Skt. Hans Fest Rask Mølle - Rask Mølle & Omegns idrætsforening

Skt. Hans Fest
Rask Mølle
Den 17.-21. juni 2015
• Husk det store sponsorbankospil
onsdag den 17. juni kl. 19.00
• Lørdag er der optog fra Brugsen
til stadion kl. 12.30
• Vi tar imod Dankort!
Onsdag D. 17. juni
19.00
PROGRAM
Bankospil i hallen
Torsdag D. 18. juni
19.00
00.00
Rafle-, whist- og Margit-turnering (Se side 3)
Teltet lukker Udskænkning stopper 23.45
Fredag D. 19. juni
16.00
17.00
17.00 - 21.00
18.00 - 20.30
18.30
20.00 - 01.00
01.00
Børnefodbold
Der tændes op i grillen (Se midtersider - A)
Festpladsen åben Hoppeborg, tombola, sømslåning m.m.
Fodboldafslutning ungdom med disko fra kl. 19.00
Five á side fodbold (Se side 6)
Musik i teltet Emil Buur styre musikken
Teltet lukker Udskænkning stopper 00.45
Lørdag D. 20. juni
12.30
13.00
13.30 - 16.30
13.30
13.30
19.00 - 02.00
02.00
Mødes ved Brugsen som er vært med en øl/vand
Optog til stadion med Horsens Garden i front
Festpladsen åben Hoppeborg, tombola, sømslåning m.m.
Opstart Gadefodbold (Se side 7)
7. kl. kommer og laver børneaktiviteter
Fællesspisning og dans i teltet. (Se midtersider - B)
Teltet lukker Udskænkning stopper 01.45
Søndag D. 21. juni
09.30
10.30
12.00
13.00
14.15
15.30
16.00
Morgenkaffe i teltet Pris kr. 30,Tennisturneringen starter
Petanque og kroket starter
Vandrebanko i Rask Skov Arrangeret af ROI’s Venner
Festpladsen åbener
Der serveres Sild og Brød Pris: kr. 20.DGI Østjyllands Senior sommerhold
Bakkeløbet
Udtrækning af ROI’s Klublotteri
Udtrækning af sponsorpræmier
Festpladsen lukker
STORT ONSDAGS BANKO
Onsdag d. 18. juni kl. 19.00 i Rask Mølle Hallerne
Kæmpe bankospil i hallen. Gevinster for over 22.000 kr.
SPILTURNERING
Torsdag d. 19. juni kl. 19.00 i teltet
Der bliver afviklet tre turneringer. Den traditionelle Løgn turnering, en whist
turnering og den lidt mere børne-/ familievenlige Margit turnering.
Whist turneringen
• Vi spiller tre runder a’ 16 spil.
• Der trækkes nye spillere ved hver runde.
• Der er præmie til vinder ved hvert bord i hver runde.
• Mellem 2 og 3 runde er der kaffe & brød.
• Pris for spil kaffe kr. 80.• Tilmelding ikke nødvendig
• DER SPILLE IKKE HOLDTURNERING
• v/spørgsmål kontakt da Bjarne Larsen 20 35 39 86.
Løgn turneringen
• Der stilles udelukkende op i fire-personers-hold. Pris kr. 320.- pr hold
• Der er præmier til bedst hold, samt til de tre bedste individuelle spillere.
• De øvrige regler er som de foregående år. Reglerne vil kunne findes i teltet.
Margit turneringen
• Et forholdsvis simpel spil med seks terninger.
• Der spilles kun som enkeltperson. Pris kr. 60.- pr. person
• Reglerne vil kunne findes i teltet.
• Har du ikke prøvet det før, kan det hurtigt læres af de mere erfarne spillere.
HUSK
ROI klublotteri
Pris 50,- kr/stk.
Kan købes hos:
Egelinds Malerfirma
Dagli’Brugsen
vKlubhuset
Franks Grill
Fredag starter Frank
op i grillen kl. 17.00
A
Tirsdag d. 23. tændes op
i grillen kl.18.00 hvor der
kan købes pølser, øl og
vand i forbindelse med
Skt. Hans Bål
Ad Libitum
spiller op
til dans
lørdag aften
OBS
Tilmelding til
fællesspisning
Senest kl. 15.00
lørdag!
Emil Buur
spiller op
fredag aften
Torsdag kl. 19.00
Spilaften
Der spilles i år turneringer i Løgn, Whist og
Margit!
Fællesspisning
Lørdag
B
Musik:... Ad Libitum
Menu:... Helstegt pattegris. m/tilbehør.
Pølser til de
børn som ikke
vil have menu.
Drikkevarer skal
købes i teltet.
Husk at medbringe
service og bestik
Tilmelding til spisning
senest lørdag kl. 15.00
Pris entre/spisning
Voksne:180,Børn fra 10 til 14 år: 75,Entre efter spisning: 75,-
FIVE-A-SIDE
Fredag d. 20. juni kl. 18.30
Igen i år vil ROI arrangere et Five-a-side stævne i forbindelse med Sankt Hans
Festen. Der vil blive indbudt til to rækker, en åben række, hvor deltagerne
skal være født i 1999 eller før, og en oldboys-række, hvor de mandlige spillere
skal være fyldt 32 år på spilledagen. Aldersgrænsen gælder ikke for damespillere.
Regler - tilmelding m.m.
Spillere:
Hvert hold består af otte spillere, hvoraf mindst én skal
være en dame. På banen må der være fem spillere og
der skal altid være mindst en dame på banen - undtaget
hvis denne bliver udvist.
Fast målmand, her gælder reglerne for udendørsfodbold. Alle deltagerne skal være født i 1999 eller før.
Spilledragt:
Der må kun spilles i fodboldstøvler. Ens spilledragt
tilrådes - overtrækstrøjer kan lånes. Brug meget gerne
fantasien i forbindelse med spilledragten.
Spilletid:
Ca. 10-12 min. pr. kamp.
Spilleplads:
Der spilles på lille bane (ca. 45 m. x 25 m.) og minimål.
Gebyr:
Pr. hold kr. 200,- som betales inden første kamp.
Turneringsafvikling:
Holdene deles op i puljer á fire eller fem hold.
Såfremt der er to eller flere puljer vil der blive afsluttet
med en finale eller finalerunde.
Hvem kan deltage: Der er fri tilmelding: firma-/gadehold m.m.
Præmier:
LOKALTØMREREN, Allan Hinrichsen, har skænket en
vandrepokal, som ikke kan vindes til ejendom.
Personlige præmier til vinderne.
Regler:
Der spilles i princippet efter indendørsregler.
Tilmelding:
SENEST FREDAG DEN 12 JUNI TIL
Arne Hansen 75 67 85 28
Frank Laursen 51 52 65 75
BEMÆRK!
Klubhuset lukker
en time efter sidst
spil- lede kamp.
GADEFODBOLD
Lørdag d. 21. juni kl. 13.30
Rask Mølle og Omegnens Idrætsforening indbyder hermed byens og egnens
befolkning til den årlige gadefodboldturnering.
Vi gør opmærksom på at hold fra omegnsbyerne ligledes kan tilmelde sig
turneringen. Turneringsformen vil blive fastlagt når vi kender deltagerantallet.
Der må gerne deltage flere hold fra samme gade. Endvidere må to eller flere
gader gerne slå sig sammen. Vi forventer at være færdig senest kl. 16.00.
Spilleregler for gadefodbold:
1. Det hele er kun for sjov!
2. Hvert hold består af 7-12 spillere. 7 spillere på banen - flydende udskiftning.Der må højst være to øvede spillere på banen (drenge og opefter)
- gælder ikke for piger og damespil- lere. De øvede må ikke lave mål. Der
skal være mindst to piger/damer på banen hele tiden.
3. Der skal spilles i gummisko eller andet ufarligt fodtøj.
Tilmeldingsgebyr: Pr. hold kr. 200,- Betales på spilledagen.
Tilmelding:
SENEST FREDAG DEN 12. JUNI TIL
Arne Hansen 75 67 85 28
Frank Laursen 51 52 65 75
Tilmelding til fællesspisning:
Tilmelding til Lene Stormborg på tlf. 53 64 30 50
eller på pladsen ved dommerbordet, senest kl. 15.00
HUSK Der er pokal til bedst udklædte gade!
SKT. HANS AFTEN
TIRSDAG D. 23. JUNI
18.00 F
rank tænder op i grillen
– der kan købes pølser/brød,
øl og vand
20.00 S
kt. Hans Bål
– Båltale v/Ole Vind
SPONSORER I ROI
v/Rene Midtgaard