Vejledning i brug af både ved Sandkaj

Brug af både ved Sandkaj
Hoskiær, Grane og 4 kajaker blevet flyttet fra Strandvænget til vores container for enden af Sandkaj.
For, at vi kan komme i gang med at bruge bådene med det samme, gælder følgende, indtil andet bliver
meldt ud:
Planlægning af tur
Da der kun er et begrænset antal både, er det nødvendigt at slå turene op under henholdsvis ro- og
kajakplanlægning for at være sikker på andre ikke har taget bådene. Det er ikke tilladt at slå ture op
mandag, onsdag el. torsdag aftener, da bådene skal være tilgængelige for dem, der har skrevet sig på
tavlen.
Adgang til container
Containeren er låst med hængelås, nøgle hertil hænger på opslagstavlen på værkstedet i KVIK, hvor den skal
afhentes inden turen og returneres efter endt tur.
Ud- og indskrivning af både
Da man på nuværende tidspunkt skal forbi KVIK og hente/aflevere nøgle, foregår ud- og indskrivninger på
PC i bådhallen.
Færdselsregler
Se kort på vestside af containerne. Man skal ro på indersiden af Langelinie, forbi Oslobåden og under
Langelinie ved isbjørnen (det gælder både ud og hjem) – vær opmærksom på mod-roende. Der er ikke
ensrettet, og man kan ikke passere hinanden. Når man kommer ud i havneløbet, gælder de samme regler
som hidtil.