Kirkebladet for december-februar - Støvring, Sørup og Gravlev Sogne

Aktivitetskalender
AKTIVITET
STED
DECEMBER
Torsdag den 3. kl. 14.00 Adventseftermiddag med Luciaoptog Støvring Kirke
Mandag den 7. kl. 14.00 Nødhjælpsstrik
Sognegården
Onsdag den 9. kl. 19.30 Adventsfest v/ Musikkonsulent Peter S. Ringgaard
Sognegården
Søndag den 13. kl. 14.00 Gudstjeneste og Lucia
Sørup Kirke
Søndag den 13. kl. 16.00 Julekoncert med Marie Carmen Koppel
Støvring Kirke
Søndag den 20. kl. 16.00 De ni læsninger med ”Den danske salmeduo”
Gravlev Kirke
Søndag den 27. kl. 10.30 Juletræsfest
Kirke og sognegård
JANUAR
Mandag den 4. kl. 14.00 Onsdag den 13. kl. 19.30 Torsdag den 14. kl. 19.30 Torsdag den 28. kl. 14.00 Nødhjælpsstrik
Alliancebedemøde
Koncert med Øster Hornum Gospelkor
Via Romea anno 2015 ved Laila Olesen
Sognegården
Sognegården
Sørup Kirke
Sognegården
FEBRUAR
Mandag den 1. kl. 14.00 Mandag den 1. kl. 18.00 Onsdag den 3. kl. 19.30 Torsdag den 4. kl. 14.00 Onsdag den 10. kl. 19.30 Nødhjælpsstrik
Suppespisning
Fællesstævne
Fællesstævne
Møde - taler Villy Jørgensen, Vilsted Sognegården
Sognegården
Frejlev Frejlev
Sognegården
ARRANGØR
Besøgstjenesten og
menighedsråd
Indre Mission
Menighedsråd
Stubhus og menighedsråd
Menighedsråd
Menighedsråd
Indre Mission
Menighedsråd
Menighedsråd
Ældresagen og menighedsråd
Indre Mission
Indre Mission
Indre Mission
Støvring-Sørup-Gravlev pastorat - www.støvring-sørup-gravlev.dk
Hvor henvender man sig?
Kirkekontor: Sognegården, Kirkevej 6,
9530 Støvring. 9837 1686 / [email protected]
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10.00-13.00.
Torsdag kl. 10.00-17.00. Lørdag lukket.
Sognepræst: Bente Kasper Madsen. Vikar
indtil 1/1 2016. - 2041 3116 / [email protected]
Sognepræst: KBF: Laila Olesen.
Orlov indtil 1/1 2016. - 2422 3116 / [email protected]
Sognepræst: Caris Elkjær Trads Johansen
2447 1814 / [email protected]
Sognepræst: Ellen Balle Christensen. Vikar.
2143 3116 / [email protected]
Benyt kirkebilen
- når du skal i kirke, til sogne­møder eller
til studiekredse i Sognegården. Til gudstjenester kan bilen bestilles dagen før - inden kl. 18.00. Til sognemøder kan bilen
bestilles samme formiddag, som mødet
afholdes. - Ring til Olesens Busser / Sørup Taxi, tlf. 9837 1150.
Organist: Else-Marie Christiansen.
2911 4596 / [email protected]
Organist: Maren Sturis Tang.
2177 8717 / [email protected]
Kirkesanger: Eva Alma Bech-Friis.
Kirke- og kulturmedarb.: Rikke Winkler,
4021 1686 / [email protected]
Sognegårdens køkken: 9837 3696.
Vært: Mona Lund. 2184 4351 /
[email protected]
Graver ved Støvring Kirke:
Tage Jespersen, 9837 3683. Fridag: Mandag
Graver ved Gravlev Kirke:
Finn Andreasen, 9837 5016. Fridag: Onsdag
Graver ved Sørup Kirke:
Lars Gindeberg, 2332 2770. Fridag: Mandag.
Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00
Menighedsrådsformænd:
Støvring Kirke: Carl-Johan Mohrsen,
9837 3048
Gravlev Kirke: Jytte Abildgaard, 9837 5069
Sørup Kirke: Kirsten Petersen, 2649 6047
LØRDAGSDÅB I STØVRING KIRKE
9. januar kl. 10.00 - CETJ
9. januar kl. 11.00 - CETJ
6. februar kl. 11.00 - LO
PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE
Mastruplund, kl. 10.30
24. december - Bente Kasper Madsen
26. januar - Laila Olesen
23. februar - Laila Olesen
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
2. marts kl. 17.00
Derudover kan du komme til
Fastelavnsgudstjeneste
7. februar kl. 14.00
KIRKEBLADET
Ansvarshavende:
Rikke Winkler, tlf. 4021 1686
Næste nummer udkommer:
24. februar 2016
- deadline 1. februar 2016
Kirkeligt arbejde
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Jernbanegade 10, Støvring, tlf. 9686 0092.
Åbent mandag - fredag kl. 13.00-17.30.
Lørdag kl. 10.00-12.00
Indre Mission
Kontaktperson: Ruth Jørgensen, tlf. 4074 4740,
[email protected] (Aktiviteter, se kalenderen.)
Støvring Y’s Mens Club
Kontaktperson: Børge Christensen, tlf. 4239 5354
E-mail: [email protected]
Akut telefontjeneste
Tlf. 70 12 01 10
Åben alle dage kl. 19.00-03.00
FDF Støvring
Kredsleder:
Gitte Christensen,
tlf. 2097 0661,
e-mail: [email protected]
Menighedsrådsmøder:
Gravlev Menighedsråd
12. januar kl. 19.00 i Sogne­
gården
Sørup Menighedsråd
12. januar kl. 19.00 i Graverhuset
i Sørup
Støvring Menighedsråd
19. januar kl. 17.00 i Sogne­
gården
Fællesråd
19. januar kl. 19.00 i Sogne­
gården
KIRKEBLADET
GUDSTJENESTER
SPECIELLE
GUDSTJENESTER
29. nov.
1. s. i advent
Støvring Kirke Gravlev Kirke
Sørup Kirke
10.30 - CETJ
16.00 - CETJ 9.00 - CETJ
3. dec.
Torsdag
14.00 - BKM
Adventseftermiddag
i Sognegården
6. dec.
13. dec.
2. s. i advent
3. s. i advent
10.30 - EBC
10.30 - BKM
9.00 - BKM
15. dec.
Tirsdag
Lucia
STØVRING
SØRUP
9.30 - CETJ
Udstilling om bøn og dåb
10.30 - CETJ
Småbørnsgudstjeneste
for 3 - 6 årige
20. dec.
10.30 - EBC
24. dec.
Juleaften
25. dec.
Juledag
GRAVLEV
Småbørnsgudstjeneste
for 0 - 3 årige
4. s. i advent
14.00 - BKM
Lucia
16.00 - CETJ
De 9 læsninger med
Den danske salmeduo
13.30 - BKM
13.30 - CETJ
14.45 - CETJ
14.45 - BKM
16.00 - CETJ
16.00 - BKM
11.00 - CETJ
10.00 - CETJ
u/ altergang
26. dec.
27. dec.
2. juledag
Julesøndag
9.00 - BKM
10.30 - BKM
10.30 - EBC
Fællesgudstj. og juletræsfest i Sognegården
1. januar
3. januar
10. januar
Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1.s.e.H3K
16.00 - CETJ
10.30 - LO
9.00 - CETJ
10.30 - CETJ
Uden dåb
17. januar
24. januar
31. januar
7. februar
Sidste s.e.H3K
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavnssøndag
10.30 - LO
10.30 - EBC
9.00 - EBC
10.30 - CETJ
14.00 - CETJ
10.30 - LO
Efterf. tøndeslagning
og kaffe i Sognegården
14. februar
21. februar
28. februar
6. marts
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
10.30 - CETJ
10.30 - EBC
9.00 - EBC
10.30 - LO
9.00 - CETJ
10.30 - CETJ
Minikonfirmander
fra Bavnebakkeskolens
3. klasser har afsluttet
denne sæson.
De har imidlertid ladet
deres værker om bøn
og dåb udstille i Sognegården indtil årsskiftet.
Velkommen
til at kigge forbi.
u/ altergang
LO: Laila Olesen – CETJ: Caris Johansen – BKM: Bente Kasper Madsen
EBC: Ellen Balle Christensen
9.00 - LO
9.00 - LO
Støvring Bogtryk/Offset ApS
TID:
WWW.STØVRING-SØRUP-GRAVLEV.DK
DECEMBER 2015-JANUAR-FEBRUAR 2016 - NR. 1 - 49. ÅRG.
"
KLIP UD!
Det sker i juletiden
Sørup Kirke
For børn
Julegudstjeneste for småbørn 0-3 år
Tirsdag den 15. december kl. 9.30,
Støvring Kirke.
Julegudstjeneste for småbørn 3-6 år
Tirsdag den 15. december kl. 10.30,
Støvring Kirke.
Minikonfirmander
fra Karensmindeskolen
3. klasser fra Karensmindeskolen tilbydes
minikonfirmand og møder første gang
tirsdag den 19. januar for piger og
onsdag den 20. januar for drenge.
Tilmelding til Rikke Winkler, 4021 1686/
[email protected]
Babysalmesang – Nyt hold begynder
Mandag den 11. januar kl. 10.00,
Støvring Kirke og sognegård.
Tilmelding til Rikke Winkler, 4021 1686/
[email protected]
Børnekor for 3.-6. klasse
Vi øver tirsdage kl. 16-17. Korleder
Maren Tang, 2177 8717/[email protected]
Fastelavnsgudstjeneste
for store og små
Søndag den 7. februar kl. 14.00
i Støvring Kirke og sognegård.
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste
i børnehøjde. FDF har pyntet, fyldt og
hængt tønderne op udenfor. Når vi har
slået katten af tønden, trænger vi til hjemmebagte fastelavnsboller og leg indenfor
i varmen. (Husk varmt tøj og 30 kr. pr.
voksen).
Gravlev Kirke
Bekendtgørelser
Gudstjeneste og Lucia
Af sognepræst
Bente Kasper Madsen
Søndag den 13. december kl. 14.00
Som noget nyt i Sørup Kirke, vil der i år være luciaoptog i forbindelse med gudstjenesten 3. søndag i advent. Velkommen til
en hyggelig eftermiddag, som afsluttes i kirken med kaffe og
kage.
De Ni Læsninger
Søndag den 20. december kl. 16.00
Velkommen til en eftermiddag med musik
ved ”Den danske salmeduo”, samt lokale
oplæsere.
Eftermiddagen afsluttes i kirken med hyggeligt samvær og lidt mundgodt.
Støvring Kirke Adventseftermiddag
Torsdag den 3. december kl. 14.00
Eftermiddagen begynder med gudstjeneste ved Bente Kasper Madsen i Støvring Kirke. Herefter fortsættes dagen i sognegården til
gløgg og æbleskiver, hygge og Luciaoptog. Dagen arrangeres i samarbejde med besøgstjenesten. - Arrangementet koster 20,-.
Julekoncert
Søndag den 13. december kl. 16.00
Oplev Danmarks førende gospel- og soul-diva, sangerinden Marie
Carmen Koppel.
Marie Carmen Koppel har gennem 22 år udviklet et unikt samarbejde og venskab med pianisten Steen Rasmussen. Og det kan både
mærkes og høres på scenen, hvor deres musikalske og sjældne sammenspil helt enestående flettes sammen med en hyggelig og humoristisk omgangstone og kontakt til publikum. Og det er sikkert at Marie
Carmen får de små nakkehår til at rejse sig med sin store indlevelse,
tekniske formåen og musikalitet.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Stubhuset, hvor billetsalget
også foregår. Pris: 175,-
Gammeldags juletræsfest
Søndag den 27. december i Sognegården
Kniber det med storfamiliehygge til den store traditionsrige julemiddag- og
fest. Så kom og vær med til en fornøjelig dag, søndag den 27. december i
sognegården.
Dagen begynder med gudstjeneste i Støvring Kirke kl. 10.30 og fortsætter i
sognegården til julemiddag med flæskesteg og risalamande.
Efter middagen danser vi om juletræet, synger julens salmer og leger sanglege.
Mon ikke også julemanden kommer forbi med en lille overraskelse til børnene.
Tilmelding senest fredag den 11. december til kordegn på 9837 1686 eller via
hjemmesiden www.støvring-sørup-gravlev.dk
Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellem modenhed og død
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars Busk Sørensen, 1990 og 1993
DDS 731
Forleden morgen, da gik jeg med hunden på en mørk og mudret sti gennem granskov,
trådte jeg pludselig ud i et hav af guld. Det var en lysning med bøgetræer, det havde regnet, og solen skinnede i alle de rødgule blade, som endnu sad på grenene, fordi efterårets
første storm har ladet vente på sig. Synet var overvældende, og det ramte mig med glæde
og vemod, så jeg næsten måtte holde vejret, ligesom for at holde på det, der lige om lidt
ikke var der mere. Jeg kom til at tænkte på Lars Busk Sørensens salmelinie: her mellem
modenhed og død, velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer. Det var den
glød, jeg så der i lysningen. Og det hjalp ikke at holde vejret. Bladene ligger nu på jorden
under de nøgne grene.
Tingbæk Kalkminer
Søndag den 6. december
kl. 13.00 og 15.00
2. søndag i advent medvirker kor fra
kirkerne i Tingbæk Kalkminer. 3000 lys
tændes i minen og med luciaoptog og
korsang, er der lagt op til en særlig og
stemningsfuld eftermiddag.
Lars Busk Sørensen er en enestående salmedigter. Det er ikke mange, der som han formår
at udtrykke det største så ligefremt. Han skriver lovsange og salmer, som ikke er glansbilleder. Salmen Nu står der skum af bølgetop forener det levede livs erfaring af lys og forfald,
af skabelse og død, akkurat lige så vidunderligt og grufuldt, som det er. Her males intet
glansbillede. Livet er vidunderligt og ubærligt. Begge dele findes. Sådan er det. Og det
er svært at sige noget formildende eller forsonende om kulden og dødens gru, som den
erfares i et menneskeliv. Det ved alle som har svigtet og mistet og tabt.
Koncert med
Øster Hornum Gospel Kor
Via Romea
anno 2015
Sørup Kirke, 14. januar kl. 19.30
Velkommen til en hyggelig aften i musikkens tegn, når Øster Hornum kirkes
rytmiske kor giver koncert i Sørup Kirke.
Koret blev dannet i 2008 og tæller i dag
ca. 30 sangere.
Til koncerten vil de underholde med den
traditionelle glade og energifyldte gospel, det stille og inderlige, det brusende
kor og solistiske indslag.
Koret ledes af Øster Hornum kirkes organist Sune Bendsen, som til koncerten
assisteres af Jais Poulsen på trommer og
percussion og Søren Jensen på elbas og
kontrabas.
Sognegården,
torsdag den
28. januar
kl. 14.00
For fredeligt møde og sameksistens mellem mennesker, trosretninger, religioner
og nationaliteter begav i foråret 2015 en
flok pilgrimme sig ud på en ny pilgrimsrute fra Domkirken i Trondheim mod
Rom og siden Jerusalem. En tur på 3300
km.!
Foreningen Pilgrims Crossing Borders,
som er en sammenslutning af europæiske pilgrimsorganisationer, har opmærket den nye pilgrimsrute, og forestod organisering og guidning af den lange færd
ned gennem Europa.
I netop de efterårsdage, hvor mange
mennesker krydsede Europas landegrænser på deres vej mod nord, rejste
sognepræst Laila Olesen mod syd for
at gå med fra Italiens Adriaterhavs kyst
tværs over Appenninerne til Rom. På
den godt 500 km. lange tur blev mange
- såvel fysiske som mentale - grænser
krydset!
Alle er velkomne til at lytte og se med
torsdag den 28. januar kl. 14.00, når
Laila i sognegården fortæller og viser
billeder fra turen. Kaffe og brød 30,- kr.
Hvad stiller vi op med det, vi ikke kan gøre noget ved? Jeg kunne have valgt at blive
hjemme forleden. Det var alligevel næsten for sent at se efterårsfarver, kalenderen siger
snart november. Og vådt var det også. Men en heldig indskydelse og en lille hund fik mig
til at gå ud alligevel. Dit blik fik gule marker med sig hjem, nu ejer du en længsel efter dem,
skriver Frank Jæger i digtet Det løvfald, som vi kom så alt for nær. Lige præcis sådan var
det. Velsignet med den sidste glød af jordens lyse sommer, fik jeg en længsel med mig
hjem, før bladene slap deres sidste spinkle fæste og faldt.
Hvad stiller vi op med det, vi ikke kan gøre noget ved? Vi gør det alligevel! Gud lær os
før din vinters gru, som æblerne, der falder nu, at slippe alt vort eget. Din søn var her og
viste os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget. Det, vi kan gøre, er at slippe
frygtsomhed og forbehold og elske den skabte verden og andre mennesker. Vi kan vove
og fejle, og vove igen, og give det hele ud til kærligheden, så døden intet finder hos os den
dag, den finder på at søge. Det er let sagt, men slet ikke så ligetil. Dertil kræves kærlighed,
der er større, end hvad vi kan præstere, og dertil kræves troens mod. Det mod beder vi
om med salmens ord: og bryd så sindets frøskal ned, så alt i det er kærlighed, den nat da
kulden kommer. Jeg holder meget af Lars Busk Sørensens tanke om, at døden går forgæves, hvor kærligheden har været først. Så smukt og enkelt kan der tales om opstandelsen,
om kærlighedens sejr over dødens vilkår, ind i livet her og nu. Det er det håb, vi har at
møde mørket med.
Træernes løv falder til jorden i den største farvepragt, det nogensinde får, og akkurat
samme farve har det allerførste synlige forårstegn på løvtæernes grene. Lige før bladene
springer ud glider knoppernes hårde brune skjolde lidt fra hinanden og alle grene lyser
gyldent: Gud lukker årets gyldne ring og sindet samler sig omkring de lyse nætters gaver.
Man siger, at grøn er håbets farve. Mit håb er løvfaldgult.
Studiekredse
Studiekredsene i Støvring er
et frivilligt arbejde for folkekirken
Nye deltagere er altid velkomne.
Alle møder er i Sognegården.
Onsdag den 27. januar kl. 19.30
- Hanne og Kaj indleder.
Onsdag den 24. februar kl. 19.30
- Inga og Jens indleder.
Vi gennemgår evangelieteksten til den
kommende søndag.
Hent eventuelt inspiration til aftnerne på
http://livikristendom.dk/
Kontaktperson: Bjarne Nielsen,
telefon 9838 5901/2934 4414
Suppespisning
Forår 2016:
1. februar, 7. marts og 4. april
Suppespisning, som er velbesøgt hver
eneste gang, fortsætter efter jul.
Første gang den 1. februar kl. 18.00.
Her har du mulighed for at nyde en god
suppe i et godt og varmt fællesskab, synge
et par sange og slutte med en kop kaffe.
Arrangementet koster 40,- kr. og tilmelding sker senest onsdagen før til Lilly H.
Sørensen 9837 3960/2267 3784
Syng i kor
Voksenkor synger
onsdag kl. 19.00-20.30
Kontakt korleder
Else-Marie Christiansen
på tlf. 2911 4586.
Børnekor for 3.-6- kl.
synger tirsdag
kl. 16.00-17.00
Kontakt korleder Maren Tang
på tlf. 2177 8717.
"
KLIP UD!
Det sker i juletiden
Sørup Kirke
For børn
Julegudstjeneste for småbørn 0-3 år
Tirsdag den 15. december kl. 9.30,
Støvring Kirke.
Julegudstjeneste for småbørn 3-6 år
Tirsdag den 15. december kl. 10.30,
Støvring Kirke.
Minikonfirmander
fra Karensmindeskolen
3. klasser fra Karensmindeskolen tilbydes
minikonfirmand og møder første gang
tirsdag den 19. januar for piger og
onsdag den 20. januar for drenge.
Tilmelding til Rikke Winkler, 4021 1686/
[email protected]
Babysalmesang – Nyt hold begynder
Mandag den 11. januar kl. 10.00,
Støvring Kirke og sognegård.
Tilmelding til Rikke Winkler, 4021 1686/
[email protected]
Børnekor for 3.-6. klasse
Vi øver tirsdage kl. 16-17. Korleder
Maren Tang, 2177 8717/[email protected]
Fastelavnsgudstjeneste
for store og små
Søndag den 7. februar kl. 14.00
i Støvring Kirke og sognegård.
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste
i børnehøjde. FDF har pyntet, fyldt og
hængt tønderne op udenfor. Når vi har
slået katten af tønden, trænger vi til hjemmebagte fastelavnsboller og leg indenfor
i varmen. (Husk varmt tøj og 30 kr. pr.
voksen).
Gravlev Kirke
Bekendtgørelser
Gudstjeneste og Lucia
Af sognepræst
Bente Kasper Madsen
Søndag den 13. december kl. 14.00
Som noget nyt i Sørup Kirke, vil der i år være luciaoptog i forbindelse med gudstjenesten 3. søndag i advent. Velkommen til
en hyggelig eftermiddag, som afsluttes i kirken med kaffe og
kage.
De Ni Læsninger
Søndag den 20. december kl. 16.00
Velkommen til en eftermiddag med musik
ved ”Den danske salmeduo”, samt lokale
oplæsere.
Eftermiddagen afsluttes i kirken med hyggeligt samvær og lidt mundgodt.
Støvring Kirke Adventseftermiddag
Torsdag den 3. december kl. 14.00
Eftermiddagen begynder med gudstjeneste ved Bente Kasper Madsen i Støvring Kirke. Herefter fortsættes dagen i sognegården til
gløgg og æbleskiver, hygge og Luciaoptog. Dagen arrangeres i samarbejde med besøgstjenesten. - Arrangementet koster 20,-.
Julekoncert
Søndag den 13. december kl. 16.00
Oplev Danmarks førende gospel- og soul-diva, sangerinden Marie
Carmen Koppel.
Marie Carmen Koppel har gennem 22 år udviklet et unikt samarbejde og venskab med pianisten Steen Rasmussen. Og det kan både
mærkes og høres på scenen, hvor deres musikalske og sjældne sammenspil helt enestående flettes sammen med en hyggelig og humoristisk omgangstone og kontakt til publikum. Og det er sikkert at Marie
Carmen får de små nakkehår til at rejse sig med sin store indlevelse,
tekniske formåen og musikalitet.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Stubhuset, hvor billetsalget
også foregår. Pris: 175,-
Gammeldags juletræsfest
Søndag den 27. december i Sognegården
Kniber det med storfamiliehygge til den store traditionsrige julemiddag- og
fest. Så kom og vær med til en fornøjelig dag, søndag den 27. december i
sognegården.
Dagen begynder med gudstjeneste i Støvring Kirke kl. 10.30 og fortsætter i
sognegården til julemiddag med flæskesteg og risalamande.
Efter middagen danser vi om juletræet, synger julens salmer og leger sanglege.
Mon ikke også julemanden kommer forbi med en lille overraskelse til børnene.
Tilmelding senest fredag den 11. december til kordegn på 9837 1686 eller via
hjemmesiden www.støvring-sørup-gravlev.dk
Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellem modenhed og død
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars Busk Sørensen, 1990 og 1993
DDS 731
Forleden morgen, da gik jeg med hunden på en mørk og mudret sti gennem granskov,
trådte jeg pludselig ud i et hav af guld. Det var en lysning med bøgetræer, det havde regnet, og solen skinnede i alle de rødgule blade, som endnu sad på grenene, fordi efterårets
første storm har ladet vente på sig. Synet var overvældende, og det ramte mig med glæde
og vemod, så jeg næsten måtte holde vejret, ligesom for at holde på det, der lige om lidt
ikke var der mere. Jeg kom til at tænkte på Lars Busk Sørensens salmelinie: her mellem
modenhed og død, velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer. Det var den
glød, jeg så der i lysningen. Og det hjalp ikke at holde vejret. Bladene ligger nu på jorden
under de nøgne grene.
Tingbæk Kalkminer
Søndag den 6. december
kl. 13.00 og 15.00
2. søndag i advent medvirker kor fra
kirkerne i Tingbæk Kalkminer. 3000 lys
tændes i minen og med luciaoptog og
korsang, er der lagt op til en særlig og
stemningsfuld eftermiddag.
Lars Busk Sørensen er en enestående salmedigter. Det er ikke mange, der som han formår
at udtrykke det største så ligefremt. Han skriver lovsange og salmer, som ikke er glansbilleder. Salmen Nu står der skum af bølgetop forener det levede livs erfaring af lys og forfald,
af skabelse og død, akkurat lige så vidunderligt og grufuldt, som det er. Her males intet
glansbillede. Livet er vidunderligt og ubærligt. Begge dele findes. Sådan er det. Og det
er svært at sige noget formildende eller forsonende om kulden og dødens gru, som den
erfares i et menneskeliv. Det ved alle som har svigtet og mistet og tabt.
Koncert med
Øster Hornum Gospel Kor
Via Romea
anno 2015
Sørup Kirke, 14. januar kl. 19.30
Velkommen til en hyggelig aften i musikkens tegn, når Øster Hornum kirkes
rytmiske kor giver koncert i Sørup Kirke.
Koret blev dannet i 2008 og tæller i dag
ca. 30 sangere.
Til koncerten vil de underholde med den
traditionelle glade og energifyldte gospel, det stille og inderlige, det brusende
kor og solistiske indslag.
Koret ledes af Øster Hornum kirkes organist Sune Bendsen, som til koncerten
assisteres af Jais Poulsen på trommer og
percussion og Søren Jensen på elbas og
kontrabas.
Sognegården,
torsdag den
28. januar
kl. 14.00
For fredeligt møde og sameksistens mellem mennesker, trosretninger, religioner
og nationaliteter begav i foråret 2015 en
flok pilgrimme sig ud på en ny pilgrimsrute fra Domkirken i Trondheim mod
Rom og siden Jerusalem. En tur på 3300
km.!
Foreningen Pilgrims Crossing Borders,
som er en sammenslutning af europæiske pilgrimsorganisationer, har opmærket den nye pilgrimsrute, og forestod organisering og guidning af den lange færd
ned gennem Europa.
I netop de efterårsdage, hvor mange
mennesker krydsede Europas landegrænser på deres vej mod nord, rejste
sognepræst Laila Olesen mod syd for
at gå med fra Italiens Adriaterhavs kyst
tværs over Appenninerne til Rom. På
den godt 500 km. lange tur blev mange
- såvel fysiske som mentale - grænser
krydset!
Alle er velkomne til at lytte og se med
torsdag den 28. januar kl. 14.00, når
Laila i sognegården fortæller og viser
billeder fra turen. Kaffe og brød 30,- kr.
Hvad stiller vi op med det, vi ikke kan gøre noget ved? Jeg kunne have valgt at blive
hjemme forleden. Det var alligevel næsten for sent at se efterårsfarver, kalenderen siger
snart november. Og vådt var det også. Men en heldig indskydelse og en lille hund fik mig
til at gå ud alligevel. Dit blik fik gule marker med sig hjem, nu ejer du en længsel efter dem,
skriver Frank Jæger i digtet Det løvfald, som vi kom så alt for nær. Lige præcis sådan var
det. Velsignet med den sidste glød af jordens lyse sommer, fik jeg en længsel med mig
hjem, før bladene slap deres sidste spinkle fæste og faldt.
Hvad stiller vi op med det, vi ikke kan gøre noget ved? Vi gør det alligevel! Gud lær os
før din vinters gru, som æblerne, der falder nu, at slippe alt vort eget. Din søn var her og
viste os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget. Det, vi kan gøre, er at slippe
frygtsomhed og forbehold og elske den skabte verden og andre mennesker. Vi kan vove
og fejle, og vove igen, og give det hele ud til kærligheden, så døden intet finder hos os den
dag, den finder på at søge. Det er let sagt, men slet ikke så ligetil. Dertil kræves kærlighed,
der er større, end hvad vi kan præstere, og dertil kræves troens mod. Det mod beder vi
om med salmens ord: og bryd så sindets frøskal ned, så alt i det er kærlighed, den nat da
kulden kommer. Jeg holder meget af Lars Busk Sørensens tanke om, at døden går forgæves, hvor kærligheden har været først. Så smukt og enkelt kan der tales om opstandelsen,
om kærlighedens sejr over dødens vilkår, ind i livet her og nu. Det er det håb, vi har at
møde mørket med.
Træernes løv falder til jorden i den største farvepragt, det nogensinde får, og akkurat
samme farve har det allerførste synlige forårstegn på løvtæernes grene. Lige før bladene
springer ud glider knoppernes hårde brune skjolde lidt fra hinanden og alle grene lyser
gyldent: Gud lukker årets gyldne ring og sindet samler sig omkring de lyse nætters gaver.
Man siger, at grøn er håbets farve. Mit håb er løvfaldgult.
Studiekredse
Studiekredsene i Støvring er
et frivilligt arbejde for folkekirken
Nye deltagere er altid velkomne.
Alle møder er i Sognegården.
Onsdag den 27. januar kl. 19.30
- Hanne og Kaj indleder.
Onsdag den 24. februar kl. 19.30
- Inga og Jens indleder.
Vi gennemgår evangelieteksten til den
kommende søndag.
Hent eventuelt inspiration til aftnerne på
http://livikristendom.dk/
Kontaktperson: Bjarne Nielsen,
telefon 9838 5901/2934 4414
Suppespisning
Forår 2016:
1. februar, 7. marts og 4. april
Suppespisning, som er velbesøgt hver
eneste gang, fortsætter efter jul.
Første gang den 1. februar kl. 18.00.
Her har du mulighed for at nyde en god
suppe i et godt og varmt fællesskab, synge
et par sange og slutte med en kop kaffe.
Arrangementet koster 40,- kr. og tilmelding sker senest onsdagen før til Lilly H.
Sørensen 9837 3960/2267 3784
Syng i kor
Voksenkor synger
onsdag kl. 19.00-20.30
Kontakt korleder
Else-Marie Christiansen
på tlf. 2911 4586.
Børnekor for 3.-6- kl.
synger tirsdag
kl. 16.00-17.00
Kontakt korleder Maren Tang
på tlf. 2177 8717.
"
KLIP UD!
Det sker i juletiden
Sørup Kirke
For børn
Julegudstjeneste for småbørn 0-3 år
Tirsdag den 15. december kl. 9.30,
Støvring Kirke.
Julegudstjeneste for småbørn 3-6 år
Tirsdag den 15. december kl. 10.30,
Støvring Kirke.
Minikonfirmander
fra Karensmindeskolen
3. klasser fra Karensmindeskolen tilbydes
minikonfirmand og møder første gang
tirsdag den 19. januar for piger og
onsdag den 20. januar for drenge.
Tilmelding til Rikke Winkler, 4021 1686/
[email protected]
Babysalmesang – Nyt hold begynder
Mandag den 11. januar kl. 10.00,
Støvring Kirke og sognegård.
Tilmelding til Rikke Winkler, 4021 1686/
[email protected]
Børnekor for 3.-6. klasse
Vi øver tirsdage kl. 16-17. Korleder
Maren Tang, 2177 8717/[email protected]
Fastelavnsgudstjeneste
for store og små
Søndag den 7. februar kl. 14.00
i Støvring Kirke og sognegård.
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste
i børnehøjde. FDF har pyntet, fyldt og
hængt tønderne op udenfor. Når vi har
slået katten af tønden, trænger vi til hjemmebagte fastelavnsboller og leg indenfor
i varmen. (Husk varmt tøj og 30 kr. pr.
voksen).
Gravlev Kirke
Bekendtgørelser
Gudstjeneste og Lucia
Af sognepræst
Bente Kasper Madsen
Søndag den 13. december kl. 14.00
Som noget nyt i Sørup Kirke, vil der i år være luciaoptog i forbindelse med gudstjenesten 3. søndag i advent. Velkommen til
en hyggelig eftermiddag, som afsluttes i kirken med kaffe og
kage.
De Ni Læsninger
Søndag den 20. december kl. 16.00
Velkommen til en eftermiddag med musik
ved ”Den danske salmeduo”, samt lokale
oplæsere.
Eftermiddagen afsluttes i kirken med hyggeligt samvær og lidt mundgodt.
Støvring Kirke Adventseftermiddag
Torsdag den 3. december kl. 14.00
Eftermiddagen begynder med gudstjeneste ved Bente Kasper Madsen i Støvring Kirke. Herefter fortsættes dagen i sognegården til
gløgg og æbleskiver, hygge og Luciaoptog. Dagen arrangeres i samarbejde med besøgstjenesten. - Arrangementet koster 20,-.
Julekoncert
Søndag den 13. december kl. 16.00
Oplev Danmarks førende gospel- og soul-diva, sangerinden Marie
Carmen Koppel.
Marie Carmen Koppel har gennem 22 år udviklet et unikt samarbejde og venskab med pianisten Steen Rasmussen. Og det kan både
mærkes og høres på scenen, hvor deres musikalske og sjældne sammenspil helt enestående flettes sammen med en hyggelig og humoristisk omgangstone og kontakt til publikum. Og det er sikkert at Marie
Carmen får de små nakkehår til at rejse sig med sin store indlevelse,
tekniske formåen og musikalitet.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Stubhuset, hvor billetsalget
også foregår. Pris: 175,-
Gammeldags juletræsfest
Søndag den 27. december i Sognegården
Kniber det med storfamiliehygge til den store traditionsrige julemiddag- og
fest. Så kom og vær med til en fornøjelig dag, søndag den 27. december i
sognegården.
Dagen begynder med gudstjeneste i Støvring Kirke kl. 10.30 og fortsætter i
sognegården til julemiddag med flæskesteg og risalamande.
Efter middagen danser vi om juletræet, synger julens salmer og leger sanglege.
Mon ikke også julemanden kommer forbi med en lille overraskelse til børnene.
Tilmelding senest fredag den 11. december til kordegn på 9837 1686 eller via
hjemmesiden www.støvring-sørup-gravlev.dk
Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellem modenhed og død
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars Busk Sørensen, 1990 og 1993
DDS 731
Forleden morgen, da gik jeg med hunden på en mørk og mudret sti gennem granskov,
trådte jeg pludselig ud i et hav af guld. Det var en lysning med bøgetræer, det havde regnet, og solen skinnede i alle de rødgule blade, som endnu sad på grenene, fordi efterårets
første storm har ladet vente på sig. Synet var overvældende, og det ramte mig med glæde
og vemod, så jeg næsten måtte holde vejret, ligesom for at holde på det, der lige om lidt
ikke var der mere. Jeg kom til at tænkte på Lars Busk Sørensens salmelinie: her mellem
modenhed og død, velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer. Det var den
glød, jeg så der i lysningen. Og det hjalp ikke at holde vejret. Bladene ligger nu på jorden
under de nøgne grene.
Tingbæk Kalkminer
Søndag den 6. december
kl. 13.00 og 15.00
2. søndag i advent medvirker kor fra
kirkerne i Tingbæk Kalkminer. 3000 lys
tændes i minen og med luciaoptog og
korsang, er der lagt op til en særlig og
stemningsfuld eftermiddag.
Lars Busk Sørensen er en enestående salmedigter. Det er ikke mange, der som han formår
at udtrykke det største så ligefremt. Han skriver lovsange og salmer, som ikke er glansbilleder. Salmen Nu står der skum af bølgetop forener det levede livs erfaring af lys og forfald,
af skabelse og død, akkurat lige så vidunderligt og grufuldt, som det er. Her males intet
glansbillede. Livet er vidunderligt og ubærligt. Begge dele findes. Sådan er det. Og det
er svært at sige noget formildende eller forsonende om kulden og dødens gru, som den
erfares i et menneskeliv. Det ved alle som har svigtet og mistet og tabt.
Koncert med
Øster Hornum Gospel Kor
Via Romea
anno 2015
Sørup Kirke, 14. januar kl. 19.30
Velkommen til en hyggelig aften i musikkens tegn, når Øster Hornum kirkes
rytmiske kor giver koncert i Sørup Kirke.
Koret blev dannet i 2008 og tæller i dag
ca. 30 sangere.
Til koncerten vil de underholde med den
traditionelle glade og energifyldte gospel, det stille og inderlige, det brusende
kor og solistiske indslag.
Koret ledes af Øster Hornum kirkes organist Sune Bendsen, som til koncerten
assisteres af Jais Poulsen på trommer og
percussion og Søren Jensen på elbas og
kontrabas.
Sognegården,
torsdag den
28. januar
kl. 14.00
For fredeligt møde og sameksistens mellem mennesker, trosretninger, religioner
og nationaliteter begav i foråret 2015 en
flok pilgrimme sig ud på en ny pilgrimsrute fra Domkirken i Trondheim mod
Rom og siden Jerusalem. En tur på 3300
km.!
Foreningen Pilgrims Crossing Borders,
som er en sammenslutning af europæiske pilgrimsorganisationer, har opmærket den nye pilgrimsrute, og forestod organisering og guidning af den lange færd
ned gennem Europa.
I netop de efterårsdage, hvor mange
mennesker krydsede Europas landegrænser på deres vej mod nord, rejste
sognepræst Laila Olesen mod syd for
at gå med fra Italiens Adriaterhavs kyst
tværs over Appenninerne til Rom. På
den godt 500 km. lange tur blev mange
- såvel fysiske som mentale - grænser
krydset!
Alle er velkomne til at lytte og se med
torsdag den 28. januar kl. 14.00, når
Laila i sognegården fortæller og viser
billeder fra turen. Kaffe og brød 30,- kr.
Hvad stiller vi op med det, vi ikke kan gøre noget ved? Jeg kunne have valgt at blive
hjemme forleden. Det var alligevel næsten for sent at se efterårsfarver, kalenderen siger
snart november. Og vådt var det også. Men en heldig indskydelse og en lille hund fik mig
til at gå ud alligevel. Dit blik fik gule marker med sig hjem, nu ejer du en længsel efter dem,
skriver Frank Jæger i digtet Det løvfald, som vi kom så alt for nær. Lige præcis sådan var
det. Velsignet med den sidste glød af jordens lyse sommer, fik jeg en længsel med mig
hjem, før bladene slap deres sidste spinkle fæste og faldt.
Hvad stiller vi op med det, vi ikke kan gøre noget ved? Vi gør det alligevel! Gud lær os
før din vinters gru, som æblerne, der falder nu, at slippe alt vort eget. Din søn var her og
viste os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget. Det, vi kan gøre, er at slippe
frygtsomhed og forbehold og elske den skabte verden og andre mennesker. Vi kan vove
og fejle, og vove igen, og give det hele ud til kærligheden, så døden intet finder hos os den
dag, den finder på at søge. Det er let sagt, men slet ikke så ligetil. Dertil kræves kærlighed,
der er større, end hvad vi kan præstere, og dertil kræves troens mod. Det mod beder vi
om med salmens ord: og bryd så sindets frøskal ned, så alt i det er kærlighed, den nat da
kulden kommer. Jeg holder meget af Lars Busk Sørensens tanke om, at døden går forgæves, hvor kærligheden har været først. Så smukt og enkelt kan der tales om opstandelsen,
om kærlighedens sejr over dødens vilkår, ind i livet her og nu. Det er det håb, vi har at
møde mørket med.
Træernes løv falder til jorden i den største farvepragt, det nogensinde får, og akkurat
samme farve har det allerførste synlige forårstegn på løvtæernes grene. Lige før bladene
springer ud glider knoppernes hårde brune skjolde lidt fra hinanden og alle grene lyser
gyldent: Gud lukker årets gyldne ring og sindet samler sig omkring de lyse nætters gaver.
Man siger, at grøn er håbets farve. Mit håb er løvfaldgult.
Studiekredse
Studiekredsene i Støvring er
et frivilligt arbejde for folkekirken
Nye deltagere er altid velkomne.
Alle møder er i Sognegården.
Onsdag den 27. januar kl. 19.30
- Hanne og Kaj indleder.
Onsdag den 24. februar kl. 19.30
- Inga og Jens indleder.
Vi gennemgår evangelieteksten til den
kommende søndag.
Hent eventuelt inspiration til aftnerne på
http://livikristendom.dk/
Kontaktperson: Bjarne Nielsen,
telefon 9838 5901/2934 4414
Suppespisning
Forår 2016:
1. februar, 7. marts og 4. april
Suppespisning, som er velbesøgt hver
eneste gang, fortsætter efter jul.
Første gang den 1. februar kl. 18.00.
Her har du mulighed for at nyde en god
suppe i et godt og varmt fællesskab, synge
et par sange og slutte med en kop kaffe.
Arrangementet koster 40,- kr. og tilmelding sker senest onsdagen før til Lilly H.
Sørensen 9837 3960/2267 3784
Syng i kor
Voksenkor synger
onsdag kl. 19.00-20.30
Kontakt korleder
Else-Marie Christiansen
på tlf. 2911 4586.
Børnekor for 3.-6- kl.
synger tirsdag
kl. 16.00-17.00
Kontakt korleder Maren Tang
på tlf. 2177 8717.
Aktivitetskalender
AKTIVITET
STED
DECEMBER
Torsdag den 3. kl. 14.00 Adventseftermiddag med Luciaoptog Støvring Kirke
Mandag den 7. kl. 14.00 Nødhjælpsstrik
Sognegården
Onsdag den 9. kl. 19.30 Adventsfest v/ Musikkonsulent Peter S. Ringgaard
Sognegården
Søndag den 13. kl. 14.00 Gudstjeneste og Lucia
Sørup Kirke
Søndag den 13. kl. 16.00 Julekoncert med Marie Carmen Koppel
Støvring Kirke
Søndag den 20. kl. 16.00 De ni læsninger med ”Den danske salmeduo”
Gravlev Kirke
Søndag den 27. kl. 10.30 Juletræsfest
Kirke og sognegård
JANUAR
Mandag den 4. kl. 14.00 Onsdag den 13. kl. 19.30 Torsdag den 14. kl. 19.30 Torsdag den 28. kl. 14.00 Nødhjælpsstrik
Alliancebedemøde
Koncert med Øster Hornum Gospelkor
Via Romea anno 2015 ved Laila Olesen
Sognegården
Sognegården
Sørup Kirke
Sognegården
FEBRUAR
Mandag den 1. kl. 14.00 Mandag den 1. kl. 18.00 Onsdag den 3. kl. 19.30 Torsdag den 4. kl. 14.00 Onsdag den 10. kl. 19.30 Nødhjælpsstrik
Suppespisning
Fællesstævne
Fællesstævne
Møde - taler Villy Jørgensen, Vilsted Sognegården
Sognegården
Frejlev Frejlev
Sognegården
ARRANGØR
Besøgstjenesten og
menighedsråd
Indre Mission
Menighedsråd
Stubhus og menighedsråd
Menighedsråd
Menighedsråd
Indre Mission
Menighedsråd
Menighedsråd
Ældresagen og menighedsråd
Indre Mission
Indre Mission
Indre Mission
Støvring-Sørup-Gravlev pastorat - www.støvring-sørup-gravlev.dk
Hvor henvender man sig?
Kirkekontor: Sognegården, Kirkevej 6,
9530 Støvring. 9837 1686 / [email protected]
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10.00-13.00.
Torsdag kl. 10.00-17.00. Lørdag lukket.
Sognepræst: Bente Kasper Madsen. Vikar
indtil 1/1 2016. - 2041 3116 / [email protected]
Sognepræst: KBF: Laila Olesen.
Orlov indtil 1/1 2016. - 2422 3116 / [email protected]
Sognepræst: Caris Elkjær Trads Johansen
2447 1814 / [email protected]
Sognepræst: Ellen Balle Christensen. Vikar.
2143 3116 / [email protected]
Benyt kirkebilen
- når du skal i kirke, til sogne­møder eller
til studiekredse i Sognegården. Til gudstjenester kan bilen bestilles dagen før - inden kl. 18.00. Til sognemøder kan bilen
bestilles samme formiddag, som mødet
afholdes. - Ring til Olesens Busser / Sørup Taxi, tlf. 9837 1150.
Organist: Else-Marie Christiansen.
2911 4596 / [email protected]
Organist: Maren Sturis Tang.
2177 8717 / [email protected]
Kirkesanger: Eva Alma Bech-Friis.
Kirke- og kulturmedarb.: Rikke Winkler,
4021 1686 / [email protected]
Sognegårdens køkken: 9837 3696.
Vært: Mona Lund. 2184 4351 /
[email protected]
Graver ved Støvring Kirke:
Tage Jespersen, 9837 3683. Fridag: Mandag
Graver ved Gravlev Kirke:
Finn Andreasen, 9837 5016. Fridag: Onsdag
Graver ved Sørup Kirke:
Lars Gindeberg, 2332 2770. Fridag: Mandag.
Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00
Menighedsrådsformænd:
Støvring Kirke: Carl-Johan Mohrsen,
9837 3048
Gravlev Kirke: Jytte Abildgaard, 9837 5069
Sørup Kirke: Kirsten Petersen, 2649 6047
LØRDAGSDÅB I STØVRING KIRKE
9. januar kl. 10.00 - CETJ
9. januar kl. 11.00 - CETJ
6. februar kl. 11.00 - LO
PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE
Mastruplund, kl. 10.30
24. december - Bente Kasper Madsen
26. januar - Laila Olesen
23. februar - Laila Olesen
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
2. marts kl. 17.00
Derudover kan du komme til
Fastelavnsgudstjeneste
7. februar kl. 14.00
KIRKEBLADET
Ansvarshavende:
Rikke Winkler, tlf. 4021 1686
Næste nummer udkommer:
24. februar 2016
- deadline 1. februar 2016
Kirkeligt arbejde
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Jernbanegade 10, Støvring, tlf. 9686 0092.
Åbent mandag - fredag kl. 13.00-17.30.
Lørdag kl. 10.00-12.00
Indre Mission
Kontaktperson: Ruth Jørgensen, tlf. 4074 4740,
[email protected] (Aktiviteter, se kalenderen.)
Støvring Y’s Mens Club
Kontaktperson: Børge Christensen, tlf. 4239 5354
E-mail: [email protected]
Akut telefontjeneste
Tlf. 70 12 01 10
Åben alle dage kl. 19.00-03.00
FDF Støvring
Kredsleder:
Gitte Christensen,
tlf. 2097 0661,
e-mail: [email protected]
Menighedsrådsmøder:
Gravlev Menighedsråd
12. januar kl. 19.00 i Sogne­
gården
Sørup Menighedsråd
12. januar kl. 19.00 i Graverhuset
i Sørup
Støvring Menighedsråd
19. januar kl. 17.00 i Sogne­
gården
Fællesråd
19. januar kl. 19.00 i Sogne­
gården
KIRKEBLADET
GUDSTJENESTER
SPECIELLE
GUDSTJENESTER
29. nov.
1. s. i advent
Støvring Kirke Gravlev Kirke
Sørup Kirke
10.30 - CETJ
16.00 - CETJ 9.00 - CETJ
3. dec.
Torsdag
14.00 - BKM
Adventseftermiddag
i Sognegården
6. dec.
13. dec.
2. s. i advent
3. s. i advent
10.30 - EBC
10.30 - BKM
9.00 - BKM
15. dec.
Tirsdag
Lucia
STØVRING
SØRUP
9.30 - CETJ
Udstilling om bøn og dåb
10.30 - CETJ
Småbørnsgudstjeneste
for 3 - 6 årige
20. dec.
10.30 - EBC
24. dec.
Juleaften
25. dec.
Juledag
GRAVLEV
Småbørnsgudstjeneste
for 0 - 3 årige
4. s. i advent
14.00 - BKM
Lucia
16.00 - CETJ
De 9 læsninger med
Den danske salmeduo
13.30 - BKM
13.30 - CETJ
14.45 - CETJ
14.45 - BKM
16.00 - CETJ
16.00 - BKM
11.00 - CETJ
10.00 - CETJ
u/ altergang
26. dec.
27. dec.
2. juledag
Julesøndag
9.00 - BKM
10.30 - BKM
10.30 - EBC
Fællesgudstj. og juletræsfest i Sognegården
1. januar
3. januar
10. januar
Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1.s.e.H3K
16.00 - CETJ
10.30 - LO
9.00 - CETJ
10.30 - CETJ
Uden dåb
17. januar
24. januar
31. januar
7. februar
Sidste s.e.H3K
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavnssøndag
10.30 - LO
10.30 - EBC
9.00 - EBC
10.30 - CETJ
14.00 - CETJ
10.30 - LO
Efterf. tøndeslagning
og kaffe i Sognegården
14. februar
21. februar
28. februar
6. marts
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
10.30 - CETJ
10.30 - EBC
9.00 - EBC
10.30 - LO
9.00 - CETJ
10.30 - CETJ
Minikonfirmander
fra Bavnebakkeskolens
3. klasser har afsluttet
denne sæson.
De har imidlertid ladet
deres værker om bøn
og dåb udstille i Sognegården indtil årsskiftet.
Velkommen
til at kigge forbi.
u/ altergang
LO: Laila Olesen – CETJ: Caris Johansen – BKM: Bente Kasper Madsen
EBC: Ellen Balle Christensen
9.00 - LO
9.00 - LO
Støvring Bogtryk/Offset ApS
TID:
WWW.STØVRING-SØRUP-GRAVLEV.DK
DECEMBER 2015-JANUAR-FEBRUAR 2016 - NR. 1 - 49. ÅRG.
Aktivitetskalender
AKTIVITET
STED
DECEMBER
Torsdag den 3. kl. 14.00 Adventseftermiddag med Luciaoptog Støvring Kirke
Mandag den 7. kl. 14.00 Nødhjælpsstrik
Sognegården
Onsdag den 9. kl. 19.30 Adventsfest v/ Musikkonsulent Peter S. Ringgaard
Sognegården
Søndag den 13. kl. 14.00 Gudstjeneste og Lucia
Sørup Kirke
Søndag den 13. kl. 16.00 Julekoncert med Marie Carmen Koppel
Støvring Kirke
Søndag den 20. kl. 16.00 De ni læsninger med ”Den danske salmeduo”
Gravlev Kirke
Søndag den 27. kl. 10.30 Juletræsfest
Kirke og sognegård
JANUAR
Mandag den 4. kl. 14.00 Onsdag den 13. kl. 19.30 Torsdag den 14. kl. 19.30 Torsdag den 28. kl. 14.00 Nødhjælpsstrik
Alliancebedemøde
Koncert med Øster Hornum Gospelkor
Via Romea anno 2015 ved Laila Olesen
Sognegården
Sognegården
Sørup Kirke
Sognegården
FEBRUAR
Mandag den 1. kl. 14.00 Mandag den 1. kl. 18.00 Onsdag den 3. kl. 19.30 Torsdag den 4. kl. 14.00 Onsdag den 10. kl. 19.30 Nødhjælpsstrik
Suppespisning
Fællesstævne
Fællesstævne
Møde - taler Villy Jørgensen, Vilsted Sognegården
Sognegården
Frejlev Frejlev
Sognegården
ARRANGØR
Besøgstjenesten og
menighedsråd
Indre Mission
Menighedsråd
Stubhus og menighedsråd
Menighedsråd
Menighedsråd
Indre Mission
Menighedsråd
Menighedsråd
Ældresagen og menighedsråd
Indre Mission
Indre Mission
Indre Mission
Støvring-Sørup-Gravlev pastorat - www.støvring-sørup-gravlev.dk
Hvor henvender man sig?
Kirkekontor: Sognegården, Kirkevej 6,
9530 Støvring. 9837 1686 / [email protected]
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10.00-13.00.
Torsdag kl. 10.00-17.00. Lørdag lukket.
Sognepræst: Bente Kasper Madsen. Vikar
indtil 1/1 2016. - 2041 3116 / [email protected]
Sognepræst: KBF: Laila Olesen.
Orlov indtil 1/1 2016. - 2422 3116 / [email protected]
Sognepræst: Caris Elkjær Trads Johansen
2447 1814 / [email protected]
Sognepræst: Ellen Balle Christensen. Vikar.
2143 3116 / [email protected]
Benyt kirkebilen
- når du skal i kirke, til sogne­møder eller
til studiekredse i Sognegården. Til gudstjenester kan bilen bestilles dagen før - inden kl. 18.00. Til sognemøder kan bilen
bestilles samme formiddag, som mødet
afholdes. - Ring til Olesens Busser / Sørup Taxi, tlf. 9837 1150.
Organist: Else-Marie Christiansen.
2911 4596 / [email protected]
Organist: Maren Sturis Tang.
2177 8717 / [email protected]
Kirkesanger: Eva Alma Bech-Friis.
Kirke- og kulturmedarb.: Rikke Winkler,
4021 1686 / [email protected]
Sognegårdens køkken: 9837 3696.
Vært: Mona Lund. 2184 4351 /
[email protected]
Graver ved Støvring Kirke:
Tage Jespersen, 9837 3683. Fridag: Mandag
Graver ved Gravlev Kirke:
Finn Andreasen, 9837 5016. Fridag: Onsdag
Graver ved Sørup Kirke:
Lars Gindeberg, 2332 2770. Fridag: Mandag.
Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00
Menighedsrådsformænd:
Støvring Kirke: Carl-Johan Mohrsen,
9837 3048
Gravlev Kirke: Jytte Abildgaard, 9837 5069
Sørup Kirke: Kirsten Petersen, 2649 6047
LØRDAGSDÅB I STØVRING KIRKE
9. januar kl. 10.00 - CETJ
9. januar kl. 11.00 - CETJ
6. februar kl. 11.00 - LO
PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE
Mastruplund, kl. 10.30
24. december - Bente Kasper Madsen
26. januar - Laila Olesen
23. februar - Laila Olesen
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
2. marts kl. 17.00
Derudover kan du komme til
Fastelavnsgudstjeneste
7. februar kl. 14.00
KIRKEBLADET
Ansvarshavende:
Rikke Winkler, tlf. 4021 1686
Næste nummer udkommer:
24. februar 2016
- deadline 1. februar 2016
Kirkeligt arbejde
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Jernbanegade 10, Støvring, tlf. 9686 0092.
Åbent mandag - fredag kl. 13.00-17.30.
Lørdag kl. 10.00-12.00
Indre Mission
Kontaktperson: Ruth Jørgensen, tlf. 4074 4740,
[email protected] (Aktiviteter, se kalenderen.)
Støvring Y’s Mens Club
Kontaktperson: Børge Christensen, tlf. 4239 5354
E-mail: [email protected]
Akut telefontjeneste
Tlf. 70 12 01 10
Åben alle dage kl. 19.00-03.00
FDF Støvring
Kredsleder:
Gitte Christensen,
tlf. 2097 0661,
e-mail: [email protected]
Menighedsrådsmøder:
Gravlev Menighedsråd
12. januar kl. 19.00 i Sogne­
gården
Sørup Menighedsråd
12. januar kl. 19.00 i Graverhuset
i Sørup
Støvring Menighedsråd
19. januar kl. 17.00 i Sogne­
gården
Fællesråd
19. januar kl. 19.00 i Sogne­
gården
KIRKEBLADET
GUDSTJENESTER
SPECIELLE
GUDSTJENESTER
29. nov.
1. s. i advent
Støvring Kirke Gravlev Kirke
Sørup Kirke
10.30 - CETJ
16.00 - CETJ 9.00 - CETJ
3. dec.
Torsdag
14.00 - BKM
Adventseftermiddag
i Sognegården
6. dec.
13. dec.
2. s. i advent
3. s. i advent
10.30 - EBC
10.30 - BKM
9.00 - BKM
15. dec.
Tirsdag
Lucia
STØVRING
SØRUP
9.30 - CETJ
Udstilling om bøn og dåb
10.30 - CETJ
Småbørnsgudstjeneste
for 3 - 6 årige
20. dec.
10.30 - EBC
24. dec.
Juleaften
25. dec.
Juledag
GRAVLEV
Småbørnsgudstjeneste
for 0 - 3 årige
4. s. i advent
14.00 - BKM
Lucia
16.00 - CETJ
De 9 læsninger med
Den danske salmeduo
13.30 - BKM
13.30 - CETJ
14.45 - CETJ
14.45 - BKM
16.00 - CETJ
16.00 - BKM
11.00 - CETJ
10.00 - CETJ
u/ altergang
26. dec.
27. dec.
2. juledag
Julesøndag
9.00 - BKM
10.30 - BKM
10.30 - EBC
Fællesgudstj. og juletræsfest i Sognegården
1. januar
3. januar
10. januar
Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1.s.e.H3K
16.00 - CETJ
10.30 - LO
9.00 - CETJ
10.30 - CETJ
Uden dåb
17. januar
24. januar
31. januar
7. februar
Sidste s.e.H3K
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavnssøndag
10.30 - LO
10.30 - EBC
9.00 - EBC
10.30 - CETJ
14.00 - CETJ
10.30 - LO
Efterf. tøndeslagning
og kaffe i Sognegården
14. februar
21. februar
28. februar
6. marts
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
10.30 - CETJ
10.30 - EBC
9.00 - EBC
10.30 - LO
9.00 - CETJ
10.30 - CETJ
Minikonfirmander
fra Bavnebakkeskolens
3. klasser har afsluttet
denne sæson.
De har imidlertid ladet
deres værker om bøn
og dåb udstille i Sognegården indtil årsskiftet.
Velkommen
til at kigge forbi.
u/ altergang
LO: Laila Olesen – CETJ: Caris Johansen – BKM: Bente Kasper Madsen
EBC: Ellen Balle Christensen
9.00 - LO
9.00 - LO
Støvring Bogtryk/Offset ApS
TID:
WWW.STØVRING-SØRUP-GRAVLEV.DK
DECEMBER 2015-JANUAR-FEBRUAR 2016 - NR. 1 - 49. ÅRG.