Læs mere om sikkerhedskurset her

Hvem er
Herningsholm Erhvervsskole?
På Herningsholm Erhvervsskole uddanner vi blandt
andet møbel-, maskin-, og bygningssnedkere og
tilbyder som en af de eneste i landet uddannelsen til
international snedker.
Nøgleordene er kvalitet, fleksibilitet og målrettet undervisning.
Vores undervisere kan med deres høje kompetenceniveau og moderne og opdaterede maskinpark sikre,
at jeres lærere opnår de nødvendige kompetencer, der
skal til for at undervise i det nye fag “Håndværk og
design”.
Vi har tidligere samarbejdet med blandt andre TEKO,
og vi har deltaget i flere pilotprojekter, blandt andet
udviklingen af netop “Håndværk og design” på Skalmejeskolen i Sunds.
for yderligere information kontakt venligst:
Uddannelsessekretær
Lene Simonsen
T: 7213 4604
E: [email protected]
Faglærer
Lars Korsgaard Jørgensen
T: 2263 8625
E: [email protected]
Sikkerhedskursus
for undervisere i faget “Håndværk og design”
www.herningsholm.dk
Kursusbeskrivelse
Erfaring i at samarbejde med folkeskoler
Vildbjerg skole:
Industrien som karrierevej
Intensivt sikkerhedskursus:
Den nye skolereform stiller på mange områder nye og anderledes krav til lærerne. Blandt disse er
kravet om et sikkerhedskursus til de sløjd- og håndgerningslærere, der nu skal til at varetage undervisningen i det nye fag “Håndværk og design”. På Herningsholm udbyder vi et kort og intensivt sikkerhedskursus i et yderst professionelt og kompetent miljø, som på alle måder vil ruste lærerne til at
varetage deres undervisning forsvarligt på en hensigtsmæssig måde.
”Det har været et rigtig godt forløb.
Vi har fået mere viden om, hvad en
snedker går og laver”
Christian fra 8.b.
Internationale snedkerelever indgik
sidste år sammen med elever fra
TEKO i et innovativt projekt sammen
med en 8. klasse fra Vildbjerg.
Her var målet at skabe nye multifunktionelle møbler, og projektet
resulterede i mange fantasifulde
kreationer.
Formål:
At opnå grundlæggende viden om og færdighed i
de almindelige forekommende arbejdsfunktioner
ved betjening af sløjdfagets maskiner. Nærmere
bestemt: rundsav, båndsav, afretter/tykkelseshøvl,
bænkslibemaskine, dekupørsav, trædrejebænk
og håndholdt elværktøj.
Indhold:
Der vil blive undervist i maskinorientering
og maskinbrug, herunder vedligeholdelse og
maskinbetjening med stor vægt på indøvelse
af sikre arbejdsvaner. Derudover vil man opnå
kendskab til sikkerhedsregler, brug af hjælpeværktøjer, personlige værnemidler og materialer.
Kompetence:
Gennemført enkeltfag giver dokumenteret og
nødvendigt kendskab til benyttelse af ovennævnte maskiner. Maskinkørekort til afretter/
tykkelseshøvl samt rundsav/båndsav anvendes
og udstedes.
Økonomi:
Pr. dag. 9000 kr. ekskl. moms.
Kursusmateriale: 95 kr. ekskl. moms.
Betingelser:
-Maksimalt 15 deltagere pr. kursus.
- Hvis et forløb aflyses/ønskes flyttet mindre end en uge før første kursusdag betales 7.000 kr.
-Der fritages for betaling, hvis kurset aflyses på
Herningsholm Erhvervsskoles foranledning.
Datoer:
Start: efter nærmere aftale
Undervisningstid: 8:00-15:15
Kurset kan afvikles som split-kursus. Det betyder,
at det er muligt at dele det op, hvis det passer bedre
ind i planlægningen.
Skalmejeskolen i Sunds:
Tyvstartet
Når det nye fag “Håndværk og design” bliver obligatorisk
i folkeskolen er Skalmejeskolen i Sunds allerede godt
med. De har nemlig allerede for to år siden været på
brobygning på Herningsholm Erhvervsskole, hvor de ud
over inspiration også fik et indblik i, hvordan en moderne
snedker arbejder. Projektet mundede ud i 44
miniature-stole, og en oversize stol bygget
af snedkerafdelingen på Herningsholm.
Design og snedkeri
”Jeg vil gerne give forståelse og respekt for hinandens fagligheder. Det er vigtigt, for vi har en kedelig tendens til at
modarbejde hinanden i stedet for at vidensdele og videreudvikle i fællesskab”, sådan sagde møbeldesigneren Gry
Holmskov, da hun deltog i et forløb på Herningsholms
internationale snedkerafdeling. Målet var at få design og
godt håndværk til at gå op i en
højere enhed, og hverken
funktionalitet eller
æstetik blev overset
i produktionen af
elevernes stole.