Søndag 5

Lørdag, 1/8: Romsø
Hastighed: Moderat. Tur: 7 km. Fra: Søndre Havnekaj, 5300
Kerteminde kl. 09.45 - P-plads på Dosseringen. Til: Samme
sted kl. 16.00. Leder: Jørgen Nordtorp Jørgensen, 2286 4162.
Pris: 255 kr. Kun for Medlemmer. Tilmelding: nødvendig på
[email protected]
Onsdag den 5/8: Højsted Overdrev – Faurbo
Hastighed: Normal. Tur: 10 km. Fra: P-plads, Højsted,
Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev. Kl. 18.30 Til: Samme sted
Kl.21.00. Leder: Kurt Langholm 2044 9526.
Lørdag, 8/8: Alleshavebuen
Hastighed: Normal. Tur: 15 km. Fra: P-pladsen ved Eskebjerg
Brugs, Eskebjergvej 67, 4593 Eskebjerg kl. 10.00 Til: Samme
sted kl. 15.00. Ledere: Karen Søe Langholm, 2028 6847 og
Ninna Søe Sørensen, 3066 9267.
Søndag: 9/8: Ringsted Syd
Hastighed: Normal. Tur: 10 km. Fra: P-plads,
Klostermarkskirken, Ahorn Alle 46C, 4100 Ringsted (P-pladser
længst væk fra kirken) kl. 10.00. Til: Samme sted kl. 13.30.
Leder: Else-Marie Rebien, 5045 7046.
Onsdag, 12/8: Aftentur ved Halskov Overdrev
Hastighed: Normal. Tur: 9 km. Fra: Korsør station kl. 18.15.
Til: Startstedet ca. kl. 21.00. Leder: Lars Hansen, 2386 0064
Fredag, 14/8: Nygård Sø – Højby Sø
Hastighed: Normal. Tur: 27 km. Fra: P-plads, Annebjerg
Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj. kl. 9.00. Til: Samme sted kl.
16.30. Ledere: Bente (Mitte), 2553 3434, Asger (Tot), 2142
3465 og Jan (Knold), 2051 2078. Der er mulighed for billig
overnatning i shelter/telt ved Anneberg Vandrehjem fra torsdag
til søndag, (kontakt Asger).
Lørdag, 15/8: Odsherred Vandremaraton
Hastighed: Normal. Tur: 42 km. Fra: P-plads, Annebjerg
Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj. kl. 8.00. Til: Samme sted kl.
19.00. Leder: Bente Christensen (Mitte) 2553 3434.
Deltagerpris: Hvori indgår frokost sandwich, frugt og 1 fl.
Vand. DVL medlemmer 110.00 kr. Ikke medlemmer 120,00 kr.
Tilmelding: Senest 9/8 til Bente [email protected]
Betaling til reg. nr. 0516 konto nr.0000329115. Det er muligt at
tilkøbe billig overnatning i shelter/telt fra fredag til søndag. Pris
incl. morgenmad og madpakke 60.00 kr. pr. nat. Aftensmad
fredag og lørdag 60.00 kr. pr. aften. Se Festival. Dk. Ps. Ikke
overnattende bedes selv medbringe madpakke til
formiddagspausen.
Lørdag, 15/8: Jystrup-Ringsted
Hastighed: Normal. Tur: 20 km. Fra: Ringsted Station Bus
holdeplads kl 8.45, herfra med bus til Jystrup Kirke kl 8:58.
Husk rejsekort eller klippekort. Jystrup Kirke kl 9.30. Ny
køreplan i løbet af sommeren, så tjek lige tiden. Til: Ringsted
station kl. 15.00. Ledere: Lillian Jensen, 2728 8532 og Anne
Lise Lykbak, 2175 1145.
Lørdag, 15/8: Rundt om Nykøbing - Hov Vig
Hastighed: Normal. Tur: 17 km. Fra: P-plads Annebjerg
Stræde 1, 4500 Nyk.Sj. kl. 10.00. Til: Samme sted kl. Ca. 15.30.
Leder: Asger(Tot), 2142 3465.
Søndag, 16/8: Halvmaraton Dragsholm – Vejrhøj – Bjergene
Hastighed: Normal. Tur: 21 km. Fra: P-plads ved
Sanddobberne camping, Kalundborgvej 28, 4534 Hørve, kl.
10.00. Til: Samme sted, kl. 16.00. Ledere: Asger (Tot) 2142
3465 og Jan (Knold) 2051 2078. Mulighed for overnatning. Se
vandrefestival.dk.
Tirsdag, 18/8: En august aften Havnsø rundt
Hastighed: Normal. Tur: 9 km. Fra: Havnsø havn,
Havnepladsen, 4591 Føllenslev kl. 18.30. Til: Samme sted kl.
21.00. Ledere: Jan (Knold), 2051 2078 og Bente (Mitte), 2553
3434.
Onsdag, 19/8: Ordrup Næs
Hastighed: Normal. Tur: 10 km. Fra: P-pladsen på
Højbjergvej, Ordup, 4540 Fårevejle. Kl. 18.30 Til: Samme sted
Kl. 21.30. Ledere: Ninna Søe Sørensen, 3066 9267 og Karen
Søe Langholm, 2028 6847.
Torsdag, 20/8: Røsnæsspidsen rundt
Hastighed: Normal. Tur: 7 km. Fra: P-plads før Naturskolen,
Røsnæsvej 458, 4400 Kalundborg kl. 18.00. Til: Samme sted kl.
20.30. Leder: Lis Mejlby, 2134 8812.
Lørd.-sønd. 22.-23/8: Overnatning med Knold & Tot
Tur: 30 km. Fra: P-plads v/Egebjergvej 83, 4500 Nyk.Sj, kl.
10.00. Til: Samme sted sønd. Kl. ca. 12.00. Ledere:
Jan(Knold), 2051 2078. og Asger(Tot), 2142 3465.
Tilmelding/betaling kr. 120,- incl. aftens/morgenmad til Asger:
[email protected] senest d. 20.aug. Se yderligere på
Festival.dk.
Søndag, 23/8: Holmstrup vandtårn, Slagelse
Hastighed: Moderat. Tur: 6,5 km. Fra: Kiosken v.
busterminalen, Nordre Stationsvej 13, 4200 Slagelse kl. 10.00.
Til: Samme sted kl. 12.00. Ledere: Knud Jørgensen, 2162
4085.
Tirsdag, 25/8: En tur rundt om Hagested
Hastighed: Normal. Tur: 9 km. Fra: P-pladsen v/Hagested
hallen, Damvej 19, 4300 Holbæk kl. 18.30. Til: Samme sted kl.
21.00. Leder: Bente ( Mitte ) 2553 3434.
Tirsdag, 25/8: Høng – Gierslev – Råmosen
Hastighed: Moderat. Tur: 9 km. Fra: P-plads ved
Rosenvængets Selskabslokaler, Rosenvænget 23, 4270 Høng kl.
18.00. Til: Samme sted kl. 21.00. Leder: Lillian Jensen, 2728
8532.
Onsdag, 26/8: Slagelses bedste udsigt
Hastighed: Moderat. Tur: 7,5 km. Fra: Samkøringspladsen
ved Omfartsvejen ( mellem Korsørvej og E 20 ) kl.19.00.
Adgang for gående og cykellister er fra Asienvej bag Jysk. Til:
Samme sted kl. 21.30. Leder: Knud Jørgensen, 2162 4085.
Torsdag, 27/8: Højby Sø - Nygård Sø
Hastighed: Normal. Tur: 7 km. Fra: P-plads på hjørnet af
Ellingebjergvej/Højby Hovedgade, 4573 Højby kl. 19. Til:
Samme sted kl. 21.30. Ledere: Jan(Knold), 2051 2078 og
Asger(Tot), 2142 3465.
Lørdag, 29/8: Korsør Nor, skov og strand med aftensmad
Hastighed: Normal. Tur: ca.14 km. Fra: Casper Brands plads
ved busstop kl. 13.00. Til: Startstedet kl. ca. 20.30. Pris: 70 kr.
for aftensmad + turpris. Tilmelding: Via sms eller telefon.
Drikkevarer kan købes. Leder: Lars Hansen 2386 0064
Lørdag, 29/8: Se papegøjen på Tuse Næs
Hastighed: Normal. Tur: 17 km Fra: P-plads i Bognæsskoven,
for enden af Tornhagen, Tuse Næs, 4300 Holbæk kl. 9.30. Til:
Samme sted kl. 15.30. Vi mødes i på P-pladsen og laver
samkørsel til Udby, og går retur til Bognæsskoven. Ledere:
Jan(Knold), 2051 2078 og Asger(Tot), 2142 3465.
Søndag, 30/8: Tuel Sø - Sorø, m.m.
Hastighed: Normal. Tur: 10 km. Fra: P-plads ”Søskoven”
overfor Ringstedvej 40, 4180 Sorø, kl. 10.00. Til: Samme sted
kl. 13.00. Leder: Else-Marie Rebien, 5045 7046.
Søndag, 30/8: Vollerup Skov
Hastighed: Moderat. Tur: 5 km. Fra: Rastepladsen efter
Svenstrupvej 102, 4400 Kalundborg kl. 10.00. Til: Samme sted
kl. 12.00. Leder: Lis Mejlby, 2134 8812.
Tirsdag, 1/9: Ægholm,vandring for begyndere
Her kan du komme på en let tur på den flade Lammefjord og
høre lidt om vandringens glæder samt hvilken udstyr du kan få
brug for. Vi går lidt i skoven inden vi når et uberørt landskab
(Ægholm) derefter et besøg på en minkfarm. Hastighed:
Normal. Tur: 5 km. Fra: P-plads ved komunegrænsen på
Adlers Alle ca. 2km syd for Fårevejle St. 4540 Fårevejle kl.
19.00. Til: Samme sted kl. ca. 21,00. Ledere: Jan(Knold), 2051
2078 og Asger(Tot), 2142 3465.
Onsdag, 2/9: Rugskov – Børrelunde
En tur gennem herregårdslandskabet ved Rugskov og
Børrelundeskoven, som begge hører under Kragerupgård.
Undervejs kommer vi forbi de 140 m. høje vindmøller, som blev
opstillet i 2012. Hastighed: Normal. Tur: 9 km. Fra: Rugskov,
Rugskovvej 4, 4291 Ruds Vedby kl. 18.00. Til: Samme sted kl.
20.30. Leder: Jørgen Nordtorp Jørgensen, 2286 4162.
Torsdag, 3/9: Tømmerup rundt
Rundtur i Spangsbro og Tømmerup. Vi går op på Eskildsbjerg,
hvorfra man i klart vejr kan se så langt som Sjællands Odde,
Sejerø og Kalundborg by og Fjord. Aftenkaffen drikkes blandt
ænderne på Loch Ness. Hastighed: Normal. Tur: 5 km. Fra:
Tømmeruphallen, Tømmerupvej 20, 4400 Kalundborg kl. 19.00.
Til: Samme sted kl. 21.00. Ledere: Mette og Ivan Christensen,
6154 8000 og 2140 1867.
Lørdag, 5/9: Rundtur ved Skælskør
Rundtur fra nor til eng, sund og fjord. En rundtur hvor vi både
får set lidt af omegnen nord og vest for byen, men også lidt af
Skælskør by og havnen. Hastighed: Moderat. Tur: 12 km. Fra:
P- pladsen ved Skælskør Bibliotek, Vestergade 4, 4230
Skælskør kl. 13.00. Til: Samme sted kl. 17.00. Ledere: Bjørn
Frøbjerg, 2423 1834 og Jørgen Nordtorp Jørgensen, 2286 4162.
Søndag, 6/9: Slagelse Lystskov – Antvorskov kasernes
øvelsesplads
Turen går først gennem skoven til ”Lodmosen”, ved
Parcelgårdsvej. Derfra videre forbi Skydebanerne og langs
skovkanten ind i Antvorskov Kasernes øvelsesterræn. Videre
ind i Charlottedal Skov forbi Nysø, hvorfra den igen går ind i
øvelsesterrænet. Tilbage via Kasernen og Studentersøen.
Hastighed: Normal. Tur: 12 km. Fra: Arnehavehus, Skovvejen
85, 4200 Slagelse kl. 10.00. Til: Samme sted kl. ca. 14.00.
Leder: Gert Jacobsen, 2858 1435.
Søndag, 6/9: Sæbyhøj, Herslev og Marielund skov
Med start ved Sæby kirke kommer vi på en rundtur, hvor vi får
nogle flotte udsigter fra bakkerne ved Herslev. Turen fortsætter
mest ad små veje forbi Falkenhøj og gennem Marielund skov.
En afvekslende tur mest gennem åbent landskab. Hastighed:
Normal. Tur: 15 km. Fra: P-plads ved Sæby kirke, Sæbyvej
50A, 4270 Høng kl. 10.00. Til: Samme sted kl. 14.00. Leder:
Orla Nielsen, 4028 0408.
Søndag 13/9: Rundt om Brorfelde
Med udgangspunkt fra Brorfelde bevæger vi os ad stier og veje
gennem Jukkerup Vænge og Galge Overdrev, inden vi
returnerer via Brorfelde skov. Hastighed: Normal. Tur: 13 km.
Fra: Brorfelde Observatorium, Observator Gyldenkernes Vej
19, 4340 Tølløse kl.10.00. Til: Samme sted kl.14.15. Leder:
Grete Walbum Jensen, 6178 0693.
Søndag, 20/9: Vandrernes dag. Vandring og historie ved
Slaglille
Vi mindes 75 året for Danmarks besættelse ved at vandre i
egnen omkring Slaglille og genopleve de dramatiske
begivenheder ved to flystyrt d.17. september 1943, hvor 5
polske og 3 tyske flyvere omkom sammen med en dansk familie
på 5 personer, hvis hus blev knust. Hastighed: Normal. Tur: 12
km (mulighed for at forkorte til 10 km). Fra: Slaglille kirke,
Slaglillevej 1, 4173 Fjenneslev, kl.10.00. Til: Samme sted
kl.14.30. Ledere: Lars Horup, 6172 5648 og Jette Kruse, 5122
8975.
Søndag, 20/9: Vandrernes dag - Ulstrup Sønderstrand –
Røsnæsspidsen
Vi følger stier, markskel og grusveje til Røsnæsspidsen. Tilbage
langs nordkysten og gennem Refsnæslund. Hastighed: Normal.
Tur: 17 km. Fra: P-pladsen for enden af Ulstrup Sønderstrand
kl. 10.00. Til: Samme sted kl. 15.00. Ledere: Lis Mejlby, 2134
8812 og Søren Larsen, 2942 4504.
Søndag, 20/9: Vandrernes dag - Rørvig-Nakke Hage 8/16/22
km
Vi går gennem den gamle bydel i Rørvig til Møllen, hvor vi
tager afsked med dem der går 8 km. Herfra videre til Hov Vig,
Sandflugtsplantagen og kirken. Her tages afsked med 16 km.
Den lange tur går omkring Dybesø og retur ad Højsandsstien
Tur: 8/16/22 km. Fra: P-plads Rørvig Havn 4581 Rørvig kl.
10,00. Til: Samme sted kl. 12.30-15.00-16.30. Turledere:
Bente(Mitte), 2553 3434, Jan(Knold), 2051 2078 og Asger(Tot),
2142 3465.
Vestsjælland
Søndag, 27/9: Stenstien – Værslevstien – Birkendegård
Turen går gennem åbent land fra Birkendegård ad veje og stier
til Viskinge og derfra retur ad stier og veje forbi
Viskingegården. Hastighed: Normal. Tur: 13 km. Fra:
Birkendegård, Holbækvej 189, 4400 Kalundborg kl. 10.00.
Parkering på gårdspladsen. Til: Samme sted kl. 14.00. Leder:
Henning Vingborg, 2489 8490.
Onsdag, 30/9: Bonderup Skoven
Vi vandrer ad Jonstrupvej til Bonderupskoven. Går igennem
skoven til Bonderupgård og retur. På Jonstrupvej kommer vi
forbi Kieselgården, hvor der bliver mulighed for at købe
økologiske grønsager. Hastighed: Normal. Tur: 9 km. Fra:
Kullegårdsvej 1, 4350 Ugerløse kl. 10.00. Til: Samme sted kl.
13.00. Ledere: Inger-Lise Andersen, 4087 7629 og Lillian
Jensen, 2708 8532.
Hastighed: Moderat er laveste hastighed.
Pris for deltagelse
Dagture: Medlemmer 10 kr. Ikke medlemmer 20 kr. Onsdags
dag- og aftenture: Medlemmer 5 kr. Ikke medlemmer 10 kr.
Hertil kommer udgifter til egen transport og fællestransport.
Turprogram
Transport og mødested
Ring eventuelt til turleder for en mulig løsning af problemer
med transport eller mødested.
1/8 – 30/9 2015
Påklædning m.m.
Påklædning efter vejret og godt fodtøj. Turene gennemføres
altid. Husk mad og drikke til pauserne.
Se hele turbeskrivelsen på
Indmeldelse
Sker bedst på www.dvl.dk eller til
Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7 1.
1175 København K. Tlf. 3312 1165
www.dvl-vestsj.dk
Tilmeld dig sidste nyt på hjemmesiden.