnant
ISAF 4
Frederik Haller
overkonstabel-1
ISAF 5, ISAF 7, ISAF 9
Simon Kongshoej
overkonstabel-1
ISAF 11, RSM 1
Danni Pers
oversergent
ISAF 6
5
Åbent brev til Folketinget
16-5-2015
Andreas Dragsted
oversergent
ISAF 8
Søren Mehl Knudsen
læge
ISAF Hold1
Inuk Davidsen
konstabel
ISAF 10
Maria Bitsch Christiansen
overkonstabel-1
ISAF 8
Anders Faarkrog
konstabel
ISAF 14
Rone Rasmussen,
overkonstabel
ISAF 8, ISAF 10, ISAF 15
Mathias Blach
korporal
ISAF 10, ISAF 15
Thomas Rasmussen
konstabel
ISAF9
Lisbeth Kristensen
Sygeplejerske
ISAF i 2007 og 2011
Alan Nielsen
konstabel
ISAF 8
Morten Sørensen
overkonstabel
ISAF6
Henrik Lundgren
flyverkonstabel
ISAF05
Nicolai Knudsen
konstabel
ISAF 9
Thomas Randløv
ISAF10
ISAF 13
Michael Wester.
sergent
ISAF 14
Bjerke Elkjær
konstabel
Jannik Barasinski
konstabel
ISAF 7
Anders Lee Jørgensen
seniorsergent
ISAF 7, ISAF 12
Mikkel Frederiksen
konstabel
ISAF 7
Esben Rom Ejsbøl Christensen
overkonstabel
ISAF13
Lene Søndergaard Luth
Sygeplejerske
Mikkel Højgaard.
overkonstabel-1
ISAF4, ISAF10, ISAF15
ISAF 8, ISAF 9
Tonny J W Jørgensen,
oversergent
ISAF 7
Jesper Byrdal Kjær
sergent
ISAF 10
Kenneth Nymand Pedersen,
premierløjtnant
ISAF 12
J.S. Christensen
oversergent
EUPOL Afghanistan 2009
Mads Lund Jensen
overkonstabel-1
ISAF 13
Thomas Pedersen
kaptajn
MCC DCRC hold 4
Søren Preuss
premierløjtnant
ISAF 0
Christian Lindskov Wolsing
konstabel
ISAF 8
Simon Nielsen
konstabel
ISAF 15
ISAF 7
Kasper Kragh
overkonstabel
ISAF13
Mads Rasmussen
konstabel
ISAF 15
Tomas Lafranz Nielsen
overkonstabel-1
ISAF 3
Frederik Rønby Priess Sørensen
konstabel
ISAF 13
Flemming Nedza
sergent
ISAF 9, ISAF 17
Tore Holmsted Brus Jensen
Konstabel
ISAF 8, ISAF 9
Jesper Dyring Nielsen,
overkonstabel
ISAF8
Jesper Wiil
premierløjtnant
ISAF 15
Jimmy Terkildsen
konstabel
ISAF 7
Daniel C. Farre
overkonstabel-1
ISAF 14
Andreas Stenberg
oversergent
ISAF 5, ISAF 13
Mark Ravn
sergent
ISAF 13
Timothy Vincents Broughton
overkonstabel
Søren Fischer
premierløjtnant
ISAF 6
Peter Max Holm
overkonstabel
ISAF7
Davor Pejic
sergent
ISAF 17
Peter Kruse Aagaard
konstabel
ISAF 10
J.H.S Jakobsen
overkonstabel
ISAF6
Jan Flemming Hansen
Major
ISAF 4
Casper Fonseca
premierløjtnant
ISAF 7
6
Åbent brev til Folketinget
Nicolaj Hinsch
sergent
ISAF 11
Birte Friis
OASS (MAMA TERP)
ISAF 10
Mikkel skjoldman
sergent
ISAF15
Mogens Østergaard,
overkonstabel
ISAF5
Mads Lassen
overkonstabel
ISAF 12
Lasse d Iversen
sergent
ISAF 8
Jesper Hylstrup
oversergent
ISAF 13
Lars Christensen
oversergent
ISAF 2, ISAF 11, ISAF 16
T. Jørgensen
sergent
ISAF 9
Thomas Vishoff Petersen
konstabel
ISAF 15
Heidi Krogh Lodahl
konstabel
ISAF 8
Anders Dalgaard
sergent
ISAF 12, ISAF 16
Johannes Veje
konstabel
ISAF 9
Mads Hou Møller
overkonstabel-1
ISAF 8
Henrik Laustsen
overkonstabel
ISAF 12, ISAF 16
Tina Madsen
konstabel
ISAF 14
Simon Broberg Larsen
korporal
ISAF 13
16-5-2015
Rasmus Bislev
konstabel
ISAF 12
Thomas Riad,
premierløjtnant-R
SNMG1
J.R Rasmussen
overkonstabel
ISAF 6, ISAF 9
Henrik Bager
oversergent
ISAF 7
Tobias Levinsky
konstabel
ISAF 7
Nanna Vesterdahl Simonsen
sprogofficer
ISAF8
Carsten Højmark
kaptajn
HKIA 2014-15
Lars Mølgaard Andersen
delingsfører
ISAF 8
Kasper Jarlsteen
overkonstabel-1
ISAF 2, SAF 8
Lars B. Andersen
kaptajn
C-130 hold 2/2009, ISAF 14
Morten kastoft
konstabel
ISAF 15
Kiss Bredgaard Hansen
konstabel
ISAF 10
Lasse O. Pedersen
overkonstabel
ISAF 8
Akke Lavrsen
overkonstabel-1
ISAF 1
Martin Eriksen
sergent
ISAF 7, ISAF 12
Jesper Morville Vadskær
Severinsen
kaptajn
ISAF 2
Michael Zarzycki Brandt
oversergent
ISAF 17
Mads Vestergaard Hendriksen
sergent
ISAF 12
Kenneth Frank Jensen
korporal
ISAF 9, ISAF 13
Torsten Bilenberg Petersen
Fysioterapeut
ISAF 12, ISAF 15, ISAF 16
Brian Jensen Christensen
sergent
ISAF 13
Rasmus Jakobsen
overkonstabel
ISAF 13
Morten Haack
overkonstabel
ISAF16
Sebastian Kofoed.
konstabel
ISAF9
K.B. Gjerding
overkonstabel-1
ISAF 7
Kristoffer Allesø
løjtnant
ISAF7
Robert Newstead
overkonstabel
ISAF 16
Nels Thor Rasmussen
konstabel
ISAF 6, ISAF 12
Søren Sørensen
konstabel
ISAF 8
Mads Johansen
flyveroverkonstabel
ISAF MACC AFG hold 2
Mikkel Hansen
konstabel
ISAF 10
Rune Kierulff Rossen
premierløjtnant
ISAF5
Ajmal Sadat
overkonstabel-1
ISAF 7, ISAF 10, ISAF 15
Christian Linkhorst Blaameier
overkonstabel-1
ISAF 8
7
Åbent brev til Folketinget
16-5-2015
Dennis Hestbech
sergent
ISAF 3, ISAF 9, ISAF 15
Yasser El-Matari
oversergent
ISAF13
Stig Bukh-Eriksen
oversergent
ISAF 15
Jon Sarring
sergent
ISAF 14
Nicholas Grønhøj Lindgreen
overkonstabel-1
ISAF 10
Michael Frederiksen
sergent
ISAF9
Jakob Thorsen
overkonstabel-1
ISAF 12
Kasper Buur Olsen
sergent
ISAF 10
Ronni Holmgreen
overkonstabel
ISAF 11
Daniel Steen Jensen
overkonstabel-1
ISAF 1, ISAF 9
Marc Byrsting Hansen
overkonstabel
ISAF 14
Patrick Serena
oversergent.
ISAF 10
Nicholas Preetzmann
sergent
ISAF6
Mathias Bang Larsen
overkonstabel
ISAF 13, RSM 1
Kenneth Pedersen
konstabel
ISAF10
Rasmus Stilbo
sergent
ISAF 5, ISAF 8
Mette Højgaard,
intensivsygeplejerske
KAF 2008, OP Herrick (UK) 2009
Kristian Raaberg
oversergent
ISAF13
Janni Thomsen
presseofficer
HELDET ISAF 1
Michael Kristensen
overkonstabel-1
ISAF 8, ISAF 15
Jan Stryhn
kaptajn
ISAF RC(SW) 2012 – 2013
Martin Eskildsen
oversergent
ISAF 6, ISAF 14
Christopher Clemmesen
læge
ISAF 9
Ghita Dam Nielsen,
intensivsygeplejerske
OP Herrick 10B, 15B, 17B
Rebekka Olina Koller Mønster
sprogofficer
TF7 ISAF15
Simon Balslev
overkonstabel
ISAF 15
Jesper Winther Karbo
oversergent
ISAF 8, ISAF 13
Morten Bøttcher Nørgaard
oversergent
ISAF 10
Stefan Nielsen
overkonstabel-1
PRT FEYZABAD 7, ISAF 11, ISAF 17
Niels Ørgaard Høg
overkonstabel
ISAF 12
Thomas Kragh
overkonstabel
ISAF 10
Mathias Bertelsen
konstabel
ISAF 15
Lau Nielsen
oversergent
ISAF 5
Torben Stadsholt
overkonstabel-1
ISAF 14
Toke Boisen
overkonstabel
ISAF 7
Michael Lienhøft
overkonstabel-1
ISAF 3
Benjamin Christensen
konstabel
ISAF 10
Niklas Hyldebrandt
overkonstabel
ISAF 14
Thomas L. Andersen
premierløjtnant
ISAF 11
Jonas Uri
oversergent
ISAF 10
Thomas A. Selimovic
seniorsergent
ISAF 1, ISAF 11
Dennis Tegtmejer
Peter Borregaard
major-R
ISAF 5
Sebastian M. Buchholt
overkonstabel
ISAF 11, ISAF 14
Pernille Agerbek
overkonstabel
ISAF 9, ISAF11
Christopher Bøje
konstabel
ISAF 8
Mathias Bang
overkonstabel-1
ISAF 4, ISAF 7, ISAF 14
Michael Madsen
overkonstabel-1
ISAF 4, ISAF 11
overkonstabel-1
ISAF 1, ISAF 6, ISAF 15
Dennis Møller Jensen
oversergent
ISAF 1
Tatjana Willer
sygeplejerske
ISAF x 4
Magnus kastrup olsen
læge
ISAF 6
8
Åbent brev til Folketinget
16-5-2015
Anders Lindberg
overkonstabel-1
ISAF 12
Anders Willumsen
oversergent
ISAF 14, ISAF 15
Troels Møller Jæger
overkonstabel-1
ISAF 6, ISAF 10
Danny Johansen.
overkonstabel-1
ISAF 6, ISAF 14
Lasse R Kristensen
konstabel
ISAF 14
Rasmus Olsen
oversergent
ISAF 13, ISAF 15
Robert Petz
overkonstabel-1
ISAF 3, ISAF 5, ISAF 14
Christian Hansfort
oversergent
Kabul 3, ISAF 4, ISAF 9
Christian Breyen Schmidt
konstabel
ISAF 11, ISAF 14
Bjarke Schütt
korporal
ISAF 11
Tobias Terman Olsen
overkonstabel-1
ISAF 11
Martin Jensen
oversergent
ISAF6, ISAF 12
Anne Starkner
sprogofficer
ISAF15
Peter Koch-Palmgren
oversergent
ISAF10
Jan Buchwald
premierløjtnant
ISAF 10
Thor Berg.
konstabel
ISAF 14
Jesper Poulsen
konstabel
ISAF 3, ISAF 5
Morten Sahl Christensen
konstabel
ISAF 16
Dennis Allan Rasmussen
overkonstabel-1
ISAF 4A, ISAF 8, ISAF 12
Steffen Haahr
korporal
ISAF 11.
Jon Lykke Bæra
overkonstabel
ISAF 12
Tabita Hansen
premierløjtnant
ISAF 11
Karina Randløv
overkonstabel
ISAF 4a, ISAF 7
Casper Kruse
overkonstabel
ISAF 13
René Fredensborg
overkonstabel
ISAF16
Rasmus Wolf Møller
overkonstabel-1
ISAF 4, ISAF 14
Klaus Junget
sergent
ISAF 14
Kasper Berdiin
konstabel
ISAF 13
Martin Bjarnø Hansen
overkonstabel
ISAF 11, ISAF 14
Jens Christian le Fevre
Munkgaard
oversergent
ISAF 5
Johann Kolur Knutsson
overkonstabel
ISAF16
Nete Gyrithe Lund
oversergent
ISAF 14
Johnni Nørrelykke
overkonstabel
ISAF 14
Bo Hansen
INTEL
2005-2006-2007-2008
Gre Wheaton
oversergent
ISAF 9
Martin bjørn jensen
overkonstabel
ISAF 11, ISAF 14
Nikita Bang
konstabel
ISAF 16
Nicolai Hansen
overkonstabel-1
ISAF7, ISAF11
Simon Eriksen Holmelin
overkonstabel-1
ISAF 11, ISAF 14
Peter Beck Rasmussen
MJUR
ISAF 9
Andreas Bigum Gyldenkærne
konstabel
ISAF 6
Simon Roman Nielsen
overkonstabel
ISAF 15
Emil Thulstrup
overkonstabel
ISAF16
Ken Kønicke Nielsen
korporal
ISAF 12
Martin Jul Sørensen
konstabel
ISAF 9
Flemming Nielsen
oversergent
ISAF 2 Kabul 2002, ISAF 1 FEY,
ISAF KAF/CB 2006
Simon Brüel-Holler
overkonstabel-1
ISAF 13
Thomas Hansen
overkonstabel-1
ISAF 1 FEY, ISAF 1, ISAF 4
Carsten Møller
overkonstabel
ISAF 6, ISAF 9
Lisbeth Plüger
sygeplejerske
OP Herrick 7B + 10B, ISAF 16 + 17
Signe Danielsen
sprogofficer
ISAF7
9
Åbent brev til Folketinget
Mads Rodholm Præstgaard
Wibroe
oversergent
PRT FEY 5, ISAF 6,ISAF 11, ISAF
17
Simon P. Hansen-Nord
premierløjtnant
ISAF 9
Martin Kyndbøl
sergent
ISAF 14
Henrik Lehmann Frandsen
konstabel
ISAF10
Simon Elstrøm Christensen.
overkonstabel-1
ISAF 10, ISAF 14
Jeppe Svane
overkonstabel-1
ISAF 3, ISAF 6, ISAF 12
Emil Blazejewicz
overkonstabel-1
ISAF 6
Mick Goldenbaum
konstabel
ISAF7
Pernille Ugleberg
konstabel
ISAF7
Poul Flowers Parning
sergent
ISAF 11
John Andersen
overkonstabel -1
ISAF 7, ISAF 12
Rasmus Riis
Overkonstabel-1
ISAF 9
Stefano Mameli "Mame"
oversergent
ISAF 10, ISAF 15
Peter Andersen
seniorsergent
ISAF9
Mikkel Baumann
sprogofficer
OP RECSYR
Maria Fabricius Hausbøl
sprogofficer
ISAF12, ISAF 13
Andreas West Eliasen
sprogofficer
ISAF12
16-5-2015
René Andersen
overkonstabel
ISAF 14
Mikkel Hvid
overkonstabel
ISAF 14
Christian Lillelund Aachmann,
oversergent
ISAF 9
Martin Stensbøl
overkonstabel-1
ISAF 10
Lars Skovlyk
premierløjtnant
ISAF 13
Mikkel Mortensen
overkonstabel-1
ISAF 8, ISAF 10, ISAF 16.
Steffan Lorenzen
sergent
ISAF 6
Klaus Mulvad
konstabel
ISAF 8
Jesper Nielsen
sergent
PRT/FEY 6, ISAF 9, ISAF 13
Kim Christensen
overkonstabel
ISAF 4, SAF 15
Morten Kromann
sprogofficer
ISAF 7, 13, 14, 15.
Jacob Christensen
sergent
ISAF 9
Philip West-Hald
oversergent
ISAF 6
Lennart Vandborg
sergent
ISAF 11, ISAF 14
Sabina Christensen
overkonstabel-1
ISAF/FEY 1
Rasmus Baldus
sergent
ISAF 10, ISAF 15
K. Y. K. Vestergaard
overkonstabel-1
ISAF 5, ISAF 11, ISAF 16
Alexander Frølich Christensen
konstabel
ISAF 10
Michael Andersen
Overkonstabel-1
ISAF 6, ISAF 10
Peter Skjerbæk
sergent
ISAF 8, ISAF 13
Morten Olesen
overkonstabel-1
ISAF 8
Patrick Kasper
overkonstabel
ISAF 11, ISAF 14
Nanna Holm Thyboe
sprogofficer
ISAF14
Camilla Nyboe
sprogofficer
ISAF8, ISAF14
Rasmus Iversen
overkonstabel
ISAF 14
Christian Romlund
korporal
ISAF 6
Christian Høg-Andersen
premierløjtnant
ISAF 15
Andreas Vendel Petersen
overkonstabel
TF-7
Jesper Bentzen
oversergent
ISAF 10
Jeppe Svenningsen
overkonstabel
ISAF 11, ISAF 14
Simon Borup
konstabel
ISAF 15
Morten Petersen
overkonstabel
ISAF 13
M.R. Kristensen
overkonstabel
ISAF 9
Rasmus Juhl Neupart
overkonstabel -1
ISAF 13
10
Åbent brev til Folketinget
Simon Due
konstabel
ISAF 10
Jakob Møller
sergent
ISAF7
Tjørnudal
konstabel
ISAF 5
Lotte Berggreen Toft
overkonstabel -1
ISAF 5
Adnan Halilovic
overkonstabel
ISAF 9
Michael Rasch
konstabel
ISAF 9
Thomas Bøkman Jacobsen
sergent
ISAF X, ISAF 7
Jens Svensson
kaptajn
ISAF 10
Lai Sørensen
overkonstabel-1
ISAF 9, ISAF 16
Jesper Steenberg Larsen
overkonstabel
ISAF 7, ISAF 9
Jais Emil Børsting Nielsen
overkonstabel -1
ISAF 9
Kenni hiesiger
konstabel
ISAF 9
Casper Kure
Kuffatter
ISAF 11
Phillip Hausted
konstabel
ISAF 13
Christian Overholt
overkonstabel-1
ISAF 6, ISAF 12
Martin Hoffmann Milo
overkonstabel-1
ISAF 9
Christian Green
overkonstabel-1
ISAF 4, ISAF 7, ISAF 9, ISAF 13
16-5-2015
Andreas Elbæk
overkonstabel
ISAF 14
Nico Wolter
sergent
ISAF-6, ISAF 14
David Barrett.
overkonstabel-1
ISAF 13
Lena Grønhøj
overkonstabel
ISAF 10
Søren Lystbæk
overkonstabel-1
ISAF 1, ISAF 6
Kim Anthoni
overkonstabel -1
ISAF 7, ISAF 11, ISAF 14
Nick kongsted
sergent
ISAF 15
Camilla Bøgh
sergent
ISAF 11
James Robinson
overkonstabel-1
ISAF 9, ISAF 12
Christian Sejer Damsgaard
overkonstabel
ISAF16
Mike Hansen
konstabel
ISAF 7
Jan Holst
kaptajn
ISAF 9
Ronnie Cordes
overkonstabel-1
ISAF 8
Christian L. Rasmussen
overkonstabel-1
ISAF11, ISAF15
Nick Schwartz
overkonstabel
ISAF 6
Jens K. V. Frederiksen
overkonstabel-1
ISAF 4, ISAF 8, ISAF 12
Jakob Petersen
sergent
ISAF9
Thomas Kristian Ruth
premierløjtnant
ISAF 7
Steffen Eilertzen
premierløjtnant
ISAF 16
Christopher Bech
konstabel
ISAF 15
Anders Nitschke Holck
overkonstabel-1
ISAF 8, ISAF 13
René Adolfsen
oversergent
ISAF 14
Kristoffer Merser
overkonstabel-1
ISAF7
Emil Arenholt Mosekjær
konstabel
ISAF 13
Morten Wilms
konstabel
ISAF 7
Jon skak
sergent
ISAF 13
Lise Dragø Hansen
Sprogofficer
KOB OP VOCATE 2014
Charlotte Rosenørn
kaptajnløjtnant-R
HQ/ISAF5 (Kabul),ISAF4
Søren Petersen
overkonstabel
ISAF 15
Lars Nordmann
kaptajn
ISAF 8
Adal Faragalla
sergent
ISAF 1
René Kokholm
overkonstabel
ISAF 9, ISAF 13
Jon Kjellund
sprogofficer
ISAF 7
Frank Larsen
overkonstabel -1
ISAF 7
11
Åbent brev til Folketinget
16-5-2015
Lasse Larsen
overkonstabel
ISAF 10, ISAF 15
Steffen Bähring
sergent
ISAF 8
Anders Petersen
overkonstabel
ISAF 11
Tina B. Kristensen
seniorsergent
ISAF 2, ISAF 3, ISAF 6
Nicolai Sivebæk
overkonstabel
ISAF 13
Per Pohlmann
kaptajn
ISAF 8, ISAF 13
David Thomsen
konstabel
ISAF 14
Nikolaj Thide
premierløjtnant-R
ISAF 10
Jesper Henriksen
overkonstabel-1
ISAF 9, ISAF 14
Mads Gyldenbrand
overkonstabel
ISAF 16
Nikolaj Kryger Kyllesbech
kaptajn
ISAF 10
Jon Reinecke Printzlau
overkonstabel-1
ISAF 3
Johan Grønnegaard West
sergent
ISAF 11
Rasmus Højgaard
overkonstabel
ISAF 13
Nina Møller
premierløjtnant
ISAF 7
Sarah Olivia Bille
sprogofficer
ISAF15
Alexander Rosenkilde
konstabel
ISAF12
Henrik Lundberg Pedersen
sergent
ISAF 10, ISAF 13
Kim Holland Melander
konstabel
ISAF 14
Nicolai Vilstrup
konstabel
ISAF 13
Danny Ravn
overkonstabel
ISAF10, ISAF15
Philip Ulrick von Arenstorff
konstabel
ISAF 14
Frederik Brøndsted Lavrsen
sprogofficer
ISAF10, ISAF 12
Caspar Stefani
konstabel
ISAF 13
Camilla Winkel
læge
ISAF14
Johnny Borg Henriksen
oversergent
ISAF 4, ISAF 8
Anders Hansen
overkonstabel-1
ISAF 1, ISAF 9, ISAF 15
Miki Lambastein
overkonstabel-1
ISAF 6, ISAF 14
Lars Junker Hansen,
overkonstabel-1
ISAF 4A, ISAF 11
Bjørn Koch Klausen
sergent
ISAF 8
Richard Holmberg
overkonstabel-1
ISAF 5, ISAF 7, ISAF11
Niclas Madsen
konstabel
ISAF 13
Allan Dall
overkonstabel-1
ISAF 4, ISAF 8
Hannibal Nielsen
oversergent
ISAF 6, ISAF 15
Thomas Jensen
overkonstabel
ISAF 9
Johannes Wedell-Bollman
sprogofficer
ISAF9, ISAF14
Christian Nydahl,
premierløjtnant
ISAF 12
Andreas Fabricius Riis
premierløjtnant-R
RSM 2
Mads Silberg
kaptajn
ISAF 9
Thomas Frederik Thomsen
overkonstabel-1
ISAF 7
Sebastian Schledermann
seniorsergent
ISAF 7
12