Grafik, indrammet

Vangsgaards
udsalgskatalog
Grafik
Vejledning:
Kataloget er delt op i to kategorier.
Den første er: Grafik, indrammet. Den anden er en
blandet kategori, som er kendetegnet ved, at grafikken
ikke er indrammet.
Grafik, indrammet er opdelt alfabetisk, hvorimod den
blandede kategori ikke er.
Hvis man er interesseret i en særlig kunstner eller
motiv, kan man søge i katalogets tekst. På windowscomputere, trykker man CTRL og F på samme tid for at
starte en søgning. På Mac trykker man Cmd og F.
Størstedelen af den indrammede grafik har vi
fotograferet.
Notér nummeret fra kataloget og find grafikken på
www.antikvariat.net. F.eks. har Napoleon til venstre
nummeret 566181, som du blot indtaster i søgefeltet på
www.antikvariat.net.
Endelig er man også velkommen i vores butikker i
Fiolstræde 34 og 31, hvor grafikken befinder sig.
Rabatten på 25% skal fratrækkes den anførte pris i
kataloget og butikkerne. Vi tager forbehold for udsolgte
varer, da udsalget er baseret på “først til mølle” princippet.
Gælder til 1. november 2015
Indholdsfortegnelse:
Grafik, indrammet ............. 3
Grafik, blandet ................... 21
Grafik, indrammet
[108302] SANKT JERONIMUS ved skrivearbejdet/Saint Hieronimus in his
Studio.
Orig. træskåret illustration på bogside, Paris c. 1510./Woodcut illustration
(12,8x10,2 cm) on full page from: Biblia Gallica. A Verard, Paris c. 1510. Folio.
Mounted. In nice new silver frame. Kr. 2,500.00
* Very charming view into the studio of an early Renaissance scholar who sits
writing, surrounded by his books.
[471777] 10 UNGE KUNSTNERE. Udstilling.
Originalt litografi (udstillingsplakat). Motivmål (h x b): 45 x 31 cm. Rammemål:
59 x 44 cm. Monteret med passepartout i moderne sort ramme. Kr. 2,800.00
* Udstillingsplakaten er signeret af alle ti deltagende kunstnere: Gunnar Westman,
Frede Christoffersen, Poul Bjørklund-Rasmussen, Henry Heerup, Erling
Frederiksen, Dan Sterup-Hansen, Tage Klüwer, Ulf Rasmussen, Louis Ehlers og
Knud Raaschou-Nielsen.
[428289] AALBORG- BRUUN, I.C. Prospect af Aalborg seet fra Sundby
Skandsebakker.
Litograferet prospekt af Aalborg set fra Nørresundby. I.W. Tegner & Kittendorff
efter tegnet forlæg af I.C. Bruun, København (c. 1860). Lysmål: 40x66,5 cm.
Arkmål: 51x74 cm. I smuk samtidig svær guldramme. Ganske svagt plettet i
margenerne. . Kr. 5,000.00
* Dekorativt og særdeles detaljeret prospekt af Aalborg omrking 1860. Bykernen
breder sig langs Limfjorden, og tegneren har omhyggeligt gjort rede for de enkelte
huses og kirketårnes udseende. Det fremgår, at Jens Bangs Stenhus med sine
renæssancegavle satte sit præg på byens skyline. I forgrunden ses Nørresundby.
Mellem denne og Aalborg ligger fjorden med et veritablet opbud af tidens skibe,
fra pæreskuder til anselige hjuldampere. Et herligt fortællende topografisk blad.
[542585] ANDERSEN, H.C. [HANS ANDERSEN] - GERTNER, I.W. Orig.
radering af H.C.Andersen i hel figur.
Raderet af Magn. Petersen i 1864 og tegnet af I.W. Gertner i 1845. Farvelagt.
Plademål: 10 x 7 cm. Rammemål 28 x 22 cm. I solid forgyldt træramme. Kr. 1,500.00
* Westergaard nr. 268.
** Den fine radering er et eftertryk efter et forlæg fra 1845 og et af de eneste
samtidige helfigursportrætter af eventyrdigteren.
[190807] ANONYMOUS. Das Eichhorn.
Handcoloured engraving (Nuremberg, c. 1802). 31x21 cm. With wide margins on
all sides. Except for a small brownish spot in fine condition. Mounted and framed
in recent golden frame. Kr. 2,200.00
* Decorative portrait of a European (red) squirrel, shown both as living and as
skeleton.
[414623] ANTVORSKOV - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af AntvorskovSlott i Sædland at See mod Byen Slagelse Anno 1755.
Kobberstukket prospekt af Antvorskov efter forlæg af Johan Jacob Bruun,
København (1755). Lysmål: 17,5x24,5 cm. Med brede marginer. Indrammet i
nyere sølvramme. Kr. 1,000.00
* Dekorativt prospekt af det enorme anlæg, der lå, hvor motorvejen i dag passerer
næstsidste trafikcenter før Storebælt (synlige ruiner, men meget er der ikke at se).
Egentlig var der tale om et Johanitterkloster, som Frederik II lod ombygge til slot,
så kongelige rejsende kunne afvente medvind over Storebælt i passende rammer.
Frederik II døde her i 1588. Hele herligheden blev solgt til nedrivning omkring
1770. Slottet er gengivet med landevejen til Korsør og klostermarken i forgrunden.
Over de imponerende bygningsmasser knejser klosterkirkens smukke gotiske spir.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[320525] ÅRHUS - STAGE, MADS. Marselisborg.
Orig. akvarel i farver, signeret Mads Stage 1986. Lysmål: 40x25 cm. Arkmål:
52x33. Monteret på baggrund i ny grå aluminiumsramme. Kr. 750.00
* Dekorativ og topografisk korrekt gengivelse af Marselisborg set mod facaden
mod Århus-bugten. Slottet blev bygget omkring år 1900 efter tegninger af Hack
Kampmann som en folkegave til daværende prins Christian (X) og prinsesse
Alexandrine. Parret benyttede slottet livet igennem. Det opfyldte dermed
sin mission: At skabe en residens, der knyttede landets monark til Jylland.
Enevoldskongerne havde unægtelig ikke overrendt deres jyske besiddelser.
[443334] ATLAS - FALCK, PETER. (Geographisk Atlas aflagt efter
stereographiske Regler og de nyeste Opdagelser, samt et kort Udtog af Geographien
og Genealogien/Atlas géographique dressé selon les regles steréographiques et
selon les plus nouvelles couvertes, avec un abrege de geographie et de genalogie
en Danois et en Francois). 2 map sheets.
2 engraved maps sheets (of 4), (Copenhagen 1779). Engraved by Ole Nielsen Flint
after compilations made by Peter Falck. 55x132 cm. In late 19th century silverpainted frame. Paper somewhat browned. . Kr. 24,000.00
* Bibl. Dan. II, 390. Ehrencron-Müller III,12.
** Very rare. The lower half of a Danish wall map, compiled by Peter Falck
(1730-80) who was professor in mathematics at The Copenhagen University, and
engraved by Ole Niels Flint (1739-1808). Both served the Danish navy, Falck as
teacher for the cadets, Flint as engraver. Falck’s position as a teacher is clearly
reflected in the immense amount of details and information to be found within the
atlas.
*** The image represents the lower half of the entity, with the southern
hemisphere in the center with an outer circular composition of smaller maps and
views. Denmark plays a central role in the composition: A general map, maps of
different provinces along with views of Elsinore, Copenhagen and the royal palace
of Christiansborg. Among the larger-scale maps is a detailed map of Iceland, a
maps of Europe and Asia including a faint impression of Australia, and a map of
the American continents. The geographical composition is framed by coats-ofarms of and information about different European monarchs. An impressive and
most decorative piece. .
[191107] BERGER, JOHAN JUST - CLEMENS, J.F. Io. Iustus de Berger.
Kobberstukket portræt af J.F. Clemens efter maleri af Jens Juel. København 1781.
Plademål: 25,5x18,5 cm. Med c. 3 cm marginer på alle sider. Gl. fugtskjold nederst
på bladet. Tilskrift under nederste kant: “fra A. Clemens 1833”. I forgyldt ramme
fra c. 1850. Kr. 1,000.00
* Westergaard 805. Smukt udført og karakterfuldt portræt af den kongelige
livlæge Johan Just Berger (1723-91). Det malede forlæg befinder sig i dag på
Frederiksborgmuseet.
** Berger var læge for Christian VII efter Struensee.
[444669] BINDESBØLL, THORVALD. Original tegning: Godfred af Ghemen
1490-1890.
Orig. tegning udført med blyant, tusch og vandfarve. Forstudie til titelside i
Forening for Boghaandværk Aarsskrift 1890. København (1890). Lysmål: 51x39
cm. Arkmål: 61x50 cm. I samtidig ramme. Velbevaret. . Kr. 5,000.00
* Et boghistorisk klenodie: Den monumentale, sprudlende og særdeles dekorative
tegning er forstudie til titelsiden til den første artikel (Chr. Bruun om Godfred
af Ghemen, en af de første udøvende bogtrykkere i Danmark) i den første årbog
udsendt af Forening for Boghaandværk (rækken skiftede snart navn til Bogvennen,
der udkommer endnu). Bindesbøll må have skænket tegningen til årbogens udgiver
og redaktør samt foreningens grundlægger, xylograf F. Hendriksen, der havde
vennens værk hængende over sit arbejdsbord i Stormgade til sin død i 1938. .
[537477] BIRKEMOSE, JENS. Those Dammd Idiots.
Orig. akvarel og tegning. København ca. 1999. Signeret Jens to steder. Motivmål:
c. 29,5x42 cm. Monteret i ramme af sorte lister. Kr. 7,500.00
* Et stykke brevkunst eller mail art fra Jens Birkemose til ‘Kiki’ med håndskrevet
tekst på begge sider af et ansigt: ‘jeg har gravet mig ned for at få afsluttet en svær
opgave et kæmpe-maleri....’.
[537483] BIRKEMOSE, JENS. Dear Kikiboy you dirty little carrot.
Orig. akvarel og tegning. København ca. 1999. Signeret med et stort B. Motivmål:
c. 30x28 cm. Monteret i ramme af sorte lister. Kr. 5,000.00
* Et stykke brevkunst eller mail art fra Jens Birkemose til ‘Kiki’, hvor han skriver
med stor humor og meget erotik. Han er hjemvendt fra Bagirland ‘génnemristet af
elektrisk stol & photosex og finder dig på fire ben uden bukser på...’.
[537486] BIRKEMOSE, JENS. The blind blonde in search for a painter.
Orig. akvarel og tegning. København ca. 1999. Signeret med et stort B. Motivmål:
c. 30x28 cm. Monteret i ramme af sorte lister. Kr. 6,000.00
* Et stykke brevkunst eller mail art fra Jens Birkemose til ‘Kiki’, hvor han skriver
med stor humor og meget erotik. Han er hjemvendt fra Bagirland ‘génnemristet af
elektrisk stol & photosex og finder dig på fire ben uden bukser på...’.
[537487] BIRKEMOSE, JENS. The female shark: K.
Orig. akvarel, collage og tegning. Paris 1999. Signeret med blyant og med pen.
Motivmål: c. 29,5x21 cm. Monteret i ramme af sorte lister. Kr. 6,000.00
* Et stykke brevkunst eller mail art fra Jens Birkemose til ‘Kiki’, hvor han tilbyder
hende in pels af hajskind!.
[537490] BIRKEMOSE, JENS. Kære Kiki [Mickey Mouse].
Orig. tegning på et billede af Mickey Mouse. Cabo Verde 1999. Signeret med
blyant og med pen med et stor B. Motivmål: c. 28x20 cm. Monteret i ramme af
sorte lister. Kr. 6,000.00
* Et stykke brevkunst eller mail art fra Jens Birkemose til ‘Kiki’, hvor han opfordrer
hende til at rationere sig og dele sig ud i små portioner. Jens Birkemose har ofte
anvendt Mickey Mouse-figuren som platform til sin erotiske kunst.
[537491] BIRKEMOSE, JENS. A passion of modern man.
Orig. tegning med en enkelt lille montage af en avisoverskrift. 1999. Signeret med
blyant. Motivmål: c. 30x23 cm. Monteret i ramme af sorte lister. Kr. 6,000.00
* Et stykke brevkunst eller mail art fra Jens Birkemose til ‘Kiki’, der - måske udtrykker en erotisk længsel, men i hvert fald er et skeleteret selvportræt.
[475387] BO, LARS. Forfader.
Orig. gråtonet radering (1960). Plademål: 39x27 cm. Med brede marginer. Et af
35 eksemplarer; signeret af kunstneren. Indrammet med passepartout i sølvlakeret
træramme. Kr. 1,800.00
* Lars Bo værkfortegnelse nr. 18.
[496452] BO, LARS. Vinduer i murene.
Orig. farveradering. U.å. (1960). Motivmål: 45x34cm. Med brede marginer. Et af
70 eksemplarer, signeret af kunstneren. Indrammet med passepartout i guldlakeret
træramme. Kr. 1,800.00
* Lars Bo værkfortegnelse nr. 23. .
[497725] BO, LARS. Nocturne.
Orig. farveradering, 1961. Motivmål: 31x58cm. Med brede marginer. Et af 70
eksemplarer, signeret af kunstneren. Indrammet med passepartout i guldlakeret
træramme. Kr. 1,800.00
* Lars Bo værkfortegnelse nr. 35. .
[498230] BO, LARS. To vinduer (uden titel).
Orig. farveradering, Ca. 1962. Motivmål: 26x40 cm. Med brede marginer. Nr. 41 af
90. Signeret af kunstneren. Indrammet med passepartout i sølvlakeret træramme. Kr. 2,000.00
[560205] BO, LARS. Alf og fugle på telefontråd.
Orig. farveradering. U.å. (c. 1970). Motivmål: 42x56 cm. Med brede marginer. Et
af 1950 eksemplarer, signeret af kunstneren. Indrammet i en ældre guldramme. Kr. 2,000.00
* .
[537521] BOLSWERT, SCHELTE A - RUBENS, PETER PAUL. Den hellige
Familie med Anna og Johannes Døber.
Orig. kobberstik efter maleri af Peter Paul Rubens, (Antwerpen c. 1650). 39x30
cm. Tæt beskåret. Monteret på baggrund i svær 1800-tals guldramme. . Kr. 5,000.00
* Schelte a Bolswert (1586-1659) var en af sin tids førende nederlandske
fagkobberstikkere, der især er kendt for sine arbejder efter Rubens og van Dyck.
[524431] BONNÉN, FOLMER. Portræt af ung mand (selvportræt?).
Oliemaleri, olie på træplade, dateret 1917. Signeret FB. 54x31 cm. I samtidig svær
guldramme. Bag glas.. Kr. 2,000.00
* Karakterfuldt ungdomsarbejde af Folmer Bonnén (1885-1960). Bonnén gik på
Zahrtmanns skole 1906-08 og debuterede 1907 på Kunstnernes Efterårsudstilling.
I 1909 var han medstifter af kunstnergruppen De Tretten og fik et gennembrud
med maleriet “Ungdom i Aftensol”. Portrættet virker tidstypisk og beslægtet
med den tidlige danske modernisme med kraftige strøg og stærke farver. Siden fik
Bonnén en udtalt hang til national kunst og blev under besættelsen skribent ved
den nazistiske avis Fædrelandet. Efter 1945 hjalp selv ikke nok så stort et talent
mod den lige vej mod glemmebogen. .
[191277] BRANDES, SONIA. 2 orig. papirklip: “Den gyldne Skovdue” og
“Ræven, Rytteren og Skovens Herskerinde”.
Papirklip udført af sortfarvet kraftigt papir med fabulerende dyre- og fuglemotiver.
Hvert klip måler 78x20 cm. Monteret på karton med 5 cm margin hele vejen rundt
og indrammet i brede, lysbejdsede trærammer. Signeret “Sonia Brandes 1976”
under hvert klip. Kr. 9,000.00
* På bagsiden har kunstneren anført, at de to klip stammer fra en serie med titlen
“Den forunderlige Rejse”.
[524439] BROCKDORFF, VICTOR. Arbejderfamilie i et vindue.
Orig. farvelitografi. Signeret med blyant af Victor Brockdorff, 1965. Et af 200
nummerede eksemplarer. Motivmål: 38x60 cm. Med brede margener. Monteret
med passepartout i nyere guldramme. Kr. 1,400.00
* Venter på far... En mor og to børn ser over mod den store fabrik. .
[384858] BRUUN, CHR. V. Ridejunker.
Håndkoloreret kobberstik. (København 1837). Plademål: 9,5x15,5 cm. Med brede
margener. Samtidig kolorering. I nyere guldramme. Kr. 500.00
* Fra værket “Danske Uniformer” (1837-45). Den smukke håndkolorering er
antagelig udført af Bruun selv.
[384862] BRUUN, CHR. V. Oberst ved 2det Livr.
Håndkoloreret kobberstik. (København 1837). Plademål: 10x18 cm. Med brede
margener. Samtidig kolorering. I nyere sølvramme. Kr. 850.00
* Fra værket “Danske Uniformer” (1837-45). Den smukke håndkolorering er
antagelig udført af Bruun selv.
[384863] BRUUN, CHR. V. Secondlt. ved Prinds Christians Rgts Jægere.
Håndkoloreret kobberstik. (København 1845). Plademål: 9x20,5cm. Med brede
margener. Samtidig kolorering. I nyere sølvramme. Kr. 850.00
* Fra værket “Danske Uniformer” (1837-45). Den smukke håndkolorering er
antagelig udført af Bruun selv.
** Regimentschefen, prins Christian, var den senere Christian IX. Løjtnanten på
billedet kan meget vel være et protræt af den kønne unge prins med overskæg og
whiskers.
[384865] BRUUN, CHR. V. Secondlt. ved Slesvigske Jægercps.
Håndkoloreret kobberstik. (København 1845). Plademål: 9x19cm. Med brede
margener. Samtidig kolorering. I nyere sølvramme. Kr. 850.00
* Fra værket “Danske Uniformer” (1837-45). Den smukke håndkolorering er
antagelig udført af Bruun selv.
[384866] BRUUN, CHR. V. Generallt. ved Slesvigske Rgt..
Håndkoloreret kobberstik. (København 1845). Plademål: 10x16,5 cm. Med brede
margener. Samtidig kolorering. I nyere sølvramme. Kr. 850.00
* Fra værket “Danske Uniformer” (1837-45). Den smukke håndkolorering er
antagelig udført af Bruun selv.
[403890] BRUUN, CHR. V. Jagtjunker.
Håndkoloreret kobberstik. (København 1845). Plademål: 9,5x16,5 cm. Med brede
margener. Samtidig kolorering. I nyere guldramme. Kr. 850.00
* Fra værket “Danske Uniformer” (1837-45). Den smukke håndkolorering er
antagelig udført af Bruun selv.
[206967] CHRISTENSEN, POVL. Amled på møddingen.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og angivet som “ET”
(eget tryk) 1952. Motivmål: 23x13,5 cm. Arkmål: c. 30x20 cm. Monteret med
passepartout i stålramme. Kr. 1,250.00
* Motivet stammer fra Saxo og gengiver Amled, der for at vildlede sin fars morder,
spiller tosset og sidder omtrent bogstavelig taget i l... til halsen.
[527729] CHRISTENSEN, POVL. H.C. Andersen: Skyggen.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og angivet som “ET” (eget
tryk) 1952 (i bogform 1957). Motivmål: 26 x 16 cm. Monteret med passepartout
i sort træramme. Kr. 1,500.00
* Poul Holst nr. 138a.
** Fint motiv, hvor digteren - siddende over en stak bøger - betragter sin skygge,
der springer bort, ud ad vinduet.
[527730] CHRISTENSEN, POVL. H.C. Andersen: Nattergalen.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og angivet som “ET”
(eget tryk). Motivmål: 26 x 16 cm. Monteret med passepartout i sort træramme. Kr. 1,500.00
[527732] CHRISTENSEN, POVL. Amled på møddingen.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og angivet som “ET”
(eget tryk) 1952. Motivmål: 23x13,5 cm. Arkmål: c. 30x20 cm. Monteret med
passepartout i en sort træramme. Kr. 1,250.00
* Motivet stammer fra Saxo og gengiver Amled, der for at vildlede sin fars morder,
spiller tosset og sidder omtrent bogstavelig taget i l... til halsen.
træramme. Kr. 950.00
* Originaltryk fra bogudgivelsen fra 1951 (Holst nr. 111).
[527733] CHRISTENSEN, POVL. H.C. Andersen: Reisekammeraten.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og angivet som “ET”
(eget tryk). Motivmål: 26 x 16 cm. Monteret med passepartout i sort træramme. [527797] CHRISTENSEN, POVL. Caroler ved Juletid.
Orig. tryk på japanpapir. Signeret af Povl Christensen, mærket ET (eget tryk)
Kr. 1,500.00
* Ikke udgivet, men gengivet i Poul Holst bibliografi over Povl Christensen s. 23. og dateret 1956. Motivmål: 15,5 x 9,5 cm. Monteret med passepartout i sort
træramme. Kr. 950.00
[527786] CHRISTENSEN, POVL. St.St. Blicher: E Bindstouw.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og angivet som “ET” * Originaltryk fra bogudgivelsen fra 1956 (Holst nr. 135).
(eget tryk). 1944. Motivmål: 14 x 10 cm. Monteret med passepartout i sort
[527799] CHRISTENSEN, POVL. Johan Ludvig Heiberg: En Sjæl efter Døden.
træramme. Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og dateret 1946.
Kr. 1,200.00
* Motiv fra Povl Christensens illustrationer til Blichers ‘E bindstouw’ 1944 (Holst Motivmål: 13,5 x 9 cm. Monteret med passepartout i sort træramme. Kr. 1,000.00
nr. 158).
* Særtryk fra bogudgivelsen fra 1946 (Holst nr. 77).
[527790] CHRISTENSEN, POVL. Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og angivet som “ET” (eget [527802] CHRISTENSEN, POVL. H.C. Andersen: Fodreise fra Holmens Canal
tryk). Ikke dateret, men 1961. Motivmål: 15 x 11 cm. Monteret med passepartout til Østpynten af Amager i Årene 1828 og 1829.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen, mærket ET (eget tryk) og
i sort træramme. dateret 1939. Motivmål: 8,5 x 8 cm. Monteret med passepartout i sort træramme.
Kr. 1,200.00
* Herligt motiv af den stakkels Jeppe, der mærker Mester Erik danse på sine Signatur og datering næsten falmet væk, motivet er til gengæld helt frisk. Kr. 1,000.00
rygstykker. Efter bogudgivelsen fra 1961 (Holst nr. 151).
* Særtryk fra bogudgivelsen fra 1940 (Holst nr. 23a).
[527793] CHRISTENSEN, POVL. Jens Baggesen: Kallundborgs Krønike.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og angivet som “ET” (eget [527803] CHRISTENSEN, POVL. Poul Martin Møller: Lægdsgården i ØlsebyMagle.
tryk). 1961. Motivmål: 6 x 9 cm. Monteret med passepartout i sort træramme. Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og dateret 1948.
Kr. 1,000.00
* Rammende motiv af æslet, der læser bøger. Efter bogudgivelsen fra 1961 (Holst Motivmål: 12,5 x 7,5 cm. Monteret med passepartout i sort træramme. Kr. 950.00
nr. 152).
* Særtryk fra bogudgivelsen fra 1948 (Holst nr. 90).
[527795] CHRISTENSEN, POVL. Johan Ludvig Heiberg: En Sjæl efter Døden.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen og dateret 1946. [527806] CHRISTENSEN, POVL. Leonora Christina Uldfeldt: Grevinde
Leonora Christinas Jammersminde.
Motivmål: 13,5 x 9 cm. Monteret med passepartout i sort træramme. Orig. akvatinteradering. Signeret af Povl Christensen og dateret 1954. Motivmål:
Kr. 1,000.00
25,5 x 17,5 cm. Monteret med bred passepartout i en ufarvet træramme. * Særtryk fra bogudgivelsen fra 1946 (Holst nr. 77).
Kr. 1,500.00
[527796] CHRISTENSEN, POVL. Christopher Fry: Damen vil nødig brændes. * Særtryk fra bogudgivelsen fra 1955 (Holst nr. 131a).
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret af Povl Christensen, mærket ET (eget tryk)
og dateret 1951. Motivmål: 6,5 x 9,5 cm. Monteret med passepartout i sort [315710] CHRISTIAN IV - BÖNER, JOHANN ALEXANDER. Christiano
Quarto Re di Danimarca, & di Norvegia.
Kobberstukket portræt af Christian IV. Udført c. 1670. Lysmål: 23,3x15,5 cm.
Med brede marginer. Indrammet med passepartout i en nyere guldrammme. Kr. 1,500.00
* Faaborg 1265. Brystbillede af Christian IV, som han så ud omkring 1640, med
fransk kniplingskrave, Elefantordenen i kæde og den karakteristiske lange fletning.
[315713] CHRISTIAN IV - FRITSCH, C.F. Christianus de Vierde, by der gratie
Gods, Koning van Denemarken en Norwegen...
Kobberstukket portræt af Christian IV. Udført c. 1750. Lysmål: 15,3x9 cm.
Plademål: 17,3x11,2 cm.Med brede marginer. Indrammet med passepartout i en
nyere guldrammme. Kr. 1,000.00
* Faaborg 1167. Brystbillede af Christian IV, som han så ud omkring 1610, med
spansk pibekrave og marelokker ved begge ører.
[566701] CHRISTIAN IV - HEUER, W. Christian IV.
Kobberstukket portræt af Christian IV efter maleri af Karel van Mander,
København c. 1840. Lysmål: 37,2x29,5 cm. Plademål: 45x36,5 cm. Med brede
margener. Ganske svagt gulplettet. I bred guldramme fra c. 1880. Kr. 1,800.00
* Faaborg 1267. Trekvartfigur-portræt af Christian IV, som han så ud omkring
1640. Den bedste version af maleriet hænger i dag på Amalienborg. Dygtigt udført
kobberstikkerarbejde. .
[365660] CHRISTIAN IV - LODE, O.H. DE. Christianus den Fierde. Konge til
Danmark og Norge....
Kobberstukket portræt af Christian IV efter maleri af Karel van Mander, København
1755. Lysmål: 32,3x21 cm. Plademål: 34,1x23 cm. Med brede margener. I bred
guldramme fra c. 1880. Kr. 1,800.00
* Faaborg 1320. Brystbillede af Christian IV, som han så ud omkring 1640.
Dygtigt udført kobberstikkerarbejde. Billedet indgår i J.H. Schlegels storværk
“Geschichte der Könige von Dänemark” (1755). .
[98952] CLEMENS, J.F. Death of General Montgomery.
Engraving by J.F. Clemens after a painting by John Trumbull. Published in
London, February 1798, by A.C. de Poggi. 6th state. 56x79 cm. Fine impression.
Minimal foxing. In monumental mid-19th century golden frame. Kr. 6,500.00
* Swane 266. Fine impression of this great print, showing the heroic death of
American general Richard Montgomery (1738-1775) during the siege of Quebec.
Montgomery is the central figure in the picture, surrounded by soldiers in various
uniforms, scouts and even an Indian volunteer.
** Richard Montgomery was born in Ireland. Initially he served the British
forces in North America, but changed side and became second in command in the
Montreal expedition during the War of Independence.
*** John Trumbull´s (1756-1843) painting is a good example of his very narrative
pictures from the War of Independence. He met the talented Danish engraver
J.F. Clemens (1748-1831) in London while the latter considered pursuing an
international career. The first impression was published in 1795, and Clemens
was payed no less than 1050 Guineas for his work.
[537471] CLEMENS, J.F. Adam og Eva.
5 orig. kobberstik af J.F. Clemens efter forlæg af Nicolai Abildgaard, København
1779-1780. Motivmål: c. 20x14,4 cm. Monteret med passepartout i nyere
sølvramme. . Kr. 2,000.00
* Swane 123-127. Clemens’ og Abildgaards berømte og i sin tid kontroversielle
illustrationer til Johannes Ewalds stykke “Adam og Eva”, udført til udgaven af
Johannes Ewald samlede skrifter, der udkom fra 1780. Abildgaards frejdig forhold
til nøgenhed bevirkede, at han blev sat fra bestillingen som illustrator til resten
af værket. .
[422579] CLOUET, JEAN BAPTISTE LOUIS. Mappe Monde ou Globe
terrestre dressée sur les nouvelles Observations de Mrs. de l’Academie Royale
des Sciences et sur les Memoires les plus recents. Par Mr. l’Abbé Clouet de
l’Academie de Rouen.
Engraved double hemisphere map of the World. Paris 1765. Plate measures: 44x66
cm. With 2 cm margins. Contemporary handcolouring. Sheet with hardly visible
wrinkles. Marginal tears in right side repaired, not affecting motives. Mounted in
new wooden frame. Kr. 4,000.00
* .
[191307] CORNEILLE. Nuit solaire.
Litography in 4 colours, 1978. 75x55 cm. Number 3 of 250 copies, signed by the
artist. With 8 cm margins. Framed in modern silver frame. Kr. 3,500.00
[383163] DANMARK - HÜBNER, JOHANN. Regni Daniae in quo sunt Ducatus
Holsatia et Slesvicum, insulæ danicæ, provinciæ Iutia, Scania, Blekingia Nova
Tabula.
Kobberstukket generalkort over Danmark. Nürnberg ca. 1720. Lysmål: 48,3x58,5
cm. Plademål: 59x50 cm. Med brede margener. Samtidig håndkolorering. Stor s/h
kartouche med det store rigsvåben holdt af vildmænd. I sølvramme. Koloreringen
lidt falmet; i øvrigt et velbevaret og rent eksemplar. Kr. 4,000.00
* Dekorativt Danmarkskort, der viser landet i dets historiske udstrækning før
1658, hvor den østlige tredjedel blev afstået til Sverige. ** Very decorative map
of Denmark, showing the extension of the country before the Scanian provinces
became part of Sweden (in 1658). Contemporary colouring. Impressive cartouche
with the Royal Danish coat-of-arms. Fine. Framed.
[562654] DANMARK - ORTELIUS, ABRAHAM. Daniae Regni Typus.
Kobberstukket kort over Danmark. Fra Braun & Hogenberg “Theatrum orbis
terrarum”, Frankfurt a.M., c. 1600. 24x34 cm. Beskåret til pladerand (med 3 mm
margin på venstre og øverste side). Med latinsk tekst på bagsiden. Indrammet med
passepartout i svær ældre guldramme. Kr. 6,500.00
* Meget dekorativt kort over Danmark i renæssancestil. Første gang trykt 1584.
corner has a view of some of the most noted contemporary European observatories:
Greenwich, Copenhagen (the Round Tower), Berlin and Kassel. .
[545101] DYREHAVEN - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af Eremitagen
i Iägersborg Dyre-Haue.
Kobberstukket prospekt af Eremitagen. København 1749. Lysmål: 25x41 cm.
Med pladerand og brede margener. Monteret med passepartout i ny profileret
sølvramme. Kr. 2,000.00
* Dekorativt prospekt af Eremitage-slottet i Dyrehaven, som det tog sig ud
kort efter opførelsen. Thurah kendte huset særdeles godt, eftersom han selv var
arkitekten bag det yndefulde hus, der er et af de eneste overlevende eksempler på
Christian VI’s pragtfulde byggerier. Foran bygningen ses kavalerer og - som den
dag i dag - fritgående vildt.
[190827] EDUARDS, G. Der americanische Pelican - Onicratalus Americanus.
Handcoloured engraving, Germany c. 1755. 26x20,5 cm. With wide margins on
all sides. Mounted and framed in recent silver frame. Kr. 2,100.00
* Decorative portrait of an Amrican pelican, seen with European eyes.
[443017] DANMARK - SCHENCK, PETER. Dania Regnum.
Kobberstukket generalkort over Danmark. Amsterdam 1706. Lysmål: 49x60 cm.
Med ca 3 cm margener. Samtidig håndkolorering. Med allegorisk titelkartouche. I
nydelig nyere bred guldramme. Papiret noget gulnet og falmet langs midterfolden.
. Kr. 2,500.00
* Dekorativt kort over Danmark i dets fulde historiske udstrækning, dvs. med
Skåne, Halland og Blekinge.
[191177] EWALD, JOHANNES - CLEMENS, J.F. Johannes Ewald.
Kobberstukket portræt af J.F. Clemens efter eget forlæg. København (1780).
Lysmål: 13,4x8 cm. Med c. 2 cm marginer på alle sider. Lille brun skjold i øverste
højre hjørne. I moderne sølvlakeret træramme. Kr. 950.00
* Westergaard 2982. Karakterfuldt og nærgående portræt af Johannes Ewald
(1743-81), anvendt i udgaven af digterens samlede værker fra 1781. Clemens
opsøgte selv den dødsmærkede digter i hans logi og tegnede på stedet det gribende
portræt af en tidlige ældet mand, der hare levet hårdt.
[517119] DOPPELMAYER, JOHANN GABRIEL. Hemisphaerium Coeli
Australe (The Southern Hemisphere) in quo Fixarum loca secundum Ecliptica
ductum aad anun 1730 completum exhibbentur a Joh. Gabriel Doppelmaiero.
Engraved map of The Southern Hemisphere. Johann Baptiste Homann, Nürnberg
c. 1735. 48 x 58 cm. Fine original hand-colouring. With broad margins. Mounted
in modern golden frame.
. Kr. 12,000.00
* Impressive and very decorative pictorial map of the Southern Hemisphere. Each
[463226] FLINT, ANDREAS. Den svenske Kong Carl Gustavs Flugt fra Amager,
da de Danske i Overværelse af deres Konge Frederik III, og under Anførsel af
Generalerne Gyldenløve og Ahlefeldt aldeles sejrede over Svenske og fordrem d.
10. Oktober 1658.
Orig. kobberstik, København c. 1795, efter maleri af C.A. Lorentzen. Lysmål:
31x43 cm. Med brede marginer. Monteret med passepartout (der dækker
pladeranden) i nydelig ældre sølvramme. Lidt skjoldet langs øverste og nederste
kant. . Kr. 2,500.00
* Dekorativt og interessant stort stik med heftig bataljescene. Maleriet, der hører
til romantikkens tidligste danske historiemalerier og udtrykker det sene 1700-tals
patriotiske begejstring i Danmark-Norge, gengiver en mindeværdige episode fra
Københavns belejring under de i øvrigt ganske ulyksalige svenskekrige 1657-60.
C.A. Lorentzen viser et af de store udfald fra den belejrede danske hovedstad, hvor
danskerne for en stund forjog svenskerne fra Amager og var tæt på at sikre sig
Karl X Gustavs digre person. Svenskekongen undslap, men hændelsen styrkede
det gode danske humør i en tid, hvor der var temmelig lidt at glæde sig over.
Lorentzens maleri er morsomt nok fyldt med paralleler til tidens mange svenske
billeder af Gustav II Adolfs død ved Lützen i 1632. Scenen lukkede op for mulig
dramatik med ryttere og fodfolk i kaotisk-heroisk konfrontation.
[190697] FRANCE - BLAEU, W. Typus Galliæ veteris. Ex conatib. Geograph.
Abram. Ortelii.
Decorative engraved map of France. Willem Blaeu, Amsterdam c. 1635. 39x50 cm.
Contemporary handcolouring. Renaissance style cartouche. With wide margins on
all edges. Mounted and framed in a new golden frame. Kr. 5,000.00
* Fine map of France, including the present Belgium and parts of Switzerland.
Originally developed by Abraham Ortelius in the 1570s, but published by Willem
Blaeu - thus uniting the efforts of two of the greatest figures of the golden age of
Dutch cartography.
[537726] FREDDIE, WILHELM. Verdenssangen/Världssången 1945.
Orig. litografi i farver. Nylunds Litografiske Anstalt, Stockholm 1945. Motivmål:
23,3x21 cm. Arkmål: 39,2x29,3 cm. Signeret Freddie 45. Nyere guldramme. . Kr. 2,000.00
* Wilhem Freddie: Det grafiske værk (2009) nr. 025. Trykt i 550 eksemplarer,
hvoraf de færreste er signeret,.
[558966] FREDENSBORG - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af
Fredensborg Slott, imod hovedindkiørselen.
Kobberstukket prospekt af Hirschholm Slot, København 1749. Lysmål: 25x42
cm. Med pladerande og brede margener. Monteret med passepartout i ny profileret
sølvramme. Kr. 2,200.00
* Smukt billede af Fredensborg set fra den nuværende Slostgade med hovedporten
i forgrunden. Slottet fremtræder stort set som i dag. Dog er den ottekantede
fløj foran hovedbygningen endnu kun i et plan, ligesom den senere nedrevne
portbygning er gengivet med sit pyntelige spir.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[381274] FREDERICIA - (PONTOPPIDAN, ERIK). Fridericia fra den Nordre
Side.
Kobberstukket prospekt af Fredericia, udført af Jonas Haas efter forlæg af H.H.
Eegberg, 1768. Lysmål: 25x17 cm. Med brede margener og svage foldespor.
Monteret med passepartout i nyere profileret sølvramme. Kr. 1,250.00
* Fredericia set fra voldkronen ind over den ret lave by med Lillebælt og den
fynske kyst i baggrunden.
[538164] FREDERIKSBORG - DAHLBERG, ERIK. Delineatio Pompæ
qua Ser. Sueciæ Rex a Ser. Daniæ Rege Exceptus et in Arcem Fridericiburgum
deductus suit die 3. Martii Ao 1658.
Kobberstukket dobbeltprospekt over henholdsvis modtagelsen af og afskeden
med den svenske kong Carl X Gustav på Frederiksborg ved kongemødet i marts
1658. Lapointe, Nürnberg 1697. Lysmål: 29x37,5 cm. Med brede margener. Noget
gulnet og med enkelte pletter. I ældre guldramme. Kr. 1,650.00
* Planche fra Samuel Pufendorfs store værk om Carl X Gustavs bedrifter
i Polen og Danmark 1654-60. Billederme bygger på den dygtige svenske
generalkvartermester Erik Dahlbergs tegninger far begivenheden: Frderik IIIs
modtagelse af den svenske konge på Frederiksborg få dage efter freden i Roskilde
26. februar 1658. De to prospekter viser med stor nøjagtighed det høviske
ceremoniel, der udspillede sig froan slottet med præcise gengivelser af den danske
konges drabanter og følge samt, hvad væsentligst er, ret nøjagtige gengivelser af
Frederiksborg Slot.
[545115] FREDERIKSBORG - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af Det
Kongelig Slott Fridericsborg tagen fra Haven.
Kobberstukket prospekt af Frederiksborg Slot set fra havesiden af slotssøen,
formentlig efter forlæg af Johan Jacob Bruun, København 1749. Lysmål: 25x42
cm. Med pladerande og brede margener. Monteret med passepartout i ny profileret
sølvramme. Kr. 2,400.00
* Smukt billede af Frederiksborg fra den smukke langside. Slottet er set fra
Barokhaven tværs over søen og fremtræder som i dag. I søen ses dog det nu
forsvundne springvand af en hjort jaget af hunde.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[336932] FREDERIKSBORG SLOT - BÆRENTZEN, EMILIUS.
Frederiksborg Slot.
Litografi (bruntonet) af Frederiksborg Slot set fra Springvandsgården efter forlæg
af Heinrich Hansen. [København 1858]. Lysmål: 28x19,5 cm. Med brede marginer.
I ramme af guld- og sortmaledelister. En anelse brunskjoldet i øverste margen. . Kr. 850.00
* Frederiksborg Slot som det tog sig ud før den katastrofale brand i 1859. Forrest i
billedet ses Frederik VII med følge til hest. Det var denne konges hang til at bo på
et sommerslot ved vintertid, der blev hovedbygningens skæbne; der blev ganske
enkelt fyret for kraftigt i de gamle kaminer. Slottet fremtræder som i dag, bortset
fra at Springsvandsgården kun er gård; svenskerne havde stjålet Adrien de Vries’
fine springvandsfigurer ved deres bortrejse i 1660. Brygger Jacobsen fik som en af
sin talløse velgerninger i forbindelse med genopbygningen af slottet efter branden
genskabt fontænen med afstøbinger af de originale figurer, som i dag står og ser
meningsløse ud foran Drottningholm.
Kr. 1,000.00
* Fin og atmosfærefyldt illustration til Oehlenschlägers “Sanct Hansaftens-Spil”.
Tegningen er siden brugt som montering af privat brev.
[417440] HANSEN, HANS NIKOLAJ. Peter Schram som Dr. Bartholo i
“Barberen”.
Original tegning udført med sort tusch. Illustration til “Ude og Hjemme”,
København 1882. Motivmål: 29x19 cm. Arkmål: ca. 35x25 cm. Signeret HNH.
Monteret med passepartout i smuk samtidig guldramme. Kr. 2,500.00
* Dygtigt udført, gennemarbejdet tegning af skuespilleren Peter Schram i en hans
komiske glansroller. Schram er vist i helfigur i sort kappe med spansk pibekrave.
** Tegningen blev skåret i træ af xylograf F. Hendriksen og kan ses i Ude og
Hjemme nr. 235, p. 330 (1882). .
[440992] HELTOFT, KJELD. 2 landskabsmotiver.
2 orig. æstninger, 1960. Signeret af Kjeld Heltoft. 1: Lysmål: 7x11 cm. 2: Lysmål:
5,5x18 cm. Med brede marginer. Monteret med passepartout i én nyere sølvbejdset
træramme. . Kr. 600.00
* .
[486788] HAVSTEEN-MIKKELSEN, SVEN. Nedtagelsen af korset.
Orig. litografi i sort/hvidt. U.M. Grafik, København 1960. Lysmål = arkmål: 19x29
cm. Monteret på hvid baggrund i sort ramme. . Kr. 950.00
* Et af 200 nummererede og signerede tryk.
[440923] HELTOFT, KJELD. 9 små ætsninger.
Ark (25x25 cm) med i alt 9 æstninger (4,5x2,1) cm. Signeret og med hilsen fra
Kjeld Heltoft, dateret 1961. I nyere sølvramme. Arket let gulplettet. Kr. 450.00
* .
[417467] HANSEN, HANS NIKOLAJ. Mustapha og Morgiane.
Original tegning udført med sort tusch og gråt blæk. U. år. (ca. 1880). Motivmål:
16x15,5 cm. Arkmål: ca. 17,5x17 cm. Signeret HNH. Monteret med passepartout
i smuk samtidig guldramme med kunstnerens navn på messingskilt. Kr. 2,000.00
* Fin og atmosfærefyldt illustration til Oehlenschlägers “Aladdin”. Far Mustapha,
der er skrædder, sidder koncentreret og syr på et lavt bor, men hans kone spinder.
.
[566955] HOOGHE, ROMEYN de. Helsingborg indtages 1676.
Kobberstik, nyere tryk med den originale plade fra c. 1685. Lysmål: 50x69 cm.
Med brede margener. I nyere sølvramme. Kr. 2,800.00
* Dekorativt og yderst detaljeret bataljebillede fra den serie af store kobberstik
med gengivelser af de danske triumfer i Den skånske Krig (1675-79), Christian
V lod den hollandske grafiker Romeyn de Hooghe forestå. De originale tryk er
yderst sjældne i dag, men pladerne til en del af dem er bevaret. Dette blad er et
nyere tryk med den originale plade.
** Den danske hær gik i forsommeren 1676 i land ved Råå syd for Helsingborg og
indtog på kort tid de befæstede byer Landskrone og Helsingborg, inden turen kom
til Christiansstad. Så slap den danske krigslykke til lands desværre op. .
[537505] HANSEN, HANS NIKOLAJ. Pierrot. Illustration til Sanct HansaftensSpil.
Original tegning udført med tusch. U. år. (ca. 1895). Motivmål: 36x29 cm. Signeret
HNH. Monteret i samtidig guldramme. [381273] HORSENS - (PONTOPPIDAN, ERIK). Horsens.
Kobberstukket prospekt af Horsens, udført af Alexis de Lode (c. 1767). Lysmål:
23x15,5 cm. Med brede margener og svage foldespor. Monteret med passepartout
i nyere profileret sølvramme. Kr. 850.00
* Horsens set fra syd med Vor Frelsers Kirke med den karakteristiske løgkuppel
i centrum.
[384851] HORSENS - LANGE, S.L. Horsens.
Håndkoloreret kobberstik, udført af S.H. Lange, formentlig efter eget forlæg. Uden
sted (København?) 1823. Lysmål: 36,5x26,5 cm. Smuk samtidig håndkolorering.
Papiret let brunet. I smuk enkel samtidig ramme af brede brune trælister med
mundblæst glas. . Kr. 6,000.00
* Meget sjældent prospekt af Horsens set fra syd. I centrum af billedet ses Vor
Frelsers Kirke med den karakteristiske løgkuppel og den tårnløse Klosterkirke. Til
højre ses fjorden med sejlskibe for anker. I billedets forgrund er vist bondepiger,
der river marken og bundter neg. En usædvanlig og meget interessant detalje er
gengivelsen af en af postvæsenets vogne - en kuglepost - med rødklædt postillon
på bukken på vej ind mod byen.
[545122] HØRSHOLM - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af Det Kongl.
Slott Hirschholm taget fra Hovedindgangen.
Kobberstukket prospekt af Hirschholm Slot, København 1749. Lysmål: 25x42
cm. Med pladerande og brede margener. Monteret med passepartout i ny profileret
sølvramme. Kr. 1,800.00
* Smukt billede af det prægtige kongeslot ved Hørsholm, som det tog sig ud i sin
glanstid kort efter fuldførelsen. Slottet ses fra den nuværende Kongevej, med de
endnu eksisterende staldbygninger til venstre i billedet. Hele herligheden forsvandt
i 1810, da slottet havde ligget forsømt hen siden 1772. Hirschholm dannede ramme
om dronning Caroline Mathildes “kongelige affære” med Struensee i sommeren
1771, og kongefamilien ønskede efter skandalen ikke at residere på stedet. Et
af Danmarks prægtigste barokslotte døde af skam og sørgelige besparelser.
Murstenene blev genbrugt i det andet Christiansborg, og på slottets plads står i
dag C.F. Hansens ret kedsommelige lille kirke.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[558009] HØRSHOLM - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af det Kongl.
Slott Hirschholm, imod Haven.
Kobberstukket prospekt af Hirschholm Slot, København 1749. Lysmål: 25x42
cm. Med pladerande og brede margener. Monteret med passepartout i ny profileret
sølvramme. Kr. 1,800.00
* Smukt billede af det prægtige kongeslot ved Hørsholm, som det tog sig ud i sin
glanstid kort efter fuldførelsen. Slottet ses fra den nuværende Kongevej, med de
endnu eksisterende staldbygninger til venstre i billedet. Hele herligheden forsvandt
i 1810, da slottet havde ligget forsømt hen siden 1772. Hirschholm dannede ramme
om dronning Caroline Mathildes “kongelige affære” med Struensee i sommeren
1771, og kongefamilien ønskede efter skandalen ikke at residere på stedet. Et
af Danmarks prægtigste barokslotte døde af skam og sørgelige besparelser.
Murstenene blev genbrugt i det andet Christiansborg, og på slottets plads står i
dag C.F. Hansens ret kedsommelige lille kirke.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[440918] HOSSY, GUNNAR. Bymotiv med flod.
Originalt træsnit, 1957. Signeret Gunnar Hossy. Lysmål: 13x19 cm. Monteret med
passepartout i nyere sølvramme. Kr. 600.00
* .
[440919] HOSSY, GUNNAR. Klitlandskab.
Original tegning udført med blyant. Signeret Gunnar Hossy. Lysmål: 15x21,5 cm.
Monteret med passepartout i nyere sølvramme . Kr. 500.00
* .
[440921] HOSSY, GUNNAR. Liggende skikkelser.
Original tegning udført med kul, 1958. Signeret Gunnar Hossy. Lysmål: 17x22
cm. Monteret med passepartout i nyere træramme. Passepartout lidt gulnet. . Kr. 750.00
* .
[430509] IBSEN, HENRIK. Originalt fotografi/Original photograph.
Original photograph of Henrik Ibsen. No place or date stated (Copenhagen or
Christiania (Oslo), c. 1895. Oval portrait, full face. 29x23 cm. Mounted on board
(39x28). In contemporary carved brown wooden frame.
. Kr. 9,500.00
* Fine, almost monumental portrait photograph of the Norwegian playwright,
who at that time had gained international fame as the author of a.o. “A Doll’s
House and “Hedda Gabler”. .
[434646] JÆGERSBORG DYREHAVE - HOLM, H.G.F. Ermelundshuset.
Kobberstukket prospekt af indkørslen til Ermelunden i Dyrehaven. Orig. kobberstik
af Jens Holm efter forlæg af H.G.F. Holm (“Fattig-Holm”), (København 1838).
Lysmål: 11x16,2 cm. Arkmål: 17,5x22,5cm. Med smuk samtidig kolorering. I
ældre sølvramme. Kr. 2,000.00
* Yderst dekorativt stik af indkørslen til Ermelunden i Dyrehaven med idylliske huse
bag stengærdet. Billedet er befolket af typer fra stedet og gengiver en hestevogn,
en såkaldt “Kaffemølle” med dyrehavsgæster på vej tilbage til København.
** Billedet stammer fra serien “Sjællands yndigste Egne”, som blev udgivet i
1838 og består af 23 motiver stukket af H.G.F. Holms (“Fattig-Holm”) far Jens
Holm efter forlæg af sønnen og efter al sandsynlighed koloreret af H.G.F. Holm
selv. Et yndigt motiv fra Frederik VI’s biedermeier-Danmark.
[413178] JOHANSEN, SVEND. Komediant (commedia del’arte-figur).
Orig. farvelitografi (1961). Motivmål: 51x38 cm. Med brede marginer. Nr. 7
af 40 tryk. Signeret af kunstneren 1961. Monteret med passepartout i profileret
sølvramme. Kr. 2,500.00
* Festlig og farverig harlekinfigur.
[319816] KIRKEBY, PER. Farvelitografi
Orig. farvelitografi. Eks-Skolens Trykkeri, København 1980. Bladmål: 60,5x85
cm. Nr. 120 af 500 aftryk. Signeret af kunstneren. I sort aluminiumsramme. Kr. 4,000.00
* .
[454620] KISTEBLAD - KÜN, GUSTAV. Kjærlingemøllen, eller Kunsten at
faae gamle Kjærlinge unge og smukke.
Håndkoloreret træsnit med forklarende tekst. Neu-Ruppin (København) c. 1840).
32,5x37 cm. Ubeskåret. I mørkebrun ramme fra c. 1860. Med svage foldespor.
Velbevaret. Kr. 2,000.00
* Se V.E. Clausen: Det folkelige danske i etbladstryk 1650-1870 487. Et af alle
tiders mest populære fokelige tryk, såkaldt kisteblad (kunne indklæbes under
låget på husets standkiste). Denne type har udgangspunkt i den lille tyske by
Neu-Ruppin, der havde en stor produktion af såkaldte neuruppiner. Med denne
muntre allegori med tilhørende dansk tekst kan man forlyste sig med tanken om en
maskine, der erstatter ungdommens kilde, vel at mærke kun for kvinderne: “Jeg er
en møller, som ei Mage har,/Kom, Kjærlinger! Jeg Rynkerne borttaer./Du gamle
Hex, see til at komme ned/Saa faar du Deilighed i Aldrens Sted”. .
[537511] KJÆRSKOU, F.C. Vandmølle i Nærheden af Aarhus.
Original tegning udført med kul. Motivmål: 15,6x20 cm. Signeret F.C. Kiærschou
1844. Monteret på baggrund i senere guldramme. Kr. 3,000.00
* Guldalderidyl, som den stadig kan ses i Marselisborg-skovene syd for Aarhus:
Vandmølle i bindingsværk omgivet af slanke bøgtræer.
[428183] KØBENHAVN - DAHLBERG, ERIK. Delienatio Scenographica Reg.:
Metropolis Danor: et munitæ Urbis Hafniæ, quam Ser. Sueonum Rex Carolus
Gustavus magno aooaratu bellico forttes oppugnavit die 11 februarij Anno 1659.
Kobberstukket prospekt af Stormen på København. Stukket af af W. Swidde,
Stockholm 1689 efter tegnet forlæg af Erik Dahlberg. (Udgivet i Nürnberg, 1696).
Lysmål: 27x52 cm. Med brede marginer. Monteret i ældre bred guldramme.
Rammen lidt skrammet. Bladet frisk og rent. Kr. 3,500.00
* Dekorativt prospekt af stormen på København natten mellem 10. og 11. februar
1659 - en afgørende hændelse i Danmarks historie. Aldrig har dette lands eksistens
hængt i tyndere tråd. Den store dobbeltplanche stammer fra Samuel Pufendorfs
monumentale værk om Karl X Gustavs bedrifter i Polen, Tyskland og Danmark
(1696).
** København ses i halvt fugleperspektiv fra Valby Bakke. Tegner og grafiker har
ønsket at formidle, at begivenheden udspillede sig i mørke. Her er omhyggeligt
gjort rede for de enkelte faser af stormløbet, med den fatale svenske koncentration
mod hjørnet af Slotsholmen (nuværende Stormgade) i centrum. Her ventede der de
tætpakkede svenske stormkolonner et sandt inferno af ild og kardæsk (hvilket også
er vist på billedet). I forgrunden er der detaljeret gengivet vinterlige soldatertyper
omkring store bål og belejringsskyts. Bladet er et af de relativt få næsten samtidige
gengivelser af stormen, hvor ophavsmændene tydeligvis har trukket på levende
erindring om, hvad svenskerne i 1690’ene så tilbage på som en kold og blodig
fiasko. .
[486995] KØBENHAVN - DAHLBERG, ERIK. Typus Haffniæ, Regni Daniæ
Metropolis et Sedis Regiæ utet Obsidii quo a S.R. Maj. Sueciæ Anno 1658
premebatur.
Kobberstukket prospekt af København, stukket af Jean le Pautre efter tegnet forlæg
af Erik Dahlberg. (Nürnberg, 1696). Lysmål: 104x28,5 cm. Med brede marginer. I
guldramme. Kr. 9,500.00
* Meget dekorativt prospekt og den bedste grafiske fremstilling af København fra
1600-tallets anden halvdel. Den store tredobbelte planche stammer fra Samuel
Pufendorfs monumentale værk om Karl X Gustavs bedrifter i Polen, Tyskland
og Danmark og viser det belejrede København i sensommeren 1658 set fra det
nuværende Nørrebro med ruinerne af Christian IVs Ladegaard i forgrunden.
Stikket gengiver situationen med svenske belejringstropper og jordværker tæt inde
under byens volde. I takt med at udfaldene fra byen blev stadig hyppigere, og de
belejrede blev fik forstærkninger fra Holland, trak svenskerne sig tilbage til en
kæmpemæssig lejr ved Brønshøj.
** Forlægget til stikket er en tegning - der formentlig bygger på en lang række
skitser tegnet på stedet - af den ferme svenske ingeniørofficer Erik Dahlberg.
Byen bag voldene er skildret med største nøjagtighed med den skyline, den havde
fået gennem Christian IVs regeringstid. I forgrunden af billedet ses det svenske
kongepar - den patologisk tyvagtige dronning Hedvig Eleonora sidder i en stor
karosse, mens Karl Gustav er omgivet af hoffolk og officerer. Forgrunden myldrer
med detaljer af militærhistorisk interesse: Her er omhyggeligt gjort rede for
belejrernes udrustning og dragter.
[323185] KØBENHAVN - MERIAN, MATTHAEUS. Königl. Dänemarck.
Haupt u. Resi: Statt Kopenhagen wie solche von dem König in Schweden Ao 1658
den 11 Augusti Belagert, v. Ao 1659 den 11. Febr. von 1 uhr dess Nachtz biss dess
Morgens umb 5 uhr bestürmt und geeendiget worden ist.
Kobberstukket prospekt af stormen over København 11. februar 1659. Fra
Mattheus Merian “Theatrum Europum”, Frankfurt am Main 1667. Plademål:
69x27 cm. Med brede marginer. Indrammet med passepartout i nyere guldramme.
Bladet rent og velbevaret. Kr. 3,000.00
* Flot og dekorativt reportagestik af den svenske storm på København natten til den
11. februar 1659. Stikket, der er udført på to plader og føjet sammen i midten, viser
de tætte svenske stormkolonner marchere mod byen, der ligger bag sine isdækkede
volde. Kunstneren bag forlægget har omhyggeligt gjort rede for de københavnske
spir, der hæver sig over tumlen og krudtrøgen. Stikket gør omhygeligt og realistisk
rede for den svenske hovedstorm mod Slotsholmen. Svenskerne forsøgte at trænge
via det isdækkede havneløb, som sikrede af to danske fregatter. Heldigvis var
området bestykket efter alle kunstens regler. Begivenheden gav senere Stormgade
sit navn. Den ligger præcis, hvor svenskerne mente at finde Københavns bløde
punkt.
[411705] KØBENHAVN - PETERSEN, S.H. Kiøbenhavn.
Kobberstukket prospekt, udført i akvatinte, af København set fra Reden.
København 1820. Lysmål: 48x31 cm. Med brede marginer. Samtidig bred
brun mahogniramme. Ganske svagt skjoldet i venstre side uden for billedfeltet.
Brunskjoldet i nederste højre hjørne uden for billedfeltet. Rammen med en enkel
skramme. Kr. 8,500.00
* Meget sjældent. Prægtigt og særdeles dekorativt prospekt af København set
fra søsiden. I forgrunden ses til venstre Trekoner, og i hele horisonten breder
København sig fra Nyholms mastekran til venstre over spir og tage til Rosensborgs
tårne og Kastellets volde til højre. I forgrunden stævner orlogsskibe og civile
skuder ind mod Havneløbet og Flådens Leje, hvor de aftaklede linieskibe og
fregatter ligger inden for bommen. Billedet er fyldt med fine detaljer og giver et
smukt og levende billede af København, der nu omsider var ved at komme sig over
brande, bombardement og alle de andre katastrofer frem til 1814. .
[545063] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af gammel Torv.
Kobberstukket prospekt af Gammeltorv. København 1746. Lysmål: 27x41,5 cm.
Med pladerand og brede margener. Monteret med passepartout i nye profileret
sølvramme. Kr. 1,800.00
* Særdeles dekorativt prospekt af Gammeltorv med Rådhuset, der fra Christian
IV’s tid og til 1795 afgrænsede pladsen mod syd, i centrum. Midt på Nytorv ses
Caritas-springvandet fra begyndelsen af 1600-tallet, der ene har overlevet brande
og bomber og stadig springer med guldæbler på glade dage.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[545065] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af Nye Torw.
Kobberstukket prospekt af Nytorv. København 1746. Lysmål: 28x41,5 cm.
Med pladerand og brede margener. Monteret med passepartout i nye profileret
sølvramme. Kr. 1,800.00
* Særdeles dekorativt prospekt af Nytorv med Rådhuset, der fra Christian IV’s tid
og til 1795 afgrænsede pladsen mod nord, i centrum. I baggrunden knejser det
prægtige barokspir på Vor Frue Kirke. Midt på Nytorv ses det murede skafot, hvor
kagstrygninger, halshugninger og andre juridiske folkeforlystelser udspillede sig
frem til ca. 1780. Skafottets grundplan er markeret i den nutidige gadebelægning.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[545090] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af Rosenborg
Slott og Have..
Kobberstukket prospekt af Rosenborg. København 1746. Lysmål: 27x41,5 cm.
Med pladerand og brede margener. Monteret med passepartout i ny profileret
sølvramme. Kr. 2,500.00
* Særdeles dekorativt prospekt af Rosenborg set fra Gothersgade, med
orangeribygningen, der i dag indgår i Garderkasernen i billedets venstre
baggrund. Hvor eksercerpladen er i dag, lå i 1700-tallet en prægtig barokhave
med figurklippede buske og træer. Slottet ligner sig selv, men stod på dette
tidspunkt gråkalket.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
ryttermonument og beplantningen. I billedets baggrund knejser Vor Frue Kirkes
pragtfulde barokspir, og det ses at Magasin tæller en smuk renæssancegård blandt
sine forgængere på matriklen.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[545094] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af det Kongl.
Slott Christiansborg.
Kobberstukket prospekt af Christiansborg set fra Slotspladsen. København 1746.
Lysmål: 27x41 cm. Med pladerand og brede margener. Monteret med passepartout
i ny profileret sølvramme. Kr. 2,800.00
* Særdeles dekorativt prospekt af Christiansborg, som det tog sig ud mellem 1740
og den ødelæggende brand i 1794. Slottet er vist i sin fulde bredde - fra og med
Slotskirken og til og med Kancelliet (Den røde bygning). På pladsen foran slottet
holder et detachement hestgardere, mens kareter ruller i begge retninger.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[558140] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af Amalienborgs
Have.
Kobberstukket prospekt af haveanlægget på det nuværende Amalienborgs grund.
København 1746. Lysmål: 26x41 cm. Med pladerand og brede margener. Monteret
med passepartout i ny profileret sølvramme. Kr. 2,000.00
* Særdeles dekorativt prospekt af det stroe haveanlæg, der bredte sig fra den
nuværende Sankt Annæ Plads, og hvor Frederiksstaden og det nuværende
Amalienborg rejste sig i 1750’erne. Genkendeligt i billedet er hele Bredgades ene
langside med den nuværende Østre Landsret i baggrunden.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[545096] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af Kongens
Torw ....
Kobberstukket prospekt af Kongens Nytorv set mod Strøget. København 1746.
Lysmål: 26x41 cm. Med pladerand og brede margener. Monteret med passepartout
i ny profileret sølvramme. Kr. 2,800.00
* Særdeles dekorativt prospekt af Kongens Nytorv med det nuværende Hotel
d’Angleterre og Hovedvagten i centrum bag Krinsen med Christian V’s
[402723] KYHN, KNUD. Tyre og køer.
Akvarel, signeret Juli (19)21. 24x32 cm. Indrammet med passepartout i køn brun
træramme. . Kr. 1,500.00
* Dynamisk motiv med dansk marklandskab som baggrund.
[545099] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af Graae-Brødre
Torw.
Kobberstukket prospekt af Gråbrødretorv. København 1746. Lysmål: 26x41 cm.
Lille brun skjold i venstre side af motivet. Med pladerand og brede margener.
[545092] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Prospect af det Kongl. Monteret med passepartout i ny profileret sølvramme. Slott Christiansborg imod Hoved Indgangen.
Kr. 2,800.00
Kobberstukket prospekt af Christiansborg set fra Marmorbroen. København 1746. * Særdeles dekorativt prospekt af Gråbrødretorv med Vor Frue Kirkes pragtfulde
Lysmål: 28x41cm. Med pladerand og brede margener. Nederste venstre hjørne barokspir knejsende over vestsidens ildebrandshuse. Torvet fremstår, som det
med rift og gl. reparation. Monteret med passepartout i ny profileret sølvramme, tog sig ud genopført efter bybranden 1728 med de karakteristiske gavlhuse,
Kr. 1,800.00
hvoraf en del stadig er bevaret. I centrum på torvet ses det mærkelige monument,
* Særdeles dekorativt prospekt af Christiansborg, som det tog sig ud mellem 1740 skamstøtten over Corfitz Ulfeldt, opstillet på tomten efter den faldne rigshovmester
og den ødelæggende brand i 1794. Det ses, at husets hovedfacade vendte mod det og landsforræders gård. Et af de smukkeste og mest stemningsfulde prospekter af
endnu bevarede ridebaneanlæg og Marmorbroen.
1700-tallets København.
** Fra “Den Danske Vitruvius”-.
** Fra “Den Danske Vitruvius”.
[566174] LARSEN, JOHANNES. Gejrfugle.
Originalt træsnit (1921), trykt på japanpapir. Signeret “Johannes Larsen”. Lysmål:
14x19 cm. Med brede margener. Indrammet i samtidig guldramme. . Kr. 2,000.00
* Rasmussen 151. Trykket blev oprindelig skåret til Lehn Schiølers store ufuldendte
værk danske fugle. .
[439513] LOCKE, JOHN - VERTUE, GEO. Effigies Ioannis Locke.
Original engraving by G. Vertue after a painting by Geoffrey Kneller (London)
1713.. Plate measures: 24,5x16 cm. With broad margins. Mounted in new golden
frame. With folding marking in right side of the motive. Otherwise well-preserved.
. Kr. 1,800.00
* .
[381993] LØNNING, TERKILD E. - KUNNTZ, C. Fregatten Freya,
Commanderet af Capitaine Krabbe i Attaque med 4 engelsek Fregatter ved
Indgangen til Canalen i Nordsøen den 25. Julij 1800.
Mezzotint af C. Kuntz efter forlæg af Terkild E. Lønning. København, c. 18001801. Lysmål: 40,8x64 cm. Arkmål: 50x70 cm. I nyere brun træramme med
guldkant. Lidt skjolder, især langs margenerne. . Kr. 7,500.00
* Dekorativt og ganske monumentalt stik af søkampen i Den Engelske Kanal 25.
juli 1800 mellem den danske fregat Freya (med 40 kanoner) og 4 britiske fregatter.
Freya eskortede en af de handelskonvojer, der bragte velstand til København i Den
florissante Periode. Kampen udløstes, da den danske kaptajn Krabbe nægtede
englænderne adgang til at visitere skibene, og trods sej dansk modstand blev både
fregat og konvoj opbragt. Den lille batalje vakte umådelig opsigt og begejstring i
København og gav farlig næring til en aktivistisk og udfordrende dansk politik over
for Storbritannien, der til gengæld reagerede ved at sende Nelson og Parker med
en soild eskadre til København det følgende forår. Kaptajn Krabbes hårdnakkede
kamp blev således ouverturen til Slaget på Rheden.
[319826] LUNDBYE, JOHAN THOMAS. Blomstersankerske.
Orig. radering (senere aftryk). Udsendt af Den Danske Radeer-Forening, c. 1900.
Plademål: 10x13cm. Arkmål: 28x39 cm. I ny profileret sølvramme. . Kr. 1,200.00
* Lundbye raderede denne yndige kvindefigur som dekoration til indbindningen af
den danske udgave af Kalidasas skuespil “Sakuntala” (1845).
[524335] MARIE ANTOINETTE - MIGER, S.C. Marie Antoinette. Arch.sse
d’Autriche. Reine de France.
Original engraving by S.C. Miger after a painting by J. Boze (from 1785). Paris
1814. Plate measures: 35x25 cm. With broad margins; image well-preserved and
clean. Mounted in a modern golden frame. Kr. 2,000.00
* Lovely portrait of the legendary French queen, showed at the zenith of her power
and grace, as she was remembered and idolized in the Bourbon Restauration
period.
[503662] MARIE SOPHIE FREDERIKKE - CLEMENS, J.F. Maria Sophia
Friederica. Frederici principis hæreditarii Daniæ et Norvegiæ coniux.
Kobberstukket portræt af J.F. Clemens efter maleri af Jens Juel. København 1800.
Lysmål: 30,5x22,5 cm. Beskåret til pladekant. Monteret på hvid baggrund. I smuk
samtidig ramme med sortmalede og forgyldte lister samt mundblæst glas. . Kr. 2,000.00
* Swane 310. Faaborg 4686. Indtagende ungdomsportræt af den den daværende
kronprinsesse, der i 1790 havde ægtet kronprins Frederik (VI). Moden havde
skiftet, så prinsessen er vist med sit eget krøllede mørke hår og afslappet dragt
efter konsulatstidens antikiserede idealer.
[429422] MARSTRAND, WILHELM. Italiensk familie. Copie efter Pinelli.
Original tegning udført med sort tusch. Signeret af Marstrand og dateret
(København) 23/9 (18)26. Motivmål: 16x20 cm. Arkmål: 20x24 cm. Monteret på
baggrund i smal guldramme. På bagsiden har flere ejere anført billedets historik;
det har bl.a. tilhørt Karl Madsen. Kr. 3,500.00
* Dygtigt udført ungdomsarbejde af den kun 16-årige Wilhelm Marstrand, der
netop i 1826 begyndte som elev hos sin fars ven C.W. Eckersberg. To år senere
blev Marstrand optaget på Kunstakademiet.
** Motivet, som Marstrand har kopieret fra en radering, viser en italiensk
bondefamilie, mand (stående), kvinde med barn (siddende). Det fremgår med al
ønskelig tydelighed, at det italienske folkeliv lå godt som motiv fra Marstrand. .
[507310] MARSTRAND, WILHELM. Don Quixote går til angreb på et
marionetteater.
Original tegning udført med blyant og sort tusch. Ikke dateret eller signeret
(København c. 1865). Motivmål = arkmål: 9x21 cm. Monteret på baggrund i
kraftig samtidig guldramme. . Kr. 4,000.00
* Forarbejde til en af de litograferede illustrationer, som Marstrand leverede
til den første danske illustrerede udgave af Cervantes udødelige fortælling om
Don Quixote (1865-69),. Billedet findes i bind 2 (ved side 196) og svarer helt til
tegningen, hvis friskhed det dog ikke helt er lykkedes at overføre til den litografiske
sten.. .
[391764] MATTINEN, SEPPO. Originalt linoleumssnit i sort/hvid.
Uden titel, men signeret med blyant. Motivmål: 25x39 cm. Bladmål er 26x40 cm.
Monteret med passepartout i en sølvramme. Kr. 1,000.00
* Fint sydeuropæisk gadelivsbillede af den finske kunstner, der har haft det meste
af sit virke i Danmark.
[403965] MIDDLETON, CHARLES THEODORE (publ.). A Man of California
fishing on his Bark Log & A Man of the same Country returned from fishing & A
California Lady of Distinction.
Engraved view of native Californians, (London 1778). Oblong. 18,5x28 cm. With
wide margins. Not coloured (as published!). In nice mid-19th century silver frame
with contemporary glass. Frame with minor scratches. Minimal foxing to view. Kr. 1,800.00
* Californian Indians depicted in the mid-18th century, showing two men and a
woman at the sea in characteristic poses.. .
[524203] MOE, LOUIS. Prinsessen og hendes Nar.
Original radering af Louis Moe. (København) 1913. Plademål: 30x35 cm. Arkmål:
42x45 cm. Fint monteret i klassisk guldramme. Signeret af Louis Moe i pladen. Kr. 2,500.00
* Louis Moes opus 65. .
[524481] MOE, LOUIS. Original tegning: Storebror trøster den bange lillebror.
Stor original illustration af Louis Moe, udført med pen. Motivmål: 27 x 27 cm.
Mål med ramme: 46 x 38 cm. Udført på papir. Usigneret. Monteret i en nyere
guldbelagt bred træramme på sort baggrund. Kr. 4,000.00
* Stor og flot original tegning i sort. En helt typisk Moe-illustration, hvor en
tydelig skræmt lillebror får trøst af storebror. Aftenen er mørk og det eneste lys
kommer fra kakkelovnen.
[537515] MORGENSTERN, CHRISTIAN ERNST BERNHARD. Egn ved
Elben/Scenery at the Elbe.
Original tegning udført med tusch. Uden år eller signatur (c. 1840). Med samtidig
tilskrivning. Motivmål: 13,5x22 cm. Monteret på baggrund og med passepartout i
samtidig svær guldramme. Kr. 6,000.00
* Christian Ernst Bernhard Morgenstern (1805-67) stammede fra Hamburg og er
kendt dels for sine landskabsbilleder, dels som overgangsfigur mellem romantik
og realisme. .
[319832] MORTENSEN, RICHARD. Komposition i blåt og lyserødt.
Orig. farvelitografi. Uden år (c. 1970). Motivmål: 58x79 cm. Bladmål: 62x86 cm.
Nr. 75 af 200 aftryk. Signeret af kunstneren. Monteret på råhvid baggrund i en
bred sølvramme. Kr. 3,000.00
[537484] MUUS, JANE. Portræt af forfatteren Albert Dam.
Orig. træsnit på japanpapir. Signeret og med titel af Jane Muus. Motivmål: 22x15,5
cm. Med brede margener. Monteret med passepartout i træramme. . Kr. 1,800.00
* .
[566181] NAPOLEON I - FRANCOIS, ALPHONSE. Napoleon Crossing the
Alps.
Original steel-engraving by Alphonse Francois after a painting by Paul Delaroche.
Paris n.d. [c. 1850]. Motive measures: 64x48 cm. Sheet measures: 80x65 cm. In
nice golden wood and stucco frame from c. 1875. A very attractive 19th century
piece. Kr. 3,000.00
* Monumental picture of Napoleon Bonaparte crossing the Alps on the back of
a mule in the spring of 1800 prior to the French campaign in Italy. Delaroche’s
famous portrait was presented in 1848. The two main versions of this painting can
be seen in the Louvre in Paris and the Walker Art Gallery in Liverpool.
[566175] NAPOLEON I - MARIN-LEVIGNE. Napoleon á Eylau..
Original litogaphy by Marin-Levigne after a painting by Antoine-Jean Gros. Paris
n.d. [c. 1850]. Motive measures: 58x48 cm. Sheet measures: 65x51 cm. Mounted
on paper background. In nice golden wood and stucco frame from c. 1875. Very
slight brown-spotting to margins. A very attractive 19th century piece. Kr. 4,000.00
* Monumental picture of Napoleon commanding his troops at the battle at Eylau
on February 6th & 7th 1807, where he defeated the Russian army on Prussian
ground. The print is the central piece of the magnificent painting by Antoine-Jean
Gros from 1809, still to be seen in the Louve. .
[537494] NELLEMANN, RASMUS. Stålkonstruktion.
Orig. radering. Ét af 600 nummererede eksemplarer signeret af kunstneren med
blyant og dateret 1982. Motivmål cm 29 x 42. Med bred passepartout i en samtidig
træramme i sølvfarve. Kr. 1,000.00
* Ét af Rasmus Nellemanns meget fine raderinger, hvor motivet balancerer
fantastisk mellem det figurative og det rent geometriske.
[537514] [NØRAGGER, CHRISTOFFER NICOLAI]. Ved kilden.
Original akvarel. Uden signatur og år (c. 1790). 13x20 cm. Monteret på baggrund
i lidt senere guldramme. Kr. 5,000.00
* Idyllisk scene med mor og barn ved et kildespring indfattet i klassisk skulptur.
C.T. Nøragger (1751-1807) va egentlig officer, men malede ferme små portrætter
og dekorationer. Nærværende akvarel kunne sagtens være oplæg til et dørstykke.
[538118] OLSEN, IB SPANG.
Xylografen.
Orig. zinkografi i to farver (sort og matgrøn). Uden datering (c. 1955). Signeret
og med titel påført af Ib Spang Olsen. Lysmål: 24,5x21 cm. Arkmål: 35x55 cm. I
nyere sølvramme. Kr. 2,000.00
* Smukt tidligt Ib Spang Olsen-billede, der viser hænder i arbejde. En xylograf
reproducerede billeder i træsnit til bøger og blade, og det er lidt af et paradoks, at
Ib Spang Olsen har brugt zinkografiet som gengivelse. Stregføringen minder dog
en del om et træsnit.
.
[537512] OLSEN, VALDEMAR. Skovfolket slaar Katten af Tønden.
Orig. tegning, udført med pen og akvarel og lavet til bogillustration. Uden år.
Motivmål: 31x23 cm. Monteret med passepartout i ny rød træramme. Med
tryktekniske bemærkninger nederst. Kr. 1,650.00
[190727] PAROCEL, C. Tambour de Mousquetaires.
Aquatint after drawing by C. Parocel. Demarteau, Paris n.d. (c. 1760). 25x17
cm. Fine impression with wide margins. Number added in handwriting over the
motive. Mounted and framed in modern golden frame. Kr. 1,800.00
* French horseman with drum, seen from the back.
[190757] PAROCEL, C. Cavaliers.
Aquatint after drawing by C. Parocel. Demarteau, Paris n.d. (c. 1760). 25x17 cm.
Fine impression with wide margins. Slight foxing. Handwritten number added
over the motive. Mounted and framed in modern golden frame. Kr. 1,800.00
* French horsemen, seen in profile.
[190767] PAROCEL, C. Dragon General.
Aquatint after drawing by C. Parocel. Demarteau, Paris n.d. (c. 1760). 25x17 cm.
Fine impression with wide margins. Minimal foxing. Handwritten number added
over the motive. Mounted and framed in modern golden frame. Kr. 1,800.00
* French dragoon, armed with a long rifle, seen in profile.
[460245] RASMUSSEN, AAGE. DSB. (Lyntog).
Orig. plakat i farver. Litografi (udført hos Andreasen & Lachmann) København
1937. 95,5x57,5 cm. Et par diskrete småreparationer, men generelt meget
velbevaret. I nyere skifteramme med aluminiumslister. Kr. 3,500.00
* Velbevaret eksemplar af Aage Rasmussens berømte promovering af DSB’s nye
lyntog, der kunne køre sensationelle 120 km/t. Dette fremgår af det stiliserede
speedometer, der hvælver sig i mørket over det røde lyn, som overhaler et af
statsbanernes gamle motortog. Plakaten blev et ikon og er vel en af de mest
markante danske plakater nogen sinde.
[414642] ROSEN, REINHOLD DE - ANONYMOUS. Reinoldus a Rosa,
Christianissimi Galliar et Navaræ Regis apud exertum German locum tenens gen.
lis.
Engraved portrait. Germany or France c. 1660. Plate measures: 17x11,5 cm. With
margins. Mounted and in recent silver-painted frame. . Kr. 800.00
* Contemporary portrait of German-born officer Reinhold de Rosen (1605-77)
who served the French army during the 30 Years War.
[567325] S.J. Original tegning.
Orig. tegning, udført med tusch. Ikke dateret (c. 1910). Signeret SJ. 26x23 cm. I
samtidig brun træramme. . Kr. 400.00
* Satrisk dobbeltportræt i Alfred Schmidts stil. En hærdebred, blodrigt udseende
herre med en ligeså blodfattig, anæmisk udseende dame under armen.
Kr. 250.00
[452100] SADOLIN, EBBE. Motiv fra Firenze.
Orig. tuschtegning af Ebbe Sadolin. Udateret (c. 1955). Lysmål: 18x18 cm.
Monteret med passepartout i ramme. Signeret og med tilskrift af Sadolin. Kr. 1,200.00
* .
[567334] SCHMIDT, ALFRED. Original tegning.
Orig. tegning, udført med tusch. Ikke dateret (c. 1910). Signeret AS. 20x11 cm. I
samtidig brun træramme. Kr. 500.00
[552946] SCHADE, JENS AUGUST - OPFFER, IVAN. Portræt af Jens August
Schade.
Oliemaleri, olie på træplade, dateret 1968. Signeret. 80x65 cm. I samtidig svær
guldramme. .. Kr. 3,000.00
* Elskværdigt og vellignende portræt, brystbillede, af “den lyse digter” Schade,
på en lys dag, før værtshuset lukker op. Digteren er gengivet i trekvart profil, i
mørkeblå skjorte og ditto jakke og med rødt slips.
** Om Ivan Opffer, se Weilbach, bind 6, p. 282. Både Schade og Opffer var flittige
deltagere i livet på den københavnske “Dødsrute”.
[567326] SCHMIDT, ALFRED. Original tegning.
Orig. tegning, udført med tusch. Ikke dateret (c. 1910). Signeret AS. 16x10,5 cm.
I samtidig brun træramme. . Kr. 650.00
* Skuespilleren Anna Larsen bortføres.
[567329] SCHMIDT, ALFRED. Original tegning.
Orig. tegning, udført med tusch. Ikke dateret (c. 1910). Signeret AS. 20x10,5 cm.
I samtidig brun træramme. . Kr. 600.00
* Ordner hænger man på ...
[567331] SCHMIDT, ALFRED. Original tegning.
Orig. tegning, udført med tusch. Ikke dateret (c. 1910). Signeret AS. 10x14 cm. I
samtidig brun træramme. . Kr. 500.00
* Samson prøves - sidder styrken i håret?.
[567332] SCHMIDT, ALFRED. Original tegning. Portræt af Sophus Neiiendam.
Orig. tegning, udført med tusch. Ikke dateret (c. 1910). Ikke signeret. 6x8 cm. I
samtidig brun træramme. . [538025] SEHESTED, CHRISTEN THOMESEN - [HAELWEGH, ALBERT].
Christen Thomesen Sehested.
Orig. kobberstik. København (1658). Lysmål/plademål: 46,2x37,1 cm. Lidt plettet
i øverste halvdel af billedfeltet. Tæt beskåret. I smuk 1800-tals guldramme. Kr. 3,500.00
* Sthyr 196. Westergaard 10891. Smukt og tidstypisk portræt af Christian IVs
kloge kansler (1590-1657), som formentlig var hovedmanden bag Frederik IIIs
håndfæstning - adelens sidste politiske triumf før enevældens indførelse. Portrættet
er udført i forbindelse med den trykte ligprædiken over Sehested fra 1658 og er
efter al sandsynlighed udført af Albert Haelwegh.
[496462] SJÆLLAND - BLAEU, JOHANNES. Zeelandia insula Danicarum
Maxima.
Kobberstukket kort over Sjælland. Amsterdam 1662. 42x53 cm. Med ca 4 cm
margener. Smuk samtidig håndkolorering. Med titelkartouche og smukt heraldisk
kartouche ophøjet med guld og med tilegnelse til Peder Charisius. I smal moderne
guldramme. Med let gennemskin af teksten bag på arket. Kr. 4,000.00
* Velbevaret eksemplar af dette smukke specialkort over Sjælland. Kortet er i
det store og hele en gengivelse af Blaeus kollega Janssonius’ fremragende kort,
der bygger på et forlæg fra Hans Lauremberg og på indberetninger den lærde
landsdommer Jørgen Seefeldt, der residerede på Ringsted Kloster.
[497543] SJÆLLAND & ØERNE - SEUTTER, MATTHIAS. Regni Danici
Insulæ Seelandia, Fionia, Falstria, Langelandia, Mona...
Kobberstukket specialkort over Sjælland med Fyn samt Looland, Falster og
Møn.. Augsburg c. 1740. Lysmål: 58x50 cm. Med brede margener. Meget smuk
samtidig håndkolorering. Med overordentlig prægtig heraldisk titelkartouche med
det danske kongevåben omgivet af forskellige allegoriske skikkelser. Indrammet
med passepartout i elegant nyere sølvramme. Kr. 6,000.00
* Meget smukt og dekorativt kort over de danske øer. En af de flotteste titelkartoucher
i dansk kartografi, her i en fantastisk flot barok-kolorerering.
[496646] SJÆLLAND & ØERNE - WITT, FREDERIC DE. Insularum
Danicarum ut Zeelandia, Fioniæ, Langelandiæ, Lalandiæ, Falstriæ, Fembriæ,
Monæ aliarumq in Mari Balthico Sitar descriptio.
Kobberstukket kort over Sjælland og de øvrige danske øer. Amsterdam c. 1700.
49x58 cm. Med brede margener. Smuk samtidig håndkolorering. Med heraldisk
titelkartouche. Indrammet med passepartout i smal moderne guldramme. . Kr. 3,500.00
* Velbevaret eksemplar af dette smukke specialkort over de danske øer. Kortet er
gengivet i s/h som fig. 94 i Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort.
[319707] SKANDERBORG - BÆRENTZEN, EMILIUS. Skanderborg.
Litograferet prospekt af Skanderborg (Slot), udført af E. Bærentzen efter forlæg
af A. Juuel, København (c. 1860). Med samtidig håndkolorering. Lysmål: 28x20
cm. Arkmål: c. 40 x 35 cm. Monteret med passepartout i nyere træramme. Lidt
brunplettet, navnlig øverst i motivet. Kr. 750.00
* Dekorativt billede af Skanderborg med torsoen af slottet i centrum og
den vidtstrakte Skanderborg Sø i baggrunden. Slottet hørte til et af de største
middelalderlige borganlæg i Jylland, men blev revet ned i 1770’erne. Frederik II’s
kirkefløj og et enligt tån fik lov at overleve og er fremdeles i brug som Skanderborg
Slotskirke. .
[498263] SLESVIG, HERTUGDØMMET - WITT, FREDERICK DE.
Ducatus Slesvicensis in omnes suas Præfecturas, Circulos et Provincias.
Kobberstukket kort over hertugdømmet Slesvig. Frederic de Witt, Amsterdam c.
1660. Lysmål: 56x48 cm. Med brede margener. Smuk samtidig håndkolorering.
Nyere guldramme. Papiret let brunet. . Kr. 4,500.00
* Dekorativt kort over hele Sønderjylland eller Hertudømmet Slesvig, som landet
mellem Kongeåen og Ejderen kaldtes siden middelalderen. Kortet trækker på
Johannes Mejers kort fra Caspar Danckwerths atlas fra 1652. Her er møjsommeligt
og detaljeret gjort rede for Vadehavet og marsken med de mange lumske grunde og
sejlbare kanaler. Kolorereringen gør fint rede for områdets opdeling i gottorpske
og kongelige dele.
[537510] SØDRING, FREDERIK. Norsk Egn.
Original tegning udført med tusch. Motivmål: 10x17 cm. Signeret F. Sødring
1836. Monteret på baggrund og med passepartout i senere guldramme. Kr. 4,000.00
* Charmerende og storslået landskabsmotiv fra Norge, set med danske guldalderøjne.
[537513] TORNBY, KARL. Troldepus - og vaskebjørnen Pjaske.
Orig. tegning, udført med pen og akvarel og lavet til bogomslag. Uden år.
Signeret af kunstneren. Motivmål: 26x36 cm. Monteret med passepartout i ny rød
træramme. Med tryktekniske bemærkninger nederst. Kr. 1,750.00
[457137] UTRILLO, MAURICE. View of Montmartre.
Orginal litograph. Paris n.d. (c.1925). In b/w and with reversed signature in plate.
20,5x17 cm. Sheet measures 28x23 cm. In antique golden frame. . Kr. 2,000.00
[454356] WESSEL, JOHAN HERMAN - CLEMENS, J.F. Wessel.
Kobberstukket portræt af J.F. Clemens efter tegning af Jens
Juel, København 1784. 12x8 cm. Med 1 cm bred margen.
Monteret på baggrund i meget smuk gammel guldramme.
. Kr. 1,650.00
* Westergaard 12844. Det eneste kendte samtidige portræt af Johan Herman
Wessel, anvendt i udgaven af digterens samlede værker fra 1787. .
Grafik, blandet
[420067] LØBESEDDEL - TIL DET DANSKE FOLK.
Berlingske Tidene, København, Tirsdag den 9. april 1940. Ark 55 x 39 cm. Med
foldemærker og to meget små stykker tape i øverste hjørner. Ellers velholdt. Kr. 800.00
* Kongens budskab til det danske folk. Uddrag: ‘...De tyske Tropper, der nu
befinder sig her i Landet, træder i Forbindelse med den danske Værnemagt, og det
er Befolkningens Pligt at afholde sig fra enhver Modstand overfor disse Tropper.
Den danske Regering vil forsøge at sikre det danske Folk og vort Land imod
de af Krigsforhold følgende Ulykker og opfordrer derfor Befolkningen til rolig
og behersket Holdning overfor de Forhold, som nu er opstaaet.« Undertegnet
Christian R. og Th. Stauning’.
.
[430697] ENGHOLM, KAI. Original tegning.
Udført med pen. Arkmål: 25 x 31 cm, motivmål: 23 x 20 cm. Udført på papir.
Signeret. Kr. 200.00
* Tre ruder til komiske situationer.
[430703] ENGHOLM, KAI. Original tegning.
Udført med pen. Arkmål: 25 x 31 cm, motivmål: 23 x 20 cm. Udført på papir.
Signeret. Kr. 200.00
* Fin montage med otte forskellige ruder til komiske situationer; her får man
virkelig Kai Engholms spændvidde.
[430708] ENGHOLM, KAI. Original tegning.
Udført med pen. Arkmål: 25 x 31 cm, motivmål: 23 x 20 cm. Udført på papir.
Signeret. Kr. 200.00
* Fin montage med otte forskellige små ruder til komiske situationer; her får man
virkelig Kai Engholms spændvidde - herligst med de fem mennesker i ét pølseskind.
[430719] ENGHOLM, KAI. Original tegning.
Udført med pen. Arkmål: 25 x 31 cm, motivmål: 23 x 20 cm. Udført på papir.
Signeret. Kr. 200.00
* Fin montage med fire forskellige ruder til komiske situationer.
[327262] ENGHOLM, KAJ. Original tegning.
Tegning af en butler, der holder døren for en herre. 21,5x25 cm. Udført i sort pen.
Signeret. Kr. 200.00
* Munter tegning af Far til Fire-tegneren.
[327263] ENGHOLM, KAJ. Original tegning.
Karikaturtegning af en telefontalende nazist med monokel og ridderkors. 21,5x25
cm. Udført i sort pen. Kr. 300.00
* Munter tegning af Far til Fire-tegneren.
[327267] ENGHOLM, KAJ. Original tegning.
Morsom tegning af en gammel dame, der forsøger at skabe ild med træ. 21,5*25cm.
Udført i sort pen. Signeret. Kr. 200.00
* Munter tegning af Far til Fire-tegneren.
[327268] ENGHOLM, KAJ. Original tegning.
Karikaturtegning af en tysk soldat, der oppasser en temmelig uskyldigt udseende
ældre mand. 21,5*25cm. Udført i sort pen. Signeret. Kr. 250.00
* Munter tegning af Far til Fire-tegneren.
[148083] GENFORENINGEN 1920 - ELFELT, PETER. Genforeningsfesten
på Dybbøl, 11. juli 1920. Christian X på Kongeskansen.
Originalt fotografi. 22,3x16,2 cm. Monteret på karton. Kartonen lidt plettet. Kr. 750.00
* Smukt komponeret billede fra den store Genforenings-højtidelighed i og
omkring de gamle skanser på Dybbøl. Billedet er taget ved trappen op til den
flagsmykkede Kongeskanse. I centrum ses Christian X, omgivet af dronning
Alexandrine, enkedronning Louise og kronprins Frederik. På kanten af skansens
balustrade ses den kopi af det lange Gallehus-guldhorn, kongen fik overrakt på
denne følelsesmættede dag.
[148093] GENFORENINGEN 1920 - ELFELT, PETER. Genforeningsfesten på
Dybbøl, 11. juli 1920. Rigsdagsmændene om bord på dampskibet til Sønderborg.
Originalt fotografi. 22,3x16,2 cm. Monteret på karton. Kr. 450.00
* Gruppebillede af Rigsdagens medlemmer på dampskibet på vej til Sønderborg
for at deltage i den store Genforenings-højtidelighed på Dybbøl. Billedet mod
agter på skibet. I centrum ses Frederik Borgbjerg, mens C. Th. Zahle titter frem
fra anden række.
[148103] GENFORENINGEN 1920 - ELFELT, PETER. Genforeningsfesten
på Dybbøl, 11. juli 1920. Kongeskibet “Dannebrog” løber i Sønderborg havn.
Originalt fotografi. 22,3x16,2 cm. Monteret på karton. Kr. 1,000.00
* Meget smukt fotografi. Kongeskibet, forgængeren for det nuværende (hjuldamper),
ses i fuld længde fra agterfra på vej ind mod Sønderborg med vandet brusende om
skovlhjulene.
[148113] GENFORENINGEN 1920 - ELFELT, PETER. Genforeningsfesten
på Dybbøl, 11. juli 1920. Udsigt over Sønderborg havn.
Originalt fotografi. 22,3x16,2 cm. Monteret på karton. Kr. 450.00
* Smukt prospekt af Sønderborg havn med kirketårnet til højre i billedet. I
baggrunden ses større og mindre skuder og både, der afventer Kongeskibet.
[122537] GENFORENINGEN 1920 - Original plakat. Fredstraktaten bekræfter
Folkenes Ret.
Original plakat, trykt i rødt og sort. Uden trykkested. (København 1920?).
40,5x107 cm. Med foldespor. Ellers et fuldstændigt friskt eksemplar. I glasklar
plastlomme. Kr. 1,500.00
* Slagkraftig valgplakat fra afstemningen i Sønderjylland, februar 1920, med
henvisning til Versailles-fredens ord om folkenes selvbestemmelse. Meningen er
klar nok: “Sønderjyder, Kræv eders Ret - Stem Dansk”.
[430397] KJER, BODIL & IPSEN, BODIL - THOMSEN, VIGGO. Bodil Kjer
& Bodil Ipsen.
Orig. tuschtegning. Uden år (c. 1948). Signeret TOM. Motivmål: 26x17cm.
Arkmål: 31,5x22 cm. . Kr. 1,800.00
* Smukt dobbeltportræt af to generationers divaer med samme fornavn, i knælang
figur i profil med Bodil Kjer forrest. Sidstnævnte har håret elegant sat op og er
iført en sexet ceration a la Holger Blom. Bodil Ipsen er kostumeret mere over i
klunketid med krøs og krusede manchetter. .
[430396] KJER, BODIL - THOMSEN, VIGGO. Bodil Kjer.
Orig. tuschtegning med blyantsskraveringer. Uden år (c. 1948). Signeret TOM.
Motivmål: 25x16 cm. Arkmål: 31x22 cm. . Kr. 1,800.00
* Dejligt portræt i halvfigur, stående op ad en stol. At dømme efter kostumet er hun
skildret i en tjenestepige-rolle i en Holberg-komedie.
[148133] KØBENHAVN - HAUERSLEV, JOHANNES. Arbejdersjak fra
anlæggelsen af Københavns Frihavn.
Originalt fotografi. 21,7x16,2 cm. Monteret på karton. Kr. 850.00
* Skarpt og velkomponeret billede af et 25 mand stort sjak med håndværkere og
arbejsmænd stillet op på et stykke pilotering med en dampmaskine i baggrunden.
To siddende mænd i forgrunden holder en lang sav mellem sig, hvis påskrift daterer
billedet til 12. juli 1895. Et levende billede af arbejdere fra Pelle Erobrerens dage.
[430508] MATHIESEN, AXEL. Onkel Toms Hytte.
Orig. tegning med blyant og vandfarve. Bogomslag til en udgave på Chr. Erichsens
Forlag 1955. Ark & motivmål: 35x 23cm. Udført på karton. Kr. 950.00
* Meget flot figurgruppe med en statelig og stolt onkel Tom omgivet af tre børn.
Axel Mathiesen var i flere år den helt store børnebogsillustrator og er kendt af alle
for sine illustrationer til Flemming-bøgerne og Tarzan-bøgerne.
[430780] MATHIESEN, AXEL. Original tegning til foromslaget af ‘Forskolens
Skrivebog’.
Orig. pen. Arkmål og motivmål: 29 x 23 cm. Udført på karton. Signeret. Kr. 850.00
* Axel Mathiesen har kreeret en ren landsbyidyl med legende børn i højt humør
foran den smukke skole; skriveøvelserne må være vel overståede...
[430785] MATHIESEN, AXEL. Flugten til Kina. Et Dukkeeventyr. Tillæg til
“Børnenes Julegave 1909”. Originale tegninger.
Forside og 11 sider, fortløbende nummereret med blyant. Udført med tusch og
med antydninger af blyantsstreger. Arkmål og motivmål: 18 x 27,5 cm. Udført
på karton. Første tegning er signeret. Med flere blyantskommentarer i marginen både tryktekniske, men også om handlingen. Vedlagt er to kolorerede prøver for
side 4 og 6. Kr. 5,000.00
* Charmerende lille børneeventyr om en række dukker, der vil flygte - i første
omgang til Amager og Grønland, men valget falder på Kina, det allermorsomste
sted. Axel Mathiesen var i flere år den helt store børnebogsillustrator og er kendt
af alle for sine illustrationer til Flemming-bøgerne og Tarzan-bøgerne. Her
er han helt sikkert blevet inspireret af de engelske dukkeeventyr med den sorte
kludedukke ‘Golliwog’ i spidsen. Han er blevet til ‘Guf’ på dansk og er i al sin
politiske ukorrekthed meget sød, når han udfritter den vrede hane om vejen til
Kina.
[201987] OLSEN, IB SPANG. Drillende drenge.
Orig. blyantstegning på papir, c. 1948. Motivmål: 26x22 cm. Signeret af Ib Spang
Olsen. Monteret under klar plast (der kan fjernes ved indramning). Kr. 2,500.00
* Tidlig Spang Olsen-tegning, der indgår i eventyrsamlingen “Prinsessen på
Glasbjerget”.
[430810] REISTRUP, K. HANSEN. Originale tegninger til “Robin Hood” af
Howard Pyle.
33 originale tuschtegninger udført som illustration til “Robin Hood”, udsendt af
Chr. Erichsens Forlag (København) 1908 som pragtudgave. Alle signerede og de
fleste dateret 1907. Af varierende størrelse fra 27 x 18,5 cm til 18,5 x 12,5 cm.
Næsten komplet; der mangler tegning nr. 2, 20 og 24. Kr. 12,500.00
* Fremragende række af originale tegninger til børnebogsklassikeren Robin
Hood. Mesteren er Karl Hansen Reistrup (1863-1929), der bl.a. blev uddannet
i Paris. Reistrup havde et bredt favnende talent og har lavet stor keramisk kunst
for Kählers værksted, dekorative malerier i skønvirke-stilen, dekorationer til
Københavns Rådhus og Aarhus Teater, skulpturer - især elefanterne på Carlsberg
- og ikke mindst bogillustrationer.
[430989] REISTRUP, K. HANSEN. Originale tegninger til ‘Flyvebaaden
Danmark’ af Axel Moe.
13 originale tegninger udført som illustration til “Flyvebaaden Danmark”,
udsendt af Chr. Erichsens Forlag (København) i 1915. Alle signerede og dateret
1913. Tegningerne har nogenlunde samme størrelse, 24 x 17 cm. Sandsynligvis
komplet. Kr. 6,000.00
* Fin række af originale tegninger til en tidlig dansk science fiction-roman.
Mesteren er Karl Hansen Reistrup (1863-1929), der bl.a. blev uddannet i
Paris. Reistrup havde et bredt favnende talent og har lavet stor keramisk kunst
for Kählers værksted, dekorative malerier i skønvirke-stilen, dekorationer til
Københavns Rådhus og Aarhus Teater, skulpturer - især elefanterne på Carlsberg
- og ikke mindst bogillustrationer. Her må fremhæves et par fine tegninger af et
Jules Verne-inspireret luftskib.
[430957] REISTRUP, KARL HANSEN. Originale tegninger til ‘Med Luftskib
til Mars’ af N. Meyn og A. Klingsey.
18 originale pennetegninger + en tegning til omslaget i farver + et alternativt
omslag i farver af Osvald Jensen(?) udført som illustration til “Med Luftskib til
Mars”, udsendt af Chr. Erichsens Forlag (København) i 1911. Alle signerede og
dateret 1911. Tegningerne har nogenlunde samme størrelse, 23 x 19 cm og har
tryktekniske bemærkninger på bagsiden. Komplet. Vedlagt er en udgave af bogen
fra 1921. Kr. 24,000.00
* Fremragende række af originale tegninger til en tidlig dansk science fictionroman. Mesteren er Karl Hansen Reistrup (1863-1929), der bl.a. blev uddannet
i Paris. Reistrup havde et bredt favnende talent og har lavet stor keramisk kunst
for Kählers værksted, dekorative malerier i skønvirke-stilen, dekorationer til
Københavns Rådhus og Aarhus Teater, skulpturer - især elefanterne på Carlsberg
- og ikke mindst bogillustrationer. Illustrationerne her gengiver en levende og
frodig verden på Mars med skræmmende, langlemmede beboere, der selvfølgelig
kan tæmmes af de kloge mennesker. Der er også et par helt vidunderlige gengivelser
af rumskibet.
** Den fantastiske fortælling i bedste Jules Verne-stil er skrevet af Niels Gustav
Meyn, der debuterede som science fiction-forfatter med dette samarbejde med
August Klingsey. Der var kun gjort spæde forsøg til danske science fiction bøger
før Meyns gennembrud - f.eks. en Jules Verne-inspireret novelle af Vilhelm
Bergsøe, eller måske endda Holbergs Niels Klim. De pragtfulde tegninger er helt
tæt på arnen af dansk science fictions støbning.
*** Collection of original pen drawings to one of the first Danish science fiction
books ‘Med luftskib til Mars’. The illustrator is Karl Hansen Reistrup and the
collection includes 18 original drawings, a drawing in colour for the cover and
an alternative drawing for the cover by another artist. All are signed and dated
(1911) by the artist. The drawings depict the fierce martians attacking the human
visitors as well as a couple of wonderful depictions of a space ship in perfect Jules
Verne style.
[431042] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Med tryktekniske bemærkninger
på bagsiden. Signeret. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431045] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Med tryktekniske bemærkninger
på bagsiden. . Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431047] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Med tryktekniske bemærkninger
på bagsiden. Signeret og dateret 1911. Kr. 750.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431050] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431053] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431054] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431056] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431059] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431061] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirke-
kunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431064] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431066] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431068] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431069] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431074] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431076] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431078] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431079] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[431083] REISTRUP, KARL HANSEN. Original tegning til ‘Helten fra
Transvaal’ af A. Niemann.
Original tegning til en udgave af ‘Helten fra Transvaal’ udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København) 1911. Motivmål: 24 x 18 cm. Signeret og dateret 1911. Med
forfatter og titel tegnet med tusch. Kr. 700.00
* Fin tegning af Karl Hansen Reistrup (1863-1929) - en meget dygtig skønvirkekunstner, der er kendt for sin keramik, skulpturer og udsmykninger til Københavns
Rådhus og Aarhus Teater.
[430399] RODE, EBBE - THOMSEN, VIGGO. Ebbe Rode.
Orig. blyantstegning. Signeret TOM (19(33). Ark & motivmål: 17x11cm.
Opklæbet på et større kartonark. Kr. 2,000.00
* Fremragende, let karikeret portræt af den unge Ebbe Rode, set i profil med
smoking. Tegneren har suveræt indfanget den balance mellen dandy-agtig
selvsikkerhed og indre uro, som Rode beherskede til uforglemmelig perfektion.
[430918] SCHMIDT, CARL H.F. Originale tegninger til ‘Kong Salomons Miner’
af Rider H. Haggard.
30 originale pentegninger til en udgave af ‘Kong Salomons Miner’ udsendt af
Chr. Erichsens Forlag (København) 1902. Alle er signerede. De fleste omkring 15
x 13 cm, enkelte lidt mindre. Næsten komplet (der bør vist være 38). Kr. 8,000.00
* Nærmest ikonografiske illustrationer til en af de største eventyrromaner. Carl
Heinrich Frantz Schmidt (1858-1923) blev udlært på Kunstakademiet og udførte
flere malerier med historiske motiver, men er især kendt for sine bogillustrationer
for Chr. Erichsens Forlag.
[430579] SECHER, ALEX. Originaltegning.
Orig. pen og en enkelt blå farve. Arkmål: 21 x 25 cm, motivmål: 11 x 14 cm.
Udført på karton. Kr. 300.00
* Fin tegning af en hestevogn, der strider sig op ad vejen i uvejr. I følge en note på
bagsiden er tegningen udført til Erna Damgaards ‘Det ækle Bøh-Land’.
[331998] SENN, JOHANNES, style of - ANONYMOUS. Paysanne et Paysan
du Canton de Schlaffhouse du Village de Hollan.
Original watercolour, Schweiz/Switzerland(?) c. 1800-1810. 23x28 cm. In fine
condtion. Unframed. Kr. 4,000.00
* Charming picture of a couple of Swiss peasants, with emphasis on costume
details. .
[332001] SENN, JOHANNES, style of - ANONYMOUS. Paysanne du Canton
de Zuric. (&) Paysanne de l’Entlibuch Bailliage du Canton de Lucerne.
Original watercolour, Schweiz/Switzerland(?) c. 1800-1810. 22,5x28 cm. In fine
condtion. Unframed. Kr. 4,000.00
* Charming picture of a couple of Swiss peasant girls, with emphasis on colourful
costume details. .
[332004] SENN, JOHANNES, style of - ANONYMOUS. Paysan d’Estavayer
Pays de Vand Cant. de Fribourg (,) du Margarviat de Bade aux environs de Basle.
Paysanne du Canton de Basle.
Original watercolour, Schweiz/Switzerland(?) c. 1800-1810. 22,5x28 cm. In fine
condtion. Unframed. Kr. 4,500.00
* Charming and most decorative picture of a Swiss peasant and 2 peasant girls,
with emphasis on colourful costume details. .
[332005] SENN, JOHANNES, style of - ANONYMOUS. Virillard de la Foret
noire (&) Paysan du Conté de Gruyere Canton de Fribourg, portant du beure.
Original watercolour, Schweiz/Switzerland(?) c. 1800-1810. 22,5x28 cm. In fine
condtion. Unframed. Kr. 4,500.00
* Charming and most decorative picture of two different Swiss peasants, one
shown cordially raising a glass of red wine, and one shown with a carrier. .
[332006] SENN, JOHANNES, style of - ANONYMOUS. Paysanne du Canton
de Fribourg Partie Allemande (&) Paysan du Conté de Gruyere faisant du beure.
Canton de Fribourg.
Original watercolour, Schweiz/Switzerland(?) c. 1800-1810. 22,5x28 cm. In fine
condtion. Unframed. Kr. 4,500.00
* Charming and most decorative picture of a Swiss peasant girl with snowy
mountains in the background and a young peasant making butter at a wooden
house. .
[332009] SENN, JOHANNES, style of - ANONYMOUS. Femme du Gouggisberg
prés de Berne (&) Paysan des environs de Berne.
Original watercolour, Schweiz/Switzerland(?) c. 1800-1810. 22,5x28 cm. In fine
condtion. Unframed. Kr. 4,500.00
* Charming and most decorative picture of a Swiss peasant girl carying a chicken
and a peasant in red waistcoat with detailed backgroun with a hamlet and green
hills. .
[441699] SKOVGAARD, NIELS. Original tegning. Illustration til “Slottet ved
Sølvskoven”.
Orig. tegning, udført med tusch, signeret NS 1910. Lysmål: 9,5x10 cm. Arkmål:
14x14 cm. Monteret løst i passepartout. Kr. 1,000.00
* Dramatisk tegning til gammelt dansk folkeeventyr. En heks med meget lang
underkæbe farer sammen, ved at en dør går op.
[430814] STEFFENSEN, POUL. Originale tegninger til “Udvalgte Noveller” af
Steen Steensen Blicher, Udgave for Børn ved Ingvor Bondesen.
32 originale tuschtegninger + en farvelagt omslagsillustration Blichers udvalgte
noveller udsendt af Chr. Erichsens Forlag (København) 1905. De fleste er
signerede og dateret 1905. Af varierende størrelse - de største 28 x 17 cm, de
mindste 13 x 17,5 cm, et enkelt 7 x 14 cm. Med tryktekniske bemærkninger med
blyant på bagsiderne. Et komplet sæt. Kr. 12,000.00
* En hel række meget fine Blicher-illustrationer til en novelleudgave for børn.
Tegneren Poul Steffensen (1866-1923) har kendt sit tema rigtigt godt: som barn
var han vogterdreng på heden, men talentet bragte ham til byen, hvor han bl.a.
har dekoreret den smukke Kapernaumskirke i København. Hans tegninger er alle
af høj kvalitet og arbejdet til bl.a. Carit Etlars Gjøngehøvdingen vil altid stå som
en klassiker blandt danske illustrerede bøger. Han har fanget Blichers miljø helt
rigtigt og der er også flere gode portrætter af den store digter.
[518064] STEFFENSEN, POUL. Originale tegninger til “Oliver Twist” af
Charles Dickens.
33 originale tusch- og pentegninger til Oliver Twist udsendt af Chr. Erichsens
Forlag (København). De fleste er signerede og dateret 1906 eller 1907. Af varierende
størrelse, men de fleste omkring 21 x 16 cm. Med tryktekniske bemærkninger med
blyant på bagsiderne. Kr. 3,500.00
* En hel række originaltegninger (33 ud af 43) til Chr. Erichsens udgave af
Dickens Oliver Twist. Steffensen rammer perfekt den barnlige, men også grufulde
tone fra Dickens barske fortælling.
[438753] BIRKEMOSE, JENS. Orig. litografi i fire farver.
Signeret med blyant af Jens Birkemose. Nr. 394 af 900 nummerede eksemplarer
udført hos Brøndum. 35,5x49 cm. (højde x bredde). Kr. 800.00
[470554] WINTHER, POUL. Orig. radering.
Motivmål: 29,5 x 40 cm (h x b). Nr. 9 ud af 50 signerede eksemplarer, dateret 7-869. Kr. 500.00
[349719] ANONYM. Ein Sinesischer Tartar.
Original woodcut. N.d. (Germany? c. 1675). Plate measures: 19x14 cm. Sheet
measures: 25x19 cm. With German title. With text in lower margin and on verso. Kr. 800.00
* Chinese foot soldier with bow and arrows. .
[349724] ANONYM. Der junge Unter-König zu Canton.
Original woodcut. N.d. (Germany? c. 1675). Plate measures: 22,5x17,2 cm. Sheet
measures: 27x20 cm. With German title. With text in lower margin and on verso.
Small ink-spot at top of image. Kr. 800.00
* Chinese horseman with bow and arrows. .
[349726] ANONYM. Ein alter Vice-Roy von einem Sinesischen Königreich.
Original woodcut. N.d. (Germany? c. 1675). Plate measures: 19,5x16,5 cm. Sheet
measures: 25,5x20 cm. With German title. With text in lower margin and on verso.
. Kr. 800.00
* Seated Chinese nobleman.
[414648] ANTVORSKOV - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af AntvorskovSlott i Sædland at See mod Byen Slagelse Anno 1755.
Kobberstukket prospekt af Antvorskov efter forlæg af Johan Jacob Bruun,
København (1755). Lysmål: 17,5x24,5 cm. Med brede marginer. . Kr. 500.00
* Dekorativt prospekt af det enorme anlæg, der lå, hvor motorvejen i dag passerer
næstsidste trafikcenter før Storebælt (synlige ruiner, men meget er der ikke at se).
Egentlig var der tale om et Johanitterkloster, som Frederik II lod ombygge til slot,
så kongelige rejsende kunne afvente medvind over Storebælt i passende rammer.
Frederik II døde her i 1588. Hele herligheden blev solgt til nedrivning omkring
1770. Slottet er gengivet med landevejen til Korsør og klostermarken i forgrunden.
Over de imponerende bygningsmasser knejser klosterkirkens smukke gotiske spir.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[518087] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518090] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518091] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518092] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518094] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518095] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518096] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518097] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518098] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518099] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518100] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518119] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518121] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518122] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518123] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518124] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518203] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518204] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518206] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518209] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518210] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518211] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518212] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518215] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518224] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518228] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518229] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518230] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518231] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518232] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518233] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518309] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518381] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518384] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518385] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518386] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518387] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518655] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518656] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518657] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518658] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518659] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518661] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518662] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518670] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518680] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518683] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518684] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518685] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Kr. 350.00
[518686] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518688] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518711] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 16,5 x 25 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 300.00
[518712] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518714] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518715] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518716] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518717] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518719] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518721] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518722] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518727] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518728] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518729] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518730] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518731] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518732] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518734] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518736] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518870] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518874] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518875] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518877] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518880] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518882] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518883] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518884] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518885] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518888] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518889] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518900] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518901] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518902] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[518903] BRANDE, MARLIE. Originaltegning fra “Eventyrets Verden”.
Originaltegning med pen udført til J. Byskovs store “Eventyrets Verden”, udgivet
af Chr. Erichsens Forlag. Bladmål: 29,5 x 23 (højde x bredde). Signeret og dateret
af Marlie Brande. Kr. 350.00
[323715] DANMARK - ANONYM. Daniae Regnum.
Kobberstukket generalkort over Danmark. Uden sted & år (Tyskland c. 1660).
Lysmål: 20x15 cm. Med 3 cm margen forneden og 1cm margen i de øvrige sider.
Papiret let brunet. Med latinsk tekst på bagsiden. . Kr. 2,000.00
* Meget dekorativt og detaljeret miniaturekort over Danmark. Kortet er af samme
type som de hollandsk-fremstillede generalkort fra første halvdel af 1600-tallet. .
[323719] FREDERIKSBORG - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af Det
Kongelig Slott Friderichsborg.
Kobberstukket prospekt af Frederiksborg Slot efter forlæg af Johan Jacob Bruun,
København (1756). Optryk fra 1810. Lysmål: 24,5x17 cm. Med brede marginer.
Med gullig skjold i en del af billedfeltet. . Kr. 750.00
* Dekorativt prospekt af Frederiksborg set fra Barokhaven tværs over søen. Slottet
fremtræder som i dag. I søen ses dog det nu forsvundne springvand af en hjort
jaget af hunde.
** Planche fra Lahdes optryk af Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ”
(1761) fra 1810.
[438586] HANSEN, H.J. (udg.). Almindelig Tobis (og 4 andre danske fisk).
Orig. kobberstik af Løvendal efter forlæg af H.J. Hansen. København 1897.
Plademål: 28,5 x 20 cm. Arkmål: 40 x 28 cm. Let skjoldet. Kr. 250.00
* Dekorativ gengivelse af danske fisk, bl.a. Helleflynder, med små ekstra vignetter
med anatomiske detaljer.
** Planche fra det aldrig fuldførte værk Zoologia Danica.
[491214] HANSEN, H.J. (udg.). Stribet Kutling (og 7 andre danske fisk).
Orig. kobberstik af Løvendal efter forlæg af H.J. Hansen. København 1897.
Plademål: 28,5 x 20 cm. Arkmål: 40 x 28 cm. Velbevaret. . Kr. 250.00
* Dekorativ gengivelse af danske fisk med små ekstra vignetter med anatomiske
detaljer.
** Planche fra det aldrig fuldførte værk Zoologia Danica.
[491231] HANSEN, H.J. (udg.). Birkemuus (og 3 andre danske pattedyr).
Orig. kobberstik af Løvendal (efter forlæg af H.J. Hansen). København 1895.
Plademål: 28,5 x 20 cm. Arkmål: 40 x 28 cm. . Kr. 250.00
* Dekorativ gengivelse af danske pattedyr, herunder brun rotte, med små ekstra
vignetter med anatomiske detaljer.
** Planche fra det aldrig fuldførte værk Zoologia Danica.
[491233] HANSEN, H.J. (udg.). Sort rotte (og 6 andre danske pattedyr).
Orig. kobberstik af Løvendal (efter forlæg af H.J. Hansen). København 1895.
Plademål: 28,5 x 20 cm. Arkmål: 40 x 28 cm. . Kr. 250.00
* Dekorativ gengivelse af danske pattedyr, herunder husmus og vandrotte, med
små ekstra vignetter med anatomiske detaljer.
** Planche fra det aldrig fuldførte værk Zoologia Danica.
[491235] HANSEN, H.J. (udg.). Vandrotte (og 6 andre danske pattedyr).
Orig. kobberstik af Løvendal (efter forlæg af H.J. Hansen). København 1895.
Plademål: 28,5 x 20 cm. Arkmål: 40 x 28 cm. . Kr. 250.00
* Dekorativ gengivelse af danske pattedyr, herunder alm. hare, med små ekstra
vignetter med anatomiske detaljer.
** Planche fra det aldrig fuldførte værk Zoologia Danica.
[491236] HANSEN, H.J. (udg.). Kronhjort & Raadyr.
Orig. kobberstik af Løvendal (efter forlæg af H.J. Hansen). København
1895. Plademål: 28,5 x 20 cm. Arkmål: 40 x 28 cm. Brunskjoldet langs arkets
underkant. Kr. 400.00
* Dekorativ gengivelse af dansk vildt, med små ekstra vignetter med anatomiske
detaljer.
** Planche fra det aldrig fuldførte værk Zoologia Danica.
[532210] HANSEN, H.J. (udg.). Daadyr (og 4 andre nordiske pattedyr).
Orig. kobberstik af Løvendal (efter forlæg af H.J. Hansen). København 1895.
Plademål: 28,5 x 20 cm. Arkmål: 40 x 28 cm. . Kr. 450.00
* Dekorativ gengivelse af dansk vildt i fortid og datid. Kun dådyr optræder i
helfigur (håndkoloreret); de øvrige (bl.a. urokse og elg) kun med kraniet.
** Planche fra det aldrig fuldførte værk Zoologia Danica.
[532234] HANSEN, H.J. (udg.). Gråhaj, Sildehaj (og 2 andre danske fisk).
Orig. kobberstik af Løvendal efter forlæg af G.W. København 1897. Plademål:
28,5 x 20 cm. Arkmål: 40 x 28 cm. Velbevaret. . Kr. 225.00
* Dekorativ gengivelse af danske fisk med små ekstra vignetter med anatomiske
detaljer.
** Planche fra det aldrig fuldførte værk Zoologia Danica.
håndskrevet nummer i øverste højre hjørne. . Kr. 600.00
* Dekorativt prospekt af Holbæk, som byen tog sig ud midt i 1700-tallet.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[323716] JYLLAND - MERCATOR, GERARD. Iutia Septentrionalis.
Kobberstukket kort over Midtjylland med Tunø og Samsø. Amsterdam ca. 1625.
Lysmål: 19,7x13,5 cm. Beskåret til pladekant i venstre side; med 1 cm margen på
de øvrige sider. Smuk samtidig kolorering. . Kr. 2,000.00
* Særdeles dekorativ miniatureudgave af det smukke specialkort over Østjylland
fra bind 3 af Mercators store atlas, der udkom første gang i 1595. Kortet omfatter
Jylland fra kyst til kyst fra Horsens Fjord i syd til et stykke vej nord for Limfjorden.
Som på det store kort fremgår det, at det vestlige Jylland var temmelig øde, mens
Østjylland og Thy vrimler med stednavne.
[460687] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Den røde Bygning.
Kobberstukket opstalt af Frederik den Fjerdes Kancellibygning. København 1748.
Lysmål: 14x23 cm. Med pladerand og brede margener. . Kr. 450.00
* Smuk opstalt af facaden på Frederik den Fjerdes Kancellibygning, i dag kendt
som Den røde Bygning og hjemsted for Finansministeriet. Bygningen er skabt
til det formål, den stadig tjener, men kunne i 1700-tallet rumme hele rigets indre
administration i behændig nærhed af Christiansborg. Bygningens facade fremstår
uændret i dag. .
[532236] HANSEN, H.J. (udg.). Brasen, Flire (og 2 andre danske fisk).
Orig. kobberstik af Løvendal efter forlæg af G.W. København 1897. Plademål:
28,5 x 20 cm. Arkmål: 40 x 28 cm. Lidt brunskjoldet langs øverste kant. Kr. 200.00
* Dekorativ gengivelse af danske fisk med små ekstra vignetter med anatomiske
detaljer.
** Planche fra det aldrig fuldførte værk Zoologia Danica.
[460691] KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE. Amagertorv.
Kobberstukket prospekt af Amagertorv. København 1748. Lysmål: 16x23,5 cm.
Med pladerand og brede margener. . Kr. 1,200.00
* Særdeles dekorativt prospekt af Amagertorv med Sankt Nikolaj Kirkes spir
knejsende over hustagene. Torvet fremstår, som det tog sig ud mellem de to
bybrande i 1728 og 1795 med gæstgiveriet Store Lækkerbidsken i centrum i en
dejlig renæssancebygning, der slap uskadt i 1728, men gik til i 1795. Et af de
smukkeste og mest stemningsfulde prospekter af 1700-tallets København. .
[422564] HOLBÆK - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af Kiøbstaden
Holbek i Sædland, at see fra den Søndre Siiide Ao 1755.
Kobberstukket prospekt af Næstved, udført af Hans Quist efter forlæg af Johan
Jacob Bruun, København (1760). Lysmål: 17x34,5 cm. Med brede marginer. Gl.
[422559] KORSØR - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af Kiøbstaden
Corsøer i Sædland at See fra den Nordre Siiide Ao 1755.
Kobberstukket prospekt af Korsør, udført af Hans Quist efter forlæg af Johan
Jacob Bruun, København (1760). Lysmål: 17x34,5 cm. Med brede marginer. Gl.
håndskrevet nummer i øverste højre hjørne. Kr. 850.00
* Dekorativt prospekt af Korsør, som byen tog sig ud midt i 1700-tallet. I
baggrunden har Bruun vist, hvor mange sejlskibe der på en tilfældig dag passerede
gennem Storebælt. Byen vender så at sige mod søen; i centrum ses slotskomplekset
- dengang væsentlig mere imponerende end den beskedne torso, der er nået frem
til i dag.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[33700] LADD, ALAN & VAN HEFLIN. Still photo.
From around 1953. 18,6x25,1 (20,5x25,3) cm. B/w. Kr. 150.00
* Scene from »Shane«, 1953.
[518083] MATHIESEN, AXEL. Original forsideillustration til “Børnenes
Ugeblad. Mit Blad” 4 Aargang Nr. 49.
Original tegning med tusch. Udsendt af Chr. Erichsens Forlag (København) 1920.
Signeret af Axel Mathiesen. Mål: 26,5 x 21 cm (højde x bredde). Kr. 300.00
[370023] NYMAN, PEDER. Faldet gennem sikkerhedsnettet.
Orig. tegning. Udført med tusch. Let skraveret med blåt farvekridt. Uden år.
Signeret “Nyman”. Motivmål: 16x27 cm. Arkmål: 20x32 cm. Øverste hjørner
klippet af. Med en rift i nederst margen. Enkelte huller efter tegnestifter. Lidt
plettet. I plastlomme. Kr. 200.00
* Peder Nyman (1940 - 2001) var bladtegner og illustrator. Han huskes især for
sine stiliserede, skarpt pointerede tegninger og vignetter til Politiken.
.
[370037] NYMAN, PEDER. Rengøring på museet.
Orig. tegning. Udført med tusch og collage. Uden år. Signeret “Nyman”. Motivmål:
18x9 cm. Arkmål: 20,5x13,5 cm. Lidt plettet. I plastlomme. Kr. 225.00
* En rengøringskone af den gamle skole skuer mod de vide horisonter. Peder
Nyman (1940 - 2001) var bladtegner og illustrator. Han huskes især for sine
stiliserede, skarpt pointerede tegninger og vignetter til Politiken.
.
[33170] O’BRIAN, EDMOND, JOHN CARRADINE, JOHN WAYNE. Still
photo.
From around 1962. 18,8x25 (20,5x25,3) cm. B/w. Kr. 150.00
* Scene from »The man who shot Liberty Valance«, 1962. From a political meeting.
Edmond O’Brian in front of the camera and behind him John Carradine.
[414646] ODENSE - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af Odense Kongl.
Slott i Fyhn, at See fra midten i Haugen Ao 1760.
Kobberstukket prospekt af Odense Slot efter forlæg af Johan Jacob Bruun,
København (1760). Lysmål: 17,5x24,5 cm. Med brede marginer. . Kr. 750.00
* Dekorativt prospekt Odense Slot set fra haven. Til venstre for facaden ses toppen
af Skt. Hans Kirkes tårn. Haven er fyldt med figurklippede buske og træer.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[422553] RINGSTED - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af Kiøbstaden
Ringsted i Sædeland at See Fra den Nordre Siiide Ao 1755.
Kobberstukket prospekt af Ringsted, udført af Hans Quist efter forlæg af Johan
Jacob Bruun, København (1760). Lysmål: 17,5x34,5 cm. Med brede marginer. . Kr. 800.00
* Dekorativt prospekt af Ringsted. Ligesom i dag hæver Skt. Bendts Kirke sig i
al sin middelalderlige storhed over byen. I forgrunden eromhyggeligt gengivet
byens vandmølle. Ringsted var på dette tidspunkt ved at blive genrejst efter en
ødelæggende bybrand, der dog skånede kirken.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[414662] SOPHIENBERG - BRUUN, JOHAN JACOB.
Prospect af
Sophienberg-Slott i Sædland, Ao 1758 at see fra Helsingørs Landeveij naar man
komer fra Kiøbenhavn.
Kobberstukket prospekt af Sophienberg Slot efter forlæg af Johan Jacob Bruun,
København (1760). Lysmål: 17,5x24,5 cm. Med brede marginer. . Kr. 950.00
* Dekorativt prospekt af Sophienberg, Christian VI’s lille anneks-slot ved
Strandvejen. Billedet må anses for den bedste gengivelse af bygningen, som den
tog sig ud i sin bedste tid, hvor de kongelige herskaber søgte hertil fra Hirschholm
for at nyde udsigten, når der var særlig mange skibe i Øresund. I slutningen
af 1700-årene kom det på private hænder og raseredes ned til to femtedele af
stueetagen. Den ynkelige torso blev for knap 20 år siden udbygget, så bygningen
nu står i suin fulde længde, desværre uden førstesalen og den karaktistiske centrale
kuppel. Stikket viser fint livet på Strandvejen omkring 1760.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[422567] STORE HEDDINGE - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af
Kiøbstaden Store-Heddinge i Sædland at see fra den Westre Siide Ao 1755.
Kobberstukket prospekt af Store Heddinge, udført af Hans Quist efter forlæg af
Johan Jacob Bruun, København (1760). Lysmål: 17x34,5 cm. Med brede marginer.
Gl. håndskrevet nummer i øverste højre hjørne. Lidt gulplettet. Kr. 650.00
* Dekorativt prospekt af Store Heddinge, som byen tog sig ud midt i 1700-tallet.
I forgrunden ses høstfolk, der sætter korn i neg overvåget af en ridefoged til hest.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[369157] SWANE, LARS. Vrangbæk, Serridslev Skov.
Orig. litografi. Signeret med blyant af Lars Swane 1975. Nr. 61 af 200 nummerede
eksemplarer udført hos Urwald og Miller. 28,5x20 cm. Velholdt. Kr. 225.00
[369161] SWANE, LARS. Udsigt fra vindue.
Orig. litografi. Signeret med blyant af Lars Swane 1975. Nr. 91 af 200 nummerede
eksemplarer udført hos Urwald og Miller. 28x19 cm. Velholdt. Kr. 225.00
[369163] SWANE, LARS. Vindmølle.
Orig. litografi. Signeret med blyant af Lars Swane 1975. Nr. 108 af 200 nummerede
eksemplarer udført hos Urwald og Miller. 19x28,5 cm. Velholdt. Kr. 225.00
[349742] TUSCHER, MARCUS - NORDEN, FREDERIK LUDVIG. Vüe
genérale des Grottes, qui se trouvent a Tschibel Esselsele...
Original etching by Marcus Tuscher after sketch made by F.L. Norden. Copenhagen
1755. Plate measures: 25x41 cm. Sheet measures: 26,8x43 cm. Slight foxing,
mainly to edges. . Kr. 1,000.00
* Plate from Frederic Louis Norden’s “Voyage d’Egypte et de Nubie”, based on a
sketch drawn by Norden on the site during his voyage in the late 1730’s.
[349744] TUSCHER, MARCUS - NORDEN, FREDERIK LUDVIG. Partie de
l’extremité orientale de Tschirsche, Capitale de l’Egypte Supériure.
Original etching by Marcus Tuscher after sketch made by F.L. Norden. Copenhagen
1755. Plate measures: 25,4x40,3 cm. Sheet measures: 26,8x43 cm. Slight foxing,
mainly to edges. . Kr. 1,000.00
* Plate from Frederic Louis Norden’s “Voyage d’Egypte et de Nubie”, based on a
sketch drawn by Norden on the site during his voyage in the late 1730’s.
[349745] TUSCHER, MARCUS - NORDEN, FREDERIK LUDVIG. Vüe
deTschibal Esselsele...
Original etching by Marcus Tuscher after sketch made by F.L. Norden. Copenhagen
1755. Plate measures: 25,5x41,4 cm. Sheet measures: 26,8x43 cm. Slight foxing,
mainly to edges. Small tear to lower right corner. Kr. 1,000.00
* Plate from Frederic Louis Norden’s “Voyage d’Egypte et de Nubie”, based on a
sketch drawn by Norden on the site during his voyage in the late 1730’s.
[414645] VALLØ - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af Wallöe-Slott og
Stifft at See fra indgangen til Gaarden Ao 1755.
Kobberstukket prospekt af Vallø efter forlæg af Johan Jacob Bruun, København
(1755). Lysmål: 17,5x24,5 cm. Med brede marginer. . Kr. 600.00
* Dekorativt prospekt af den prægtige renæssancegård syd for Køge med de
karakteristiske to kraftige tårne. I forgrunden ses en heskabsvogn forspændt
med seks heste på vej mod porten. Vallø oplevede i 1700-tallet sin gyldne tid som
kongeligt protektioneret frøkenkloster; med andre ord: Fashionabelt herberg for
adelens uafsættelige døtre.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[422557] VORDINGBORG - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af
Kiøbstaden Wordingborg i Sædland at See fra den Østre Siiide Ao 1754.
Kobberstukket prospekt af Vordingborg, udført af Hans Quist efter forlæg af Johan
Jacob Bruun, København (1760). Lysmål: 17x34 cm. Med brede marginer. . Kr. 850.00
* Dekorativt prospekt af Vordingborg, som byen tog sig ud midt i 1700-tallet. Som
nu er det Gåsetårnet, der behersker horisonten, men billedet giver et fortrinligt
ogb detaljeret indtryk af, hvor mange bygninger der stadig var i behold på
slosområdet, der i dag - bortset fra tårnet - henligger som ruinpark. Ved Gåsetårnet
ses det middelalderlige kancelli, en anselig teglstensbygning med kamtakker. Til
venstre for den ligger prins Jørgens barokpalæ fra o. 1670. I forgrunden ses
bønder på høstarbejde: Bruun har indsat en lille munter fortælling om, hvordan
ridefogden skrider ind over for en høstarbejders og en bondepiges hyrdetime midt
i arbejdstiden.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[422574] VORDINGBORG - BRUUN, JOHAN JACOB. Prospect af
Wordingborg-Slott i Sædland at See fra fra midten af indgangen Ao 1755.
Kobberstukket prospekt af palæet i Vordingborg efter forlæg af Johan Jacob Bruun,
København (1760). Lysmål: 17x44 cm. Med brede marginer. Gl. håndskrevet
nummer i øverste højre hjørne. Kr. 400.00
* Prospekt af det lille barokpalæ, der omkring 1670 blev opført på slotsterrænet
i Vordingborg, og som tjente som residens for Christian V’s yngre bror Jørgen,
inden denne blev gift med engelske prinsesse Anne. Hele herligheden blev nedrevet
i 1770’erne.
** Planche fra Johan Jacob Bruuns “Novus Atlas Daniæ” (1761).
[349603] ANONYM. Pikeman.
Original engraving. N.d. (Bologna? c. 1620). Plate measures: 15x12 cm. Sheet
measures: 21,5x15 cm. Contemporary handcolouring. Slight browning to image.
. Kr. 850.00
* .
[349596] BOILEAU-DESPREAUX, NICOLAS - SAVART, PIERRE. Nicolas
Boileau Despreaux.
Original engraving by Pierre Savart after a painting by Hyacinthe Rigaud. Paris
1769. On paper. Plate measures: 12,5x8,1 cm. Sheet measures: 15x10cm. Minimal
foxing to margins; image well-preserved and clean. Kr. 2,000.00
* Firmin-Didot 2116. First state with the name and the adress of the engraver.
Fine miniature portrait of the French poet (1636-1711).
** Pierre Savart (1737-1780?) was a renowned master of miniature portraits. .
[349597] COLBERT, JEAN-BAPTISTE - SAVART, PIERRE. Colbert.
Original engraving by Pierre Savart after a painting by Philippe de Champagne.
Paris 1773. On paper. Plate measures: 13,2x8,6 cm. Sheet measures: 18,5x12 cm.
Minimal foxing to margins; image well-preserved and clean. Tiny scratch in left
side of the image, right next to Colbert’s face. Kr. 2,000.00
* Firmin-Didot 2119. Second state with the adress of the engraver added below
image. Fine miniature portrait of the almighty French minister (1619-1683),
right-hand man to the Sun King.
** Pierre Savart (1737-1780?) was a renowned master of miniature portraits. .
[349593] DESCARTES, RENÉ - GRATELOUP, JEAN-BAPTISTE. René
Descartes.
Original mezzotint by Jean-Baptiste Grateloup after a painting by Frans Hals.
N.d. (Paris c. 1769). On fine Chinese paper. Plate measures: 10,5x7,2 cm. Sheet
measures: 17x12,2 cm. Well-preserved and clean. Kr. 4,000.00
* Firmin-Didot 884. Early state, before adding any text to the plate. Based on the
famous Frans Hals portrait of the philosopher, of which the first version can be
seen at Statens Museum for Kunst in Copenhagen.
** Jean Baptiste Grateloup (1735-1817) made only a few miniature portraits
before his eyesight weakened and he ended up being blind. .
[349594] DRYDEN, JOHN - GRATELOUP, JEAN-BAPTISTE. John Dryden.
Original mezzotint by Jean-Baptiste Grateloup after a painting by Godfrey Kneller.
Hals. N.d. (Paris c. 1769). On fine Chinese paper. Tipped on white sheet. Plate
measures: 10,1x7,2 cm. Sheet measures: 16,5x12 cm. Slight foxing to edges of
sheet; otherwise well-preserved and clean. Kr. 2,800.00
* Firmin-Didot 885. Fine miniature portrait of the English poet and literary critic
John Dryden (1631-1700).
** Jean Baptiste Grateloup (1735-1817) made only a few miniature portraits
before his eyesight weakened and he ended up being blind. .
[349804] EGYPT - ANONYMOUS. Isis with her son Horus.
Original engraving. No engraver or artist stated. Copenhagen 1788. Plate measures:
34x23 cm. Sheet measures: 44x30 cm. Slight foxing, mainly to edges. . Kr. 750.00
* Plate from Johannes Wiedewelt: “Samling af ægyptiske og romerske Oldsager”
(“Collection of Aegyptian and Roman Antiques”), Copenhagen 1786. The
engraving shows a bronze figurine (in natural size), then in the possession of the
Danish former minister Ove Høegh Guldberg.
[349807] EGYPT - ANONYMOUS. Egyptian Priest and Priestess.
Original engraving. No engraver or artist stated. Copenhagen 1788. Plate measures:
33,5x22,5 cm. Sheet measures: 44x30cm. Slight foxing, mainly to edges. . Kr. 750.00
* Plate from Johannes Wiedewelt: “Samling af ægyptiske og romerske Oldsager”
(“Collection of Aegyptian and Roman Antiques”), Copenhagen 1786. The
engraving shows a bronze figurine (in natural size), then in the possession of the
Danish former minister Ove Høegh Guldberg.
Kr. 2,000.00
* Mesterligt portræt af den danske søofficer, der på sin rejse ad Nilen i slutningen
af 1730’rne nåede længere ind i Ægypten end nogen anden vesterlænding siden
den antikke oldtid. Stikket er fremstillet som frontispice i Nordens posthumt
udsendte storværk “Voyage d’Egypte et de Nubie” fra 1755.
[349809] EGYPT - ANONYMOUS. Apis.
Original engraving. No engraver or artist stated. Copenhagen 1788. Plate measures:
34x23 cm. Sheet measures: 44x30cm. Slight foxing, mainly to edges. . Kr. 750.00
* Plate from Johannes Wiedewelt: “Samling af ægyptiske og romerske Oldsager”
(“Collection of Aegyptian and Roman Antiques”), Copenhagen 1786. The
engraving shows a bronze figurine (in natural size), then in the possession of the
Danish former minister Ove Høegh Guldberg.
[349731] PLEMPIUS, VOPISCUS FORTUNATUS - PONTIUS, PAULUS.
Vopiscus Fortunatus Plempius
Original engraving by Paulus Pontus after a painting by Gerrad ter Borch.
Amsterdam 1648. Plate measures: 26,5x16,5 cm. Sheet measures: 27,5x18 cm.
Slight foxing, mainly to edges. Tear repaired with paper on verso. Kr. 1,000.00
* Vobiscus Fortunatus Plempius was born in Amsterdam in 1601. He studied at
Louvain, Leiden & Padua where he obtained a doctorate in medicine in 1623. He
was appointed Professor at Louvain in 1633 and died there in 1671.
[349592] LEIDEN - HONKOOP, A. & A. KALLEWIER. Leyden 1762.
Engraved map of Leiden. A. Honkoop & A. Kallevier, Leiden 1762. Plate measures:
29,3x36 cm. Sheet measures: 32x37,7 cm. Minor stain to lower nmargin; otherwise
a well-preserved and clean map. Mounted (glued) on a broad white sheet. . Kr. 1,500.00
* Decorative and detailed plan of Leiden, showing the city’s fortifications, it’s
churches, university and other public building. Cartouche with teh city coat-ofarms in the upper right corner.
[349595] LOUIS XIV - SAVART, PIERRE. Louis le Grand. Roi de France et de
Navarre.
Original engraving by Pierre Savart after a painting by Hyacinthe Rigaud. Paris
1771. On paper. Plate measures: 13,1x7,6 cm. Sheet measures: 14x8,8 cm. Wellpreserved and clean. Kr. 2,500.00
* Firmin-Didot 2123. Second state with adress “Barrière de Fontarable” added
at lower margin. Fine miniature portrait of the French Sun King as he was shown
in his later days. The image includes a sun emblem over the head of the king.
** Pierre Savart (1737-1780?) was a renowned master of miniature portraits. .
[349709] NORDEN, FREDERIK LUDVIG - (TUSCHER, MARCUS).
Frederik Ludvig Norden.
Orig. kobberstik af Marcus Tuscher (ikke signeret) efter ukendt malet forlæg.
København (1755). Plademål: 42x25 cm. Arkmål: 46x31 cm. Svagt gulplettet.
Smårifter i øverste margen. . [370083] BANG, FALKE. Agerhøns.
Orig. farvelitografi. Signeret med blyant af Falke Bang. Nr. 14 af 140 nummerede
eksemplarer udført hos Urwald og Miller. Motivmål: 41,5x65 cm. Arkmål: 56x77
cm. Velholdt. Kr. 1,000.00
[370085] BANG, FALKE. Silkehaler.
Orig. farvelitografi. Signeret med blyant af Falke Bang. Særtryk. Nr. 12 af 12
nummererede eksemplarer udført hos Urwald og Miller. Motivmål: 65x41 cm.
Arkmål: 76x56 cm. Velholdt. Kr. 1,250.00
[370090] BANG, FALKE. Dansk kyst, maj 1982.
Orig. farvelitografi. Signeret med blyant af Falke Bang. Nr. 13 af 14 nummerede
eksemplarer udført hos Urwald og Miller. Motivmål: 40x56 cm. Arkmål: 56x767
cm. Velholdt. Kr. 1,250.00
[370093] BANG, FALKE. Dansk skov, april 1982.
Orig. farvelitografi. Signeret med blyant af Falke Bang. Nr. 7 af 9 nummerede
eksemplarer udført hos Urwald og Miller. Motivmål: 55x40 cm. Arkmål: 75x56
cm. Velholdt. Kr. 1,250.00
[341848] BO, LARS. Orig. radering.
Plademål: 24x31 cm. Med brede marginer. Nr. 89 af 210 og signeret af kunstneren
med blyant. Uindrammet. Kr. 1,600.00
* Fængende motiv af en nøgen, siddende pige med en mytologisk figurgruppe i
baggrunden - de graver en grav?.
[442746] BONFILS, BO. Copenhagen Jazz Festival 1985.
Orig. plakat i farver, København 1985. 85x62 cm. Velbevaret. Kr. 250.00
* .
[190587] CARSTENSEN, CLAUS. 4 orig. litografier.
København 1999. Hvert blad måler 48 x 27 cm. Hvert blad er et af 100 eksemplarer;
signeret af kunstneren. I plastlomme. Kr. 3,000.00
[439569] CHRISTOFFERSEN, FREDE. Mor med barn.
Orig. farvelitografi, 1957. Signeret af Frede Christoffersen. Lysmål: 36x49 cm.
Bladmål: 49x62 cm. . Kr. 750.00
* .
[442747] DAHLIN, DORTE. Copenhagen Jazz Festival 1998.
Orig. plakat i farver, København 1998. 85x62 cm. Velbevaret. Kr. 500.00
* Signeret af Dorte Dahlin.
[442748] FISCHER, EGON. Copenhagen Jazz Festival 1993.
Orig. plakat i farver, København 1993. 85x62 cm. Velbevaret. Kr. 200.00
[323204] FYN - G.B. Fionia Isola.
Kobberstukket kort over Fyn med angivelse af den svenske march over Lille Bælt
og Storebælt i februar 1658. Uden sted & år (Rom eller Venezia) c. 1660. Lysmål:
46x37 cm. Margener på 2 cm foroven og forneden; beskåret til pladekanten i
siderne. Rent og velbevaret. Kr. 4,000.00
* Blanding af kort og reprotagestik. Fyn og de omliggende øer er gengivet
efter Mercators fremstilling. Ind i kortet er som en slags tegneserie indføjet en
sammenhængende troppekolonne (komplet med artilleri, rytteri og flyvende
faner) fra Kolding Fjord, over Fyn, Langeland og Lolland til Vordingborg, som
illustrerer den svenske hærs rute ved overgangen over de islagte bælter i februar
1658. Den uhørt dristige operation vakte selvsagt kolossal opsigt - dette stik er
et udtryk herfor. Hvor et par plusgrader i rette tid kunne have skabt et sceneri af
gammeltestamentelige dimensioner i Storebælts bølger, havnede den beslutsomme
svenskekonge Carl X Gustav nu på Sjælland, hvor alle blev grebet af panik og
sluttede fred for den højeste pris i Danmarks historie.
[320695] HAGENS, ERIK. Farvelitografi
Orig. farvelitografi. Eks-Skolens Trykkeri, København 1980. Bladmål: 60,5x85
cm. Nr. 128 af 500 aftryk. Signeret af kunstneren. . Kr. 1,500.00
* .
[470551] HANSEN, SVEND WIIG. Original tegning - uden titel.
Orig. tegning med pen. Arkmål: 24 x 32 cm (b x h). Signeret med blyant og med
en dedikation (fra Onkel Svend). Kr. 800.00
* Et af Svend Wiig Hansens typiske, forknytte portrætter.
[439535] HEERUP, HENRY. Mor med barn.
Orig. farvelitografi. U.å. (c. 1980). Lysmål: 43x34 cm. Bladmål: 55x42 cm.
Signeret af kunstneren. . Kr. 1,500.00
* Indtagende, livsbekræftende motiv: Mor med nyfødt barn. Alt i sort, undtagen
et rødt hjerte.
[439578] HOFMEISTER, JOHANNES. Figurer i landskab.
Orig. farvelitografi, 1968. Signeret af Johs. Hofmeister. Lysmål: 42x52 cm.
Bladmål: 54x62 cm. . Kr. 750.00
* Et af 360 aftryk.
[442749] KIRKEBY, PER. Copenhagen Jazz Festival 1999.
Orig. plakat i farver, København 1999. 85x62 cm. Velbevaret. Kr. 850.00
* Signeret af Per Kirkeby,.
[323671] KØGE - DAHLBERG, ERIK. Delienatio Oppidi Koeg.
Kobberstukket dobbeltkort over Køge. Nürnberg 1697. Lysmål: 31x25 cm. Med 6
cm brede margener. . Kr. 800.00
* Detaljeret kort over Køge, der viser hvordan byen tog sig ud før og efter
anlæggelsen af volde og grave. Under den svenske besættelse af Sydsjælland blev
Køge forsynet med helt moderne fæstningsanlæg, som dog blev nedbrudt efter
krigen. Kortet gør detaljeret rede for den gamle bys gadenet, som jo er bevaret til
denne dag.
Planche fra Samuel Pufendorfs store værk om svenskekongen Carl X Gustavs
bedrifter. .
[442741] LERFELDT, HANS HENRIK. Copenhagen Jazz Festival 1987.
Orig. plakat i farver, København 1987. 85x62 cm. Velbevaret. Indrammet. Kr. 1,000.00
[439531] NIELSEN, OTTO. Farvelitografi (urskov).
Orig. farvelitografi. Uden datering (c. 1965). Signeret af Otto Nielsen.
Blyantsangivelse angiver 100 tryk. Lysmål: 55x37 cm. Bladmål: 70x50 cm. . Kr. 750.00
* .
[443437] NØRGAARD, BJØRN. Copenhagen Jazz Festival 2000.
Orig. plakat i farver, København 2000. 87x62 cm. Velbevaret. Kr. 750.00
* Signeret af Bjørn Nørgaard.
[323686] NYBORG - DAHLBERG, ERIK. Neoburgum Fioniæ oppidum.
Kobberstukket kort over Nyborg. Nürnberg 1697. Lysmål: 37x29 cm. Med 4 cm
brede margener. . Kr. 1,500.00
* Dekorativt kort over Nyborg med indsat prospekt over byen og slottet. Prospektet
er den autoritative kilde til, hvordan Nyborg Slot så ud i sn storhedstid. Efter
de svenske hærgninger og indførelsen af enevældens centralstyre blev anlægget
nærmest overflødigt og reduceredes til den kønne, lidt kedelige torso, der står
tilbage i dag. .
[370102] NYMAN, PEDER. Konfirmand i fri luft.
Orig. akvarel. Uden år. Signeret “Nyman”. Motivmål: 28x24 cm. Arkmål:
43,8x31cm. Lille rift i øverste kant af arket. Kr. 750.00
* Herlig akvarel af en dreng der hænger frit i luften med en arketypisk dansk
landsbykirke som baggrund.
**Peder Nyman (1940 - 2001) var bladtegner og illustrator. Han huskes især for
sine stiliserede, skarpt pointerede tegninger og vignetter til Politiken.
[323713] ØRESUND - FER, NICOLAS DE. Le Sund ou Detroit du Sund.
Kobberstukket kort over Øresund. Paris 1700. Lysmål: 22x34 cm. Beskåret til
pladerand i højre side; med 3 cm margin på de øvrige sider. Kr. 2,000.00
* Dekorativt kort over Øresund med fin redegørelse for kyststrækningerne på begge
sider, fra indsejlingen mellem Helsingør og Helsingborg i nord til sydspidsen af
Amager. Med stor kompasrose.
[320209] ØSTERSØEN & BORNHOLM - THEUNISZOON, JACOB. De
Custen van Denemarcken, en Sweden, van Valsterbon tot Schenkenes, als mede
de cust van Pomeren...
Meget dekorativt kobberstukket søkort over Østersøen mellem Skånes og
Blekinges kyst og nordkysten af Pommern med Rügen. Amsterdam 1707. 52x42
cm. Arkmål: 67x54 cm. Smuk samtidig håndkolorering. Med 1 stor kompasrose.
Velbevaret eksemplar. . Kr. 10,000.00
* Smukt eksemplar af Jacob Theuniszoons store søkort over den danske ende af
Østersøen, fra østspidsen af Møn til Ølands sydlige odde. Det er den maritime
slagmark fra Store Nordiske Krig, der ses her med Bornhom som centrum i
billedet. .
[320692] PETERSEN, LENE ADLER .Q Farvelitografi
Orig. farvelitografi. Eks-Skolens Trykkeri, København 1980. Bladmål: 60,5x85
cm. Nr. 128 af 500 aftryk. Signeret af kunstneren. Enkelte smårifter. Kr. 800.00
* Stor collage, der inddrager fotos af forskellige hænder til en aktiv og foruroligende
helhed.
[460251] RASMUSSEN, AAGE. (DSB godstog). Sæt tingene på rette plads.
Benyt statsbane paller.
Orig. plakat i farver. Litografi, udført hos Andreasen & Lachmann, København
1960. 100x62 cm. Meget velbevaret. . Kr. 1,500.00
* DSB’s mangeårige huskunstner Aage Rasmussen kunne få alt til at fremtræde
originalt og fordelagtigt, også en gaffeltruck belæsset med paller på vej mod en
stamme godsvogne. .
[372124] SWANE, LARS. Dansk landevej (Frederiksborgvej ved Kulhuse)
Orig. farvelitografi. Signeret med blyant af Lars Swane 1978. Nr. 1 af 6 nummerede
eksemplarer udført hos Urwald og Miller. Motivmål: 49x65 cm. Arkmål: 56x76
cm. Velholdt. Kr. 800.00
[355518] UNGERMANN, ARNE. Hanne Hansen med ski. Original søndagsside
bragt i Politikens søndagstillæg ‘Magasinet’.
Side i højt format (ca. 42 x 30 cm) med Hanne Hansens portræt øverst og otte
ruder i samme størrelse. Udført med pen og med anvisninger på farvelægning i
blyant i alle ruder. Ungermann har udført de enkelte tegninger særskilt og siden
opklæbet dem på et stort ark. Udateret. Trykt i Magasinet d. 2/11-1941. Kr. 1,800.00
* Sød Hanne Hansen-serie; barometret synker og skiene må findes frem - men de
er ikke gode. Den krumryggede Tante Alma driver ikke sport og skiene bliver til
varme i brændeovnen.
** Den søde lille hushjælp Hanne Hansen er vel nok en af Arne Ungermanns
mesterligste værker. Fra midten af 1930’erne og frem til 1958 optrådte hun i
Politikens søndagstillæg ‘Magasinet’ i en stor, flot farvelagt tegneserie - ofte med
sin bejler Brille som først til sidst fik hendes jaord. Arne Ungermann farvelagde
ikke selv Hanne Hansen-serien, men originalerne er tit ledsaget af fyldige
anvisninger på farvelægning.
[355541] UNGERMANN, ARNE. Hanne Hansen i sporvognen. Original
søndagsside bragt i Politikens søndagstillæg ‘Magasinet’.
Side i højt format (ca. 42 x 30 cm) med Hanne Hansens portræt øverst og fire
brede ruder i samme størrelse. Udført med pen. Ungermann har udført de enkelte
tegninger særskilt og siden opklæbet dem på et stort ark. Bag alle ruder har
Ungermann lavet en række blyantsskitser. Udateret. Kr. 1,800.00
* Sjov Hanne Hansen-original. Det er kedeligt at skulle stå op i sporvognen, når
der er mange mennesker; det er værre at stå, når der er pladser nok - stakkels
Hanne har været uheldig på skøjterne! Et herligt kig ind i Ungermanns værksted,
hvor skitser bliver til færdige tegninger, der samtidigt også har nogle fine
karakterstudier af danskerne i sporvognen.
** Den søde lille hushjælp Hanne Hansen er vel nok en af Arne Ungermanns
mesterligste værker. Fra midten af 1930’erne og frem til 1958 optrådte hun i
Politikens søndagstillæg ‘Magasinet’ i en stor, flot farvelagt tegneserie - ofte med
sin bejler Brille som først til sidst fik hendes jaord. Arne Ungermann farvelagde
ikke selv Hanne Hansen-serien, men originalerne er tit ledsaget af fyldige
anvisninger på farvelægning.
[355550] UNGERMANN, ARNE. Hanne Hansen narrer fastelavnsbollerne fra
Fru Olsen. Original søndagsside bragt i Politikens søndagstillæg ‘Magasinet’.
Side i højt format (ca. 42 x 30 cm) med Hanne Hansens portræt øverst og seks ruder
i samme størrelse. Udført med pen. Ungermann har udført de enkelte tegninger
særskilt og siden opklæbet dem på et stort ark. Med anvisninger på farvelægning
med blyant. Udateret. Trykt i Magasinet d. 15/2-1942. Kr. 2,000.00
* Herlig Hanne Hansen-original. Den lille hushjælp bager boller til fastelavn,
men på nær én tager Fru Olsen dem alle. Snedige Hanne klæder sig bare ud som
et lille barn, synger ved døren og det giver gevinst; en bolle bliver til fem.
** Den søde lille hushjælp Hanne Hansen er vel nok en af Arne Ungermanns
mesterligste værker. Fra midten af 1930’erne og frem til 1958 optrådte hun i
Politikens søndagstillæg ‘Magasinet’ i en stor, flot farvelagt tegneserie - ofte med
sin bejler Brille som først til sidst fik hendes jaord. Arne Ungermann farvelagde
ikke selv Hanne Hansen-serien, men originalerne er tit ledsaget af fyldige
anvisninger på farvelægning.
[122577] ZOLL. Das weisse Wiesel [Weasel].
Original engraving, Nürnberg/Nuremberg 1802, showing 1. a white weasel in its
natural environment an 2. a mounted skeleton in the same position as 1. 21,3x31,5
cm. Paper measures: 32,5x47,5 cm. Fine contemporary handcolouring. In very
good condition with no foxing. Kr. 500.00
* Very decorative and detailed double-portrait of a white weasel. Ready for
framing.
[122627] ZOLL. Das rothbraune Wiesel [Weasel].
Original engraving, Nürnberg/Nuremberg 1802, showing 1. a reddish brown weasel
in its natural environment and 2. a mounted skeleton in the same position as 1.
21,3x31,5 cm. Paper measures: 32,5x47,5 cm. Fine contemporary handcolouring.
In very good condition with no foxing. Kr. 500.00
* Very decorative and detailed double-portrait of a reddish brown weasel. Ready
for framing.