Vedr.: Knr. 333816, HSS01, 26.09.15, IF Skjold Birkerød

Roskilde, den 9. oktober 2015
[email protected], direkte 4634 0746
IF Skjold Birkerød
[email protected]
TU 61-15
VB 1968
[email protected]
Vedr.: Knr. 333816, HSS01, 26.09.15, IF Skjold Birkerød-VB 1968
DBU Sjællands Disciplinærinstans har behandlet afbrydelsen af ovenstående kamp,
som blev afbrudt af kampens dommer efter 45 minutters spil (i pausen) ved stillingen
1-0 til IF Skjold Birkerød.
Til brug for sagens behandling har Disciplinærinstansen indhentet redegørelser fra de
involverede klubber og har derudover haft dommerens indberetning til rådighed.
Af dommerens indberetning fremgår det, at han valgte at afbryde kampen i pausen,
idet der i forbindelse med pausefløjtet opstår en episode, hvor VB 1968 spilleren Poku
Kwadwo udvises, og dette udløser en kraftig reaktion fra VB 1968 spillere og
tilskuere. Poku Kwadwo henvender sig til dommeren på baggrund af at han, ifølge
dommeren, synes at han får tildelt for få frispark i kampen og spørger så dommeren
om grunden til dette er, at han ( altså dommeren) er racist.
Dette udløser en reaktion fra VB 1968 spillere og tilskuere, der dels løber ind på
banen mod dommertrioen og dels jagter en IF Skjold Birkerød tilskuer. På den
baggrund vurderer dommeren, at der ikke længere kan garanteres for sikkerheden i
forbindelse med afviklingen af kampen og vælger efter noget betænkningstid at
afbryde kampen.
Forud for ovennævnte episode har der, ifølge dommerens indberetning, været en
tiltagende dårlig stemning i kampen, hvilket blandt andet skyldes, at en bestemt IF
Skjold Birkerød tilskuer har råbt ting, som kan tolkes som racistiske efter blandt andre
Poku Kwadwo.
IF Skjold Birkerød bekræfter i deres redegørelse, at der efter cirka 20 minutters spil
var en tilskuer fra klubben, der råbte ”det er også ham negeren hele tiden”. IF Skjold
Birkerød bekriver også i redegørelsen, at udvisningen af Poku Kwadwo udløser
kraftige reaktioner fra VB 1968, og at der blandt andet skulle være en person fra VB
1968, der springer ind på tilskuertribunen og angriber en IF Skjold Birkerød tilskuer,
og at denne tilskuer i øvrigt ikke skulle være den tilskuer, der har råbt det ovenfor
beskrevne.
Af VB 1968’s redegørelse fremgår det ligeledes, at der har været råbt kommentarer
som ” det er ham negeren – stop ham” fra en IF Skjold Birkerød tilskuer. VB 1968
erkender i deres redegørelse, at udvisningen af Poku Kwadwo medfører reaktioner
fra VB 1968 spillere og tilskuere, og beskriver disse som verbale protester der blandt
andet rettes mod kilden til de tidligere beskrevne tilråb.
VB 1968 nævner i klubbens redegørelse, at IF Skjold Birkerød efter deres opfattelse
ikke gør nok for at få standset de omtalte tilråb i første halvleg, og at det er årsagen
til eskalationen umiddelbart efter pausefløjtet.
I behandlingen af sagen har Disciplinærinstansen vurderet, at det er godtgjort, at der
i løbet af første halvleg har været tilråb fra en IF Skjold Birkerød tilskuer, der kan
tolkes som racistiske, og at det er IF Skjold Birkerød, der som arrangør af kampen har
pligt til at standse dette jf. DBU Sjælands turneringsreglement § 28.1, hvor der står
følgende:
§ 28.1 Kamparrangøren har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende
klub(ber) medansvar for egne tilhængere
Disciplinærinstansen har ligeledes vurderet, at det er godtgjort, at spillere og
tilskuere fra VB 1968 har været inde på banen omkring dommertrioen efter
udvisningen af Poku Kwadwo, og at der efterfølgende også har været en form for
kontakt mellem IF Skjold Birkerød tilskuere og VB 1968 tilskuere. Jævnfør
turneringsreglementets § 28.1 har tilrejsende klubber medansvar for egne tilhængere.
Disciplinærinstansen vurderer endvidere, at der var kommet en vis form for ro på
situationen opstået umiddelbart efter pausefløjtet, og at det derfor også havde
været muligt at forsætte kampen efter de 15 minutters halvlegspause.
På ovenstående baggrund har Disciplinærinstansen truffet følgende afgørelse jf.
turneringsreglementets §45.1 og DBU Sjællands økonomi regulativ:




Ovenstående kamp skal spilles på ny lørdag den 31. oktober 2015 kl. 13.00.
Dette tidspunkt kan ikke fraviges. Kampens skal afvikles efter de gældende
regler i DBU Sjælland turneringsreglement – herunder reglerne om afsoning
af eventuelle karantæner og regler om spillere der skal spilles fri
IF Skjold Birkerød idømmes en bøde på kr. 2.000,- for ikke at leve op til
forpligtigelserne som arrangør af kampen jf. § 28.1, idet klubben ikke har
gjort nok for at standes tilråb af racistisk karakter fra egne tilskuere
VB 1968 idømmes en bøde på kr. 2.000,- for ikke at leve op til
forpligtigelserne i § 28.1, idet tilskuere fra klubben har været inde på banen
og i konfrontation med IF Skjold Birkerød tilskuere
Spilleren Poku Kwadwo idømmes 3 spilledages karantæne for at antyde, at
dommeren var racist
Disse bøder faktureres ved næste fakturaudskrivning.
Denne afgørelse kan jf. turneringsreglementets § 46.6 ankes til DBU Sjællands
appelinstans. Ankefrist er 14 dage fra afgørelsens modtagelse. Motiveret
ankeskrivelse og ankegebyr kr. 750 skal være modtaget inden denne frist.
Med venlig hilsen
DBU Sjælland
Kenneth Friis Nielsen
Administrator
DBU Sjælland, Disciplinær