rejse i 3g 2015 - Virum Gymnasium

VIRUM GYMNASIUM
AT7 – rejser, 3g, uge 38 2015
PROCEDURE VEDR. ANSØGNING OM AT7 – REJSE I 3G 2015
Kære elev og forældre
I 3g kan eleverne på Virum Gymnasium komme på en AT (almen studieforberedelse)
rejse, i skoleåret 2015-2016 i uge 38. Rejsen er en faglig tur på tværs af klasserne, og
er en forberedelse til den rigtige AT-eksamen i 2016. Alle rejsemål med priser, fag og
lærere er angivet her i pjecen. Valget finder sted på følgende måde.
Tirsdag den 3. februar og torsdag den 5. februar: Rejsemesse for alle udbudte rejser
i henholdsvis Loft og Festsal, kl. 15.00 – 16.00. I skal orientere jer om flere rejser, da
det ikke er sikkert I kan komme på den rejse I ønsker som første prioritet.
Elevansøgning til rejse senest onsdag den 25. februar (senest kl. 12.00): Ansøgning
om rejse på VGIntra.
1: I skal ansøge individuelt om en af de udbudte rejser og angive hvilket emne og
hvilke fag I vil arbejde med i jeres AT-synopsis og på rejsen. Alle elever skal arbejde i
grupper på min. 2 – max 4. I kan evt. skrive hvem I gerne vil arbejde sammen med –
ellers sammensætter lærerne grupperne.
2: Fredag den 6. marts vil I kunne se om I er kommet på den ansøgte rejse. Er I ikke
kommet på listen skal I ansøge om en ny rejse, hvor der er plads. Henvend jer til de
rejselærere, som har plads på deres tur. Ansøgning senest onsdag den 11. marts kl.
12.00. Skulle det ske, at I heller ikke er kommet på anden prioritets-rejsen, skal I
henvende jer til Pia Gars. Alle kan komme på en rejse.
OBS: Berlin-rejsen er den billigste og den kan man søge tilskud til i særlige tilfælde
gennem Skolefonden og VGV, Virum Gymnasiums Venner.
VG-hjemme: Kan man af særlige grunde IKKE rejse, vil I få tildelt en AT-opgave
hjemme med mødepligt på skolen.
BETALING:
Oplyses af den rejseansvarlige (med fed i kataloget) fra hver rejse. Da rejserne allerede ligger i uge
38, skal betaling oftest ske inden sommerferien.
Husk I kan kun søge tilskud til den billigste rejse. I år Berlin!
På de følgende sider vil I kunne læse ”Rejseregler for 3g rejserne” og studere de udbudte rejsemål
med priser, fag mv.
God fornøjelse, Pia Gars Jensen, tlf. 26224090
Virum Gymnasium: Rejseregler for 3g rejserne:
Betingelserne for deltagelse i AT – rejsen i 3g
AT – rejsen i 3g er en del af forberedelsen til AT eksamen i 3g. Turen består dels af et obligatorisk
program med fagligt indhold, hvortil alle har mødepligt, og dels af et elevtilrettelagt program, som
skal godkendes af rejselærerne og gennemføres på turen.
Her gælder skolens normale ordensregler (se skolens hjemmeside).
Desuden deltager hver enkelt elev i AT - rejsen på følgende betingelser:




man skal møde til aftalt tid – både til det obligatorisk faglige program og til
eventuelt andre aftaler
man skal respektere lokale regler og kutymer
man færdes altid mindst to og to sammen – man færdes aldrig alene
bemærk: På nogle AT-rejser er alkohol forbudt. Ellers er reglerne følgende:
Man må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler i
arbejdstiden (arbejdstiden defineres af læreren)
Man må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på
hotellet.




lærerne fastlægger regler for og orienterer eleverne om adfærd i
forbindelse med alkohol, herunder om alkoholfrie dage.
man må ikke spille høj musik eller udøve støjende adfærd på hotellet, der
kan være til gene for andre gæster.
læreren definerer hjemkomsttidspunkt til hotellet om aftenen. Derefter skal
der være ro på hotellet.
det forventes, at elever og forældre orienterer skolen om særlige forhold
inden rejsen påbegyndes fx medicinering eller lignende.
Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre hjemsendelse alene og for egen
regning.
Jeg/vi kender skolens rejseregler. Jeg/vi accepterer, at deltagelse i den udbudte tur sker på de vilkår,
som reglerne angiver.
Dato:_______________
Elevens navn og klasse:________________________________________________
Underskrift: Forældre:________________________________________________
Underskrift: Elev:____________________________________________________
Virum Gymnasium/29/01/2015
ALANYA - TYRKIET
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE
FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Tyrkiet, Alanya
Idræt, historie, biologi, engelsk
Mikkel Nørholm Hersløv (51181617)
Annegrete Koefoed Rømer
4500
Lørdag 12/9 til lørdag 19/9
Alanya, sydlige Tyrkiet
Kroppens reaktion under beachvolleykamp
(id/bi), idræt i historisk perspektiv (hi/id)
Hooliganisme (id/hi), kropsidealer i DK og
Tyrkiet (id/hi),
Tilpasning til varme (bi/id),
Fra fiskerleje til turisme (hi, id)
Slaget ved Gallipoli (1.verdenskrig) (hi/en)
Det er nødvendigt at være
idrætsinteresseret, da opholdet foregår på
en beachvolleycamp med intensiv træning
hver formiddag (alkoholfri tur)
Prisen inkluderer morgenmad, frokost og
formiddagsfrugt + vand samt
velkomstmiddag. Ligeledes transport til
kortere udflugter.
ATHEN - GRÆKENLAND
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE
FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Athen
Old, engelsk, religion, dansk
Søren Tiemroth (61692118)
Helle Bagger
4000-4500
Akropolis
Det nye Parthenon-museum
Nationalmuseet i Athen
Agora
Dionysosteatret
Ekskursion til Delfi
• Klassisk kunst og formidlingen af den til det
moderne menneske
• Kunst og arkitektur i bybilledet
• Konflikten mellem Athen og London om
Parthenonfrisen
• Dramaet som samfundets spejl
• Myterne bag hverdagen
• Demokratiet og retorikkens fødested
• Den ortodokse kirke
Turens tema: Borgeren i det offentlige
rum.
Akropolismuseet og dets nytænkende
formidling af den klassiske kunst,
grundlaget for al senere vestlig kunst
BARDOLINO - ITALIEN
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE
FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Gardasøen (Bardolino), Italien
Idræt, kemi, historie, biologi
Anders Munck Krarup (26703718)
Rune W. Andersen, Thomas Seifert
4500kr.
Mandag til fredag i uge 38
Har du lyst til en AT-rejse, hvor den fysiske
aktivitet er i højsædet og hvor du samtidig
får mulighed for at fordybe dig i emner som
fx olivenoliens kemi og historie? Så tag med
til Gardasøen, hvor vi skal vandre i bjerge,
køre på mountainbike og hvor der
forhåbentlig bliver mulighed for
windsurfing og canyoning.
Idræt og turisme
Ekstremsport
Alpinisme
Olivenoliens kemi og historie
Vinens kemi og historie
Og mange andre muligheder.
Det forventes at deltagere på denne tur er i
god fysisk form, da der vil være meget
fysisk aktivitet på turen.
Af samme årsag er turen alkoholfri.
BERLIN - TYSKLAND
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE
FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Berlin
Fag 1: Tysk A, Billedkunst, Mediefag B,
Idræt B (Mindst 1 af fagene SKAL have det
krævede niveau)
Fag 2: Tysk A/B, Mediefag B/C, Historie A,
Samfundsfag A, Dansk A,
Jette Pedersen (45852519)
Emmy Nielsen, Frank Unger
(hjemmevejledere KL og SH)
2500
Mandag til fredag
Berlin behøver vist ingen introduktion, men
Ud over at Berlin er en fantastisk by, så er
Berlin let at bruge til en AT-opgave.
Der skal tages udgangspunkt i en af de
tidligere eksamensopgaverne. Der er rigtigt
mange muligheder:
Fx: AT-opgaven At være på
• Magtens selviscenesættelse
- prestigebyggeri efter 1990
- OL 1936
• Overvågning
- ”Das Leben der Anderen”
Ikke krævet, men en mulighed.
EL CAMINO - SPANIEN
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er ansvarlig
for rejsen
PRIS, ca.:
TIDSPUNKT:
KORT BESKRIVELSE
AF REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Spanien. El Camino. Pilgrimsvandring fra Sarria til
Santiago de Compostela.
Spansk, religion, samfundsfag, dansk, engelsk
Hanne Vrangbæk (50437973)
Didde Overgaard
4800 kr inklusiv pilgrimspas og festmåltid.
Søndag til lørdag
Denne tur går gennem små landsbyer, smukke
landskaber for til sidst at ende i den
stemningsfulde by Santiago de Compostela.
På egen krop kommer I til at opleve, hvordan det
er at være pilgrim. Turen byder på udfordringer
både mentalt og fysisk, og der skabes et stærkt
fællesskab gennem fælles oplevelser og
strabadser. Om eftermiddagen og aftenen er der
rig mulighed for at slappe af og udforske de
hyggelige landsbyer.
Pilgrimsrejsen og senmoderne religiøsitet
Spaniernes forhold til religion
Pilgrimsruten før og nu
Religiøs turisme i Spanien
Ritualer
Spanske regioners ønske om selvstændighed,
herunder fx ETA
Pilgrimsrejsen som tema i fiktion og film: engelsk,
dansk, spansk, religion
Turen kræver, at man kan gå mellem 20-25 km
om dagen. Bagagen kan enten bæres eller
transporteres i bil.
Man skal have solide sko, ikke nødvendigvis
vandrestøvler.
Der afholdes rejsemøde. I august vil der være en
lille prøvevandring på cirka 10 km fra Esrum
Kloster til Nødebo.
KIEV - UKRAINE
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE
FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Kiev
Biologi, dansk, samfundsfag, idræt, kemi,
bioteknologi
Magnus Groes (27288265)
Mette Morville, Kristian Blum
4500
Uge 38
Kiev var som Ukraines hovedstad centrum
for optøjerne på Maidan pladsen der førte
til at den folkevalgte præsident blev væltet.
Siden har landet været splittet mellem
vesten og Rusland.
Rusland- Ukraine konflikten
Kropsidealer og træning
Tjernobyl katastrofen og effekten af stråling
på levende organismer
Hormonforstyrrende stoffer i mad og
kosmetik
LONDON 1 - ENGLAND
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
London
Idræt, Biologi, Dans, Psykologi, Historie
Janne Baadsgaard (26854523)
Lise Stentebjerg-Olesen
(HM er hjemmevejleder)
3900 kr.
Inkluderer: Fly, Hotel med morgenmad, kort til bus, tog og
undergrunden i hele perioden, adgange til div. aktiviteter
her under en teaterforestilling og et aftensmåltid
Mandag til fredag i uge 38
Rejsedestinationen giver mulighed for en række
kulturelle aktiviteter.
London er kendt for sine mange museer, hvor der
er mulighed for at lave yderligere undersøgelse i
relation til AT-emnet. Der er en meget bred
mangfoldighed I London hvilket lægger op til
spændende undersøgelser om subkulturer mm.
Under besøget vil vi vise jer nogle af de største
museer bl.a. naturhistorisk museum der kan
understøtte alle former for naturvidenskabelige
emner særligt er der en stort Darwin-udstilling.
Desuden ser vi en musical i fællesskab, og der er
rig mulighed for at se flere og på anden vis
undersøge Londons danse- og teaterverden.
Kommunikation (2015)
Mad og Mennesker (2014)
Kampen for det gode liv (2013)
Katastrofen - årsager og konsekvenser (2012)
At være på - muligheder og problemer (2011)
Videnskabelige gennembrud og teknologiske
landvindinger 1851-1914 (2010)
Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden
(2009)
Fremtiden – visioner og forudsigelser (2008)
Vi er åbne for muligheden
Det plejer at være en super hyggelig tur
LONDON 2 - ENGLAND
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE
FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
London
Matematik, Historie, Fyisk
Simon V. Daugaard Pedersen (53801970)
Jonas Hauptman & Mikkel G. Sparsøe
4000
Søndag 13/9 til fredag 18/9
Mulighed for besøg på Bletchley Park,
Science Museum, Greenwich Observatory,
Imperial War Museum og Churchills bunker
Videnskabens gennembrud og teknologiske
landvindinger, herunder:
Navigation og bestemmelse af
længdegraden.
Kodebrydning under 2. verdenskrig.
Raketter og bombardementet af London.
Dampmaskinens udvikling og betydning.
MOSKVA - RUSLAND
REJSEMÅL:
FAG:
Moskva
Historie, Samfundsfag, Religion, Innovation,
Erhvervsøkonomi og Dansk
LÆRERE, den første er Nikolaj Pedersen (61696787)
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
(blot et lille udvalg)
SÆRLIGE
FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Rasmus Johansen, Anders Bundgaard og Peter
Garval
4500
Søndag d. 13/9 – fredag d. 18/9
Moskva er en international storby, præget af både
europæisk og russisk kultur. Moskva har gennem
tiden været arnested for mange af historiens mest
dramatiske begivenheder, og er med Vladimir
Putin igen kommet i centrum.
• Russisk udenrigspolitik  ny Kold Krig?
• Annekteringen af Krim (er Putin en ny
Hitler?)
• Den russiske selvforståelse (kollektiv
erindring og Putins brug af historien)
• Den ortodokse kirkes plads i det russiske
samfund
• Rusland og EU – sanktioner eller
afhængighed?
• Russisk litteratur og kultur
• Ytringsfrihed under pres? (f.eks. Pussy Riot
og andre systemkritikere)
• Erhvervseventyr eller -mareridt?
Markedsudvikling
• Terrorisme (Tjetjenien)
• Etniske minoriteter og mindretal
• Energipolitik
• Sport og politik
Vi skal have visum til Rusland (indregnet i prisen)
Mulighed for at arbejde med virksomheder og
virksomhedsbesøg.
VG elsker Putin!
NEW YORK - USA
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er ansvarlig
for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT BESKRIVELSE
AF REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
New York
Musik, drama, dansk, historie, engelsk og
samfundsfag
Hanne Christensen (26843182)
Mads Stidsen og Anette Scheuer.
8000 kr.
12. – 19. september
New York er byen, der har alt! Vores tur vil
fokusere på kulturlivet og påvirkningen fra New
York til Danmark. Masser af muligheder til et
spændende AT emne i denne smeltedigel af
kulturer.
Jazzens opståen
Kulturpåvirkninger USA --> Danmark
Beatgenerationen
Storbyen
Udvandringen til Amerika
Fiktionernes New York
Musical
Musik og dramaelever vil blive prioriteret først.
Ja.
Desværre er dollarkursen på vej op 
ORLANDO – USA
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første
er ansvarlig for
rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT BESKRIVELSE
AF REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Orlando, Florida, USA
Samfundsfag, biologi, matematik, fysik, historie, spansk, engelsk,
mediefag
Jeppe Grønning Jensen (21254971)
Mads Pedersen, Jens-Ola Malmquist og Nikolaj Quaade
7500,12. september – 19. September (Norwegian flyver kun lørdag til lørdag
og de er billigst), men det er tentative datoer alt afhængig af flyselskab
Orlando er beliggende i det nordlige Florida i det sydlige USA. Florida
har i mange år været centrum for adskillige ting; central i
præsidentkampagner (og skandaler), gateway for illegal indvandring og
Latinoer.
Orlando, The City Beautiful, er en millionby, som er mest kendt for sine
theme parks, men hvad endnu vigtigere er, huser den Cape Kennedy, et
hav af interkulturelle aktiviteter og er centrum for en meget blandet
befolkning samt en rig lokalhistorie med flere økonomiske booms.
Cuba-krisen
Latinos in America
Space – the final frontier
Immigration
The American Dream
Rumkapløbet
Racisme, Borgerrettigheder
The history of Flight
Marinebiologi (Everglades, Ocala National Park, Key Largo)
Ekstremt vejr
Hvordan USA voksede
Etniske forskelle – USA som den store smeltedigel
State versus Union
Da spanierne kom til Florida i det 16. Århundrede
USA og Latinamerika; Imperialisme?
Religion og politik (kan f.eks. klares mellem samf, en, hist uden
religion)
Illegal indvandring
Social ulighed/Social arv i forhold ti velfærd og demokrati
Indkomst og velfærd
USA's valgsystem/Swing Vote/Floridas betydning
Alkohol-fri
Er klart en mulighed, men ikke en, vi har diskuteret
PARIS - FRANKRIG
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE
FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Paris
Fransk, engelsk, historie, idræt, retorik
Bolette Vibe Lentz (41561643)
Camilla Melchiorsen, Jannah Guldbrandsen og Sarah
Garvig Frederiksen
3500,Uge 38
Paris er drømmenes og frihedens by, der som Frankrigs
hovedstad byder på alt fra historiens vingesus til kunst og
kultur. Et stort ressourcerum for AT.
Ytringsfrihed
Charles de Gaulle og hans forhold til USA
De olympiske lege i Paris
Assassin’s Creed, moderne historieformidling og
reaktionerne på det
USA’s uafhængighed og den franske revolution
Immigration og Front National
La Tour de France
Udviklingen i franske præsidenters retoriske figur, fra
Charles de Gaulle, Chirac, Sarkozy til Hollande.
Frankrig som fodboldnation
Fodbold og integration - Les Bleus
Kommercialisering af sporten i Frankrig (dopingproblemer)
Marie Antoinettes hemmelige dagbog
Louis XIV og Versailles
Paris som centrum for mode
Coco Chanel
Midnight in Paris
Paris som centrum for modernistiske forfattere –
Hemingway, Fitzgerald
Relativt stram alkoholpolitik.
Vi er åbne for ideer.
ROM - ITALIEN
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
KORT
BESKRIVELSE AF
REJSEMÅL:
AT-EMNER:
SÆRLIGE
FORHOLD?
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Rom
Samfundsfag, dansk, fysik, oldtidskundskab,
psykologi, idræt
Klaus Kassow (60931372)
Jon Monrad Møller
4400,Rejseugen – rejsen er jo ikke bestilt endnu
Rom – fælles : Colosseum, Peterskirken,
Piazza Navona, Trevi, Campo de Fiori,
Trastevere, Den spanske trappe mm.
Engle og dæmoner, Idræt før og nu ,
kunstnere i Rom , den romerske familie ,
oldtidens arkitektur , den katolske kirkes
betydning , turismen i Rom , renæssancen
osv. osv - der er mange muligheder
Fælles program om formiddagen –
grupperne arbejder om eftermiddagen –
løbende evalueringsmøder
TIANJIN OG BEIJING - KINA
REJSEMÅL:
FAG:
LÆRERE, den første er
ansvarlig for rejsen
PRIS, ca:
TIDSPUNKT:
Tianjin og Beijing
Kinesisk Sprog, Religion, Engelsk, Kinesisk
Områdestudium, flere? (samfundsfag og historie
hjemmevejleder).
Kristina Graarup (21689242)
Cathrine Strange (BK som hjemmevejleder).
Ca. pris: 8.500 alt inkl. (+ eventuel vaccination)
Uge 38 (10 dage i alt: 4 dage i hver by +
rejsedage)
KORT BESKRIVELSE Muren dagsudflugt, virksomhedsbesøg,
skolebesøg.
AF REJSEMÅL:
Andre mulige udflugtsmål – enten fælles eller på
egen hånd: Den Forbudte By + Den Himmelske
Fredsplads, Hutongerne, Kunstdistriktet 798,
sommerpaladset, aktive religiøse templer,
Silkemarkedet, Ol-byen, forskellige
gademarkeder, Peking Duck og meget mere.
Religion i Kina, interkulturel kommunikation,
AT-EMNER:
censur, skolesystemet, befolkningspolitik, danske
virksomheder i Kina, korruption, miljøpolitik,
byplanlægningspolitik.
Indkvartering: I Tianjin hos privat kinesisk familie
SÆRLIGE
(familien til engelsktalende elev fra
FORHOLD?
venskabsskolen) og i Beijing på hotel.
Specifikt for kinesisk sprogeleverne: Der er
intensiv sprogundervisning på vores
venskabsskole i Tianjin og af lærere fra Peking
Universitetet i Beijing.
INNOVATION PÅ
REJSEN?
ANDET?
Udveksling + AT-rejse
Dette rejsekatalog kan I også finde på hjemmesiden!
Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66
2830 Virum
Tlf: 45 83 21 41.
www.virum-gym.dk
[email protected]