Arbejdsmiljø - Bureau Veritas

Bureau Veritas’ Netværk
Arbejdsmiljø
Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau
Veritas’ netværk.
Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement
og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas’ netværk
Arbejdsmiljø giver dig nye input til at udvikle og løfte arbejdsmiljøet til et højere
niveau.
Netværket er for dig, der vil:
 Vide mere om systematisk arbejdsmiljø
 Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med arbejdsmiljø
 Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger
 Have indsigt i standarden OHSAS 18001 samt Bek. 1191 og 1193
 Være på forkant med den nyeste udvikling
 Opbygge et netværk af ligesindede, som hver især kan bidrage med deres
viden og erfaringer
Som medlem får du udover de årlige møder adgang til et lukket forum, hvor
alle informationer deles medlemmerne imellem.
Møder 2015
3. juni | Best Western Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96 | 7000 Fredericia
Tema
 Ledelse og ansvar i arbejdsmiljøet – hvordan motiveres ledelsen til
at tage ansvar for arbejdsmiljøet
17. september 2015
25. november 2015
Temaer








BBS - Behaviour Best Safety
Ensidigt gentaget arbejde
Sundhedsfremme
Lovgivning om udenlandsk arbejdskraft
Kædeansvar
Intern audit
Forebyggelse af stress
Korrekt indretning af kontorarbejdspladser (stol, bord, pc, m.m.)
Tovholdere
Netværket bliver ledet af Lead Auditorer Lotte Christensen og
Jens Ulrik Skov. Lotte har en baggrund som BST-konsulent og
autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved ergonomiske opgaver,
EGA arbejde og psykisk arbejdsmiljø. Hun har bl.a. også
undervist på arbejdsmiljøuddannelsen. Jens Ulrik har en
baggrund som arbejdsmiljørådgiver inden for maskinsikkerhed,
støj, sprøjtegifte ulykker osv.
Lotte Christensen
Praktisk info
Vil du være med? – Prisen for dette netværk er i 2015: DKK 7.000,Send din tilmelding til [email protected], så er du sikret en
plads ved bordet. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte
netværkskoordinator Tanja Vinther-Bjerg på tlf. 22 50 65 95 eller e-mail:
[email protected]
Du får to netværk efter eget valg for et netværks pris (det billigste netværk
er gratis). Se mere om vores andre netværk på
www.bureauveritas.dk/netvaerk eller kontakt Tanja Vinther-Bjerg for
yderligere info.
Er I flere fra samme virksomhed i vores netværk, får I 50 % rabat på andet
og efterfølgende medlemsskaber.
Er du medlem af et af vores netværk, opnår du 10 % rabat på et valgfrit
kursus i henhold til vores kursuskatalog 2015 – se kurserne på
www.bureauveritas.dk/kurser. Rabatten kan ikke kombineres med andre
rabatter.
Jens Ulrik Skov
Netværksoversigt
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøledelse og psykisk Arbejdsmiljø
CSR og bæredygtighed i praksis
Kemi og sustainability i tekstilbranchen
IFS/BRC
ISO 22000/FSSC
Miljø
Kvalitet
Nye horisonter – World class quality
Kvalitetsledelse i olie/gas industrien
Leverandør til fly-, rumfarts- og
forsvarsindustrien
Medicinsk udstyr
Leverandørstyring
Intern auditor
Globale koncerner
Bureau Veritas Danmark – www.bureauveritas.dk – Tlf. 7731 1000
Oldenborggade 1b
Vesterbrogade 149
Birkemosevej 7
Vestkraftgade 1
DK-7000 Fredericia
DK-6700 Esbjerg
DK-1620 København V
DK-6000 Kolding