Program og regler - Aabenraa Statsskole

Idrætsdag 2015
Fredag d. 18. september
fra kl. 8.05 til kl.14.30.
Sted: Idrætshuset, aula og udearealer
Det generelle program for idrætsdagen:
Kl. 8.05 Vi samles omklædte i G2 i Idrætshuset
Velkomst ved idrætslærerne og LMP.
Kl. 8.20 Fælles opvarmning til musik ved Nina, Mia, Mads Bohsen, Signe
Og Niklas 3y
Kl. 9.00 Starter aktiviteterne! Se i klassens kampskema hvor I skal være!
Kl.12.30 Klassens billede skal være afleveret til EH i G35
Kl.14.00 Samles vi alle i G2 til kåring af årets vinderklasse 2015.
Kl.14.10 Fælles oprydning.
1
Vigtige oplysninger:
Mød omklædt. Dagen er også for dig, som er skadet eller af anden grund
er fritaget for idræt.
Kantinen vil have et udsalg foran G2.
Alle kampe er fastlagt rent matematisk efter tilfældighedsprincippet. For at
få planen til at gå op, er der et antal afgangsklasser, der skal spille 2 kampe
i samme disciplin. Den ene af de to kampe vil være mod personaleholdet.
Find klassens kampplan via link til idrætsdagen på skolens hjemmeside.
Pointtildelingen til den disciplin, hvori der spilles to kampe, vil være
summen af de opnåede point i de to kampe divideret med 2.
Vundet kamp giver 3 point, uafgjort giver 1 og tabt kamp giver 0 point.
Vinderholdet skal sørge for at bringe udfyldt kampseddel hen til
dommerbordet i G2.
Aftal på klassen inden selve dagen, hvem der er aktiv i hver af de 10
aktiviteter, så alle i klassen ”kommer på banen” . Husk billedet skal
afleveres senest kl. 12.30.
Pointstillingen vil løbende blive opdateret i kampplanen, som kan ses via
link på skolens hjemmeside. Der vil blive opstillet en skærm ved G2, så I
kan følge med i stillingen.
Der registreres fravær på dagen ved hver disciplin.
2
aktivitet
Tovholder
Lærersupport
AN
Antal pr. placering
hold
G2
Dommerbord
Volleyball
GP
6-8
G2
MAN
Fodbold
JS
5-6
Ude nord
Høvdingebold
NT/BV
8-9
G1 og G3
Langbold
RM
12
Ude nord
Distancestafet
SH
Frit valg Ude syd
Hockey
ARN
5-6
Ude syd
Frisbee-golf
RM
Min. 2
Ude nord
EVJ, NBA,
SP, RPP
JPS, KAS,
MC, TTO
BBP, DR, KF,
CWR
AP, VK, IP,
HH
RMP, LLP,
ML
CK, PH, MV,
SØ
JVM, CF
Forhindringsbane SH
Frit valg Ude syd
Bordtennis
RM
10-12
Billedkunst
EH
Frit valg G35
aula
IB, AD, JCN,
SBR
Kl. 14.00 Vi samles alle i G2 til kåring af vinderholdet og afslutter
dagen i fællesskab.
Vel mødt til en god idrætsdag på Aabenraa Statsskole
Venlig hilsen
3
Idrætslærerne.
Sted
Antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten
Rekvisitter
Tovholder
Antal hjælpere
Pointsystem
Distancestafet
Udeareal syd
1 - 20
Hvert hold har 20 min. til at tilbagelægge så mange ture (=
frem og tilbage), som muligt i løb el. hurtig gang.
Banen er afmærket med kegler, og I løber/går så mange ture i
kan på den angivne tid. Hvert hold stiller med en
dommer/rundetæller, som tæller for modstanderholdet.
2x4 kegler
SH
Tovholder
Hvert hold stiller med en dommer, som sammen med en
dommer fra det deltagende hold tæller antal af tilbagelagte
ture.
Det vindende hold får 3 point, ved uafgjort får hvert hold 1
point
4
Fodbold
Sted
Antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten
Rekvisitter
Tovholder
Antal hjælpere
Pointsystem
Udeareal nord
5-6 (mindst en af hvert køn)
Hvert hold har 5 spillere på banen.
Bageste mand er målmand og må parere bolden.
Hvert hold skal have en spiller over midten.
Der spilles ikke med offside.
Der spilles ikke med straffe (derimod med indirekte frispark)
Der gives ikke udvisning, med mindre der er tale om groft
uforsvarligt spil, hvilket medfører bortvisning!
Det er tilladt at lave ”flyvende” udskiftning.
I øvrigt spilles efter alm. fodboldregler 
2 fodbolde
2 sæt veste
2 fløjter til dommere
2 stole + 1 bord til dommerne
kampsedler
JS
Hver klasse stiller en dommer hver
Det vindende hold får 3 point, ved uafgjort får hvert hold 1
point
5
Sted
Antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten
Rekvisitter
Tovholder
Antal hjælpere
Pointsystem
Forhindringsbane
Udeareal syd
9 - mindst 2 af hvert køn!
2 klasser kæmper om at gennemføre banen hurtigst.
Alle klassens deltagere (se ovenfor) skal gennemføre banen
medbringende bildæk, som også anvendes som ”trædesten” i
vadestedet!
Sidste ”mand” afgør tiden.
1. Vadested (bildæk)
2. Krybetråd (Elastiknet til trailer!)
3. Bom (Rafter mellem bukke)
4. Balancebom
5. Vadested (bildæk)
2x1 elastiknet + pløkke
2x6 bildæk
4 bukke
2 4/4 bjælker
6 kegler
2x10 m. tov
2 Stopure
Kampsedler
SH
Hver klasse stiller med hver en hjælper
Det vindende hold får 3 point, ved uafgjort får man 1 point
6
Aktivitet
sted
antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten
rekvisitter
tovholder
Antal hjælpere
pointsystem
Frisbeegolf
Udeareal nord
Minimum 2 (mindst en af hvert køn)
Hvert hold har 8 min. til at få så mange frisbee’s til at lande i
kvadraterne som muligt.
Deltagerne skal selv hente de kastede frisbee’s og bringe dem
tilbage til kastelinjen (må gerne kastes tilbage), hvor de må
kastes på ny.
Banen består af en kastelinje hvorfra der kastes efter 4
kvadrater på henholdsvis 5, 10, 15 og 20 meters afstand (1, 2,
4 og 8 point).
Der gives point når en frisbee lander i kvadratet (nedslag i
kvadratet, men må gerne trille ud!).
2x4 frisbee
2x4 kvadrater af tov (3x3 m.)
2 kegler (kastelinje)
10 m. tov (kastelinje)
32+2 pløkke
RM + JS
Tovholder + hjælpere tæller point
Det vindende hold får 3 point, ved uafgjort får hvert hold 1
point
7
Sted
Antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten
Rekvisitter
Tovholder
Antal hjælpere
Pointsystem
Hockey
Udeareal syd
5-6 (mindst en af hvert køn)
Der trækkes lod om hvilket hold der begynder med bolden
Der spilles i 2 x 9 min, med 2 min pause
Hvert hold har 5 spillere på banen.
Bageste mand er målmand og må parere bolden.
Hvert hold skal have en spiller over midten.
Der spilles ikke med offside.
Der gives ikke udvisning, med mindre der er tale om groft
uforsvarligt spil, hvilket medfører bortvisning!
Det er tilladt at lave ”flyvende” udskiftning.
Man må ikke slå på andre spilleres stave
Staven må ikke løftes over hoftehøjde
Bolden må ikke spilles over knæhøjde
Bolden må stoppes med hænder og fødder men ikke spilles
Frislag tages der hvor forseelsen er begået
Hvis bolden er ude, er der ’indslag’/’hjørneslag’ til det
modsatte hold
I tvivls tilfælde dømmes der efter Fair Play principper
20 hockey stave
4 floorball bolde
2 sæt veste
2 fløjter til dommere
2 stole + 1 bord til dommerne
Kampsedler
ARN
Hver klasse stiller en dommer hver
Det vindende hold får 3 point, ved uafgjort får hvert hold 1
point
8
Bordtennis
Sted
Antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten
Rekvisitter
Tovholder
Antal hjælpere
Pointsystem
Aula
1 hold af 10-12 personer pr. klasse, ellers så mange som de
konkurrerende klasser kan stille. Der skal være lige mange på
hvert hold.
Man stiller sig i en række, den forreste ved bordtennisbordet.
Den anden klasse på den anden side af bordet. De første to i
rækken har et bat. Første mand spiller den første bold og går
så bag i rækken plus afleverer battet til nr. 3 i rækken. Hvis
man fejler, dvs. ikke rammer bolden eller ikke rammer
modstanderens side, går man ud. Den klasse, der har en mand
tilbage, vinder.
Den klasse, som har vundet flest kampe, vinder.
2 bordtennisborde
16 bats
8 bolde
kampsedler
RM
Hver klasse stiller med 2 dommere hver, dvs. en fra hver
klasse ved hvert bord.
Det vindende hold får 3 point, ved uafgjort får hvert hold 1
point
9
Sted
Antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten
Rekvisitter
Tovholder
Antal hjælpere
Pointsystem
Idrætsbillede
G2 ved samling om morgenen og G35
Så mange som muligt fra klassen
Hver klasse får udleveret et lærred og nogle farver. Klassens
tovholder skal sørge for, at klassen i løbet af dagen maler et
billede.
Motivet skal have noget med idræt at gøre.
Man kan få hjælp og inspiration i G35. Her sidder
billedkunstlærer EH.
Man må ikke bruge andre rekvisitter end de udleverede.
Bag på billedet skal anføres klassens navn.
Billedet samt farver skal afleveres til EH i G35 senest kl.
12.30
1 stk. lærred
1 pk. oliefarver
1 plastikpose til opbevaring
EH
Ingen
Billederne bedømmes af billedkunstlærer EH og tildeles
point mellem 0,0 og 3,0
10
Sted
Antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten / Regler
Langbold
Udeareal nord
Max. 12
Eller så mange klassen kan stille, blot skal der være lige mange på hvert hold
Der trækkes lod om hvilket hold, der skal starte inde.
Slaget
Et forsøg hvor der skal forsøges at slå.
Løbet
Spillere, der har slået/forsøgt at slå, må løbe, når de vil
Der må ikke løbes udenfor sidelinjerne
Man får 1 point ved at løbe til bag-mål og tilbage til hovedmål efter at have slået
Man må ikke løbe tilbage til hovedmål eller bag-mål (kun ved legskifte)
Legskifte
* grebet bold (griberen lægger staks bolden ned på jorden)
* “stukket” af en fra udeholdet
* galt løb (løber udenfor sidelinjerne)
* skævt slag
(mellem mærke 1 og 2: bolden må ikke hverken trille eller slås ud
mellem mærke 2 og 3: bolden må ikke slås direkte ud, gerne trille; bag mærke
3 : skævt slag er tilladt)
* ingen slåer (opgiveren må give op på sædvanlig vis, og hvis
ingen når ind, inden bolden rammer jorden, er der
legskifte)
* bagslag
Ved legskifte må man løbe til hoved- eller bag-mål
(Ingen point ved løb fra bag-mål til hovedmål)
Ved legskifte må det andet hold prøve at stikke dem, der er på vej ind. Lykkes det,
er der legskifte igen.
Stik
Bolden skal kastes på løber
Max. 2 sek/2 skridt inden stik
Opgivningen
* dommeren kan forlange opgivningen taget om, men kun hvis bolden ikke
rammes
* opgiveren må ikke røre bolden igen, før den har ramt boldtræ eller jorden
Rekvisitter
12 kegler
2 runde og 2 flade bats
2 opgiverplader
et antal tennisbolde
24 partiveste
4 fløjter
2 dommerborde, 2 stole
kampsedler
Tovholder
Antal hjælpere
RM
De 2 klasser, der spiller mod hinanden, stiller med 1
dommer hver
Det vindende hold får 3 point, ved uafgjort får man 1
point
Pointsystem
11
Sted
Antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten
Rekvisitter
Tovholder
Antal hjælpere
Pointsystem
Volleyball
G2
6-8 mindst 2 spillere af hvert køn på banen hele tiden
Man spiller volleyball
6 spillere på banen ad gangen
Man rokerer, hvis samme server har fået 5 points i træk
Der er overtrådt, hvis man berører servelinjen, eller hvis man
har hele foden over midterlinjen
Man må ikke berøre nettet i spil
Bolden må gerne berøre nettet, også i serven
Det hold, som vinder den spillede bold, får point (running
score)
Der spilles 20 min, point tælles fortløbende
Det hold, som har flest point, vinder
2 volleynet, højde 2,35m
2 volleybolde
2 fløjter
2 dommerborde (pointtællere)
2 stole til dommerne
kampsedler
GP
De deltagende klasser stiller med hver 2 dommere/pointtællere
pr. runde – man kan anmode om dommerhjælp ved
dommerbordet
Det vindende hold får 3 point, ved uafgjort får man 1 point
12
Sted
Antal deltagere
Beskrivelse af
aktiviteten
Rekvisitter
Tovholder
Pointsystem
Høvdingebold
G1 + G3
7 – 8 markspillere og en høvding
Bolden gives op ved dommerkast i centrum af banen.
Bolden må først kastes i angreb efter den er bragt eller kastet til
medspiller bag angrebslinjen (1,5 m fra banemidten).
Enhver spiller må bevæge sig frit med bolden på egen bane. Man må
ikke med vilje røre bolden med foden. Sker det mister holdet kasteretten.
Overtrædes center-linjen eller høvdinge-linjen mister man bolden til
modstanderne.
Når en bold fra modstandernes markspillere gribes ”dør” modstanderen.
En markspiller dør, når en modstander rammer personen med bolden
uden at bolden gribes af den ramte. Bolden må ikke først have ramt gulv,
væg eller loft. Kun skud fra skulderen og nedefter gælder!
En markspiller kan rammes både af markspillere og af modstandernes
høvding.
En bold der rammer to personer, men gribes af en markspiller på samme
hold, gælder som grebet bold. Kasteren ”dør” hvis det er en markspiller.
Er kasteren en høvding, opnås ”en befrier”. Hvis bolden ikke gribes dør
begge ramte personer.
En flyvende hollænder: En spiller har mulighed for at krydse centerlinjen
ved at hoppe ind over den og kaste bolden mod en modstander, inden
hun eller han lander i modstandernes markfelt. Rammes en modstander
er denne død. Hvis modstanderen ikke rammes eller modstanderen griber
bolden dør angriberen.
Når man ”dør”, som markspiller, slutter man sig til egen høvding i
høvdingefeltet og kan deltage i kampen mod modstanderne.
Griber en markspiller en bold fra modstandernes høvding opnås en
”befrier”. Dvs. den første ”døde” markspiller må træde ud på banen igen.
Tildeles en spiller en advarsel for ubetænksomt spil, vil personen dø ved
advarsel nr. 2.
Når alle markspillere på et hold er døde, træder holdets høvding ud på
banen og kæmper for holdet.
Når alle inkl. Høvdingen er ”døde” på et hold har modstanderne vundet.
2 skumbolde, 2 fløjter, kampsedler
NT/BV
Det vindende hold får 3 point, ved uafgjort får hvert hold 1
point
13