Grundkursus – DS/EN ISO/IEC 17020:2012

Grundkursus – DS/EN ISO/IEC 17020:2012
Overensstemmelsesvurdering – krav til forskellige typer inspektionsorganer
Kurset henvender sig til personer, som har ansvaret for at opbygge og drive et inspektionsorgan med et
ledelsessystem i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020. Det er derfor relevant for inspektionsorganer, der er
akkrediteret, fordi kurset giver en detaljeret gennemgang af ISO 17020:2012’s kravelementer – og for
virksomheder, der overvejer eller er på vej til at opnå akkreditering til inspektion, i det kurset giver en god indsigt i
hvad der bliver krævet for at blive akkrediteret.
Kravene i standarden vil blive gennemgået gennem eksempler, cases og opgaver. Der vil være mulighed for
diskussioner og erfaringsudveksling om at opnå og vedligeholde en akkreditering.
Gennem kurset får deltagerne kompetencer til at udvikle og implementere et ledelsessystem i deres respektive
virksomheder, og til at gennemføre interne audits og til at modtage akkrediterings- og tilsynsbesøg fra DANAK.
Kurset letter altså arbejdet for de personer, som i virksomhederne har ansvaret for opnåelse, drift og vedligeholdelse
af en akkreditering som inspektionsorgan.
Kursisterne skal regne med at deltage aktivt i kurset gennem workshops, plenumøvelser, diskussioner og
opgaveløsning.
Tid
20 – 21. januar 2016
Sted
Hotel Hesselet
Christianslundsvej 119
5800 Nyborg
Tlf. 6531 3029
www.hesselet.dk
NB! Kurset er et internatkursus.
Pris
Kr. 10.100,- inkl. materiale og ophold, men ekskl. moms.
Tilmelding
Senest 4. december 2015, via www.danak.dk