Folder om UK Gladsaxe

Hvem er vi ?
Hvad sker der ?
Ungdomsklub Gladsaxe har 8 forskellige
ungemiljøer, som er tæt tilknyttet
kommunens folkeskoler. UK Gladsaxe er
for alle unge fra 7. kl. til 18 år.
I ungemiljøerne finder du dine kammerater og
møder spændende voksne.
Vi arbejder sammen med skolens lærere,
omkring understøttende undervisning og
klassens trivsel.
Samtidig er vi stedet, hvor I unge har
mulighed for at være medskabende på de
aktiviteter, som I selv er en del af.
Det er gratis for alle unge fra Gladsaxe, at
være medlem i ungemiljøerne, men der
skal betales for deltagelse i de fleste ture
og arrangementer.
Du kan få en snak om kærestesorger,
kosmetik, uddannelse, fritidsaktiviteter,
besværlige voksne, dine drømme, hvem er jeg
og den sidste Champions League kamp.
Derudover findes der mange dygtige
medarbejdere med kompetencer indenfor
eksempelvis musik, idræt, spil, design,
håndværk, kreativitet, IT og livet, som kan
hjælpe til med at udvikle dine talenter.
Der er mulighed for at tage del i fællesspisning
om aftenen, deltage i weekendture og andre
spændende aktiviteter.
UK Gladsaxe arrangerer årligt skiture og
sommerkolonier, hvor alle ungemiljøer tager
på tur sammen. Formålet er blandt andet at
lære hinanden at kende på tværs af bydelene.
Betalingen foregår med Gladsaxekortet, der
kan anvendes i alle kommunens institutioner
og anlæg. Kortet fungerer samtidig som
medlemskort af klubben.
Samarbejde med andre udenfor skolen.
Lige nu arbejdes der med, at udvikle et nyt og indholdsrigt Ungemiljø, hvor der samarbejdes med foreninger og kulturelle
institutioner omkring etablering af helt nye muligheder.
Der arbejdes blandt andet på et fælles musikspillested fortrinsvis for unge.
Alle ungemiljøer har opsøgende medarbejdere, der arbejder tæt sammen med SSP og Gladsaxe Kommunes
gadeplansmedarbejdere.
Ungeindflydelse.
Gladsaxe Kommune er i
øjeblikket ved at beslutte en ny
ungestrategi for unge mellem 14
og 29 år.
Denne strategi vil være med til at
udvikle de fremtidige ungemiljøer.
I den forbindelse er jeres mening
vigtig og afgørende.
I de fremtidige ungemiljøer er det
unge, der skal være med til at
skabe indholdet.
1
2
Særligt for 6. klasse
I løbet af foråret har 6. klasse mulighed for at komme i UK Gladsaxes ungemiljøer et par gange om ugen, inden starten 1. juni.
Der tilrettelægges særlige aktiviteter, så man kan få en fornemmelse af, hvad det vil sige at komme i ungemiljøet.
Intro-dagene er placeret på forskellige ugedage, og medarbejderen fra ungemiljøet kommer i jeres klasse og fortæller lidt om, hvordan
det foregår.
Det er vigtigt, at du bliver meldt ind i UK Gladsaxe i løbet af maj måned, sådan at du er klar til endelig klubstart 1. juni. Du skal have
hjælp af dine forældre, da det er dem som skal foretage indmeldelse via kommunens hjemmeside på digital pladsanvisning.
https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=159&p=bs
Husk at vælge UK Gladsaxe, da man ikke kan melde sig ind i den enkelte afdeling (hvis du er i tvivl, så spørg medarbejderne i
klubben tæt på dig).
Medarbejderen fra UK Gladsaxe som skal arbejde med i jeres klasse efter sommerferien, møder I også i klubben. Denne medarbejder
vil også være med i jeres klasse i juni måned, så der er god mulighed for at lære hinanden at kende.
I juni måned kan du komme i klubben lige efter skoletid.
I sommerferien åbnes kl. 14, men der er lukket i uge 30.
Her finder du ungemiljøerne
Bagsværd
Bagsværd Skole
Bagsværd Hovedgade 62, 2880 Bagsværd
Buddinge
Kl. 15.00 – 18.00
Buddinge Skole
Kildebakkegårds Alle 155, 2860 Søborg
Kl. 18.00 – 22.00
Buddinge skoleklub
Kildebakkegårds Allè 155, 2860 Søborg
Egegården
« det gule hus »
Klausdalsbrovej 195, 2860 Søborg
Enghavegård
Klubben ved Gyngemosehallen
Gyngemose Parkvej 28 B, 2860 Søborg
Skovbrynet
Kl. 15.00 - 18.00
Skovbrynet skole
Værebrovej 156, 2880 Bagsværd
Kl. 18.00 - 22.00
"Byggeren"
Værebrovej 82C, 2880 Bagsværd
Stengård
Kl. 15.00 - 18.00
Stengård skole
Triumfvej 1, 2800 Lyngby
Kl. 18.00 - 22.00
"Klub 144"
Bagsværdvej 144, 2800 Lyngby
Søborg
Frödings Allé 4, 2860 Søborg
Vadgård
Buddingevej 222, 2860 Søborg