Sponsor - Juelsminde Havnefest

7/7-15
JUELSMINDE
HAVNEFEST
2015
8/7 — 12/7
WWW.JUELSMINDEHAVNEFEST.DK
Arbejdsplan Juelsminde Havnefest 2015
8. juli til 12. juli
Der er fælles infomøde tirsdag den 7. juli kl. 19.00. Det vil være
optimalt med så stort fremmøde som muligt. Borde og bænke er
stillet op. Politi og SSP vil også komme med indlæg.
Hjælperarmbåndet giver adgang til det store telt torsdag, fredag og
lørdag. Der er kun armbånd til de hjælpere der har 2 vagter, eller
én vagt af 8 timers varighed.
Når man er på arbejde i forbindelse med festen udleveres der 5
stk. værdi-billetter pr. vagt.
Der er øl/vand og pizza til alle der har lukkevagter i Hyttefadet, K2teltet, Ølkassen og Det Store Telt fra onsdag til lørdag. Samt
naturligvis til alle der deltager i oprydning søndag aften.
Vi pakker ned søndag den 12. juli kl. 18.00 — 21.00.
Vi håber, at mange vil bakker op omkring nedpakning !
Afbud til:
Kasper Glyngø 29244174 / [email protected]
Vi kan altid bruge en ekstra hånd. Så har du en ekstra hjælper så
giv lyd.
Hjælperplanen er også lagt på www.juelsmindehavnefest.dk
Hjælperfest er lørdag d. 19. september i OVERRASKELSE
Med ønsket om en god fest.
Havnefestudvalget
Side 2
INDHOLDSFORTEGNELSE
Side 4 Hjælper info.
Side 5 Bar i Det Store Telt
Spritbar i Det Store Telt
Side 6 Hyttefadet
Side 7 Indgange
Bankospil
Side 8 Bodega Ølkassen
Fotograf
Opkridtning
Side 9 Grilltelt
Morfars madtelt
Side 10 Opstilling lyd og lys i det store telt.
Opstilling lyd og lys i Hyttefadet + Stand up.
Bar til sildebord
Side 11 K2
Herrefrokost
Side 12 Kontorvogn
Fodbold Manta Doc Cup
Øl-salg til fodbold.
Side 13 Stand up
Indkøb
Pony ridning
Sortere tom emballage
Børnekræmmermarked
Side 14 Opstilling
Pladsansvarlige
Toiletter
Side 15 Havnefestudvalget
Side 3
Hvad vil det sige at være hjælper l Juelsminde Havnefest ?
Vi vil som al
d forsøge at lave den bedste Havnefest nogensinde, og det kan vi kun
gøre med hjælp fra jer – VERDENS BEDSTE HJÆLPERE.
Derfor har vi i Havnefestudvalget med hjælp fra vores formænd lavet denne skrivelse
om hvad det vil sige at være hjælper l Juelsminde Havnefest.
Det forventer vi af dig:
Du møder op l infomøde rsdag den 7. juli kl. 19.
Du møder op og er klar ca. 15 minu%er før din vagt begynder.
Du bliver på din vagt ind
l du bliver afløst, overlader stedet pænt og rydeligt.
Ved lukkevagter hjælper du med oprydning, som koordineres af din formand.
A*ud ved sygdom eller anden akut situa
on, skal de%e ske l formand eller
alterna
vt Kasper Glyngø. (29 24 41 74 / [email protected])
Det er lladt at indtage alkohol i moderater mængder når du er på arbejde.
Det er IKKE lladt at være fuld under vagten, og kan medføre bortvisning.
Vi forsøger at møde vores kunder/gæster med et smil, al
d være behjælpelige.
Mangler du noget på din vagt, eller har du andre spørgsmål, re%es disse l din
formand eller den pladsansvarlige.
Dee kan du forvente af os: (Havnefestudvalget og din formand)
Vi sørger for at du har fået det rig
ge personale tøj udleveret.
Vi sørger for at du ved hvad du skal bruge l din vagt, og hvor du finder de%e.
Havnefest udvalget forsøger så o7e som muligt at være repræsenteret på
pladsen, og vi forsøger at komme rundt og hilse på så mange af vores frivillige
som muligt.
Der vil al
d være en pladsansvarlig lstede på pladsen. Denne person har det
øverste ansvar, info om hvem de%e er findes i hjælperplanen.
Vi vil i Havnefestudvalget meget gerne høre jeres idéer, kommentarer og tanker
omkring hvad der kan gøres bedre l Havnefesten. Det er svært at ændre
under selve festen. Derfor modtager vi meget gerne jeres idéer på mail, eller l
evalueringsmøder. Mail l [email protected]
Dee får du som hjælper:
5 stk værdibille%er (øl/sodavands billet) pr. vagt.
Hjælperarmbånd som giver adgang l stand-up og koncerter i Det Store Telt
torsdag - lørdag.
Krav: 2 vagter eller én vagt af minimum 8 mers varighed.
Pizza, øl & vand e7er oprydning, gælder alle lukkevagter fra onsdag l lørdag.
Mad og drikke l alle der hjælper med nedpakning søndag.
Stor hjælperfest i e7eråret.
Side 4
Det store telt
Fredag den 10/7 kl. 19:00 — 03:00
Leif Petersen (Formand)
Peter Stenkjær (Formand)
Charlotte Larsen
Ina + Mogens Stærk
Dorte Pedersen
Vivi + Lars Jessen
Bente Blenker
Simon Gadegård Koch
Lennard Feldt
Kristian Haagensen
Steen Glyngø
Henriette Stenkjær
”Nong” Enevoldsen
Poul Kvist + Helle Jensen
Marianne Le Fevre + Peter Møller
Dorthe Jørgensen + Bjarne Færk
Det store telt
Lørdag den 11/7 kl. 19:00 — 03:00
Britta Roslyng (Formand)
Lars Bøtker (Formand)
Lene Høj
Thomas Lykkegaard
Eva Godsk
Jesper Hedager
Jette Skytte
Troels Madsen
Pia Laursen
Ole Andersen + Torben L. Rasmussen
Ann Lausten
Mathias Hansen
Dorte ”Breth” Andersen
Lars Ree + Lars Erik Skytte
Det store telt — Spritbar
Fredag den 10/7
Lørdag den 11/7
kl. 19:00—03:00
kl. 19:00—03:00
Line Christensen (Formand)
Kenneth Knudsen (Formand)
Caroline Hausner
Lisa Olesen
Anette Overby
Tina Olesen
Katrine Østergaard
Line Rørbye
Michaelle Sørensen
Jesper Knudsen
Renée Pagel + Troels Jakobsen
Dennis Knudsen
Side 5
Hyttefadet
Onsdag den 8/7
kl. 18:00 — 02:00
Elma Nordfoss
Kasper Skytte
Simone Kilde
Anne-Louise Hagh
Hyttefadet
Torsdag den 9/7 kl. 18:00 — 02:00
Kasper Skytte
Kim Laursen
Ronni Laursen + Anders Juul
Carsten Hjerrild
Hyttefadet
Fredag den 10/7 kl. 16:00 — 19:00
Tove Lykkegaard
Karsten Kock
Hyttefadet
Fredag den 10/7 kl. 19:00—03:00
Aksel Bech
Flemming Ravn
Dorte Bæksted + Preben Bæksted
Hanne Røjkjær
Diana Jepsen
Torben Aksel
Hyttefadet
Lørdag den 11/7 kl. 16:00 — 19:00
Simon Trier + Klaus Kristiansen
Mathias H. Jørgensen
Hyttefadet
Lørdag den 11/7 kl. 19:00 — 03:00
Aksel Bech
Elma Nordfoss
Frede Justesen
Diana Jepsen
Anette V. Nielsen + Flemming Ravn
Karsten Peters
Hyttefadet
Søndag den 12/7 12:00 — 17:00
Carsten Hjerrild
Bjarne Haar Madsen
Side 6
Indgang Det Store Telt
Fredag den 10/7 kl. 19:00 — 24:00
Jette Danielsen
Gita Ibsen
Karl Erik(Kalle) Nielsen
Joan Cwiek
Niels Henrik Cwiek
Ninna Kirkedahl + Cecilie Ibsen
Indgang Herrefrokost
Lørdag den 11/7 kl. 12:30 — 13:30
Torben Johannesen
Mette L. Andersen
Indgang Det Store Telt
Lørdag den 11/7 kl. 19:00 — 24:00
Anette Nørgaard
Mette Kjærgaard
Christian Munch Hansen
Karla Hansen
Mogens Pedersen
Anne-Marie K. Nielsen
Klaus Krøner
Morten Thomsen
Bankospil Onsdag den 8/7 kl. 17:00 — 23:00
Salg af plader:
Erik Arp – Tove Jensen – Jette Foldø – Erik Foldø – Jens Mortensen – Joan Bilde
Lotteri: Helle Due – Bente Wiin – Bjarne Nymand – Ivan Pedersen
Opråber: Kaj Vestergaard
Kontrollanter: Jens T. Petersen – Henning Skødt - Bente Wiin – Jette Foldø
Gevinst udlevering: Jens T. Petersen – Erik Foldø – Bjarne Nymand – Henning Skødt
Gevinst opstilling: Hanne Petersen – Poul Anker Petersen – Jens T. Petersen
Walkie-Talkie: Erik Arp – Poul Anker Petersen – Jens Mortensen
Gevinst afhentning: Hanne Petersen – Erik Arp – Ulla Buxbom – Tove Jensen
Kaffe: Ulla Blåbjerg – Bjarne Haar
Bar: Per Hansen + Else Røikjær
Side 7
Bodega Ølkassen
Onsdag den 8/7
kl. 14:00—19:00
Onsdag den 8/7
kl. 19:00—02:00
Diana Valentin
Theresa Le Fevre
Christina Elstrøm + Mette Lauridsen
Katrine Matzen
Bodega Ølkassen
Torsdag den 9/7
kl. 16:00—21:00
Torsdag den 9/7
kl. 21:00—02:00
Diana Valentin
Torben ”Buster” Larsen
Christina Elstrøm + Mette Lauridsen
Katja Dalsgaard
Bodega Ølkassen
Fredag den 10/7
kl. 15:00—20:00
Fredag den 10/7
kl. 20:00—02:00
Diana Valentin
Katerina Freng + Bo Floutrup
Sarah Fynbo + Katja Dalsgaard
Charlotte V. K.
Bodega Ølkassen
Lørdag den 11/7
kl. 11:00—19:00
Lørdag den 11/7
kl. 19:00—02:00
Winnie + Per Lykke
Henrik Valentin
Gitte + Claus Jacobsen
Kasper Birk
Bodega Ølkassen
Søndag den 12/7 kl. 11:00 — 16:00
Sarah Fynbo
Else Røikjær
Fotograf
Benny Selch
Opkridtning
Ole Enevoldsen + Flemming Thjellesen
Side 8
Grillteltet
Onsdag d. 8/7— Søndag d. 12/7
Mikael Hartmann + Dorte Andersen
Erik Nielsen + Eva Godsk
Bent Laursen + Anette Spliid
Ida Andersen + Kim Laursen
Robert Kørup + Dorthe Andersen
Søren Jacobsen + Lene Høj
Lars Kristensen + Henrik Larsen
Michael Thomsen
Hans Ole Nielsen + Connie Nielsen
Bjarne Færk
Morfar´s madtelt
Torsdag den 9/7 kl. 16:30 — 21:00
Knud Erik Hansen
Anette V. Nielsen
Anja Nielsen
Lars Møller + Lis Jepsen
Morfar´s madtelt
Fredag den 10/7 kl. 16:00 — 20:00
Knud Erik Hansen
Anette V. Nielsen
Christian Nielsen
Lis Jepsen
Morfar´s madtelt
Lørdag den 11/7 kl. 9:00 — 20:00
Knud Erik Hansen
Lars Møller
Lisbeth Møller
Christian Nielsen
Marianne Friis
Anja Nielsen
Lars Kiær
Lis Jepsen + Klaus Damgaard
Morfar´s madtelt
Søndag den 12/7 kl. 9:00 — 18:00
Knud Erik Hansen
Christian Nielsen
Anja Nielsen
Klaus Damgaard
Lis Jepsen
Birgitte Damgaard
Side 9
Bar til Sildebord
Søndag den 12/7 kl. 11:00 — 16:00
Helle Fogh Thomsen
Kasper S. Andersen
Lene Graversen
André Hasfeldt
Christian Schrøder
Lone D. Nielsen
Stand up + Musik i Hyttefadet
Torsdag den 9/7
Kasper Glyngø
Opstilling lyd og lys i det store telt
Fredag den 10/7
Kim Erfurt
Thomas Christiansen
Steen Glyngø
Lars Lange
Christian Schrøder
Jorma Nykeri
Lars Molgjer
Kasper S. Andersen
André Hasfeldt + Morten Thomsen
Ivan Skytte + Kasper Glyngø
Opstilling lyd og lys i det store telt
Lørdag den 11/7
Ivan Skytte
Kasper Glyngø
Christian Schrøder
Simon Trier
Jorma Nykeri
Rupert Carlsen
Allan Kristiansen
Optog
Søndag den 12/7 kl. 13:00
Kaj Vestergaard
Mette L. Andersen
Side 10
K2-telt
Torsdag den 9/7 kl. 18:00 — 03:00
Rasmus Graff Formand
Simon Eldevig Formand
Jonas Østergaard +
Jannick Hansen
Mike Reedtz
Mathias Bjerg
Amalie Thysen
Nicolai Kring
K2-telt
Fredag den 10/7 kl. 18:00 — 03:00
Rasmus Graff Formand
Simon Eldevig Formand
Jonas Østergaard + Lasse Christensen
Amalie Thysen
Jannick Hansen
Mike Reedtz
Andreas Brøndserud
Ronni Laursen
K2-telt
Lørdag den 11/7 kl. 18:00 — 03:00
Mathias Bjerg Formand
Caroline Sørensen
Sebastian Sørensen
Søren Engkær
Mai Kristensen
Nicolai Kring
Kristoffer Klercke
Nanna Hofman
Herrefrokost
Lørdag den 11/7 kl. 11:00—16:00
Frederikke Sørensen (Formand)
Sarah Paaske
Lykke Linnet
Camilla Schmidt
Jannie Svane
Nicoline Egholm Frederiksen
Side 11
Kontorvogn
Onsdag den 8/7
Kl. 16:00 — 19:00
Linda Tønnesen
Kl. 19:00 — LUK
Dorte Damgaard
Kontorvogn
Torsdag den 9/7 kl. 17:30 — LUK
Linda Tønnesen
Christina Bentzen
Kontorvogn
Fredag den 10/7
kl. 15:00 — 17:00
Linda Tønnesen
kl. 17:00 — LUK
Hanne Falken + Sv. Aage Nielsen
Kontorvogn
Lørdag den 11/7
kl. 8:00—12:00
kl. 12:00—17:00
Winnie Lykke
Malene Glyngø
kl. 17:00—LUK
Linda + Michael T.
Kontorvogn
Søndag den 12/7
kl. 8:00—12:00
Malene Glyngø
kl. 12:00—LUK
Linda Tønnesen
Fodbold
Onsdag 8/7 kl. 14:00 — 20:00
Katerina Freng
Poul Dam 14.00
Charlotte V. K.
Flemming Thjellesen 15.00
Bo Floutrup 14.00
Per Lykke 17.00
Kristian Eldevig 14.00
Michael Andersen 14:00
Kasper ”Bubber” 17:00
Per Jørgensen 17:00
Øl-salg til fodbold
Onsdag den 8/7 kl. 14:00 — 21:00
Knud Erik Hansen
Anette Nielsen
Ulrik Jacobsen
Side 12
Stand up
Torsdag den 9/7 kl. 17:00 — 22:00
Martin Ross - barformand
Steen Glyngø - barformand
Miki Vagndorf
David Jepsen
Steffan Stenkjær
Christian Schrøder
Niels Klejsgaard Hansen
Lenni Feldt
Maiken Wiin
Lotte Mikkelsen
Theresa Le Fevre
Katrine Matzen
Tove Lykkegaard
Camilla Søby S. + Cecilie Ibsen
Pony ridning
Søndag den 12/7 kl. 11:00
Lotte Nørgaard Mikkelsen
Sortere tom emballage
Lørdag den 11/7 9:30 - 12:00
Julie Skytte + Cecilie Glyngø
Søndag den 12/7 9:30 - 12:00
Adam Sørensen + Jakob Skytte
Børnekræmmermarked
Søndag den 12/7 kl. 8:30 — 9:30
Per Hansen
Svend ”ÅG” Nielsen
Indkøb
Peter ”ÅG”
Side 13
Opstilling
Mandag — Onsdag den 6/7 - 8/7
Jonas Nonbo
Henrik S + Viktor G,
Jacob H + Jacob W
Nikolaj H + Mathias K
Ronni M + Rasmus J
Dennis K + Rasmus G
Nikolaj M + Mark V
Bo K + Mike R
Lasse A + Jonas Bubs
Christian K + Jacob N,
Kristoffer Zeeberg
Ulrik Jakobsen
Pladsansvarlig
Onsdag den 8/7
Kl. 8:00 — 15:00
Kl. 15:00 — LUK
Jonas Nonbo
Sten Glyngø
Pladsansvarlig
Torsdag den 9/7
Kl. 8:00 — 15:00
Kl. 15:00 — LUK
Jonas Nonbo + Rasmus Jensen
Jacob Willer
Pladsansvarlig
Fredag den 10/7
Kl. 8:00 — 16:00
Kl. 16:00 — LUK
Rasmus Jensen + Nicolaj Sørensen
Jonas Nonbo + Peter ÅG
Pladsansvarlig
Lørdag den 11/7
Kl. 8:00 — 16:00
Kl. 16:00 — LUK
Bo Kristensen + Jacob Nonbo
Christian Kaas + Nikolaj Arndt
Pladsansvarlig
Søndag den 12/7
Kl. 8:00 — 13:00
Per Hansen + Svend ”ÅG” Nielsen
Kl. 13:00 — LUK
Jonas Nonbo
Toiletter
Ulla Andersen + Jørn Andersen
Side 14
HAVNEFESTUDVALGET
Jonas Nonbo
Formand
20 47 67 48
[email protected]
Linda Tønnesen
Sekretær
40 53 83 30
[email protected]
Peter Danielsen
Talsmand/PR/Indkøb
29 76 12 15
[email protected]
Christian Kaas
Marketing Ansvarlig
22 41 55 34
[email protected]
Nickolaj Sørensen
Udvalgsmedlem
53 63 71 30
[email protected]
Tage Friis
Musik
24 26 97 81
[email protected]
Poul Erik Wiin
Udvalgsmedlem
40 84 94 10
[email protected]
OMRÅDEANSVARLIGE
Niels Karmark
Kræmmermarked
24 61 12 76
[email protected]
Christina Bentzen
Sponsor
40 29 05 63
[email protected]
Kasper Glyngø
Hjælpere
29 24 41 74
[email protected]
WWW.JUELSMINDEHAVNEFEST.DK
Side 15