Oktober 2015 - OK-Huset Gurli

Leve Livet
Nr. 30 September 2015
Indhold
Nyhedsbrev
2
Sangbogen
5
Månedens fødselsdage
6
Siden sidst
6
Mindeord
7
Livet leves
8
Beboeroversigt
18
Rart at vide
19
Månedskalender
20
Redaktion
Anne-Marie Bolvig og Hanne Kromann. Indlæg til bladet skal være
Anne-Marie i hænde senest den 20. i måneden.
Leve Livet udkommer 9 gange om året og udgives i 65
eksemplarer. Leve Livet kan også læses på vores hjemmeside
www.gurli-vibeke.dk. Næste udgave 1. november
2
Nyhedsbrev
En helt tilfældig, men livsbekræftende dag på Gurli-Vibeke!
Nu er sommeren forbi og vi er gået ind i efteråret.
Det har været en sommer med mange skønne og sjove aktiviteter.
Der har været strandture, sommerfest, is på Stige Ø,
restaurantbesøg, en tår kaffe på bænken i solen, petanque i have
og meget meget mere 
Nu hvor efteråret er kommet er der stadig mange aktiviteter på
programmet til glæde for os alle.
En dag jeg husker, er her for ikke ret længe siden.
Jeg kommer op i stuen for at holde et mindre møde med de to
andre afdelingsledere. Vi vælger at sætte os ved bordet for enden
af fællesrummet.
I massagestolen sidder Else og vågner helt stille op.
Inden længe er Else vågnet helt op og er nu klar til at sætte sig ved
flyglet og spille lidt på det.
Kort efter kommer Lis B. og lytter på Else at spille.
Der er en dejlig atmosfære af liv og tolerance for hinanden.
Da mødet er slut går jeg tilbage til spisestuen, hvor Lone, som er
så kreativ og altid er fuld af gode idéer, har været i haven og
plukke blade i de mest fantastiske efterårsfarver og blomster.
Hun er nu ved at binde flotte buketter og efterårskranse.
Gunda og Ruth følger det nøje og er meget imponeret over, hvor
fint det bliver. Lis Z. sidder i tv stuen og følger det stille på
sidelinjen.
Jeg går også lige forbi på 1.salen. Her er spisebordene sat sammen
og Rosa møder mig med et stort smil og siger: Vi holder
formiddagshygge…
Der er sodavand og småkager på bordet.
3
Så skruer Jette og Caroline ellers op for musikken og byder op til
dans.
Rosa får en svingom med Caroline og det samme gør Jørgen.
Jette danser med Niels. Torben vælger at blive siddende ved
bordet, men han nyder musikken og konstatere, at det er Lis
Sørensen de har sat på - han husker alle de dejlige musiknumre
hun har lavet.
Edith vælger at sidde med Solveig (vores hund) på skødet og
sammen med Lilly hygger de sig med at se de andre danse.
Der er god stemning og humøret er højt.
Det minder mig om, at det er dét, vi som mennesker skaber
sammen, der betyder noget.
Tak, kære beboere fordi I bare er så skønne at omgås og tak, kære
kollegaer for at I alle, på hver jeres måde, mestre at gøre det dér
lidt ekstra, som gør en forskel.
Kærlig hilsen
Ria
4
Sangbogen
Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.
Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.
Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.
For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!
Tekst: N.F.S. Grundtvig
5
Månedens fødselsdage
10. oktober
Erik Holst
25. oktober
Grethe Christiansen
Siden sidst
Vi byder hjertelig velkommen vores nye beboere
Torben Utoft Andersen.
Velkommen til vores nye afløsere Line Zirari,
Linn Qvortrup, Julie Stjerneholm og
David Jensen.
6
Mindeord
for Flemming Maiborg
Flemming Maiborg sov stille ind
på en smuk efterårsdag omgivet
af sine kære.
Flemming blev 70 år.
Flemming besad et sjældent nærværd,
visdom og livsklogskab og hans
enorme viden rakte langt ud.
Flemming satte pris på god mad,
ikke mindst en is-vaffel, som han
nød med et stort smil.
Krydsord og strik var også en stor
passion.
Flemming og hans familie vil blive
savnet utrolig meget.
7
Livet leves
Kære pårørende
Vi kunne godt tænke os at tage vores beboere med en tur i Tivoli i
København engang i begyndelsen af december måned, for at se
den smukke julebelysning.
Vi ved dog af erfaring, at så lang en tur kræver mange ressourcer
og frivillige ekstra hænder.
Derfor vil vi spørge, om nogle af jer vil give en hånd med og
deltage med jeres pårørende.
Dem som har lyst til at deltage kan kontakte personalet eller Hanne
senest 31. oktober 2015.
Pris for turen afhænger af antal deltagere bl.a. størrelse på den bus
vi skal leje.
8
Livet leves
Måneden startede med en tur til Thorsteds Fiskerestaurant, som
ligger ved havnen i Kerteminde.
9
Livet leves
Hvedholm Slot var også på dagsordenen…
Hvedholm Slotshotel ligger i udkanten af Faaborg med udsigt over
Øhavet syd for Fyn. Slottet stammer fra 1587, men fik sit
nuværende udseende ved ombygning i 1880 af lensgreve Bille
Brahe Selby. Det indeholder smukke sale, restaurant og en
spændende vinkælder.
10
Livet leves
11
Livet leves
Ind imellem hyggede vi os med højskole sangbogen… og et lille
glas…
12
Livet leves
En tilbagevendende begivenhed med god mad, musik og dans…
Vores husorkester
”3 på spil”
leverede musikken
og vores kok Morten
leverede maden…
13
Livet leves
14
Livet leves
15
Livet leves
16
Livet leves
Uhm! Tid til is på Assens havn…
Jeg står her og venter ved havnen...
sang Oswald Helmuth engang!
17
Beboeroversigt
STUEN
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
NAVN
Bodil Gyrst
Edith Detlevsen
Else Johanne Iversen
Peter Brodersen
Grethe Viola Christiansen
Søren Bække
Ruth Jørgensen
Gunda Nielsen
1. SAL
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
NAVN
Anne Lise Crone
Margueritte Nielsen
Gerda Louise Larsen
Lizzy Thuesen (Lotte)
Lilly Signe Clausen
Erik Holst
Ole Søndergaard
Jørgen Holme Nielsen
Edith Lind
Torben Utoft Andersen
Niels Thomsen
Rosa Irene Jørgensen
Gurli Lillian Egeskov
Birgit Lillian Haustrup
Lis Brøndum
Gerda Bachmann
Lis Zinck
18
Rart at vide
OK-Huset Gurli-Vibeke
Tlf. 66 13 25 00
Hjemmeside
www.gurlivibeke.dk
Afdelingsleder Ria Lykke
[email protected]
Sekretær Hanne Kromann
[email protected]
Assistent Anne-Marie Bolvig
[email protected]
Sygeplejerske Jeanette Hansen
Tlf. 20 48 34 98
Pedel Steen Ørvad Jensen
Tlf. 63 11 42 19
Stuen
Tlf. 63 11 42 10
Stuen nat
Tlf. 63 11 42 12
1. Sal
Tlf. 63 11 42 13
1. Sal nat
Tlf. 63 11 42 15
Vores frisør Rikke Truelsgaard kommer hver uge,
fortrinsvis torsdage
Statsautoriseret fodterapeut
Ib Hansen kommer hver 6. uge
Frivillige
Hanne Brokmose kommer på 1. sal hver tirsdag
Erik Hansen kommer på 1. sal hver mandag, onsdag og fredag
Tove Rasmussen kommer i stuen hver mandag
Per Rasmussen vores ad hoc chauffør
19
20
44
43
42
41
40
Uge
Mandag
20.
Pynte op til
Halloween
27.
Herrehygge
26.
Frokost
Café
Viktoria
13.
Højtlæsning
6.
Tirsdag
19.
Tur til
Nårup
12.
Tur til
Hesbjerg
Slot
5.
Mini koncert
på flygel
Månedskalender
28.
21.
14.
7.
Onsdag
29.
Frisør st.
Gymnastik
22.
Frisør 1. sal
Gymnastik
15.
Tur til
Bogense
8.
Frisør st.
Gl. daws
æblekage
1.
Frisør 1. sal
Torsdag
30.
23.
Side by side
cykelture
16.
9.
Samle
efterår pynt
ve åen
2.
Gudstjeneste
Fredag
31.
Halloween
middag
24.
17.
10.
3.
Lørdagsmiddag
Lørdag
25
18.
11.
4.
Søndag